KIỂM TRA TÍNH HIỆU LỰC CỦA VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "KIỂM TRA TÍNH HIỆU LỰC CỦA VĂN BẢN PHÁP LUẬT":

TÀI LIỆU THAM KHẢO HIỆU LỰC CỦA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, MỘT SỐ ĐIỀU BẤT CẬP VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO HIỆU LỰC CỦA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, MỘT SỐ ĐIỀU BẤT CẬP VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

Văn bản qui phạm pháp luật chứa đựng các qui phạm pháp luật (các qui định
của pháp luật). Đó cũng là cơ sở pháp lý quan trọng để Nhà nước giải quyết những vấn đề phát sinh trong xã hội và sự vụ xảy ra trên thực tế. Để xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chú nghĩa Việt Nam (theo đúng ti[r]

5 Đọc thêm

HỢP ĐỒNG LẮP RÁP THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT

HỢP ĐỒNG LẮP RÁP THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT

Bên nào vi phạm các điều khoản trên sẽ phải chịu trách nhiệm vật chất theo quy định của các văn bản pháp luật có hiệu lực hiện hành về phạt vi phạm số lượng, chất lượng, thời gian, địa đ[r]

3 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CƠ CHẾ KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM

HOÀN THIỆN CƠ CHẾ KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM

vai trò, phạm vi và đối tượng kiểm tra của Tòa án hành chính. Khái niệm vănbản hành chính mà cuốn sách đề cập gồm văn bản quy phạm pháp luật, vănbản cá biệt và hợp đồng chính. Tuy có quan niệm khác nhau về cơ chế kiểmtra văn bản giữa Việt Nam và Trung Quốc, nhưng cuốn sác[r]

158 Đọc thêm

BIÊN BẢN NGHIỆM THU, BÀN GIAO VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

BIÊN BẢN NGHIỆM THU, BÀN GIAO VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Điều 3. Chất lượng và quy cách hàng hóa :Chất lượng mặt hàng là hàng mới 100% chưa qua sử dụng, được đóng gói theoquy định của Nhà sản xuất.Điều 4. Phương thức giao nhận :Bên B giao các chứng từ cần thiết cho bên mua: Hóa đơn tài chính, biên bảngiao nhận hàng hóa, bên mua ký và gửi trả lại bên A 01[r]

5 Đọc thêm

Hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống văn bản quy phạm pháp luật dưới hình thức kiểm tra qua thực tiễn Bộ Xây dựng

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DƯỚI HÌNH THỨC KIỂM TRA QUA THỰC TIỄN BỘ XÂY DỰNG

1.Tính cấp thiết của đề tài
Thực trạng ban hành và thực hiện VBQPPL ngành xây dựng ngoài những kết quả khả quan đạt được hiện nay vẫn còn những bất cập như: Văn bản ban hành chưa đúng thẩm quyền, văn bản có nội dung chưa cụ thể, rõ ràng, thiếu mạch lạc, văn bản sai về thể thức và thủ tục ban hành,[r]

125 Đọc thêm

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

Bên nào vi phạm các điều khoản trên đây sẽ phải chịu trách nhiệm vật chất theo quy định của các văn bản pháp luật có hiệu lực hiện hành về phạt vi phạm chất lượng, số lượng, thời gian, đ[r]

11 Đọc thêm

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

Bên nào vi phạm các điều khoản trên đây sẽ phải chịu trách nhiệm vật chất theo quy định của các văn bản pháp luật có hiệu lực hiện hành về phạt vi phạm chất lượng, số lượng, thời gian, đ[r]

11 Đọc thêm

BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

Bên nào vi phạm các điều khoản trên đây sẽ phải chịu trách nhiệm vật chất theo quy định của các văn bản pháp luật có hiệu lực hiện hành về phạt vi phạm chất lượng, số lượng, thời gian, đ[r]

5 Đọc thêm

VĂN BẢN PHÁP LUẬT MÔN XÂY DỰNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT

VĂN BẢN PHÁP LUẬT MÔN XÂY DỰNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT

LUẬT
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 512001QH10;
Quốc hội ban hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật,
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Văn bản quy phạm pháp luật[r]

303 Đọc thêm

Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong các công ty cổ phần xây lắp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Hội nhập kinh tế quốc tế là chủ trương nhất quán, xuyên suốt trong
chính sách đối ngoại, hợp tác quốc tế của Việt Nam trong quá trình đổi mới
đất nước. Sau 30 năm đổi mới và sau 10 năm gia nhập Tổ chức thương mại
thế giới (WTO), quá trình hội nhập của Việ[r]

206 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ 7 HỆ THỐNG PHÁP LUẬT

CHUYÊN ĐỀ 7 HỆ THỐNG PHÁP LUẬT

 Ý nghĩa: việc nhóm các quy phạm vào một chếđịnh giúp xác định vị trí, vai trò của chúng vớinhau và với hệ thống2.3 Ngành luật Khái niệm: hệ thống các quy phạm pháp luậtđiều chỉnh các quan hệ xã hội trong một lĩnhvực nhất định của đời sống xã hội. Căn cứ phân định:–[r]

24 Đọc thêm

Công tác kiểm tra nội bộ trường học ở trường tiểu học lê đình chinh giải pháp và thực trạng

CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ ĐÌNH CHINH GIẢI PHÁP VÀ THỰC TRẠNG

Thực tế cho thấy, công tác kiểm tra nội bộ trường học trong nhiều năm qua của Hiệu trưởng một số trường còn mang tính hình thức, thực hiện chưa thật đầy đủ theo tinh thần các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của ngành. Cá biệt, có Hiệu trưởng còn giao cho các tổ chuyên môn và các bộ phận trong nhà trường[r]

41 Đọc thêm

4 ĐỀ TRẮC NGHIỆM THI CÔNG CHỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

4 ĐỀ TRẮC NGHIỆM THI CÔNG CHỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Đề số 1
Câu 1. Tài chính công ở nước ta không có vai trò nào dưới đây?
a. Thực hiện công bằng xã hội.
b. Bảo đảm kỷ luật tài khóa tổng thể.
c. Tài chính công góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển có hiệu quả và ổn định.
d. Tài chính công bảo đảm cho hoạt động của bộ máy Nhà nước.
Câu 2. N[r]

10 Đọc thêm

Tài liệu ôn thi chứng chỉ thuế chuyên đề HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ

TÀI LIỆU ÔN THI CHỨNG CHỈ THUẾ CHUYÊN ĐỀ HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ

Văn bản pháp luật
NĐ 512010NĐCP về hóa đơn bán HHDV
Thông tư 1532010TTBTC ngày 2792010 áp dụng từ 112011 đến 172013
TT 642013TTBTC ngày 15 52013
Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 7 2013
TT 322011TTBTC ngày 14 tháng 3 năm 2011 2011về HĐ điện tử

57 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Đặc điểm của văn bản pháp luậtVăn bản pháp luật là hình thức thể hiện ý chí của chủ thể có thẩm quyền, dưới dạngngôn ngữ viết, được ban hành theo hình thức, thủ tục do pháp luật quy định, nhằmđạt được những mục tiêu quản lý đã đặt ra. Nếu căn cứ vào nội dung, có thể chiavăn bản[r]

3 Đọc thêm

Những điều càn biết về hợp đồng lao động

NHỮNG ĐIỀU CÀN BIẾT VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

HĐLĐ và thỏa ước lao động tập thể có những điểm giống nhau cơ bản như các quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của các bên khi tham gia xác lập quan hệ lao động và đều phải tuân theo những trình tự nhất định để có giá trị và hiệu lực bắt buộc thi hành đối với NLĐ và NSDLĐ. Nhưng bên cạnh đó, thoả ước l[r]

5 Đọc thêm

KHỞI KIỆN VÀ THỤ LÝ VỤ ÁN DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA BLTTDS 2015

KHỞI KIỆN VÀ THỤ LÝ VỤ ÁN DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA BLTTDS 2015

Để đảm bảo cho Tòa án xét xử đúng theo các quy định của pháp luật trong các vụ án dân sự đảm bảo cho quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự được đảm bảo, thì pháp luật đã có những quy định rõ rang, cụ thể về các thủ tục giải quyết các vụ án dân sự. Trong đó có thủ tục khởi kiện và thu lý vụ án,[r]

17 Đọc thêm

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ KIỂM TRAMÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VĂN BẢN

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ KIỂM TRAMÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VĂN BẢN

Hiệu lực và nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luậtChương 2: Những yêu cầu cơ bản trong nghiệp vụ Xây dựng văn bảnYêu cầu về nội dung và hình thức của văn bảnYêu cầu về phong cách, ngôn ngữYêu cầu về thể thức trình bày văn bảnQuy trình Xây dựng văn bảnChương 3: Kỹ thuật Xây dựng[r]

7 Đọc thêm

Chủ thể có thẩm quyền áp dụng biện pháp tạm đình chỉ, đình chỉ văn bản trái pháp luật

CHỦ THỂ CÓ THẨM QUYỀN ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TẠM ĐÌNH CHỈ, ĐÌNH CHỈ VĂN BẢN TRÁI PHÁP LUẬT

Chủ thể có thẩm quyền áp dụng biện pháp tạm đình chỉ, đình chỉ văn bản pháp luật sai trái

Câu 24. Trong trường hợp nào thì chủ thể có thẩm quyền áp dụng biện pháp tạm đình chỉ, đình chỉ văn bản pháp luật sai trái? Cho ví dụ.

BÀI LÀM

Tạm đình chỉ, đình chỉ văn bản pháp luật là hai trong sáu cách[r]

6 Đọc thêm

TRÌNH BÀY KHÁI NIỆM CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC

TRÌNH BÀY KHÁI NIỆM CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC

Trình bày khái niệm công chứng Bài tập cá nhân Công chứng chứng thực
Chuyên mục Bài tập cá nhân, Công chứng chứng thực

Công chứng xuất hiện tại Việt Nam là vào những năm 30 của thế kỷ XX, do người Pháp đưa vào Việt Nam. Nhưng mãi đến năm 1987, công chứng mới được đề cập lần đầu tiên trong hệ thống[r]

4 Đọc thêm

Cùng chủ đề