THÊM VÀO ĐẦU DANH SÁCH INSERT FIRST THÊM MỘT NÚT CÓ NỘI DUNG X VÀO ĐẦU DANH SÁCH LIÊN KẾT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "THÊM VÀO ĐẦU DANH SÁCH INSERT FIRST THÊM MỘT NÚT CÓ NỘI DUNG X VÀO ĐẦU DANH SÁCH LIÊN KẾT":

ĐỀ CƯƠNG CẤU TRÚC DỮ LIỆU GIẢI THUẬT - CTDL VÀ GT

ĐỀ CƯƠNG CẤU TRÚC DỮ LIỆU GIẢI THUẬT - CTDL VÀ GT

Đề cương ôn tập môn Cấu trúc dữ liệu và GT-2015Câu 1: (mỗi bài thi thường hỏi 2 ý)Khai báo cấu trúc dữ liệu danh sách liên kết đơn chứa các thông tin về nhânsự gồm có các trường thông tin:Họ và tênThâm niên công tác (tính theo năm)Hệ số lươngLương cơ bản.b) Viết hàm thêm một bản ghi chứa thông tin nhân sự của một người vàocuối/đầu nút p trong danh sách đã khai báo ở phần a.a)••••a) Thêm 1 nút vào sau nút nào đó trong danh sách liên kết đơn. Ví dụ, thêm nút mới vào saub)c)d)e)nút có mã sinh viên là x.Thêm 1 nút vào trước nút nào đó trong danh sách liên kết đơn. Ví dụ, thêm nút mới vàotrước nút có mã sinh viên là x.Xóa nútđầu danh sách liên kết đơn.Xóa nút ở cuối danh sách liên kết đơn.Xóa nút ở vị trí nào đó trong danh sách liên kết đơn. Ví dụ, xóa nút có mã sinh viên là x.Câu 2 : frfed4d
Xem thêm

6 Đọc thêm

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật chương 6 danh sách và chuỗi

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT CHƯƠNG 6 DANH SÁCH VÀ CHUỖI

... tin Chương Danh sách chuỗi Thêm vào danh sách liên tục z a b c d e f g h count=9 count=8 insert(3, ‘z’) ĐH Bách Khoa Tp.HCM Khoa Công nghệ Thông tin Chương Danh sách chuỗi Giải thuật thêm vào danh. .. xếp phần tử danh sách Chương Danh sách chuỗi 32 Chuỗi (string) Chuỗi dãy ký tự Ví dụ: “This is a string” chuỗi có 16 ký tự “” chuỗi rỗng (có ký tự) Chuỗi trừu tượng: Có thể xem danh sách Có tác... tin Chương Danh sách chuỗi 11 Xóa từ danh sách liên tục x a b c d e f g h count=7 count=8 remove(3, x) ĐH Bách Khoa Tp.HCM Khoa Công nghệ Thông tin Chương Danh sách chuỗi 12 Giải thuật xóa từ danh
Xem thêm

39 Đọc thêm

CAC BAI TAP LON MON C VÀ CPP

CAC BAI TAP LON MON C VÀ CPP

Các bài tập lớn môn C và C++1. Xây dựng các lớp cho các loại menu của chương trình BarMenu, PushDownMenu,PopupMenu. Yêu cầu các menu này phải dễ sử dụng, có thể bắt cả phím bấm từ bànphím và chuột2. Xây dựng các lớp cho các giải thuật sắp xếp InsertSort, BubbleSort, QuickSort,MergeSort. Yêu cầu cho phép sắp xếp trên các kiểu dữ liệu khác nhau (như cả kiểuchuỗi), và dễ dàng mở rộng cho các kiểu DL mới.3. (**) Xây dựng các lớp các phần tử cơ bản của mạch điện: điện trở, tụ điện, cuộn cảm,nguồn điện một chiều, nguồn điện xoay chiều, sao cho các phần tử có thể lắp ghépvới nhau, và từ đó cho phép tính các thông số của mạch, như cường độ dòng điện,hiệu điện thế của từng phần tử,v.v.4. Xây dựng một chương trình quản lý danh sách các sinh viên của một lớp. Mỗi sinhviên gồm các thông tin: mã số sinh viên (MSSV), họ tên, ngày sinh, giới tính, tên lớp,khóa. Chương trình sẽ thực hiện các chức năng cụ thể như sau:- Add(student, p): Bổ sung thêm một sinh viên student vào một vị trí p bất kỳ trongdanh sách (phần tử đầu tiên có vị trí là 1, và với p=0 tức là bổ sung vào cuối danhsách; Không cho phép 2 sinh viên có cùng MSSV trong danh sách).- Remove(mssv): Loại bỏ một sinh viên với MSSV mssv cho trước.- Remove(p): Loại bỏ sinh viên ở vị trí thứ p bất kỳ trong danh sách (phần tử đầutiên có vị trí là 1).- Search(s): Tìm một sinh viên theo MSSV hoặc theo tên (với một thông tin s vàothì trước tiên tìm sinh viên có MSSV = s, nếu không thấy thì tìm sinh viên có Họtên = s.- Print(): In ra nội dung danh sách sinh viên.- Save(filename): Lưu nội dung của danh sách sinh viên ra một tệp có tên filename.- Load(filename): load nội dung danh sách từ một tệp có tên filename.- Sort(type): sắp xếp danh sách theo MSSV (nếu type=ID) hoặc theo Họ tên (nếutype=NAME).5.
Xem thêm

1 Đọc thêm

ỨNG DỤNG FIBONACCI HEAP CẢI TIẾN THUẬT TOÁN DIJKSTRA

ỨNG DỤNG FIBONACCI HEAP CẢI TIẾN THUẬT TOÁN DIJKSTRA

của FIB_HEAP_DECREASE_KEY và O(logn) của FIB_HEAP_EXTRACT_MIN.1.3. Kết luận chươngỞ chương 1 này chúng ta đã nghiên cứu về Fibonacci heap, chúng ta cóthể ứng dụng cấu trúc dữ liệu trừu tượng này để cải tiến Thuật toán Dijkstratìm đường đi ngắn nhất, và một số bài toán khác như bài toán sắp xếp, bàitoán tìm cây khung cực tiểu, bài toán so khớp hai nhánh có trọng số…Tuy có ưu thế về tốc độ (độ phức tạp tính toán) đối với hầu hết các thaotác với heap nhưng Fibonacci heap vẫn chưa được nhiều người lập trình sửdụng, lý do là vì để cài đặt Fibonacci heap chúng ta phải dùng danh sách mócnối và nói chung là việc cài đặt phức tạp hơn. Tuy nhiên trong trường hợpkhông bị giới hạn về thời gian lập trình và cần xử lý những đồ thị thưa, ta cóthể dùng Fibonacci heap để tăng thêm hiệu quả của thuật toán.Chương 2 của đề tài sẽ ứng dụng Fibonacci heap vào việc cải tiến thuậttoán Dijkstra giải bài toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị.20CHƯƠNG 2ỨNG DỤNG FIBONACCI HEAP CẢI TIẾN THUẬT TOÁNDIJKSTRA2.1. Sơ đồ thuật toán Dijkstra kết hợp với Fibonacci HeapSơ đồ thuật toán Dijkstra nguyên thủy với độ phức tạp O(n2) như sau:procedure dijkstra;// input: Đồ thị G, các biến toàn cục s, t;// ouput: Khoảng cách từ s đến t;beginRepeat
Xem thêm

39 Đọc thêm

DANH SÁCH LIÊN KẾT ĐÔI:QUẢN LÍ KHÁCH HÀNG

DANH SÁCH LIÊN KẾT ĐÔI:QUẢN LÍ KHÁCH HÀNG

tên đề tài: Quản lí khách hàng bằng liên kết đôi, code danh sách liên kết đôi. Các thao tác: thêm khách hàng đầu cuối danh sách , sửa thông itn khách hàng, xóa khách hàng. Tìm kiếm khách hàng theo mã khách hàng

14 Đọc thêm

Danh sách liên kết_cấu trúc dữ liệu

DANH SÁCH LIÊN KẾT_CẤU TRÚC DỮ LIỆU

anh sách liên kết có thể được cài đặt bằng mảng hoặc bằng con trỏ. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng con trỏ :), Loại danh sách này gọi tắt là danh sách liên kết đơn Trong các bài trước mình viết code tất cả đều là chuẩn C, nhưng từ bây giờ mình sẽ xen lẫn chút cấu trúc của C++ nên code trong bài này bạn để trong file .cpp nhé. Danh sách liên kết có thể được mô tả như sau: Danh sách liên kết đơn Danh sách liên kết đơn Trong đó Data là dữ liệu của mỗi Node, có thể là Sinh viên, công nhân,… (có kiểu item, và mình làm đơn giản với số nguyên), Next là con trỏ trỏ tới phần tử tiếp theo.
Xem thêm

133 Đọc thêm

TẠO WEBSITE BÁN HÀNG MIỄN PHÍ

TẠO WEBSITE BÁN HÀNG MIỄN PHÍ

ơ lược về thiết kế trang: ❖ Tính năng cơ bản gồm thanh menu quản trị, nội dung phần đầu, thanh menu chính, slideshow, thanh điều hướng, đối tác, nội dung phần chân trang, liên hệ, menu hỗ trợ online, menu giới thiệu, trang chủ. ❖ Sản phẩm gồm danh sách sản phẩm, menu sản phẩm mới, danh sách sản phẩm mới, sản phẩm mới chạy ngang, danh sách sản phẩm gom theo nhóm, menu sản phẩm bán chạy, danh sách sản phẩm bán chạy, sản phẩm bán chạy ngang, menu sản phẩm hot, danh sách sản phẩm hot, sản phẩm hot chạy ngang, menu danh sách sản phẩm, menu theo nhóm sản phẩm, menu sản phẩm khuyến mãi, danh sách sản phẩm khuyến mãi, tìm kiếm sản phẩm, sản phẩm cùng danh mục, menu chính sách bán hàng, menu xem nhanh sản phẩm, sản phẩm trang chủ. ❖ Tin tức gồm danh sách tin tức, menu danh mục tin tức, menu tin tức hot, menu tin tức mới, tin tức trang chủ, tin tức mới chạy ngang, tin tức hot chạy ngang. ❖ Quảng cáo gồm quảng cáo chạy ngang, menu quảng cáo ❖ Mạng xã hội gồm facebook comments, likebox facebook ❖ Đa phương tiện gồm youtube ❖ Tiện ích gồm widget thời tiết, widget tỉ giá ngoại tệ, widget giá vàng, html text, thống kê truy cập ❖ Đơn hàng gồm giỏ hàng, thanh toán và vận chuyển, hoàn tất thanh toán, menu giỏ hàng, theo dõi đơn hàng, danh sách đơn hàng của tôi. ❖ Tài khoản gồm đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu, thay đổi mật khẩu, thông tin tài khoản, menu tài khoản, menu đăng nhập. ❖ Bản đồ gồm bản đồ ❖ Dịch vụ gồm danh sách dịch vụ, menu danh sách dịch vụ, menu dịch vụ hot, menu danh vụ mới, dịch vụ trang chủ ❖ Thư viện ảnh gồm danh sách thư viện ảnh, thư viện ảnh trang chủ ❖ Dự án gồm danh sách dự án, danh sách dự án mới, menu dự án mới, dự án mới chạy ngang, menu dự án hot, dự án hot chạy ngang, danh sách dự án hot, menu danh mục dự án, dự án trang chủ, dự án cùng danh mục.
Xem thêm

130 Đọc thêm

TAI LIEU HUONG DAN MS OUTLOOK LIVE

TAI LIEU HUONG DAN MS OUTLOOK LIVE

MỤC LỤC 1. Cấu hình outlook 2. Tạo một email và gửi thư theo mailing list 3. Tạo chữ ký trong nội dung email, đính kèm file vào email 4. Các công cụ tiện ích trên outlook 5. Đề nghị cuộc họp 6. Tạo lời nhắc cho cuộc họp 7. Hủy cuộc họp 8. Thêm danh sách liên hệ 9. Tổ chức lưu trữ thư

23 Đọc thêm

cách tạo form trên google drive

CÁCH TẠO FORM TRÊN GOOGLE DRIVE

TẠO FORM TRÊN GOOGLE DRIVE Drive là một phần không thể thiếu của bất cứ ai sử dụng tài khoản Google, và nó được biết đến nhiều nhất với tính năng dịch vụ lưu trữ đám mây và tích hợp bộ Microsoft Office (Word, Excel...). Ngoài ra, Drive còn có một công cụ làm khảo sát rất lý tưởng cho các cuộc thăm dò trực truyến đó là Forms. Trong bài hướng dẫn này giúp mọi người làm quen với Google Forms, về các loại câu hỏi có thể tạo ra với công cụ này, cách tạo câu hỏi tùy thuộc vào câu trả lời của người dùng, và cuối cùng cách có thể truy cập và phân tích dữ liệu sau khi thu về kết quả BẮT ĐẦU Trong trình duyệt web,hãy nhập địa chỉ drive.google.com và đăng nhập vào tài khoản Google của mình. Ở góc trên bên trái của màn hình, nhấp chuột vào Tạo Mới (New) và chọn Mẫu (Google Forms). Vị trí của biểu mẫu ở góc trên bên trái màn hình Một tab mới sẽ mở ra trong trình duyệt của người dùng và sẽ tạo bảng khảo sát trong tab này. Đầu tiên, nhập tiêu đề cho bảng hỏi (Nhấp chuột vào Untitled form), lúc nàyđang thao tác trên Chủ đề mặc định (default theme). Chủ đề mặc định sẽ phù hợp nếu muốn nhúng (embed) bảng khảo sát vào trang web của mình. Muốn thay đổi chủ đề, chỉ cần chọn Change theme ngay ở thanh công cụ phía trên. Bây giờ, người dùng đang ở trang chủ của biểu mẫu, và có thể làm việc theo thứ tự các mục được liệt kê. Đầu tiên là Cài đặt Biểu mẫu (Form Settings). Nếu mẫu của người dùng dài từ hai trang trở lên, hãy tick vào ô Hiển thị thanh tiến trình ở cuối trang biểu mẫu (Show progress bar at the bottom of form pages) để giúp người trả lời khảo sát nắm được tiến độ hoàn thành phiếu khảo sát. Tiếp theo là phần chính của phiếu khảo sát. Nó được chia thành các trang, nhưng khi mới bắt đầu, sẽ chỉ có một trang. Tiêu đề của mẫu và đoạn mô tả biểu mẫu sẽ nằm ở đầu trang,có thể nhấp chuột vào một trong hai vùng này để thêm hoặc chỉnh sửa. Bây giờ, chúng ta đã sẵn sàng để tạo câu hỏi đầu tiên. Nhấp chuột vào ô Tiêu đề Câu hỏi (Question Title) để tạo câu hỏi, và điền vào Văn bản Trợ giúp (Help Text) nếu cần giải thích cho câu hỏi. Chọn loại câu hỏi bằng cách nhấp vào hộp thả xuống. Câu hỏi Nhiều lựa chọn được thiết lập mặc định, nhưng có 13 loại câu hỏi khác nhau chia làm 3 nhóm 13 loại câu hỏi Khi chỉnh sửa, có 9 loại Chúng ta sẽ xem xét một số loại trong số này. CÁC LOẠI C U HỎI VĂN BẢN (TEXT) Loại câu hỏi này yêu cầu người trả lời nhập một câu trả lời rất ngắn, ví dụ như tên hoặc địa chỉ email của họ. Để đảm bảo họ nhập vào một địa chỉ email hợp lệ, hãy nhấp chuột chọn Cài đặt nâng cao (Advanced Settings). Đánh dấu vào Xác thực Dữ liệu (Data validation) và chọn Văn bản (Text) trong ô đầu tiên và Địa chỉ email (Email address) trong ô thứ hai. Trong ô Văn bản lỗi tùy chọn (Custom error text) hãy gõ Vui lòng nhập địa chỉ email của người dùng. Đảm bảo địa chỉ email nhập vào là hợp lệ bằng cách sử dụng Data Validation ĐOẠN VĂN BẢN (PARAGRAPH TEXT) Loại này cần câu trả lời dài như báo cáo, trả lời 1 câu hỏi, một nhận định C U HỎI NHIỀU LỰA CHỌN (MULTIPLE CHOICE) Dạng câu hỏi này đưa ra nhiều câu trả lời, và người dùng có thể lựa chọn chỉ một câu trả lời. Tạo câu trả lời đầu tiên trong hộp ghi Tùy chọn 1 (Option 1), sau đó nhấp vào hộp tiếp theo để tạo câu trả lời thứ hai và cứ như vậy. Người dùng cũng có thể nhấp vàoThêm “Khác” (Other) để thêm một khung văn bản nhỏ ở cuối danh sách. Người dùng có thể trả lời theo ý của họ ở đây. Câu hỏi nhiều lựa chọn trong Google forms HỘP ĐÁNH DẤU (CHECKBOXES) Đây là một kiểu câu hỏi nhiều lựa chọn nhưng người dùng có thể chọn nhiều hơn một câu trả lời. Tương tự như với câu hỏi nhiều lựa chọn, hãy nhập danh sách các câu trả lời và sử dụng Thêm “Khác” nếu cần. Người dùng có thể giới hạn tối thiểu, tối đa hoặc chính xác số câu trả lời mà người sử dụng phải đánh dấu bằng cách sử dụng Xác thực dữ liệu (Data Validation) trongCài đặt nâng cao (Advanced Settings). Chọn cách xác nhận câu trả lời CHỌN TỪ DANH SÁCH (CHOOSE FROM A LIST) Đây là một dạng câu hỏi nhiều lựa chọn trình bày dưới dạng một danh sách kéo thả. Người sử dụng chỉ có thể chọn một câu trả lời từ danh sách này, và không thể thêm lựa chọn của họ. Câu hỏi này xác định một kết quả duy nhất Câu hỏi dạng danh sách trong phiếu khảo sát, có kết thúc sớm nếu chọn Khác THANG ĐO (SCALE) Câu hỏi Thang đo yêu cầu người trả lời xếp hạng theo thang tỷ lệ mặc định, từ 1 đến 5. Người dùng nên mô tả cho điểm thấp nhất và cao nhất theo thang tỷ lệ để hướng dẫn người trả lời. Một ví dụ cho dạng câu hỏi này có thể là Mức độ hài lòng của người dùng đối với dịch vụ nhận được?” Nhãn (label) cho điểm 1 sẽ là Rất không hài lòng và 5 sẽ là Rất hài lòng. Câu hỏi Thang tỷ lệ phù hợp với nhiều ý hỏi, nhưng người dùng chỉ có thể tạo từng câu một. Tạo nhiều câu hỏi một cách nhanh chóng bằng cách nhấp vào nút Nhân bản (Duplicate), sau đó viết lại Tiêu đề Câu hỏi (Question Title) trong bản sao. Tạo một câu hỏi thang tỷ lệ cho những câu hỏi từ thấp lên cao hay ngược lại THÊM NHIỀU C U HỎI HƠN Khi tạo xong mỗi câu hỏi, nhấp vào Đã xong (Done) để thêm nó vào phiếu khảo sát. Sau đó nhấp chọn Thêm mục (Add item) để tạo một câu hỏi khác, rồi chọn loại câu hỏi từ danh sách. Thêm mục cũng cho phép người dùng thêm một trang mới (Trước đây có Section Header trong phần Layout của Add item, mục nầy đã hủy, nhưng được bổ sung Hình ảnh và Video qua các kênh truyền thông). Chức năng này rất có ích khi phiếu khảo sát của người dùng rất dài và có nhiều phần. Người dùng nên nhóm những câu hỏi về thông tin cá nhân trong hộp Về người dùng (About you). Hay như trong hình minh họa, có thể tạo thêm các câu hỏi Công việc của người dùng yêu cầu kiến thức về những mảng nào?; Người dùng thích đọc những thông tin nào về kinh tế?. Người dùng cũng có thể thêm Ngắt trang (Page break) để ngắt phiếu khảo sát ra thành nhiều trang. Văn bản đầu trang mô tả nhóm công việc khác Chia phiếu khảo sát thành các phần để giúp người làm khảo sát dễ theo dõi hơn TẠO CÁC BIỂU MẪU NỐI TIẾP NHAU (DYNAMIC FORMS) Ngắt trang cũng rất hữu ích khi tạo phiếu khảo sát gồm nhiều trang liên kết với nhau tức là nó sẽ hiển thị câu hỏi khác nhau dựa trên câu trả lời của người dùng. Dưới đây là một ví dụ: muốn tạo một phiếu khảo sát về ngành học, trong đó hỏi mọi người về cách chọn ngành học. Người dùng có thể liên kết hai phần này bằng cách tách các câu hỏi ra thành nhiều trang và nhảy đến trang đó khi có yêu cầu, kế toán nhảy đến trang 2, sở thích… Sử dụng nhiều trang để tạo ra các biểu mẫu gồm các trang liên kết với nhau Nếu chọn Quản trị kinh doanh sẽ chuyển tới trang 3 (ngân sách), nếu chọn Xuất nhập khẩu sẽ chuyển về 1 (Nhập rồi bỏ), cuối cùng, nếu không chọn gì cả sẽ đi tới trang kế tiếp. Chọn lựa thể đưa người tham gia đến một trang nhất định dựa trên câu trả lời của họ Phương pháp này đảm bảo người trả lời chỉ phải trả lời những câu hỏi liên quan đến họ, và giúp duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu mà người dùng nhận được trong quá trình này. KẾT THÚC Sắp xếp lại các câu hỏi, các phần và trang bằng cách di chuột và kéo di chúng vào vị trí mong muốn. Nhấp chọn Xem biểu mẫu trực tiếp (View live form) trên thanh công cụ ở phía trên cùng của màn hình để kiểm tra xem phiếu khảo sát của mình trông như thế nào bất cứ lúc nào. Người dùng có thể kiểm tra biểu mẫu trong khi đang tạo câu hỏi Khi đã hài lòng với những gì mình vừa tạo, chỉnh sửa Trang xác nhận (Confirmation page) ở dưới cùng của màn hình. Cảm ơn người sử dụng vì đã trả lời khảo sát, bỏ chọn tất cả các ô và nhấn Gửi biểu mẫu (Send). Tạo tin nhắn kết thúc và hành động cho biểu mẫu của người dùng Bây giờ người dùng sẽ thấy một cửa sổ hiện ra các liên kết phục vụ cho việc chia sẻ phiếu khảo sát qua email hoặc các mạng xã hội. Nếu người dùng muốn nhúng biểu mẫu của mình lên trang web, hãy nhấp vào nút Nhúng (Embed). Thay đổi chiều dài và chiều rộngđể form vừa với trang web của người dùng (chiều rộng là yếu tố quan trọng nhất), sau đó sao chép mã nhúng và dán nó lên trang web của người dùng. Điều chỉnh kích thước phiếu khảo sát để phù hợp với trang web Cuối cùng, trên thanh công cụ ở phía trên, nhấp vào Phản hồi (Responses) và Chọn đích tập hợp trả lời (Choose response destination). Số liệu khảo sát được lưu vào một bảng tính, nên hãy nhập tiêu đề phù hợp, sau đó nhấp vào Tạo (Create). Kiểm tra xem thanh công cụ có nói Chấp nhận câu trả lời (Accepting responses) nếu đúng như vậy, phiếu khảo sát của người dùng đã sẵn sàng. LẤY KẾT QUẢ Người dùng có thể kiểm tra kết quả bất cứ lúc nào. Mở Biểu mẫu trong tài khoản Drive của người dùng. Trong thanh menu ở phía trên, người dùng sẽ thấy một con số bên cạnh Câu trả lời (Responses). Đây là số lượng người đã điền vào phiếu khảo sát của người dùng. Chọn Câu trả lời (Responses) > Tóm tắt câu trả lời (Summary of responses) để xem tất cả các dữ liệu được hiển thị trong biểu đồ và đồ thị dễ đọc. Ngoài ra, nhấp chọn Xem câu trả lời (View responses) để xem tất cả các dữ liệu thô đã được lưu trong một bảng tính. Tốt nhất là không nên chỉnh sửa bảng tính này trực tiếp, nhưng người dùng có thể sao chép và dán số liệu vào một bảng tính khác hoặc tài liệu khác để phân tích thêm. Khi đã thu thập được đủ câu trả lời, người dùng có thể đóng phiếu khảo sát. Nhấp vào Chấp nhận câu trả lời (Accepting Responses) và nó sẽ chuyển thành Không còn chấp nhận câu trả lời (Not accepting responses). Người dùng có thể thêm một tin nhắn ngắn chỉ ra rằng cuộc khảo sát hiện đã đóng, và tất nhiên, người dùng có thể mở lại biểu mẫu bất cứ lúc nào. Form đang có hiệu lực trả lời Form bị từ chối, hãy liên hệ chủ nhân Form BÀI HỌC ĐẦU TIÊN Nếu bạn là người cầu thị, khám phá, sau khi thiết kế Form, nhận kết quả, tải về dạng bảng tính (Excel) bạn sẽ bối rối vì tiêu đề các câu hỏi quá dài, làm khó bạn khi phân tích, đánh giá. Hãy thiết kế lại Ta sẽ có một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh, dể tác nghiệp trên Laptop hay PC KẾT LUẬN Chức năng Biểu mẫu trong Google Drive là một công cụ cực kỳ mạnh mẽ, linh hoạt, có khả năng tạo ra các phiếu khảo sát phức tạp vì sự đa dạng của các loại câu hỏi, cho phép tùy biến câu hỏi khi trả lời, và nhất là được cập nhật liên tục về công nghệ do Google Drive cung cấp, hơn nũa Form cho phép nhúng trong Google site và trên các Website khác, tren các Blog, Forum và mạng xã hội. Nhờ vậy, tính tương tác, chia sẻ đã giúp chủ nhân các Form có cơ hội thu thập thông tin nhiều hơn, đánh giá hay dự báo xu thế chính xác hơn. Ngoài ra, với khả năng hoán vị các câu hỏi, đáp án, Form được dùng thiết kế bài thi trắc nghiệm rất tuyệt vời, giúp cho việc sử dụng Google Drive ngày càng sâu rộng, áp dụng hiệu quả với chi phí thấp (hầu như miễn phí)
Xem thêm

14 Đọc thêm

Phát triển website tin tức thể thao

PHÁT TRIỂN WEBSITE TIN TỨC THỂ THAO

LỜI CAM ĐOANMỤC LỤCDANH MỤC HÌNH VẼDANH MỤC BẢNG BIỂUDANH MỤC TỪ VIẾT TẮTDANH SÁCH KÍ HIỆULỜI CẢM ƠNMỞ ĐẦU1CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CODEIGNITER FRAMEWORK VÀ GIỚI THIỆU WEBSITE41.1. Giới thiệu chung về Codeigniter Framework41.2. Tại sao phải sử dụng Codeigniter ?41.3. Giới thiệu chung về website tin tức thể thao2CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ WEBSITE32.1. Khảo sát yêu cầu website32.1.1. Yêu cầu chức năng32.1.1.1 Các chức năng của người dùng (user)32.1.1.2 Các chức năng của người quản trị (administrator)32.1.2. Yêu cầu phi chức năng42.2. Phân tích thiết kế website52.2.1. Biểu đồ ca sử dụng tổng quát52.2.2. Biểu đồ tuần tự92.2.2.1 Quản lý User92.2.2.2 Quản lý Thể Loại102.2.2.3 Quản lý Loại Tin112.2.2.4 Quản lý Tin Tức132.2.2.5 Đăng Ký thành viên142.2.2.6. Đăng Nhập152.2.2.7. Tìm kiếm152.2.2.8 Bình chọn162.2.2.9 Ý kiến162.2.2.10 Đăng bài172.3. Mô tả thực thể172.3.1. Bảng danh sách người quản trị của website172.3.2. Bảng danh sách người dùng của website182.3.3. Bảng phân loại bài viết182.3.4. Bảng thống kê nhận xét của người dùng182.3.5. Bảng danh sách thư viện – hình ảnh192.3.6. Bảng giới thiệu trò chơi192.3.7. Bảng danh sách các menu của website192.3.8. Bảng chi tiết bài viết202.3.9. Bảng đánh giá bài viết của người dùng202.3.10. Bảng Slide show của website202.3.11. Bảng nội dung bài viết của website212.4. Sơ đồ quan hệ thực thể21CHƯƠNG 3: GIAO DIỆN VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC223.1. Môi trường cài đặt223.2. Giao diện của người dùng (user)223.2.1. Giao diện trang chủ223.2.2. Giao diện trang Mới cập nhật233.2.3. Giao diện trang Điểm tin thể thao243.2.4. Giao diện trang Thể thao và đời sống243.2.5. Giao diện trang Thư viện – Hình ảnh253.2.6. Giao diện trang Đăng ký thành viên263.3. Giao diện của người quản trị (admin)273.3.1. Giao diện trang chủ của admin273.3.2. Giao diện trang Quản lý slide show283.3.3. Giao diện trang Thêm mới Slide show283.3.4. Giao diện trang Sửa thông tin slide show293.3.5. Giao diện trang Quản lý menu313.3.6. Giao diện trang Chỉnh sửa Menu313.3.7. Giao diện trang Quản lý tin tức323.3.8. Giao diện trang Thêm tin tức mới333.3.9. Giao diện trang Chỉnh sửa tin tức343.3.10. Giao diện trang Quản lý Thư viện – Hình ảnh343.3.11. Giao diện trang Chỉnh sửa hình ảnh353.3.12. Giao diện trang Quản lý tài khoản363.3.13. Giao diện trang Chỉnh sửa thông tin tài khoản363.4. Đánh giá kết quả đạt được37KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN38TÀI LIỆU THAM KHẢO39
Xem thêm

58 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CẤU TRÚC DỮ LIỆU

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CẤU TRÚC DỮ LIỆU

Cấu trúc dữ liệu là một trong những môn học cơ bản của ngành khoa học máy tính, trang bị cho sinh viên các phương pháp tiếp cận với giải pháp giải quyết vấn đề và phân tích tính hiệu quả của giải pháp. Môn học này cung cấp cho sinh viên các kiến thức sau: danh sách đặc, danh sách liên kết, cây nhị phân tìm kiếm, Bcây, bảng băm và các thuật toán sắp xếp, tìm kiếm

4 Đọc thêm

CÁCH QUAN SÁT CÁC CHÒM SAO TRÊN BẦU TRỜI (88 VÌ SAO TRONG THIÊN VĂN HỌC HIỆN ĐẠI)

CÁCH QUAN SÁT CÁC CHÒM SAO TRÊN BẦU TRỜI (88 VÌ SAO TRONG THIÊN VĂN HỌC HIỆN ĐẠI)

Chúng tôi nghe người lớn kể trên trời có rất nhiều chòm sao: sao Bắc Đẩu nè, Thần Nông nè, còn Lưỡi Cày gì gì đó nữa, chúng tôi tha hồ tưởng tượng, lùng sục trên bầu trời những vì sao khớp với hình ảnh mà chúng tôi nghĩ ra, tôi cũng cố tìm riêng cho mình những vì sao xếp thành hình cái đẩu và tìm hình ảnh cái lưỡi cày, chòm Thần Nông…nhưng hồi đó tôi chỉ tìm thấy hình ảnh của sao Bắc Đẩu mà thôi...Danh sách hiện tại dựa trên các danh sách của nhà thiên văn học La Mã là Claudius Ptolemy, là người sống ở Alexandria, Ai Cập. Lưu ý là nhà thiên văn Claudius Ptolemy, không có quan hệ gì tới các vua của Ai Cập mà người Hy Lạp gọi là Ptolemy. (Xem thêm Triều đại Ptolemy.)Sau này, theo dòng chảy lịch sử người ta đã bổ sung thêm vào danh sách này để làm đầy các lỗ hổng trong các mô hình của Ptolemy. Người Hy Lạp cho rằng bầu trời bao gồm các chòm sao và các khoảng không lờ mờ giữa chúng. Nhưng các danh mục sao của thời kỳ Phục hưng do Johann Bayer và John Flamsteed tạo ra đã đòi hỏi mọi ngôi sao phải thuộc về một chòm sao nào đó, và số lượng các ngôi sao có thể nhìn thấy trong chòm sao cần phải nhỏ vừa phải...
Xem thêm

74 Đọc thêm

Đồ án vi mạnh: Dùng các vi mạch tương tự tính toán, thiết kế mạch đo và cảnh báo nhiệt độ sử dụng cặp nhiệt ngẫu.

ĐỒ ÁN VI MẠNH: DÙNG CÁC VI MẠCH TƯƠNG TỰ TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ MẠCH ĐO VÀ CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ SỬ DỤNG CẶP NHIỆT NGẪU.

NỘI DUNG Đề Tài: Dùng các vi mạch tương tự tính toán, thiết kế mạch đo và cảnh báo nhiệt độ sử dụng cặp nhiệt ngẫu. Yêu cầu: Dải đo từ: t°C = 0°C ÷ tmax = 0(100+ 15×n)°C Đầu ra: Chuẩn hóa đầu ra với các mức điện áp 1. U=0 ÷ 10V 2. I=0 ÷ 20mA Dùng cơ cấu đo để chỉ thị. Khi nhiệt độ trong giới hạn bình thường: t°C=0÷tmax2. Thiết kế mạch nhấp nháy cho LED với thời gian sáng và tối bằng nhau và bằng: ﺡ = (1+0,5×a) giây. Đưa ra tín hiệu cảnh báo bằng còi khi nhiệt độ vượt giá trị: t°C=tmax2 Dùng ADC0804 chuyển điện áp sang mã nhị phân. Xây dựng bộ hiển thị số BCD. Trong đó: a: Chữ số hàng đơn vị của danh sách ( ví dụ: STT = 3 →a=3; STT=10 →a=0 n: Số thứ tự sinh viên trong danh sách.
Xem thêm

27 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI LIỆU DỰA TRÊN NỀN TẢNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI LIỆU DỰA TRÊN NỀN TẢNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

OpenShift. Đƣa ra các chức năng chính mà chƣơng trình đã xây dựng.Chương 5: Kết luận. Trình bày các kết quả mà hệ thống đã đạt đƣợc, đồngthời đƣa ra các tiêu chí sẽ hoàn thiện trong tƣơng lai.12CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG1.1Giới thiệuHệ thống quản lý tài liệu là ứng dụng có thể nắm bắt nhiều tập tin điện tửtrong khi cung cấp lƣu trữ, sử dụng, bảo mật các tài liệu.Quá trình quản lý tài liệu bắt đầu từ việc chuyển đổi từ tài liệu giấy sang tàiliệu điện tử. Việc chuyển đổi này sẽ loại bỏ rất nhiều khó khăn liên quan đến tài liệubị trùng lặp, phân phối chậm chạp, tài liệu đặt không đúng chỗ và sự bất tiện khi lấytập tin. Việc sao chép, phân phối, lƣu trữ tài liệu tốn rất nhiều chi phí, do đó, quátrình số hóa tài liệu sẽ làm giảm thiểu những vấn đề trên.Hầu hết quá trình quản lý tài liệu bao gồm 5 thành phần chính: Nắm bắt và nhập tài liệu vào hệ thống Phƣơng pháp lƣu trữ và sử dụng tài liệu Công cụ xác định vị trí tài liệu Công cụ xuất tài liệu ra khỏi hệ thống Hệ thống bảo mật nhằm tránh truy cập bất hợp pháp.Ứng dụng quản lý tài liệu cho phép phân phối và kiểm soát tài liệu xuyênsuốt trong tổ chức một cách tiện lợi. Ngoài ra, ứng dụng quản lý tài liệu còn thúcđẩy hoạt động doanh nghiệp, cho phép truy cập thông tin ngay lập tức, tăng sự hợptác giữa các phòng ban và tăng tính bảo mật cho tài liệu. Ứng dụng quản lý tài liệu
Xem thêm

Đọc thêm

danh sach 1000 tu thong dung

DANH SACH 1000 TU THONG DUNG

Danh sách 1000 từ tiếng Anh thông dụng nhất được trình bày dễ hiểu, dễ nhớ, dễ học giúp các bạn nâng cao khả năng học tiếng Anh của mình nhanh chóng đạt được mục tiêu. Bạn có thể mất gốc hay mới học tiếng Anh hoặc để củng cố thêm kiến thức thì cũng nên có trong tay danh sách 1000 từ thông dụng này. Nó sẽ giúp bạn đạt đến trình độ thông thạo tiếng Anh mà bạn không ngờ tới. Chúc các bạn thành công.

7 Đọc thêm

Mách chị em lau bồn rửa nhanh mà sáng bóng

MÁCH CHỊ EM LAU BỒN RỬA NHANH MÀ SÁNG BÓNG

window.onload = function () {resizeNewsImage("news-image", 500);} Lên danh sách đầu việc Để lau dọn nhà bếp nhanh gọn mà hiệu quả, trước khi bắt tay vào công việc, bạn nên lên danh sách các đầu việc cần làm để tránh ngập ngụa trong đống dầu mỡ và tự hỏi mình nên làm gì bây giờ.   - Hàng ngày Lau bồn rửa sau khi nấu ăn hoặc rửa bát: 30 giây Lau mặt bếp: 1 phút Lau kệ bếp: 1 phút Hút bụi sàn bếp: 2 phút - Hàng tuần Lau sàn nhà: 5 phút Lau tủ bếp: 10 phút Rửa các giá đựng bát đĩa: 10 phút Rửa sạch thùng rác: 2 phút - Hàng quý Vệ sinh bên trong tủ lạnh: 30 phút Dọn dẹp từng ngăn kéo: 15 phút Lau mặt ngoài tủ bếp, kệ bếp: 30 phút Làm sạch toàn bộ lò vi sóng, lò nướng: 10 phút Bồn rửa sáng bóng   Marla Cilley, tác giả của một trang web chuyên tư vấn dọn dẹp nhà cửa cho biết: "Khi lau chùi nhà bếp, hầu hết chị em đều luôn bắt đầu với bồn rửa. Mọi người đều có tâm lý "giữ nó trống rỗng và tỏa sáng". Bồn rửa sáng bóng đã trở thành chuẩn mực của một nhà bếp vệ sinh và gọn gàng, tạo cảm giác hứng thú nấu ăn hay dọn dẹp các góc còn lại trong căn phòng. - Cho đầy nước nóng vào bồn rửa, thêm một chén thuốc tẩy và ngâm trong vòng một giờ - Xả nước và dùng bàn chải, bọt biển chà nhẹ - Cho ít bột baking soda vào bồn rửa chà xát cùng - Xả nước thật sạch và lau khô Bồn rửa trong nhà sẽ sáng bóng mà không lo xước hay xỉn màu lớp inox.
Xem thêm

2 Đọc thêm

 QUẢN LÝ MÔN HỌC VÀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CHO GIÁO VIÊN

QUẢN LÝ MÔN HỌC VÀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CHO GIÁO VIÊN

ƠNdạy những kiến thức để em có thể thực hiện bai tậ lớn môn công nghệ phần mền này.Và em xin gửi lời cảm ơn đến cô Lê Thị Kim Dung và Thầy Nguyễn TrungTrực đã tận tình giúp đỡ để em có thể hoàn thành bài tập lớn này. Cũng như có cơ hộiáp dụng được những gì mình đã học vào thực tế.SVTH: Nguyễn Thị Thu SươngTrang 3BÀI TẬP LỚN MÔN CNPMGVHD: Thầy Nguyễn Trung TrựcPHẦN MỞ ĐẦU1. Lý do đề tài:Là sinh viên đang học nghành công nghệ thông tin. Việc ứng dụng những kiênthức đã học để tạo ra một chương trình chạy được trong thực tế là vô cùng quantrọng. Để cũng cố kiến thức và nhằm áp dụng những kiến thức đã học vào thựctế nên em đã chọn đề tài quản lý môn học và đăng ký môn học cho giáo viênlàm bài tập lớp.2. Mục tiêu đề tài:- Cũng cố kiến thức đã học về danh sách liên kết nói chung và danh sách liênkết đơn nói riêng từ đó suy ra danh sách liên kết đơn lồng.- Rèn luyện kỹ năng lập trình C++.- Ứng dụng lý thuyết đã học giải quyết bài toán cụ thể.3. Phạm vi nghiên cứu.
Xem thêm

53 Đọc thêm

KIẾN TRÚC SEAMLESS MPLS VÀ ỨNG DỤNG CHO VNPT

KIẾN TRÚC SEAMLESS MPLS VÀ ỨNG DỤNG CHO VNPT

Kiến trúc Seamless MPLS (Unified MPLS) Mở rộng MPLS để liên kết mạng truy nhập và mạng tập hợp vào một miền mpls duy nhất;Triển khai linh hoạt dịch vụ đầu cuối tới đầu cuối, loại bỏ việc phải cấu hình dịch vụ tại các nút mạng truyền tải;Khả năng mở rộng tích hợp lên tới 100.000 nút;Sử dụng các giao thức hiện có: BGP, LDP, OSPF, ISIS … Slide chuẩn cực đẹp dùng để báo cáo đồ án - 10 Điểm.

Đọc thêm

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 8 TUAN 29 TIẾT 58 (BAI THUC HANH SO 8) (TT)

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 8 TUAN 29 TIẾT 58 (BAI THUC HANH SO 8) (TT)

Tuần 29 (01/04/2013 – 06/04/2013)Ngày dạy:……………….Lớp:…….Tiết PPCT: 58Ngày dạy:……………….Lớp:…….BÀI THỰC HÀNH SỐ 8 (tt)I. Mục tiêu:- Chèn được bảng và gõ được nội dung vào bảng.- Thực hiện được các thao tác với bảng.- Nghiêm túc thực hành.II. Chuẩn bị:- GV: Phòng máy, tài liệu thực hành.- HS: Tài liệu, ôn bài.III. Các bước lên lớp:1) Ổn định lớp:2) Tiến trình thực hành:* Hoạt động 1. Giáo viên hướng dẫn tổng quát tiết thực hành.* Hoạt động 2. Nội dung thực hành.A) Tạo bảng như sau:B.thêm mộtvàođầu
Xem thêm

2 Đọc thêm

8 tuyệt chiêu ''''nới rộng'''' tủ lạnh nhỏ cho nhà chật

8 TUYỆT CHIÊU ''''NỚI RỘNG'''' TỦ LẠNH NHỎ CHO NHÀ CHẬT

window.onload = function () {resizeNewsImage("news-image", 500);} 1. Lắp thêm thùng trượt Khi bạn cần lấy lọ mứt ở góc sâu nhất trong tủ lạnh thì buộc phải lôi hết thực phẩm ở phía rìa ngoài. Điều này làm tốn thời gian cũng như tốn tiền điện khi để mở cánh tủ lạnh quá lâu. Lắp thêm một vài chiếc thùng trượt cho tủ lạnh để bạn có thể tiện lợi hơn khi lấy đồ ăn chế biến hàng ngày.   2. Dán nhãn thực phẩm  Bên cạnh thịt, hoa quả,...các loại đồ gia vị, thảo mộc khô,....rất dễ bị nhầm lẫn với nhau. Với mẹo hay ho này, mọi người trong nhà sẽ chẳng còn lo nhầm đường với mì chính khi mọi thứ trong tủ lạnh được dán nhãn. Ngoài ra, bạn có thể ghi thêm ngày tháng mua để dễ theo dõi hạn sử dụng.   3. Bổ sung thêm kệ Thay vì để thẳng chai nước, hộp đựng trong tủ lạnh, bạn nên vặn chặt nắp và đặt chúng nằm ngang. Khi đó, bạn sẽ có thêm khoảng trống phía trên để lắp thêm kệ đựng đồ trong tủ lạnh.   4. Dùng kẹp bướm Để chai nước nằm ngang có thể tiết kiệm diện tích nhưng đôi khi chúng lại lăn lông lốc khiến tủ lạnh lộn xộn. Dùng một chiếc kẹp bướm ghim ở thanh chắn kim loại giúp giữ hàng chai bia nằm im đúng vị trí của nó.   5. Phủ bạt nhựa Đôi khi những chiếc kệ trong suốt làm cho tủ lạnh có cảm giác như một lỗ đen. Dùng những miếng bạt nhựa lót kệ giúp tăng tính thẩm mỹ cho tủ lạnh. Thêm vào đó, vệ sinh tủ lạnh cũng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Nếu thức ăn bị đổ ra, bạn chỉ cần nhấc tấm bạt ra và đem đi vệ sinh thay vì ngồi kì cọ tủ lạnh.   6. Dùng hộp đựng sáu ngăn Chiếc hộp đựng bằng giấy sáu ngăn phù hợp để lưu trữ các chai gia vị như tương ớt, mù tạt, xì dầu,....Để chúng gọn gàng ở cánh tủ và mỗi khi đến bữa ăn, bạn chỉ cần nhấc hộp giấy từ tủ lạnh ra bàn ăn để mọi người tự do sử dụng.    7. Lên danh sách thực phẩm Vì từng ngóc ngách nhỏ đều quý giá nên bạn cần đảm bảo tất cả mọi thứ trong tủ lạnh đều hữu dụng. Chúng là những gì bạn thực sự cần, thay vì là những gì bạn muốn. Mỗi ngày, sau khi đi chợ về ghi thêm những gì bạn đã mua vào danh sách để nắm rõ những gì đang có. Danh sách thực phẩm giúp bạn quản lý tốt hơn cũng như nhanh gọn hơn khi quyết định nấu món gì cho bữa ngày hôm nay.   8. Tận dụng mọi ngóc ngách Kẹp bướm lại cứu nguy cho bạn một lần nữa. Dùng ghim để giữ những loại thực phẩm trong túi ở mặt dưới của kệ - những vị trí chết thường bị bỏ sót trong tủ lạnh.  
Xem thêm

2 Đọc thêm

Cùng chủ đề