MÂU THUẪN BIỆN CHỨNG VÀ BIỂU HIỆN

Tìm thấy 4,246 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Mâu thuẫn biện chứng và biểu hiện":

MÂU THUẪN BIỆN CHỨNG VỚI VIỆC GIẢI QUYẾT ĐỘNG LỰC CỦA KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN Ở VIỆT NAM

MÂU THUẪN BIỆN CHỨNG VỚI VIỆC GIẢI QUYẾT ĐỘNG LỰC CỦA KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN Ở VIỆT NAM

Các mặt đối lập này lại đấu tranh chuyển hoá và phủ định lẫn nhau tạothành sự vật mới hơn. cứ nh vậy mà các sự vật hiện tợng trong thế giới kháchquan thờng xuyên phát triển và biến đôỉ không ngừng. Vì vậy mâu thuẫn lànguồn gốc và động lực của mọi quá trình phát triển.II. Mâu thuẫn b[r]

29 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC MÂU THUẪN BIỆN CHỨNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC MÂU THUẪN BIỆN CHỨNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Tuy nhiên, cần phải thấy rằng không phải cứ xây dựng được kinh tế thị trường là nhữngphẩm chất tốt đẹp tự nó hình thành cho con người. Có những lúc, những nơi, kinh tế thịtrường không những làm cho người ta năng động hơn, tốt đẹp hơn mà ngược lại, còn làmtha hoá bản chất con người, biến con người th[r]

23 Đọc thêm

QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ ĐẤU TRANH GIỮA CÁC MẶT ĐỐI LẬP VỚI MÂU THUẪN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM HIỆN NAY

QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ ĐẤU TRANH GIỮA CÁC MẶT ĐỐI LẬP VỚI MÂU THUẪN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM HIỆN NAY

MỤC LỤC
I. Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập 4
1. Quan điểm của chủ nhĩa duy vật về mâu thuẫn 4
2. Mâu thuẫn là động lực của sự phát triển 7
II. Quy luật mâu thuẫn với hoạt động của hệ thống Ngân hàng Thương mại 8
1. Khái quát tình hình hoạt động của hệ thống Ngân hàng Việt Nam[r]

17 Đọc thêm

CÂU HỎI THẢO LUẬN HP1 2015

CÂU HỎI THẢO LUẬN HP1 2015

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ XÃ HỘI
BỘ MÔN NGUYÊN LÝ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
MÔN
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN
HỌC PHẦN 1


Người soạn: Lê Văn Hùng
Tài liệu được soạn trên cơ sở giáo trình và tham khảo nhiều tài liệu khác;
Tài[r]

1 Đọc thêm

CÂU HỎI 1 - (MỤC I BÀI 1 - SGK TRANG 4 ) LỊCH SỬ 8

CÂU HỎI 1 - (MỤC I BÀI 1 - SGK TRANG 4 ) LỊCH SỬ 8

Hãy nêu những biểu hiện mới về kinh tế, Hãy nêu những biểu hiện mới về kinh tế, xã hội ở Tây Âu trong các thế kỉ XV- XVII? Hướng dẫn giải: - Đến thế kỉ XV. yếu tố kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu đã phát triển khá mạnh, với nhiều công trường thủ công như dệt vải, luyện kim, nấu đường... có thuê[r]

1 Đọc thêm

tiểu luận cao học - tư tưởng của c mác phăngghen về cách mạng vô sản và chuyên chính vô sản trong tác phẩm tuyên ngôn của đảng cộng sản và ý nghĩa của nó đối với cách mạng việt nam hiện nay

TIỂU LUẬN CAO HỌC - TƯ TƯỞNG CỦA C MÁC PHĂNGGHEN VỀ CÁCH MẠNG VÔ SẢN VÀ CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN TRONG TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM HIỆN NAY

1. Hoàn cảnh ra đời của tác phẩmTác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do C.Mác và Ph.Ăngghen soạn thảo từ cuối năm 1847 đến tháng Giêng năm 1848 thì hoàn thành. Tác phẩm này được xuất bản lần đầu tiên vào tháng 2 năn 1848. C.Mác và Ph.Ăngghen đ• chỉ rõ mục đích của tác phẩm là …những người cộng sản[r]

20 Đọc thêm

Biện chứng luận trị bệnh tạng phủ

BIỆN CHỨNG LUẬN TRỊ BỆNH TẠNG PHỦ

Học thuyết tạng phủ là trung tâm lý luận của đông y, mọi hoạt động sinh lý của con người đều là từ tạng phủ, mọi thứ biến hoá bệnh lý đều có liên quan đến tạng phủ. Biện chứng về tạng phủ là lấy cơ sở lý luận về tạng phủ, vận dụng phương pháp vọng, văn, vấn, thiết mà thu thập những biểu hiện bệnh lý[r]

93 Đọc thêm

SLIDE NHỮNG NGUYÊN LÍ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨ MÁC- LÊ-NIN.

SLIDE NHỮNG NGUYÊN LÍ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨ MÁC- LÊ-NIN.

N¦HỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN. Chương mở đầu: Nhập môn những nguyên lý cơ bản của CNML Phần I Thế giới quan và phương pháp luận của CNMLChương I – Chủ nghĩa duy vật biện chứngChương II phép biện chứng duy vậtChương III – Chủ nghĩa duy vật lịch sửI . Khái lược về Chủ Nghĩa Má[r]

128 Đọc thêm

TẠI SAO NHÂN DÂN HĂNG HÁI THAM GIA KHỞI NGHĨA TÂY SƠN NGAY TỪ ĐẦU

TẠI SAO NHÂN DÂN HĂNG HÁI THAM GIA KHỞI NGHĨA TÂY SƠN NGAY TỪ ĐẦU

chủ trương "lấy của người giàu chia cho người nghèo" hợp lòng dân Nhân dân hăng hái tham gia khởi nghĩa Tây Sơn ngay từ đầu : Dựa vào các biểu hiện về sự mục nát của chính quyền Đàng Trong, đời sống cùng cực của nông dân và các tầng lớp lao động nghèo khổ, mâu thuẫn xã hội ở Đàng Trong, chủ trươn[r]

1 Đọc thêm

Phân tích cơ sở lý luận, nội dung và cách thực hiện quan điểm Phân tích mâu thuẫn. Từ đó liên hệ với công việc chuyên môn của A/C (Bài được 8đ)

PHÂN TÍCH CƠ SỞ LÝ LUẬN, NỘI DUNG VÀ CÁCH THỰC HIỆN QUAN ĐIỂM PHÂN TÍCH MÂU THUẪN. TỪ ĐÓ LIÊN HỆ VỚI CÔNG VIỆC CHUYÊN MÔN CỦA A/C (BÀI ĐƯỢC 8Đ)

Bài làm được 8.5đ
Phân tích cơ sở lý luận, nội dung và cách thực hiện quan điểm Phân tích mâu thuẫn. Từ đó liên hệ với công việc chuyên môn của Anh (Chị)Quy luật mâu thuẫn là một trong ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật và phép biện chứng duy vật khẳng định rằng: mọi sự vật và hiện tượn[r]

13 Đọc thêm

2 NGUYÊN LÝ VỀ SỰ PHÁT TRIỂN

2 NGUYÊN LÝ VỀ SỰ PHÁT TRIỂN

Ví dụ: Dân số của một xã tăng thêm sau một năm, sự tăng số lượng cây trongmột khu rừng,...3. Quan điểm biện chứng+ Từ trình độ thấp đến trình độ cao+ Từ đơn giản đến phức tạp+ Từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơnVí dụ: Phát triển của kỹ thuật và ứng dụng, sinh vật phát triển không ngừng đểthí[r]

17 Đọc thêm

TƯ BẢN GIÁ TRỊ THẶNG DƯ

TƯ BẢN GIÁ TRỊ THẶNG DƯ

I. SỰ CHUYỂN HÓA TIỀN TỆ THÀNH TƯ BẢN
II. QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT TBCN
III. TIỀN CÔNG DƯỚI CNTB
1. Công thức chung của Tư bản
2. Mâu thuẫn của công thức chung
3. Hàng hóa – Sức lao động
1. Công thức chung của Tư bản
Mọi tư bản đều biểu hiện dưới hình thức tiền tệ
Tuy nhiên, bản thân ti[r]

42 Đọc thêm

SỰ BÙNG NỔ CÁC CUỘC KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN, NÔ TÌ Ở NỬA SAU THẾ KỈ XIV NÓI LÊN ĐIỀU GÌ? TẠI SAO ?

SỰ BÙNG NỔ CÁC CUỘC KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN, NÔ TÌ Ở NỬA SAU THẾ KỈ XIV NÓI LÊN ĐIỀU GÌ? TẠI SAO ?

Nhà Trần không còn khả năng đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng, cần phải thay thế bằng một vương triều mới. Cần dựa vào những biểu hiện sự suy sụp của nhà Trần trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và mâu thuẫn xã hội sâu sắc làm bùng nổ khởi nghĩa nông dân, nông nô, nô tì. Từ đó hiểu và nêu l[r]

1 Đọc thêm

Đề cương chính trị thi tốt nghiệp

ĐỀ CƯƠNG CHÍNH TRỊ THI TỐT NGHIỆP

Phần I: Triết 3
CÂU 1:Phân tích định nghĩa vật chất của Lê nin? Ý nghĩa của định nghĩa 3
Câu 2: hãy trình bày nguồn gốc của ý thức? Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức? Ý nghĩa của vấn đề này 4
Câu 3: Trình bày nội dung của hai nguyên lý mối liên hệ phổ biến và nguyên lý phát triển? Tại sao trong nh[r]

53 Đọc thêm

tiểu luận báo chí bàn về vẻ đẹp con người

TIỂU LUẬN BÁO CHÍ BÀN VỀ VẺ ĐẸP CON NGƯỜI

Trong suốt tiến trình phát triển của lịch sử xã hội loài người, đã tồn tại nhiều tư tưởng, tiêu chuẩn khác nhau về vẻ đẹp ở con người trong đó nhắc đến cả vẻ đẹp hình thể và vẻ đẹp tâm hồn. Những tiêu chuẩn ấy đã thể hiện thẩm mỹ riêng của con người trong mỗi thời đại, mỗi nền văn hóa.Khi mỹ học ra[r]

45 Đọc thêm

Đề cương ôn tập môn triết học

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TRIẾT HỌC

Câu hỏi triết học mác:
Câu 1:vấn đề cơ bản của triết học là gì?tại sao
Câu 2:vai trò của ý thức đối với hoạt động thực tiễn của con người?
Câu 3:trình bày ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lí mối liên hệ phổ biến?cho ví dụ
Câu 4: trình bày mối quan hệ biện chứng giữa cái chung và cái riêng,cho ví[r]

22 Đọc thêm

tiểu luận cao học nội dung quy luật mâu thuẫn trong bộ “tư bản” của c mác

TIỂU LUẬN CAO HỌC NỘI DUNG QUY LUẬT MÂU THUẪN TRONG BỘ “TƯ BẢN” CỦA C MÁC

MỞ ĐẦU
Bộ Tư bản là tác phẩm thiên tài của Mác mà ông đã dành hơn bốn mươi năm cuộc đời của mình để suy nghĩ, nghiên cứu và thể hiện. V.I.Lênin từng nhận định , bộ Tư bản là “một tác phẩm chính trị kinh tế học vĩ đại nhất của thế kỷ chúng ta”. Trong lời tựa cho lần xuất bản lần thứ nhất, bản thân C.[r]

21 Đọc thêm

Sự hình thành và phát triển những luận điểm cơ bản của mác – ăngghen về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân liên hệ với sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân việt nam

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHỮNG LUẬN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA MÁC – ĂNGGHEN VỀ SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN LIÊN HỆ VỚI SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM

Những điều kiện, tiền đề sự ra đời sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
1.1. Làm rõ một số khái niệm liên quan:
Theo Theo từ điển Cộng sản Chủ nghĩa xã hội khoa học: Cách mạng XHCN là cuộc cách mạng do giai cấp công nhân lãnh đạo, là phương diện chuyển biến từ hình thái kinh tế xã hội TBCN s[r]

35 Đọc thêm

LƯỢNG VÀ CHẤT TRONG HÓA HỌC

LƯỢNG VÀ CHẤT TRONG HÓA HỌC

Tài liệu phân tích về mối liên hệ về sự chuyễn đổi giữa lượng và chất trong môn hóa học. Sự vận động của vật chất, tức là “sự biến đổi nói chung” là kết quả của sự tác động và phát triển của các mâu thuẫn, một khi mâu thuẫn được giải quyết có nghĩa là có một chất lượng mới được ra đời, có riêng ngay[r]

22 Đọc thêm

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC BIỆN CHỨNG HỒ CHÍ MINH DIALECTICAL THOUGHT OF HO CHI MINH

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC BIỆN CHỨNG HỒ CHÍ MINH DIALECTICAL THOUGHT OF HO CHI MINH

Môn học trang bị cho người học những hiểu biết có hệ thống và chuyên sâu về
phương pháp và phương pháp luận biện chứng của Hồ Chí Minh: cơ sở hình thành biện
chứng Hồ Chí Minh, biểu hiện và đặc điểm biện chứng Hồ Chí Minh, giá trị của biện
chứng Hồ Chí Minh đối với sự phát triển năng lực tư duy lý l[r]

6 Đọc thêm