GIÁO ÁN LỚP 4 MÔN ĐẠO ĐỨC: VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬP (TIẾT 2)

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Giáo án lớp 4 môn Đạo đức: Vượt khó trong học tập (tiết 2)":

Giáo án Đạo đức 4 - Vượt khó trong học tập ( tiết 2 )

Giáo án Đạo đức 4 - Vượt khó trong học tập ( tiết 2 )

-> Kết luận , khuyến khích HS thực hiện những biện pháp khắc phục khó khăn đã đề ra để học tốt.. => * Trong cuộc sống mỗi người đều có những khó khaên rieâng.[r]

Đọc thêm

TẢI GIÁO ÁN ĐẠO ĐỨC LỚP 4 BÀI 2: VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬP - TIẾT 2 - GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 4

TẢI GIÁO ÁN ĐẠO ĐỨC LỚP 4 BÀI 2: VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬP - TIẾT 2 - GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 4

1 HS đọc đề nêu yêu cầu HS hoạt động nhóm thảo luận tìm cách giải quyết tình huống Đại diện các nhóm trình bày lớp nhận xét bổ sung. HS hoạt động nhóm đôi Vài HS trình bày trước lớp[r]

Đọc thêm

Giáo án Tổng hợp môn lớp 2 - Tuần 4 năm học 2011

Giáo án Tổng hợp môn lớp 2 - Tuần 4 năm học 2011

- BTVN: «n bµi, CB bµi: " Tre ViÖt Nam" Tiết 4: Đạo đức: Bài 2 Vượt khó trong học tập Tiết 2 Những kiến thức HS đã biết có liên Những kiến thức mới trong bài học cần quan đến bài học ®­î[r]

Đọc thêm

Giáo án Đạo đức Tuần 3- 4: Vượt khó trong học tập

Giáo án Đạo đức Tuần 3- 4: Vượt khó trong học tập

- GV nêu yêu cầu bài tập 4 sau đó gọi HS lần lượt nêu những khó khăn trong học tập của mình và nêu ra những cách khắc phục các khó khăn đó, cả lớp và GV nhận xét biểu dương những HS có c[r]

Đọc thêm

Giáo án Đạo đức - Vượt khó trong học tập (t2)

Giáo án Đạo đức - Vượt khó trong học tập (t2)

Môc tiªu: - Nhận thức được: Mọi người đều có thể gặp khó khăn trong cuộc sống và học tập.. Cần phải quyết tâm và tìm cách vượt qua khó khăn.[r]

Đọc thêm

TUẦN 04 - ĐẠO ĐỨC - VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬP (TIẾT 2)

TUẦN 04 - ĐẠO ĐỨC - VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬP (TIẾT 2)

ĐẠO ĐỨC TRANG 4 * HOẠT ĐỘNG 2: THẢO LUẬN NHÓM 2 BÀI TẬP 3, SGK TRANG 5 * HOẠT ĐỘNG 3: LÀM VIỆC CÁ NHÂN BÀI TẬP 4, SGK - HÃY NÊU MỘT SỐ KHÓ KHĂN MÀ EM CÓ THỂ GẶP PHẢI TRONG HỌC TẬP VÀ NHỮ[r]

7 Đọc thêm

Giáo án Đạo đức 4 tuần 3: Vượt khó trong học tập (tiết 1)

Giáo án Đạo đức 4 tuần 3: Vượt khó trong học tập (tiết 1)

CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC Â.KTBC: YC HS lên bảng trả bài: HS thực hiện yêu cầu HS1: Nêu một số biểu hiện về trung thực trong học tập?. HS2: Kể một mẩu chuyện ho[r]

Đọc thêm

Bài giảng đạo đức lớp 4 - VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬP pdf

BÀI GIẢNG ĐẠO ĐỨC LỚP 4 VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬP PDF

Nam, bạn có thể phải nghỉ học , chúng ta cần phải giúp đỡ bạn bằng nhiều cách khác nhau .Vì vậy mỗi bản thân chúng ta cần phải cố gắng khắc phụcvượt qua khó khăn trong học tập , đồng thời giúp đỡ các bạn khác để cùng vượt qua khó khăn .

7 Đọc thêm

ĐẠO ĐỨC: VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬP

ĐẠO ĐỨC: VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬP

TRANG 11 - Thảo đã gặp những khó khăn trong học tập và trong cuộc sống hằng ngày: nhà nghèo, bố mẹ bạn luôn đau, yếu, nhà bạn xa trường.. TRANG 12 KẾT LUẬN TRANG 13 HOẠT ĐỘNG 3: TRANG 14[r]

22 Đọc thêm

Đạo đức: Vượt khó trong học tập

ĐẠO ĐỨC: VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬP

TRANG 11 - Thảo đã gặp những khó khăn trong học tập và trong cuộc sống hằng ngày: nhà nghèo, bố mẹ bạn luôn đau, yếu, nhà bạn xa trường.. TRANG 12 KẾT LUẬN TRANG 13 HOẠT ĐỘNG 3: TRANG 14[r]

22 Đọc thêm

Giáo án lớp 4 - Tuần 3 môn Đạo đức - Vượt khó trong học tập

Giáo án lớp 4 - Tuần 3 môn Đạo đức - Vượt khó trong học tập

MUÛC TIÃU : Nêu được ví dụ về sự vượt khó trong học tập- Biết được vượt khó trong học tập giúp em học tập mau tiến bộ.- Có ý thức vượt khó vươn lên trong học tập.- Yêu mến, noi theo nhữn[r]

Đọc thêm

TẢI GIÁO ÁN ĐẠO ĐỨC LỚP 4 BÀI 2: VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬP - TIẾT 1 - GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 4

TẢI GIÁO ÁN ĐẠO ĐỨC LỚP 4 BÀI 2: VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬP - TIẾT 1 - GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 4

khăn trong học tập và trong cuộc sống, song Thảo đã biết cách khắc phục, vượt qua, vươn lên học giỏi.. Chúng ta cần học tập tinh thần vượt khó của bạn.[r]

Đọc thêm

ĐẠO ĐỨC 4 - VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬP

ĐẠO ĐỨC 4 - VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬP

- KĨ NĂNG TÌM KIẾM SỰ HỖ TRỢ, GIÚP ĐỠ CỦA THẦY CÔ, BẠN BÈ KHI GẶP KHÓ KHĂN TRONG TRANG 2 TRANG 3 ĐẠO ĐỨC TRANG 4 TRANG 5 …CÔ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC KỂ VỚI TÔI : “XÓM TRẠI RẤT NGHÈO [r]

19 Đọc thêm

Giáo án Đạo đức 4 bài 2: Vượt khó trong học tập

Giáo án Đạo đức 4 bài 2: Vượt khó trong học tập

Bộ sưu tập gồm nhiều giáo án điện tử bài Vượt khó trong học tập dành cho quý bạn đọc cùng các em học sinh tham khảo và chuẫn bị trước nội dung bài học. Với những giáo án trong bộ sưu tập được biên soạn với nội đầy đủ, hình thức trình bày rõ ràng giúp các em nhận thức được mỗi người có thể gặp khó khăn trong cuộc sống trong học tập, cần phải có quyết tâm và tìm cách vượt qua, biết xác định khó khăn trong học tập của bản thân và cách khắc phục, biết quan tâm chia sẻ, giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn.
Xem thêm

Đọc thêm

Giáo án lớp 4 - Tuần 4 môn Đạo đức - Vượt khó trong học tập

Giáo án lớp 4 - Tuần 4 môn Đạo đức - Vượt khó trong học tập

Chúng ta qua bài tập 3/7 Liên hệ bản thân - GV kiểm tra việc làm đã giao Gọi vài em nêu việc các em đã vượt khó trong học tập - GV giảng giải những ý kiến HS thắc mắc GV KL: Mỗi em có mộ[r]

Đọc thêm

ĐẠO ĐỨC 4 - TUẦN 4 - VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬP (TIẾT 2)

ĐẠO ĐỨC 4 - TUẦN 4 - VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬP (TIẾT 2)

TRANG 7 THẾ NÀO LÀ VƯỢT KHÓ TRANG 8 VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬP LÀ BIẾT KHẮC PHỤC KHÓ TRANG 9 VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬP GIÚP TA ĐIỀU TRANG 10 VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬP GIÚP TA TỰ TIN HƠN, TIẾP TỤC [r]

39 Đọc thêm

Giáo án lớp 4: Môn : Đạo đức: VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬP docx

GIÁO ÁN LỚP 4: MÔN : ĐẠO ĐỨC: VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬP DOCX

GV nh ận xét và ch ốt ý :
N ếu gặp khó khăn ta t ìm cách kh ắc phục ho ặc nhờ sự giúp đỡ của bạn b è th ầy cô nhưng không dựa vào người khác. L à người bạn tốt các em cần giúp đỡ ban û vượt qua khó khăn.

4 Đọc thêm

Giáo án lớp 5 môn Đạo Đức: Bài 2 :CÓ TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC LÀM CỦA MÌNH (Tiết 2)

Giáo án lớp 5 môn Đạo Đức: Bài 2 :CÓ TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC LÀM CỦA MÌNH (Tiết 2)

Tham khảo tài liệu ''giáo án lớp 5 môn đạo đức: bài 2 :có trách nhiệm về việc làm của mình (tiết 2)'', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Đọc thêm

Giáo án lớp 4 môn Đạo đức - Tiết 3: Vượt khó trong học tập

Giáo án lớp 4 môn Đạo đức - Tiết 3: Vượt khó trong học tập

Nhaän phieáu giao vieäc vaø thi ñua theo nhoùm baøn - Đại diện 2 nhóm trình bày 2 dòng Lớp nhận xét * Củng cố về đọc số và cấu tạo hàng lớp của số bài 2 -GV lần lượt đọc các số trong bài[r]

Đọc thêm