HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN":

BÀI GIẢNG MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN CHƯƠNG 7 PPTX POWERPOINT SLIDE

BÀI GIẢNG MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN CHƯƠNG 7 PPTX POWERPOINT SLIDE

L o g oSổ kế toán Khái niệmSổ kế toán là những tờ sổ được thiết kếmột cách khoa học và hợp lý, có mối liên hệmật thiết với nhau được sử dụng để ghichép các nghiệp vụ kinh tế tài chính phátsinh theo đúng các phương pháp kế toán,trên cơ sở số liệu từ các chứng từ kế toánL[r]

43 Đọc thêm

Báo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại công ty phát triển công nghệ máy ADC

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MÁY ADC

Mục lục

Mở đầu 1
1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty Phát triển công nghệ máy ADC: 2
1.1. Vài nét về công ty: 2
1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty: 2
1.3. Những kết quả kinh doanh chủ yếu trong những năm gần đây: 5
2. Đặc điểm quy trình công nghệ: 5
2.1.Quy trình mua hàn[r]

42 Đọc thêm

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC CỤC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ VIỆT NAM

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC CỤC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ VIỆT NAM

+ Tổ chức bộ máy kế toán: Việc bố trí nhân sự và phân công công việcgiữa các phòng ban trong các đơn vị còn chồng chéo. Ở các đơn vị không cósự bố trí luân chuyển các vị trí công tác nhằm tăng cường kiến thức công việccho các nhân viên kế toán. Công tác đào tại, bồi dưỡng cán bộ, nhân[r]

22 Đọc thêm

Báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty cổ phần sông đà 11

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

MỤC LỤCLời mở đầu1I. Quá trình hình thành và phát triển21.Quá trình hình thành và phát triển của công ty22.Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp 11343. Các chỉ tiêu chủ yếu phản ánh quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp5II. Đặc điểm quy trình công nghệ7III.Đặc điểm tổ chức k[r]

62 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIÁO DỤC HỒNG ĐỨC

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIÁO DỤC HỒNG ĐỨC

MỤC LỤC


MỞ ĐẦU 1
NỘI DUNG 2
PhõnI. Đặc điểm chung của Công ty Cổ phần thiết bị giáo dục Hồng Đức. 2
1.1Lịch sử hình thành và đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty. 2
1.1.1. Lịch sử hình thành và ngành nghề kinh doanh. 2
1.1.2. Đặc điểm về quy trình công nghệ. 4
1.1.3. Đặc điểm tiêu thụ sản phẩm[r]

53 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN (GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA): PHẦN 1

GIÁO TRÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN (GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA): PHẦN 1

Phần 1 giáo trình Tổ chức hạch toán kế toán (Giáo trình đào tạo từ xa) trình bày nội dung các chương: Những vấn đề lý luận của tổ chức hạch toán kế toán, tổ chức hạch toán ban đầu, tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán, tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán.

66 Đọc thêm

TÀI LIỆU CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN PDF

TÀI LIỆU CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN PDF

Theo Nguyễn Việt & Võ Văn Nhị (2006), hệ thống sổ kế toán nếu được xây dựng một cách khoa học sẽ giúp cho việc tổng hợp số liệu được kịp thời, chính xác và tiết kiệm được thời gian của người làm công tác kế toán. Theo qui trình kế toán, để có căn cứ ghi [r]

19 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TỔNG HỢP CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TỔNG HỢP CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1
I. Quá trình hình thành và phát triển 2
1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty 2
2.Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp 113 4
3. Các chỉ tiêu chủ yếu phản ánh quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp 5
II. Đặc điểm quy trình công nghệ 7
III.Đặc[r]

52 Đọc thêm

Báo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại Công ty cổ phần sông đà 11

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

MỤC LỤC

Lêi mở đầu 1
I. Quá trình hình thành và phát triển 2
1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty 2
2.Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp 113 4
3. Các chỉ tiêu chủ yếu phản ánh quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp 5
II. Đặc điểm quy trình công nghệ 7
III.Đặc[r]

71 Đọc thêm

THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MÁY ADC

THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MÁY ADC

Mục lục

Mở đầu 1
1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty Phát triển công nghệ máy ADC: 2
1.1. Vài nét về công ty: 2
1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty: 2
1.3. Những kết quả kinh doanh chủ yếu trong những năm gần đây: 5
2. Đặc điểm quy trình công nghệ: 5
2.1.Quy trình mua hàn[r]

44 Đọc thêm

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ THANH TRÌ

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ THANH TRÌ

Đặc điểm và công tác quản lý hàng hoá trong doanh nghiệp-Phân loại và đánh giá hàng hoá ( giá thực tế: nhập kho, xuất kho; giá hạchtoán)-Thủ tục nhập xuất và chứng từ hàng hoá-Hệ thống sổ chi tiết về hàng hoá và quy trình hạch toán.-Hệ thống sổ kế toán tổng hợp[r]

7 Đọc thêm

Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông 842

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 842

MỤC LỤC
Lời mở đầu 1
Phần 1: Giới thiệu tổng quan về công ty cổ phần Xây dựng Công trình giao thông 842 3
I. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông 842 3
II. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 842. 7[r]

74 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH gốm sứ Thành Đô

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH GỐM SỨ THÀNH ĐÔ

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN 1
MỤC LỤC 2
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 4
LỜI MỞ ĐẦU 5
CHƯƠNG 1:NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 8
1.1. Sự cần thiết tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất[r]

104 Đọc thêm

báo cáo thực tập kế toán đại học theo hình thức nhật ký chung CÔNG VIỆC kế TOÁN tại CÔNG TY cổ PHẦN nước mắm THANH HƯƠNG

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN ĐẠI HỌC THEO HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẮM THANH HƯƠNG

LỜI CẢM ƠN
Sau một thời gian thực tập tại Công ty cổ phần nước mắm Thanh Hương, nhóm chúng em đã học được rất nhiều điều bổ ích, tích luỹ được một ít kinh nghiệm nhỏ trong công tác kế toán góp phần phục phụ cho công việc sau này. Quá trình thực tập bước đầu giúp chúng em làm quen được với công việc[r]

281 Đọc thêm

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MINH SÁNG

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MINH SÁNG

MỤC LỤC
CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ ĐỂ TÀI NGHIỂN CỨU 1
1.1 Tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài nghiên cứu 1
1.2. Tổng quan về các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài khóa luận 2
1.2 Mục tiêu nghiên cứu 5
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 6
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 6
1.3.2 Phạm vi nghiên cứu[r]

48 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG MINH HIẾU

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG MINH HIẾU

MỤC LỤCLời mở đầu1Phần I : khái quát về công ty2I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty21.Lịch sử hình thành công ty22.Tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là :32.1.Các hợp đồng kinh tế tiêu biểu năm 2006 mà công ty đã kí kết là :32.2 Hệ thống đại lý phân phối tiêu biểu ( trên[r]

44 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu sơn ôtô Vạn Lợi

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SƠN ÔTÔ VẠN LỢI

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI HOÀN THIỆN KẾ TOÁN LUÂN CHUYỂN HÀNG HÓA TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1
1.1 Tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài nghiên cứu 1
1.2 Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài khóa luận 2
1.3 Mục tiêu nghiên cứu 14
1.4 Phạm vi nghiên cứu 14
1.5 Đối[r]

72 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TỔNG HỢP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY TNHH EDD

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TỔNG HỢP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY TNHH EDD

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1
Phần I: khái quát chung về hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty tnhh edd 2
I.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNN EDD 2
1. Quá trình hình thành và phát triển. 2
2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh. 4
3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty 8
4. Đặc đi[r]

41 Đọc thêm

THỰC TRẠNG MỘT SỐ PHẦN HÀNH CHỦ YẾU TẠI CÔNG TY CPDV VỆ SINH CÔNG NGHIỆP NHÀ SẠCH HOÀN MỸ

THỰC TRẠNG MỘT SỐ PHẦN HÀNH CHỦ YẾU TẠI CÔNG TY CPDV VỆ SINH CÔNG NGHIỆP NHÀ SẠCH HOÀN MỸ

Qua thời gian dài được học tập và nghiên cứu lý thuyết tại trường dưới sự giúp đỡ, giảng dạy nhiệt tình của các giảng viên, để giúp sinh viên có điều kiện tiếp cận với công tác thực tế tại các đơn vị kinh tế xã hội, trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội và khoa Kế toán - Kiểm toán đã tổ chức cho sinh[r]

100 Đọc thêm

báo cáo thực tập chuyên ngành kế toán theo hình thức nhật ký chung hệ đại học CÔNG VIỆC kế TOÁN tại CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN ANH LINH

BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG HỆ ĐẠI HỌC CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN ANH LINH

LỜI CẢM ƠN
Đất nước ta đang trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng một xã hội ngày càng giàu đẹp và văn minh. Nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước đã mở đường cho các doanh nghiệp phát triển, dần dần hoà nhập vào nền kinh tế thế giới và phần nào khẳng định được mình.
Cù[r]

120 Đọc thêm