GIÁO TRÌNH THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Giáo trình thuốc bảo vệ thực vật":

NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM DOTHUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM DO THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

DDT•DDT (dichlorodiphenyltrichloroethane) là chlorine hữu cơ thương phẩm,thuốc trừ sâu đã được sử dụng ở nhiều Quốc gia trên thế giới. Nó đượcsử dụng trên phạm vi rộng lớn trên cây trồng nông nghiệp, nó như làvector kiểm soát định hướng đến côn trùng mang theo bệnh tật như nhưsốt rét và s[r]

59 Đọc thêm

BÀI 56. THỰC HÀNH: TÌM HIỂU TÌNH HÌNH MÔI TRƯỜNG Ở ĐỊA PHƯƠNG

BÀI 56. THỰC HÀNH: TÌM HIỂU TÌNH HÌNH MÔI TRƯỜNG Ở ĐỊA PHƯƠNG

• Ảnh hưởng đến sức khỏe• Thực vật trồng trên đất ô nhiễm sẽ bị nhiễmbệnh, con người ăn vào cũng sẽ nhiễm bệnh• Gây ra những tổn thương cho gan, thận và hệthống thần kinh trung ương.• Gây ô nhiễm nguồn nước ngầm, các chất độccông nghiệp, thuốc trừ sâu, trừ cỏ  là nguyênnhân gây bệnh un[r]

10 Đọc thêm

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT HIỆN NAY VÀ BIỆN PHÁP ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC CHO VIỆC PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI CÂY TRỒNG TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT HIỆN NAY VÀ BIỆN PHÁP ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC CHO VIỆC PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI CÂY TRỒNG TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

tính đa dạng sinh học trong quần thể.I.4.3. Ảnh hưởng của thuốc BVTV đến môi trườngViệc dùng thuốc BVTV liên tục sẽ sinh chứng nhờn thuốc ở các loài sâu bệnh. Vìthế mỗi loại thuốc chỉ có tác dụng mạnh một số năm đầu sử dụng. Ðể hạn chế bệnh nhờnthuốc, tăng khả năng diệt[r]

13 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC SÔNG NHUỆ ĐOẠN CHẢY TỪ CẦU HỮU HÒA, HUYỆN THANH TRÌ ĐẾN CẦU CHIẾC, HUYỆN THƯỜNG TÍN SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2016

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC SÔNG NHUỆ ĐOẠN CHẢY TỪ CẦU HỮU HÒA, HUYỆN THANH TRÌ ĐẾN CẦU CHIẾC, HUYỆN THƯỜNG TÍN SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2016

cùng với chất thải đô thị, hoá chất trong nông nghiệp chủ yếu đƣợc thải trực tiếp ra3các dòng sông. Sông Tô Lịch hàng ngày phải nhận 2.900 m nƣớc thải đô thị và322.000 m nƣớc thải công nghiệp từ 33 nhà máy… (Hồ Thị Lam Trà, 2000).Các mẫu nƣớc sông đƣợc quan trắc trong năm 2004 có nồng độ BOD5, COD c[r]

Đọc thêm

PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẾN CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG SỐNG.

PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẾN CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG SỐNG.

Ưu điểm của kỷ thuật này là có thể xác định được cả hai dạng tồn tại: acid vàmethyl ester của các thuốc diệt cỏ. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, ứng với dạngacid tự do, phương pháp cho phép định lượng tốt các hợp chất trên với giới hạn pháthiện (LOD) thấp từ 0.75 – 1.5 μg.Kg-1 và hiệu suất[r]

36 Đọc thêm

THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA HOẠT CHẤT PROPARGITE YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ

THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA HOẠT CHẤT PROPARGITE YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIATCVN 9479:2012THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA HOẠT CHẤT PROPARGITE - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀPHƯƠNG PHÁP THỬPesticides containing propargite - Technical requirements and test methodsLời nói đầuTCVN 9479:2012 do Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát[r]

Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC HÀNH ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC BVTV TRÊN CÂY LẠC, ĐẬU ĐỖ TẠI HUYỆN HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

BÁO CÁO THỰC HÀNH ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC BVTV TRÊN CÂY LẠC, ĐẬU ĐỖ TẠI HUYỆN HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Bài giảng thuốc bảo vệ thực vật, TS. Nguyễn Thị Thu Thủy,2013- http://lrc.tnu.edu.vn/upload/collection/brief/15954_5468.pdf- sokhcn.angiang.gov.vn/wps/wcm/connect/.../060712.doc?MOD...

11 Đọc thêm

Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật họ carbamate còn dư trong rau quả

XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT HỌ CARBAMATE CÒN DƯ TRONG RAU QUẢ

Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật họ carbamate còn dư trong rau quả

35 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN HÙNG SƠN HUYỆN ĐẠI TỪ TỈNH THÁI NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN HÙNG SƠN HUYỆN ĐẠI TỪ TỈNH THÁI NGUYÊN

Phương pháp phổ biến của người dân khi cây trồng xuất hiện sâu bệnhlà sử dụng thuốc BVTV.Thuố c BVTV đươ ̣c coi là thuố c cứu sinh của ngườinông dân mỗi khi có dicḥ bê ̣nh xảy ra và đươ ̣c người dân sử du ̣ng tự phát vớisố lươ ̣ng lớn . Điề u này không những không mang la[r]

81 Đọc thêm

TIỂU LUẬN: ẢNH HƯỞNG CỦA DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẾN HỆ SINH THÁI MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI

TIỂU LUẬN: ẢNH HƯỞNG CỦA DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẾN HỆ SINH THÁI MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI

Thuốc bảo vệ thực vật là các loại hoá chất do con người sản xuất ra để trừ sâubệnh và cỏ dại có hại cho cây trồng. Thuốc bảo vệ thực vật được phân thành hai loạichính là thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ. Các loại thuốc này có ưu điểm là di[r]

19 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH CANH TÁC CHÈ TỚI MÔI TRƯỜNG ĐẤT THỊ TRẤN BẮC SƠN – HUYỆN PHỔ YÊN – TỈNH THÁI NGUYÊN

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH CANH TÁC CHÈ TỚI MÔI TRƯỜNG ĐẤT THỊ TRẤN BẮC SƠN – HUYỆN PHỔ YÊN – TỈNH THÁI NGUYÊN

hóa chất bảo vệ thực vật, quá trình tưới tiêu…và đặc biệt là bón phân.Các chất đưa vào đất có tác dụng trực tiếp cải thiện dinh dưỡng của câytrồng và cải thiện độ phì nhiêu của đất gọi là phân bón. Phân bón được chiathành 2 nhóm chính:- Nhóm phân hữu cơ, bao gồm phân chuồng, phân bắc ,[r]

72 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH II CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH II CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM

1Chi nhánh II Công ty cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam là đơn vị sản xuấtkinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cung cấp cho khu vực miền trunguếnước ta. Để có thể đứng vững trên thị trường, Chi nhánh phải tiến hành hoạt độngsản xuất kinh doanh đạt chất lượng và hiệu[r]

84 Đọc thêm

VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN HỌC SINH THCS CHẤT THẢI NGÔNG NGHIỆP HIỂM HỌA TIỀM TÀNG

VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN HỌC SINH THCS CHẤT THẢI NGÔNG NGHIỆP HIỂM HỌA TIỀM TÀNG

- Tác dụng gây độc không phân biệt, nghĩa là gây chết tất cả những sinh vậtcó hại và có lợi trong môi trường đất, nước.Thuốc BVTV khi sử dụng cho cây trồng được cây trồng hấp thụ một phần,còn một phần bị rửa trôi theo nước xuống các sông ngòi hoặc thấm vào đất. Điềukiện môi trường đất (pH, độ[r]

9 Đọc thêm

BÁO CÁO THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ NGÀNH NÔNG NGHIỆP

BÁO CÁO THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ NGÀNH NÔNG NGHIỆP

Lớp DHSH 3Nhóm 3-DHSH31991 đến nay lượng thuốc sử dụng biến động từ 25- 38 ngàn tấn. Đặc biệt năm 2006lượng thuốc BVTV nhập khẩu là 71.345 tấn. Cơ cấu thuốc BVTV sử dụng cũng cóbiến động: thuốc trừ sâu giảm trong khi thuốc trừ cỏ, trừ bệnh gia tăng cả về sốlượng lẫ[r]

24 Đọc thêm

KHUNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG – XÃ HỘI ESMF

KHUNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG – XÃ HỘI ESMF

OP/BP-4.01 sẽ được áp dụng mục tiêu đảm bảo các dự án đầu tư có tính bền vững vàđảm bảo về mặt môi trường – xã hội; Cung cấp cho những người ra quyết định cácthông tin về các tác động môi trường-xã hội tiềm ẩn liên quan đến dự án. CPO là cơquan quản lý dự án thuộc Bộ Nông nghiệp &PTNT, chịu[r]

76 Đọc thêm

Hướng dẫn thực hành phòng thử nghiệm tốt khi phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

Hướng dẫn thực hành phòng thử nghiệm tốt khi phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

Guidelines on good laboratory pratice in residue analysis1. Giới thiệuTrong nhiều vấn đề khác, người ta cho rằng mục tiêu cuối cùng về công bằng trong thương mạiquốc tế phụ thuộc vào độ tin cậy của các kết quả phân tích. Đặc biệt là khi phân tích dư lượngthuốc BVTV, nó không chỉ phụ thuộc sự sẵn có[r]

Đọc thêm

Thực trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp tại xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHÂN BÓN VÀ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI XÃ DIỄN THÁI, HUYỆN DIỄN CHÂU, TỈNH NGHỆ AN

Sự bùng nổ dân số trong những năm qua đã làm nảy sinh vấn đề an ninh lương thực và gây sức ép lên các vùng đất nông nghiệp trong khi diện tích đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp. Một vấn đề đặt ra cho thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng là làm thế nào để đáp ứng đủ nhu cầu lương thực của con ngư[r]

88 Đọc thêm

TIỂU LUẬN ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẾN HỆ VI SINH VẬT ĐẤT

TIỂU LUẬN ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẾN HỆ VI SINH VẬT ĐẤT

Hàng năm trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta và các nước trên thế giới, sâu, bệnh, cỏ dại (gọi chung là sâu hại) là mối đe dọa lớn và nếu không được tổ chức phòng trừ tốt, chúng có thể gây tổn thất nghiêm trọng về năng suất cây trồng và chất lượng nông sản. Bởi vì, thiệt hại do các loại sinh vật hạ[r]

18 Đọc thêm

HOÁ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

HOÁ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

Nước thải tự nhiên: nước mưa được xem là nước thải tự nhiên. Ở những thành phố lớn,nước thải tự nhiên được thu gom theo một hệ thống thoát nước riêng.Nước thải đô thị: là tổng hợp tất cả các loại nước thải kể trênTheo quan điểm quản lý môi trường, các nguồn gây ô nhiễm nước còn được phân thành2 loại[r]

Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CỦA CHI NHÁNH I – CÔNG TY CP THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MÊ LINH – HÀ NỘI

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CỦA CHI NHÁNH I – CÔNG TY CP THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MÊ LINH – HÀ NỘI

1.2.1 Mục tiêu chung
Đánh giá hoạt động tiêu thụ thuốc bảo vệ thực vật của chi nhánh I – Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam trên địa bàn huyện Mê Linh – Hà Nội, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty.
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
Góp phần hệ thống hoá[r]

108 Đọc thêm

Cùng chủ đề