TÀI LIỆU HÓA HỌC CHƯƠNG OXI - LƯU HUỲNH.DOC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Tài liệu Hóa học chương Oxi - Lưu Huỳnh.doc":

ÔN TẬP HÓA 10 CHƯƠNG OXI LƯU HUỲNH

ÔN TẬP HÓA 10 CHƯƠNG OXI LƯU HUỲNH

bài tập hóa học lớp 10 chương oxi lưu huỳnh chọn lọc và chỉnh sửa hoàn tất đảm bảo đầy đủ kiến thức chương oxi lưu huỳnh vận dụng các dạng bài tập lí thuyết và tính toán giúp lấy lại kiến thức của chương oxi lưu huỳnh.

13 Đọc thêm

LÝ THUYẾT VỀ TÍNH CHẤT PHI KIM

LÝ THUYẾT VỀ TÍNH CHẤT PHI KIM

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ - Ở điều kiện thường, phi kim có thể tồn tại ở trạng thái rắn như C, S, P, Si, I,... Trạng thái lỏng như: Br; Trạng thái khí như: O2, H2, N2, … - Phần lớn phi kim không dẫn điện, dẫn nhiệt và có nhiệt độ nóng chảy thấp, ơ thể rắn thì dòn. Một số phi kim độc[r]

1 Đọc thêm

LÝ THUYẾT VỀ SẮT (FE)

LÝ THUYẾT VỀ SẮT (FE)

Sắt có Z = 26 thuộc nhóm VIIIB, chu kì 4 của bảng tuần hoàn. - Sắt có Z = 26 thuộc nhóm VIIIB, chu kì 4 của bảng tuần hoàn. - Cấu hình electron của Fe : [Ar]3d64s2 ;       Fe2+ : [Ar]3d6   ;    Fe3+ : [Ar]3d5. - Số oxi hóa : +2, +3. - Tính chất vật lí : có màu trắng, hơi xám, dẻo, dễ rèn, nóng ch[r]

1 Đọc thêm

KĨ THUẬT HỌC LÍ THUYẾT HÓA ÔN THI ĐẠI HỌC HIỆU QUẢ NHẤT

KĨ THUẬT HỌC LÍ THUYẾT HÓA ÔN THI ĐẠI HỌC HIỆU QUẢ NHẤT

Nhằm giúp các bạn học sinh tổng hợp lại các kiến thức đã học trong trường THPT môn hóa, VnDoc.com xin giới thiệu tài liệu Chuyên đề lí thuyết hóa tổng hợp. Tài liệu này tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm về các lí thuyết hóa học các bạn học sinh đã học trong nhà trường.

28 Đọc thêm

BÀI 4 TRANG 119 SGK HÓA HỌC 8

BÀI 4 TRANG 119 SGK HÓA HỌC 8

Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau:... 4.a. Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau: - Cacbon đioxit + nước → Axit cacbonic (H2CO3) - Lưu huỳnh đioxit +nước → Axit sunfurơ (H2SO3) - Kẽm + axit clohiđric → Kẽm clorua + H2 - Điphotpho + nước → Axit photphoric (H3PO4) - Đồng (II) ox[r]

1 Đọc thêm

TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA CÁC HỢP CHẤT CỦA LƯU HUỲNH

TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA CÁC HỢP CHẤT CỦA LƯU HUỲNH

Hiđro sunfua H2S 1.Hiđro sunfua H2S - Dung dịch H2S trong nước có tính axit yếu (axit sunfuhiđric). - H2S có tính khử mạnh, khi tham gia phản ứng có thể bị oxi hóa thành  hoặc . Thí dụ  2H2S  + SO2 -> 3S + 2H2O  2H2S + 3O2 -> 2H2O + 2SO2  H2S   + 4Cl2 + 4H2O ->  H2SO4 + 8HCl. 2. Lưu huỳn[r]

2 Đọc thêm

BÀI 2 - TRANG 143 - SGK HÓA HỌC 10

BÀI 2 - TRANG 143 - SGK HÓA HỌC 10

Số oxi hóa của lưu huỳnh trong một loại hợp chất là oleum là... 2. Số oxi hóa của lưu huỳnh trong một loại hợp chất là oleum H­2S2O7 là A. +2.               B. +4.                 C. +6.                 D. +8. Trả lời. Đáp án C.

1 Đọc thêm

BÀI 3 TRANG 11 SGK HÓA HỌC 9

BÀI 3 TRANG 11 SGK HÓA HỌC 9

Có những khí ẩm 3. Có những khí ẩm (khí có lần hơi nước): cacbon đioxit, hiđro, oxi, lưu huỳnh đioxit. Khí nào có thể được làm khô bằng canxi oxit ? Giải thích. Bài giải: Làm khô một chất là loại nước ra khỏi chất đó nhưng không làm chất đó biến thành chất khác. Như vậy CaO chỉ làm khô những chất[r]

1 Đọc thêm

BÀI 1 - TRANG 132 - SGK HÓA HỌC 10

BÀI 1 - TRANG 132 - SGK HÓA HỌC 10

Trong phản ứng này, tỉ lệ số nguyên tử lưu huỳnh bị khử : số lưu huỳnh bị oxi hóa là ? 1. Lưu huỳnh tác dụng với axit sulfuric đặc nóng :                      S + H2SO4 ->  3SO2 + 2H2O Trong phản ứng này, tỉ lệ số nguyên tử lưu huỳnh bị khử : số lưu huỳnh bị oxi hóa là A. 1 : 2. B. 1 : 3. C. 3[r]

1 Đọc thêm

GIÁO ÁN HÓA HỌC 10 KÌ 2

GIÁO ÁN HÓA HỌC 10 KÌ 2

Giáo án môn Hóa học lớp 10 kì 2: Chương 5: Nhóm halogen; Chương 6: Oxi lưu huỳnh; Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học: Ôn tập cuối năm và kiểm tra học kì II. Kiểm tra 45 phút có ma trận, đề và đáp án chi tiết

120 Đọc thêm

Nội dung, phương pháp kiểm tra đánh giá sự phát triển năng lực tự học, năng lực phát hiệngiải quyết vấn đề và năng lực sáng tạo của học sinh thông qua dạy học Hóa học chương halogen và chương oxi – lưu huỳnh lớp 10 trường THPT Tỉnh Xiêng Khoảng của nướ

NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC, NĂNG LỰC PHÁT HIỆNGIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC HÓA HỌC CHƯƠNG HALOGEN VÀ CHƯƠNG OXI – LƯU HUỲNH LỚP 10 TRƯỜNG THPT TỈNH XIÊNG KHOẢNG CỦA NƯỚ

2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu.
Ở CHDCND Lào, chưa có công trình nào nghiên cứu một cách có hệ thống về kiểm tra đánh giá các năng lực của học sinh trường phổ thông trong dạy học hóa Hóa học. Ở Việt Nam đã có một số công trình nghiên cứu về phát triển năng lực và năng lực sáng tạo của học sinh ở trườn[r]

177 Đọc thêm

BÀI 7 - TRANG 147 - SGK HÓA HỌC 10

BÀI 7 - TRANG 147 - SGK HÓA HỌC 10

Có thể tồn tại đồng thời những chất sau trong một bình chứa được không ? 7. Có thể tồn tại đồng thời những chất sau trong một bình chứa được không ? a) Khí hiđro sunfua H2S và khí lưu huỳnh đioxit SO2. b) Khí oxi O2 và khí Cl2. c) Khí hiđro iotua HI và khí Cl2. Giải thích bằng phương trình hóa họ[r]

1 Đọc thêm

BÀI 4 - TRANG 146 - SGK HÓA HỌC 10

BÀI 4 - TRANG 146 - SGK HÓA HỌC 10

Hãy trình bày hai phương pháp điều chế hiđro sunfua từ... 4. Có những chất sau : sắt, lưu huỳnh, axit sunfuric loãng. a) Hãy trình bày hai phương pháp điều chế hiđro sunfua từ những chất đã cho. b) Viết phương trình phản ứng hóa học của các phản ứng xảy ra và cho biết vai trò của lưu huỳnh trong[r]

1 Đọc thêm

GIÁO ÁN OXI OZON HÓA HỌC 10 BAN CƠ BẢN

GIÁO ÁN OXI OZON HÓA HỌC 10 BAN CƠ BẢN

Giáo án oxi ozon hóa học 10 ban cơ bản là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên và giáo viên. Giáo án oxi ozon hóa học 10 ban cơ bản là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên và giáo viên. Giáo án oxi ozon hóa học 10 ban cơ bản là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên và giáo viên. Giáo á[r]

6 Đọc thêm

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA OXI - LƯU HUỲNH

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA OXI - LƯU HUỲNH

Nguyên tố oxi và lưu huỳnh trong bảng tuần hoàn. 1.  Nguyên tố oxi và lưu huỳnh trong bảng tuần hoàn. -  Nguyên tố oxi và lưu huỳnh thuộc nhóm VIA của bảng tuần hoàn hóa học. - Oxi là nguyên tố phổ biến nhất trên Trái Đất, chiếm khoảng 20% thể tích không khí, khoảng 50% khối lượng vỏ trái đất, kh[r]

1 Đọc thêm

BÀI 1 - TRANG 138 - SGK HÓA HỌC 10

BÀI 1 - TRANG 138 - SGK HÓA HỌC 10

Lưu huỳnh đioxit có thể tham gia các phản ứng sau. 1. Lưu huỳnh đioxit có thể tham gia các phản ứng sau :      SO2 + Br2 + 2H2O   ->   2HBr  +   H2SO4                              (1)                SO2 + 2H2O   ->  3S + 2H2O                                       (2) Câu nào diễn tả không đ[r]

1 Đọc thêm

BÀI 3 – TRANG 91 – SGK HÓA HỌC 8

BÀI 3 – TRANG 91 – SGK HÓA HỌC 8

Hãy viết công thức hóa học của hai oxit axit và hai oxit bazơ. 3. a) Hãy viết công thức hóa học của hai oxit axit và hai oxit bazơ.     b) Nhận xét về thành phần cấu tạo của các oxit đó.     c) Chỉ ra cách gọi tên của mỗi oxit đó. Hướng dẫn. a) Oxit axit : SO2; CO2 ; + Oxit bazơ : CuO ; Fe2O3 b)[r]

1 Đọc thêm

XÂY DỰNG, SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÍ NGHIỆM HÓA HỌC, BÀI TẬP THỰC NGHIỆM NHẰM KÍCH THÍCH HỨNG THÚ HỌC TẬP VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY CHO HỌC SINH QUA DẠY HỌC CHƯƠNG OXI - LƯU HUỲNH VÀ CHƯƠNG NITƠ - PHOTPHO

XÂY DỰNG, SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÍ NGHIỆM HÓA HỌC, BÀI TẬP THỰC NGHIỆM NHẰM KÍCH THÍCH HỨNG THÚ HỌC TẬP VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY CHO HỌC SINH QUA DẠY HỌC CHƯƠNG OXI - LƯU HUỲNH VÀ CHƯƠNG NITƠ - PHOTPHO

xây dựng, sử dụng hệ thống thí nghiệm hóa học, bài tập thực nghiệm nhằm kích thích hứng thú học tập và phát triển tư duy cho học sinh qua dạy học chương oxi - lưu huỳnh và chương nitơ - photpho bao gồm: cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài, phân tích sử dụng thí nghiệm hóa học về ni to, photpho, th[r]

95 Đọc thêm

BÀI 6 - TRANG 139 - SGK HÓA HỌC 10

BÀI 6 - TRANG 139 - SGK HÓA HỌC 10

Bằng phản ứng hóa học nào có thể chuyển hóa... 6. a)Bằng phản ứng hóa học nào có thể chuyển hóa lưu huỳnh thành lưu huỳnh đioxit và ngược lại lưu huỳnh đioxit thành lưu huỳnh ? b) Khí  lưu huỳnh đioxit là khí chủ yếu gây mưa axit. Mưa axit phá hủy những công trình được xây dựng bằng đá, thép. Tín[r]

1 Đọc thêm

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA 10

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA 10

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa học lớp 10: Các chuyên đề bồi dưỡng: Nguyên tử, Bảng hệ thống tuần hoàn, Phản ứng oxi hóa khử, Sơ đồ phản ứng, bài tập về nhóm halogen, oxi lưu huỳnh, nhận biết, tách chất...

73 Đọc thêm