GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 9 - PERIOD 2 - UNIT 1: A VISIT FROM A PEN PAL - LESSON 1 POT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 9 - PERIOD 2 - UNIT 1: A VISIT FROM A PEN PAL - LESSON 1 POT":

Ê6 U6

Ê6 U6

GIGIÁO ÁN MÔN TIẾNG ANH LỚP 6ÁO ÁN MÔN TIẾNG ANH LỚP 6Unit 10 :sectionC (C3+C4+C5)Unit 10 :sectionC (C3+C4+C5)GiGiáo viên:áo viên: D Dươương ng Lê ToànLê Toàn Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Sơn HòaTRƯỜNG THCS VỪ A DÍNH WARM UP :

27 Đọc thêm

UNIT 10:SECTION C (C3+C4+C5)

UNIT 10:SECTION C (C3+C4+C5)

GIGIÁO ÁN MÔN TIẾNG ANH LỚP 6ÁO ÁN MÔN TIẾNG ANH LỚP 6Unit 10 :sectionC (C3+C4+C5)Unit 10 :sectionC (C3+C4+C5)GiGiáo viên:Trần Văn Mỹáo viên:Trần Văn MỹPGD Cai Lậy TRƯỜNG THCS Cẩm Sơn WARM UP :WARM UP :Put these words into the correct columns : Put these words into the correct columns : meat,onion,tomato,bean,water,cabbage,milk,meat,onion,tomato,bean,water,cabbage,milk,orange juice,carrot,breadorange juice,carrot,breadCOUNTABLE NOUNSCOUNTABLE NOUNSUNCOUNTABLE NOUNS

27 Đọc thêm

lop 1 tuan 26

ÁN LỚP 1A TUẦN 26

- Cắt hình vng và dán* Cách kẻ hình vng đơn giản hơn3. Học sinh thực hành- Cho HS thực hành trên giấy nháp- YC HS nhắc lại cách vẽ và cắt- YC HS thực hành trên giấy 5. Củng cố, dặn dò:- Nhận xét giờ học- Dặn HS chuẩn bị tiếp bài cắt dán hình vng.- HS nhắc lại- HS thực hànhTIẾT 5: LUYỆN TIẾNG VIỆTLUYỆN CHÍNH TẢI. Mục tiêu: Ôn tập, củng cố cho HS về viết đúng các vần anh, ach, các âm ng hay ngh. II. Đồ dùng: Vở bài tập trang 27, 28.III. Các hoạt động dạy học:Hoạt động của giáao viên Hoạt động của học sinh1. Ổn đònh tổ chức:2. Hướng dẫn HS làm vở bài tậpBài 1: Viết tiếng có vần vào đúng ơ trong bảnganh achbánh, chanh xach, gạchBài 2: Điền anh hoặc achGV nhận xét, uốn nắn cho HSBài 3: Điền ng hay ngh- HS quan sát hình, HS điền.
Xem thêm

19 Đọc thêm

phân tích cú pháp theo phương pháp Earley

PHÂN TÍCH CÚ PHÁP THEO PHƯƠNG PHÁP EARLEY

Gi¸o viªn h ng dÉn: TS. Hµ ChÝ TrungướNhãm th c hi n:ự ệ1/ V ng Th Tuy nươ ị ế2/ L u Th Th như ị ả3/ Nguy n Huy LinhễKHOA CNTT H C VI N KTQS– Ọ ỆNHãM 6 TIN HäC 9A– O0O ÁN M¤N H C: ĐỒ ỌAUTOMATA Vµ NG¤N NG÷ H×NH THøCPH N T CH Có PH PÂ Í ÁTHEO PH NG PH P EARLEYƯƠ ÁNgµy hoµn thµnh: 11/01/2013N I DUNG BÁO CÁOỘĐặt vấn đềMục đích của việc giải bài toán được giaoLý thuyết Các lý thuyết liên quan tới bài toánSơ đồ thuật toánThuật toán làm việc của bài toánChương trìnhCác giao diện chính của chương trình12534Cấu trúc chương trìnhCấu trúc chương trìnhVí dụVí dụ minh họa
Xem thêm

18 Đọc thêm

Bài kiểm tra số 1 Địa lí 9

BÀI KIỂM TRA SỐ 1 ĐỊA LÍ 9

c- Tích cực thâm canh tăng vụ d- Trồng thêm nhiều hoa màu (ngô, khoai, sắn)3- Hiện tại nền kinh tế nớc ta đang chuyển dịch theo hớng nào: a. Chuyển dịch theo hớng công nghiệp hoá b. Theo hớng giảm tỷ trọng các ngành nông - lâm - ng, tăng tỷ trọng các ngàng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ c. Theo hớng đô thị hoá, công nghiệp hoá nông thônd. Tất cả các hớng trên4- Nhân tố trung tâm ảnh hởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp là:a- Đờng lối chính sách phát triển nông nghiệpb - Cơ sở vật chất kỹ thuậtc- Nguồn dân c và lao động nhân lực, tài nguyên thiên nhiên, d - Tài nguyên thiên nhiên, các nhân tố kinh tế xã hội B/ Phần tự luận: (8 điểm) Câu1: Phân tích vai trò của của dịch vụ điện thoại và Internet trong sản xuất và đời sống? .. Câu 2: Dựa vào bảng số liệu Cơ cấu sử dụng lao động theo ngành năm 1989 và năm2003 (%) ở nớc taNgành NămNông Lâm Ng nghiệp Công nghiệp - Xây dựng Dịch vụ1989 71,5 11,2 17,32003 59,6 16,4 24,0a. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu sử dụng lao động theo ngành ở nớc ta?b. Nhận xét về cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu lao động theo ngành thời kì 1989 - 2003. Giải thích vì sao có sự thay đổi đó?
Xem thêm

3 Đọc thêm

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 3

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 3

bài thi chọn học sinh năng khiếu Môn: TIếng anh - lớp 3 (Chơng trình Let s go )(Thời gian làm bài: 20 phút)Họ và tên học sinh: ................................................Trờng Tiểu học............................SBD Giám thị 1 Giám thị 2 Số phách------------------------------------Đờng cắt phách-------------------------------------Giám khảo 1:...................................Giám khảo 2:...................................Điểm bằng số: ..................Điểm bằng chữ..................Số pháchPhần thi trắc nghiệm khách quanMỗi câu sau đây có 4 phơng án trả lời. Em hãy chọn 1 phơng án đúng và khoanh tròn vào chữ cái chỉ phơng án đó.1- Is this an eraser? _________, It is.A- a B- an C- No D- Yes2- These are pink and white_________A- a cloud B- clouds C- cloud D- a clouds3- Whos _________? Its _________ baby sister, Trang.A- this/I B- this/is C- this/my D- this/an4- Dont _________ my bag.A- pick B- put C- take D- touch5- What color _________ her pens? _________green and red.A- is/Its B- are/Theyre C- are/There are D- is/Theyre6- How many _________? One _________A- pencils/pencil B- pencil/pencil C- pencils/pencils D- pencil/pencils7- What is this? Its _________ eggA- a B- an C- is D- are8- Pick up your_________A- crayon B - a crayons C- a crayon D- crayones9 - Hãy lấy vở ra ta nói Tiếng Anh là:
Xem thêm

5 Đọc thêm

ĐÁP ÁN ĐỀ KT 1TIẾT ANH 9 KÌ 1 LẦN 1 NH08-09

ĐÁP ÁN ĐỀ KT 1TIẾT ANH 9 KÌ 1 LẦN 1 NH08-09

1.F 2.F 3.F 4.T II/Reading:(2,5đ) Mỗi câu đúng 0,5đ) 1........the largest city......2...............about 5 million 3.........big ships.......... 4..........the saigon river. 5.........Southern III/Language Focus:(3đ) ( Mỗi câu đúng 0,25đ) 1.B 2.C 3.B 4.B 5.C 6.B 7.B 8.C 9.A 10.B 11.A 12.B IV/Writing:(2,5đ) ( Mỗi câu đúng 0,5đ) Dear Mom and Dad! I arrived in Ho Chi Minh city at 4 p.m on Monday.My friend, Hoa took me home by bus.I have visited many places like: Dam sen Amuseum Park,Ben Thanh market......The people here are very nice and friendly. I'll return home on Saturday 25th. Please pick me up.I'm looking forward to seeing you.Love TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN Đáp án KIỂM TRA 1 TIẾT Lần 1e Tổ Ngoại Ngữ Môn TIẾNG ANH Lớp 9 I/Listening:(2đ) ( Mỗi câu đúng 0,5đ) 1.F 2.T 3.T 4.T II/Reading:(2,5đ) Mỗi câu đúng 0,5đ) 1.......Budapest. 2..............tourists 3...........three million 4.........exciting 5.the winter. III/Language Focus:(3đ) ( Mỗi câu đúng 0,25đ) 1.C 2.B 3.C 4.B 5.A 6.B 7.B 8.C 9.A 10.A 11.B 12.C IV/Writing:(2,5đ) ( Mỗi câu đúng 0,5đ) Dear Mom and Dad! I arrived in Hue city at 2 p.m on Friday. My friend, Nga took me home by car. I have visited many places like: Dong Da market, Hue citadel.........The people here are very nice and friendly. I'll return home on Sunday 26th. Please pick me up.I'm looking forward to seeing you.
Xem thêm

3 Đọc thêm

ĐÁP ÁN ĐỀ KT 1TIẾT ANH 9 KÌ 1 LẦN 1 NH08-09

ĐÁP ÁN ĐỀ KT 1TIẾT ANH 9 KÌ 1 LẦN 1 NH08-09

1.F 2.F 3.F 4.T II/Reading:(2,5đ) Mỗi câu đúng 0,5đ) 1........the largest city......2...............about 5 million 3.........big ships.......... 4..........the saigon river. 5.........Southern III/Language Focus:(3đ) ( Mỗi câu đúng 0,25đ) 1.B 2.C 3.B 4.B 5.C 6.B 7.B 8.C 9.A 10.B 11.A 12.B IV/Writing:(2,5đ) ( Mỗi câu đúng 0,5đ) Dear Mom and Dad! I arrived in Ho Chi Minh city at 4 p.m on Monday.My friend, Hoa took me home by bus.I have visited many places like: Dam sen Amuseum Park,Ben Thanh market......The people here are very nice and friendly. I'll return home on Saturday 25th. Please pick me up.I'm looking forward to seeing you.Love TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN Đáp án KIỂM TRA 1 TIẾT Lần 1e Tổ Ngoại Ngữ Môn TIẾNG ANH Lớp 9 I/Listening:(2đ) ( Mỗi câu đúng 0,5đ) 1.F 2.T 3.T 4.T II/Reading:(2,5đ) Mỗi câu đúng 0,5đ) 1.......Budapest. 2..............tourists 3...........three million 4.........exciting 5.the winter. III/Language Focus:(3đ) ( Mỗi câu đúng 0,25đ) 1.C 2.B 3.C 4.B 5.A 6.B 7.B 8.C 9.A 10.A 11.B 12.C IV/Writing:(2,5đ) ( Mỗi câu đúng 0,5đ) Dear Mom and Dad! I arrived in Hue city at 2 p.m on Friday. My friend, Nga took me home by car. I have visited many places like: Dong Da market, Hue citadel.........The people here are very nice and friendly. I'll return home on Sunday 26th. Please pick me up.I'm looking forward to seeing you.
Xem thêm

3 Đọc thêm

đề tài thiết kế đồ án chi tiết máy

ĐỀ TÀI THIẾT KẾ ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY

Đề tài thiết kế đồ án chi tiết máyMỤC LỤCĐề tài thiết kế đồ án chi tiết máy 1MỤC LỤC 2Chương III/Tính chọn then 56CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập tự do hạnh phúcĐỀ TÀI THIẾT KẾ ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁYSinh viên thiết kế: Đào văn Tùng Lớp: k41ccm6Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn văn Dựnội dung thiết kế:Thiết kế trạm dẫn động băng tảiSố liệu cho trước:Lực vòng trên băng tải:Ft=4250 NThời hạn phục vụ: 7 nămĐường king tang băng tải:D=350mmTỷ lệ số giờ làm việc/ngày:31Vânj tốc vòng băng tải:v=0,77m/sTỷ lệ số giờ làm việc /năm:4/5T/chất tải trọng:quay đều,làm việc êmp.kbd
Xem thêm

70 Đọc thêm

KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN TIN HỌC LỚP 9

KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN TIN HỌC LỚP 9

GV: Nguyễn Nhựt MinhNgày soạn: 01/11/2012 Ngày dạy: 05/11/2012 (lớp 9A2) – 06/11/2012 (lớp 9A1) Tiết: 20 - Tuần: 11KIỂM TRA 1 TIẾTI. Mục tiêu:- Kiến thức: Kiểm tra kiến thức về mạng máy tính, mạng Internet, cách tổ chức và truy cập thông tin trên Internet, thư điện tử, tạo trang web đơn giản.- Kĩ năng: Biết vận dụng kiến thức đã học vào bài làm.- Thái độ: Nghiêm túc trong kiểm tra.II. Chuẩn bị của GV và HS:- Giáo viên: Đề kiểm tra.- Học sinh: Kiến thức đã học.III.MA TRẬN ĐỀ:Nội dungNhận biết Thông hiểu Vận dụngTN TL TN TL TN TLTừ máy tính đến mạng máy tính1câu0,5đ1câu1đ2câu1đ4câu2,5đMạng thông tin toàn cầu Internet1câu0,5đ
Xem thêm

2 Đọc thêm

BIỆN PHÁP BUỘC NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN THỰC HIỆN HOẶC KHÔNG ĐƯỢC THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NHẤT ĐỊNH

BIỆN PHÁP BUỘC NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN THỰC HIỆN HOẶC KHÔNG ĐƯỢC THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NHẤT ĐỊNH

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 NỘI DUNG 1 I. Lý luận chung về cưỡng chế thi hành nghĩa vụ thực hiện hoặc không thực hiện công việc nhất định trong thi hành án dân sự 1 1. Khái niệm, đặc điểm cưỡng chế thi hành nghĩa vụ thực hiện hoặc không thực hiện công việc nhất định trong thi hành án dân sự. 1 a) Khái niệm 1 b) Đặc điểm 2 2. Điều kiện áp dụng, ý nghĩa cưỡng chế thi hành nghĩa vụ thực hiện hoặc không được thực hiện công việc nhất định trong thi hành án dân sự 3 a) Điều kiện áp dụng 3 b) Ý nghĩa 3 3. Những loại biện pháp áp dụng cưỡng chế thi hành nghĩa vụ buộc thực hiện hoặc không thực hiện công việc nhất định. 4 II. Các vướng mắc tồn tại và đề xuất kiến nghị hoàn thiện. 7 1. Các vướng mắc tồn tại. 7 2. Đề xuất kiến nghị hoàn thiện. 9 KẾT LUẬN 10 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 11
Xem thêm

Đọc thêm

GIÁO ÁN TOÁN HỌC - LỚP 2 - SỐ 1 TRONG PHÉP NHÂN, CHIA

GIÁO ÁN TOÁN HỌC - LỚP 2 - SỐ 1 TRONG PHÉP NHÂN, CHIA

Trường tiểu học Vónh TrungGV:Phùng Thò TiếtTHIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : ToánBài : SỐ 1 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA.Tuần : 27Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Giúp HS biết.- Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó, số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó.- Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó.II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 12. Bài cũ : 3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của trò5’ 1. Hoạt động 1: Giới thiệu phép nhân có thừa số 1. Mục tiêu : HS nắm được số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó.Cách tiến hành :GV nêu phép nhân, hướng dẫn HS chuyển thành tổng các số hạng bằng nhau.1 x 2 = 1 + 1 = 2 vậy 1 x 2 = 2GV nêu tiếp 2 x 1 = 25’ 2. Hoạt động 2: Giới thiệu phép chia 1.Mục tiêu : HS nắm được số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó.Cách tiến hành :1 x 2 = 2 ta có 2 : 1 = 220’ 3. Hoạt động 3: Thực hành.
Xem thêm

3 Đọc thêm

Sách giáo khoa toán lớp 9 tập 2 phần 1

Sách giáo khoa toán lớp 9 tập 2 phần 1

sách giáo khoa toán lớp 9 tập 2 phần 1, sách giáo khoa toán lớp 9 tập 2 phần 1, sách giáo khoa toán lớp 9 tập 2 phần 1, sách giáo khoa toán lớp 9 tập 2 phần 1, sách giáo khoa toán lớp 9 tập 2 phần 1, sách giáo khoa toán lớp 9 tập 2 phần 1, sách giáo khoa toán lớp 9 tập 2 phần 1, sách giáo khoa toán lớp 9 tập 2 phần 1,sách giáo khoa toán lớp 9 tập 2 phần 1, sách giáo khoa toán lớp 9 tập 2 phần 1, sách giáo khoa toán lớp 9 tập 2 phần 1

Đọc thêm

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Ninh Thuận năm 2015

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Ninh Thuận năm 2015

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Ninh Thuận năm 2015 Bài 3 (2 điểm) Một phòng học có 10 bằng ghế. Học sinh của lớp 9A được sắp xếp chỗ ngồi đều nhau trên mỗi băng ghế. Nếu bớt đi 2 băng ghế, thì mỗi băng ghế phải bố trí thêm 1 học sinh mới đảm bảo chỗ ngồi cho tất cả học sinh của lớp. Hỏi lớp 9A có bao nhiêu học sinh

Đọc thêm

TIET 02- 11

TIET 02- 11

Giáo án môn : Thể dục khối : 11Tiết theo phân phối chơng trình : 02Tên bài dạy: thể dục nhịp điệu chạy tiếp sức.Ngày soạn : Ngày 17 tháng 08 năm 2009 Dạy các lớp : 11cc11, 11c12, 11cb8Tdnd + tdptc: Ôn : Động tác 1 2 nữ Học: động tác 3 Ôn :Động tác 1 6 nam Học: động tác 7 15 .Chạy tiếp sức: Học cách trao nhận tín gậy.I.Mục tiêu yêu cầu.Thực hiện mức độ cơ bản các động tác đã học ở tiết 1.Tiếp thu rõ ràng cách trao nhận tín gậy.Luyện tập phải tổ chức chặt chẽ, an toàn, tạo hng phấn cho giờ học.II. Chuẩn bị sân bãi dụng cụ.- Hai học sinh 1 tín gậy đúng kích thớc.- Còi, bàn ghế giáo viên.III. Tiến trình lên lớp. 1Phần nội dung Định lợng Phơng pháp tổ chứcTG SLI.Mở đầu: 1, Nhận lớp: Gv nhận lớp điểm danh, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.a) Chỉnh đốn trang phục:Quần áo gọn gàng, giầyđầy đủ.Sơ bộ kiểm tra sức khoẻ học sinh trớc giờ luyện tập.b) Khởi động. - 7 động tác thể dục phát triển chung. - Bài khớp liên hoàn, cổ tay, cổ chân, đầu gối, hông, vai,
Xem thêm

2 Đọc thêm

Tài liệu TKB sau tet

TÀI LIỆU TKB SAU TET

Tr ờng THCS Na Mèo Khu: 79 Thời khoá biểu Thực hiện từ 10/02/2011Thứ Tiết********** Buổi sáng **********Lớp 9A Lớp 8A Lớp 7A Lớp 6A21 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ2Ngữ VănHạnhSửThuậnToánPhơngT.AnhH.Oanh3Ngữ VănHạnhĐịaNhiệmToánPhơngSinhDuyên4HóaLuânSinhDuyênĐịa

2 Đọc thêm

TIET 01 - KHOI 11

TIET 01 - KHOI 11

x x x x x x x x x x x x Gv.Đội hình khởi động. x x x x x x x x x x x *c.sự.Chia lớp tập thành 2 nhóm nam nữ để tập luyện.Đội hình nhóm nữ: x x x x x x x x x x x *c.sự.Đội hình nhóm nam: x x x x x x x x x x x *c.sự.Gv phổ biến treo tranh ảnh hs quan sát và tập. x x x x x x x

2 Đọc thêm

Bài soạn TKB (08-02-2011)

BÀI SOẠN TKB (08-02-2011)

Tr ờng THCS Na Mèo Khu: 79 Thời khoá biểu Thực hiện từ 10/02/2011Thứ Tiết********** Buổi chiều **********Lớp 9A Lớp 8A Lớp 7A Lớp 6A21Toán(TC)PhơngThể dụcThuấnÂNhạcQuyênToán(TC)Nhâm2Toán(TC)PhơngÂNhạcQuyênThể dụcThuấnToán(TC)Nhâm3Thể dụcThuấnPhụ đạoThuận

2 Đọc thêm

UNIT 5: LESSON 1: A 1, A 2

UNIT 5: LESSON 1: A 1, A 2

SHE SHE BRUSHES HER SHE WASHES HER SHE GETS SHE SHE HAS GOES PLAYS TRANG 17 EXERCISE * CHIA ĐỘNG TỪ TRONG NGOẶC ĐƠN SANG THÌ HIỆN TẠI ĐƠN GIẢN PRESENT SIMPLE TENSE: 1/ I ……… GET UP AT[r]

19 Đọc thêm

CÁC BẢNG TÍNH

CÁC BẢNG TÍNH

BẢNG TÍNH DiỆN TÍCH BỘ MẪU MÃ HÀNG: 11709028 STT TÊN CHI TiẾT SỐ LƯỢNG DÀI RỘNG DiỆN TÍCH 1 Thân trước lớp chính 1 2 46 32 2,944 tông vc tong lot tòg phoi 2 Thân trước lớp chính 2 2 58.5 32 3,744 1,904 1,092 3 Đô thân trước lớp chính 1 2 26.5 26.5 1,405 4 Thân sau lớp chính 1 1 58.5 52 3,042 5 Thân sau lớp chính 2 1 59 67 3,920 tổng vc2 tong lc 1 6 Đô thân sau lớp chính 1 1 53.5 18 963 3744 2,944 7 Tay áo trước lớp chính 1 2 35 23 1,610 3920 1405 8 Man tay lớp chính 1 2 26 31 1,612 3042 9 Tay áo sau lớp chính 1 2 40 24.5 1,960 3248 963 10 Tay áo lớp chính 2 2 58 28 3,248 252 1610 11 Vải phối thân 2 27 8 432 210 1612 12 Vải phối tay 2 55 6 660 11374 1960 13 lót túi 1 4 17 14 952 252 14 lót túi 2 4 17 14 952
Xem thêm

1 Đọc thêm