KHỬ OXIT KIM LOẠI BẰNG CO, H2, NH3 (PHẦN 1)

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Khử oxit kim loại bằng CO, h2, NH3 (phần 1) ":

Khử oxit kim loại bằng CO, h2, NH3 (phần 1)

Khử oxit kim loại bằng CO, h2, NH3 (phần 1)


( Xem gi i ) Câu 26: Kh hoàn toàn m gam oxit MxOy c n v a đ lít khí CO đktc thu đ c b gam
kim lo i M. Hòa tan h t b gam M b ng dung d ch HNO3 loãng (d thu đ c 6,72 lít khí không màu, hóa
nâu ngoài không khí (s n ph m kh duy nh t, đktc Oxit MxOy là
A. Cr2O3. B. FeO. C. Fe3O4. D. CrO.

Đọc thêm

LỜI GIẢI CHI TIẾT CHUYÊN ĐỀ CO, H2, NH3 KHỬ OXIT KIM LOẠI

LỜI GIẢI CHI TIẾT CHUYÊN ĐỀ CO H2 NH3 KHỬ OXIT KIM LOẠI

H15067: Để hòa tan 4 gam một Fe x O y cần 52,14 ml dung dịch HCl 10% (d=1,05 g/ml). Cho V lit CO (đktc) đi qua ống sứ đựng m gam Fe x O y đốt nóng. Giả sử lúc đó chỉ xảy ra phản ứng khử sắt oxit thành kim loại. Sau phản ứng ta thu được hỗn hợp khí A đi ra khỏi ống sứ có tỉ khối so với H 2
là 17. Nếu hòa tan hết chất rắn B còn lại trong ống sứ, thấy tốn hết 50ml dung dịch H 2 SO 4 0,5M. Nếu hoàn tan B trong dung dịch HNO 3 loãng thì thu được một loại muối sắt duy nhất có khối lượng nhiều hơn khối lượng chất rắn B là 3,48 gam. Giá trị của m là
Xem thêm

28 Đọc thêm

KĨ THUẬT GIẢI TOÁN CO, C, H2, NH3, KHỬ OXIT KIM LOẠI

KĨ THUẬT GIẢI TOÁN CO, C, H2, NH3, KHỬ OXIT KIM LOẠI

H15064: CÓ HAI KIm loại R và M,mỗi kim loại chỉ có một hoá trị.Cho dòng khí CO dư đi qua ống sứ nung nóng chứa hỗn hợp A gồm hai oxit của hai kim loại trên đến khi phản ứng hoàn toàn thì[r]

8 Đọc thêm

LÝ THUYẾT ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI LUYỆN THI ĐẠI HỌC (CÓ HƯỚNG DẪN)

LÝ THUYẾT ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI LUYỆN THI ĐẠI HỌC (CÓ HƯỚNG DẪN)

LÝ THUYẾT Nguyên tắc: khử ion kim loại trong hợp chất Mn+ + ne → M CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI: - _PHƯƠNG PHÁP NHIỆT LUYỆN: KHỬ OXIT KIM LOẠI BẰNG CHẤT KHỬ MẠNH C, CO, H_2, Al ở nh[r]

16 Đọc thêm

De chon HSG Tinh Huyen YT

DE CHON HSG TINH HUYEN YT

DÙNG V LÍT KHÍ CO ĐKTC KHỬ HOÀN TOÀN 4 GAM MỘT OXIT KIM LOẠI, PHẢN ỨNG KẾT THÚC THU ĐỢC KIM LOẠI VÀ HỔN HỢP KHÍ X.. XÁC ĐỊNH KIM LOẠI M VÀ OXIT CỦA NÓ.[r]

5 Đọc thêm

HSG huyện Yên Thành 09-10

HSG HUYỆN YÊN THÀNH 09 10

DÙNG V LÍT KHÍ CO ĐKTC KHỬ HOÀN TOÀN 4 GAM MỘT OXIT KIM LOẠI, PHẢN ỨNG KẾT THÚC THU ĐỢC KIM LOẠI VÀ HỔN HỢP KHÍ X.. XÁC ĐỊNH KIM LOẠI M VÀ OXIT CỦA NÓ.[r]

5 Đọc thêm

CACBON.

CACBON.

TÍNH CHẤT HOÁ HỌC TRANG 7 THÍ NGHIỆM: CACBON TÁC DỤNG VỚI ĐỒNGII OXIT 2CUO + C 2CU + CO TO 2 NHIỆT ĐỘ CAO, CACBON KHỬ 1 SỐ OXIT KIM LOẠI Ở THÀNH KIM LOẠI B/ CACBON TỎC DỤNG VỚI OXIT KIM [r]

14 Đọc thêm

DE THI HSG HUYEN VONG 2 CO DAP AN

DE THI HSG HUYEN VONG 2 CO DAP AN

Biết A 3 là một muối clo rua, lấy 1,27 gam A 3 tác dụng với dung dịch AgNO 3 d thì thu đợc 2,87 gam kết tủa.
Câu III .
Dùng V lít khí CO (đktc) khử hoàn toàn 4 gam một oxit kim loại, phản ứng kết thúc thu đợc kim loại và hổn hợp khí X. Tỉ khối của khí X so với H 2 là 19. Cho X hấp thụ hoàn toàn vào 2,5 lít dung dịch Ca(OH) 2 0,025M ngời ta thu đợc 5 gam kết tủa.

5 Đọc thêm

CD1: Cac khai niem va dinh luat co ban

CD1: CAC KHAI NIEM VA DINH LUAT CO BAN

1- Thể tích H2 sinh ra ở đktc và ở 300C, 2atm.2- Thể tích dung dịch HCl cần dùng.3- Nồng độ C%, CM của dung dịch muối thu được sau phản ứng.Thí dụ 3: Khử hoàn toàn 4,06g 1 oxit kim loại bằng CO ở nhiệt độ cao thành kim loại. Dẫn toàn bộ khí sinh ra vào bình đựng dung dịch nước vôi trong dư thấy tạo thành 7g kết tủa. Nếu lấy lượng kim loại sinh ra hòa tan hết vào dd HCl dư thì thu được 1,176lit H2 (đktc). Xác định công thức oxit kim loại. (ĐH khối A-2003)Thí dụ 4: Điện phân nóng chảy một muối clorua kim loại thu được ở cực âm 3,12g kim loại và ở cực dương 0,896lit khí (đktc). Xác định khối lượng mol nguyên tử và gọi tên kim loại.Thí dụ 5: Đốt cháy hoàn toàn 200ml chất khí B (chỉ chứa C, H, O) bằng 900ml O2 thu được 1300ml hỗn hợp khí. Cho hơi nước ngưng tụ hết thì còn 700ml khí, tiếp tục cho khí còn lại qua dung dịch NaOH dư thì còn 100ml khí. Cho biết các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất.* Bài toán hỗn hợpKhi giải bài toán hỗn hợp ta thường phải đặt ẩn số, lập hệ phương trình và giải hệ phương trình để suy ra các đòi hỏi của bài toán. Ẩn số thường đặt là số mol của các chất trong hỗn hợp. Nếu bài toán chia hỗn hợp thành n phần bằng nhau thì đặt số mol mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là nx, ny,… mol như thế mỗi phẫn sẽ có x, y,… mol các chất tương ứng.
Xem thêm

13 Đọc thêm

CHUOI PHAN UNG HOA HOC

CHUOI PHAN UNG HOA HOC

Phạm vi áp dụng Phản ứng nhiệt nhôm chỉ sử dụng khi khử các oxit của kim loại trung bình và yếu nh: oxit sắt, FeO, Fe2O3, Fe3O4 oxit đồng, oxit chì.... Không sử dụng phơng pháp này để kh[r]

22 Đọc thêm

Trắc nghiệm hoá học ôn thi đại học

TRẮC NGHIỆM HOÁ HỌC ÔN THI ĐẠI HỌC

CÂU123 Khử hoàn toàn m gam một oxit của kim loại M có hóa trị không đổi bằng CO, khí CO2 sinh ra được dẫn vào dd CaOH2 dư thì được 10 gam kết tủa.. Lượng kim loại M sinh ra trong phản ứn[r]

13 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HSG 4

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HSG 4

K Ba Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Au Pt Tác dụng với các axit thông thờng giải phóng Hidro Không tác dụng.
K Ba Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Au Pt Kim loại đứng trớc đẩy kim loại đứng sau ra khỏi muối K Ba Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Au Pt H2, CO không khử đợc oxit khử đợc oxit các kim loại này ở nhiệt độ cao

24 Đọc thêm

DE THI THU DHSPHN LAN 2 CO DAP AN HAY BAN HAY TAI MA THAM KHAO

DE THI THU DHSPHN LAN 2-CO DAP AN HAY BAN HAY TAI MA THAM KHAO

Câu 38: Khử hoàn toàn a gam một oxit sắt bằng CO d ở nhiệt độ cao, thu đợc 0,84 gam kim loại. Dẫn toàn bộ chất khí sau phản ứng vào dung dịch nớc vôi trong d, đợc 2 gam kết tủa. Công thức oxit là:
A. Fe 2 O 3 hoặc Fe 3 O 4 B. Fe 3 O 4 C. Fe 2 O 3 D. FeO
Câu 39: Cho các chất: (1) metanol; (2) etanal; (3) etanol; (4) axit etanoic. Nhiệt độ sôi của các chất giảm dần theo thứ tự nào dới đây?

4 Đọc thêm

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC HÓA 9

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC HÓA 9

K Ba Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Au Pt Tác dụng với các axit thông thờng giải phóng Hidro Không tác dụng.
K Ba Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Au Pt Kim loại đứng trớc đẩy kim loại đứng sau ra khỏi muối K Ba Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Au Pt H2, CO không khử đợc oxit khử đợc oxit các kim loại này ở nhiệt độ cao

12 Đọc thêm

DẠNG TOÁN KHỬ OXIT KIM LOẠI

DẠNG TOÁN KHỬ OXIT KIM LOẠI

Hòa tan hết X bằng HCl dư được 7,62 gam chất rắn khan, toàn bộ Y hấp thụ vào nước vôi trong dư được 8 gam kết tủa.. Cho khí CO đi qua A đun nóng, khí sinh ra sau phản ứng được dẫn vào [r]

Đọc thêm

Chuyên đề: H2, CO, C, Al.. Khử OXIT potx

CHUYÊN ĐỀ: H2, CO, C, AL.. KHỬ OXIT POTX

CHỈ KHỬ NHỮNG ION KIM LOẠI ĐỨNG SAU AL TRONG DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI - KHI KHỬ OXIT KIM LOẠI BẰNG CÁC CHẤT KHỬ CO H 2 THÌ CO H 2 CÓ NHIỆM VỤ LẤY OXI CỦA OXIT KIM LOẠI RA KHỎI OXIT.. [r]

7 Đọc thêm

KIẾN THỨC TỔNG HỢP HÓA 9 - ÔN HSG

KIẾN THỨC TỔNG HỢP HÓA 9 ÔN HSG

K Ba Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Au Pt Tác dụng với các axit thông thờng giải phóng Hidro Không tác dụng.
K Ba Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Au Pt Kim loại đứng trớc đẩy kim loại đứng sau ra khỏi muối K Ba Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Au Pt H2, CO không khử đợc oxit khử đợc oxit các kim loại này ở nhiệt độ cao

12 Đọc thêm

TRẮC NGHIỆM KHỬ OXIT KIM LOẠI

TRẮC NGHIỆM KHỬ OXIT KIM LOẠI

dẫn qua dung dịch nước vôi trong dư thu được 5 gam kết tủa.. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hiđroA. bằng 20. Công thức của oxit sắt và phần trăm thể tích của khí CO 2 trong[r]

Đọc thêm

ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT HOÁ VÔ CƠ

ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT HOÁ VÔ CƠ

a/ nhiệt luyện b/ thuỷ luyện c/ điện phân d/ nhiệt phân 103// Phương pháp điều chế kim laọi bằng cách dùng chất cĩ tính khử mạnh để khử ion kim loại khác trong oxit của nĩ ở nhiệt độ cao[r]

16 Đọc thêm