VIẾT LÊN BẢNG SỐ IV CHỈ VÀO SỐ IV VÀ CHO HỌC SINH ĐỌC BỐN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "VIẾT LÊN BẢNG SỐ IV CHỈ VÀO SỐ IV VÀ CHO HỌC SINH ĐỌC BỐN":

giáo án môn toán lớp 4 (cả năm)

GIÁO ÁN MÔN TOÁN LỚP 4 (CẢ NĂM)

TUẦN 1Ngày dạy: 22082011Tiết : 1 ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 1OO OOOI.Mục tiêu: Đọc, viết được các số đến 100 000. Biết phân tích cấu tạo số.GDHS tính chính xác, cẩn thận.II.Đồ dùng dạy học: GV vẽ sẵn bảng số trong bài tập 2 lên bảng.III.Hoạt động trên lớp:

149 Đọc thêm

MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP 2

MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP 2

MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP 2

Môn tập đọc là một phân môn có tầm quan trọng to lớn với bậc tiểu học, nó hình thành khả năng giao tiếp, là cơ sở để phát triển tư duy cho trẻ để tiếp thu các môn học khác. Trong năng lực hoạt động ngôn ngữ ở con người thể hiện ở kĩ năng: Nghe, nói, đọc, viết. Như vậy kĩ năng đọc là một trong bốn kĩ năng hoạt động của ngôn ngữ. Đặc biệt ở tiểu học nói chung và ở lớp 2 nói riêng, kĩ năng đọc có ý nghĩa rất sâu sắc, đọc để nắm được ý chính của đoạn văn, biết đặt đầu đề cho đoạn văn, biết nhận xét về một số hình ảnh, nhân vật hoặc chi tiết trong bài học. Môn này giúp học sinh trau dồi vốn tiếng việt, vốn văn học, phát triển tư duy, mở rộng sự hiểu biết của học sinh về cuộc sống. Muốn học giỏi thì trước hết phải đọc thông, viết thạo thì các em mới nắm được nội dung bài, yêu cầu của đề. Từ đó các em mới cảm thụ được cái hay, cái đẹp, suy luận, tìm tòi để làm bài được tốt.
Xem thêm

12 Đọc thêm

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT ÚC HÀ NỘI

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT ÚC HÀ NỘI

Quản lý tài chính trƣờng họcQuản lý mối quan hệ giữa con ngƣời và cộng đồng.1.2.2. Trường Tiểu học trong hệ thống giáo dục quốc dân“Giáo dục Tiểu học đƣợc thực hiện trong năm năm học, từ lớp một đến lớpnăm. Tuổi của HS vào học lớp một là sáu tuổi.” Giáo dục Tiểu học là cấp học nềntảng của hệ thống giáo dục quốc dân, trƣờng Tiểu học gắn liền với cộng đồng, hoạtđộng giáo dục ở cấp Tiểu học trong và ngoài nhà trƣờng có ảnh hƣởng trực tiếp đếnsinh hoạt văn hoá và đời sống địa phƣơng. Giáo dục Tiểu học nhằm giúp học sinhhình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức,trí tuệ, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học trung học cơ sở(Khoản 2, Điều 27, Luật GD 2005).“Giáo dục Tiểu học phải đảm bảo cho HS có hiểu biết đơn giản, cần thiết vềtự nhiên, xã hội và con ngƣời; có kỹ năng cơ bản về nghe, nói, đọc, viết và tínhtoán; có thói quen rèn luyện thân thể; giữ gìn vệ sinh; có hiểu biết ban đầu về hát,múa, âm nhạc, mỹ thuật.” (Khoản 2, Điều 27, Luật GD 2005).Điều lệ trƣờng tiểu học ban hành ngày 11.7.2000, tại điều 2 đã xác định vị trícủa trƣờng tiểu học: “Trƣờng tiểu học là cơ sở giáo dục bậc tiểu học- bậc học nềntảng của hệ thống giáo dục quốc dân. Trƣờng tiểu học có từ lớp 1 đến lớp 5 và có tƣcách pháp nhân, con dấu riêng”. [3;4]. Theo luật phổ cập giáo dục tiểu học "Giáodục tiểu học là bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân". Đây là bậc họctiền đề để thực hiện "Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dƣỡng nhân tài". Tínhphổ cập là bắt buộc trẻ em học xong bậc tiểu học phải đạt đƣợc những yêu cầu tốithiểu. Nhƣng bậc học này cũng tạo điều kiện để trẻ tiếp tục phát triển, có khả nănghọc tập suốt đời. Có thể ví giáo dục tiểu học nhƣ nền móng của từng ngôi nhà giáodục và tất nhiên chúng ta sẽ không thể xây lên đƣợc những ngôi nhà cao, đẹp, chắcchắn, bền vững trên một nền móng yếu ớt. [21] Nhƣ vậy, tiểu học là cấp học nềntảng trong hệ thống giáo dục quốc dân. Là cấp học dành chủ yếu cho trẻ em trongđộ tuổi từ 6 -11 tuổi.Giáo dục tiểu học tạo ra những cơ sở ban đầu rất cơ bản và bền vững cho trẻem tiếp tục học nên bậc học trên, hình thành những cơ sở ban đầu, đƣờng nét ban
Xem thêm

106 Đọc thêm

TRỌN BỘ GIÁO ÁN TUẦN 2 LỚP 4 CHỈ VIỆC IN

TRỌN BỘ GIÁO ÁN TUẦN 2 LỚP 4 CHỈ VIỆC IN

- Nhận xét giờ học.- Nhắc HS về học thuộc 1 đoạn thơ hoặc cả bài thơ.Tiết 3Luyện từ và câuMỞ RỘNG VỐN TỪ: NHÂN HẬU - ĐOÀN KẾTI. Mục tiêu:1. Mở rộng và hệ thống hoá vốn từ theo chủ điểm “thương … thân”. Nắm đượccách dùng các từ ngữ đó.2. Học nghĩa 1 số từ và đơn vị cấu tạo từ Hán Việt. Nắm được cách dùng các từngữ đó.3. GDHS luôn yêu thương mọi người.II. Chuẩn bị- Bút dạ, giấy.III. Các hoạt động dạy – học:Hoạt động của giáo viênHoạt động của học sinha.Kiểm tra bài cũ2 học sinh lên bảng viếtHS lên bảng viết, cả lớp viết vào - Có 1 âm: bố, mẹ, chú, dì, …vở những tiếng chỉ người trong gia - Có 2 âm: bác, thím, ông, cậuđình mà có phần vần:- Có 1 âm- Có 2 âmB. Dạy bài mới:1. Giới thiệu và ghi đầu bài:2.Hướng dẫn HS làm bài tập:+ Bài 1:HS: 1 em đọc yêu cầu, từng cặp HS trao
Xem thêm

44 Đọc thêm

LÝ THUYẾT GHI SỐ TỰ NHIÊN

LÝ THUYẾT GHI SỐ TỰ NHIÊN

Có mười chữ số: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.rnDùng mười chữ số này có thể viết được mọi số.rnMột số có thể có một hoặc nhiều chữ số. A. Tóm tắt kiến thức: Có mười chữ số: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.Dùng mười chữ số này có thể viết được mọi số.Một số có thể có một hoặc nhiều chữ số. Chẳng hạn số 8 là một số có một chữ số; số 2015 là số có 4 chữ số là 2; 0; 1; 5. Khi viết một số có quá ba chữ số ta thường tách thành từng nhóm gồm ba chữ số kể từ phải sang trái để dễ đọc, chẳng hạn 5 321 608. Trong một số, cần phân biệt chữ số hàng chục với số chục, chữ số hàng trăm với số trăm, chẳng hạn, trong số 2015, chữ số 0 là chữ số hàng trăm còn số trăm của nó là 20. 2. Trong hệ thập phân cứ 10 đợn vị ở một hàng thì làm thành 1 đơn vị ở hàng liền trước nó. Để biểu thị một số có nhiều chữ số, chẳng hạn có bốn chữ sô theo thứ tự từ trái sang phải là a, b, c, d, ta thường viết . Số này là "a nghìn, b trăm, c chục, d đơn vị. Do đó  = a.1000 + b.100 + c.10 +d. 3. Chữ số La Mã: Từ 7 chữ số này người ta thiết lập thêm các chữ số sau: IV IX XL XC CD CM 4 9 40 90 400 900 Giá trị của một số La Mã bằng tổng giá trị của các thành phần của nó. Khi viết một số bằng chữ số La Mã ta viết các số từ lớn đến bé, từ trái sang phải. Chẳng hạn: MMCDIX = 2000 + 400 + 9 = 2409.
Xem thêm

1 Đọc thêm

Một số kinh nghiệm về phương pháp dạy môn tập đọc lớp 3

MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY MÔN TẬP ĐỌC LỚP 3

Tiếng việt là môn học có tầm quan trọng đặc biệt trong Chương trình giáo dục phổ thông nói chung, bậc tiểu học nói riêng. Đây là môn học công cụ với nhiệm vụ cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về tiếng mẹ đẻ, rèn cho các em kĩ năng sử dụng tiếng Việt trong nghe, nói, đọc, viết. Trong đó, phân môn Tập đọc là một phân môn quan trọng góp phần hình thành kĩ năng đọc cho học sinh một trong bốn kĩ năng cơ bản mà học sinh tiểu học cần đạt tới. Khi học sinh đọc tốt thì các em mới có thể chiếm lĩnh được kiến thức môn Tiếng việt nói riêng, các môn học cấp tiểu học nói chung một cách chắc chắn, làm cơ sở để các em học cấp học kế tiếp.
Xem thêm

17 Đọc thêm

 1LÝ TRUYẾT ÔN TẬP KHÁI NIỆM VỀ PHÂN SỐ

LÝ TRUYẾT ÔN TẬP: KHÁI NIỆM VỀ PHÂN SỐ.

Mọi số tự nhiên đều có thể viết thành phân số có mẫu số là 1. Lý truyết ôn tập: Khái niệm về phân số. Viết:  Đọc: hai phần ba Viết:  Đọc: năm phần mười Viết:  Đọc: ba phần tư Viết:  Đọc: bốn mươi phần một trăm, hay bốn mươi phần trăm. ; ; ;  là các phân số. Chú ý: 1) Có  thể dùng phân số để ghi kết quả của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0. Phân số đó cũng được là thương của phép chia đã cho. Ví dụ:   1 : 3 = ;            4: 10 =;                9: 2 = ; ... 2) Mọi số tự nhiên đều có thể viết thành phân số có mẫu số là 1. Ví dụ:    5 = ;             12 = ;                  2001 = ; ... 3) Số 1 có thể viết thành phân số có tử số và mẫu số bằng nhau và khác 0. Ví dụ:    1 = ;             1 = ;            1 = ; ... 4) Số 0 có thể viết thành phân số có tử số là 0 và mẫu số khấc 0. Ví dụ:   0 = ;               0 = ;             0= ; ... 
Xem thêm

2 Đọc thêm

Cấu trúc đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh chuyên Lê Hồng Phong 2015

CẤU TRÚC ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 2015

NỘI DUNG KIẾN THỨC, YÊU CẦU CỦA ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG, NĂM HỌC 2015-2016 MÔN: TIẾNG ANH - ĐỀ CHUYÊN   I. Yêu cầu chung 1. Nội dung đề thi tuyển sinh nằm trong chương trình THCS, coi trọng việc đánh giá năng lực người học. 2. Yêu cầu về các cấp độ nhận thức: - Nhận biết: khoảng 20%; - Thông hiểu: khoảng 20%; - Vận dụng: khoảng 30%; - Vận dụng cao: khoảng 30%. II. Hình thức thi: tự luận kết hợp trắc nghiệm khách quan, tỷ lệ điểm dành cho trắc nghiệm khách quan không quá 50% tổng số điểm toàn bài. III. Thời gian làm bài: 120 phút IV. Nội dung kiến thức: -         Đề thi gồm 4 phần được phân bố như sau: PHẦN I. LISTENING: (2,0 điểm) -         Số câu: 10-15 -         Nội dung: 2-3 bài + Nghe điền từ vào chỗ trống. + Nghe trả lời câu hỏi trắc nghiệm. + Nghe trả lời câu hỏi ngắn gọn. PHẦN II. GRAMMAR AND VOCABULARY: (2,0 điểm) -         Số câu: 20 -         Nội dung: từ 2-3 bài bao gồm + Trắc nghiệm đa lựa chọn; + Chữa lỗi sai; + Cho hình thức đúng của từ/ động từ; + Điền giới từ; cụm động từ; mạo từ. PHẦN III. READING: (3,0 điểm) -         Số câu: 15-20 -         Nội dung: từ 02-03 đoạn văn, mỗi đoạn khoảng 150 từ trở lên, bao gồm + Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi (tự luận hoặc trắc nghiệm). + Đọc khớp nối nhan đề với từng đoạn văn/ chọn câu đúng điền vào đoạn văn; + Đọc đoạn văn, chọn từ, cụm từ thích hợp ứng với a, b, c hoặc d để điền vào chỗ trống; + Đọc đoạn văn, điền từ thích hợp vào chỗ trống. PHẦN IV. WRITING: (3,0 điểm) Nội dung: 1. Viết câu: 10-15 câu (1, 5 điểm) + Viết lại câu bắt đầu bằng gợi ý ở đầu câu sao cho nghĩa không thay đổi; + Viết lại câu dùng một từ cho trước sao cho không thay đổi nghĩa của câu; + Dùng từ gợi ý viết câu hoàn chỉnh. 2. Viết một đoạn văn, một bài luận, một lá thư khoảng 150 từ theo các chủ điểm đã học thuộc chương trình lớp 8, 9. (1, 5 điểm) CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH - ĐỀ CHUNG VÀO LỚP 10 I. Yêu cầu chung 1. Nội dung đề thi tuyển sinh nằm trong chương trình THCS (trong đó yêu cầu kiến thức nâng cao trên cơ sở chương trình), coi trọng việc đánh giá năng lực người học, có các câu hỏi dạng mở. 2. Yêu cầu về các cấp độ nhận thức: - Nhận biết: khoảng 30%; - Thông hiểu: khoảng 30%; - Vận dụng: khoảng 20%; - Vận dụng cao: khoảng 20%. II. Hình thức thi: tự luận kết hợp trắc nghiệm khách quan, tỷ lệ điểm dành cho trắc nghiệm khách quan không quá 50% tổng số điểm toàn bài. III. Thời gian làm bài: 90 phút IV. Nội dung kiến thức: Đề thi gồm 4 phần được phân bố như sau: PHẦN I. PHONETICS: (1,0 điểm) -         Số câu: 5 -         Nội dung: Ngữ âm và/ hoặc trọng âm. PHẦN II. GRAMMAR AND VOCABULARY: (3,0 điểm) -         Số câu: 20 -         Nội dung: từ 2-3 bài bao gồm + Trắc nghiệm đa lựa chọn; + Sửa lỗi sai; + Cho hình thức đúng của từ/ động từ; + Điền mạo từ, giới từ, cụm động từ. PHẦN III. READING: (3,0 điểm) -         Số câu: 15 -         Nội dung: từ 02 - 03 đoạn văn, mỗi đoạn khoảng 150 từ, bao gồm + Đọc đoạn văn, trả lời câu hỏi (tự luận hoặc trắc nghiệm); + Đọc đoạn văn, chọn từ thích hợp ứng với a, b, c hoặc d để điền vào chỗ trống; + Đọc đoạn văn, điền từ thích hợp vào chỗ trống. PHẦN IV. WRITING: (3,0 điểm) Nội dung: -         Viết câu: 10 câu (2,0 điểm) + Viết lại câu bắt đầu bằng gợi ý ở đầu câu sao cho nghĩa không thay đổi;  + Hoàn chỉnh câu thứ 2 sao cho không thay đổi nghĩa, dùng một từ cho trước. -         Viết  01 đoạn văn khoảng 80- 100 từ thuộc các chủ đề trong chương trình lớp 9  (1,0 điểm) Điểm thi vào lớp 10 tỉnh Nam Định năm 2015 được công bố nhanh nhất trên diemthi.tuyensinh247.com, các em theo dõi tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-thi-vao-lop-10/nam-dinh-31.html
Xem thêm

3 Đọc thêm

Một số biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 4 luyện tập thành phần câu trong giờ Tập làm văn

MỘT SỐ BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 4 LUYỆN TẬP THÀNH PHẦN CÂU TRONG GIỜ TẬP LÀM VĂN

1. Tính cấp thiết của đề tài
1.1. Tiếng Việt là một trong những môn học quan trọng nhất của chương trình Tiểu học. Với mục tiêu: Hình thành và phát triển ở học sinh các kĩ năng sử dụng Tiếng Việt; cụ thể là bốn kĩ năng đọc, viết, nghe, nói. Trong đó yêu cầu đọc hiểu và viết một văn bản hoàn chỉnh được coi trọng. Nhưng để viết được một văn bản hoàn chỉnh đòi hỏi học sinh phải có sự hiểu biết nhất định về thành phần câu. Nó được hiểu là những thành tố tham gia cấu tạo nên câu. Đó là những bộ phận được xây dựng dựa trên những mối quan hệ về ý nghĩa và về ngữ pháp trong một ngôn ngữ nhất định.
1.2. Nhìn từ thực tế, kĩ năng viết một văn bản hoàn chỉnh của học sinh Tiểu học (đặc biệt là học sinh lớp 4) còn rất hạn chế. Một trong những nguyên nhân là do cấu trúc chương trình Tiếng Việt, đặc biệt là nội dung và thời lượng dành cho việc dạy học về thành phần câu trong phân môn Luyện từ và câu.
Xem thêm

69 Đọc thêm

Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 5

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TOÁN LỚP 5

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
TÊN ĐỀ TÀI : KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH LỚP 5 THỰC HIỆN TỐT BỐN PHÉP TÍNH CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ THẬP PHÂN
Học xong Toán 5 nói chung, nhất là học xong phần số thập phân và 4 phép tính với số thập phân, học sinh phải đạt được các yêu cầu cơ bản sau :
Nhận biết được số thập phân. Biết số thập phân có phần nguyên và phần thập phân. Biết đọc, viết so sánh số thập phân. Biết sắp xếp một nhóm các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc ngược lại.
Biết cộng, trừ các số thập phân có đến 3 chữ số ở phần thập phân, có nhớ không quá hai lượt.
Biết thực hiện phép nhân có tích là số tự nhiên, số thập phân có không quá ba chữ số ở phần thập phân.
Xem thêm

12 Đọc thêm

SKKN dạy tập đọc lớp 2

SKKN DẠY TẬP ĐỌC LỚP 2

Môn Tiếng Việt ở trường phổ thông có nhiệm vụ hình thành năng lực hoạt động ngôn ngữ cho học sinh. Năng lực hoạt động ngôn ngữ được thể hiện trong bốn dạng hoạt động, tương ứng với chúng là bốn kĩ năng : nghe, nói, đọc, viết. Đọc là một phân môn của chương trình môn Tiếng Việt bậc Tiểu học. Đây là một phân môn có vị trí đặc biệt trong chương tình vì nó đảm nhiệm việc hình thành và phát triển cho học sinh kĩ năng đọc, một kĩ năng quan trọng hàng đầu của học sinh ở bậc học đầu của học sinh ở bậchọc đầu tiên trong trường phổ thông.
Xem thêm

25 Đọc thêm

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 8 BÀI: TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 8 BÀI: TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ

1. Những yêu cầu đối với văn bản tóm tắt- VB tóm tắt trên có nêu được ND chính của - So với VB gốc: tóm tắt ngắn gọn hơn, ítVB cần tóm tắt hay không?NV và sự việc hơn- VB tóm tắt trên có gì khác so với VB đượctóm tắt (về độ dài, số lượng NV, sự việc…)- Từ đó hãy cho biết các yêu cầu đối vớiviệc tóm tắt VBTS?- Muốn tóm tắt Vb cần thực hiện nhữngbước nào?b. Kết luận- Đảm bảo khách quan, trung thành vơi bảngốc- Đủ nhân vật và sự việc chính- Sắp xếp ND theo trình tự hợp lý- Viết ngắn gọn bằng lời văn của mình2. Các bước tóm tắt văn bản- Đọc kĩ, hiểu đúng chủ đề của VB- Xác định ND chính cần tóm tắt và sắp xếpND đó theo trình tự hợp lí- Viết VB tóm tắt bằng lời văn của mìnhIV. Củng cố và hướng dẫn về nhà1. Củng cố- Nắm được khái niệm tóm tắt VBTS, yêu cầu đối với việc tóm tắt, các bước tóm tắt2. Hướng dẫn về nhà- Học thuộc phần ghi nhớ- Tập tóm tắt các VB đã học
Xem thêm

3 Đọc thêm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP TẠO SỰ HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRO

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP TẠO SỰ HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRO

Mục lục
Trang
PHẦN MỞ ĐẦU

I. Lí do chọn đề tài 5
II. Mục đích nghiên cứu 5
III. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 5
IV.Phương pháp nghiên cứu 6


PHẦN NỘI DUNG
I. Cơ sở lí luận 7
II. Cơ sở thực tiễn 7
III. Các biên pháp góp phần tạo hứng thú cho học sinh trong giờ Đọc hiểu 9
1. Đọc diễn cảm văn bản 9
2. Sử dụng lời bình hay hợp lí 12
3. Lồng ghép trò chơi trong giờ học Ngữ văn: 13
4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giờ học Đọc hiểu 15
5. Vận dụng linh hoạt trong vận dụng những phương pháp dạy học tích cực 17
IV. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm 25

PHẦN KẾT LUẬN
I. Bài học kinh nghiệm 26
II.Ý nghĩa của sáng kiến kinh nghiệm 26
III. Khả năng ứng dụng và triển khai 27
IV. Những kiến nghị đề xuất 27
Tài liệu tham khảo 28
Xem thêm

31 Đọc thêm

Cấu trúc đề thi vào lớp 10 môn Anh 2015 tỉnh Nam Định

CẤU TRÚC ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN ANH 2015 TỈNH NAM ĐỊNH

CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH 2015 I. Yêu cầu chung 1. Nội dung đề thi tuyển sinh nằm trong chương trình THCS, coi trọng việc đánh giá năng lực người học, câu hỏi dạng mở. 2. Yêu cầu về các cấp độ nhận thức: - Nhận biết: khoảng 30%; - Thông hiểu: khoảng 30%; - Vận dụng: khoảng 30%; - Vận dụng cao: khoảng 10%. II. Hình thức thi: tự luận kết hợp trắc nghiệm khách quan, tỷ lệ điểm dành cho trắc nghiệm khách quan không quá 50% tổng số điểm toàn bài. III. Thời gian làm bài: 60 phút IV. Nội dung kiến thức:  I. PHONETICS: (1 điểm) -         Số câu: 5 câu -         Nội dung: Ngữ âm và/hoặc trọng âm.  II. GRAMMAR AND VOCABULARY: (3 điểm) -         Số câu: 15 câu. -         Nội dung: từ 2-3 bài bao gồm + Trắc nghiệm đa lựa chọn; + Cho hình thức đúng của từ/ động từ; + Sửa lỗi sai; + Điền mạo từ, giới từ, cụm động từ.  III. READING: (3 điểm) -         Số câu: 15 câu -         Nội dung: 02 đoạn văn, mỗi đoạn khoảng 150 từ, bao gồm + Đọc đoạn văn, trả lời câu hỏi; + Đọc đoạn văn, chọn từ thích hợp trong 4 phương án cho trước để điền vào chỗ trống; + Đọc đoạn văn, điền từ thích hợp vào chỗ trống.  IV. WRITING: (3 điểm) - Hình thức: Viết câu (15 câu). - Nội dung: + Viết lại câu bắt đầu bằng gợi ý ở đầu câu sao cho nghĩa không thay đổi;  + Dùng từ gợi ý viết câu hoàn chỉnh; + Sắp xếp từ, cụm từ thành câu hoàn chỉnh.
Xem thêm

2 Đọc thêm

SKKN: Nâng cao chất lượng đọc đồng thanh Tiếng Anh lớp 7

SKKN: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỌC ĐỒNG THANH TIẾNG ANH LỚP 7

Đặc trưng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai nên cũng là bộ môn khó đọc, khó học. Đối với học sinh Trung Học Cơ Sở, để học thuộc từ mới và có nói được tiếng Anh hay không còn phụ thuộc vào việc học sinh có đọc được từ, câu, đoạn văn đó hay không? Trong một tiết học, có bốn kỷ năng mà học sinh phải thực hiện là nghe, nói, đọc, viết. Trong đó, đọc bao gồm đọc đồng thanh và cá nhân. Đối với đọc cá nhân thì việc đọc được thực hiện theo từng đối tượng riêng lẻ: giỏi, khá, trung bình, yếu nên tương đối dễ dàng hơn so với luyện đọc đồng thanh vì chúng ta có thể áp dụng những phương pháp khác nhau cho từng đối tuợng học sinh . Tuy nhiên, việc luyện đọc đồng thanh thì khác hẳn vì đọc đồng thanh đòi hỏi bốn đối tượng học sinh ( giỏi, khá, trung bình, yếu) này phải đọc cùng một thời gian và chắc chắn nếu không có một phương pháp thích hợp sẽ là khó thành công trong việc luyện đọc này. Bởi lẽ, số đối tượng học trung bình, yếu hay lười học sẽ không chịu đọc, hoặc nản đọc vì không đọc kịp các bạn giỏi, khá. Nhưng tôi tin rằng nếu có phương pháp thích hợp thì đây cũng sẽ là cơ hội để những đối tượng trung bình , yếu không những phát huy được tối đa khả năng đọc đồng thanh của mình mà còn cảm thấy hứng thú đọc và sẽ đọc tốt hơn cũng như việc luyện đọc của giáo viên sẽ thành công hơn.
Xem thêm

13 Đọc thêm

SKKN hay: Nâng cao hiệu quả cho tiết dạy tập đọc lớp 2

SKKN HAY: NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO TIẾT DẠY TẬP ĐỌC LỚP 2

PHẦN I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNGI ĐẶT VẤN ĐỀ: Môn Tiếng việt ở trường phổ thông có nhiệm vụ hình thành năng lực hoạt động ngôn ngữ cho học sinh. Năng lực hoạt động ngôn ngữ được thể hiện trong bốn dạng hoạt động, tương ứng với chúng là bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Đọc là một dạng hoạt động ngôn ngữ, là quá trình chuyển dạng thức chữ viết sang lời nói có âm thanh và thông hiểu nó (ứng với hình thức đọc thành tiếng), là quá trình chuyển trực tiếp từ hình thức chữ viết thành các đơn vị nghĩa không có âm thanh (ứng với đọc thầm). Hai mảng này có liên quan với nhau bởi vì đọc thành tiếng đúng thì mới hiểu và ngược lại có hiểu mới đọc đúng, đọc hay.
Xem thêm

48 Đọc thêm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐẠT GIẢI A

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐẠT GIẢI A

- Rèn kỹ năng đọc sốbốn chữ số.Bớc 1: Hình thành biểu tợng về sốbốn chữ số.Để hình thành biểu tợng về sốbốn chữ số ta xét một số 1423, có thể tổ choc các hoạt động nh sau: Hình thành số 1423 -Hoạt động 1. Hớng dẫn học sinh lấy các tấm ô vuông nh SGK đặt trên bàn:+ Lấy lần thứ nhất: 10 tấm ô vuông, mỗi tấm có 100 ô vuông, xếp thành một hàng. Ta lấy đợc 1000 ô vuông.+ Lấy lần thứ hai: 4 tấm ô vuông, mỗi tấm có 100 ô vuông, xếp thành một hàng. Ta lấy đợc 400 ô vuông.+ Lấy lần thứ ba: 2 thanh ô vuông, mỗi thanh có 10 ô vuông, xếp thành một hàng. Ta lấy đợc 20 ô vuông.+Lấy lần thứ t: 3 ô vuông nhỏ. Ta lấy đợc 3 ô vuông.Năm học 2008 - 2009
Xem thêm

10 Đọc thêm

ĐỀ THI CHỌN HS TIẾNG ANH LỚP 6

ĐỀ THI CHỌN HS TIẾNG ANH LỚP 6

Đề thi gồm 7 câu: Câu I: Luyện cho học sinh ngữ âm giúp hs luyện tập cách đọc sao cho đúng. Câu 2: Bài tập chắc nghiệm ngữ pháp và từ vựng. Bài III: Đặt câu hỏi cho phần gạch chân. Bài IV: Dạng tìm lỗi trong một câu. Câu V: Dạng chia động từ sao cho phù hợp. Câu VI: Điền từ vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn. Câu VII: Dùng từ gợi ý để viết thành câu hoàn chỉnh. Dạng VIII: Viết lại câu sao cho nghĩa của câu không đổi.

2 Đọc thêm

DẠY MỘT TIẾT ĐỌC TIẾNG ANH LỚP 9

DẠY MỘT TIẾT ĐỌC TIẾNG ANH LỚP 9

Thông thường việc học Tiếng Anh theo phương pháp giao tiếp được chú trọng cả bốn kĩ năng nghe, nói, đọc và viết. Kĩ năng nào cũng rất quan trọng và thiết thực cho người học, trong đó kĩ năng đọc là một trong những kĩ năng được đông đảo người học tiếng quan tâm. Đọc giúp học sinh mở rộng vốn kiến thức về thế giới xung quanh; cung cấp kinh nghiệm trong một số lĩnh vực như văn hóa, khoa học kĩ thuật… đồng thời giúp học sinh nắm, ghi nhớ kiến thức ngôn ngữ và rèn luyện các kĩ năng ngôn ngữ. Ngoài ra, đọc còn tạo cho học sinh có thói quen và lòng ham mê đọc sách, đọc báo… để nâng cao hiểu biết của mình.
Xem thêm

11 Đọc thêm

BÀI 38 TRANG 23 SGK TOÁN 9 - TẬP 1

BÀI 38 TRANG 23 SGK TOÁN 9 - TẬP 1

Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả: Bài 38. Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả: 5,4; 7,2; 9,5; 31; 68. Hướng dẫn giải: Học sinh tự làm.

1 Đọc thêm

Cùng chủ đề