CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Công nghệ điện toán đám mây":

Tìm hiểu về Điện toán đám mây - Computing Cloud

TÌM HIỂU VỀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY - COMPUTING CLOUD

Lời mở đầu

Ngày nay, cùng với sự phát triển vũ bão của công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm ứng dụng, hệ thống máy chủ của các tổ chức doanh nghiệp ngày càng tăng nhanh. Điều đó dẫn tới chi phí đầu tư cho hạ tầng công nghệ thông tin ngày càng lớn, chi phí cho việc quản lý hệ thống cũng tăng lên. Để giảm thiểu được các chi phí đó và tăng khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thì ứng dụng điện toán đám mây là giải pháp mang lại nhiều lợi ích. Trong mô hình điện toán đám mây, mọi vấn đề liên quan tới công nghệ thông tin đều được cung cấp dưới dạng các “dịch vụ”. Nhờ đó, các tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân khi sử dụng dịch vụ công nghệ không cần phải có kiến thức, kinh nghiệm chuyên sâu về công nghệ, cũng như không cần phải quan tâm đến cơ sở hạ tầng của công nghệ đó. Hạ tầng cơ sở của điện toán đám mây là sự kết hợp của những dịch vụ đáng tin cậy được phân phối qua các trung tâm dữ liệu và được xây dựng trên những máy chủ với cấp độ khác nhau của các công nghệ ảo hóa.
Đề tài “ Tìm hiểu về Điện toán đám mây ( Computing Cloud ) ” tìm hiểu những kiến thức cơ bản về điện toán đám mây, ứng dụng và những hữu ích mà điện toán đám mây đem lại . Cũng như có cái nhìn cụ thể về vấn đề an toàn bảo mật trong điện toán đám mây. Thông qua đây em muốn mọi người có thể hiểu biết thêm về Công nghệ Điện toán đám mây và sự hữu ích mà nó đem lại.
Em xin chân thành cảm ơn thầy Đào Ngọc Tú đã nhiệt tình giúp đỡ chúng em trong thời gian qua !

Em xin chân thành cảm ơn !
Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2014
Sinh viên
Nguyễn Văn QuyếtMỤC LỤC
CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU – TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI …5
1.1. Đặt vấn đề 5
1.2. Mục đích và ý nghĩa 6
1.3. Các nhiệm vụ nghiên cứu và thực hiện …..6
CHƯƠNG 2: ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VÀ CÁC KHÁI NIỆM ...8
2.1. Khái niệm Điện toán đám mây 8
2.1.1. Quá trình phát triển của Điện toán đám mây 8
2.1.2. Định nghĩa Điện toán đám mây 8
2.2. Các tính chất của điện toán đám mây 9
2.2.1. Tính phục vụ theo nhu cầu 9
2.2.2. Tính truy suất diện rộng 10
2.2.3. Khả năng dùng chung tài nguyên 10
2.2.4. Khả năng co dãn 11
2.2.5. Khả năng điều tiết dịch vụ 12
2.3. Các đặc điểm của điện toán đám mây 12
2.4. Các vấn đề có thể giải quyết bằng điện toám đám mây , ưu và nhược điểm của điện toán đám mây và lợi ích mà điện toán đám mây đem lại 12
2.4.1. Các vấn đề có thể giải quyết bằng điện toán đám mây 12
2.4.1.1. Vấn đề về lưu trữ dữ liệu 12
2.4.1.2. Vấn đề về sức mạnh tính toán 13
2.4.1.3. Vấn đề cung cấp tài nguyên và phần mềm 14
2.4.2. Các ưu điểm và nhược điểm của Điện toán đám mây 14
2.4.2.1. Ưu điểm 14
2.4.2.2. Nhược điểm 15
2.4.3. Lợi ích của Điện toán đám mây 15
CHƯƠNG III: XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN KIẾN TRÚC ỨNG DỤNG DỊCH VỤ TRONG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY 17
3.1. Các dịch vụ 17
3.1.1. Rastructure – as – a - Service ( IaaS – Dịch vụ hạ tầng) 18
3.1.2. Platform – as – a - Service ( PaaS – Dịch vụ nền tảng) 19
3.1.3. Software – as – a - Service ( SaaS – Dịch vụ phần mềm) 20
3.2. Mô hình triển khai 21
3.3. Cách tính chi phí trong Cloud 22
3.4. Ứng dụng công việc 22
CHƯƠNG IV: AN TOÀN BẢO MẬT TRONG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY 25
4.1. Quản lý bảo mật trong điện toán đám mây 25
4.1.1. Mô hình chung 25
4.1.2. Mục tiêu bảo mật thông tin trên điện toán đám mây 26
4.1.3. Các tiêu chuẩn quản lí bảo mật 26
4.1.3.1. ITIL – thư viện hạ tầng công nghệ thông tin 26
4.1.3.2. ISO 27001/27002 26
4.1.3.3. Quản lí bảo mật 27
4.2. Xem xét cấu trúc bảo mật trong điện toán đám mây 27
4.3. Những biện để bảo mật điện toán đám mây 27
4.4. Phát triển bảo mật thực tiễn 28
Tài liệu tham khảo 29
Xem thêm

27 Đọc thêm

CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VÀ ỨNG DỤNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ IPTV

CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VÀ ỨNG DỤNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ IPTV

phần lớn các dịch vụ của điện toán đám mây có những lúc thiếu hụt và người giámđốc kinh doanh, IT phải làm cho nó ít đi.Tính co giãn linh động (“theo nhu cầu”) cung cấp tài nguyên trên một cơ sởmịn, tự bản thân dịch vụ và gần thời gian thực, không cần người dùng phải có kỹ sưcho chịu tải. Hiệu suất hoạt động được quan sát và các kiến trúc nhất quán, kết nốilỏng lẽo được cấu trúc dùng web service như giao tiếp hệ thống.Việc bảo mật cải thiện nhờ vào tập trung hóa dữ liệu, các tài nguyên chú trọngbảo mật… nhưng cũng nâng cao mối quan tâm về việc mất quyền điều khiển dữ12liệu nhạy cảm. Bảo mật thường thì tốt hay tốt hơn các hệ thống truyền thống, mộtphần bởi các nhà cung cấp có thể dành nhiều nguồn lực cho việc giải quyết các vấnđề bảo mật mà nhiều khách hàng không có đủ chi phí để thực hiện. Các nhà cungcấp sẽ ghi nhớ (log) các truy cập, nhưng việc truy cập vào chính bản thân các auditlog có thể khó khăn hay không thể.Khả năng chịu đựng xảy ra thông qua việc tận dụng tài nguyên đã được cảithiện, các hệ thống hiệu quả hơn. Tuy nhiên, các máy tính và cơ sở hạ tầng kết hợplà những thứ tiêu thụ năng lượng chủ yếu.1.1.6. Các giải phápĐiện toán đám mây ra đời để giải quyết các vấn đề sau:-Vấn đề về lưu trữ dữ liệu: Dữ liệu được lưu trữ tập trung ở các kho dữ liệu khổnglồ. Các công ty lớn như Microsoft, Google có hàng chục kho dữ liệu trung tâm nằmrải rác khắp nơi trên thế giới. Các công ty lớn này sẽ cung cấp các dịch vụ cho phépdoanh nghiệp có thể lưu trữ và quản lý dữ liệu của họ trên các kho lưu trữ trungtâm.
Xem thêm

Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY TRONG VIỆC TRIỂN KHAI HẠ TẦNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

BÁO CÁO THỰC TẬP: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY TRONG VIỆC TRIỂN KHAI HẠ TẦNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục tiêu của đề tài 1
3. Phương pháp nghiên cứu 2
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY 3
1.1 Khái niệm về điện toán đám mây 3
1.2 Kiến trúc của điện toán đám mây 4
1.3 Thành phần của điện toán đám mây 5
1.4 Mô hình dịch vụ của điện toán đám mây 6
1.5 Các mô hình triển khai trên điện toán đám mây 8
1.6. Lợi ích của điện toán đám mây 10
1.7. Thách thức của điện toán đám mây 11
1.8. Một số vấn đề an ninh bảo mật trong điện toán đám mây 11
1.9. Kết luận chương 1 12
CHƯƠNG 2 : CÔNG NGHỆ ẢO HÓA VÀ MÃ NGUỒN MỞ TRONG PHÁT TRIỂN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY HIỆN NAY 13
2.1. Giới thiệu về ảo hóa 13
2.2. Các khái niệm về ảo hóa 14
2.3. Tại sao ảo hóa lại quan trọng với doanh nghiệp 15
2.3.1. Những lý do để ứng dụng ảo hóa 15
2.3.2.Tối ưu hóa sử dụng phần cứng 15
2.3.3.Nhu cầu ảo hóa dữ liệu 16
2.4.Tình hình ảo hóa ở Việt Nam và trên thế giới 16
2.4.1.Tình hình ảo hóa ở Việt Nam 16
2.4.2.Tình hình ảo hóa trên thế giới 17
2.4.3. Cách thức hoạt động của ảo hóa 17
2.5. Tổng quan về mã nguồn mở 19
2.5.1. Khái niệm về mã nguồn mở 19
2.5.2. Phương pháp xây dựng phần mềm mã nguồn mở 19
2.5.3. Những lợi ích của mã nguồn mở 20
2.5.4. Một số mã nguồn mở trong phát triển hạ tầng điện toán đám mây hiện nay 20
2.5.4.1. Nguồn mở Eucalyptus 20
2.5.4.2. Nguồn mở OpenNebula 21
2.5.4.3. Nguồn mở CloudStack 21
2.5.4.4. Nguồn mở OpenStack 22
2.5.5. Kết luận chương 2 23
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG GIẢI PHÁP NGUỒN MỞ OPENSTACK TRONG XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY 24
3.1.Tổng quan về OpenStack 24
3.1.1. Giới thiệu về Openstack 24
3.1.2. Các biên bản của Openstack 24
3.2. Kiến trúc của Openstack 26
3.2.1. Thành phần Openstack Dashboard – Horizon 26
3.2.2. Thành phần OpenStack Identity Keystone 26
3.2.3.Thành phần OpenStack Compute – Nova 26
3.2.4.Thành phần OpenStack Image Service Glance 26
3.2.5.Thành phần OpenStack Object Storage – Swift 27
3.2.6.Thành phần OpenStack Network Neutron 27
3.2.7.Thành phần OpenStack Block Storage – Cinder 27
3.2.8.Thành phần OpenStack Block Orchestration – Heat 27
3.2.9.Thành phần OpenStack Block Telemetry – Ceilometer 27
3.3.Mô hình triển khai 28
3.5.Các bước cài đặt Openstack 30
3.5.1.Triển khai trên máy ảo Vmware: 30
3.5.2. Cài đặt và thiết lập trên các Node 32
Kết quả truy cập vào địa chỉ của controller từ trình duyệt 56
3.6. Kết luận chương 3 68
Xem thêm

74 Đọc thêm

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂYTRONG NGÀNH GIÁO DỤC

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂYTRONG NGÀNH GIÁO DỤC

xá.Ứng dụng điện toán đám mây trong giáo dụcBài học kinh nghiệmSau hơn 5 tháng triển khai hệ thống mới dựa trên nền công nghệ điện toán đám mây của IBMvới nhiều bỡ ngỡ và khó khăn, thầy Đức đã chia sẻ tại hội thảo một số bài học kinh nghiệmkhi triển khai công nghệ mới của trường ĐH CNTT TPHCM:- Kinh phí đầu tư ban đầu khá cao so với mức đầu tư trung bình hiện nay, cụ thể trong giaiđoạn 1 trường đã đầu tư chi phí khoảng 10 tỷ và dự tính gấp 4 lần trong giai đoạn 2.- Đội ngũ vận hành hệ thống cần được đào tạo bài bản.- Để khai thác hệ thống mới hiệu quả tối đa cần liên kết với các nhóm nghiên cứu trong vàngoài nước, cho các nhóm nghiên cứu bên ngoài thuê hạ tầng dịch vụ. Trường đang cung cấpcho thuê hạ tầng cho hơn 20 nhóm nghiên cứu thử nghiệm các ứng dụng cho hoạt động của họsử dụng nền tảng mới và được phản hồi khá tốt.- Chủ yếu khai thác Cloud mở dạng Platform As a Service (PaaS). Ở cấp độ Software as aService (SaaS) chưa có các ứng dụng tương thức.Qua buổi hội thảo này, IBM Việt Nam đã giới thiệu 1 số danh mục giải pháp điện toán đámmây của IBM dành cho lĩnh vực giáo dục bao gồm giải pháp đám mây riêng, đám mây côngcộng, đám mây lai, giải pháp IBM Desktop Cloud, giải pháp tự động quản lý và cấp phát tàinguyên IBM SmartCloud Provisioning, hệ thống tích hợp IBM PureSystems giúp tăng tốctriển khai và sử dụng điện toán đám mây...Bên cạnh đó trong khuôn khổ Sáng kiến học đường, tập đoàn IBM sẽ hỗ trợ ĐH CNTTTPHCM tham gia các hoạt động nghiên cứu và hợp tác với các trường ĐH hàng đầu trongkhu vực, tham gia Học viện điện toán đám mây của IBM cùng các trường đại học và việnnghiên cứu hàng đầu trên thế giới, để đưa ra định hướng triển khai công nghệ điện toán đámmây trong quá trình đào tạo.Viettel IDC - Nhà cung cấp dịch vụ đám mây chất lượng và uy tín tại Việt Nam
Xem thêm

Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

CHUYÊN ĐỀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

Bài BáoCáoChuyên ĐềĐiện Toán Đám MâyTrình bày bởi: Bảo Anh – Bảo TíchNội DungLOGO Khái niệm và một số mô hình Một số dịch vụ Thành phần Ứng dụng Triển khaislide.tailieu.vnLOGOKhái niệm về ĐTĐM Điện toán đám mây (cloud computing), còn gọi là điện toán máy chủ ảo, là mô hình điện toán sử dụngcác công nghệ máy tính và phát triển dựa vào mạng Internet.Mọi lĩnh vực liên quan đến công nghệ thông tin đều được cung cấp dưới dạng các "dịch vụ", cho phépngười sử dụng truy cập các dịch vụ công nghệ từ một nhà cung cấp nào đó "trong đám mây“.
Xem thêm

94 Đọc thêm

TỔNG QUAN VỀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

TỔNG QUAN VỀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

ÔN TẬPChuyên đề:Tổng quan về điện toán đám mâyVề mô hình hệ thống thông tin đã và đang hoạt động thì theo đánh giá của nhóm IBMCloudBurst 2009 trên môi trường điện toán phân tán có đến:85% tổng năng lực tính toán trong trạng thái nhàn rỗi,Tăng 54% thiết bị lưu trữ mỗi năm,Khoảng 70% chi phí được dành cho việc duy trì các hệ thống thông tin40 tỷ USD của ngành công nghiệp phần mềm bị mất đi hàng năm vì việc phân phối sản phẩmkhông hiệu quả,Khoảng 33% khách hang phàn nàn về các lỗi bảo mật do công ty cung cấp dịch vụ.Mô hình hệ thống thông tin hiện tại đã lỗi thời và kém hiệu quả, cần phải chuyển sang mô hìnhmới – đó là mô hình điện toán đám mây.Giới thiệu lịch sử ra đời- Từ những năm 1950 khái niệm điện toán đám mây ra đời khi máy chủtính toán quy mô lớn được triển khai tại một số cơ sở giáo dục và tập đoànlớn.- Trong những năm 1960-1990, xuất hiện luồn tư tưởng coi máy tính haytài nguyên công nghệ thông tin có thể được tổ chức như hạ tầng dịch vụcông cộng (public utility).- Năm 1999 trang Salesforce.com cung cấp các ứng dụng doanh nghiệpthông qua trang web của mình.- Năm 2006 , hãng Amazon cung cấp nền tảng Amazon Web Services đánhdấu việc thương mại hóa điện toán đám mây.
Xem thêm

20 Đọc thêm

3ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÊN NỀN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

3ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÊN NỀN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

dành hơn và dễ dành hơn so với vấn đề ảo hóa, nhưng thiết kế một ứng dụng có hiệuquả cung cấp cho hàng ngàn khách hàng qua Internet là công việc khó khăn.1.2.4. Nên tảngĐây là tầng cung cấp dịch vụ nền tảng để chạy các ứng dụng. Các ứng dụngnày có thể đang chạy trong đám mây hay chạy trong một trung tâm dữ liệu truyềnthống. Để đạt được khả năng mở rộng cần thiết trong một đám mây, các dịch vụ8Điện Toán Đám Mây Và Cung Cấp Dịch Vụ Trên Nền Điện Toán Đám Mâythường được ảo hóa. Việc ảo hóa được các nhà sản xuất lớn giới thiệu như IBM®WebSphere® Application Server virtual images, Amazon Web Services, Boomi, CastIron, và Google App Engine. Các dịch vụ nền tảng cho phép khách hàng chạy các ứngdụng dựa trên cơ sở hạ tầng dịch vụ được bên thứ ba cung cấp.Nền tảng là nơi cung cấp tất cả các nguồn lực cần thiết để xây dựng các ứngdụng và dịch vụ hoàn toàn từ Internet, mà không cần phải tải về hay cài đặt phần mềm.Hình 1.3 PaaS cho phép khách hàng truy cập vào một nền tảng trên nên điện toánđám mây.Dịch vụ nền tảng bao gồm thiết kế ứng dụng, phát triển, thử nghiệm, triển khai,và hosting. Các dịch vụ khác bao gồm khả năng tích hợp dịch vụ web, cơ sở dữ liệutích hợp, bảo mật, khả năng mở rộng, lưu trữ, quản lý và phiên bản.Một lỗi phía nhà cung cấp nên tảng dẫn tới không còn khả năng tương tác vớikhách hành, buộc phải chuyển qua nhà cung cấp khác. Trường hợp người dùng tạomột ứng dụng với một nhà cung cấp điện toán đám mây và quyết định chuyển đến mộtnhà cung cấp khác, có thể ứng dụng không hoạt động được hoặc sẽ phải trả một mứcgiá cao để ứng dụng có thể hoạt động lại. Nếu nhà cung cấp không còn cung cấp dịchvụ thì ứng dụng và dữ liệu của khách hàng sẽ bị mất.Nền tảng hướng dịch vụ thường cung cấp một giao diện người dùng dựa trên
Xem thêm

64 Đọc thêm

 SỬ DỤNGCRYPTDB BẢO MẬT DỮ LIỆU TRONG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

SỬ DỤNGCRYPTDB BẢO MẬT DỮ LIỆU TRONG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

Ngày nay, cùng với sự phát triển vũ bão của công nghệ thông tin, hệ thốngphần mềm ứng dụng, hệ thống máy chủ của các tổ chức doanh nghiệp ngàycàng tăng nhanh. Điều đó dẫn tới chi phí đầu tư cho hạ tầng công nghệ thôngtin ngày càng lớn, chi phí cho việc quản lý hệ thống cũng tăng lên. Để giảmthiểu được các chi phí đó và tăng khả năng ứng dụng công nghệ thông tintrong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, điện toán đám mây là giải phápđang được rất nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Bên cạnh những lợi ích to lớn màđiện toán đám mây đem lại, nó cũng tồn tại một số hạn chế nhất định, nhất làtrong vấn đề bảo mật dữ liệu của người sử dụng. Trong thời đại ngày nay,nhiều thông tin, dữ liệu nhạy cảm có giá trị rất to lớn, đôi khi nắm vai tròsống còn của một doanh nghiệp, vấn đề đảm bảo bí mật cho những thông tin,dữ liệu như vậy khi lưu trữ trên đám mây của nhà cung cấp dịch vụ lại càngtrở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Vậy làm thế nào để những nhà cung cấpdịch vụ điện toán đám mây có thể đảm bảo những thông tin quan trọng đó củakhách hàng không bị lộ.Đề tài “Nghiên cứu mô hình xử lý dữ liệu đã mã hóa sử dụngCryptDB bảo mật dữ liệu trong điện toán đám mây” nhằm mục đíchnghiên cứu, tìm hiểu, xây dựng, thử nghiệm và đưa ra một phương pháp mớigiải quyết bài toán bảo đảm bí mật cho những dữ liệu, thông tin nhạy cảmđược lưu trữ trên điện toán đám mây.Nội dung đồ án gồm có 3 chương, trong đó:Chương 1. Tổng quan về điện toán đám mây và vấn đề bảo mật dữliệu trong điện toán đám mây. Kết thúc chương này ta sẽ có cái nhìn tổngquan nhất về điện toán đám mây, biết được những lợi ích to lớn mà điện toánđám mây đem lại so với điện toán truyền thống cũng như một số vấn đề vềbảo mật dữ liệu chúng ta sẽ gặp phải khi sử dụng các dịch vụ điện toán đámmây.Chương 2. Mô hình xử lý dữ liệu đã mã hóa bảo mật dữ liệu trongđiện toán đám mây. Chương này sẽ trình bầy về một chủ đề đang rất đượcquan tâm trong điện toán đám mây, đó là Database-as-a-Service – DBaaS hay
Xem thêm

88 Đọc thêm

TÌM HIỂU VỀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

TÌM HIỂU VỀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

các chuyên gia nhận định, đây chính là giải pháp tối ưu để các doanh nghiệp nước tagiảm thiểu chi phí cũng như tăng hiệu suất làm việc ở mức tối đa.Về thực trạng ứng dụng điện toán đám mây ở các doanh nghiệp Việt Nam, cóthể rút ra kết luận như sau: Hiện nay đã có một vài doanh nghiệp lớn tại Việt Nam đưađiện toán đám mây vào ứng dụng và hiệu suất kinh doanh được cải thiện đáng kể. Tuynhiên số lượng là khá ít. Phần lớn vẫn chỉ dừng ở mức quan tâm và tìm hiểu.Phát triển điện toán đám mây tại Việt Nam – còn nhiều thách thứcKhông nằm ngoài xu thế chung của ngành công nghệ thông tin thế giới, ViệtNam đang dần tiếp cận dịch vụ đám mây thông qua các dự án của một số doanhnghiệp nước ngoài như Microsoft, Intel … Công nghệ này được coi là giải pháp chonhững vấn đề mà nhiều công ty đang gặp phải như thiếu năng lực công nghệ thông tin,chi phí đầu tư hạn chế… Hầu hết các nhà lãnh đạo công nghệ thông tin đều khá kỳvọng khi nhận định về công nghệ này.22Ông Dương Dũng Triều, Giám Đốc điều hành FIS chia sẻ: “Chúng tôi nhận ranhiều lợi ích khi đồng hợp tác xây dựng trung tâm dữ liệu sử dụng công nghệ điệntoán đám mây của Microsoft. Hai bên chia sẻ tầm nhìn về tương lai của ngành tin học-nơi mà các dịch vụ điện toán đám mây sẽ trở nên phổ biến và được sử dụng rộng rãi ởViệt Nam vào năm 2015- và chúng tôi có mục tiêu trở thành những người dẫn đầutrong lĩnh vực mới mẻ này.”Theo ông Nguyễn Huy Cương, CEO của Tinh Vân Consulting, hiện nay nhiềucông ty đang hoang phí tài nguyên như không khai thác hết công suất của hệ thốngmáy chủ, đầu tư quá nhiều về mặt con người. Trong khi đó, về lý thuyết, cloudcomputing sẽ cho phép doanh nghiệp không cần tập trung quá nhiều cho cơ sở hạ tầnghoặc nâng cấp ứng dụng, không đòi hỏi nguồn nhân lực lớn và có thể dễ dàng thay đổiquy mô khi cần.Ông Hoàng Lê Minh, Viện trưởng Viện công nghiệp phần mềm và nội dung số
Xem thêm

31 Đọc thêm

Luận văn thạc sĩ Điện toán đám mây mô hình kiến trúc hướng dịch vụ

LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY MÔ HÌNH KIẾN TRÚC HƯỚNG DỊCH VỤ

Điện toán đám mây mô hình kiến trúc hướng dịch vụ
KIẾN TRÚC HƯỚNG DỊCH VỤ, ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VÀ BÁO ĐIỆN TỬ
Sự phát triển của công nghệ ngày nay đã dẫn đến một môi trường giao tiếp không đồng nhất giữa các hệ thống phần mềm với nhau. Một vấn đề đặt ra đối với các tổ chức CNTT là làm sao xây dựng được một kiến trúc phần mềm có khả năng tích hợp và sử dụng các thành phần mới nhằm giảm thiểu chi phí phát triển và bảo trì hệ thống phần mềm. Thiết kế hệ thống theo hướng dịch vụ, chia hệ thống thành nhiều khối chức năng cung cấp cho người sử dụng như một dịch vụ. Việc thiết kế này giúp cho người dùng sử dụng các dịch vụ theo nhu cầu, theo khả năng tài chính và theo thực tế công việc. Người sử dụng chỉ phải trả chi phí thuê bao cho những gì mình sử dụng. Việc thiết kế này cũng đảm bảo cho hệ thống dễ dàng mở rộng trong tương lai cũng như dễ ghép nối với các hệ thống khác
Xây dựng hệ thống đăng ký tài khoản thuê bao sử dụng giúp người dùng sau khi đăng ký có thể sử dụng ngay trang báo điện tử của riêng mình mà không phải chờ đợi lâu. Hệ thống đăng ký tài khoản thuê bao có các chức năng tùy chỉnh module, theo dõi tình trạng thuê bao và kiểm soát chi phí sử dụng
Xây dựng hệ thống hiển thị và quản trị nội dung cho phép người sử dụng dễ dàng tùy biến giao diện cũng như đăng tin lên web. Mỗi người dùng sẽ có một trang báo của riêng mình với giao diện, nội dung và phần quản trị hoàn toàn độc lập
Thiết kế và triển khai các giải pháp phân tải giúp cho hệ thống chạy nhanh và ổn định khi có lượng truy cập lớn, nhất là trong cùng một thời điểm. Cụ thể là sử dụng Data Caching để giảm tải việc truy cập trực tiếp quá nhiều vào hệ thống. Sử dụng CDN giúp hệ thống load nhanh hơn
Xem thêm

103 Đọc thêm

TỪ MÁY TURING ĐẾN “ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY”

TỪ MÁY TURING ĐẾN “ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY”

Từ máy Turing đến “điện toán đám mây”Với bộ nhớ đủ lớn và tốc độ đủ nhanh, một máy tính đơn với chương trình phần mềm có thểđảm đương mọi việc thay cho tất cả máy tính vật lý khác trên thế giới.Năm 1936, khi đám mây chiến tranh một lần nữa vần vũ trên bầu trời châu Âu, nhà toán họcngười Anh, Alan Turing, đã phát minh ra chiếc máy tính số hiện đại. Ý tưởng của Turing vềmáy tính số có ý nghĩa còn quan trọng hơn nhiều so với việc xây dựng một chiếc máy tính vậtlý cụ thể.Công cụ thử nghiệm của Turing, được ông gọi là "máy tính đa năng", là một chiếc máy đơngiản. Cơ bản, nó có khả năng đọc và ghi các ký hiệu 1 hay 0 trên cuộn giấy dài. Nó chỉ có thểthực hiện một hành động mỗi lúc, đọc hay ghi 1 ký hiệu, nhưng nó có thể nhớ việc đã làm, vàvới thời gian không giới hạn nó có thể thực hiện vô số hành động.Turing đã tạo ra "một chiếc máy có thể tái hiện một cách chính xác hành vi của bất kỳ máytính nào khác". Bất kỳ tính toán nào, dù phức tạp đến đâu, đều có thể phân thành một loạt cácbước đơn giản riêng rẽ – thuật toán hay chương trình – và được thực hiện với máy Turing.Điều này có ý nghĩa: "về nguyên tắc tất cả máy tính số đều tương đương nhau; bất kỳ máynào có thể đếm, ghi nhận và làm theo các câu lệnh đều có thể thực hiện bất kỳ chức năng tínhtoán nào". Điều này cũng có nghĩa: "phần mềm (chương trình) luôn có thể thay thế cho phầncứng".Yêu cầu thực tế duy nhất đối với chiếc máy tính đa năng là kích thước bộ nhớ và tốc độ mà nócó thể thực hiện các phép tính và truyền kết quả. Với bộ nhớ đủ lớn và tốc độ đủ nhanh, phátminh của Turing hàm ý một máy tính đơn với chương trình phần mềm có thể đảm đương mọiviệc đang được thực hiện bởi tất cả máy tính vật lý khác trên thế giới hiện nay.Từ phần cứng đến phần mềmRandy Mott từng được gọi là "siêu sao CIO". Mott nổi tiếng trong thập niên 1990 khi phụtrách bộ phận CNTT của tập đoàn Wal-Mart, đóng vai trò trung tâm trong việc sử dụng các hệthống máy tính để hợp lý hóa dây chuyền cung ứng của nhà bán lẻ khổng lồ này và khai thácdữ liệu bán hàng, tạo lợi thế lớn so với K-Mart, Sears và các đối thủ khác. Mott rời Wal-Mart1
Xem thêm

4 Đọc thêm

XÂY DỰNG CÁC DỊCH VỤ TIN SINH HỌC TRÊN NỀN TẢNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

XÂY DỰNG CÁC DỊCH VỤ TIN SINH HỌC TRÊN NỀN TẢNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

Đám mây a - Hybrid cloudHybrid cloud là sự kết hợp của hai hay nhiều mô hình ĐTĐM khác nhau (private,community hoặc public) nhằm phát huy lợi thế của nhiều mô hình triền khai.Hybrid cloud có thể đƣợc kết hợp từ nhiều dịch vụ ĐTĐM từ các nhà cung cấp dịchvụ khác nhau. Một dịch vụ hybrid cloud giữa các nhà cung cấp cho phép mở rộngkhả n ng của dịch vụ ĐTĐM bằng cách thống nhất, tích hợp hoặc tùy biến với cácdịch vụ ĐTĐM khác.Kiến trúc hybrid cloud yêu cầu cả các tài nguyên có tính đồng bộ và h tầng ĐTĐMphải định ngh a các giao thức làm việc từ xa đƣợc với nhau. Trong môi trƣờnghybrid cloud, tài nguyên tính toán, kết nối m ng và tài nguyên lƣu trữ phải đƣợcquản lý thông suốt qua nhiều nhà cung cấp dịch vụ, do đó một chiến lƣợc quản lýhybrid cloud tốt nên bắt đầu với việc định ngh a những gì cần quản lý, ở đâu và làmthế nào để thực hiện. Các công việc để giúp quản lý thông suốt giữa các nhà cungcấp dịch vụ bao gồm việc cấu hình và cài đặt các template chung, kiểm soát truycập, dự toán ngân sách và báo cáo. Kiểm soát truy cập thƣờng bao gồm việc sửdụng SSO – Single Sign – On, một kỹ thuật giúp ngƣời dùng chỉ cần login một lầnvà có thể truy cập vào tất cả các hệ thống mà không bị nhắc nhở phải login l i mỗilần truy cập.1.1.2.2.Các mô hình dịch vụKhái niệm điện toán đám mây đƣợc xây dựng trên các tầng, mỗi tầng cung cấp mộtchức n ng riêng. Sự phân tầng này đã cung cấp một cơ sở để điện toán đám mâyđịnh lƣợng đƣợc dịch vụ cung cấp. Dịch vụ mà điện toán đám mây cung cấp là khản ng điện toán với chi phí thấp cho ngƣời dùng. ĐTĐM đã sẵn sàng để trở thànhdịch vụ siêu tiện ích trong thời đ i công nghệ ngày nay.14
Xem thêm

Đọc thêm

THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỂ CHO NHIỀU BÊN THUÊ TRÊN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỂ CHO NHIỀU BÊN THUÊ TRÊN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

Thi ết k ếc ơs ởd ữli ệu để cho nhi ều bên thuêtrên đi ện toán đá m mâyGiới thiệuĐiện toán đám mây là thị trường mở mà trước đây các doanh nghiệp còn chưanhòm ngó đến. Một số công ty phần mềm bây giờ đang nghĩ đến việc cung cấpphần mềm của họ như là một dịch vụ thay vì phương thức phát triển phầnmềm thông thường và bán chúng cho khách hàng của họ bằng cách sử dụngphương pháp phân phối điển hình. Để trở thành nhà cung cấp phần mềm nhưlà một dịch vụ (SaaS), các công ty cần phải tìm được sự cân bằng đúng mức, khitài nguyên được chia sẻ giữa nhiều người thuê khác nhau để giảm chi phí,trong khi vẫn đảm bảo rằng thông tin khách hàng được giữ kín riêng tư với cáckhách hàng khác. Không có vấn đề gì nghiêm trọng hơn là việc có thể xemthông tin riêng tư của một bên thuê từ tài khoản của một bên thuê khác. Ngoàithông tin riêng tư của người thuê, các nhà cung cấp SaaS phải cung cấp mộtmức độ tuỳ biến nào đó cho khách hàng của họ.Trong một môi trường nhiều người thuê, công ty SaaS có thể giảm chi phí nếuhọ chia sẻ hoặc sử dụng lại nhiều hơn các nguồn tài nguyên của họ. Tuy nhiên,càng nhiều công ty chia sẻ tài nguyên, thì công ty càng phải đối mặt với nhiềurủi ro hơn, bởi vì sự cố ngừng một tài nguyên chia sẻ chung có thể nhiều khảnăng ảnh hưởng đến nhiều khách hàng. Các nguồn tài nguyên được chia sẻnhiều hơn cũng tăng thêm độ phức tạp cho giải pháp.Hình 1 đã được sử dụng trong một số bài thuyết trình của IBM để cho thấytổng quan của một môi trường ứng dụng nhiều người thuê.Hình 1. Môi trường ứng dụng nhiều người thuêMôi trường ứng dụng nhiều người thuêĐối với bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào các tầng dữ liệu được hiểnthị ở phía bên phải của hình 1, và chúng tôi sẽ sử dụng phần mềm DB2. Cáctầng khác có thể được xử lý bởi phần mềm IBM khác, chẳng hạn như phầnmềm WebSphere Portlet factory (nhà máy Portlet của WebSphere), WebSphere
Xem thêm

12 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY TRÊN CƠ SỞ MÃ NGUỒN MỞ

PHÁT TRIỂN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY TRÊN CƠ SỞ MÃ NGUỒN MỞ

Cung cấp các dịch vụ như IaaS (infrastructure as a service), PaaS(platform as a service), SaaS (software as a service).Ưu điểm của điện toán đám mây:Nhanh chóng cải thiện với người dùng có khả năng cung cấp sẵn các tàinguyên cơ sở hạ tầng công nghệ một cách nhanh chóng và ít tốn kém.Chi phí được giảm đáng kể và chi phí vốn đầu tư được chuyển sang hoạtđộng chi tiêu. Điều này làm giảm rào cản cho việc tiếp nhận, chẳng hạn nhưcơ sở hạ tầng được cung cấp bởi đối tác thứ 3 và không cần phải mua để dùngcho các tác vụ tính toán thực hiện một lần hay chuyên sâu mà không thườngxuyên. Việc định giá dựa trên cơ sở tính toán theo nhu cầu th́ì tốt đối vớinhững tùy chọn dựa trên việc sử dụng và các kỹ năng IT được đòi hỏi tốithiểu (hay không được đòi hỏi) cho việc thực thi.Sự độc lập giữa thiết bị và vị trí làm cho người dùng có thể truy cập hệthống bằng cách sử dụng trình duyệt web mà không quan tâm đến vị trí củahọ hay thiết bị nào mà họ đang dùng, ví dụ như PC, mobile. Vì cơ sở hạ tầngoff-site (được cung cấp bởi đối tác thứ 3) và được truy cập thông qua Internet,do đó người dùng có thể kết nối từ bất kỳ nơi nào.Việc cho thuê nhiều để có thể chia sẻ tài nguyên và chi phí giữa mộtphạm vi lớn người dùng, cho phép:Tập trung hóa cơ sở hạ tầng trong các lĩnh vực với chi phí thấp hơn (chẳnghạn như bất động sản, điện, v.v.)Khả năng chịu tải nâng cao (người dùng không cần kỹ sư cho các mức tải caonhất có thể).
Xem thêm

38 Đọc thêm

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ DỊCH VỤ TRONG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ DỊCH VỤ TRONG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

1.1.2.2 Dịch vụ nền tảng (PaaS- Platform as a Service)Đó là khả năng cung cấp cho khách hàng nền tảng để triển khai trên cơ sở hạ tầngđiện toán đám mây các ứng dụng do khách hàng tạo ra từ ngôn ngữ lập trình và cáccông cụ hỗ trợ của nhà cung cấp. Khách hàng không quản trị hoặc kiểm soát cơ sở hạtầng điện toán đám mây cơ bản như mạng, máy chủ, hệ điều hành, thiết bị lưu trữ,nhưng có kiểm soát đối với các ứng dụng triển khai và có thể thực hiện cấu hình môitrường lưu trữ. Có thể coi dịch vụ này cung cấp các phần mềm hệ thống cần thiết nhưlà ngôn ngữ lập trình, môi trường lập trình, môi trường thực thi, hệ điều hành để ngườidùng truy cập tài nguyên và tạo ra các ứng dụng của mình. Các nhà cung cấp dịch vụnày điển hình như Microsoft Windows Azure, Google App Engine.1.1.2.3 Dịch vụ phần mềm (SaaS – Software as a Service)Đó là khả năng cung cấp cho khách hàng sử dụng các ứng dụng (phần mềm) củanhà cung cấp đang chạy trên một cơ sở hạ tầng điện toán đám mây. Các ứng dụng cóthể truy cập từ các thiết bị khác nhau thông qua một giao diện người dùng như mộttrình duyệt web. Khách hàng không quản trị hoặc kiểm soát các cơ sở hạ tầng cơ bảnđám mây nhưng có thể thiết lập cấu hình cho ứng dụng phù hợp với mình. Nhiều ngườitrong chúng ta chắc đã sử dụng phần mềm trên điện toán đám mây của Google như:Gmail, Google Docs, trình tìm kiếm của Google,... Đó là những ví dụ điển hình vềSaaS. Dịch vụ phần mềm được cung cấp dựa theo cơ chế dịch vụ web (web service) vàcác cổng thông tin điện tử (portal).1.1.3 Các mô hình triển khai điện toán đám mây1.1.3.1 Đám mây công cộng (Public Cloud)Đám mây được thiết lập và cung cấp cho rộng rãi người dùng thông qua Internet.Nó còn được biết như là đám mây nhiều thuê bao với các đặc trưng cơ bản là hạ tầngthống nhất, chính sách chung, nguồn lực chia sẻ cho nhiều thuê bao, đa qui mô. Môhình đám mây này thường ít an toàn hơn các mô hình khác và thường chỉ cung cấp cácdịch vụ phần mềm chung nhất như bộ phần mềm văn phòng, chat, họp trực tuyến,...1.1.3.2 Đám mây riêng (Private Cloud)Đám mây được thiết lập chỉ cho một tổ chức tương tự như một mạng nội bộ. Nó
Xem thêm

Đọc thêm

Xây dựng ứng dụng web cảnh báo tắc đường trên địa bàn Hà Nội dựa trên WebGIS và điện toán đám mây

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEB CẢNH BÁO TẮC ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI DỰA TRÊN WEBGIS VÀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn chuyên đề thực tập 1
2. Đối tượng, phạm vi và phương pháp thực hiện của chuyên đề thực tập 1
3. Mục tiêu và nội dung của chuyên đề 2
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP 3
1.1Giới thiệu về sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa 3
1.2Giới thiệu về trung tâm CNTT 3
1.2.1 Vị trí, chức năng: 3
1.2.2 Nhiệm vụ, quyền hạn: 3
1.2.3 Tổ chức, bộ máy và biên chế 5
CHƯƠNG 2: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP 6
I. TỔNG QUAN 6
1.Tổng quan về khu vực nghiên cứu 6
2. Tổng quan về điện toán đám mây 6
2.1 Vì sao cần dùng điện toán đám mây 6
2.1.1 Khái niệm điện toán đám mây 6
2.1.2 Vì sao cần dùng điện toán đám mây 7
2.2 Giới thiệu về điện toán đám mây 7
2.3 Những đặc điểm nổi bật của điện toán đám mây 8
2.4 Mô hình hướng dịch vụ của điện toán đám mây 9
2.5 Cách thức hoạt động của điện toán đám mây 10
2.6 Các mô hình triển khai điện toán đám mây 11
2.6.1 Các đám mây công cộng (Public Cloud) 11
2.6.2 Các đám mây riêng (Private Cloud) 12
2.6.3 Các đám mây lai (Hybrid Cloud) 13
2.6.4 Các đám mây công cộng (Community Cloud) 14
2.7 Ưu điểm và nhược điểm của điện toán đám mây 14
2.7.1 Ưu điểm của điện toán đám mây 14
2.7.2 Nhược điểm của điện toán đám mây 15
3. Tổng quan về kiến trúc WebGIS 16
II. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 18
2.1 Phát biểu bài toán 18
2.2 Phân tích và thiết kế hệ thống 20
III. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG 29
3.1 Cài đặt ứng dụng 29
3.2 Kết quả chạy ứng dụng 30
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 32
Kết luận 32
TÀI LIỆU THAM KHẢO 33
PHỤ LỤC 34
Xem thêm

40 Đọc thêm

Tìm hiểu điện toán đám mây, xây dựng bộ công cụ văn phòng

TÌM HIỂU ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY, XÂY DỰNG BỘ CÔNG CỤ VĂN PHÒNG

Tìm hiểu điện toán đám mây, xây dựng bộ công cụ văn phòng

66 Đọc thêm

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG TRÊN NỀN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG TRÊN NỀN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

Hệ thống quản lý năng lượng trên nền điện toán đám mây

93 Đọc thêm

BÌA BÁO CÁO BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÌA BÁO CÁO BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VƯƠNG THỊ THỦY

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
TRONG VIỆC T RIỂN KHAI CƠ SỞ HẠ TÂNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘIChuyên ngành : Công nghệ thông tin
Mã ngành : D480201NGƯỜI HƯỚNG DẪN : TH.S ĐẶNG THỊ KHÁNH LINHHà Nội – 2016

2 Đọc thêm