CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Công nghệ điện toán đám mây":

Tìm hiểu về Điện toán đám mây - Computing Cloud

TÌM HIỂU VỀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY - COMPUTING CLOUD

Lời mở đầu

Ngày nay, cùng với sự phát triển vũ bão của công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm ứng dụng, hệ thống máy chủ của các tổ chức doanh nghiệp ngày càng tăng nhanh. Điều đó dẫn tới chi phí đầu tư cho hạ tầng công nghệ thông tin ngày càng lớn, chi phí cho việc quản lý hệ thống[r]

27 Đọc thêm

CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VÀ ỨNG DỤNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ IPTV

CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VÀ ỨNG DỤNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ IPTV

phần lớn các dịch vụ của điện toán đám mây có những lúc thiếu hụt và người giámđốc kinh doanh, IT phải làm cho nó ít đi.Tính co giãn linh động (“theo nhu cầu”) cung cấp tài nguyên trên một cơ sởmịn, tự bản thân dịch vụ và gần thời gian thực, không cần người dùng phải có kỹ sưcho chịu t[r]

Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY TRONG VIỆC TRIỂN KHAI HẠ TẦNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

BÁO CÁO THỰC TẬP: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY TRONG VIỆC TRIỂN KHAI HẠ TẦNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục tiêu của đề tài 1
3. Phương pháp nghiên cứu 2
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY 3
1.1 Khái niệm về điện toán đám mây 3
1.2 Kiến trúc của điện toán đám mây 4
1.3 Thành phần của điện toán đám mâ[r]

74 Đọc thêm

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂYTRONG NGÀNH GIÁO DỤC

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂYTRONG NGÀNH GIÁO DỤC

xá.Ứng dụng điện toán đám mây trong giáo dụcBài học kinh nghiệmSau hơn 5 tháng triển khai hệ thống mới dựa trên nền công nghệ điện toán đám mây của IBMvới nhiều bỡ ngỡ và khó khăn, thầy Đức đã chia sẻ tại hội thảo một số bài học kinh nghiệmkhi triển khai công n[r]

Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

CHUYÊN ĐỀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

Bài BáoCáoChuyên ĐềĐiện Toán Đám MâyTrình bày bởi: Bảo Anh – Bảo TíchNội DungLOGO Khái niệm và một số mô hình Một số dịch vụ Thành phần Ứng dụng Triển khaislide.tailieu.vnLOGOKhái niệm về ĐTĐM Điện toán đám mây (cloud computing), còn gọi là điện toán máy chủ ảo, là mô hình[r]

94 Đọc thêm

TỔNG QUAN VỀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

TỔNG QUAN VỀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

ÔN TẬPChuyên đề:Tổng quan về điện toán đám mâyVề mô hình hệ thống thông tin đã và đang hoạt động thì theo đánh giá của nhóm IBMCloudBurst 2009 trên môi trường điện toán phân tán có đến:85% tổng năng lực tính toán trong trạng thái nhàn rỗi,Tăng 54% thiết bị lưu trữ mỗi năm,Khoảng 70% ch[r]

20 Đọc thêm

3ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÊN NỀN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

3ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÊN NỀN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

dành hơn và dễ dành hơn so với vấn đề ảo hóa, nhưng thiết kế một ứng dụng có hiệuquả cung cấp cho hàng ngàn khách hàng qua Internet là công việc khó khăn.1.2.4. Nên tảngĐây là tầng cung cấp dịch vụ nền tảng để chạy các ứng dụng. Các ứng dụngnày có thể đang chạy trong đám mây hay chạy trong mộ[r]

64 Đọc thêm

 SỬ DỤNGCRYPTDB BẢO MẬT DỮ LIỆU TRONG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

SỬ DỤNGCRYPTDB BẢO MẬT DỮ LIỆU TRONG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

Ngày nay, cùng với sự phát triển vũ bão của công nghệ thông tin, hệ thốngphần mềm ứng dụng, hệ thống máy chủ của các tổ chức doanh nghiệp ngàycàng tăng nhanh. Điều đó dẫn tới chi phí đầu tư cho hạ tầng công nghệ thôngtin ngày càng lớn, chi phí cho việc quản lý hệ thống cũng tăng lên. Đ[r]

88 Đọc thêm

TÌM HIỂU VỀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

TÌM HIỂU VỀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

các chuyên gia nhận định, đây chính là giải pháp tối ưu để các doanh nghiệp nước tagiảm thiểu chi phí cũng như tăng hiệu suất làm việc ở mức tối đa.Về thực trạng ứng dụng điện toán đám mây ở các doanh nghiệp Việt Nam, cóthể rút ra kết luận như sau: Hiện nay đã có một vài doanh nghiệp l[r]

31 Đọc thêm

Luận văn thạc sĩ Điện toán đám mây mô hình kiến trúc hướng dịch vụ

LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY MÔ HÌNH KIẾN TRÚC HƯỚNG DỊCH VỤ

Điện toán đám mây mô hình kiến trúc hướng dịch vụ
KIẾN TRÚC HƯỚNG DỊCH VỤ, ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VÀ BÁO ĐIỆN TỬ
Sự phát triển của công nghệ ngày nay đã dẫn đến một môi trường giao tiếp không đồng nhất giữa các hệ thống phần mềm với nhau. Một vấn đề đặt ra đối[r]

103 Đọc thêm

TỪ MÁY TURING ĐẾN “ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY”

TỪ MÁY TURING ĐẾN “ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY”

Từ máy Turing đến “điện toán đám mây”Với bộ nhớ đủ lớn và tốc độ đủ nhanh, một máy tính đơn với chương trình phần mềm có thểđảm đương mọi việc thay cho tất cả máy tính vật lý khác trên thế giới.Năm 1936, khi đám mây chiến tranh một lần nữa vần vũ trên bầu trời châu Âu, nhà toán[r]

4 Đọc thêm

XÂY DỰNG CÁC DỊCH VỤ TIN SINH HỌC TRÊN NỀN TẢNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

XÂY DỰNG CÁC DỊCH VỤ TIN SINH HỌC TRÊN NỀN TẢNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

Đám mây a - Hybrid cloudHybrid cloud là sự kết hợp của hai hay nhiều mô hình ĐTĐM khác nhau (private,community hoặc public) nhằm phát huy lợi thế của nhiều mô hình triền khai.Hybrid cloud có thể đƣợc kết hợp từ nhiều dịch vụ ĐTĐM từ các nhà cung cấp dịchvụ khác nhau. Một dịch vụ hybrid cloud[r]

Đọc thêm

THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỂ CHO NHIỀU BÊN THUÊ TRÊN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỂ CHO NHIỀU BÊN THUÊ TRÊN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

Thi ết k ếc ơs ởd ữli ệu để cho nhi ều bên thuêtrên đi ện toán đá m mâyGiới thiệuĐiện toán đám mây là thị trường mở mà trước đây các doanh nghiệp còn chưanhòm ngó đến. Một số công ty phần mềm bây giờ đang nghĩ đến việc cung cấpphần mềm của họ như là một dịch vụ thay vì phương thức phát triển[r]

12 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY TRÊN CƠ SỞ MÃ NGUỒN MỞ

PHÁT TRIỂN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY TRÊN CƠ SỞ MÃ NGUỒN MỞ

Cung cấp các dịch vụ như IaaS (infrastructure as a service), PaaS(platform as a service), SaaS (software as a service).Ưu điểm của điện toán đám mây:Nhanh chóng cải thiện với người dùng có khả năng cung cấp sẵn các tàinguyên cơ sở hạ tầng công nghệ một cách nhanh chóng và ít tốn[r]

38 Đọc thêm

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ DỊCH VỤ TRONG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ DỊCH VỤ TRONG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

1.1.2.2 Dịch vụ nền tảng (PaaS- Platform as a Service)Đó là khả năng cung cấp cho khách hàng nền tảng để triển khai trên cơ sở hạ tầngđiện toán đám mây các ứng dụng do khách hàng tạo ra từ ngôn ngữ lập trình và cáccông cụ hỗ trợ của nhà cung cấp. Khách hàng không quản trị hoặc kiểm soát cơ sở[r]

Đọc thêm

Xây dựng ứng dụng web cảnh báo tắc đường trên địa bàn Hà Nội dựa trên WebGIS và điện toán đám mây

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEB CẢNH BÁO TẮC ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI DỰA TRÊN WEBGIS VÀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn chuyên đề thực tập 1
2. Đối tượng, phạm vi và phương pháp thực hiện của chuyên đề thực tập 1
3. Mục tiêu và nội dung của chuyên đề 2
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP 3
1.1Giới thiệu về sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa 3
1.2Giới thiệu về trung tâm[r]

40 Đọc thêm

Tìm hiểu điện toán đám mây, xây dựng bộ công cụ văn phòng

TÌM HIỂU ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY, XÂY DỰNG BỘ CÔNG CỤ VĂN PHÒNG

Tìm hiểu điện toán đám mây, xây dựng bộ công cụ văn phòng

66 Đọc thêm

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG TRÊN NỀN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG TRÊN NỀN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

Hệ thống quản lý năng lượng trên nền điện toán đám mây

93 Đọc thêm

BÌA BÁO CÁO BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÌA BÁO CÁO BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VƯƠNG THỊ THỦY

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
TRONG VIỆC T RIỂN KHAI CƠ SỞ HẠ TÂNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘIChuyên ngành : Công nghệ thông tin
Mã ngành : D480201[r]

2 Đọc thêm