LẬP TRÌNH VỚI DSPIC

Tìm thấy 8,914 tài liệu liên quan tới từ khóa "LẬP TRÌNH VỚI DSPIC":

SỬ DỤNG DSPIC ĐỂ ĐO TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ CÓ SỐ XUNG LÀ 100 XUNG MÔ PHỎNG TRÊN PHẦN MỀM PROTEUS

SỬ DỤNG DSPIC ĐỂ ĐO TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ CÓ SỐ XUNG LÀ 100 XUNG, MÔ PHỎNG TRÊN PHẦN MỀM PROTEUS

Hiện nay sự tiến bộ khoa học kĩ thuật trên thế giới diễn ra nhanh chóng, với sự ra đời của hàng loạt những sản phẩm mới ứng dụng những tiến bộ ở những nước phát triển. Đặc biệt trong những năm gần đây kĩ thuật điều khiển phát triển mạnh mẽ, có nhiêug công nghệ điều khiển mới được ra đời để thay thế cho những công nghệ truyền thống.Để bắt kịp với tiến bộ khoa học kĩ thuật trên thế giới cũng như đáp ứng yêu cầu CNH_HĐH đất nước thì ngành công nghiệp Việt Nam đang thay đổi nhanh chóng, công nghệ và thiết bị hiện đại đang dần dần được thay thế các công nghệ lạc hậu và thiết bị cũ. Các thiết bị công nghệ tiên tiến với hệ thống điều khiển lập trình PLC, Vi xử lý, điện khí nén, điện tử đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp như các dây truyền sản xuất, chế biến, máy điều khiển theo chương trình CNC, các hệ thống đèn giao thông, các hệ thống báo động…vv. Trong các trường đại học, cao đẳng và các trường trung học đã và đang đưa các thiết bị hiện đại có khả năng lập trình được vào giảng dạy. Một trong những loại thiết bị có ứng dụng mạnh mẽ và đảm bảo có độ tin cậy cao là hệ thống vi xử lýVới yêu cầu “Sử dụng Dspic để đo tốc độ động cơ có số xung là 100 xung, mô phỏng trên phần mềm Proteus”. Em đã nhận thấy được những ưu điểm của hệ thống điều khiển có hiệu quả cao này. Sau quá trình học tập rèn luyện và nghiên cứu em đã tích luỹ được vốn kiến thức để thực hiện tiểu luận của mình.
Xem thêm

66 Đọc thêm

Lập trình mạng với C

LẬP TRÌNH MẠNG VỚI C

Lập trình mạng
Lập trình mạng
Lập trình mạng Lập trình mạng
Lập trình mạng
Lập trình mạng
Lập trình mạng Lập trình mạng Lập trình mạng Lập trình mạng Lập trình mạng Lập trình mạng Lập trình mạng Lập trình mạng Lập trình mạng Lập trình mạng Lập trình mạng Lập trình mạng Lập trình mạng Lập trình mạng Lập trình mạng Lập trình mạng Lập trình mạng Lập trình mạng Lập trình mạng Lập trình mạng Lập trình mạng Lập trình mạng Lập trình mạng Lập trình mạng Lập trình mạng Lập trình mạng Lập trình mạng Lập trình mạng Lập trình mạng Lập trình mạng Lập trình mạng Lập trình mạng Lập trình mạng Lập trình mạng Lập trình mạng Lập trình mạng Lập trình mạng Lập trình mạng Lập trình mạng Lập trình mạng Lập trình mạng Lập trình mạng Lập trình mạng Lập trình mạng Lập trình mạng Lập trình mạng Lập trình mạng Lập trình mạng Lập trình mạng Lập trình mạng Lập trình mạng Lập trình mạng Lập trình mạng Lập trình mạng Lập trình mạng v
v
Lập trình mạng Lập trình mạng vLập trình mạng
Xem thêm

117 Đọc thêm

lập trình cơ bản trong java

LẬP TRÌNH CƠ BẢN TRONG JAVA

lập trình cơ bản trong java lập trình cơ bản trong java lập trình cơ bản trong java lập trình cơ bản trong java lập trình cơ bản trong java lập trình cơ bản trong java lập trình cơ bản trong java lập trình cơ bản trong java lập trình cơ bản trong java lập trình cơ bản trong java lập trình cơ bản trong java lập trình cơ bản trong java lập trình cơ bản trong java lập trình cơ bản trong java lập trình cơ bản trong java

86 Đọc thêm

Phương pháp số và lập trình

PHƯƠNG PHÁP SỐ VÀ LẬP TRÌNH

Phương pháp số và lập trình, Phương pháp số và lập trình Phương pháp số và lập trình Phương pháp số và lập trình Phương pháp số và lập trình Phương pháp số và lập trình Phương pháp số và lập trình Phương pháp số và lập trình Phương pháp số và lập trình Phương pháp số và lập trình Phương pháp số và lập trình

33 Đọc thêm

Hướng dẫn lập trình từ điển

HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH TỪ ĐIỂN

Hướng dẫn lập trình từ điển, Hướng dẫn lập trình từ điển Hướng dẫn lập trình từ điển Hướng dẫn lập trình từ điển Hướng dẫn lập trình từ điển Hướng dẫn lập trình từ điển Hướng dẫn lập trình từ điển Hướng dẫn lập trình từ điển Hướng dẫn lập trình từ điển Hướng dẫn lập trình từ điển Hướng dẫn lập trình từ điển

29 Đọc thêm

Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN

KỸ THUẬT LẬP TRÌNH ĐH BKHN

Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++
Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++ Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++
Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++ Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++
Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++ Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++ Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++ Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++ Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++ Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++ Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++ Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++ Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++ Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++ Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++ Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++ Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++ Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++ Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++ Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++ Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++ Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++ Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++ Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++ Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++ Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++ Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++
Xem thêm

341 Đọc thêm

KỸ THUẬT LẬP TRÌNH JAVA MODULE 3

KỸ THUẬT LẬP TRÌNH JAVA MODULE 3

Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3
Xem thêm

176 Đọc thêm

LẬP TRÌNH WINDOWS 02 QUI ĐINH

LẬP TRÌNH WINDOWS 02_QUI ĐINH

LÀM BÀI THỰC HÀNH: - Phải có kiến thức tốt về lập trình hướng đối tượng - Phải có kiến thức tốt về sử dụng hệ điều hành Windows và các ứng dụng khác - Phải chuẩn bị bài thực hành trước k[r]

1 Đọc thêm

IOS lập trình Iphone thật dễ

IOS LẬP TRÌNH IPHONE THẬT DỄ

IOS lập trình Iphone thật dễIOS lập trình Iphone thật dễIOS lập trình Iphone thật dễIOS lập trình Iphone thật dễIOS lập trình Iphone thật dễIOS lập trình Iphone thật dễIOS lập trình Iphone thật dễIOS lập trình Iphone thật dễIOS lập trình Iphone thật dễIOS lập trình Iphone thật dễIOS lập trình Iphone thật dễIOS lập trình Iphone thật dễIOS lập trình Iphone thật dễIOS lập trình Iphone thật dễIOS lập trình Iphone thật dễIOS lập trình Iphone thật dễIOS lập trình Iphone thật dễIOS lập trình Iphone thật dễIOS lập trình Iphone thật dễIOS lập trình Iphone thật dễIOS lập trình Iphone thật dễIOS lập trình Iphone thật dễ
Xem thêm

28 Đọc thêm

Đồ án lập trình vi điều khiển

ĐỒ ÁN LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN

Đồ án lập trình vi điều khiển Đồ án lập trình vi điều khiển Đồ án lập trình vi điều khiển Đồ án lập trình vi điều khiển Đồ án lập trình vi điều khiển Đồ án lập trình vi điều khiển Đồ án lập trình vi điều khiển Đồ án lập trình vi điều khiển Đồ án lập trình vi điều khiển Đồ án lập trình vi điều khiển Đồ án lập trình vi điều khiển Đồ án lập trình vi điều khiển Đồ án lập trình vi điều khiển Đồ án lập trình vi điều khiển Đồ án lập trình vi điều khiển Đồ án lập trình vi điều khiển Đồ án lập trình vi điều khiển Đồ án lập trình vi điều khiển Đồ án lập trình vi điều khiển Đồ án lập trình vi điều khiển Đồ án lập trình vi điều khiển Đồ án lập trình vi điều khiển Đồ án lập trình vi điều khiển Đồ án lập trình vi điều khiển
Xem thêm

66 Đọc thêm

Đề thi lập trình hệ thống

ĐỀ THI LẬP TRÌNH HỆ THỐNG

lập trình hệ thống, cấu trúc đề thi lập trình mạng, đề thi lập trình C++, lập trình hệ thống chat, đề thi lập trình nhúng×đề thi tín hiệu hệ thống, lập trình hệ thống, cấu trúc đề thi lập trình mạng, đề thi lập trình C++, lập trình hệ thống chat, đề thi lập trình nhúng, đề thi tín hiệu hệ thống, lập trình hệ thống, cấu trúc đề thi lập trình mạng, đề thi lập trình C++, lập trình hệ thống chat, đề thi lập trình nhúng×đề thi tín hiệu hệ thống, lập trình hệ thống, cấu trúc đề thi lập trình mạng, đề thi lập trình C++, lập trình hệ thống chat, đề thi lập trình nhúng, đề thi tín hiệu hệ thống, lập trình hệ thống, cấu trúc đề thi lập trình mạng, đề thi lập trình C++, lập trình hệ thống chat, đề thi lập trình nhúng×đề thi tín hiệu hệ thống, lập trình hệ thống, cấu trúc đề thi lập trình mạng, đề thi lập trình C++, lập trình hệ thống chat, đề thi lập trình nhúng, đề thi tín hiệu hệ thống
Xem thêm

22 Đọc thêm

Giáo trình lập trình quản lý

GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH QUẢN LÝ

Giáo trình lập trình quản lý Giáo trình lập trình quản lý Giáo trình lập trình quản lý Giáo trình lập trình quản lý Giáo trình lập trình quản lý Giáo trình lập trình quản lý Giáo trình lập trình quản lý Giáo trình lập trình quản lý Giáo trình lập trình quản lý Giáo trình lập trình quản lý Giáo trình lập trình quản lý Giáo trình lập trình quản lý Giáo trình lập trình quản lý Giáo trình lập trình quản lý Giáo trình lập trình quản lý Giáo trình lập trình quản lý Giáo trình lập trình quản lý Giáo trình lập trình quản lý Giáo trình lập trình quản lý Giáo trình lập trình quản lý Giáo trình lập trình quản lý Giáo trình lập trình quản lý Giáo trình lập trình quản lý
Xem thêm

262 Đọc thêm

BÁO CÁO VI ĐIỀU KHIỂN DSPIC30F4011

BÁO CÁO VI ĐIỀU KHIỂN DSPIC30F4011

Hình 3:Khung truyền thông nối tiếp không đồng bộ TRANG 7 Hình 4:Mạchtruyền thông nối tiếp với Dspic30f4011 _B.GIỚI THIỆU VỀ MODULE UART TRONG DSPIC:_ Để sử dụng module UART1hay UART2, cầ[r]

11 Đọc thêm

LẬP TRÌNH JAVA 4 BÀI TẬP

LẬP TRÌNH JAVA 4 BÀI TẬP

Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA
Xem thêm

9 Đọc thêm

Iphone inaction lập trình Iphone

IPHONE INACTION LẬP TRÌNH IPHONE

Iphone inaction lập trình IphoneIphone inaction lập trình IphoneIphone inaction lập trình IphoneIphone inaction lập trình IphoneIphone inaction lập trình IphoneIphone inaction lập trình IphoneIphone inaction lập trình IphoneIphone inaction lập trình IphoneIphone inaction lập trình IphoneIphone inaction lập trình IphoneIphone inaction lập trình Iphone

474 Đọc thêm

Project ví dụ về lập trình PIC16F877A trong CCS

PROJECT VÍ DỤ VỀ LẬP TRÌNH PIC16F877A TRONG CCS

Project ví dụ về lập trình PIC16F877A trong CCS

42 Đọc thêm

Điều khiển nhiệt độ nhiều kênh dùng dsPIC (Full Code)

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ NHIỀU KÊNH DÙNG DSPIC (FULL CODE)

Đất nước chúng ta đang trên đường phát triển và đang hòa nhập vào sự phát triển của WTO tạo sự thay đổi về mặt kinh tế xã hội của nước ta. Tạo cơ hội cho sinh viên chúng em tiếp cận và nắm bắt được những thành tựu của thế giới về các lĩnh vực khoa học kỹ thuật nói chung và ngành điện tử nói riêng. Hiện nay trong các nhà máy sản xuất hệ thống nhiệt độ được ứng dụng rất nhiều ( ví dụ nhà máy sản xuất răng sứ giả cao cấp…vv). Chính vì thế là một sinh viên nghành tự động hóa là một nghành rất quan trọng trong công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước nên em quyết định làm đề tài Điều Khiển Nhiệt Độ Nhiều Kênh Dùng dsPIC 30F4013 Có Giao Tiếp Với Máy Tính Và Thuật Toán Điều Khiển ONOFF Và Thuật Toán PID Số.
Xem thêm

82 Đọc thêm

BÀI TẬP TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG LẬP TRÌNH C

BÀI TẬP TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG LẬP TRÌNH C

Nhập vào bán kính đáy R và chiều cao h của hình trụ tròn, tính diện tích đáy, diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ tròn theo công thức các số liệu là số thực, giá trị ∏đã được C[r]

14 Đọc thêm

Lập trình Windows 05 -bài tập

LẬP TRÌNH WINDOWS 05 -BÀI TẬP

Đồng hồ điện tử 6.. Máy tính bỏ túi 8.[r]

1 Đọc thêm

OBJECT ORIENTED PROGRAMMING C SHARP SUCCINCTLY

OBJECT ORIENTED PROGRAMMING C SHARP SUCCINCTLY

lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp lập trình c, lập trình c sharp
Xem thêm

95 Đọc thêm