NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG HẬU MÔN TRỰC TRÀNG TRONG CẤP CỨU TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG HẬU MÔN TRỰC TRÀNG TRONG CẤP CỨU TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC":

QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

11người Vi ệt Nam to àn di ện, c ó ạo ức, c ó tri th ức, s ức kho ẻ th ẩm m ỹ v à ngh ềnghiệp, trung th ành v ới lý t ưởng ộc l ập dân t ộc và ch ủ ngh ĩa xã h ội, hình thànhvà b ồi d ưỡng nhân cách, ph ẩm ch ất và năng l ực công dân, á p ứng yêu c ầu c ủa sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.Xã hội càng văn minh th ì nhu c ầu trong giao ti ếp của con ng ười càng cao.Giao tiếp một cách thông minh, khôn khéo, tế nhị, có hiệu quả, ạt tới mức ộ nghệ thu ật, ng ày nay c òn ược coi nh ư b í quy ết th ành c ông t rong cu ộc s ống, trongcông việc và học tập. Văn hóa giao ti ếp (VHGT) trong c ác nhà trường phổ thônghiện nay ã ang là vấn ề còn nhiều bất cập trước sự xuất hiện của các yếu tốứng xử mới trong th ời kỳ hội nhập. Xã hội ngày càng phát triển thì các khuôn mẫu, chuẩn mực cũng dần biến ổi theo cơ chế mới của thời kỳ ất nước hội nhập.VHGT là một môi trường quan trọng ể rèn luyện nhân cách và giáo dụcạo ức của mỗi học sinh (HS). Vì thế vấn ề quản lý xây dựng VHGT ược coi làtrọng tâm và quan tr ọng trong mỗi nhà trường. Nếu môi trường học ường thiếuVHGT thì không thể làm ược chức năng truyền tải những giá trị, những tri th ứcquý báu và rèn luyện tu dưỡng ạo ức cho người học. Vì vậy, quản lý xây dựngVHGT có ý nghĩa vô cùng quan trọng, tuy rất gần gũi nhưng lại có tầm ảnh hưởngsâu rộng. Nó chính là mục tiêu ể tạo nên thương hiệu và phong cách riêng của mỗi nhà trường.Công tác quản lý xây dựng VHGT là một nhiệm vụ quan trọng của văn hóagiáo dục trong nhà trường trong quá trình xây dựng văn hóa nhà trường. Vì vậy, mỗi nhà trường bên cạnh việc nâng cao chất lượng giảng dạy song song là việc ưara các biện pháp ể n âng cao ch ất lượng của công t ác qu ản l ý x ây d ựng VHGTcho người học. Bởi VHGT th ể hiện một phần nào ó giá trị và thương hiệu củanhà trường.Trường THPT TP Điện Bi ên Ph ủ n ằm tr ên ịa b àn c ủa ph ường M ường
Xem thêm

Đọc thêm

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã (hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại huyện khác với huyện đặt trụ sở chính nhưng trong địa bàn tỉnh, Mã số hồ sơ 147970 ppt

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TRỰC THUỘC HỢP TÁC XÃ (HỢP TÁC XÃ LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HUYỆN KHÁC VỚI HUYỆN ĐẶT TRỤ SỞ CHÍNH NHƯNG TRONG ĐỊA BÀN TỈNH, MÃ SỐ HỒ SƠ 147970 PPT

TRANG 1 ĐĂ NG KÝ THÀNH L ẬP CHI NHÁNH, V Ă N PHÒNG ĐẠI DI ỆN TR ỰC THU ỘC H ỢP TÁC XÃ H ỢP TÁC XÃ L ẬP CHI NHÁNH, V Ă N PHÒNG ĐẠI DI ỆN T ẠI HUY ỆN KHÁC V ỚI HUY ỆN ĐẶT TR Ụ S Ở CHÍNH NH[r]

6 Đọc thêm

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY

toán phát huy được chức năng giám sát tình hình thực hiện một cách kịp thời.- Công ty đã nghiên cứu vậ dụng hình thức kế toán nhật kí- sổ cái. với đặcđiểm sản xuất kinh doanh của mình kế toán đã lập v ử dụng các sổ t i khoà ảnchi tiết phù hợp, phục vụ tốt cho công tác kế toán.- Nhìn chung, trong quá trình hạch toán, công ty đã sử dụng hệ thống sổ kếtoán theo đúng qui định, ghi chép đầy đủ theo từng khoản mục m mà ẫu sổ quiđịnh. đồng thời việc luân chuyển các chứng từ, sổ sách cũng được thực hiện hợplý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hạch toán chi phí sản xuất v tính giá th nhà àsản phẩm một cách nhanh chóng, chính xác.- Công tác hạch toán chi phí sản xuất v tính giá th nh à ản phẩm của côngty đã kịp thời cung cấp thông tin cho các nh quà ản lý, giúp nh quà ản lý đề ranhững quyết định đúng đắn về việc sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn trong quátình sản xuất. Công ty đã xây dựng định mức chi phí sản xuất cho mỗi loại sảnphẩm tương đối khoa học, hợp lý. Thông qua hệ thống định mức chi phí , các nhàquản trị có thể giám sát tình hình sử dụng các yếu tố của quá trình sản xuất vàđánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn lực.- Công tác kế toán chi phí sản xuất v tính giá th nh à ản phẩm được tiếnh nh theo qui à định. Giữa kế toán giá th nh v các phà à ần việc kế toán được ghichép chính xác, đầy đủ l cà ơ sở cho việc tính giá th nh hà ợp lý.3.1.2 nhược điểmBên cạnh những ưu điểm nói trên thì quá trình hạch toán chi phí sản xuấtv tính giá th nh à ản phẩm vẫn còn tồn tại những vướng mắc chưa hợp lý màtheo em nếu khắc phục được sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao.- Về kế toán khấu hao TSCĐ: hạch toán to n bà ộ số khấu hao TSCĐ( dùng chosản xuất, quản lý, bán h ng) v o TK 627 m không tách riêng à à ố khấu hao phucvụ cho bộ phận sản xuất, bộ phận bán h ng v à ố khấu hao phục vụ cho bộ máyquản lý doanh nghiệp l không à đúng với chế độ hiện h nh.à- Về chi phí dịch vụ mua ngo i v chi phí khác bà à ằng tiền: để đảm bảo phảnánh trung thực chi phí phát sinh phục vụ trực tiếp cho sản xuất sản phẩm công tycần có sự tách biệt giữa hai khoản chi phí n y bà ằng cách tập hợp theo dõi trên
Xem thêm

17 Đọc thêm

Phương pháp hạch tóan Chi phí sản xuất tại Cty dược Đà Nẵng - 1 pot

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TÓAN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CTY DƯỢC ĐÀ NẴNG - 1 POT

B.PHÂN LO ẠI CHI PHÍ, KHOẢN MỤC CHI PHÍ: CÁCH PHÂN LO ẠI N ÀY D ỰA TR ÊN CÔNG D ỤNG CỦA CHI PHÍ TRONG QUÁ TRÍNH SẢN XUẤT SẢN PH ẨM, V À PH ƯƠ NG PHÁP T ẬP HỢP CHI PHÍ CÓ TÍCH CỰC CHO VIỆ[r]

7 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 Môn: TOÁN - Khối: 11 TRƯỜNG THPT TAM GIANG doc

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 MÔN: TOÁN - KHỐI: 11 TRƯỜNG THPT TAM GIANG DOC

M ỘT HỌC SINH LỚP 11 CỦA TRƯỜNG MUỐN CHỌN NG ẪU NHI ÊN ĐỒNG THỜI BA QUY ỂN SÁCH TỪ GIÁ SÁCH TR ÊN.. TÌM GIAO TUY ẾN CỦA HAI MẶT PHẲNG: ABD V À AMN.[r]

1 Đọc thêm

Nghiên cứu chẩn đoán và kết quả phẫu thuật điều trị rò hậu môn phức tạp

NGHIÊN CỨU CHẨN ĐOÁN VÀ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ RÒ HẬU MÔN PHỨC TẠP

ĐẶT VẤN ĐỀ Rò hậu môn là những nhiễm khuẩn khu trú bắt nguồn từ hốc hậu môn trực tràng, nhiễm khuẩn này dẫn tới tụ mủ, mủ lan t heo tuyến HermannDesfosses tạo thành ổ áp xe nằm trong khoang giữa cơ thắt trong và ngoài, từ đây lan ra xung quanh theo lớp cơ dọc dài phức hợp để vỡ ra ngoài da cạnh hậu môn hoặc vỡ vào trong lòng trực tràng gây ra các thể rò hậu môn khác nhau. Áp xe và rò hậu môn là hai giai đoạn của một quá trì nh bệnh lý. Bệnh thường gặp vùng hậu môn trực tràng, đứng thứ hai sau bệnh trĩ , chiếm khoảng 25% các bệnh lý vùng hậu môn trực tràng [11], [15], [34]. Mặc dù rò hậu môn là bệnh lý í t gây nguy hiểm đến tí nh mạng, nhưng lại làm ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, sinh hoạt, lao động, tâm lý và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Trên lâm sàng chia rò hậu môn thành hai loại: đơn giản và phức tạp. Theo Avraham Belizon [44] và Bradley J. Champagne [48]: rò hậu môn phức tạp là khi đường rò xuyên qua trên 30% chiều dầy cơ thắt ngoài, phụ nữ với đường rò ở phí a trước, đường rò có nhiều nhánh, rò hậu môn tái phát, rò hậu môn có liên quan đến bệnh Crohn, viêm lao và HIV, rò hậu môn thứ phát do điều trị t ia xạ tại chỗ, rò hậu môn trên bệnh nhân có tiền sử mất tự chủ hậu môn và rò trực tràng âm đạo. Tại Việt Nam bệnh có thể gặp ở mọi tuyến bệnh viện, nhưng chẩn đoán và điều trị còn rất khác nhau vì chưa có phác đồ thống nhất. Các nghiên cứu chủ yếu về bệnh lý rò hậu môn nói chung, rất í t các nghiên cứu riêng rẽ về chẩn đoán và điều trị rò hậu môn phức tạp. Việc chẩn đoán trước đây chủ yếu dựa vào đặc điểm lâm sàng và chụp x-quang đường rò nhưng giá trị chẩn đoán không cao, dễ bỏ sót tổn thương khi mổ và tái phát sau mổ. Những năm gần đây một số í t bệnh viện lớn được trang bị siêu âm nội soi, chụp cộng hưởng từ hậu môn trực tràng đã làm tăng giá trị chẩn đoán, rất hữu ích cho phẫu thuật viên trong điều trị, làm giảm đáng kể tỷ lệ thất bại cũng như tai biến, biến chứng và những di chứng sau phẫu thuật, tuy nhiên lại chưa có nhiều nghiên cứu vai trò của các phương pháp cận lâm sàng này [1], [10], [27], [57], [88], [115], [119]. Trên thế giới phương pháp điều trị áp xe, rò hậu môn được các tác giả nghiên cứu nhưng tỷ lệ t hành công không cao như: kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại [16], dùng keo sinh học của Blom J. và CS [46], Buchanan G. N. [51], Lewis R. và CS [88], đặt lưới của Adamina M. [36], Han J. G. [67], Köckerling F. và CS [82], bơm hóa chất vào đường rò của Jí mez de Oca [75], Ker Kan Tan [81], Leonardo Lenisa [87], Mark D. Muhlmann và CS [93], Ratto C. và CS [107]... Tuy nhiên các tác giả đều thống nhất phương pháp được áp dụng nhiều nhất và đạt kết quả cao nhất là phẫu t huật [38], [48], [50], [62], [79], [83], [95]. Tuy vậy biến chứng của phẫu thuật rò hậu môn nói chung và rò hậu môn phức tạp nói riêng là tái phát và đại t iện không tự chủ sau mổ, tỷ lệ các biến chứng sau mổ và kết quả phẫu thuật phụ thuộc rất nhiều vào thương tổn đơn giản hay phức tạp của ổ áp xe, đường rò, trì nh độ và kinh nghiệm của phẫu t huật viên, phương t iện dụng cụ, chăm sóc vết thương sau mổ... và rất khác nhau ở các nghiên cứu [106], [110], [125], [129], [131]. Vì vậy việc chẩn đoán và điều trị rò hậu môn đến nay vẫn còn là đề tài tranh luận và thách t hức thực sự với phẫu thuật viên t iêu hóa, đặc biệt đối với các thể rò hậu môn phức tạp…[99], [101], [109], [114], [116], [119], [127], [136]. Xuất phát từ những vấn đề trên, để ứng dụng những t iến bộ trong chẩn đoán và điều trị bệnh, cũng như có những luận cứ khoa học về kết quả điều trị rò hậu môn phức tạp. Chúng tôi t iến hành nghiên cứu đề tài: “Nghi ên cứu chẩn đoán và kết quả phẫu thuật đi ều trị rò hậu môn phức tạp”. Với hai mục tiêu sau đây: 1. Nghiên cứu chẩn đoán rò hậu môn phức tạp. 2. Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị rò hậu môn phức tạp tại Bệnh viện Việt Đức.
Xem thêm

157 Đọc thêm

Tìm kiếm sự đơn giản trong Google pptx

TÌM KIẾM SỰ ĐƠN GIẢN TRONG GOOGLE PPTX

Theo nh ên gia, chính cách ti à c ã ào vi ìm ki ày ngày càng giành ên, m à Google c khó có th ình thông qua website này.[r]

3 Đọc thêm

Tiểu luận: Chuẩn đoán PMWS bằng Elisa ppt

TIỂU LUẬN CHUẨN ĐOÁN PMWS BẰNG ELISA PPT

PMWS là bệnh nguy hiểm treo heo gây thiệt hại nặng cho người chăn nuôi nên các biện pháp pháp hiện bệnh cần được nghiên cứu và pháp triển để góp phần chuẩn đoán sớm bệnh và điều trị bệnh. Một số kỹ thuật đã được sử dụng: − Kỹ thuật hóa mô miễn dịch − Bệnh tích mô − PCR (Polymerase Chain Reaction) − ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) − IFA (indirect fluorescent antibody) … Chuẩn đoán PMWS bằng ElisaChuẩn đoán bệnh Page15 Và để xác định chính xác bệnh PMWS thì cần kết hợp các phương pháp lại với nhau để cho kết quả chính xác. Ví dụ: phản ứng Elisa chỉ phát hiện ra kháng thể PCV2 nhầm phục vụ cho các nghiên cứu dịch tễ học và đáp ứng miển dịch của PCV2. V. Tài liệu tham khảo: 1. Công nghệ sinh học trong thú y - Nguyễn Ngọc Hải, nhà xuất bản nông nghiệp, tr 52-54, tr 103-107. 2. Luận văn tốt nghiệp: Phát hiện Porcine circovirus Type 2 bằng kỹ thuật PCR trên heo nghi mắc hội chứng gầy còm sau cai sữu. 3. Luận văn tốt nghiệp: Bước đầu khảo sát tình hình nhiễm Porcine circovirus trên đàn heo nuôi tại một số tĩnh thành phía nam. 4. http://www.thepigsite.com/backroom/default.asp?AREA=News&display=4 5. www.google.com
Xem thêm

15 Đọc thêm

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TIÊU THỤ HÀNG HOÁ NÔNG SẢN CỦA TỈNH HÀ NAM GIAI ĐOẠN 1996

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TIÊU THỤ HÀNG HOÁ NÔNG SẢN CỦA TỈNH HÀ NAM GIAI ĐOẠN 1996

34,540,110024,336,639,1Nguồn: Số liệu thống kê cả nước v H Nam.à àTrong cơ cấu GDP của tỉnh, tỷ trọng nông nghiệp giảm từ 52,64%năm1996 xuống còn 43,65% năm 2000 v 41% nà ăm 2002. Tuy giảm tỷ trọngtrong cơ cấu GDP nhưng giá trị tuyệt đối của sản xuất nông nghiệp ng y mà ộttăng, cơ sở vật chất hạ tầng của nông thôn được cải thiện đáng kể, bộ mặtnông thôn ng y c ng dà à ổi mới thể hiện:- Sản xuất nông nghiệp liên tục được mùa v nà ăm sau cao hơn nămtrước. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp tăng bình quân 6,1%/năm, sản xuấtlương thực đạt cao cả về tổng sản lượng v nà ăng suất. Năm 2001 năng suấtlúa đã vượt 10tấn/ha/năm. Từ tỉnh thiếu lương thực đến nay đã có lương thựcdự trữ v xuà ất khẩu.-Bước đầu đã tạo được nhiều mô hình trồng cây nông nghiệp ngắnng y, cây là ương thực có giá trị kinh tế cao, mô hình chăn nuôi gia đình,môhình vườn cây ăn quả đặc sản gắn với phủ xanh đất trống, đồi trọc theochương trình 327 l m tià ền đề cho việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôitrong ng nh nông nghià ệp.- Chăn nuôi được duy trì v phát trià ển. Tốc độ phát triển đ n gia súc,àgia cầm h ng nà ăm tăng từ 2,7%-6,3%, sản lượng thuỷ sản có tốc độ tăngh ng nà ăm từ 6,6%-15,4%.-Gắn xây dựng mô hình vườn cây ăn quả, đặc sản, mô hình trồng câycông nghiệp, cây thực phẩm có giá trị kinh tế cao, mô hình chăn nuôi gia đìnhvới chương trình xoá đói, giảm nghèo, khuyến khích hộ gia đình, cá nhân sảnxuất kinh doanh giỏi đã góp phần l m già ảm tỷ lệ đói nghèo trong khu vực nônhthôn từ 15,3% năm 1997 xuống còn 10% năm 2002.
Xem thêm

18 Đọc thêm

Công nhận cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình pot

CÔNG NHẬN CƠ SỞ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH POT

KINH NGHI ỆM THỰC TẾ: _LI_ _ỆT K_ _Ê CÁC CÔNG VI_ _ỆC Đ_ _Ã TH_ _ỰC HIỆN LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CHUYÊN ĐỀ _ _THAM GIA GI_ _ẢNG DẠY_ _- GHI RÕ TÊN CÔNG VI_ _ỆC, THỜI GIAN THỰC HIỆN_ TÔI ĐỀ NG[r]

9 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN VẬT LÝ 12 - Mã đề thi 121 ppsx

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN VẬT LÝ 12 MÃ ĐỀ THI 121 PPSX

M ỘT MẠCH DAO ĐỘNG GỒM MỘT CUỘN DÂY THUẦN CẢM L V À M ỘT TỤ C TH ỰC HIỆN DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ TỰ DO.ĐỂ BƯỚC SÓNG DAO ĐỘNG CỦA MẠCH GIẢM HAI LẦN TH Ì TA PH ẢI THAY TỤ C BẰNG TỤ C' CÓ GIÁ TR Ị[r]

5 Đọc thêm

Bệnh viêm mủ tuyến mồ hôi quanh hậu môn pptx

BỆNH VIÊM MỦ TUYẾN MỒ HÔI QUANH HẬU MÔN PPTX

da. Tuyến chỉ hoạt động ở tuổi dậy thì, dưới ảnh hưởng của hormon giới tính. Tuyến đỉnh tiết được hình thành từ nụ mầm thượng mô của nang lông, tuyến bã nên tuyến có liên quan mật thiết với nang lông. Thương tổn Thương tổn nằm ở sâu, lan rộng, chằng chịt những thương tổn mới cũ, phức tạp. Đôi khi có những sẹo hay những di tích mổ cũ. Thường hiện diện một u hạt viêm với nhiều di tích của các tuyến bị viêm nên khó nhận định. Sự hiện diện các xoang lông bệnh lý, nằm sâu trong lớp bì gợi ý tới bệnh viêm mủ tuyến mồ hôi nhiều hơn là chỉ thương tổn đơn thuần ở các tuyến mồ hôi. Thường không có những triệu chứng điển hình về mô học nhưng những triệu chứng gợi ý cộng với những dữ liệu lâm sàng và quá trình diễn biến của bệnh giúp cho chẩn đoán. Nhiều nghiên cứu cho thấy sự hiện diện của tụ cầu trùng kỳ khí ngay từ đầu. Các vi khuẩn được coi như bội nhiễm. 3DỊCH TỄ HỌC Bệnh viêm mủ tuyến mồ không phải là bệnh di truyền như trước kia vẫn tưởng. Bệnh gặp nhiều ở nam hơn ở nữ, với tỷ lệ 7/3. Tuổi trung bình lúc đầu của bệnh là 30. Bệnh nhân thường đã bị mổ nhiều lần. Điều đáng chú ý là trong tiền sử, có khi từ lúc nhỏ, thường có các bệnh nhiễm trùng ở da như trứng cá, nhọt, hậu bối, nang tuyến bã ở vùng quanh hậu môn. Không giải thích được một cách thỏa đáng về sự phối hợp với các bệnh khác nhưng chắc chắn không phải hoàn toàn ngẫu nhiên. Bệnh diễn tiến thành
Xem thêm

6 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH MÔN KỸ THUẬT VI ĐIỀU KHIỂN – CHƯƠNG 4

GIÁO TRÌNH MÔN KỸ THUẬT VI ĐIỀU KHIỂN – CHƯƠNG 4

Biên soạn : Lâm tăng Đức Lê Tiến Dũng Bộ môn TĐH Trang 81 Chơng IV Các bài tập thực hiện trên Kit Với mục đích là đào tạo nên tất cả chơng trình DEMO của KIT đều đợc viết bằng hợp ngữ (Assembly), điều này giúp ngời học có thể hiểu rõ và nắm vững về cấu trúc phần cứng của họ vi điều khiển 8051. Ngoài ra còn làm quen đợc với cách lập trình không cấu trúc, khác với lập trình có cấu trúc bằng các ngôn ngữ bậc cao nh C hay Basic, qua các bài thực hành. Cuối cùng ngời học có thể tự mình tối u đợc m lệnh để tiết kiệm bộ nhớ, điều này là cần thiết khi dung lợng của ROM và RAM tích hợp sẵn trên chip của các vi điều khiển là không lớn. 4.1 Các ví dụ về điều khiển chip mở rộng I/O 8255 sử dụng trên KIT Nh đ tìm hiểu ở chơng 2 về cấu trúc, các chế độ hoạt động của chip 8255, trong KIT này ta sử dụng 8255 làm chip mở rộng I/O hoạt động ở chế độ 0 chế độ vào ra cơ bản. Khi 8255 làm việc ở chế độ này, các cổng A, B, CL, CU có thể đợc lập trình làm đầu vào hoặc đầu ra. Nên nhấn mạnh rằng, ở chế độ 0 thì tất cả các bit hoặc làm đầu vào, hoặc làm đầu ra mà không thể điều khiển riêng rẽ từng bit nh các cổng P0- P3 của 8051. Cấu trúc từ điều khiển (CW) ở chế độ này có khuôn dạng nh hình 2.15 4.1.1. Ví dụ 1: Xác định từ điều khiển của 8255 cho các cấu hình sau: a) Tất cả các cổng A,B và C đều là các cổng đầu ra (ở chế độ 0). b) PA làm đầu vào, PB - đầu ra, PCL - đầu vào và PCH - đầu ra Giải: Từ hình 2.15 ta xác định đợc a) 10000000B = 80H b) 10010001B = 91H - 82 -Giáo trình môn Kỹ thuật Vi Điều Khiển Chơng 3 : Các bài tập thực hiện
Xem thêm

7 Đọc thêm

đề cương môn khoa học gỗ

ĐỀ CƯƠNG MÔN KHOA HỌC GỖ

đề cương môn khoa học gỗ của trường đại học lâm nghiệpcâu 2: các đặc điểm của gỗ? biện pháp khắc phục các nhược điểm? Câu 3: cấu trúc vách TB? Y nghĩa của việc ng cứu vách TB? .......

22 Đọc thêm

Báo cáo khoa học: Xác định hàm lượng vết chì sử dụng vi điện cực vàng màng thủy ngân và vi điện cực vàng màng Bismuth pdf

BÁO CÁO KHOA HỌC: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VẾT CHÌ SỬ DỤNG VI ĐIỆN CỰC VÀNG MÀNG THỦY NGÂN VÀ VI ĐIỆN CỰC VÀNG MÀNG BISMUTH PDF

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN, TẬP 12, SỐ 10 - 2009Bản quyền thuộc ĐHQG-HCM Trang 5XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VẾT CHÌ SỬ DỤNG VI ĐIỆN CỰC VÀNG MÀNGTHỦY NGÂN VÀ VI ĐIỆN CỰC VÀNG MÀNG BISMUTHPhan Thị Ngọc Như, Nguyễn Bá Hoài AnhTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM(Bài nhận ngày 08 tháng 01 năm 2009, hoàn chỉnh sửa chữa ngày 23 tháng 05 năm 2009)TÓM TẮT: Vi điện cực vàng màng thủy ngân và vi điện cực vàng màng bismuth được khảo sát và ứng dụng trong phân tích hàm lượng vết chì bằng phương pháp Von-ampe hòatan. Các điều kiện mạ bismuth được khảo sát nhằm thu được lớp mạ ổn định. Các thông số thực nghiệm cho phân tích chì trên mỗi loại màng cũng được tối ưu. Giới hạn phát hiện của chì trên vi điện cực vàng màng bismuth là 0,7ppb (60s tích góp), và trên màng thủy ngân là2,4ppb (60s tích góp). Hai lớp màng đều cho độ lặp lại tốt. %RSD trên vi điện cực vàng màngbismuth là 5%, và 3% tương tứng với nồng độ Pb 10ppb trong 15s tích góp, và Pb 30ppbtrong 60s tích góp (n=5); vi điện cực vàng màng thủy ngân là 11%, 8%, và 4% tương ứng với nồng độ Pb 10ppb, 30ppb, và 70ppb trong 60s tích góp (n=4). Điện cực vàng màng bismuth ítđộc hại và thân thiện với môi trường nên có thể dùng để thay thế cho điện cực vàng màng thủy ngân.1.GIỚI THIỆUVi điện cực đã được chứng minh là công cụ rất hữu ích trong lĩnh vực phân tích điện hóa. Vi điện cực kết hợp với phương pháp von-ampe hòa tan anod và những kỹ thuật xung hiện đại đã mở ra những lĩnh vực ứng dụng mới cho phương pháp phân tích điện hóa, những lĩnh vực mà điện cực kích thước lớn không thể nào “chạm tới” được. Vi điện cực thủy ngân cho độ nhạy và độ chính xác tốt nhưng rất độc hại; do đó, những năm gần đây xuất hiện xu hướng tìmkiếm các nguồn vật liệu điện cực mới. Vi điện cực màng bismuth, một trong những loại điện cực thay thế thủy ngân, ngày càng được ưa chuộng và ứng dụng sâu rộng, nhất là trong lĩnhvực phân tích hàm lượng vết kim loại[1-5]. Là một trong những mối lo ngại cho môi trường vàcon người, chì gây ra hàng loạt tác hại xấu ảnh hưởng đến sức khoẻ con người nhất là đối với trẻ em. Việc kiểm soát hàm lượng chì trở thành nhu cầu cấp thiết trong xã hội. Trong đề tài,
Xem thêm

9 Đọc thêm

 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THỊ TRỜNG NGOẠI THƠNG Ở VIỆT NAM

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THỊ TRỜNG NGOẠI THƠNG Ở VIỆT NAM

Tỷ trọng xuất khẩu hàng hoá v o khu và ực châu á năm nay TRANG 6 tâm đúng mức, thì năm 2003, sau HỘI NGHỊ ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU V O THÀ Ị TRƯỜNG N YÀ , kim ngạch h ng Vià ệt Nam v o Châu Ph[r]

13 Đọc thêm

 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THỊ TRỜNG NGOẠI THƠNG Ở VIỆT NAM

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THỊ TRỜNG NGOẠI THƠNG Ở VIỆT NAM

Tỷ trọng xuất khẩu hàng hoá v o khu và ực châu á năm nay TRANG 6 tâm đúng mức, thì năm 2003, sau HỘI NGHỊ ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU V O THÀ Ị TRƯỜNG N YÀ , kim ngạch h ng Vià ệt Nam v o Châu Ph[r]

13 Đọc thêm

Báo cáo khoa học: Bước đầu điều chế và khảo sát vật liệu Spinel Liti-Mangan-Oxit làm cực dương cho pin sạc Liti-Ion pot

BÁO CÁO KHOA HỌC BƯỚC ĐẦU ĐIỀU CHẾ VÀ KHẢO SÁT VẬT LIỆU SPINEL LITI MANGAN OXIT LÀM CỰC DƯƠNG CHO PIN SẠC LITI ION POT

TRANG 1 B ƯỚC ĐẦU ĐIỀU CHẾ V À KH ẢO SÁT VẬT LIỆU SPINEL LITI -MANGAN-OXIT LÀM C ỰC DƯƠ NG CHO PIN S ẠC LITI -ION LÂM THỊ XUÂN BÌNH, LÊ MỸ LOAN PHỤNG, NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THOA Trường Đại h[r]

8 Đọc thêm

Tài liệu Mẫu giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi pptx

TÀI LIỆU MẪU GIẤY THỎA THUẬN VỀ VIỆC CHO VÀ NHẬN CON NUÔI PPTX

CHÚNG TÔI CAM ĐOAN VIỆC THỎA THUẬN CHO V À NH ẬN CON NUÔI TRÊN ĐÂY LÀ HOÀN TOÀN TỰ NGUYỆN, VI ỆC CHO V À NH ẬN CON NUÔI KHÔNG VI PHẠM QUY ĐỊNH CỦA LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA Đ ÌNH VI ỆT NAM V [r]

3 Đọc thêm

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CON NUÔI pps

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CON NUÔI PPS

THÔNG TIN CHUNG _General information_ H Ọ T ÊN VI ỆT NAM _Vietnamese full name_ H Ọ T ÊN M ỚI _New full name_ NGÀY, THÁNG, NĂM SINH _Date of birth_ GI ỚI TÍNH _Sex_ NƠI SINH/ QUÊ QUÁN N[r]

4 Đọc thêm

Cùng chủ đề