CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG BẢO HIỂM XÃ HỘI":

toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại bảo hiểm xã hội huyện hương sơn

TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN HƯƠNG SƠN

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương đại học hà tĩnhKế toán tiền lương và các khoản trích theo lương bảo hiểm xã hội huyện hương sơn hà tĩnhKế toán tiền lương và các khoản trích theo lương năm 2014

73 Đọc thêm

Kế toán tiền lương và bảo hiểm xã hội tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Phương Đông Thanh Hóa

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG THANH HÓA

Kế toán tiền lương và bảo hiểm xã hội tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Phương Đông Thanh Hóa.
Quy trình hạch toán nghiệp vụ tiền lương. nhiệm vụ hạch toán ban đầu, chứng từ kế toán đầu của nghiệp vụ tiền lương bảo hiểm xã hội

51 Đọc thêm

HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Hạch toán kết quả lao động :_ Hạch toán kết quả lao động là việc ghi chép kịp thời chính xác số lợng chất l-ợng sản phẩm hoàn thành của tùng công nhân hoặc của tập thể công nhân để từ đó[r]

24 Đọc thêm

Tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Trí Đức

TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TRÍ ĐỨC

Tiền lương vừa là nguồn thu nhập chủ yếu của Công nhân viên chức, nó đảm bảo cho cuộc sống người lao động được ổn định và luôn có xu hướng được nâng cao. Mặt khác tiền lương đối với doanh nghiệp lại là một yếu tố chi phí. Như vậy ta thấy tính hai mặt của tiền lương. Người lao động thì muốn thu nhập[r]

53 Đọc thêm

KE TOAN TIEN LUONG

KE TOAN TIEN LUONG

khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH). Khoản chi trợ cấp bảo hiểm xã hộicho người lao động khi bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, hưu trí và tử tuấtđược tính trên cơ sở số lượng, chất lượng lao động và thời gian mà người laođộng đã cống hiến cho xã hội trước đó. Nhằm <[r]

22 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Minh Phú

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH MINH PHÚ

Theo C. Mác “ lao động của con người là một trong ba yếu tố quyết định sự tồn tại của quá trình sản xuất, giữ vai trò then chốt trong việc tạo ra của cải vật chất tinh thần cho người lao động”. Nhà nước ta luôn đảm bảo quyền lợi của người lao động và được biểu hiện cụ thể bằng luật lao động, chế đ[r]

87 Đọc thêm

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng và lắp đặt 155

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT 155

ôi nét về kế toán tiền lươngKế toán tiền lương là việc hạch toán tiền lương dựa vào các yếu tố như: Bảng chấm công, bảng theo dõi công tác, phiếu làm thêm giờ, hợp đồng lao động, hợp đồng khoán…. để lập bảng tính, thanh toán lương và bảo hiểm xã hội cho người lao động.Các chứng từ cần sử dụngBảng c[r]

58 Đọc thêm

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương trong doanh nghiệp tại Công ty khảo sát và xây dựng

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG

Sự đổi mới cơ chế quản lý kinh tế đòi hỏi nền tài chính quốc gia phải được tiếp tục đổi mới một cách toàn diện, nhằm tạo ra sự ổn định của môi trường kinh tế , tài chính luôn là tổng hoà các mối quan hệ kinh tế, tổng thể các nội dung và giải pháp tài chính, tiền tệ, không chỉ có nhiệm vụ khai thác c[r]

35 Đọc thêm

XU HƯỚNG ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG Ở KHU VỰC SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI VIỆT NAM

XU HƯỚNG ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG Ở KHU VỰC SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI VIỆT NAM

phù hợp, nhưng sau một thời gian nhất định nó ngày càng trở nên lạc hậu, lỗi thời vàđòi hỏi phải được thay thế vì sự thay đổi của nền kinh tế xã hội, với mức lương cũkhông đủ để đáp ứng các yêu cầu tối thiểu.Nền kinh tế Việt Nan đã có những chuyển biến sâu sắc từ một nền kinh tế lạc hậu sangm[r]

16 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Hải Thiên

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HẢI THIÊN

Khi phân tích quá trình sản xuất ra của cải vật chất, Các Mác đã nêu ra ba yếu tố của lao động, đó là lao động của con người, đối tượng lao động và công cụ lao động, thiếu một trong ba yếu tố này thì quá trình sản xuất sẽ không diễn ra được. Nếu xét về mức độ quan trọng thì lao động của con người là[r]

61 Đọc thêm

Thực trạng và những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH một thành viên Cầu 1 Thăng Long.

THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẦU 1 THĂNG LONG.

Nhiệm vụ của kế toán tiền lương

Người phụ trách kế toán tiền lương sẽ phải làm các công việc sau:

Tổ chức ghi chép, phản ánh kịp thời, đầy đủ tình hình hiện có và sự biến động về số lượng và chất lượng lao động, tình hình sử dụng thời gian lao động và kết quả lao động .
Tính toán chính xác, kịp th[r]

56 Đọc thêm

Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tiến Đạt

HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TIẾN ĐẠT

MỤC LỤC

Lời nói đầu 3
Chương I. Lý luận chung về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 4
I. Khái niệm và các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương …………………… 4
1. Khái niệmvề tiền lương……………………………………………… 4
2. Vai trò của tiền lương …………………………………………………. 5
3. Quỹ tiền lương, Quỹ Bảo hiể[r]

56 Đọc thêm

Kế toán lao động và tiền lương tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Việt Thiện. Thực trạng và giải pháp

KẾ TOÁN LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT THIỆN. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

2. Mục đích nghiên cứu chuyên đề.
Nhằm củng cố kiến thức lý thuyết, thực hành về lao động tiền lương đã được trang bị ở nhà trường gắn với quá trình kế toán lao động tiền lương tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Việt Thiện.
Thu thập số liệu, tính toán phản ánh số liệu vào bảng thanh toán lư[r]

67 Đọc thêm

“ những yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và vận động của giá thuốc tân duợc trên thị trường Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

“ NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH VÀ VẬN ĐỘNG CỦA GIÁ THUỐC TÂN DUỢC TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI: sản xuất thuốc cũng như các loại hàng hóa khác, phải có chi phí để trả cho các nhân công lao động trực tiếp như tiền lương, phụ cấp độc hại, phụ cấp [r]

32 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Vieba

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH VIEBA

Theo Mác, lao động của con người là một trong ba yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại của quá trình sản xuất. Lao động giữ vai trò chủ chốt trong việc tái tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội. Lao động có năng suất, có chất lượng và đạt hiệu quả cao là nhân tố đảm bảo cho sự phồn vinh[r]

51 Đọc thêm

MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Đối với người lao động thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì ghi tỷ lệ % tiền lương hằng tháng hai bên phải trích nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội, ví dụ: Hằng tháng người sử [r]

5 Đọc thêm

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG và các KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG tại Công ty Than cốc và Khoáng sản Việt Trung

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY THAN CỐC VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT TRUNG

Tiền lương là một bộ phận của sản phẩm xã hội, là nguồn khởi đầu của quá trình tái sản xuất tạo ra sản phẩm hàng hoá. Vì vậy, việc hạch toán phân bổ chính xác tiền lương vào giá thành sản phẩm, tính đủ và thanh toán kịp thời tiền lương cho người lao động sẽ góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất, hạ[r]

47 Đọc thêm

bài nộp HOÀN THIỆN CÔNG tác kế TOÁN TIỀN LƯƠNG và các KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG tại CÔNG TY cổ PHẦN mía ĐƯỜNG LAM sơn

BÀI NỘP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN1.1. Những vấn đề chung về hoạt động kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương1.1.1 Một số khái niệm liên quan đến kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Kh[r]

68 Đọc thêm

TÌM HIỂU VỀ BHXH

TÌM HIỂU VỀ BHXH

TRANG 7 quyết chế độ cũng như điều chỉnh theo mức tăng của mức tiền lương tối thiểu đối với người đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI VI[r]

19 Đọc thêm

Lý luận về tiền công và sự vận dụng lý luận tiền công trong chính sách tiền lương ở Việt Nam hiện nay

LÝ LUẬN VỀ TIỀN CÔNG VÀ SỰ VẬN DỤNG LÝ LUẬN TIỀN CÔNG TRONG CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Từ trước đến nay tiền lương luôn là vấn đề cấp thiết đối với người lao động. Một số chế định tiền lương thích hợp sẽ tạo ra động lực lớn kích thích người lao động hăng say sáng tạo và cống hiến cho xã hội. Chính sách tiền lương ở nước ta ban hành năm 1993 đến nay đã bộc lộ nhiều bất cập. Vì vậy, đại[r]

18 Đọc thêm