CHUYÊN ĐỀ: THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN DOCX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CHUYÊN ĐỀ: THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN DOCX":

CÁC BÀI TOÁN THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN CÓ ĐÁP ÁN pptx

CÁC BÀI TOÁN THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN CÓ ĐÁP ÁN PPTX

_ Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt BÀI T Ậ P V Ề NHÀ BÀI TH Ể TÍCH KH ỐI ĐA DIỆ N CÁC EM TỰ VẼ HÌNH VÀO CÁC BÀI TẬP BÀI 1: Cho hình chóp S.ABC, trong đó SA vuông góc với mặ[r]

3 Đọc thêm

QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

ặc trưng diện mạo về tinh thần, vật chất, tri thức, tình cảm khắc họa nên bản sắccủa một cộng ồng, gia ình, xóm làng, xã hội… Văn hóa không chỉ bao g ồm nghệthuật, văn ch ương mà c ả nh ững l ối s ống, nh ững quy ền c ơ b ản c ủa con ng ười, những hệ thống giá trị, những truyền thống tín ngưỡng” [3, tr.21 ].Theo hình thức biểu hiện, văn hóa ược phân loại thành văn hóa vật chất vàvăn hóa tinh thần hay nói cách khác là văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể.Ví dụ như trong kh ông gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, văn hóa vậtthể m à ta nh ìn th ấy l à c ồng, chi êng, nh à s àn, con ng ười, n úi r ừng T ây Nguy ên.Nhưng ẩn sau cái vật thể hữu hình ó là cái vô hình (văn hóa phi vật thể) như âm19hưởng, phong cách, quy tắc chơi nhạc mang ậm bản sắc dân tộc Tây Nguyên, làcái hồn của thời gian, không gian và giá trị lịch sử.Như vậy, khái niệm văn hóa rất rộng, trong ó có giá trị vật chất và giá trịtinh thần làm nền tảng ịnh hướng cho lối sống, ạo lý, tâm hồn và hành ộng củacon người. Từ ó , chúng ta rút ra khái niệm về văn hóa như sau:“Văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần mà loài ngườitạo ra trong quá trình lịch sử” [14, tr. 10].1.1.3.2. Khái niệm giao tiếpGiao tiếp là một khái niệm phức tạp và a nghĩa. Tùy thuộc vào mục í chnghiên cứu, sẽ có những cách hiểu khác nhau. T ừ iển hàn lâm Văn hóa học củaChris Barker (2004) x ác ịnh, “nghiên cứu giao tiếp trong văn hóa học có thể tiếnhành ở các cấp ộ khác nhau, xét giao tiếp với tư cách là sản phẩm (theo hướng tiếp cận kinh tế chính trị), xét giao tiếp với tư cách là văn bản (theo hướng tiếp cậnký hiệu học, phân tích diễn ngôn) và xét giao tiếp với tư cách sự tiếp nhận (hoặc sự tiêu thụ). Dù có những tranh luận về tầm quan trọng tương ối của mỗi cấp ộnghiên cứu, vẫn có thể khẳng ịnh rõ ràng rằng những quá trình giao ti ếp và văn
Xem thêm

Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN SỐ 16

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN SỐ 16

TÍNH THEO R TH Ể TÍCH KH ỐI CHÓP A’.KEF VÀ BÁN KÍNH M ẶT CẦU NGOẠI TIẾP TỨ DIỆN FKBE.[r]

5 Đọc thêm

Tiểu luận: Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định phòng ngừa rủi ro doanh nghiệp: bằng chứng tại các công ty Croatian và Slovenian

TIỂU LUẬN: XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH PHÒNG NGỪA RỦI RO DOANH NGHIỆP: BẰNG CHỨNG TẠI CÁC CÔNG TY CROATIAN VÀ SLOVENIAN

Ước lượng hồi quy logistic nhị thức để phân biệt giữa các biến giải thích cho quyết định phòng ngừa rủi ro. Những biến được kiểm định trong phân tích đa biến dựa trên những yếu tố đã trình bày trong mục 2. Trong mô hình logistic, để kiểm định liệu quyết định có phòng ngừa hay không,tác giả sử dụng một hàm gồm 6 nhân tố: chi phí kiệt quệ tài chính, chi phí đại diện, bất hoàn hảo của thị trường vốn, thuế, lợi ích nhà quản lý và những thay thế phòng ngừa. Bởi vì nhữngyếu tố này thích hợp để đo lường một số đặc tính của doanh nghiệp nên tác giả sẽ ước lượng hồi quy logistic riêng cho tất cả những kết hợp có thể được của những biến này cho mỗi giả thiết dự báo. Trong các yếu tố chính, năm yếu tố đầu tiên được dự báo là có mối tương quan dương với quyết định phòng ngừa của côn g ty. Đó là, chi phí kiệt quệ tài chính, chi phí đại diện, những bất hoàn hảo của thị trường vốn, thuế, lợi ích nhà quản lý càng lớn thì khả năng doanh n ghiệp tham gia vào các hoạt động phòng ngừa rủi ro càng cao. Yếu tố thứ sáu là chiến lược thay thế phòng ngừa được kỳ vọng có mối tương quan âm với quyết định phòng ngừa rủi ro. Biến phụ thuộc được mã hóa là “1” nếu công ty có phòng ngừa rủi ro và “0” cho trường hợp ngược lại. Mối quan hệ giữa quyết định phòng ngừa rủi ro và các nhân tố ảnh hưởng có thể được trình bày theo một hàm như sau: Hedge=f(FC, AC, CEF, T, MU, HS) Trong đó: Hedge là biến nhị phân, bằng 1 nếu công ty có phòn g n gừa và 0 nếu không phòng ngừa, FC là xác suất kiệt quệ tài chính hoặc phá sản của công ty, AC là chi phí đại diện của vay nợ,CEF là chi phí tài trợ bên ngoài,T là độ lồi của hàm thuế, MU là mức tài sản của các nhà quản lý đầu tư vào công ty,HS là mức độ những chiến lược thay thế phòng n gừa được công ty sử dụng. Bảng 5 báo cáo kết quả phân tích đa biến liên quan đến khả năng phòng ngừa của những công ty được phân tích ở Croatian. Những biến độc lập bao gồm: tổng doanh số bán hàng đại diện cho quy mô và chi phí tài chính, xếp hạng nợ đại diện cho chi phí đại diện của vay nợ, ch i tiêu đầu tư trên tài sản đại diện cho chi phí tài trợ từ bên ngoài, tổng giá trị của khoản thuế thua lỗ chuyển sang đại diện cho động cơ thuế, tỷ lệ cổ phần được sở hữu bởi các
Xem thêm

28 Đọc thêm

Phát hiện 180 biến thể gen quy định chiều cao docx

PHÁT HIỆN 180 BIẾN THỂ GEN QUY ĐỊNH CHIỀU CAO DOCX

TRANG 1 _PHÁT HI_ _ỆN 180 BIẾN _ _TH_ _Ể GEN QUY ĐỊNH _ _CHI_ _ỀU CAO_ Các nhà nghiên cứu di truyền học đã công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí Nature Tự nhiên số ra ngày 30/9 cho thấ[r]

4 Đọc thêm

Báo cáo danh sách trích ngang người nước ngoài đối với người nước ngoài là học sinh, sinh viên; phu quân, phu nhân của người nước ngoài làm việc tại các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài,... pot

BÁO CÁO DANH SÁCH TRÍCH NGANG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀ HỌC SINH, SINH VIÊN; PHU QUÂN, PHU NHÂN CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO, CƠ QUAN LÃNH SỰ NƯỚC NGOÀI,... POT

TRANG 1 BÁO CÁO DANH SÁCH TRÍCH NGANG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGO ÀI LÀ H ỌC SINH, SINH VI ÊN; PHU QUÂN, PHU NHÂN C ỦA NGƯỜI NƯỚC NGO ÀI LÀM VI ỆC TẠI CÁC CƠ QUAN ĐẠI DI ỆN N[r]

3 Đọc thêm

Khoa học vật liệu pdf

KHOA HỌC VẬT LIỆU PDF

- Kim loại sạch ở trạng thái ủρ = 108cm-2- Hợp kim và kim loại sau biến dạng nguội : ρ = 1010-1012cm-2Mô hình bong bóng xà phòngLệch trong thực tếHợp kim Titan 50000 lần1.4. Các sai lệch trong mạng tinh thểSai lệch mặt : kích thước lớn theo hai chiều đo và nhỏ theo chiều thứ ba, tức có dạng của một mặt. biên giới hạt và siêu hạt bề mặt tinh thể.1.5. Đơn tinh thể và đa tinh thểĐơn tinh thể:Ælà một khối đồng nhất có cùng kiểu mạng và hằng sốmạng, có phương không đổi trong toàn bộ thể tích+ bề mặt ngoài nhẵn, hình dáng xác định+ các đơn tinh thể kim loại không tồn tại trong tự nhiên, muốn có
Xem thêm

13 Đọc thêm

Thành lập trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao, trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở dịch vụ hoạt động thể thao trên địa bàn huyện ppt

THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO, TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THỂ THAO, CƠ SỞ DỊCH VỤ HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PPT

TRANG 1 THÀNH L ẬP TRUNG TÂM Đ ÀO T ẠO, HUẤN LUYỆN VẬN ĐỘNG VI ÊN TH Ể THAO, TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THỂ THAO, CƠ SỞ DỊCH VỤ HO ẠT ĐỘNG THỂ THAO TRÊN ĐỊA B ÀN HUY ỆN THÔNG TIN Lĩnh vực thống[r]

3 Đọc thêm

Tài liệu Giáo trình Đa ối pdf

TÀI LIỆU GIÁO TRÌNH ĐA ỐI PDF

ĐA ỐI Mục tiêu học tập 1. Liệt kê các nguyên nhân gây đa ối 2. Trình bày các triệu chứng của đa ối cấp và đa ối mãn 3. Chẩn đoán phân biệt được đa ối và một số bệnh lý khác. 4. Trình bày hướng xử trí của đa ối 1. CHỨC NĂNG SINH LÝ CỦA NƯỚC ỐI • Túi ối được tạo ra khoảng ngày thứ 12 sau khi trứng thụ tinh. Trong quí đầu của thời kỳ thai nghén, nước ối có tính đẳng trương và tương tự như huyết tương của người mẹ. Trong quý hai và nửa sau của thời kỳ thai nghén dịch ối trở nên nhược trương. • Thể tích nước ối tăng dần cho đến đầu của 3 tháng cuối thai kỳ và từ đó hằng định cho đến khi thai đủ tháng. Trong giai đoạn tuần thứ 37 đến tuần thứ 41, thể tích nước ối giảm đi 10%. Từ tuần thứ 42 trở đi, thể tích nước ối giảm đi rất nhanh, khoảng 33% trong một tuần. • Nước ối có vai trò: o Bảo vệ thai khỏi các sang chấn trực tiếp lên tử cung o Điều hoà thân nhiệt cho thai nhi. o Cho phép thai cử động tự do trong tử cung. o Trao đổi nước, điện giải, giữa thai nhi và mẹ. o Giúp cho sự bình chỉnh của thai nhi. o Trong chuyển dạ, đầu ối giúp cho sự xoá mở cổ tử cung.
Xem thêm

6 Đọc thêm

Đề Thi Thử Đại Học Khối C Địa 2013 - Phần 1 - Đề 8 ppt

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI C ĐỊA 2013 - PHẦN 1 - ĐỀ 8 PPT

19.287,0 24.960,2 34.456,6 45.225,6 Dịch vụ nông nghiệp 572,0 2545,6 2.707,0 3.036,6 3.432,7 3.362,3 Anh (chị) hãy: 1. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp phân theo ngành giai đoạn 1990 - 2005. 2. Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp trong thời gian kể trên. II. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b) Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm) Phân tích những điều kiện thuận lợi phát triển ngành thủy sản ở nước ta. Tại sao ngành đánh bắt hải sản lại phát triển mạnh ở Duyên hải Nam Trung Bộ? Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm) Tại sao Đông Nam Bộ là vùng có tỉ trọng công nghiệp lớn nhất trong các vùng của cả nước (Năm 2005 chiếm 55,6 % giá trị sản lượng công nghiệp của cả nước)? Hết Gv ra đề: Nguyễn Thế Hiệu Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT TIÊN DU SỐ 1 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II, NĂM 2013 Môn: ĐỊA LÍ; Khối: C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề
Xem thêm

1 Đọc thêm

Đề Thi Thử Đại Học Khối C Địa Lý 2013 - Phần 1 - Đề 8 docx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI C ĐỊA LÝ 2013 - PHẦN 1 - ĐỀ 8 DOCX

19.287,0 24.960,2 34.456,6 45.225,6 Dịch vụ nông nghiệp 572,0 2545,6 2.707,0 3.036,6 3.432,7 3.362,3 Anh (chị) hãy: 1. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp phân theo ngành giai đoạn 1990 - 2005. 2. Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp trong thời gian kể trên. II. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b) Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm) Phân tích những điều kiện thuận lợi phát triển ngành thủy sản ở nước ta. Tại sao ngành đánh bắt hải sản lại phát triển mạnh ở Duyên hải Nam Trung Bộ? Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm) Tại sao Đông Nam Bộ là vùng có tỉ trọng công nghiệp lớn nhất trong các vùng của cả nước (Năm 2005 chiếm 55,6 % giá trị sản lượng công nghiệp của cả nước)? Hết Gv ra đề: Nguyễn Thế Hiệu Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT TIÊN DU SỐ 1 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II, NĂM 2013 Môn: ĐỊA LÍ; Khối: C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề
Xem thêm

1 Đọc thêm

ĐA ỐI MẠN docx

ĐA ỐI MẠN DOCX

: Năm 1994, Krammer đã kết luận 3 tác dụng của Indometacin trong điều trị đa ối:- Giảm chế tiết và tăng hấp thu dịch phổi.- Giảm bài tiết nước tiểu.- Tăng tính thám qua màng thai.Liều điều trị: 1,5 – 3 mg/ngày.  Theo dõi:- Eo chặt chẽ lượng nước ối và tình trạng thai và mẹ.- Khám và phát hiện các nguyên nhân về phía mẹ: ĐTĐ…- Nếu thai không có bất thường gì, điều trị nội khoa đáp ứng -> có thể giữ thai đến đủ tháng, cho chuyển dạ tự nhiên.  Đình chỉ thai nghén:- Khi:o Điều trị nội khoa không kết quả.o Đa ối mạn + phát hiện dị dạng thai => Bấm ối giảm áp lực buồng ối, cho chuyển dạ tự nhiên. 2- Khi chuyển dạ:- Chuyển dạ trong đa ối thường kéo dài, CCTC thưa, yếu, ngôi thai bình chỉnh không tốt. Vì vậy nên:- Tia ối cho nứơc ối ra từ từ, làm giảm áp lực buồng ối từ từ -> Tạo cơn co điều hoà và tránh được sa dây rau, ra chi.- Khi ối vỡ đột ngột, cần theo dõi cẩn thận, kiểm tra xem có sa chi, sa dây rau ko, nếu có thì đẩy chi or dây rau lên. Nếu không được -> mổ lấy thai.- Sau khi sổ thai cần thận trọng vị dễ đờ TC, sót rau, sót màng. Vì vậy:o Kiểm tra và KSTC ngay sau khi sổ rau.o Cho thuốc co hồi TC: Oxytocin tiêm trực tiếp vào cơ TC or Ergotamin tiêmbắp.o KS phòng NK
Xem thêm

5 Đọc thêm

Bệnh học sản - Đa ối - Thiểu ối ppsx

BỆNH HỌC SẢN - ĐA ỐI - THIỂU ỐI PPSX

- Dây rốn ngắn. - Giảm thiểu thể tích nhu mô phổi nhất là khoảng không (xốp) cần thiết cho sự phát triển của phôi, ức chế cử động hô hấp và áp suất thấp trong buồng ối, nguy hiểm nhất là ảnh hưởng đến sự phát triển và phát sinh khí phế nang, hiện tượng biệt hoá các tế bào biểu mô hô hấp và sự khởi đầu của hiện tượng chế tiết dịch phế nang cũng như chất hoạt dịch phế nang. 2.3. Nguyên nhân: 2.3.1. Nguyên nhân do thai: Hay gây nên bệnh lý vô niệu thai nhi gặp nhất là dị tật hệ tiết niệu thận trầm trọng, nghịch sản hay thận đa nang, bệnh lý vale niệu đạo sau. Có thể gặp trong các tình trạng thiếu O2 của bào thai, giảm tưới máu phổi và giảm tiết dịch. 2.3.2. Phần phụ của thai: - Có 1 động mạch rốn hay u nang cuống rốn gây thiếu máu bào thai. - Nhiễm khuẩn bào thai. - Các hoá trị K, các kháng prostaglandin cũng có thể gây thiểu ối. 2.3.3. Nguyên nhân do mẹ - thai nhi: Trong 30% không tìm thấy nguyên nhân, thấy sự thiếu O2 trường diễn, bệnh mẹ như cao huyết áp, phù thận, nhược giáp 2.4. Chẩn đoán và xử trí: 2.4.1. Chẩn đoán: 2.4.1.1. Triệu chứng cơ năng nghèo nàn: chiều cao tử cung nhỏ, giảm cử động bào thai, tử cung mềm, không có dấu hiệu bập bềnh thai. Hỏi bệnh mẹ tìm nguyên nhân bệnh lý khác. 2.4.1.2. Triệu chứng thực thể: đo bề dày của xoang nước ối lớn nhất bằng siêu âm, nếu: - < 10mm là thiểu ối. - 10 - 20mm là bình thường. Chỉ số ối là tổng các chiều cao của các khoảng nước ối lớn nhất đo được ở các 1/ 4 khác nhau của xoang ối, nếu chỉ số này < 5cm là thiểu ối, nếu từ 5cm đến 8cm là ối giảm.
Xem thêm

9 Đọc thêm

Khái niệm về gen pdf

KHÁI NIỆM VỀ GEN

Tư vấn di truyền 1. Mục đích của công tác tư vấn di truyền Tư vấn di truyền là công việc nhằm giải quyết mối liên hệ giữa con người với sự xuất hiện hoặc nguy cơ xuất hiện của môt bệnh di truyền trong một gia đình. Công việc này liên quan đến sự nỗ lực của một hoặc một số người được đào tạo chuyên ngành để giúp đỡ cho một cá nhân hay một gia đình với những mục đích sau: 1. Cung cấp những thông tin trong lãnh vực y học bao gồm chẩn đoán, diễn biến của bệnh, các phương tiện hỗ trợ và điều trị hiện có. 2. Thông tin về khả năng di truyền của bệnh, nguy cơ tái phát ở những thành viên trong gia đình cũng như những thay đổi có thể xảy ra liên quan đến nguy cơ này. 3. Giúp lựa chọn những biện pháp thích hợp với nguy cơ của bệnh, mục đích của gia đình bệnh nhân, phù hợp với các tiêu chuẩn về đạo đức, tôn giáo của gia đình. 4. Thực hiện những biện pháp can thiệp tốt nhất trong khả năng cho phép đối với người mắc bệnh di truyền và với nguy cơ tái phát của bệnh đó trong gia đình. Bảng 1: Một số các dị dạng bẩm sinh có thể được chẩn đoán bằng siêu âm Triệu chứng phức tạp Hệ thần kinh trung ương Thai nước (hydrop) Thiểu ối (oligohydramnios)
Xem thêm

9 Đọc thêm

Kểm tra học kì II 2010-2011 Môn : Vật lý lớp 10 - Đề số : 10B A003 pptx

KỂM TRA HỌC KÌ II 2010-2011 MÔN : VẬT LÝ LỚP 10 - ĐỀ SỐ : 10B A003 PPTX

Sở GD-ĐT Tỉnh TN Bi kiểm tra học kì II Đề số : 10BA003 Trường THPT CVA Môn : Vật lý lớp 10 CT Cơ bản Họ tên học sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp 10A . Số thứ tự câu trả lời dưới đây ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm trong đề. Đối với mỗi câu trắc nghiệm, học sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng. 01. ; / = ~ 04. ; / = ~ 07. ; / = ~ 10. ; / = ~ 02. ; / = ~ 05. ; / = ~ 08. ; / = ~ 11. ; / = ~ 03. ; / = ~ 06. ; / = ~ 09. ; / = ~ 12. ; / = ~ 1). Khi nén đẳng nhiệt, sau khi nén thể tích giảm 3 lần, áp suất khí tăng thêm 3atm. Tìm áp suất ban đầu của khí: A). 2 atm. B). 0,5 atm. C). 1 atm. D). 1,5 atm. 2). Câu nào không phù hợp với khí lý tưởng : A). Các phân tử chỉ tương tác nhau khi va chạm. B). Các phân tử khí chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ càng cao. C). Thể tích của các phân tử có thể bỏ qua. D). Khối lượng của các phân tử có thể bỏ qua. 3). Câu nào sau đây nói về chuyển động của phân tử là không đúng: A). Các phân tử khí lý tưởng chuyển động theo đờng thẳng giữa hai lần va chạm. B). Các phân tử chuyển động không ngừng. C). Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao. D). Chuyển động của phân tử là do lực tương tác giữa các phân tử gây ra. 4). Biểu thức nào sau đây không phù hợp với định luật Bôi - Mariôt: A). VP1~ . B). PV ~ . C).
Xem thêm

4 Đọc thêm

Tình huống lâm sàng thai đa ối

Tình huống lâm sàng thai đa ối

Một thai phụ 36 tuổi, sinh con so đến khám thai tại phòng khám của bạn lúc thai 28 tuần. Đến nay chưa phát hiện bất thường nào trong thai kỳ, kết quả tầm soát huyết thanh mẹ lúc thai 16 tuần cũng bình thường. Siêu âm cho thấy có 1 thai, không phát hiện bất thường nào về cấu trúc và thể tích nước ối bình thường. Hiện tại, sản phụ ghi nhận cử động thai bình thường, không có cơn gò. Không ra nước, ra huyết âm đạo. Sản phụ cảm thấy to ra quá nhiều trong 4 tuần gần đây so với các khoảng thời gian 4 tuần tương ứng bất kỳ trong suốt thai kỳ lần này. Tại cơ quan, mọi người nói cô ấy “có thể sinh bất cứ lúc nào” do vòng bụng cô ấy tăng kích thước đáng kể.
Xem thêm

Đọc thêm

Kểm tra học kì II 2010-2011 Môn : Vật lý lớp 10 - Đề số : 10B A002 pps

KỂM TRA HỌC KÌ II 2010-2011 MÔN : VẬT LÝ LỚP 10 - ĐỀ SỐ : 10B A002 PPS

Sở GD-ĐT Tỉnh TN Bi kiểm tra học kì II 2010-2011 Đề số : 10B A002 Trường THPT CVA Môn : Vật lý lớp 10 CT Cơ bản Họ tên học sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp 10A . Số thứ tự câu trả lời dưới đây ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm trong đề. Đối với mỗi câu trắc nghiệm, học sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng. 01. ; / = ~ 04. ; / = ~ 07. ; / = ~ 10. ; / = ~ 02. ; / = ~ 05. ; / = ~ 08. ; / = ~ 11. ; / = ~ 03. ; / = ~ 06. ; / = ~ 09. ; / = ~ 12. ; / = ~ 1). Vật rắn không có tính chất nào sau đây: A). Tính đàn hồi. B). Có hình dạng xác định . C). Thể tích không đổi theo nhiệt độ. D). Tính dẻo. 2). Khi nén đẳng nhiệt, sau khi nén thể tích giảm 3 lần, áp suất khí tăng thêm 3atm. Tìm áp suất ban đầu của khí: A). 2 atm. B). 1,5 atm. C). 1 atm. D). 0,5 atm. 3). Tính chất nào sau đây không liên quan đến vật rắn tinh thể: A). Có cấu trúc mạng tinh thể. B). Không có nhiệt độ nóng chảy xác định. C). Có tính dị hướng hoặc đẳng hướng. D). Có nhiệt độ nóng chảy xác định. 4). Biểu thức nào sau đây không phù hợp với định luật Bôi - Mariôt: A). PV1~ . B). PV ~ . C). VP1~ . D).
Xem thêm

4 Đọc thêm

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật I - Bài 1 doc

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT I - BÀI 1 DOC

M ỐI LI ÊN H Ệ GIỮA CẤU TRÚC DỮ LIỆU V À GI ẢI THUẬT  Thực hiện một đề án tin học là chuyển bài toán thực tế thành bài toán có TRANG 2 dựng một mô hình tin học phản ánh được bài toán th[r]

20 Đọc thêm

Tại sao trẻ sinh non? pptx

TẠI SAO TRẺ SINH NON? PPTX

Trẻ sinh non và nhẹ cân cần một giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt Tại sao trẻ sinh non? Tỉ lệ trẻ sinh non ngày càng tăng trong hai thập niên qua, bà Jacqueline Jone Wessel (chuyên gia dinh dưỡng sơ sinh) đến từ Bệnh viện Nhi Khoa Cincinnati, Ohio, Hoa Kỳ cho biết tại hội thảo “Dinh dưỡng chuyên biệt cải thiện sức khỏe trẻ sinh non và nhẹ cân” vừa diễn ra tại TP.HCM do Hội Nhi khoa Việt Nam tổ chức. Tình trạng sinh non có thể do người mẹ bị tiền căn sinh non, tiền căn nạo thai, sảy thai, tử cung dị dạng hoặc tử cung kém phát triển hoặc do thai bị vỡ ối non, đa ối, viêm màng ối do nhiễm trùng… Ngoài ra, các yếu tố khác như: bà mẹ làm việc quá sức, sống trong môi trường độc hại, dinh dưỡng kém: mẹ có cân nặng trước sinh 40kg; mẹ quá trẻ (dưới 20 tuổi), hoặc lớn tuổi (trên 40 tuổi); mẹ hút thuốc lá, thường xuyên bị căng thẳng… cũng là những nguyên nhân quan trọng gây sinh non. Trẻ sinh non không được hưởng những chất dinh dưỡng trong ba tháng cuối của thai kỳ (giai đoạn giúp trẻ tăng trưởng cân nặng nhanh nhất) nên sẽ gặp khó khăn trong việc ăn uống. Chế độ dinh dưỡng sơ sinh kém sẽ dẫn tới sự tăng cân và phát triển chậm. Đây là những yếu tố cũng như nguyên nhân dẫn đến tăng tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh. Trẻ sinh non có thể phát triển chậm so
Xem thêm

5 Đọc thêm

Chuyên đề về đa thức

CHUYÊN ĐỀ VỀ ĐA THỨC

Chuyên đề về đa thứcChuyên đề về đa thứcChuyên đề về đa thứcChuyên đề về đa thứcChuyên đề về đa thứcChuyên đề về đa thứcChuyên đề về đa thứcChuyên đề về đa thứcChuyên đề về đa thứcChuyên đề về đa thứcChuyên đề về đa thứcChuyên đề về đa thứcChuyên đề về đa thứcChuyên đề về đa thứcChuyên đề về đa thứcChuyên đề về đa thứcChuyên đề về đa thứcChuyên đề về đa thứcChuyên đề về đa thứcv

22 Đọc thêm

Cùng chủ đề