GDCD 8 TRỌN BỘ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "GDCD 8 TRỌN BỘ":

CHUẨN ĐOÁN VÀ KHẮC PHỤC CÁC TRANH CHẤP HỆ THỐNG

CHUẨN ĐOÁN VÀ KHẮC PHỤC CÁC TRANH CHẤP HỆ THỐNG

ơng trình đu đã đợc chọn; các chơng trình đợc nạp qua Aàrun=' trong win.ini phải đợc bỏ chọn bằng tay. Và cuối cùng n u những thao tác trên v ẫn không mang lại k t quả, bạn nhấp chuột lên nút Advanced ở bên dới nhãn General. Ơở đây bạn sẽ tìm thấy một số cách cài đặt để tìm trục trặc nh sau: * VGA 640x480x16. Việc chọn cài đặt này sẽ thay th driver hiển th đang dùng bằng driver VGA ban đầu. Các trục trặc do driver đồ họa gây ra là loại rất phổ bi n, và c thể dẫn đ n m ọi rắc rối, t hình ảnh trên màn hình b k m cho đ n hiện tợng tự khởi động lại hệ thống. N u với thay đ ổi này mà giảm bớt đợc trục trặc, hãy tải xuống một driver đã cập nhật t Web site của hãng ch tạo card đồ h ọa bạn đang dùng. * Hạn ch bộ nhớ. Các chip nhớ b hỏng c thể gây ra nhiu lỗi. Việc hạn ch bộ nhớ ở một tr số thấp - 16MB chẳng hạn - sẽ ngăn Windows 98 truy cập vào một lợng RAM vợt quá tr số đ . N u m ẹo này làm cho trục trặc bi n mất thì c thể phải thay chip nhớ. N u bạn c nhiu SIMM hoặc DIMM, phải tháo tất cả chúng ra rồi cắm vào lần lợt t ng cái đồng thời khởi động lại máy cho đ n khi cô lập đợc chip hỏng, và thay module nhớ b hỏng đ bằng một cái mới. Thực hiện xong việc cài đặt này, bạn đ ng quên bỏ ch ọn n để Windows 98 c thể truy cập đợc vào toàn bộ R AM của hệ thống nh c. * EMM Exclude A000-FFFF. Việc chọn cài đặt này sẽ ngăn ng a các tranh chấp hệ thống giữa bộ th ch ứng và các R OM hệ thống với các chơng trình đang chạy trong bộ nhớ mở rộng (expanded memory) nh game chẳng hạn. N u không ham chơi game, bạn chẳng phải lo lắng gì v điu này, vì chỉ c những ứng dụng DOS c kỹ mới dùng kiểu bộ nhớ mở rộng. N u ch ọn cài đặt này khắc phục đợc trục trặc, bạn c thể để nguyên cài đặt đã đợc chọn đ (n sẽ tách bộ nhớ ra khỏi các ứng dụng không phải Windows), hoặc cố đồng nhất dải (hoặc các dải) bộ nhớ đang tranh chấp bằng cách bỏ chọn ô này rồi bổ sung thêm dòng EMMExclude = C400 - C7FF E000 - EFFF vào đoạn [386 Enhanced] của system.ini. Bạn c thể thờng xuyên thấy c tranh chấp xảy ra ở đâu đ trong phạm vi hai dải này, nhng n u c thể đồng nhất tất cả R OM và các đa chỉ shadow của mình thì bạn sẽ bi t rõ những dải đặc trng nào để loại tr . * Vô hiệu h a khả năng đ ng nhanh. C một số ứng dụng không th ch chức năng đ ng nhanh của Win 98 và sẽ làm cho hệ thống b treo. Cài đặt này c trang b một thủ tục
Xem thêm

6 Đọc thêm

Bài tập dạy thêm anh 8 thí điểm mới trọn bộ có đáp án

Bài tập dạy thêm anh 8 thí điểm mới trọn bộ có đáp án

Bài tập dạy thêm anh 8 thí điểm mới trọn bộ có đáp án Bài tập dạy thêm anh 8 thí điểm mới trọn bộ có đáp án Bài tập dạy thêm anh 8 thí điểm mới trọn bộ có đáp án Bài tập dạy thêm anh 8 thí điểm mới trọn bộ có đáp án Bài tập dạy thêm anh 8 thí điểm mới trọn bộ có đáp án Bài tập dạy thêm anh 8 thí điểm mới trọn bộ có đáp án Bài tập dạy thêm anh 8 thí điểm mới trọn bộ có đáp án Bài tập dạy thêm anh 8 thí điểm mới trọn bộ có đáp án Bài tập dạy thêm anh 8 thí điểm mới trọn bộ có đáp án Bài tập dạy thêm anh 8 thí điểm mới trọn bộ có đáp án Bài tập dạy thêm anh 8 thí điểm mới trọn bộ có đáp án Bài tập dạy thêm anh 8 thí điểm mới trọn bộ có đáp án Bài tập dạy thêm anh 8 thí điểm mới trọn bộ có đáp án Bài tập dạy thêm anh 8 thí điểm mới trọn bộ có đáp án Bài tập dạy thêm anh 8 thí điểm mới trọn bộ có đáp án Bài tập dạy thêm anh 8 thí điểm mới trọn bộ có đáp án Bài tập dạy thêm anh 8 thí điểm mới trọn bộ có đáp án Bài tập dạy thêm anh 8 thí điểm mới trọn bộ có đáp án Bài tập dạy thêm anh 8 thí điểm mới trọn bộ có đáp án Bài tập dạy thêm anh 8 thí điểm mới trọn bộ có đáp án Bài tập dạy thêm anh 8 thí điểm mới trọn bộ có đáp án Bài tập dạy thêm anh 8 thí điểm mới trọn bộ có đáp án Bài tập dạy thêm anh 8 thí điểm mới trọn bộ có đáp án Bài tập dạy thêm anh 8 thí điểm mới trọn bộ có đáp án Bài tập dạy thêm anh 8 thí điểm mới trọn bộ có đáp án
Xem thêm

Đọc thêm

BỘ TRANH SGK TIẾNG ANH 8 THÍ ĐIÊM (UNIT 9)

BỘ TRANH SGK TIẾNG ANH 8 THÍ ĐIÊM (UNIT 9)

BỘ TRANH TIẾNG ANH 8 (chương trình mới)http://mytambn.violet.vnBỘ TRANH TIẾNG ANH 8 (chương trình mới)http://mytambn.violet.vnBỘ TRANH TIẾNG ANH 8 (chương trình mới)http://mytambn.violet.vnBỘ TRANH TIẾNG ANH 8 (chương trình mới)http://mytambn.violet.vnBỘ TRANH TIẾNG ANH 8 (chương trình mới)http://mytambn.violet.vnBỘ TRANH TIẾNG ANH 8 (chương trình mới)http://mytambn.violet.vn

18 Đọc thêm

BỘ TRANH SGK TIẾNG ANH 8 THÍ ĐIÊM (UNIT 5)

BỘ TRANH SGK TIẾNG ANH 8 THÍ ĐIÊM (UNIT 5)

BỘ TRANH TIẾNG ANH 8 (chương trình mới)http://mytambn.violet.vnBỘ TRANH TIẾNG ANH 8 (chương trình mới)http://mytambn.violet.vnBỘ TRANH TIẾNG ANH 8 (chương trình mới)http://mytambn.violet.vnBỘ TRANH TIẾNG ANH 8 (chương trình mới)http://mytambn.violet.vnBỘ TRANH TIẾNG ANH 8 (chương trình mới)http://mytambn.violet.vnBỘ TRANH TIẾNG ANH 8 (chương trình mới)Bộ tranh tiếng Anh mới theo từng đơn vị bài học được sưu tầm từ các nguồn trên mạnginternet.

24 Đọc thêm

BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 9 CÓ ĐÁP ÁN MỚI NHẤT( PHẦN 8)

BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 9 CÓ ĐÁP ÁN MỚI NHẤT( PHẦN 8)

BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 9 CÓ ĐÁP ÁN MỚI NHẤT ĐÃ THẨM ĐỊNH ( PHẦN 8)BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 9 CÓ ĐÁP ÁN MỚI NHẤT ĐÃ THẨM ĐỊNH ( PHẦN 8)BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 9 CÓ ĐÁP ÁN MỚI NHẤT ĐÃ THẨM ĐỊNH ( PHẦN 8)BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 9 CÓ ĐÁP ÁN MỚI NHẤT ĐÃ THẨM ĐỊNH ( PHẦN 8)BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 9 CÓ ĐÁP ÁN MỚI NHẤT ĐÃ THẨM ĐỊNH ( PHẦN 8)BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 9 CÓ ĐÁP ÁN MỚI NHẤT ĐÃ THẨM ĐỊNH ( PHẦN 8)BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 9 CÓ ĐÁP ÁN MỚI NHẤT ĐÃ THẨM ĐỊNH ( PHẦN 8)BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 9 CÓ ĐÁP ÁN MỚI NHẤT ĐÃ THẨM ĐỊNH ( PHẦN 8)BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 9 CÓ ĐÁP ÁN MỚI NHẤT ĐÃ THẨM ĐỊNH ( PHẦN 8)
Xem thêm

Đọc thêm

ĐỀ THI MINH HỌA BỘ GIÁO DỤC 8 MÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2015

ĐỀ THI MINH HỌA BỘ GIÁO DỤC 8 MÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2015

ĐỀ THI MINH HỌA BỘ GIÁO DỤC 8 MÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2015 ĐỀ THI MINH HỌA BỘ GIÁO DỤC 8 MÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2015 ĐỀ THI MINH HỌA BỘ GIÁO DỤC 8 MÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2015 ĐỀ THI MINH HỌA BỘ GIÁO DỤC 8 MÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2015 ĐỀ THI MINH HỌA BỘ GIÁO DỤC 8 MÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2015

112 Đọc thêm

Luận văn: LỰA CHỌN CHẾ ĐỘ CẮT NHẰM TĂNG TUỔI BỀN CỦA DAO PHAY NGÓN PHỦ PVD-TiN SỬ DỤNG PHAY KHUÔN ÉP ĐÚC ÁP LỰC SKD61 docx

LUẬN VĂN LỰA CHỌN CHẾ ĐỘ CẮT NHẰM TĂNG TUỔI BỀN CỦA DAO PHAY NGÓN PHỦ PVD TIN SỬ DỤNG PHAY KHUÔN ÉP ĐÚC ÁP LỰC SKD61 DOCX

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài: Qua nghiên cứu thực tế quá trình gia công khuôn đúc áp lực mà sản phẩm là van đóng mở bình ga, vật liệu chế tạo khuôn là SKD61, quá trình gia công đƣợc thực hiện trên trung tâm phay VMC - 85S. Từ phôi rèn đƣợc ủ đạt độ cứng nhất định (35 - 37HRC), quá trình gia công thực hiện bằng dao phay ngón đƣờng kính 2, 6, 8, 10, 16mm, vật liệu dụng cụ TiAlN (xuất xứ Đài Loan) có thể gia công vật liệu có độ cứng 55HRC. Giá thành mua dao: Dao 2: 180.000đ/con dao; dao 6: 310.000đ/con dao; dao 8: 340.000đ/con dao; dao 10: 520.000đ/con dao; dao 16: 1.700.000đ/con dao. Một bộ khuôn gia công gồm 6 phần tử (khuôn đúc đƣợc 6 chi tiết/lần). Thời gian gia công 12 ngày đêm, tốn 12 con dao. Quá trình gia công đƣợc chia làm 3 bƣớc: Bƣớc 1: Phay thô bằng dao đƣờng kính 10, 16mm. Bƣớc 2: Phay bán tinh bằng dao phay đƣờng kính 8mm. Bƣớc 3: Gia công tinh bằng dao phay đầu cầu đƣờng kính 2, 6mm. Sau khi gia công xong, kiểm tra đảm bảo độ chính xác kích thƣớc, mang đúc thử 1.000 lần để khuôn ổn định, đảm bảo không bị biến dạng, cong vênh, nứt nẻ, sau đó đánh bóng và thấm Nitơ hoàn thiện. Khi nghiên cứu quá trình gia công trên, tác giả nhận thấy: Thời gian gia công và tiêu tốn dụng cụ lớn (tuổi bền dụng cụ thấp). Chế độ cắt đƣợc chọn nhƣ sau: Tốc độ cắt: 2.500 vòng/phút (VC = 63m/phút). Lƣợng chạy dao: 80 - 100 mm/phút. Chiều sâu cắt thay đổi từ 0,8 - 1,2 mm. Việc lựa chọn chế độ cắt ở trên chủ yếu là dựa vào kinh nghiệm, chƣa đƣợc qua nghiên cứu, thử nghiệm, không có căn cứ khoa học cụ thể do đó tuổi bền dụng cụ đạt thấp.
Xem thêm

100 Đọc thêm

C3 VÍ DỤ SAP CẦU TREO DÂY VÒNG

C3 VÍ DỤ SAP CẦU TREO DÂY VÒNG

LINE 6 133.33 0 27.41 166.67 0 49.63 LINE 7 166.67 0 49.63 200.00 0 86.67 LINE 8 200.00 0 86.67 226.64 0 0 LINE 9 0.00 0 0 33.33 0 0 LINE 10 33.33 0 0 66.67 0 0 LINE 11 66.67 0 0 100.00 0 0 LINE 12 100.00 0 0 133.33 0 0 LINE 13 133.33 0 0 166.67 0 0 LINE 14 166.67 0 0 200 0 0 LINE 15 33.33 0 0 33.33 0 49.63 LINE 16 66.67 0 0 66.67 0 27.41 LINE 17 100.00 0 0 100.00 0 20 LINE 18 133.33 0 0 133.33 0 27.41 LINE 19 166.67 0 0 166.67 0 49.63 Sau chuẩn bị xong số liệu tiến hành copy và pase vào trong SAP, được hình sau: Bước 2 : Khai báo các liên kết Sau đó tiến hành gán các liên kết với đất, đây là bước rất quan trọng quyết định để mô hình hoá chính xác kết cấu. Các liên kết của dầm với đất được khai báo hoàn toàn giống như được trình bày ở tài liệu [1]. Các liên kết của cáp với đất được chọn như là gối cố định khi mô hình 66 hoá trong SAP 2000. Tại vị trí dây vắt qua đỉnh cột tháp được coi như là gối di động khi mô hình hoá trong SAP 2000. Đối với các liên kết trong bản thân kết cấu tiến hành khai báo như sau: - Các dây treo được khai báo là các phần tử Frame có hai đầu được giải phóng liên kết (mô men, lực cắt, mômen xoắn) coi như một thanh hai đầu chốt. - Dầm được coi là một thanh liên tục (tại các vị trí liên kết giữa dây treo và dầm không bị giải phóng liên kết). Đối với dây võng do sự làm việc của dây không có mômen tại các vị trí treo dây treo vào dầm cho nên tại các vị trí treo dây cần giải phóng liên kết
Xem thêm

13 Đọc thêm

8 bộ đề khảo sát chất lượng lớp 12 môn sinh học

8 bộ đề khảo sát chất lượng lớp 12 môn sinh học

8 bộ đề khảo sát chất lượng lớp 12 môn sinh học 8 bộ đề khảo sát chất lượng lớp 12 môn sinh học 8 bộ đề khảo sát chất lượng lớp 12 môn sinh học 8 bộ đề khảo sát chất lượng lớp 12 môn sinh học 8 bộ đề khảo sát chất lượng lớp 12 môn sinh học 8 bộ đề khảo sát chất lượng lớp 12 môn sinh học 8 bộ đề khảo sát chất lượng lớp 12 môn sinh học 8 bộ đề khảo sát chất lượng lớp 12 môn sinh học

Đọc thêm

Bộ đề kiểm tra giữa kỳ Toán lớp 8

Bộ đề kiểm tra giữa kỳ Toán lớp 8

Bộ đề kiểm tra giữa kỳ Toán lớp 8Bộ đề kiểm tra giữa kỳ Toán lớp 8Bộ đề kiểm tra giữa kỳ Toán lớp 8Bộ đề kiểm tra giữa kỳ Toán lớp 8Bộ đề kiểm tra giữa kỳ Toán lớp 8Bộ đề kiểm tra giữa kỳ Toán lớp 8Bộ đề kiểm tra giữa kỳ Toán lớp 8Bộ đề kiểm tra giữa kỳ Toán lớp 8Bộ đề kiểm tra giữa kỳ Toán lớp 8Bộ đề kiểm tra giữa kỳ Toán lớp 8Bộ đề kiểm tra giữa kỳ Toán lớp 8Bộ đề kiểm tra giữa kỳ Toán lớp 8Bộ đề kiểm tra giữa kỳ Toán lớp 8Bộ đề kiểm tra giữa kỳ Toán lớp 8Bộ đề kiểm tra giữa kỳ Toán lớp 8Bộ đề kiểm tra giữa kỳ Toán lớp 8Bộ đề kiểm tra giữa kỳ Toán lớp 8Bộ đề kiểm tra giữa kỳ Toán lớp 8Bộ đề kiểm tra giữa kỳ Toán lớp 8Bộ đề kiểm tra giữa kỳ Toán lớp 8Bộ đề kiểm tra giữa kỳ Toán lớp 8Bộ đề kiểm tra giữa kỳ Toán lớp 8Bộ đề kiểm tra giữa kỳ Toán lớp 8Bộ đề kiểm tra giữa kỳ Toán lớp 8
Xem thêm

Đọc thêm

BỘ ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN NGỮ VĂN CÓ ĐÁP ÁN ĐÃ THẨM ĐỊNH MỚI NHẤT (PHẦN 8)

BỘ ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN NGỮ VĂN CÓ ĐÁP ÁN ĐÃ THẨM ĐỊNH MỚI NHẤT (PHẦN 8)

BỘ ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN NGŨ VĂN CÓ ĐÁP ÁN ĐÃ THẨM ĐỊNH MỚI NHẤT (PHẦN 8)BỘ ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN NGŨ VĂN CÓ ĐÁP ÁN ĐÃ THẨM ĐỊNH MỚI NHẤT (PHẦN 8)BỘ ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN NGŨ VĂN CÓ ĐÁP ÁN ĐÃ THẨM ĐỊNH MỚI NHẤT (PHẦN 8)BỘ ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN NGŨ VĂN CÓ ĐÁP ÁN ĐÃ THẨM ĐỊNH MỚI NHẤT (PHẦN 8)BỘ ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN NGŨ VĂN CÓ ĐÁP ÁN ĐÃ THẨM ĐỊNH MỚI NHẤT (PHẦN 8)BỘ ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN NGŨ VĂN CÓ ĐÁP ÁN ĐÃ THẨM ĐỊNH MỚI NHẤT (PHẦN 8)
Xem thêm

Đọc thêm

Bộ đề ôn tập môn Toán lớp 8

Bộ đề ôn tập môn Toán lớp 8

Bộ đề ôn tập môn Toán lớp 8Bộ đề ôn tập môn Toán lớp 8Bộ đề ôn tập môn Toán lớp 8Bộ đề ôn tập môn Toán lớp 8Bộ đề ôn tập môn Toán lớp 8Bộ đề ôn tập môn Toán lớp 8Bộ đề ôn tập môn Toán lớp 8Bộ đề ôn tập môn Toán lớp 8Bộ đề ôn tập môn Toán lớp 8Bộ đề ôn tập môn Toán lớp 8Bộ đề ôn tập môn Toán lớp 8Bộ đề ôn tập môn Toán lớp 8Bộ đề ôn tập môn Toán lớp 8Bộ đề ôn tập môn Toán lớp 8Bộ đề ôn tập môn Toán lớp 8Bộ đề ôn tập môn Toán lớp 8Bộ đề ôn tập môn Toán lớp 8Bộ đề ôn tập môn Toán lớp 8Bộ đề ôn tập môn Toán lớp 8Bộ đề ôn tập môn Toán lớp 8Bộ đề ôn tập môn Toán lớp 8
Xem thêm

Đọc thêm

Thiết kế một bộ chuyển đổi analog – digital (ADC) 8 bits sử dụng chip FPGA

THIẾT KẾ MỘT BỘ CHUYỂN ĐỔI ANALOG – DIGITAL (ADC) 8 BITS SỬ DỤNG CHIP FPGA

Thiết kế một bộ chuyển đổi analog – digital (ADC) 8 bits sử dụng chip FPGA Thiết kế một bộ chuyển đổi analog – digital (ADC) 8 bits sử dụng chip FPGA Thiết kế một bộ chuyển đổi analog – digital (ADC) 8 bits sử dụng chip FPGA Thiết kế một bộ chuyển đổi analog – digital (ADC) 8 bits sử dụng chip FPGA

19 Đọc thêm

Tài liệu Tác động của đột biến lên thành phần di truyền của quần thể ppt

TÀI LIỆU TÁC ĐỘNG CỦA ĐỘT BIẾN LÊN THÀNH PHẦN DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ PPT

Tác động của đột biến lên thành phần di truyền của quần thể Đột biến (mutation) có nhiều loại khác nhau như đã được trình bày ở các chương 3 và 8; ở đây chúng ta chỉ đề cập đến vai trò, tính chất và áp lực của các đột biến gene tự phát đối với quá trình tiến hóa và chọn lọc. Phần lớn đột biến mới xuất hiện có hại cho cơ thể Đột biến là nguồn cung cấp chủ yếu các biến dị di truyền mới trong một quần thể-loài, vì vậy nó được xem là một quá trình quan trọng đặc biệt trong di truyền học quần thể. Nói chung, phần lớn đột biến mới xuất hiện là có hại, một số đột biến là trung tính và chỉ một số ít là có lợi cho bản thân sinh vật. Theo thuyết trung tính (Kimura 1983), đại đa số các biến đổi tiến hóa ở cấp độ phân tử được gây nên không phải bằng chọn lọc Darwin mà bằng sự cố định ngẫu nhiên các thể đột biến trung tính hoặc hầu như trung tính về mặt chọn lọc; áp lực đột biến và biến động di truyền ngẫu nhiên chiếm ưu thế trong sự biến đổi tiến hóa ở cấp độ phân tử. Để xét xem hiệu quả của đột biến lên sự biến đổi di truyền trong một quần thể, ta xét hai allele A (kiểu dại) và a (gây hại) với tần số ban đầu tương ứng là p và q; gọi u là tỷ lệ đột biến thuận từ A thành a cho một giao tử mỗi thế hệ, và v là tỷ lệ đột biến nghịch từ a thành A. Các allele A do đột biến thuận thành a đã làm tăng tần số của allele a lên một lượng là up, trong khi đó tần số alllele a do đột biến nghịch có thể bị giảm đi một lượng là vq. Như vậy, nhìn toàn cục thì sau mỗi thế hệ sự biến đổi trong tần số của allele a (∆q) do đột biến là: ∆q = up − vq Trị số dương cực đại cho sự biến đổi này là u, khi p = 1 và q = 0 (nghĩa là tất cả các allele đều là kiểu dại). Trị số âm cực đại là v, khi p = 0 và q = 1. Tuy
Xem thêm

3 Đọc thêm

BỘ ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN ĐÃ THẨM ĐỊNH MỚI NHẤT (PHẦN 8)

BỘ ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN ĐÃ THẨM ĐỊNH MỚI NHẤT (PHẦN 8)

BỘ ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN ĐÃ THẨM ĐỊNH MỚI NHẤT (PHẦN 8)BỘ ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN ĐÃ THẨM ĐỊNH MỚI NHẤT (PHẦN 8)BỘ ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN ĐÃ THẨM ĐỊNH MỚI NHẤT (PHẦN 8)BỘ ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN ĐÃ THẨM ĐỊNH MỚI NHẤT (PHẦN 8)BỘ ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN ĐÃ THẨM ĐỊNH MỚI NHẤT (PHẦN 8)BỘ ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN ĐÃ THẨM ĐỊNH MỚI NHẤT (PHẦN 8)BỘ ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN ĐÃ THẨM ĐỊNH MỚI NHẤT (PHẦN 8)
Xem thêm

Đọc thêm

Tài liệu Đồ án môn học - Thiết kế lưới điện trên doc

TÀI LIỆU ĐỒ ÁN MÔN HỌC - THIẾT KẾ LƯỚI ĐIỆN TRÊN DOC

Đồ án môn học lưới điện Chương 4 ---------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------- -------------------------------------------- 31CHƯƠNG IV CHỌN MÁY BIẾN ÁP VÀ SƠ ĐỒ ĐI DÂY CHI TIẾT 4. 1 CHỌN SỐ LƯỢNG MÁY BIẾN ÁP VÀ DUNG LƯỢNG MÁY BIẾN ÁP 4. 1. 1 Chọn máy biến áp trong các trạm tăng áp của nhà máy điện : Ở đây nhà máy nhiệt điện có 3 tổ máy, có cùng công suất, công suất của 1 tổ máy là : P = 50 (MW) Điện năng do nhà máy sản xuất ra được truyền toàn bộ lên điện áp cao trừ công suất tự dùng do vậy ta áp dụng các sơ đồ bộ nối máy phát điện với máy biến áp tăng áp. Công suất của máy biến áp phải đảm bảo truyền toàn bộ công suất phản kháng và công suất tác dụng của máy phát điện. Tức là công suất của máy biến áp phải thỏa mãn điều kiện: SđmBA ≥ SđmF – StdF 94,5285,050%.1085,0
Xem thêm

7 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬTỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH (Năm học 2010 - 2011)- TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG ppt

ĐỀ THI THỬTỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH (NĂM HỌC 2010 - 2011)- TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG PPT

http://ductam_tp.violet.vn/ ĐỀ THAM KHAO Trường THPT Huynh thuc Khang 1.Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau At age of 18,people can take any job for any number of hours. A. a B. an C. the D. no article 2. Chọn từ có phần gạch dưới được phát âm khác với các từ còn lại A. wished B. booked C. borrowed D. watched 3.Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau . Chemical wastes from factories are …………….that cause serious damage to the environment. A. pollutes B. pollution C. pollutants D. pollute 4. Chọn từ có vị trí của trọng âm chính khác với các từ còn lại .A.marriage B.suppose C.between D.attack 5. Chọn từ có vị trí của trọng âm chính khác với các từ còn lại . A. decision B. penalty C. habitat D. countryman 6.Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau By this September , I my first novel. A. will be finishing B. will finish C. have finished D. will have finished 7. Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau when you ……….to a meal in thailand ,the words of the invitation literally mean ‘come and eat rice”. A.Are invited B.have been invited C.invite D.used to be invited. 8. Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau It a long time since I last saw you. A. has been B. had been C. was D. would be 9. Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau When I was a child, I go swimming with my friends in the countryside. A. used to B. got used to C. was used to D. am used to 10. Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau
Xem thêm

5 Đọc thêm

luận văn thiết kế cầu trục, chương 17 pot

LUẬN VĂN THIẾT KẾ CẦU TRỤC, CHƯƠNG 17 POT

Độ võng của thanh thép chữ I được xác định theo công thức: fEJLPfx483Trong đó: P = Q + Gx– tải trọng di động. = 10000 + 4000 = 14000 N L = 8 m – chiều dài của dầm. E = 2,1.105N/mm2– môđun đàn hồi kéo của thép. Jx = 175370cm4– mômen quán tính của tiết diện dầm đối với trục ngang.

9 Đọc thêm

ĐỀ THI THAM KHẢO ANH VĂN ppsx

ĐỀ THI THAM KHẢO ANH VĂN PPSX

Sở Giáo dục&Đào tạo Quảng nam ĐỀ THI THAM KHẢO ANH VĂN Trường THPT Huynh thuc Khang 1.Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau At age of 18,people can take any job for any number of hours. A. a B. an C. the D. no article 2. Chọn từ có phần gạch dưới được phát âm khác với các từ còn lại A. wished B. booked C. borrowed D. watched 3.Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau . Chemical wastes from factories are …………….that cause serious damage to the environment. A. pollutes B. pollution C. pollutants D. pollute 4. Chọn từ có vị trí của trọng âm chính khác với các từ còn lại .A.marriage B.suppose C.between D.attack 5. Chọn từ có vị trí của trọng âm chính khác với các từ còn lại . A. decision B. penalty C. habitat D. countryman 6.Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau By this September , I my first novel. A. will be finishing B. will finish C. have finished D. will have finished 7. Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau when you ……….to a meal in thailand ,the words of the invitation literally mean ‘come and eat rice”. A.Are invited B.have been invited C.invite D.used to be invited. 8. Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau It a long time since I last saw you. A. has been B. had been C. was D. would be 9. Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau When I was a child, I go swimming with my friends in the countryside. A. used to B. got used to C. was used to D. am used to 10. Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau
Xem thêm

5 Đọc thêm

Chèn logo riêng vào hộp thoại System Properties doc

CHÈN LOGO RIÊNG VÀO HỘP THOẠI SYSTEM PROPERTIES

Và để biết điều này chúng ta thường chọn vào biểu tượng _My Computer và ch_ọn _System Properties s_ẽ thông báo các thông số về Chip CPU TRANG 2 Tuy vậy với một vài thao tác nhỏ, chủ nhân[r]

4 Đọc thêm