GIÁO ÁN BÀI ESTE HÓA HỌC 12 NÂNG CAO

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "GIÁO ÁN BÀI ESTE HÓA HỌC 12 NÂNG CAO":

Giáo án Ôn thi tốt nghiệp THPT môn Hóa lớp 12

GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN HÓA LỚP 12

Giáo án Ôn thi tốt nghiệp THPT môn Hóa lớp 12 CHƢƠNG 1: ESTE-LIPIT A./ CÂU HỎI TRẢ BÀI Câu 1: a./ Thế nào là este?  Khi thay ......................... ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng .................... thì được este. CTTQ của este đơn chức?.................................. b./ Thế nào là este no đơn chức?................................................................................................................. CTTQ của este no, đơn chức mạch hở?.......................................... c./ Thế nào là lipit?  là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không hoà tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ không phân cực. Lipit bao gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit,… d./ Thế nào là chất béo ?  là trieste của …………... với các ………….., gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol. CTCT chung của chất béo ?....................................................... Câu 2: Gọi tên este? Tên este RCOOR’ = Tên gốc R’ + Tên gốc axit RCOO (đuôi „at‟) Axit Tên gốc axit (đuôi at) Tên ancol Tên gốc hidrocacbon HCOOH : axit fomic HCOO- : fomat CH3OH : ancol metylic -CH3 : Metyl CH3COOH : axit axetic CH3COO- : axetat CH3CH2OH : acol etylic (or : C2H5OH) -CH2CH3 : Etyl (-C2H5) CH3CH2COOH : axit propionic (or: C2H5COOH) CH3CH2COO- : propionat -CH=CH2 : Vinyl CH2=CH-COOH : axit acrylic CH2=CH-COO-: acrylat -CH2C6H5: Benzyl C6H5COOH: axit benzoic C6H5COO-: benzoat Áp dụng gọi tên những chất có công thức cấu tạo sau: + C2H5OH:………………….. + CH3COOH:……………………. + HCOOH:…………………… + HCOOCH3:……………….. + CH3COOC2H5:………………… + C2H5COOCH3:…………….. + CH3COOCH=CH2:……….. + CH2=CHCOOCH3:…………….. + CH3COOCH3:……………… + C6H5COOCH3: …………… + CH3COOCH2C6H5:…………… + HCOOC2H5:……………….. Câu 3: Gọi tên 3 axit béo có CTPT và CTCT cho dưới đây? + CTPT: C17H35COOH:………………………………….…… CTCT:…………………………………………… + CTPT: C17H33COOH:……………………………………….  CTCT:…………………………………………… + CTPT: C15H31COOH:……………………………………….  CTCT:…………………………………………… Câu 4: Gọi tên 3 chất béo có CTPT và CTCT cho dưới đây? + CTPT: (C17H35COO)3C3H5:…………………………………  CTCT:…………………………………………… + CTPT: (C17H31COO)3C3H5:...................................................  CTCT:…………………………………………… + CTPT: (C15H31COO)3C3H5:…………………………………  CTCT:…………………………………………… Câu 5: C2H4O2 có mấy đồng phân este?....................... C3H6O2 có mấy đồng phân este?...................... C4H8O2 có mấy đồng phân este?...................... Giáo án Ôn thi tốt nghiệp THPT môn Hóa lớp 12 Giáo án Ôn thi tốt nghiệp THPT môn Hóa lớp 12 Giáo án Ôn thi tốt nghiệp THPT môn Hóa lớp 12 Giáo án Ôn thi tốt nghiệp THPT môn Hóa lớp 12 Giáo án Ôn thi tốt nghiệp THPT môn Hóa lớp 12 Giáo án Ôn thi tốt nghiệp THPT môn Hóa lớp 12 Giáo án Ôn thi tốt nghiệp THPT môn Hóa lớp 12 Giáo án Ôn thi tốt nghiệp THPT môn Hóa lớp 12 Giáo án Ôn thi tốt nghiệp THPT môn Hóa lớp 12 Giáo án Ôn thi tốt nghiệp THPT môn Hóa lớp 12 Giáo án Ôn thi tốt nghiệp THPT môn Hóa lớp 12 Giáo án Ôn thi tốt nghiệp THPT môn Hóa lớp 12
Xem thêm

69 Đọc thêm

GIÁO ÁN LÝ 12 NÂNG CAO CẢ NĂM

GIÁO ÁN LÝ 12 NÂNG CAO CẢ NĂM

Bộ giáo án Lý 12 nâng cao soạn chi tiết.

218 Đọc thêm

BÀI GIẢNG ANDEHIT lớp 11 cơ bản

BÀI GIẢNG ANDEHIT LỚP 11 CƠ BẢN

Bài 44: Andehitxeton(tiết 1) I.Mục tiêu bài học 1.Kiến thức Học sinh biết: +Khái niệm , phân loại, cách gọi tên, cấu tạo phân tử của andehit + Tính chất vật lý và hóa học của andehit Học sinh hiểu: + tính chất hóa học của andehit 2. Kĩ năng Dự đoán tính chất hóa học đặc trưng của andehit thong qua cấu tạo và quan sát thí nghiệm Viết phản ứng hóa học minh họa tính chất hóa học của andehit Vận dụng kiến thức đã họ vào việc giải quyết các bài tập nhận biết và định lượng 3. Thái độ II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh Giáo viên: hóa chất ,dụng cụ, mays tính , máy chiếu ,giáo án học sinh: ôn tập kiến thức bài ancol và chuẩn bị bài mới III. Phương pháp Kết hợp phương pháp trực quan Đàm thoại gợi mở Đàm thoại ơristic
Xem thêm

30 Đọc thêm

Giáo án Ngữ văn 10 kì 2

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 10 KÌ 2

Giáo án Ngữ văn 10 tập 2 cung cấp đầy đủ các giáo án của chương trình Ngữ văn 10 kì 2. Giáo án trình bày logic, rõ ràng, phương pháp hiện đại; giúp ích cho giáo viên trong quá trình giảng dạy. Giáo án chia thành từng bài, từng tiết theo đúng phân phối chương trình chung của Bộ. Kiến thức có từ phần cơ bản tới nâng cao. Đặc biệt là nâng cao trong phần giảng dạy về văn bản.

25 Đọc thêm

Giáo án Ngữ văn 11 tập 1

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 11 TẬP 1

Giáo án Ngữ văn 11 tập 1 cung cấp đầy đủ các giáo án của chương trình Ngữ văn 11 kì 1. Giáo án trình bày logic, rõ ràng, phương pháp hiện đại; giúp ích cho giáo viên trong quá trình giảng dạy. Giáo án chia thành từng bài, từng tiết theo đúng phân phối chương trình chung của Bộ. Kiến thức có từ phần cơ bản tới nâng cao. Đặc biệt là nâng cao trong phần giảng dạy về văn bản.

73 Đọc thêm

Giáo án (Ngữ văn 11 tập 2)

GIÁO ÁN (NGỮ VĂN 11 TẬP 2)

Giáo án Ngữ văn 11 tập 2 cung cấp đầy đủ các giáo án của chương trình Ngữ văn 11 kì 2. Giáo án trình bày logic, rõ ràng, phương pháp hiện đại; giúp ích cho giáo viên trong quá trình giảng dạy. Giáo án chia thành từng bài, từng tiết theo đúng phân phối chương trình chung của Bộ. Kiến thức có từ phần cơ bản tới nâng cao. Đặc biệt là nâng cao trong phần giảng dạy về văn bản.

59 Đọc thêm

SKKN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC BÀI TẬP ESTE VÀ CHẤT BÉO

SKKN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC BÀI TẬP ESTE VÀ CHẤT BÉO

BÀI TẬP ESTE VÀ CHẤT BÉOI. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀIGiáo dục phổ thông nước ta đang thực hiện bước chuyển đổi mới đồng bộphương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá trong giáo dục trung học phổ thôngtheo định hướng tiếp cận năng lực người học. Nghĩa là quan tâm học sinh vậndụng cái gì qua việc học. Để bảo đảm được điều đó, nhất thiết phải thực hiệnthành công dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thànhnăng lực và phẩm chất.Phương pháp dạy học theo định hướng tiếp cận năng lực người học cónhiều năng lực cần hình thành và phát triển cho học sinh như: năng lực tự học;năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề; năng lực sáng tạo; năng lực giao tiếp vàhợp tác; năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông. Trong số đó,phát triển năng lực sáng tạo, năng lực phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề củahọc sinh là quan trọng, qua đó góp phần thúc đẩy hình thành và phát triển cácnăng lực khác.Giáo dục môn hóa học cấp trung học phổ thông là dạy học theo địnhhướng phát triển năng lực học sinh. Do đó giáo viên cần lựa chọn phương phápdạy học tích cực và kĩ thuật dạy tối ưu, sử dụng phương tiện dạy học có hiệu quả,giúp học sinh có khả năng và biết vận dụng được kiến thức hóa học vào thực tế.Trong dạy học môn hóa học, bài tập hóa học là phương tiện để tích cựchóa hoạt động của học sinh. Thông qua bài tập hóa học, Học sinh hệ thống hóađược kiến thức, phát triển tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề và nănglực vận dụng kiến thức vào thực tiễn hóa học.Este và Chất béo có nhiều ứng dụng trong thực tiễn. Thông qua dạy họcbài tập este và chất béo Giáo viên cung cấp được nhiều kiến thức thực tiễn choHọc sinh. Qua đó phát triển được năng lực tìm hiểu, giải quyết vấn đề thực tếhiện nay.Xuất phát từ những lý do trên, tôi quyết định chọn đề tài “ Phát triểnnăng lực học sinh thông qua dạy học bài tập Este và Chất béo”II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
Xem thêm

94 Đọc thêm

GIÁO ÁN TOÁN ÔN TẬP 12 NÂNG CAO

GIÁO ÁN TOÁN ÔN TẬP 12 NÂNG CAO

GIÁO án TOÁN ôn tập 12 NÂNG CAO

102 Đọc thêm

GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 KÌ 2

GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 KÌ 2

Giáo án môn Hóa học lớp 12 kì 2: Chương 5: Đại cương về kim loại; Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm và hợp chất; Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng; Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ: Chương 9: Hóa học và vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường; Ôn tập cuối năm. Các đề kiểm tra định kì có ma trận và đáp án.

146 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU DẠY HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHẦN HÓA VÔ CƠ LỚP 11 NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ BÀI LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

NGHIÊN CỨU DẠY HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHẦN HÓA VÔ CƠ LỚP 11 NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ BÀI LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

+ Mục tiêu và nội dung bài lên lớp quyết định phương pháp dạy học của bài lên lớpvà hình thức tổ chức hoạt động của giáo viên và học sinh trong giờ học.Mối quan hệ có quy luật giữa các thành tố của bài học làm cho cấu trúc của bào họcđược chặt chẽ, trọn vẹn và đa dạng.1.4. Nhu cầu đổi mới phƣơng pháp dạy học theo hƣớng phát triển năng lựcngƣời họcThực trạng dạy và học còn nhiều thiếu sót, nhiều phần chưa đáp ứng được nhu cầucủa Đảng, còn lạc hậu so với nền giáo dục thế giới.1.4.1. Về phía học sinhHọc sinh chưa trở thành chủ thể của hoạt động nhận thức. Một phần khôngnhỏ các em tiếp thu kiến thức trên lớp một cách thụ động nên nắm kiến thức khôngchắc và vận dụng yếu vậy nên yếu tố linh hoạt trong vận dụng kiến thức là khôngcao. Và kết quả là các em chưa thể đáp ứng được mẫu người biết lao động sáng tạocủa sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa như hiện nay.1.4.2. Về phía thầy côPhương pháp nhận thức khoa học hóa học là thực nghiệm nhưng các thầy côcòn nặng về thuyết trình, còn thí nghiệm hóa học, các phương tiện trực quan,phương pháp nghiên cứu được sử dụng ít và chất lượng chưa cao. Thầy cô mới chỉchú trọng kiến thức mà chưa chú trọng dạy cho học sinh cách thức suy nghĩ để biếnkiến thưc đó thành của mình.141.4.3. Theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục – Đào tạoBáo cáo chính trị của Đại hội Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ 9 nói về giáodục như sau: chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2001-2010 nhằm đưa nướcta thoát khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và tinh thầncủa nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước côngnghiệp theo hướng hiện đại. Nguồn lực con người, năng lực khoa học công nghệ ,
Xem thêm

103 Đọc thêm

GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG THÔNG QUA VIỆC DẠY HỌC HÓA HỌC LỚP 12 – BAN NÂNG CAO Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG THÔNG QUA VIỆC DẠY HỌC HÓA HỌC LỚP 12 – BAN NÂNG CAO Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG .......................................................................................... 1 DANH MỤC CÁC HÌNH ........................................................................................... 2 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT................................................................................... 3 LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................. 4 1. Lý do chọn đề tài ................................................................................................. 4 2. Mục đích nghiên cứu ........................................................................................... 5 3. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài .......................................................................... 5 4. Khách thể Đối tƣợng nghiên cứu ...................................................................... 6 4.1. Đối tượng nghiên cứu .................................................................................. 6 4.2. Khách thể ..................................................................................................... 6 5. Phƣơng pháp nghiên cứu ..................................................................................... 6 6. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................................. 7 7. Đóng góp của đề tài ............................................................................................ 7 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ..................................................................... 8 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề ............................................................................... 8 1.2. Mục tiêu giáo dục trƣờng phổ thông ............................................................... 9 1.2.1. Mục tiêu của môn hóa học trong trường phổ thông ................................. 9 1.2.2. Nhiệm vụ môn hóa học ở trường THPT .................................................... 9 1.2.3. Quan điểm đổi mới dạy học hóa học ở trường THPT ............................ 10 1.2.4. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn ......................................................... 10 1.2.5. Nguyên lý giáo dục trong dạy học hóa học ở trường phổ thông ............ 10 1.3. Môi trƣờng và hóa học môi trƣờng ............................................................... 11 1.3.1. Khái niệm môi trường và ô nhiễm môi trường........................................ 11 1.3.2. Kiến thức về hóa học môi trường ............................................................ 12 1.4. Giáo dục môi trƣờng ở trƣờng phổ thông ...................................................... 24 1.4.1. Khái niệm ................................................................................................ 24 1.4.2. Chủ trương của Đảng và Nhà nước ........................................................ 24 1.4.3. Mục đích giáo dục môi trường ở trường THPT ...................................... 25 1.4.4. Nhiệm vụ giáo dục môi trường ở trường phổ thông ............................... 26 1.4.5. Phương hướng giáo dục môi trường ở trường phổ thông ...................... 27 1.4.6. Mô hình dạy và học giáo dục môi trường ............................................... 27 1.4.7. Một số nguyên tắc thực hiện giáo dục môi trường ................................. 28 1.5. Hình thức tích hợp giáo dục môi trƣờng trong dạy học ở trƣờng THPT ....... 29 1.5.1. Các hình thức tích hợp trong giờ nội khóa ............................................. 29 1.5.2. Các hình thức tích hợp trong giờ ngoại khóa ......................................... 32 1.6. Thực trạng giáo dục môi trƣờng thông qua môn hóa học ở trƣờng THPT tại TP. Đà Nẵng .......................................................................................................... 41 1.6.1. Mục đích điều tra .................................................................................... 41 1.6.2. Đối tượng điều tra ................................................................................... 41 1.6.3. Tiến hành điều tra ................................................................................... 42 1.6.4. Kết quả điều tra ....................................................................................... 42 CHƢƠNG 2: GIÁO DỤC MÔI TRƢỜNG THÔNG QUA DẠY HỌC HÓA HỌC LỚP 12 Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔTHÔNG ................................................. 51 2.1. Phƣơng thức cụ thể đƣa nội dung giáo dục môi trƣờng vào môn hóa học ở trƣờng trung học phổ thông ................................................................................... 51 2.1.1. Các vấn đề về môi trường cần đưa vào giảng dạy cho học sinh lớp 12 ở trường trung học phổ thông .............................................................................. 51 2.1.2. Tích hợp vấn đề môi trường vào giờ nội khóa môn hóa học lớp 12 ....... 59 2.2. Giáo án lồng ghép nội dung giáo dục môi trƣờng vào môn hóa học lớp 12 nâng cao ở trƣờng phổ thông ................................................................................ 62 2.2.1. Saccarozơ – Bài 6 Hóa học 12 (NC) ....................................................... 62 2.2.2. Tinh bột – Bài 7 Hóa học 12 (NC) .......................................................... 64 2.2.3. Vật liệu polime – Bài 17 Hóa học 12 (NC) ............................................. 67 2.2.4. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ – Bài 23 Hóa học 12 (NC) ................................................................................................................... 75 2.2.5. Crom và một số hợp chất của Crom – Bài 39 Hóa học 12 (NC) ............ 80 2.2.6. Một số hợp chất của sắt – Bài 41 Hóa học 12 (NC) ............................... 85 2.2.7. Hợp kim của – Bài 42 Hóa học 12 (NC) ................................................ 90 2.2.8. Sơ lược về một số kim loại khác – Bài 44 Hóa học 12 (NC) ................. 97 2.2.9. Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế – Bài 56 Hóa học 12 (NC) ........ 106 2.2.10. Hóa học và vấn đề xã hội – Bài 57 Hóa học 12 (NC) ....................... 109 2.2.11. Hóa học và vấn đề môi trường – Bài 58 Hóa học 12 (NC) ............... 111 2.3. Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm có tích hợp vấn đề môi trƣờng 114 2.3.1. Chương 1: Este – Lipit .......................................................................... 114 2.3.2. Chương 2: Cacbonhiđrat ...................................................................... 115 2.3.3. Chương 3: Amin – Amino axit – Protein .............................................. 118 2.3.4. Chương 4: Polime và vật liệu polime ................................................... 119 2.3.5. Chương 5: Đại cương về kim loại ......................................................... 120 2.3.6. Chương 6: Kim loại kiềm – Kim loại kiềm thổ Nhôm ........................ 122 2.3.7. Chương 7: Crom – Sắt – Đồng ............................................................. 123 2.3.8. Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội và môi trường ......................................................................................................................... 126 CHƢƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM ........................................................... 138 3.1. Mục đích thực nghiệm ................................................................................. 138 3.2. Thời gian và đối tƣợng thực nghiệm ............................................................ 138 3.3. Nội dung thực nghiệm .................................................................................. 138 3.4. Tổ chức thực nghiệm sƣ phạm ..................................................................... 139 3.5. Kết quả thực ngiệm ...................................................................................... 140 3.5.1. Kết quả thực nghiệm thông qua bài kiểm tra 15 phút ........................... 140 3.5.2. Nhận xét kết quả thực nghiệm ............................................................... 143 KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ .................................................................................... 145 1. Kết luận ........................................................................................................... 145 1.1 Nghiên cứu các nội dung làm cơ sở lý luận của đề tài ............................. 145 1.2. Nghiên cứu việc tích hợp các vấn đề môi trường, khóa luận đã đạt được các thành quả sau: .......................................................................................... 145 1.3. Thực nghiệm sư phạm để đánh giá kết quả của đề tài ............................. 145 2. Kiến nghị và đề xuất ....................................................................................... 146 TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................... 147 PHỤ LỤC ................................................................................................................ 148
Xem thêm

167 Đọc thêm

GIÁO án ôn THI TRUNG học PHÔ THÔNG

GIÁO ÁN ÔN THI TRUNG HỌC PHÔ THÔNG

giáo án ôn thi tốt nghiệp phổ thông khối 12 dành cho giáo viên và học sinh muốn nắm kiến thức trọng tâm: giáo án gồm những kiến thức cơ bản chương trình ngữ văn 12 và những cách làm bài cụ thể và một số bài tập có lời giải cụ thể

55 Đọc thêm

GIÁO ÁN 12 NÂNG CAO TỰ CHỌN

GIÁO ÁN 12 NÂNG CAO TỰ CHỌN

+ t0 =+ 0 = 13(s)− 0,35γHoạt động của học sinhTóm tắt những kiến thức đã học trong bài.Ghi các câu hỏi và bài tập về nhà.Tiết 2. PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC HỌC CỦA CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN QUANHMỘT TRỤC CỐ ĐỊNHHoạt động 1 (5 phút) : Kiểm tra bài cũ : Nêu các đặc điểm của tốc độ góc, gia tốc góc và gia tốc của vật rắnquay đều và quay biến đổi đều. Viết các phương trình của vật rắn chuyển động quay.Hoạt động 2 (5 phút) : Tìm hiểu mối liên hệ giữa momen lực và gia tốc góc.Hoạt động của giáo viênHoạt động của học sinhNội dung cơ bảnVẽ hình 1.7I. Lý thuyết1. Mối liên hệ giữa momen lực và gia tốc góca) Xét quả cầu nhỏ khối lượng m quay trênđường tròn tâm O, bán kính rGiới thiệu khái niệm momem.Lực Ft gây ra cho vật momen quay:Ghi nhận khái niệm.Vẽ hình 1.8M = Ft.r = m.at .r = m.r.γ.r = m.r2.γb) Xét đóa phẵng có nhiều hạt khối lượng miquay quanh trục cố đònhGọi ri là khoảng cách từ hạt khối lượng m i
Xem thêm

40 Đọc thêm

Định luật bôi lơ ma ri ốt

ĐỊNH LUẬT BÔI LƠ MA RI ỐT

bài 45 nâng cao lớp 10, giáo án giảng dạy đã được chỉnh sửa rất công phu, tỉ mỉ. Đã có sự đầu tư của người soạn cho giáo án. Mong các bạn tìm hiểu và tìm đọc. tài liệu sẽ không làm các bạn thất vọng. và mong sẽ giúp được gì đó cho các bạn trong quá trình biên soạn giáo án.

12 Đọc thêm

GIÁO ÁN THI GIẢNG (DẠY HỌC TÍCH CỰC) HÓA HỌC 10 BÀI 9: SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ

GIÁO ÁN THI GIẢNG (DẠY HỌC TÍCH CỰC) HÓA HỌC 10 BÀI 9: SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ

Giáo án thi giảng (phương pháp dạy học tích cực) Hóa học 10 Bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố hóa học. Đổi mới phương pháp dạy học, thảo luận và trình bày theo nhóm...

13 Đọc thêm

giáo án bài lưu huỳnh nâng cao

GIÁO ÁN BÀI LƯU HUỲNH NÂNG CAO

giáo án bài lưu huỳnh nâng cao

44 Đọc thêm

Tuyển tập 25 đề thi chuyên đề Este – lipit – xà phòng cực hay có lời giải chi tiết

TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI CHUYÊN ĐỀ ESTE – LIPIT – XÀ PHÒNG CỰC HAY CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM VỀ ESTE ĐỀ CƠ BẢN 2 Lý thuyết trọng tâm về este Đề Nâng Cao 21 Lý thuyết và bài tập về Lipit – Chất béo Đề Cơ Bản 1 32 Lý thuyết và bài tập về Lipit – Chất béo Đề Cơ Bản 2 48 Lý thuyết và bài tập về Lipit – Chất béo Đề Nâng Cao 62 Bài toán đốt cháy este – Cơ bản 71 Bài toán đốt cháy este Nâng cao 86 Bài toán thủy phân este Cơ bản 100 Bài toán thủy phân este Nâng Cao 123 Bài toán thủy phân este đặc biệt Cơ Bản 1 140 Bài toán thủy phân este đặc biệt Cơ Bản 2 161 Bài toán thủy phân este đặc biệt Nâng Cao 179 Thủy phân este đa chức 192 Phản ứng este hóa – Điều chế este – Cơ bản 1 209 Phản ứng este hóa – Điều chế este – Cơ bản 2 227 Phản ứng este hóa – Điều chế este Nâng Cao 244 Bài toán đốt cháy và thủy phân este khác 258 Xác định CTPT, CTCT este 277 Chỉ số axit, chỉ số este 291 Este và các hợp chất khác 305 Hỗn hợp este đồng đẳng, đồng phân 322 Tổng hợp estelipit Đề 1 340 Tổng hợp estelipit Đề 2 363 KIỂM TRA HẾT CHƯƠNG ESTE LIPIT (Đề 1) 381 KIỂM TRA HẾT CHƯƠNG ESTE LIPIT (Đề 2) 405
Xem thêm

427 Đọc thêm

Giáo án môn Hóa học 8 Phạm Thị Ngát

GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8 PHẠM THỊ NGÁT

Giáo án Hóa học 8 tập hợp những bài giáo án được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa của môn Hóa học lớp 8. Với các thầy cô giáo dạy Hóa thì đây là tài liệu hữu ích. Mời các bạn tham khảo nội dung Giáo án môn Hóa học 8 để nắm bắt nội dung chi tiết.

142 Đọc thêm

Bài giảng điện tử bài este, chươg trình hóa học 12 ban cơ bản

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ BÀI ESTE, CHƯƠG TRÌNH HÓA HỌC 12 BAN CƠ BẢN

Bài này được xây dựng để sử dụng trong bộ môn Phân tích chương trình hóa học 12, nhằm đánh giá năng lực giảng dạy của sinh viên năm 3 ngành Sư phạm hóa học (bậc đại học) của trường Đại học Đồng Nai. Mục đích: kiểm tra cách soạn giáo án thông thường và giáo án điện tử, tương tác các điều kiện giảng dạy để đạt hiệu suất tối đa giảng dạy bộ môn hóa học 12, chương trình chuẩn

32 Đọc thêm

Giáo án Ngữ văn 12 tập 1 ( tron bo)

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12 TẬP 1 ( TRON BO)

Giáo án Ngữ văn 12 tập 1 cung cấp đầy đủ các giáo án của chương trình Ngữ văn 12 kì 1. Giáo án trình bày logic, rõ ràng, phương pháp hiện đại; giúp ích cho giáo viên trong quá trình giảng dạy. Giáo án chia thành từng bài, từng tiết theo đúng phân phối chương trình chung của Bộ. Kiến thức có từ phần cơ bản tới nâng cao. Đặc biệt là nâng cao trong phần giảng dạy về văn bản.

121 Đọc thêm