MA TRẬN KHẢ NGHỊCH.PDF

Tìm thấy 5,902 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Ma trận khả nghịch.pdf":

MA TRÂN NGHỊCH ĐẢO MATRIX (ĐẠI HỌC)

MA TRÂN NGHỊCH ĐẢO MATRIX (ĐẠI HỌC)

đảob. Tính chất:Cho A, B là các ma trận khả nghịch và mộtsố k≠0. Khi đó, AB, kA và A-1 là các ma trận khảnghịch và1( i)  AB   B 1 A11 1(ii)  kA  Ak1 1(iii) (A )  A17§3:Matrậnnghịchđảoc. Ma trận phụ hợpCho A  [aij ] là ma trận vuông cấp n. Ma trậnph[r]

30 Đọc thêm

ĐỀ THI ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

ĐỀ THI ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

Đại học Đà NẵngKhoa ToánĐỀ THI GIỮA KỲDuyệt đềMôn thi: Đại sốThời gian: 60 phútĐề 1.--------------------------------------------------------------------------------------Câu 1. Giải và biện luận theo m nghiệm hệ phương trình sau: x1 + x2 − 2 x3 + x4 = −12 x − x + x + 2 x = 1 1 2 34 x1 − x2 + x3[r]

2 Đọc thêm

TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ TOÁN CAO CẤP

TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ TOÁN CAO CẤP

ĐỀ BÀICâu 1A Xét bài toán: Cho hai ma trận A = và B = (m là tham số thực). Tìm điều kiện của m để AB khả nghịch. Một sinh viên giải bài toán này theo các bước dưới đây.Bước 1: Tính detA = 17m – 192 và detB = 5m + 82.Bước 2: Suy ra det(AB) = (17m – 192)(5m + 82).Bước 3: Kết luận AB khả nghịch[r]

10 Đọc thêm

NGÔN NGỮ VỚI VIỆC HÌNH THÀNH ÂM ĐIỆU ĐẶC TRƯNG TRONG DÂN CA THÁI DƯƠNG ĐÌNH MINH SƠN, 160 TRANG

NGÔN NGỮ VỚI VIỆC HÌNH THÀNH ÂM ĐIỆU ĐẶC TRƯNG TRONG DÂN CA THÁI DƯƠNG ĐÌNH MINH SƠN, 160 TRANG

127.0.0.1 downloaded 13308.pdf at Sat Aug 11 11:03:21 ICT 2012127.0.0.1 downloaded 13308.pdf at Sat Aug 11 11:03:21 ICT 2012127.0.0.1 downloaded 13308.pdf at Sat Aug 11 11:03:21 ICT 2012127.0.0.1 downloaded 13308.pdf at Sat Aug 11 11:03:21 ICT 2012

160 Đọc thêm

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN GSV VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 2015 2020

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN GSV VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 2015 2020

nghiệp sẽ đƣợc coi nhƣ là có lợi nhuận nếu nhƣ doanh thu bán hàng lớn hơn chi phíbỏ ra.Nhƣ vậy mô hình chuỗi giá trị đã chỉ ra mối quan hệ giữa các hoạt độngtrong doanh nghiệp và cho thấy cách thức tạo ra giá trị sản phẩm của một doanhnghiệp. Thông qua mô hình, có thể thấy rằng các hoạt động gián ti[r]

98 Đọc thêm

ma trận đề kiểm tra giữa kì 1 sủ 7 NH16 17

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 SỦ 7 NH16 17

ma trận chung cho tiết kiểm tra giữa kì. môn lịch sử lớp 7.để chuẩn bị cho tiết kiểm tra chúng ta cần phải chuẩn bị tốt ma trận đề. nếu lập ma trận tốt. giúp chúng ta soạn đề dễ dàng hơn. kính chúc quý thầy cô vui khỏe.

2 Đọc thêm

3 CHUONG 2 GIOI THIEU LED MA TRAN VA BANG QUANG BAO

3 CHUONG 2 GIOI THIEU LED MA TRAN VA BANG QUANG BAO

Các thông số kỹ thuật:- Kích thước hiển thị: chiều cao 122mm, chiều dài tuỳ ý (thường là bội của305mm)- Độ phân giải (số điểm ảnh): 16 x 40 x (chiều dài hiển thị/305)- Kết nối chuẩn (Máy tính, cổng COM) tuỳ chọn (RJ45, Bàn phím)- Bảng này có thể hiển thị một dòng chữ cao 122mm (16 điểm ảnh - như hìn[r]

4 Đọc thêm

BIỂU DIỄN MA TRẬN VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA NHÓM ĐỐI XỨNG

BIỂU DIỄN MA TRẬN VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA NHÓM ĐỐI XỨNG

... DIỄN VÀ ĐẶC TRƯNG BẤT KHẢ QUY CỦA NHÓM ĐỐI XỨNG 36 3.1 BIỂU DIỄN BẤT KHẢ QUY CỦA NHÓM ĐỐI XỨNG 36 3.1.1 Nhóm đối xứng 36 3.1.2 Biểu diễn nhóm đối xứng 36 3.2 BIỂU DIỄN CẢM... lý thuyết nhóm hữu hạn, đặc biệt nhóm đối xứng Khảo sát biểu diễn ma trận, đặc trưng nhóm đối xứng đồng thời mô tả biểu d[r]

65 Đọc thêm

Ma trận bài tập ma trận

MA TRẬN BÀI TẬP MA TRẬN

Cho định thức . Tất cả các giá trị của m để là
Chọn một câu trả lời B)

Cho A, B là các ma trận vuông cùng cấp n và k là một số thực. Đẳng thức nào sau đây là sai ?
Chọn một câu trả lời B)
Ma trận bài tập ma trận cho sinh viên năm nhất năm 2
Tài liệu dành cho kiểm tra kỳ 1 kỳ 2

56 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN 8051 NGÔN NGỮ ASM

GIÁO TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN 8051 NGÔN NGỮ ASM

Mô phỏng chi tiết, Code dễ hiểu, Sử dụng ngôn ngữ cơ bản ASM, TẤT CẢ CÁC BÀI CODE HIỆU ỨNG LED ĐƠN, 7 ĐOẠN , LCD, MA TRẬN PHÍM.Mô phỏng chi tiết, Code dễ hiểu, Sử dụng ngôn ngữ cơ bản ASM, TẤT CẢ CÁC BÀI CODE HIỆU ỨNG LED ĐƠN, 7 ĐOẠN , LCD, MA TRẬN PHÍM.Mô phỏng chi tiết, Code dễ hiểu, Sử dụng ngôn[r]

109 Đọc thêm

Điểm mạnh điểm yếu cơ hội thách thức và phân tích ma trận SWOT tỉnh thừa thiên huế năm 2015

ĐIỂM MẠNH ĐIỂM YẾU CƠ HỘI THÁCH THỨC VÀ PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2015

Điểm mạnh điểm yếu cơ hội thách thức và phân tích ma trận SWOT tỉnh thừa thiên huế năm 2015 Điểm mạnh điểm yếu cơ hội thách thức và phân tích ma trận SWOT tỉnh thừa thiên huế năm 2015 Điểm mạnh điểm yếu cơ hội thách thức và phân tích ma trận SWOT tỉnh thừa thiên huế năm 2015 Điểm mạnh điểm yếu cơ hộ[r]

22 Đọc thêm

Công ty Saigon Ve Wong ma trận GSM và QSPM

CÔNG TY SAIGON VE WONG MA TRẬN GSM VÀ QSPM

báo cáo môn học quản trị chiến lược về 2 ma trận GSM và QSPM. Lấy ví dụ về công ty Saigon Ve Wong. Hướng dẫn cách xây dựng và ví dụ cụ thể về 2 ma trận. báo cáo môn học quản trị chiến lược về 2 ma trận GSM và QSPM. Lấy ví dụ về công ty Saigon Ve Wong. Hướng dẫn cách xây dựng và ví dụ cụ thể về 2 ma[r]

17 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2013 ĐÃ SOÁT XÉT CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2013 ĐÃ SOÁT XÉT CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)Print to PDF[r]

26 Đọc thêm

BIẾN ĐỔI TUYẾN TÍNH VÀ MA TRẬN CHUYỂN CƠ SỞ

BIẾN ĐỔI TUYẾN TÍNH VÀ MA TRẬN CHUYỂN CƠ SỞ

- Khái niệm biến đổi tuyến tính, ảnh, hạt nhân.
- Ma trận biểu diễn một phép biến đổi tuyến tính: cơ sở chính tắc, ma trận chính tắc.
- Ma trận chuyển cơ sở: ánh xạ đồng nhất, công thức liên hệ tọa độ

28 Đọc thêm

ỨNG DỤNG MA TRẬN QSPM ĐỀ XUẤT NHÓM CHIẾN LƯỢC

ỨNG DỤNG MA TRẬN QSPM ĐỀ XUẤT NHÓM CHIẾN LƯỢC

VẬN DỤNG MA TRẬN QSPM ĐỂ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH
Tiểu luận MBA môn Hoạch định chiến lược
TS. Lê Cao Thanh
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH 3
1.1. Tổng quan về Công ty 3
1.1.1. Một số thô[r]

5 Đọc thêm

Kỹ thuật quét ma trận phím trong vi điều khiển

KỸ THUẬT QUÉT MA TRẬN PHÍM TRONG VI ĐIỀU KHIỂN

Trong lập trình ứng dụng vi điều khiển việc giao tiếp giữa vi điều khiển và thiết bị ngoại vi điều rất quan trọng. Do số cổng của vi điều khiển thường không nhiều, trong khi vi điều khiển lại thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Để giải quyết bài toán đó bắt buộc phải mở rộng đầu vào cho vi điều khi[r]

5 Đọc thêm

THCN GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC KINH DOANH DU LỊCH TRẦN THỊ THU HÀ, 112 TRANG

THCN GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC KINH DOANH DU LỊCH TRẦN THỊ THU HÀ, 112 TRANG

127.0.0.1 downloaded 41698.pdf at Sat Jun 23 15:04:10 ICT 2012127.0.0.1 downloaded 41698.pdf at Sat Jun 23 15:04:10 ICT 2012127.0.0.1 downloaded 41698.pdf at Sat Jun 23 15:04:10 ICT 2012127.0.0.1 downloaded 41698.pdf at Sat Jun 23 15:04:10 ICT 2012127.0.0.1 downloaded 416[r]

112 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH LÝ SINH Y HỌC

GIÁO TRÌNH LÝ SINH Y HỌC

113.166.169.127 downloaded 57931.pdf at Fri Aug 03 22:10:48 ICT 2012113.166.169.127 downloaded 57931.pdf at Fri Aug 03 22:10:48 ICT 2012113.166.169.127 downloaded 57931.pdf at Fri Aug 03 22:10:48 ICT 2012113.166.169.127 downloaded 57931.pdf at Fri Aug 03 22:10:48 ICT 2012[r]

446 Đọc thêm

LỄ HỘI DÂN GIAN Ở NAM BỘ (NXB VĂN HÓA THÔNG TIN 2003) TS HUỲNH QUỐC THẮNG, 383 TRANG

LỄ HỘI DÂN GIAN Ở NAM BỘ (NXB VĂN HÓA THÔNG TIN 2003) TS HUỲNH QUỐC THẮNG, 383 TRANG

127.0.0.1 downloaded 14350.pdf at Fri Aug 10 10:29:21 ICT 2012127.0.0.1 downloaded 14350.pdf at Fri Aug 10 10:29:21 ICT 2012127.0.0.1 downloaded 14350.pdf at Fri Aug 10 10:29:21 ICT 2012127.0.0.1 downloaded 14350.pdf at Fri Aug 10 10:29:21 ICT 2012

383 Đọc thêm

SỔ TAY THẦY THUỐC THỰC HÀNH TẬP 2 Y HÀ NỘI 2002 NXB Y HỌC

SỔ TAY THẦY THUỐC THỰC HÀNH TẬP 2 Y HÀ NỘI 2002 NXB Y HỌC

113.166.169.127 downloaded 66833.pdf at Fri Aug 03 22:17:37 ICT 2012113.166.169.127 downloaded 66833.pdf at Fri Aug 03 22:17:37 ICT 2012113.166.169.127 downloaded 66833.pdf at Fri Aug 03 22:17:37 ICT 2012113.166.169.127 downloaded 66833.pdf at Fri Aug 03 22:17:37 ICT 2012

Đọc thêm