SỔ TAY CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN-PHẦN 2

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "SỔ TAY CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN-PHẦN 2":

NỘI QUI LỚP 8C

NỘI QUI LỚP 8C

2- Xếp hàng(10đ): Yêu cầu: Nhanh, nghiêm túc, đúng cự ly, dậm chân vung tay đều. Thời gian đợc tính sau khi lớp trởng quay xuống chỉnh hàng. HS chậm hơn sau lớp trởng -5đ; Đánh nhau nô đùa mất trật tự trong hàng - 10đ;3- Đồng phục (10đ): HS phải tuân theo đúng đồng phục của nhà trờng của lớp; Nếu HS vi phạm thiếu 1 thứ bất kì: Khăn quàng, phù hiệu,mũ, quần áo; giầy tập TD; sơ vin trừ 5 điểm/1 lần4- Hô hát(10đ): Yêu cầu: Hô khẩu hiệu, hát đúng đủ, nghiêm túc; Hô hát không đúng không nghiêm túc - 5đ/1 lần; HS nào hô hát xuyêntạc -10đ/1 lần; phạt trực nhật 1 tuần5- Truy bài(10đ): Yêu cầu: HS ngồi nghiêm túc sau khi hô hát xong; lấy sách vở ra ôn bài hoặc đọc bài cũ bài mới 1 cách trật tự không gây ồn ào; Nếu HS vi phạm -5đ/1 lần6- Thể dục (10đ): Yêu cầu: Các động tác TD đúng nghiêm túc, cúi nhảy đủ ; Thiếu 1 động tác - 5đ; không nghiêm túc -5đ7- Bài tập về nhà (10đ): Thiếu 1->2 bài ( -2đ); thiếu 3 bài bằng 1 lần không làm ( -10đ)8- Đánh nhau: -30đ/1 lần; phạt quét nhà 1 tuần, Chửi bậy: -20 điểm/1 lần; phạt quét nhà 1 tuần, Đánh điện tử: - 50 điểm/ 1 lần; phạt quét nhà 2 tuần ; Nếu ai bắt đợc bạn chơi điện tử +50đ/1 lần, tính cho ngời báo với GVCN đầu tiên.9 - Điểm miệng:Đợc điểm 9,10 thởng +20điểm; điểm 7,8 thởng +5điểm; điểm 3,4,5 trừ -5điểm; điểm 0,1 trừ -20 điểm; Điểm 0;1: Phạt 4 buổi quét nhà; Điểm 2;3;4: Phạt 2 buổi quét nhà10- Trong giờ học: Ngồi trật tự, ghi chép bài đầy đủ (+15đ) ; Không ghi chép bài đầy đủ (-10đ/1 lần); Hăng hái xây dựng bài: + 1 lần giơtay phát biểu đúng ( +5đ); Đổi chỗ tự do, ra khỏi chỗ, bị GV nhắc 1 lần -5đ; Ghi sổ đầu bài 1 lần - 20 đ; Nói leo, nói chuyện -10đ; Học sinh bị ghi sổ đầu bài: Mất trật tự;không chú ý học;không ghi bài; .... phạt quét nhà từ 3 buổi -> 1 tuần. HS bị ghi tên 2 lần /1 tuần phạt đi dọn vệ sinh 1 buổi; 3 lần/1 tuần phạt 2 buổi dọn vệ sinh....Chú ý: HS nào có thái độ không đúng, chống đối lại cán bộ lớp và nội qui trừ 20đ/1 lần và phạt đi dọn vệ sinh 1 buổi/1 lần ; Nếu là cán bộ lớp nếu vi phạm thì bị trừ điểm gấp đôi; 2 lần/1 tuần vi phạm sẽ phạt trực nhật 1 tuần. Khi xuống xếp hàng thì chỉ đợc 1 bạn trực nhật ở lại trông lớp. HS vi phạm trừ 20đ; Nếu HS có tiến bộ rõ rệt thì xét khen thởng theo mức độ. Đánh nhau: Hạ 1 bậc hạnh kiểm, Ghisổ đầu bài 3lần/1 tuần: Hạ 1 bậc hạnh kiểm; Đánh bạc, điện tử, hút thuốc: Hạ 1 bậc hạnh kiểm. Đánh giá xếp loại- Hàng tuần vào thứ 2 các cán bộ lớp tổng kết điểm trên sổ cho các bạn và ghi bảng để nhận xét đánh giá.- HS có điểm cao nhất trong tổ sẽ đợc ghi sổ GVCN cuối kì nhận xét đánh giá khen thởng- HS có điểm âm trong khoảng từ -1đ đến -100đ bị phạt trực nhật 2 buổi - HS có điểm âm < -100đ bị phạt dọn vệ sinh 1 buổi; các tuần tiếp theo vẫn vi phạm, nếu bị 4 tuần/1 tháng bị hạ 1 bậc hạnh kiểm.Điểm Xếp loại80đ -> 100đ trở lên Tốt
Xem thêm

3 Đọc thêm

Bài soạn Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

BÀI SOẠN ĐIỀU LỆ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

đoàn phí đúng qui định.3. Liên hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; giúp đỡ thanh niên và đội viên trở thành đoàn viên.Điều 3: Quyền của đoàn viên:1. Yêu cầu tổ chức Đoàn đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, được giúp đỡ và tạo điều kiện để phấn đấu trưởng thành.2. ?ng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn .3. Được thông tin, thảo luận, chất vấn, phê bình, biểu quyết, đề nghị và bảo lưu ý kiến của mình về công việc của Đoàn.Điều 4: 1. Đoàn viên quá 30 tuổi, chi đoàn làm lễ trưởng thành Đoàn; nếu có nguyện vọng tiếp tục sinh hoạt Đoàn, chi đoàn xem xét, quyết định, nhưng không quá 35 tuổi.2. Đoàn viên quá 30 tuổi nếu được bầu cử vào cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn hoặc làm công tác chuyên trách thì tiếp tục hoạt động trong tổ chức Đoàn.3. Đoàn viên không tham gia sinh hoạt Đoàn hoặc không đóng Đoàn phí ba tháng trong một năm mà không có lý do chính đáng thì hội nghị chi đoàn xem xét, quyết định xoá tên trong danh sách đoàn viên và báo cáo lên Đoàn cấp trên trực tiếp.5 4. Đoàn viên được trao thẻ đoàn viên. Việc trao, quản lý, sử dụng thẻ đoàn viên; quản lý hồ sơ đoàn viên và thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.5. Việc quản lý đoàn viên đi lao động ở xa, thời gian không ổn định thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.6. Đoàn viên danh dự là những người thực sự tiêu biểu, là tấm gương sáng cho đoàn viên, thanh thiếu niên noi theo, có tâm huyết và có nhiều đóng góp với Đoàn, có uy tín trong thanh thiếu niên và xã hội.
Xem thêm

20 Đọc thêm

Sổ tay cán bộ Đoàn

SỔ TAY CÁN BỘ ĐOÀN

hiện nay, ngời cán bộ Đoàn trờng học phải hiểu rõ và thực hiện tốt t tởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài báo Dân vận và Th của Bác gửi Thanh niên: Dân vận Vấn đề Dân vận nói đã nhiều, bàn đã kỹ nhng vì nhiều địa phơng, nhiều cán bộ cha hiểu thấu, làm cha đúng, cho nên cần phải nhắc lại. 1- Nớc ta là nớc dân chủ Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân. Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ơng do dân cử ra. Đoàn thể từ Trung ơng đến xã do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền hành và lực lợng đều ở nơi dân. 2- Dân vận là gì? Dân vận là vận động tất cả lực lợng của mỗi một ngời dân không để sót một ngời dân nào, góp thành lực lợng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và đoàn thể đã giao cho. Dân vận không thể chỉ dùng báo chơng, sách vở, mít tinh, khẩu hiệu, truyền đơn, chỉ thị mà đủ. 3 Trớc nhất, là phải tìm mọi cách giải thích cho mỗi một ngời dân hiểu rõ ràng: Việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ đợc. Điểm thứ hai, là bất cứ việc gì đều phải bàn bạc với dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân, cùng với dân đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh địa phơng, rồi động viên và tổ chức toàn dân ra thi hành. Trong lúc thi hành phải theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc, khuyến khích dân. Khi thi hành xong phải cùng với dân kiểm thảo lại công việc, rút kinh nghiệm, phê bình, khen thởng. 3- Ai phụ trách dân vận? Tất cả cán bộ chính quyền, tất cả cán bộ đoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân (Liên việt, Việt minh, v.v.) đều phải phụ trách dân vận. Thí dụ trong phong trào thi đua cho đủ ăn, đủ mặc. - Cán bộ chính quyền và cán bộ đoàn thể địa phơng phải cùng nhau bàn tính kỹ càng, cùng nhau chia công rõ rệt, rồi cùng nhau giải thích cho dân hiểu, cổ động dân, giúp dân đặt kế hoạch, tổ chức nhân công, sắp xếp việc làm, khuyến khích, đôn đốc
Xem thêm

214 Đọc thêm

Tập huấn cán bộ đoàn

TẬP HUẤN CÁN BỘ ĐOÀN

ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONGLỚP TẬP HUẤN CÁN BỘ ĐOÀNĐăk đoa, ngày 30tháng 11 năm 2008Đăk đoa, ngày 30tháng 11 năm 2008 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINHĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH®oµn tr êng thpt lª hång phong ®oµn tr êng thpt lª hång phong Líp båi d ìng C¸N Bé §oµn ON TNCS H CH MINHON TNCS H CH MINHLớp bồi d ỡng CáN Bộ ĐOàNA. Giới thiệu :- Nền đỏ .- Hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2/3 chiều dài .- ở chính giữa có huy hiệu Đoàn .I. Cờ đoàn : ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINHĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINHLíp båi d ìng C¸N Bé §OµNII . Huy hiÖu ®oµn : I. Cê ®oµn :- § êng kÝnh huy hiÖu b»ng 2/5 chiÒu réng cê . A. Giíi thiÖu :
Xem thêm

10 Đọc thêm

Gián án Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

GIÁN ÁN ĐIỀU LỆ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

ĐIỀU LỆĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢNHỒ CHÍ MINH( i h i i bi u toàn qu c l n th IX ã c thông qua ngàyĐạ ộ Đạ ể ố ầ ứ đ đượ19/12/2007)Ngày thành lập Đoàn: 26 - 3 - 1931Cờ ĐoànHuy hiệu ĐoànBài ca chính thức của ĐoànTHANH NIÊN LÀM THEO LỜI BÁCNhạc và lời: Hoàng HoàKết liên lại Thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên,Giơ nắm tay thề, gìn giữ hoà bình độc lập tự do.Kết liên lại Thanh niên chúng ta cùng quyết tiến bước,2Đánh tan quân thù, xây đắp cuộc đời hạnh phúc ấm no.Đi lên Thanh niên chớ ngại ngần chi,Đi lên Thanh niên làm theo lời Bác:“Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền,Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”.**************Những vấn đề cơ bản vềĐoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí MinhĐoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội củathanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sánglập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vìmục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dângiàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.Được xây dựng, rèn luyện và trưởng thành qua các thời kỳ đấu tranh cáchmạng, Đoàn đã tập hợp đông đảo thanh niên phát huy chủ nghĩa anh hùng cáchmạng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước,
Xem thêm

20 Đọc thêm

SỔ CHỦ NHIỆM LỚP 11A5 TRƯỜNG THPT DƯƠNG TỰ MINH

SỔ CHỦ NHIỆM LỚP 11A5 TRƯỜNG THPT DƯƠNG TỰ MINH

cho học sinh xây dựng lớp học thành đơn vị tập thể mang tính giáo dục toàn diện phát huy khả năng tự giác, tự quản của học sinh. e. Hiểu rõ từng đối tượng học sinh trong lớp và có phương pháp giáo dục thích hợp, nhất là các em học sinh cá biệt. f. Chỉ đạo trong việc kết hợp các lực lượng giáo dục. g. Chịu sự chỉ đạo thống nhất về công tác chủ nhiệm của nhà trường. h. Nhận định đánh giá chính xác học sinh. 3. Trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm lớp. a. Thường xuyên lên lớp kiểm tra, đôn đốc học sinh thực hiện tốt nội quy của trường, lớp. b. Lên kế hoạch chủ nhiệm lớp. c. Thường xuyên kiểm tra sổ ghi điểm của lớp. d. Thực hiện đánh giá, xếp loại hạnh kiểm, xếp loại học tập. e. Đề nghị danh sách các học sinh được lên lớp, kiểm tra môn học, rèn luyện hè. f. Lập danh sách đề nghị được khen thưởng, kỉ luật đối với học sinh mỗi năm. g. Ghi vào sổ điểm, học bạ kết quả học tập, đạo đức. h. Phối hợp với Đội TNTP HCM, Đoàn TNCS HCM trong nhà trường với tổ chức Đoàn TNCS HCM ở xã, phường… i. Phổ biến quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THPT đến cha mẹ học sinh. 9 NỘI QUY HỌC SINH HỌC SINH TRƯỜNG THPT DƯƠNG TỰ MINH THỰC HIỆN TỐT 10 ĐIỀU QUY ĐỊNH SAU 1. Đi học đúng giờ, thuộc bài, chuẩn bị đầy đủ sách vở và các đồ dùng, dụng cụ học tập theo quy định. Nghỉ học phải có giấy xin phép. 2. Làm chuẩn bị bài học, bài làm tốt. Trung thực trong học tập, không có hành vi gian trá, quay cóp trong khi làm bài. 3. Lễ phép với các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên nhà trường. Kính trọng người trên, đoàn kết giúp đỡ bạn bè cùng tiến bộ. 4. Đeo thẻ khi đến trường học, ăn mặc, đầu tóc gọn gàng, nói năng lịch sự, xây dựng tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát. Chấp hành tốt các quy định của lớp, trường. Đến trường phải mặc đồng phục theo quy định. Khi đi học không được nhuộm tóc, bôi son, đánh phấn, sơn móng tay, móng chân, đeo đồ trang sức. 5. Cấm đi xe máy đến trường, cấm dùng điện thoại di động và máy nghe nhạc trong giờ học. 6. Cấm đánh nhau trong và ngoài trường. Cấm đánh bạn và rủ, tổ chức người
Xem thêm

48 Đọc thêm

nang cao kha nang tu tin

NÂNG CAO KHẢ NĂNG TỰ TIN

NÂNG CAO KHẢ NĂNG TỰ TIN KHI ĐỨNG TRƯỚC ĐÁM ĐÔNGNguyễn ĐìnhTâm Lớp K32 GDTC-GDQP Thế kỷ XXI, là thế kỷ của sự bùng nổ Công nghệ thông tin, truyền thông, khoa học công nghệ. Sự công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta đòi hỏi mỗi người phải có sự nỗ lực cao để có thể theo kịp được sự phát triển thời đại mới. Để đáp ứng nhu cầu đó Đảng và Nhà nước ta đã coi trọng việc phát triển và củng cố vấn đề Giáo dục – Đào tạo Trong Hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng lần II ( khóa VIII ) năm 1996 đã đưa ra Nghị quyết rất quan trọng mang tính chất chiến lược đó là “Thực sự coi Giáo dục - Đào tạo là quốc sách hàng đầu”. Để phát triển đất nước ngành Giáo dục - Đào tạo phải tạo ra những con người phát triển toàn diện có đủ cả 4 yếu tố đó là “ Đức –Trí – Thể – Mỹ”. Nói rõ ràng hơn đó là mục tiêu của Giáo dục - Đào tạo là góp phần tạo ra con người phát triển toàn diện. Đó là con ngườiPhát triển cao về trí tuệCường tráng về thể chấtTrong sáng về đạo đứcPhong phú về tinh thầnLà một giáo viên tương lai, tôi hiểu được ý nghĩa quan trọng của công việc của mình sau này vì vậy trong quá trình học tập tôi luôn cố gắng trong việc tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, chăm chỉ học tập để có một nền tảng vững chắc khi ra giảng dạy. Qua những năm tháng học tập tại trường tôi quan sát thấy ngoại trừ các bạn cán bộ lớp, cán bộ đoàn hay một số ít các bạn hay tham gia các phong trào hoạt động của đoàn, hội sinh viên là có khả năng tự tin đứng trước đám đông phát biểu còn lại phần đông các bạn còn ngại ngùng khi đứng lên phát biểu hay trình bày một vấn đề gì đó trước đám đông, có bạn đứng lên nói thì chân tay run 1cầm cập khiến không diễn tả được hết những ý mình định muốn trình bày. Thiết nghĩ rằng chúng ta là nghề giáo vì vậy thường xuyên phải
Xem thêm

4 Đọc thêm

TẬP HUẤN CÁN BỘ ĐOÀN ĐỘI

TẬP HUẤN CÁN BỘ ĐOÀN ĐỘI

bộ lớp tới Văn phòng Đoàn – Hội trực tiếp đăng kýsử dụng phòng. Lưu ý: Trong quá trình đại hội phảithực hiện nghiêm túc các quy định của nhà trườngvề sử dụng tài sản thiết bị, vệ sinh môi trường.Quy định chung về phiếu bầu- Là phiếu do đại hội phát hành, được in hoặcviết tay sẵn danh sách bầu cử do đại hội đã thôngqua theo vần chữ cái A,B,C... có đóng dấu của Đoàntrường (đối với phiếu bầu BCH chi đoàn), có chữ kýcủa CGVQLL/CVHT (đối với phiếu bầu BCS lớp).Nếu số lượng người trong danh sách bầu cử bằngvới số lượng người được bầu thì phải sử dụngphiếu bầu có cột "đồng ý" và "không đồng ý".- Nếu trong danh sách bầu cử có nhiều ngườitrùng cả họ và tên thì được phép chú thích thêmngày tháng năm sinh sau tên của các đồng chí đó.Quy định chung về phiếu bầu- Phiếu bầu không hợp lệ là: Phiếu không dođại hội phát hành. Phiếu bầu thừa so với số lượngđã được đại hội quyết định. Phiếu không bầu ai.Phiếu viết tên người ngoài danh sách bầu cử đãđược đại hội nội bộ thông qua. Phiếu có ký hiệuriêng.- Phiếu bầu thiếu so với số lượng đã đượcđại hội quyết định vẫn là phiếu hợp lệ.
Xem thêm

26 Đọc thêm

Bài phát biểu chia tay GV về hưu +chương trình

BÀI PHÁT BIỂU CHIA TAY GV VỀ HƯU +CHƯƠNG TRÌNH

CHƯƠNG TRÌNH BUỔI TRAO SỔ BHXH CHO Đ/c TRƯƠNG VĂN THANH NGHỈ HƯU TRÍ• Văn nghệ (Đoàn TN).2/ Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu. (thầy Tâm).3/ Sơ lược vài nét về quá trình công tác của thầy Trương Văn Thanh.(thầy Thám) xem slideshow quá trình công tác của thầy Thanh.4/ Trao giấy chứng nhận hưu trí (Ban Giám hiệu).5/ Lời tri ân của đội ngũ học trò cũ, cán bộ - giáo viên – nhân viêncủa trường (Cẩm Chiếu).6/ Tặng Hoa + Quà:- Công đoàn + Hội CM + Chi bộ;- Các tổ Công đoàn;- Cựu học sinh.7/ Phát biểu của Thầy Thanh.8/ Chụp hình lưu niệm.9/ Liên hoan.* Lưu ý: chương trình văn nghệ xen vào các tiết mục:1- Người Thầy (Song ca – Tánh);2- Người Thầy Nhân dân (Đơn ca-HS);3- Mưa Hè (Tam ca-HS);4- Rừng xanh vang tiếng Ta lư ( Chiếu);5- Người ơi! Người ở đừng về (Hà Quang);6- Khoảng lặng sau lưng Thầy (Tánh);7- Nhảy Erobic (Bay đến ước mơ-HS).
Xem thêm

1 Đọc thêm

Công tác tổ chức cán bộ Đoàn

CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ ĐOÀN

§oµn víi Héi sinh viªn§oµn víi Héi sinh viªn§oµn víi Héi ®ång §éi thiÕu niªn§oµn víi Héi ®ång §éi thiÕu niªn§oµn víi Uû ban TN vµ Héi ®ång §oµn víi Uû ban TN vµ Héi ®ång c«ng t¸c TN.c«ng t¸c TN. IV mối quan hệ giữa đoàn IV mối quan hệ giữa đoàn với các tổ chức trong hệ với các tổ chức trong hệ thống chính trịthống chính trịĐối với ĐảngĐối với ĐảngĐối với Chính quyền (UBND và Đối với Chính quyền (UBND và các ngành)các ngành)Đối với Mặt trậnĐối với Mặt trận
Xem thêm

29 Đọc thêm

Sổ tay cán bộ Đoàn

SỔ TAY CÁN BỘ ĐOÀN

2. Tổ chức câc hoạt động vui xuđn, đón Tết Kỳ Sửu như: dọn vệ sinh đường lăng ngõ xóm, chăm sóc, lăm sạch nghĩa trang liệt sĩ, tượng đăi câc anh hùng. lệt sĩ thầm hỏi câc gia định có công với nước; cân bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đóng quđn địa băn; tổ chức tặng quả tết cho câc em có hoăn cảnh khó khăn, câc đơn vị kết nghĩa.; đối với câc trường đại học, cao đẳng cần chủ. động giúp đỡ những sinh viín e6 hoăn cảnh khó khăn để câc bạn điều kiín về đón tết cũng với gia định.
Xem thêm

19 Đọc thêm

TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1

TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1

đất nước. Và liên tục từ đó tơí nay Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 đã xây dựng tới 7 sân bay trong nước như: Sân bay Kép Hà Bắc, sân bay Yên Bái, sân bay Nội Bài, sân bay Sao Vàng Thanh Hoá, sân bay Đà Nẵng, sân bay Phú Bài, sân bay Điện Biên, và mới đây nhất là thi công đường lăn đầu Đông, đầu Tây, nhà ga T1 sân bay Nội Bài và tham gia đấu thầu các dự án xây dựng sân bay Tân Sơn Nhất. - Xây dựng nhà máy, khu công nghiệp và các công trình dân dụng: Từ đầu thập kỷ 70 đến nay, Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 đã góp phần xây dựng các nhà máy, đóng mới và sửa chữa tầu biển. Đồng thời xây dựng các công trình 14giao thông phục vụ cho các nhà máy nhiệt điện, thuỷ điện, giấy, xi măng, khu công nghiệp... góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. - Đào tạo công nhân kỹ thuật, nghiệp vụ: Sự nghiệp đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ công nhân viên và từng bước trẻ hoá lực lượng đã được Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 quan tâm đúng mức. Để cán bộ quản lý có đủ trình độ quản lý các dự án bằng vốn nước ngoài, có trình độ điều hành sản xuất và chỉ đạo thi công đạt chất lượng và hiệu quả những công trình có quy mô lớn, đòi hỏi kỹ thuật cao, có đôị ngũ công nhân lành nghề, làm chủ và sử dụng thành thạo những trang thiết bị hiện đại, nhiều chức năng mới được đầu tư. Ngoài việc Tổng công ty đã mạnh dạn đưa các cán bộ quản lý, các cán bộ kỹ thuật đi học, bồi dưỡng, đào tạo thêm Tổng công ty còn mở các lớp học ngoại ngữ, tin học nhằm nâng cao hiệu qua công tác. Tổng công ty có 01 trường kỹ thuật nghiệp vụ công trình giao thông. Những năm qua Tổng công ty đã phát huy khả năng đào tạo của trường để đào tạo mới, đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho lực lượng công nhân thuật. Trường lấy mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo công nhân bậc 3 cho các ngành nghề: sắt hàn, kích kéo, bê tông, sửa chữa cơ khí... ngoài ra trường còn đào tạo bậc trung học và nghiệp vụ tổ trưởng sản xuất với số lượng 300 - 400 học viên mỗi năm.Ngoài các ngành nghề kể trên Tổng Cty còn có các hoạt động như: Sữa chửa phương tiện, thiết bị thi công và gia công dầm cầu thép, cấu kiện thép, sản phẩm cơ khí, cung ứng, xuất nhập khẩu trực tiếp vật tư, thiết bị GTVT, tư vấn đầu tư xây dựng giao thông, thí nghiệm vật liệu xây dựng, khảo sát thiết kế, sản xuất vật liệu xây dựng, cấu
Xem thêm

42 Đọc thêm

TÀI LIỆU TẬP HUẤN CÁN BỘ ĐOÀN CƠ SỞ NĂM 2012

TÀI LIỆU TẬP HUẤN CÁN BỘ ĐOÀN CƠ SỞ NĂM 2012

chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội làm mục tiêu hoạt động”. Như vậy, mục tiêu hoạt động CĐCS trong các trường học hiện nay(1)- Chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBGVLĐ (2)- Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong đơn vị.(3)- Góp phần giúp nhà trường thực hiện mục tiêu giáo dục “đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.II. Nội dung hoạt động Công đoàn cơ sở2.1. Chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CBGVLĐ a) Vị trí, tầm quan trọng của việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích người lao độngLợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân, viên chức lao động bao gồm lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần. +Lợi ích vật chất đối với công nhân viên chức, lao động hiện nay là bảo đảm việc làm ổn định, phù hợp với năng lực, trình độ, sức khỏe, thời gian lao động hợp lý, có thu nhập tương xứng với kết quả lao động và bảo đảm đời sống của bản thân: gia đình, cải thiện điều kiện lao động. +Lợi ích tinh thần là mọi người được đối xử bình đẳng, được tạo điều kiện, cơ hội như nhau trong lao động, học tập và công tác; được quan tâm đến đời sống văn hóa.9Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức lao động có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người lao động, đến sự phát triển sản xuất của doanh nghiệp nói riêng và sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước nói chung. Vì vậy, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBGVLĐ là nhiệm vụ quan trọng của công đoàn cơ sở.
Xem thêm

38 Đọc thêm

KỀ HOẠCH CÁN BỘ ĐOÀN - HỘI GIỎI CHUYÊN MÔN, VỮNG NGHIỆP VỤ

KỀ HOẠCH CÁN BỘ ĐOÀN - HỘI GIỎI CHUYÊN MÔN, VỮNG NGHIỆP VỤ

- Đánh giá khen thưởng vào cuối mỗi học kỳ.III. Phương thức thực hiện:1. Tiêu chuẩn đánh giá:a. Đối với học sinh Phổ Thông Năng Khiếu:- Học tập: kết quả học kỳ phải đạt danh hiệu học sinh giỏi.- Nghiệp vụ: phải đạt ít nhất 2/4 chuyên hiệu nghiệp vụ công tác Đoàn doĐoàn trường kiểm tra và công nhận.b. Đối với sinh viên nhóm ngành 1:- Học tập: kết quả học kỳ phải đạt điểm trung bình từ 7,0 trở lên.- Nghiệp vụ: phải đạt ít nhất 2/4 chuyên hiệu nghiệp vụ công tác Đoàn (nếulà cán bộ Đoàn) hoặc Hội (nếu là cán bộ Hội) do Đoàn trường, Hội sinhviên trường kiểm tra và công nhận.c. Đối với sinh viên nhóm ngành 2:- Học tập: kết quả học kỳ phải đạt điểm trung bình từ 6,5 trở lên.Hội nghị Tổng kết Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2007 - 2008 1- Nghiệp vụ: phải đạt ít nhất 2/4 chuyên hiệu nghiệp vụ công tác Đoàn (nếulà cán bộ Đoàn) hoặc Hội (nếu là cán bộ Hội) do Đoàn trường, Hội sinhviên trường kiểm tra và công nhận.Ghi chú: Nhóm ngành 1 bao gồm: Công nghệ thông tin, Công nghệ sinh học, Môitrường. Nhóm ngành 2 bao gồm các ngành còn lại.2. Đánh giá, khen thưởng:- Cán bộ Đoàn - Hội đạt các tiêu chuẩn trên được Đoàn trường cấp giấy chứngnhận đạt danh hiệu “Cán bộ Đoàn - Hội giỏi chuyên môn, vững nghiệp vụ” vàquà thưởng.- 5 cán bộ Đoàn - Hội được bình chọn là “Cán bộ Đoàn - Hội giỏi chuyên môn,vững nghiệp vụ” tiêu biểu được nhận giấy khen của Hiệu trưởng trường, giấychứng nhận của Đoàn trường và tiền thưởng.- Cán bộ Đoàn - Hội được cấp giấy chứng nhận đạt danh hiệu “Cán bộ Đoàn -Hội giỏi chuyên môn, vững nghiệp vụ” có điểm học tập cao nhất được nhận
Xem thêm

3 Đọc thêm

KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH CỦA CÁN BỘ ĐOÀN

KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH CỦA CÁN BỘ ĐOÀN

trong quá trình tham gia hoạt động phong trào, cũng như tổ chức duy trì sinh hoạt Đoàn. Muốnvậy người cán bộ Đoàn phải thường xuyên rèn luyện khả năng thuyết trình của mình. Theo tạp chí thanh niên Online

1 Đọc thêm

Trót yêu cán bộ Đoàn

TRÓT YÊU CÁN BỘ ĐOÀN

Điều giản dị dành tặng my love.(Phan Thanh Quý)- Nếu anh là chàng trai giàu nghị lực - em sẽ là cô gái dịu dàng duyên dáng khẽnép mình bên anh. Và em mong anh sẽ hạnh phúc khi chúng mình bên nhau.- Nếu anh là một nữa còn khuyết - em sẽ là nữa còn lại làm tròn đầy thêm anh. Vàem mong anh sẽ hãnh diện và tự hào vì sự tròn đầy đó.- Nếu anh là chú rể - em sẽ là cô dâu trong bức ảnh ngày cưới ngập tràn hạnhphúc. Và em mong chúng mình sẽ kề vai sát cánh trong tổ ấm bé nhỏ.- Nếu anh là người con hiếu thảo - em sẽ là con dâu thuận hoà cùng anh chăm loba má khi tuổi về già. Và em mong ba má sẽ vui vẽ, khoẻ mạnh khi có con cháubên cạnh.- Nếu anh là cán bộ của dân - em sẽ là hậu phương vững chắc để anh chăm lo côngviệc, phục vụ tốt cho Đảng cho dân. Và em mong anh sẽ là người con có ích chođất nước Nam này.- Nếu anh là đồng nghiệp tuyệt vời - em sẽ là một người bạn lý tưởng ủng hộ anhtrong mọi mối quan hệ anh đã chọn, không ngăn cản anh có những cuộc "gặp gỡ".Và em mong anh hãy về bên em trước khi em đi ngủ, đừng mang hơi khói thuốcvề nhà anh nhé!- Nếu anh là người cầu tiến - em sẽ là một trợ thủ đắc lực trong các ý tưởng và kếhoạch của anh. Và em mong anh sẽ học hỏi, theo đổi đến cùng, em muốn anh nắmtay em nhẹ nhàng chia sẽ: "anh đã thành công em à" hay " hãy giúp anh làm lại từđầu em nhé" và em luôn "Dạ….".- Nếu anh là người cha gương mẫu - em sẽ là bà mẹ dịu hiền cùng anh nuôi dạynòi giống họ Nguyễn ngày một: "Trai thì thông minh nhạy bén", "gái thì xinh đẹpdiụ dàng nết na".- Nếu anh là một điểm bắt đầu - em sẽ là điếm cuối để anh dừng chân. Và emmong điểm đến sẽ làm anh cảm thấy an toàn ấm áp trong tình yêu của gia đình.- Nếu anh là người chồng lý tưởng - em sẽ là người vợ hiền ngoan. Và em mong tổấm chúng mình sẽ như ý anh muốn. Em yêu anh, tình yêu của em à!
Xem thêm

1 Đọc thêm

MẪU BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐOÀN VÀO NĂM … potx

MẪU BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐOÀN VÀO NĂM … POTX

hiện Nguồn kinh phí đón Đoàn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ghi chú: 1. Danh nghĩa Đoàn và tính chất hoạt động: Thăm chính thức, thăm làm việc; nghiên cứu, khảo sát thực tế; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện chương trình, đề tài, dự án khoa học… 2. Đến từ nước: Ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, nước cử Đoàn. Trường hợp đoàn vào thuộc tổ chức quốc tế thì ghi rõ nước đặt trụ sở. 3. Cấp Trưởng đoàn: Chức vụ Trưởng đoàn dự kiến. 4. Cơ quan, tổ chức chủ trì đón Đoàn; nội dung hoạt động chính: Tên cơ quan, tổ chức Việt Nam chủ trì đón Đoàn. Những nội dung hoạt động chính của Đoàn trong thời gian ở Việt Nam. 5. Số thành viên Đoàn: Ghi rõ số lượng thành viên Đoàn dự kiến. 6. Số ngày: Tổng số ngày ở Việt Nam. 7. Thời gian thực hiện: Ghi cụ thể đến tháng. 8. Nguồn kinh phí: Ghi rõ kinh phí đón Đoàn lấy từ nguồn nào (Trung ương chi; cơ quan, tổ chức, địa phương chi; nước ngoài đài thọ; tài trợ của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước…).
Xem thêm

1 Đọc thêm

5 NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ ĐOÀN

5 NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ ĐOÀN

Đoàn viên ưu tú và giới thiệu Đoàn viên ưu tú có thành tích xuất sắc nhất với Đoàn cấp trên và Chi bộxem xét kết nạp Đảng. 2.7. Tham gia đánh giá rèn luyện, tổ chức thực hiện công tác xã hội:Ban chấp hành Đoàn các cấp cần chủ động, giúp đỡ đoàn viên, sinh viên thực hiện việc đánh giá rènluyện và thực hiện công tác xã hội theo qui định của nhà trường; nhất là Ban chấp hành các chi đoàn.Cán bộ Đoàn các cấp cần biết phối hợp các tổ chức trong và ngoài trường để thực hiện có hiệu quả côngtác này.2.8. Chuyển sinh hoạt Đoàn tập trung:Hằng năm, trước thời gian kết thúc khoá học, Ban chấp hành Đoàn khoa nhắc nhở các chi đoàn tiến hànhthực hiện chuyển sinh hoạt Đoàn tập trung. Ban chấp hành chi đoàn chịu trách nhiệm thực hiện chuyểnsinh hoạt chung cho cả chi đoàn. Các trường hợp đoàn viên chưa ra trường thì bàn giao lại Sổ đoàn viêncủa cá nhân đó cho Đoàn khoa. Đồng thời, Ban chấp hành chi đoàn yêu cầu cá nhân đoàn viên đó liên hệVăn phòng Đoàn khoa để được hướng dẫn tiếp tục sinh hoạt tại chi đoàn mới. 2.9. Phát triển đoàn viên mới:Đây là nhiệm vụ của mỗi đoàn viên và đương nhiên là nhiệm vụ lớn của người cán bộ Đoàn. Nhiệm vụnày quan trọng góp phần xây dựng Đoàn.2.10. Xét đề nghị khen thưởng, kỷ luật đoàn viên:Căn cứ vào hướng dẫn của Đoàn trường, Đoàn khoa chỉ đạo cho Ban chấp hành Chi đoàn tiến hành xét,đề nghị khen thưởng (từng học kỳ, năm học, đợt công tác).Các Chi đoàn cần theo dõi và xử lý kỷ luật kịp thời đối với các trường hợp đoàn viên vi phạm Điều lệĐoàn, Quy định về học tập, sinh hoạt nội, ngoại trú hay các Qui định, Quy chế khác của Nhà trường…theo qui định của Điều lệ Đoàn. Cần đảm bảo Nghị quyết kỷ luật của chi đoàn, cần nêu rõ những ưu,khuyết điểm và các góp ý cho cá nhân đoàn viên có sai phạm nhận ra thiếu sót, sai trái để sửa chữa tốthơn.2.11. Duy trì liên hệ với Đoàn các cấp, tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng:Cán bộ Đoàn các cấp cần biết xây dựng các mối liên hệ với nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Đặc biệt Đoàn cấpkhoa, trường cần tranh thủ sự lãnh đạo, sự giúp đỡ của cấp uỷ Đảng, chính quyền khoa, phòng, ban. 2.12. Các công tác khác:Bên cạnh những công tác thường xuyên, định kỳ; trong hoạt động Đoàn thường có những công tác độtxuất, bất thường do yêu cầu của nhiệm vụ chính trị hay do nguyện vọng của đoàn viên v.v....đặt ra. Trong
Xem thêm

5 Đọc thêm

SANG KIEN CHU NHIEM

SANG KIEN CHU NHIEM

Công tác Chủ nhiệm Trần Duy SắcCẤU TRÚC ĐỀ TÀII. ĐẶT VẤN ĐỀ:-Cơ sở lý luận-Cơ sở thực tiễn⇒Lý do chọn đề tài.II. NỘI DUNG ĐỀ TÀINội dung công tác chủ nhiệm:1. Xác định vai trò của giáo viên chủ nhiệm; phương châm, đường lối chiến lược; sách lược của công tác chủ nhiệm.2. Nội dung kế hoạch của công tác chủ nhiệm:-Điều tra cơ bản (theo mẫu).-Lựa chọn đội ngũ cán bộ lớp, cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.-Thảo luận tập thể về chỉ tiêu phấn đấu thực hiện nhiệm vụ năm học.-Lựa chọn các hệ thống biện pháp giáo dục phù hợp (có thể sửa đổi và bổ sung…).-Kiểm tra, đánh giá (theo từng giai đoạn và theo từng chủ đề).-Biện phap giáo dục cá biệt.3. Tổng kết thi đua, khen thưởng và kỉ luật. Rút ra bài học kinh nghiệm.III. KẾT LUẬN-Nêu được kết quả vận dụng các biện pháp chỉ đạo trên.-So sánh đối chứng với kết quả các năm trước, khi chưa áp dụng các biện pháp giáo dục phù hợp.-Bài học rút ra trong công tác chủ nhiệm.1Công tác Chủ nhiệm Trần Duy SắcA. ĐẶT VẤN ĐỀTrong thời kì mở cửa, kinh tế thị trường có mặt tích cực là làm cho nền kinh tế phát triển, và cũng còn những hạn chế nhất định, ảnh hưởng đến thế giới quan của học sinh. Bên cạnh một số đông học sinh đã không ngừng phấn đấu rèn luyện mình để có kiến thức
Xem thêm

17 Đọc thêm

Bài giảng GIÁO ÁN CN

BÀI GIẢNG GIÁO ÁN CN

II/. Tổ chức thực hiệnCó kế hoạch, phương pháp học tập đúng đắng có hiệu quả.Hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của việc học− Nắm được phương hướng hoạt động, phân công lao động và buổi sinh hoạt của lớpThời gianNỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HSNỘI DUNG CHI TIẾT HÌNH THỨC THỰC HIỆN, XỬ LÝ7:00 – 7:05 7:05 – 7:201. Sinh hoạt đầu giờ - Cán bộ lớp điều động sinh hoạt tập thể- Nhận xét tình hình hoạt động của lớp trong tuần qua về tất cả các mặt:Học tậpLao độngVăn nghệPhong trào của đoàn1. Kết quả thi đua: hạng 8/20, loại B2. Ưu điểm- mọi thành viện biết tham gia vào phong trào của lớp- Tinh thần học tập khá tốt.- Giữ vệ sinh lớp sạch sẽ.- Lớp có tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau.
Xem thêm

6 Đọc thêm