PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM.DOC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Phát triển hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam.doc":

PHÂN TÍCH SỰ KHÁC BIỆT CỦA MỘT SỐ KHOẢN MỤC TRONG HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM SO VỚI HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ

PHÂN TÍCH SỰ KHÁC BIỆT CỦA MỘT SỐ KHOẢN MỤC TRONG HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM SO VỚI HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ

chuẩn mực kế toán quốc tế.3.1. Sự khác biệt của phuơng pháp đánh giá các chỉ tiêu.- Nguyên nhân của sự khác biệt này là do Việt Nam chủ yếu đo lường giá trị tài sản theophương pháp “giá gốc” hay “giá lịch sử” (historical/ original cost) mà ít sử dụng phươngpháp “giá trị hợp lý”[r]

39 Đọc thêm

Nghiên cứu về hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế và việt nam, sự hòa hợp của chuẩn mực kế toán việt nam với chuẩn mực kế toán quốc tế

NGHIÊN CỨU VỀ HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ VÀ VIỆT NAM, SỰ HÒA HỢP CỦA CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM VỚI CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ

Nghiên cứu về hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế và việt nam, sự hòa hợp của chuẩn mực kế toán việt nam với chuẩn mực kế toán quốc tế

22 Đọc thêm

TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NHẬT BẢN

TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NHẬT BẢN

Trong những năm gần đây, nền kinh tế thế giới đã và đang phát triển theo xu hướng toàn cầu hóa. Đây là xu hướng phát triển tất yếu của thế giới trong giai đoạn hiện nay và cả trong tương lai. Hoạt động kinh doanh không chỉ diễn ra trong phạm vi từng quốc gia mà đã phát triển theo hướng hội nhập vào[r]

20 Đọc thêm

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VÀ CÁC PHẦN HÀNH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ KCB

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VÀ CÁC PHẦN HÀNH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ KCB

Nền kinh tế nước ta đang trong quá trình hội nhập và phát triển. Đứng trước những thử thách và cơ hội, việc quản lí cũng như nhiều chính sách của Nhà nước là động lực, đòn bẩy tích cực trong việc phát triển và ổn định kinh tế. Mọi biện pháp khắc phục cũng như các cơ chế quản lí tài chính có sự đổi m[r]

77 Đọc thêm

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nông thôn 3 .

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 3 .

PHẦN 1 : KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 3
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nông thôn 3.
Tên doanh nghiệp phát hành : Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nông thôn 3 .
Tên giao dịch : CERD 3.,JSC(Construction r[r]

23 Đọc thêm

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRƯỞNG NHÀ KHÁCH LA THÀNH

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRƯỞNG NHÀ KHÁCH LA THÀNH

1. Kế toán trưởng có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác Kế toántrong đơn vị theo quy định của Luật của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hộiChủ nghĩa Việt Nam số 03/2003/ QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003, quyđịnh về kế toán. Đó là:- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đ[r]

4 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2013 ĐÃ SOÁT XÉT CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2013 ĐÃ SOÁT XÉT CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LABÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (Tiếp theo)TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐCBan Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính giữa niên độ phản ánh một cách trung thực vàhợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của C[r]

29 Đọc thêm

Tổ chức kế toán trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

1. Tính cấp thiết của đề tài
Sau khi kết thúc chiến tranh, Đảng và Nhà nước đã nhanh chóng dẫn dắt toàn dân xây dựng đất nước theo hướng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; thể hiện lần lượt qua Nghị Quyết Đại hội Đảng lần thứ VI, VII với chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa;[r]

119 Đọc thêm

TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MTV LONG HẢI

TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MTV LONG HẢI

Nền sản xuất xã hội ngày càng phát triển, kế toán ngày càng trở nên quan trọng và trở thành công cụ không thể thiếu được trong quản lý kinh tế của nhà nước và của doanh nghiệp. Để điều hành quản lý được toàn bộ hoạt động kinh doanh ở doanh nghiệp có hiệu quả nhất, các doanh nghiệp phải nắm bắt kịp t[r]

95 Đọc thêm

LA01 001 định hướng xây dựng chuẩn mực báo cáo tài chính việt nam đáp ứng xu thế hội tụ kế toán quốc tế

LA01 001 ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH VIỆT NAM ĐÁP ỨNG XU THẾ HỘI TỤ KẾ TOÁN QUỐC TẾ

Các định hướng trên không chỉ giải quyết vấn đề nội dung mà còn xem xét các yếu
tố thể chế và cơ sở hạ tầng kế toán.
Với mong muốn đáp ứng yêu cầu trên, tác giả lựa chọn đề tài “Định hướng xây
dựng chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam đáp ứng xu thế hội tụ kế toán
quốc tế”. Các kết quả nghiên cứu đư[r]

172 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

Số: 052.02.14/ASBÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNHCỦA CÔNG TY CP PT HẠ TẦNG CÔNG NGHIỆP VÀ SX KD DỆT MAY VIỆT NAMCHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2013Kính gửi:HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐCCÔNG TY CP PT HẠ TẦNG CÔNG NGHIỆP VÀ SX KD DỆT MAY VIỆTNAMChúng tôi đã kiểm toán báo cáo[r]

8 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2010 - CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2010 - CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG1.Chế độ kế toán áp dụngCông ty áp dụng hệ thống kế toán Việt Nam được Bộ Tài Chính ban hành theo Quyết Định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20tháng 03 năm 2006 của Bộ Tài Chính.2.Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực k[r]

16 Đọc thêm

GIÁ TRỊ HỢP LÝ: LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG VẬN DỤNG TRONG CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN Ở VIỆT NAM

GIÁ TRỊ HỢP LÝ: LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG VẬN DỤNG TRONG CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN Ở VIỆT NAM

vai trò thứ yếu trong việc ra quyết định của họ.3.2. Định hướng sự thay đổi cho việc sử dụng giá trị hợp lý trong chuẩn mực kế toán Việt Nam:Để hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán nhằm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho ngườisử dụng, giá trị hợp lý càng đ[r]

12 Đọc thêm

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (90)

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (90)

cho lợi nhuận trong năm giảm đi tức là số lỗ sẽ tăng lên. Tuy nhiên cần phải trình bày thông tinnày trong phần ghi chú báo cáo tài chính.2Ngược lại nếu sau khi xử lý hai nghiệp vụ nêu trên mà kết quả kinh doanh có lãi, kế toántính toán số lợi nhuận sẽ bị giảm do hạch toán phần hàng bán bị trả lại củ[r]

6 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

hợp nhất của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy địnhpháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soátnội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập[r]

34 Đọc thêm

BÀI TẬP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN SỐ (211)

BÀI TẬP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN SỐ (211)

Vào đầu năm 2009 khi công ty chuẩn bị công bố thông tin cho cổ đông, cómột vụ hỏa hoạn ở khu nhà máy ở Bình Dương.Công ty MAXDOOR áp dụng phương pháp kế toán hàng tồn kho theophương pháp Nhập sau Xuất trước.Trước tình hình như trên, công ty MAXDOOR nên có những phương phápxử lý cụ thể để có t[r]

10 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2015 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2015 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

nghiệp tuỳ thuộc vào kết quả kiểm tra của Cơ quan thuế có thẩm quyền.Thuế thu nhập hoãn lại được tính trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế thunhập của các khoản mục tài sản hoặc công nợ trên Báo cáo tài chính hợp nhất và được ghi nhận theophương pháp Bảng cân đối [r]

58 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2014 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2014 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

có sự đảm bảo vừa phải rằng báo cáo tài chính hợp nhất không chứa đựng những sai sót trọng yếu. Công tácsoát xét bao gồm chủ yếu là việc trao đổi với nhân sự của Công ty và áp dụng các thủ tục phân tích trênnhững thông tin tài chính, công tác này cung cấp một mức độ đảm bảm thấp hơn công tác kiểm to[r]

35 Đọc thêm

TIN HỌC HÓA CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NAM

TIN HỌC HÓA CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NAM

TIN HỌC HÓA CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NAM
CHƯƠNG 1: NHẬN THỨC CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG.
CHƯƠNG 2: THƯC TRẠNG VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN[r]

128 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2011 - CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2011 - CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG

1.Ước tính kế toánViệc lập báo cáo tài chính tuân thủ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiệnhành khác về kế toán tại Việt Nam yêu cầu Ban Tổng Giám đốc phải có những ước tính và giảđịnh ảnh hưởng đến số liệu báo cáo về công nợ, tài sản và việc trình b[r]

23 Đọc thêm