GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 08 MÔN : TẬP ĐỌC TÊN BÀI : NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Giáo án lớp 4 Tuần 08 môn : Tập đọc tên bài : Nếu chúng mình có phép lạ":

TUAN 8 NEU CHUNG MINH CO PHEP LA

TUAN 8 NEU CHUNG MINH CO PHEP LA

Nếu chúng mình có phép lạ Hái triệu vì sao xuống cùng Đúc thành ông mặt trời mới Mãi mãi / không còn mùa đông TẬP ĐỌC NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ Nếu chúng mình có phép lạ Ngủ dậy thành ng[r]

25 Đọc thêm

Tiếng Việt lớp 4 - TẬP ĐỌC - NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ potx

TIẾNG VIỆT LỚP 4 TẬP ĐỌC NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ POTX

-Màn 2: 6 HS đọc.
-2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu.
-HS đọc lại màn 1, màn 2 và trả lời câu hỏi
-Bức tranh vẽ cảnh các bạn nhỏ đang cùng múa hát và mơ đến những cánh chim hoà bình, những trai cây thơm ngon, những chiếc kẹo ngọt ngào.

7 Đọc thêm

TẬP ĐỌC LỚP 5 ''''NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ"

TẬP ĐỌC LỚP 5 ''''NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ"

- lặn xuống, ruột, bi tròn
2. Tìm hiểu bài:
- Mãi mãi không còn mùa đông Khổ 1: Ước cây mau lớn để cho quả ngọt Khổ 2: Ước trở thành người lớn để làm việc Khổ 3: Ước không còn mùa đông giá rét Khổ 4: Ước không còn chiến tranh

29 Đọc thêm

Tiếng Việt 4 - Tuần 8 - Tập đọc - Nếu chúng mình có phép lạ

TIẾNG VIỆT 4 - TUẦN 8 - TẬP ĐỌC - NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ


* Khổ thơ 4 nói lên điều ước gì của các bạn nhỏ?
Ý khô thơ 1: Ước cây mau lớn để cho quả ngọt Ý khô thơ 2: Ước trở thành người lớn để làm việc Ý khô thơ 3: Ước không còn mùa đông giá rét.

13 Đọc thêm

Giáo án Tập đọc 4 - Tiết 15: Nếu chúng mình có phép lạ

Giáo án Tập đọc 4 - Tiết 15: Nếu chúng mình có phép lạ

-Đoc diễn cảm toàn bài phù hợp với nội dung bài thơ 2-Hiểu nội dung bài thơ : Bài thơ ngộ nghĩnh , đáng yêu , nói về các ước mơ của các bạn muốn có phép là để làm cho thế giới trở nên tố[r]

Đọc thêm

TẢI GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 4 TUẦN 8: TẬP ĐỌC - NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ - GIÁO ÁN TẬP ĐỌC LỚP 4

TẢI GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 4 TUẦN 8: TẬP ĐỌC - NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ - GIÁO ÁN TẬP ĐỌC LỚP 4

Nếu chúng mình có phép lạ _ Bắt hạt giống nảy mầm nhanh_ _ Chớp mắt/ thành cây đầy quả_ _ Tha hồ/ hái chén ngọy lành_ _ Nếu chúng mình có phép lạ_ _ Hoá trái bom/ thành trái ngon_ _ Tron[r]

6 Đọc thêm

Bài giảng Tập đọc 4: Nếu chúng mình có phép lạ

BÀI GIẢNG TẬP ĐỌC 4: NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ

Luyện đọc diễn cảm
Nếu chúng mìnhphép lạ Ngủ dậy thành người lớn ngay Đứa thì lặn xuống đáy biển Đứa thì ngồi lái máy bay. Nếu chúng mìnhphép lạ Hái triệu vì sao xuống cùng Đúc thành ơng mặt trời mới Mãi mãi khơng cịn mùa đơng .

14 Đọc thêm

Tập đọc 4 - NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ (TIẾT 15 )

TẬP ĐỌC 4 NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ TIẾT 15

,mãi mãi .
- Đọ c trôi ch ả y toàn bài , ng ắ t nh ị p đ úng theo ý th ơ . - Đ oc di ễ n c ả m toàn bài phù h ợ p v ớ i n ộ i dung bài th ơ
2-Hi ể u n ộ i dung bài th ơ : Bài th ơ ng ộ ngh ĩ nh , đ áng yêu , nói v ề các ướ c

5 Đọc thêm

Gián án Tập đọc 4: Nếu chúng mình có phép lạ

GIÁN ÁN TẬP ĐỌC 4: NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ

Luyện đọc diễn cảm
Nếu chúng mìnhphép lạ Ngủ dậy thành người lớn ngay Đứa thì lặn xuống đáy biển Đứa thì ngồi lái máy bay. Nếu chúng mìnhphép lạ Hái triệu vì sao xuống cùng Đúc thành ơng mặt trời mới Mãi mãi khơng cịn mùa đơng .

14 Đọc thêm

Giáo án Tập đọc 4 - Tiết 15: Bếu chúng mình có phép lạ

Giáo án Tập đọc 4 - Tiết 15: Bếu chúng mình có phép lạ

+Tên người ,tên địa lí được viết hoa những chữ cái đầu câu của mỗi tiếng tạo thành tên đó.. +Tên riêng thường gồm một ,hai hoặc ba tiếng trở lên.[r]

Đọc thêm

Giáo án Lớp 4 - Tuần 2 - Năm học 2012-2013 - Phan Thị Tuyết

Giáo án Lớp 4 - Tuần 2 - Năm học 2012-2013 - Phan Thị Tuyết

Giáo án môn : Tập đọc Tuần 2 Tiết 4 Tên bài dạy : TRUYỆN CỔ NƯỚC MÌNH Người dạy : PhanThị Tuyết Lớp 4A Trường tiểu học Nguyễn Đức Thiệu Ngày dạy : 29/8/2012 I/Mục tiêu: - Bước đầu biết đ[r]

Đọc thêm

Giáo án lớp 4: TẬP ĐỌC: NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ. pdf

GIÁO ÁN LỚP 4: TẬP ĐỌC: NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ. PDF

1 hs lên b ảng ki ẻm tra bài c ũ
- Hs l ắng nghe.
-2 hs đọc thành ti ếng .
+Anh m ơ đến đất n ước t ươ i đẹp v ới dòng thác n ước đổ xu ống làm ch ạy máy phát đ i ện ……..nh ững nông tr ường to l ớn vui t ươ i.

6 Đọc thêm

Tải Tập đọc lớp 4: Nếu chúng mình có phép lạ - Soạn bài Nếu chúng mình có phép lạ trang 77

Tải Tập đọc lớp 4: Nếu chúng mình có phép lạ - Soạn bài Nếu chúng mình có phép lạ trang 77

- Khổ thơ 1: Cây chóng lớn để ra nhiều quả - Khổ thơ 2: Trở thành người lớn để làm việc - Khổ thơ 3: Trái đất không có mùa đông
- Khổ thơ 4: Trái đất không có chiến tranh. Cuộc sống thanh bình, hạnh phúc - Khổ thơ 5: Những khát vọng và ước mơ tha thiết có được những điều ước trên

Đọc thêm

Giáo án Tập đọc Lớp 4 - Tuần 8 - Nếu chúng mình có phép lạ

Giáo án Tập đọc Lớp 4 - Tuần 8 - Nếu chúng mình có phép lạ

-Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ nhịp theo đúng theo ý thơ, nhấn giọng các từ ng÷ gîi c¶m -Bước đầu biết đọc diễn cảm một đoạn thơ với giọng vui, hồn nhiên, thể hiện giọng đọc phù hợp [r]

Đọc thêm

Tập đọc lớp 4: Nếu chúng mình có phép lạ

TẬP ĐỌC LỚP 4: NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ

TRANG 1 TRANG 2 - ĐỌC PHÂN VAI MÀN 2: TRONG KHU VƯỜN KỲ DIỆU TRANG 3 TRANG 4 Nếu chúng mình có phép lạ triệu vì sao xuống cùng thành ông mặt trời mới không còn mùa đông.. Nếu chúng mình [r]

5 Đọc thêm

TẬP ĐỌC: NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ

TẬP ĐỌC: NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ

TRẢ LỜI: Câu thơ được lặp lại nhiều lần trong bài là: Nếu chúng mình có phép lạ Việc lặp lại nhiều lần câu thơ trên có tác dụng nhấn mạnh những khát vọng và ước mơ của tre thơ muốn có đư[r]

3 Đọc thêm

Giáo án Tập đọc 4 tuần 8: Nếu chúng mình có phép lạ

Giáo án Tập đọc 4 tuần 8: Nếu chúng mình có phép lạ

- Yêu cầu cả lớp đọc thầm bài thơ và thảo luận nhóm - Cả lớp đọc thầm bài thơ và thảo luận bốn các câu hỏi 3, 4 SGK.. nhóm bốn các câu hỏi.[r]

Đọc thêm