REN CHU LOP 1.DOC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Ren chu lop 1.doc":

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2007 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2007 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25

1. vay 118 nq ngin han2. Phai trH ngu'bi ban3. Ngubi mua tsi tikn tr~rdc4. Thuk' VB c i c lihoan phai [lop nhB n~r6c5. Phai tr; ng~rbilao dong6. Chi phi phii ~ r a7. Phdi tsa n$i be8. Phai tra tlleo tign do kc5 hoach hqp dong xhy dung9. cac khoAn phai tra phai nop ngan lian kliic11. NQ dai han1. Phai tra d8i han ng~rbiban3. PhAi tra dhi ban noi bo3. Phai tra d i i han khic4. Vay v i ng d i i han5. Thug thu nhap hogn lai p h ~ trHi6. Dq phbng trg cgp mii't viec 1Bm7. Du phbng phai tra dai hanB - \!ON CHU ~6~CJb(400=410+420)I. Von chu s6 hiiu1 . Vbn bAu tu. cba chu s6 h3u2. Thang d u \/on co phan3. Vbn khac ciia chu s6 hiru4. Co phieu nghn qu? (")5 . Chenh Itch dinh g i i lai t i i san6. Chenh Icch t $ g i i h8i d o i i7. Q u j d8u tu. phit trien8. Quy d q phbng t2i chin11
Xem thêm

5 Đọc thêm

BAI 26 MOI GHEP THAO DUOC

BAI 26 MOI GHEP THAO DUOC

KIỂM TRA BÀI CŨCâu hỏi 1: Em hãy nêu đặc điểm và ứng dụng mối ghépbằng đinh tán?Trảlời:Mối ghép bằng đinh tán thường được dùng khi:- Vật liệu tấm ghép không hàn được hoặc khó hàn- Mối ghép chịu nhiệt độ cao, chịu lực lớn và chấn độngmạnh.* Mối ghép bằng đinh tán được ứng dụng trong kết cấucầu, giàn cầu trục và các dụng cụ gia đình.KIỂM TRA BÀI CŨCâu hỏi 2: Thế nào là mối ghép cố định? Mối ghép cốđịnh gồm mấy loại? cho biết đặc điểm từng loại?Trả lời :- Mối ghép cố định là mối ghép mà các chi tiết ghépkhông có sự chuyển động tương đối với nhau.- Mối ghép cố định gồm hai loại:Mối ghép không tháođược và mối ghép tháo được.- Đặc điểm từng loại:+Mối ghép không tháo được là mối ghép mà các chitiết ghép không thể tháo rời ở dạng nguyên vẹn.+Mối ghép tháo được các chi tiết ghép có thể tháo rờiở dạng nguyên vẹn như trước khi ghép.Bài 26: MỐI GHÉP THÁO ĐƯỢC1.MỐI GHÉP BẰNG REN:
Xem thêm

Đọc thêm

Đề ôn tập cuối năm Toán lớp 3

ĐỀ ÔN TẬP CUỐI NĂM TOÁN LỚP 3

Bài 1 (2 đ): Tính nhanha. 38 + 42 + 46 + 50 + 54 + 58 + 62b. 11 + 137 + 72 + 63 + 128 + 89.Bài 2 (2 đ): Tìm xa. 64: X= 21 (dư 1)..................................................................................................................................................................................b. X: 6= 7 (dư 3)........................................................................................................................................................

Xem nội dung đầy đủ tại:
http://123doc.org/document/3518890-de-on-tap-cuoi-nam-toan-lop-3.htm

3 Đọc thêm

Đề thi học kì 1 môn Toán - khối D1 lớp 12 năm 2014 - THPT Chu Văn An

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN - KHỐI D1 LỚP 12 NĂM 2014 - THPT CHU VĂN AN

Đề thi học kì 1 môn Toán khối D1 năm học 2013 -2014 trường THPT Chu Văn An   Câu 1. (3,0 điểm)  1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1) khi m = 1. 2. Tìm m để đồ thị hàm số (1) có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác có trọng tâm là điểm G (0;2). Câu 2. (1,0 điểm) Câu 3. (2,0 điểm)         Câu 4. (3,0 điểm) Cho hình lăng trụ đứng ABC. A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại A, AB = a, góc ACB = 300. Mặt phẳng( B’AC) tạo với mặt phẳng (ABC) một góc . Tính thể tích của khối lăng trụ  ABC. A’B’C’.. Xác định tâm và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp A’.ABC. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng và AB. Câu 5.(1,0 điểm) Giải hệ phương trình:   Các em xem đáp án chi tiết tại đây: http://tuyensinh247.com/de-thi-hoc-ki-i-mon-toan-lop-12-thpt-chu-van-an-de-2-khoi-d-2013-2014-ec1929.html   Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán - khối D1 lớp 12 trường THPT Chu Văn An năm học 2013 - 2014    Tuyensinh247  tiếp tục cập nhật đề thi môn Toán học kì 1 của các trường năm 2014, các em thường xuyên theo dõi cập nhật.  .
Xem thêm

4 Đọc thêm

MỘT SỐ KINH NGHIỆM RÈN CHỮ VIẾT CHO HỌC SINH LỚP 1

MỘT SỐ KINH NGHIỆM RÈN CHỮ VIẾT CHO HỌC SINH LỚP 1

bút đúng.Giải pháp thứ tư: Giáo viên cần nắm chắc kiến thức, viết đúng mẫu chữ quyđịnh để dạy học sinh.Việc nắm chắc các mẫu chữ hiện hành theo chuẩn của Bộ Giáo dục vàĐào tạo và việc viết tốt mẫu chữ quy định là một yêu cầu cần thiết không thểthiếu được đối với người giáo viên Tiểu học. Đây chính là một tiêu chí mà mọigiáo viên phải đặt ra và thực hiện. Có nắm chắc các mẫu chữ thì giáo viên mớiviết đúng và đẹp theo chuẩn được từ đó mới hướng được dẫn học sinh viết đúngvà đẹp. Chữ mẫu của giáo viên được coi như “khuôn vàng, thước ngọc”, chuẩnmực để học sinh noi theo. Lứa tuổi của các em là lứa tuổi hay “bắt chước” vàlàm theo mẫu. Giáo viên viết như thế nào thì học sinh viết như thế. Đặc biệt làhọc sinh lớp 1. Người giáo viên phải coi trọng việc trình bày trên bảng là trangviết mẫu mực của mình để học sinh học tập. Do vậy tôi thường xuyên phải tựluyện chữ sao cho đúng và đẹp. Mỗi năm học tôi đều có vở tập viết của mìnhviết sẵn, vừa để luyện chữ vừa thuận tiện cho việc hướng dẫn và làm mẫu chohọc sinh tập viết. Tôi còn sưu tầm những bài viết, vở viết sạch đẹp của học sinhnhững năm học trước để giới thiệu cho học sinh học tập.6Việc viết mẫu của giáo viên là một thao tác trực quan trên bảng lớp giúphọc sinh nắm bắt được quy trình từng nét của chữ cái. Do vậy khi viết mẫu chohọc sinh tôi viết chậm lại đủ để cho học sinh quan sát, vừa viết vừa kết hợp nhịpnhàng với giảng giải, phân tích: Đặt bút từ điểm nào, rê bút như thế nào, đưa bútvào vị trí nào, thứ tự các nét viết ra sao, dừng bút ở điểm nào? Tôi phân tích cảcách viết dấu phụ, dấu thanh để học sinh dễ dàng nhận biết được cách viết. Tôihướng dẫn cả về khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng (bằng một con chữ o ) đểhọc sinh không viết sát quá hoặc cách xa quá. Đồng thời tư thế đứng viết củagiáo viên cũng phải hợp lý để học sinh quan sát được tay của cô khi viết vàtheo dõi được cả quy trình viết chữ. Khi hướng dẫn viết mẫu trên bảng lớp lời
Xem thêm

15 Đọc thêm

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN CHỮ CHO HỌC SINH LỚP 1

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN CHỮ CHO HỌC SINH LỚP 1

- Sơ cứu và xử lý ban đầu các bệnh thông thường, quản lý tủ thuốc và ydụng cụ.- Tổ chức thực hiện khám sức khoẻ định kỳ, quản lý hồ sơ sức khoẻ họcsinh, giáo viên.- Tổ chức các chương trình y tế được đưa vào trường học.- Tham mưu cho lãnh đạo nhà trường:+ Chỉ đạo thực hiện các yêu cầu vệ sinh học đường, vệ sinh môi trườngtrong nhà trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh khu vực bán trú theo cácquy định đã ban hành của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, nội quy của nhàtrường.+ Thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục sức khoẻ, phòng bệnh, phòngdịch theo lịch hoạt động của trường và theo yêu cầu của y tế địa phương.+ Tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng về y tế trường học do ngành Y tế tổchức cùng các yêu cầu do y tế học đường cấp quận đề ra.+ Sơ kết, tổng kết công tác y tế trường học, báo cáo thống kê y tế họcđường theo quy định.II. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG TÁC Y TẾ HỌCĐƯỜNG Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC1. Thuận lợi.- Y tế học đường có vai trò hết sức quan trọng trong công tác chăm sóc sứckhỏe và khám chữa bệnh tuyến đầu cho học sinh - những thế hệ tương lai củađất nước. Từ mục tiêu đó, y tế nhà trường đã xác định được vai trò, trách nhiệmcủa mình trong công tác y tế học đường. Trong những năm qua được sự quantâm chỉ đạo của Chi bộ, BGH nên công tác y tế trường học đã được đầu tư vềđội ngũ, cơ sở vật chất, trang thiết bị ngày một khang trang.- Nhà trường có 01 phòng y tế riêng với 02 giường bệnh, hàng năm được đầutư mua sắm đầy đủ số lượng thuốc, trang thiết bị, dụng cụ sơ cấp cứu ban đầu.- Công tác chuyên môn: tạo điều kiện cho nhân viên y tế tham dự đủ các lớptập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn, kịp thời nắm bắt các dịch bệnh theomùa để có biện pháp tuyên truyền phòng tránh phù hợp.
Xem thêm

Đọc thêm

RÈN CHỮ VIẾT CHO HỌC SINH LỚP 1 ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG “ VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP ”

RÈN CHỮ VIẾT CHO HỌC SINH LỚP 1 ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG “ VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP ”

chuyên môn còn cần có sự kiên trì, cẩn thận và lòng yêu nghề, mến trẻ.Nền giáo dục của chúng ta đã lần lượt trải qua nhiều thời kỳ cải cách. Và saumỗi lần cải cách như vậy, mẫu chữ viết cho học sinh Tiểu học lại thay đổi. Đikèm với sự thay đổi đó là các quy trình dạy, tài liệu dạy và học thay đổi. Đóchính là điều băn khoăn của các giáo viên tiểu học trong thời gian gần đây khigiảng dạy môn tập viết trong nhà trường. Sự thay đổi đó cũng ảnh hưởng phầnnào đến chất lượng chữ viết của học sinh, có những lớp học sinh viết rất xấu,mất nét, nghiêng ngả dẫn đến thiếu ý thức học tập trong các môn học khác. Vìvậy tôi thấy rằng cần phải có những biện pháp để “ Nâng cao chất lượng rèn chữviết cho học sinh lớp 1” nhằm cải thiện thiện tình trạng đã nêu trên.* Nhiệm vụ nghiên cứu:Tập viết ở Tiểu học truyền thụ cho học sinh những kiến thức cơ bản về chữ viếtvà kĩ thuật viết chữ trong các tiết tập viết. Học sinh nắm được các tri thức cơ bảnvề cấu tạo bộ chữ cái ghi âm Tiếng việt, sự thể hiện bộ chữ cái này trên bảng,trên vở…..Đồng thời được hướng dẫn các yêu cầu, kĩ thuật viết nét chữ, chữ cái,viết từ và câu….Tập viết thuộc giai đoạn đầu của kĩ năng viết. Trọng tâm của việc dạy viếtchữ cái và liên kết chữ cái để ghi tiếng. Ở giai đoạn cuối lớp 1 và những lớp trênsong song với việc rèn viết chữ hoa học sinh cũng được rèn viết văn bản ( viếtvăn bản ở đây thực chất là viết chính tả) ở các thể loại tập chép, nghe viết. Từviệc giới hạn nhiệm vụ của việc dạy tập viết chữ đẹp ở lớp 1 quy định nhiệm vụ4 / 27Rèn chữ viết cho học sinh lớp 1 để nâng cao chất lượng “ Vở sạch - chữ đẹp ”cụ thể là:- Về tri thức:Dạy học sinh những khái niệm cơ bản về đường kẻ, dòng kẻ, tốc độ viết chữ,tên gọi các nét chữ, cấu tạo chữ cái, vị trí dấu thanh, dấu phụ, các khái niệm liên
Xem thêm

30 Đọc thêm

PHIẾU BÀI TẬP TẬP ĐỘC RÈN KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU LỚP 4

PHIẾU BÀI TẬP TẬP ĐỘC RÈN KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU LỚP 4

I.Đọc hiểu:SÂN GÀ VỊTChiều chiều, khi mặt trời gần lặn, chú tôi lại đánh một hồi mõ rồi tung thóc ra sân. Nghehiệu lệnh ấy, hơn bốn chục con gà vịt chạy tíu chân , đổ về quây quần lấy một góc. Tiếng vỗcánh, tiếng chí chóe hỗn loạn. Cả bầy xô vaòp tranh nhau ăn.Mấy con gà mẹ xù lông ra, đuôi xòe như chiếc quạt, vừa ăn vừa giữ phần cho con. Con gàmẹ nâu cứ cúi mổ vài hạt lại kêu “ tục tục ” rối rít. Nhưng đàn gà nhép con mới vừa bằng nắmtay , có vẻ sợ sệt, đứng dồn vào một góc, kêu “ chíp chíp” không ngớt. Có con vô ý bị lạc vàogiữa bầy, sợ cuống cuồng, chạy lung tung, vướng vào chân gà lớn, bị xéo suýt què.Mấy chú gà giò, ngực tía lấc, lơ thơ mấy hàng lông ở đuôi và cánh, tỏ ra láu lỉnh và táobạo nhất . Chúng xông xáo khắp nơi, chẳng coi ai ra gì. Có chú bị gà mẹ mổ vào lưng quắc lên,vùng chạy ra nhưng lại xông vào ngay. Máy chị vịt bầu thấp lùn, béo trục béo tròn, lạch bạchtớisau cùng nhưng cũng không chịu thua . Chúng vừa ăn vừa la quàng quạc như mắng lũ gà thiếulịch sự, chẳng chịu chờ đợi một chút cho vui vẻ cả đàn.Chỉ có chú gà trống là có vẻ rộng rãi . Nó mổ vài hạt thóc rồi đứng nhìn, đôi mắt lúng lalúng liếng, cái mào đỏ chót rung rinh trên đầu. Có khi nó đuổi gà giò cho gà mái ăn. Có khi nó xíphần một đám nhiều thóc rồi vừa gật vừa tục tục gọi gà con đến . Biết là gà trống gọi mình,nhưng gà con vẫn sợ oai, chẳng dảm đến. Cựa nó dài như quả ớt, kể cũng đáng sợ thật. Mấy chúgà giò còn chẳng dảm bén mảng nữa là nhép con . Thấy gà con không dám đến, gà trống cố tỏ ramình là kẻ hiền từ, nó thong thả bước ra giữa sân vỗ cánh, nhún đuôi, cất giọng gáy o o …Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :1. Tác giả miêu tả gà mẹ như thế nào?a. Thấp lún, béo tròn béo trục.b. Vừa ăn vừa la quàng quạc.c. Xù lông , đuôi xèo như chiếc quạt.2. Mấy chị vịt bầu được miêu tả như thế nào?a. Bằng nắm tay, vẻ sợ sệt.
Xem thêm

20 Đọc thêm

MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN ĐỌC CHO HỌC SINH YẾU LỚP 1

MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN ĐỌC CHO HỌC SINH YẾU LỚP 1

nhỏ.Một điều không thể thiếu là giáo viên phải chịu khó, kiên trì, quan tâmđến từng đối tượng học sinh, thực sự yêu thương học sinh, sự quyết tâm rènluyện của giáo viên là yếu tố quyết định sự thành công.b) Đối với nhà trườngThường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn, bồi dưỡng thườngxuyên hàng tuần, hàng tháng để bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ tay nghề chogiáo viên.Tổ chức nhiều hơn nữa các buổi dự giờ góp ý rút kinh nghiệm, hội thảođổi mới phương pháp dạy học để tạo điều kiện, cơ hội cho giáo viên cùng nhautrao đổi thảo luận tìm ra những phương pháp hay, những kinh nghiệm quý trongdạy học Tiếng Việt nói riêng cũng như các môn học nói chung.Bổ sung thêm một số tài liệu tham khảo vào thư viện nhà trường đặc biệtlà đổi mới về phương pháp dạy học, tổ chức trò chơi học tập trong các môn họcđể giáo viên mượn nghiên cứu.c) Đối với phòng GD-ĐTTiếp tục duy trì, mở các lớp tập huấn, triển khai chuyên đề, trao đổi vềứng dụng sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học… để giáo viên tiểu học có thểhọc hỏi tiếp cận những phương pháp dạy học đổi mới, tích cực những sáng kiếnnhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt cũng như các mônhọc khác trong nhà trường.Trên đây là một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng khi dạy tập đọc chohọc sinh lớp1của bản thân. Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong khi viết sáng kiếnnhưng với bản thân vẫn còn nhiều hạn chế nên sẽ không tránh khỏi những thiếusót. Rất mong được sự tham gia góp ý kiến của các cấp lãnh đạo và đồng nghiệpđể sáng kiến của tôi hoàn thiện hơn!Tôi xin chân thành cảm ơn!16
Xem thêm

20 Đọc thêm

Cùng chủ đề