ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC BỆNH SỐT DENGUESỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TẠI HUYỆN HƯƠNG KHÊ TỈNH HÀ TĨNH NĂM 2010

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC BỆNH SỐT DENGUESỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TẠI HUYỆN HƯƠNG KHÊ TỈNH HÀ TĨNH NĂM 2010":

KE HOACH NAM HOC 2010 - 2011 CUA THCS KIM HOA

KE HOACH NAM HOC 2010 - 2011 CUA THCS KIM HOA

Tip tc i mi phng thc giỏo dc o c, giỏo dc ngoi gi lờn lp, giỏo dc hng nghip theo tinh thn lng ghộp v tớch hp; chỳ trng giỏo dc giỏ tr, giỏo dc k nng sng cho hc sinhTip tc tng cng k cng, nn np trong qun lý dy hc, kim tra ỏnh giỏ, thi c. Tng cng vai trũ ca cỏc s GDT, phũng GDT, trng THCS, THPT trong vic qun lý vic thc hin chng trỡnh giỏo dc, ch o i mi phng phỏp dy hc, i mi kim tra ỏnh giỏNăm học 2010 2011 nhà trờng THCS Kim Hoa tip tc trin khai tớch cc v hiu qu cuc vn ng "Hc tp v lm theo tm gng o c H Chớ Minh"; cuc vn ng Mi thy cụ giỏo l mt tm gng o c, t hc v sỏng to v phong tro thi ua Xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc theo hng dn ti Ch th ca B trng B GDT v nhim v trng tõm ca giỏo dc mm non, giỏo dc ph thụng, giỏo dc thng xuyờn v giỏo dc chuyờn nghip nm hc 2010-2011 bng nhng ni dung, hỡnh thc thit thc, hiu qu, phự hp vi c im ca cp hc v iu kin tng a phng, tng c s trng hc vi phng chõm lng ghộp v tớch hp ni dung, gii phỏp cỏc cuc vn ng v cỏc phong tro thi ua nhm huy ng nhiu ngun lc, nõng cao hiu qu cỏc hot ng dy hc v giỏo dc trong nh trng. - T chc ỏnh giỏ kt qu 4 nm thc hin cuc vn ng Hai Khụng; a hot ng ny thnh hot ng thng xuyờn trong cỏc c quan qun lý v cỏc c s giỏo dc trung hc.- Gn vic thc hin cỏc cuc vn ng v cỏc phong tro thi ua vi vic rốn luyn phm cht chớnh tr, o c li sng ca cỏn b qun lý, giỏo viờn, nhõn viờn v hc sinh ti mi c quan qun lý v c s giỏo dc trung hc, to s chuyn bin tớch cc v rừ nột v cht lng giỏo dc trung hc.4. Các hoạt động dạy và học:4.1. Thực hiện việc giảng dạy các bộ môn văn hoá và các hoạt động giáo dục theo quy định : Năm học 2010 2011 nhà trờng THCS Kim Hoa thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy các bộ môn văn hoá và các hoạt động giáo dục theo đúng quy định của ngành cũng nh các hoạt động giáo dục khác ngành đề ra 4.2. Thực hiện dạy học 2 buổi/ ngày cho học sinh : Năm học 2010 2011 tuy nhà
Xem thêm

7 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH NGẦM

GIÁO TRÌNH TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH NGẦM

ờng b Đè C d ki n dài g n 6 kmgồờng h m v i 4 làn xe, 2 c u, v n tốc thi t k là 80 km/h và có thcht c 7 Đồng b víu hành,u công trình dân sinh khác.Thời gian d ki n hoàn thành d4 V i s liên doanh gópvốn cn gồm Tổng Công ty xây d ng N i, Công ty Cổph ĐH i Th ch, Công ty Cổ ph n tM LvàTây Nguyên, Công ty Cổ ph Á Cp Công ty Cổ phĐè Ctri n khai d án. Nằm trên Quốc l A Đè C là m t trong nh ngèn và nguy hi m nh t t i mi n Trung. MỗĐè C ti p nh n hàngt xe qua l i và mỗèờng xuyên x y ra nhi u v tai n ngiao thông nghiêm tr ng.V i vi c tri n khai d án Hờng b
Xem thêm

201 Đọc thêm

VIÊM CƠ TIM CẤP ĐE DOẠ TỬ VONG Ở TRẺ EM THÔNG BÁO MỘT TRƯỜNG HỢP

VIÊM CƠ TIM CẤP ĐE DOẠ TỬ VONG Ở TRẺ EM THÔNG BÁO MỘT TRƯỜNG HỢP

y ok e và ế bàoT làm giảm số lượ g đơ vị co bóp cuả ơ. á dụ g ày í lũy dần gây suy giảmchứ ă g o bóp dẫ đến tái cấu trúc lâu dài và tiến triển bơdã ỡ.Hoạt hoá cytokine: Chất trung gian chủ yếu ho t hoá miễn dị và duy rì đáp ứngmiễn dịch là cytokines. Matsumori và cs cho thấy rằng các bâ vêơóho t hoá m nh mẽ cytokine bao gồm yêú tố ho i tử mô, interleukin-1 và Cytokine gópphần quan trọ g đối với d ng biểu hi n b nh.Giai đoạn 4: BơdãBiểu hi n lâm sàng của viê ơó ể khác nhau từ mứ độ nhẹ, oá g qu đếnmứ độ nặng có thể gây tử vong [2, 6].Các biểu hi n hay gặp nhất là số , đ u gực, khó thở, gan to, phù. B nh nhân củachúng tôi có biểu hi k á đặc bi t. Ngoài biểu hi n sốt bâ đã ó b ểu hi đ ungự vù g 1/3 dướ xươ g ứ và vù g ượng vị. Chính tri u chứ g đ u vù g ượng vịđã là lướng thầy thuố đến chẩ đó v ê d dày và chỉ định soi d dày.Chẩ đoá xá đị v êơk ô g k ó. Cá p ươ g ê g úp k ẳ g định chẩnđó là đâ đồ, siêu âm tim và có thể chụp cộ g ưởng từ khi cần thiết.
Xem thêm

4 Đọc thêm

TRƯỜNG THPT CHUYÊNNGUYỄN HUỆĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN IIMÔN ĐỊA LÍ

TRƯỜNG THPT CHUYÊNNGUYỄN HUỆĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN IIMÔN ĐỊA LÍ

- Lao đô ̣ng có chuyên môn ki ̃ thuâ ̣t cao , thị trường rộng lớn, cơ sở ha ̣ tầ ng thuô ̣cloại tốt nhất cả nước.0,50,50,51,0 đ0,250,7522III1- Gầ n các vùng nguyên liê ̣u: thủy hải sản, lương thực, cây công nghiê ̣p…- Tâ ̣p trung nhiề u ngà nh công nghiê ̣p, trong đó có nhiề u ngành tro ̣ng điể m ; có sứchút đối với các nguồn lực bên ngoài.- Các yếu tố khác....Chứng minh rằng trong những năm qua, nền kinh tế nước ta có nhữngchuyển biến rõ rệt về cơ cấu ngành* Sự thay đổi tỷ trọng của các ngành trong cơ cấu GDP
Xem thêm

4 Đọc thêm

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN.NH 10-11

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN.NH 10-11

KẾ HOẠCH CÁ NHÂNHọ và tên : NGUYỄN THỊ PHÚĐơn vị công tác : Trường THCS Đặng LễTrình độ đào tạo : CĐSP Toán TinCông tác được giao : Toán 7A; Công nghệ 7A; Bồi dưỡng HSYK Toán 7. Chủ nhiệm lớp 7A.I/ Đặc điểm tình hìnhNăm học 2010-2011 là năm học toàn ngành giáo dục tiếp tục đổi mới công tác quản lí để nâng cao chất lượng giáo duc, tăng cường kỉ cương nề nếp trong dạy và học, năm học tiếp tục thực hiên ba cuộc vận động và một phong trào. Đay là kim chỉ nam xuyên suốt quá trình dạy và học của bản thân tôi cũng như quá trình công tác trong năm học. Vì vậy bản thân tôi nhận thấy năm học này có những thuận lợi và khó khăn sau :1/Thuận lợi :-Đươc phân công giảng dạy phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo, không dạy chéo ban.-Có nhiều giáo viên trong tổ cùng bộ môn, có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy nên thuận lợi cho việc học hỏi kinh nghiệm và trao đổi chuyên môn.-Đa số HS lớp chủ nhiệm ngoan, dễ bảo, lúa tuổi và nhận thức đồng đều, phần lớn gia đình PHHS quan tâm tạo điều kiện tốt cho việc học tập của các em.2/Khó khăn :-Tài liệu tham khảo phục vụ bộ môn còn hạn chế.-Cơ sở vật chất phục vụ dạy học còn hạn chế.-Một số HS chưa chú ý học tập,chưa có ý thức xây dựng bài.Một số em còn học lệch.-Do trình độ nhận thức còn hạn chế nên 1 số gia đình phụ huynh chưa hiểu đúng về nhà trường,chưa quan tâm đến việc học của con em mình.Đăc biệt lớp Chủ nhiệm có nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên các em không có nhiều thời gian đầu tư cho việc học.II/Chỉ tiêu phấn đấu :1/Tư tưởng chính trị :-Luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị-Gương mẫu chấp hành mọi đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.-Luôn rèn luyện phẩm chất tư tưởng đạo đức của người Giáo viên.-Đoàn kết nội bộ, luôn gương mẫu trước học sinh.ĐĂNG LÍ XẾP LOẠI : TỐT
Xem thêm

6 Đọc thêm

Đề thi HSG lớp 12 vòng 1 tỉnh Long An năm 2013 môn Hóa pdf

ĐỀ THI HSG LỚP 12 VÒNG 1 TỈNH LONG AN NĂM 2013 MÔN HÓA PDF

B/ CHO BI ẾT DẠNG LI ÊN K ẾT HIĐRO GIỮA CÁC PHÂN TỬ PHENOL VÀ ANCOL ETYLIC THÌ D ẠNG N ÀO B ỀN NH ẤT, DẠNG N ÀO KÉM B ỀN NHẤT?. KHÔNG GIẢI THÍCH 4.2/ T Ừ ETYLEN, CÁC CHẤT VÔ CƠ, XÚC TÁC [r]

6 Đọc thêm

Tài liệu Đề thi HSG lớp 12 vòng 1 tỉnh Long An năm 2013 môn Hóa bảng B pptx

TÀI LIỆU ĐỀ THI HSG LỚP 12 VÒNG 1 TỈNH LONG AN NĂM 2013 MÔN HÓA BẢNG B PPTX

B/ CHO BI ẾT DẠNG LI ÊN K ẾT HIĐRO GIỮA CÁC PHÂN TỬ PHENOL VÀ ANCOL ETYLIC THÌ D ẠNG N ÀO B ỀN NH ẤT, DẠNG N ÀO KÉM B ỀN NHẤT?. KHÔNG GIẢI THÍCH 4.2/ T Ừ ETYLEN, CÁC CHẤT VÔ CƠ, XÚC TÁC [r]

6 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ MỘT SỐ BỆNH HẠI CÂY KEO TAI TƯỢNG GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ MỘT SỐ BỆNH HẠI CÂY KEO TAI TƯỢNG GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Nghiên cứu bệnh hại cây trên cơ sở đó xác định các biện pháp bảo vệ cây làmcho năng suất cây trồng ở mức cao và ổn định. Góp phần phát huy tác dụngcủa giống cây có năng suất cao và các biện pháp kỹ thuật trồng trọt tiên tiến:Bón phân, chế độ nước, mật độ cao… trong sản xuất không để bệnh hại pháttriển và gây thành dịch. Giải quyết vấn đề bệnh cây góp phần tạo điều kiệncho việc hình thành các vùng chuyên canh, nhất là những cây có giá trị kinh5tế lớn (Đường Hồng Dật, 1979) [8]. Để có thể hoàn thành được các nhiệm vụtrên đây, khoa học bệnh cây có các nội dung:Nghiên cứu và xác định nguyên nhân gây bệnh: Nguyên nhân gây bệnhthường rất nhiều và rất phức tạp, trong thực tế nhiều trường hợp cùng mộtnguyên nhân nhưng gây ra những biểu hiện bệnh rất khác nhau, ngược lại cónhững trường hợp nhiều nguyên nhân cùng gây ra một triệu chứng bệnh rấtgiống nhau. Một biểu hiện bệnh có thể có một hoặc một số nguyên nhân chủyếu và một số nguyên nhân thứ yếu. Nhầm lẫn vai trò và vị trí các loại nguyênnhân có thể dẫn đến những kết luận và hành động sai lầm. Có xác định đúngnguyên nhân gây bệnh thì các công việc tiếp tục sau đó mới có cơ sở chắcchắn và chính xác. Muốn phòng trừ bệnh, bảo vệ cây có hiệu quả, tránh lãngphí và các hậu quả tiêu cực khác, không thể không xác định nguyên nhân gâybệnh (Đường Hồng Dật, 1979) [8].Phát hiện các quy luật phát sinh, phát triển và hình thành của dịch củabệnh cây: Bệnh cây phát sinh và phát triển theo những quy luật nhất định. Cácquy luật đó phụ thuộc vào tình trạng và đặc điểm của tập đoàn vi sinh vật gâybệnh, cây chủ và điều kiện bên ngoài. Khoa học bệnh cây phải nắm được cácquy luật đó. Công tác dự tính, dự báo và phòng trừ bệnh đều phải dựa trênquy luật này mới đảm bảo kết quả tốt được (Đường Hồng Dật, 1979) [8].Tìm hiểu bản chất, đặc điểm và các quy luật chống chịu của bệnh cây:
Xem thêm

92 Đọc thêm

Tạ Văn Phụng và cuộc khởi binh chống Nguyễn (1861-1865) docx

TẠ VĂN PHỤNG VÀ CUỘC KHỞI BINH CHỐNG NGUYỄN (1861-1865) DOCX

Phạm Văn Sơn thì Tạ Văn Phụng cho rằng quân lực của triều đình đã chuyển hết ra Bắc Kỳ và Nam Kỳ. Ở đấy quân đơn tướng ít mà bị đánh úp dễ bị mất như chơi. Nhưng chẳng may kế hoạch này không thành vì binh thuyền của Phụng bị bão tan vỡ gần hết [4]. Đề đốc Lê Quang Tiến và Tuần phủ Bùi Huy Phan bắt được tin ấy vội đem quân ra định tiêu diệt nốt, không ngờ quân của Tạ Văn Phụng tuy không còn khả năng tấn công Huế, nhưng vẫn còn đủ sức đánh tập hậu, khiến quân triều bị thua đậm. Thất bại, cả hai võ quan trên đều nhảy xuống biển tự tận. Tháng 6 năm Giáp Tý (1864), đạo quân thứ Hải Yên lại tổ chức tấn công quân Tạ Văn Phụng ở tại La Khê, tổng Hà Bắc (thuộc huyện Yên Hưng, phủ Hải Đông, tỉnh Quảng Yên). Lần này, quân triều bị thua to, biền binh bị thương và thất lạc rất nhiều. Các tướng nhà Nguyễn là Hiệp thống Trương Quốc Dụng, Tán lý Phạm Văn Khuê, Tán tương Trần Huy Sách đều tử trận. Riêng Chưởng vệ Hồ Thiện bị bắt sống, nhưng sau đó cũng bị giết chết. Nhận được tin đại bại, vua Tự Đức liền sai người đi "thuê tàu khách đánh giặc" (tức tàu của hải quân nhà Thanh). Sách Quốc triều sử toát yếu chép: Tháng 7, Ngài (Tự Đức) sai Thị lang bộ Hộ Trịnh Lý Hanh qua quân thứ Hải Yên, hội đồng với quan quân thứ thuê tàu khách đánh giặc [13]. Tháng 4 năm Ất Sửu (1865), Tạ Văn Phụng đem hơn 300 chiến thuyền từ cù lao Phò Long, quần đảo Cát Bà, chia làm ba đạo đến quấy phá ở mạn Hải Dương. Tướng Nguyễn Tri Phương khiến Nguyễn Văn Vĩ đốc thuyền đến đánh, bắt sống và chém nhiều quân nổi dậy. Cũng trong tháng này, quân Tạ Văn Phụng lại tràn vào sông Võ Định xứ Lang Thâm thuộc tỉnh Hải Dương, dùng kế hỏa công đánh tan tác đạo quân thủy ở nơi sông Cấm, bắt sống được Thống chế Nguyễn Doãn rồi giết chết. Hay
Xem thêm

10 Đọc thêm

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 - CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 - CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG

5% lợi nhuận sau thuế(Quỹ khen thưởng của Tổng Giám đốc tại đơn vị sẽ thực hiện theo quy định hiện hành củaNhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)Quỹ phúc lợi5% lợi nhuận sau thuếQuỹ điều hành của HĐQT, BKS5% lợi nhuận sau thuếQuỹ đầu tư phát triển : Toàn bộ số lợi nhuận còn lại.c) Nội dung công việc thực hiện chủ yếuTiếp tục điều chỉnh và kiện toàn tổ chức hoạt động SXKD, xây dựng và bổ sung quytrình, quy chế, cải tiến và hoàn thiện phương án khoán lương theo doanh thu, lợi nhuận tớitừng bộ phận nhằm đảm bảo công bằng trong thu nhập (người lao động nhiều, chất lượngtốt đem lại hiệu quả cao thì hưởng lương cao – người lao động ít hưởng ít) ;Phát huy tối đa năng lực cá nhân, tạo điều kiện và phát huy khả năng chủ động khaithác và tổ chức thực hiện công việc, tiết kiệm chi phí, nâng cao doanh thu, đảm bảo lợinhuận, cải thiện thu nhập.Tận dụng và phát huy triệt để những thế mạnh sẵn có về Thiết kế - Mĩ thuật và Chếbản ; Trang bị thêm máy móc thiết bị, bổ sung thêm lực lượng để nâng cao chất lượng sảnphẩm, dịch vụ nhằm nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh từ đó có điều kiện khai thácthêm nguồn công việc, tìm kiếm thêm khách hàng để đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKDnăm 2010.Đặc biệt đẩy mạnh công tác xuất bản, tập trung khai thác mảng đề tài sách, tranhảnh, thiết bị cho bậc học mầm non. Đa dạng đề tài, chủng loại sản phẩm, chú trọng đầu tưnâng cao chất lượng mĩ thuật cho các sản phẩm của công ty nhằm vừa đáp ứng tốt hơn yêucầu dạy và học vừa tạo thêm nguồn công việc thiết kế - chế bản.Đầu tư nhân lực, vật lực nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng thị trường, hệ thốngkhách hàng, kênh luồng phân phối sản phẩm.d) Nội dung công việc trọng tâm
Xem thêm

4 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÂN LOẠI THU GOM VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI PHƯỜNG NAM HÀ THÀNH PHỐ HÀ TĨNH TỈNH HÀ TĨNH

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÂN LOẠI THU GOM VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI PHƯỜNG NAM HÀ THÀNH PHỐ HÀ TĨNH TỈNH HÀ TĨNH

trên địa bàn phường Nam hiện nay.Đánh giá được những lợi ích và chi phí trong hoạt động thu gom RTSH trên địabàn phường.Tìm hiểu được nhận thức, hành vi của người dân trong việc phân loại RTSH vàđánh giá những khó khăn, hạn chế mà phường đang gặp phải.Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phân loại, thugom và xử lý RTSH trên địa bàn phường Nam .SVTH: Nguyễn Thị Thủy - K44KT-TNMTviiKhóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh BìnhPHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ1. Lý do chọn đề tàiThực hiện nhiệm vụ, mục tiêu tổng quát của đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lầnthứ XVII “phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Huy động đồng bộ các nguồn lưc đầuuếtư phát triển công nghiệp, phát triển toàn diện nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thựchiện tốt các chính sách xã hội nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân; mởtế
Xem thêm

84 Đọc thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 - CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 - CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

THÔNG TIN CHUNGNhững sự kiện quan trọngThành lập:Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn tiền thân là Trúc Giang Kỹ Nghệ Công ty đượcthành lập từ năm 1968, là một trong những Công ty Dệt lưới đánh cá lớn và uy tín nhất ởmiền Nam Việt Nam.Tháng 12/1978 theo Quyết định số 2282/STS-TCCB ngày 15/12/1978 của Sở Thủysản sát nhập Xưởng Nhựa số 6, Công ty Trần Phục Phát và Việt Nam Dệt lưới Công tythành lập Xí nghiệp quốc doanh Dệt Lưới Bao Bì, tiếp tục kế thừa, duy trì và phát triển sảnphẩm truyền thống của Trúc Giang Kỹ Nghệ Công ty là sản xuất các loại chỉ cước và cácloại lưới đánh bắt thủy hải sản mà chủ yếu phục vụ cho ngư trường miền Nam Việt Nam.Không ngừng ở đó, Xí nghiệp đã tiếp tục gia tăng sản lượng và mở rộng thị trườngtiêu thụ sang miền Nam, miền Trung, một số tỉnh phía Bắc và tiến xa hơn nữa là thị trườngcác nước Châu Âu, Châu Á bằng cách đầu tư thêm máy móc thiết bị hiện đại, phát huy tốiđa năng lực sản xuất để làm ra sản phẩm đạt chất lượng cao đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trongnước và xuất khẩu.Chuyển đổi sở hữu thành Công ty Cổ phần:Ngày 12/03/1999 theo Quyết định số 1125/QĐ-TTCP của Thủ Tướng Chính Phủ,công ty thực hiện quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nhằm nâng cao khả năngcạnh tranh của doanh nghiệp, phát huy nội lực và huy động thêm các nguồn vốn từ bênngoài để củng cố và phát triển.Ngày 24/04/2000, Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần và cổđông Nhà Nước nắm giữ 40% vốn điều lệ Công ty. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN Tên tiếng Anh: SAIGON FISHING NET JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: SFN Họ và tên Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị hiện nay: Ông Võ Văn Thành Địa chỉ: 89 Nguyễn Khoái, Phường 01, Quận 4, Tp. HCM Điện thoại: (++84-8) 39400945 Fax: (++84-8) 394015801
Xem thêm

18 Đọc thêm

Hốt bạc nhờ đầu cơ vào sự... đổ vỡ kinh tế ppt

HỐT BẠC NHỜ ĐẦU CƠ VÀO SỰ ĐỔ VỠ KINH TẾ

nhận thức bởi thực chất của đầu tư là đầu cơ, là bỏ tiền ra nhằm vào cái gì đó hiện chưa chắc có thành hiện thực trong tương lai hay không. Với kinh nghiệm tích lũy được, Paulson quyết định thành lập công ty riêng, gõ cửa thế giới đầu cơ chỉ với vài nhân viên và 2 triệu USD huy động được. Ông vận dụng triết lý "nước lặng là nước sâu", đứng trong bóng tối quan sát sự việc xảy ra ở khu sáng để kiếm lời. Nhân vật này có biệt tài nhìn thấy được bóng dáng cuộc khủng hoảng và thu lợi ngay từ nguy cơ đó thay vì gióng lên tiếng chuông báo động. Thủ đoạn của Paulson lại lợi dụng kinh tế suy thoái, dùng tiền và quan hệ mua lại các khoản nợ của những công ty đang gặp khó khăn. Khi nền kinh tế bắt đầu phục hồi trở lại, ông bắt đầu hốt bạc từ những "cỗ máy kiếm tiền" này. Trên đà làm ăn như "lên đồng", Paulson bắt đầu khiến giới đầu cơ toàn cầu "khiếp vía" với những phi vụ đầu tư của mình. Ông lần lượt thâu tóm một số ngân hàng, nhà đất phố Wall, gây ảnh hưởng nên hệ thống tài chính của nước Mỹ nhờ sức ép từ những quỹ đầu cơ do mình nắm giữ. Tuy nhiên, vừa ra "biển lớn" ông đã bị ăn "quả đắng". Giữa năm 2005, Paulson cho rằng kinh tế Mỹ có vấn đề nên tập trung đầu cơ vào sự giảm giá của cổ phần các doanh nghiệp. Nhưng tỷ giá chứng khoán ở Mỹ vẫn cứ tiếp tục tăng cho tới cuối năm 2005. Paulson bị "chết hụt", nhưng đổi lại được bài học xương máu là không thể tin cậy được vào thông tin của kẻ khác. Ông ngẫm ra rằng: "Điều chắc chắn nhất là chẳng có gì chắc chắn cả", "quy luật quan trọng nhất là chẳng có quy luật nào cả" và "nguyên tắc tối thượng là cái gì cũng có thể xảy ra".
Xem thêm

11 Đọc thêm

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010 CÔNG TÁC CÚC TIẾN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI- DU LỊCH TỈNH SÓC TRĂNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010 CÔNG TÁC CÚC TIẾN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI- DU LỊCH TỈNH SÓC TRĂNG

- Trung tâm TTXTDL đã in và phát hành 400 bản Bản tin “Xuân Canh Dần” năm 2010 đến các phòng VHTT huyện và thành phố Sóc Trăng, các ban, ngành tỉnh liên quan và các Sở VHTTDL, các Trung tâm TTXTDL thuộc các tỉnh ĐBSCL và một số tỉnh khác trong cả nước, xuất bản và phát hành Bản tin du lịch quý II; tờ rơi, tập gấp, Bản đồ Kinh tế - Du lịch Sóc Trăng, tài liệu giới thiệu thông tin về dự án và phương án kêu gọi đầu tư du lịch của tỉnh Sóc Trăng, đĩa VCD giới thiệu Sóc Trăng Quê tôi. - Vận động các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và phối hợp với Ban Biên tập Niên giám cung cấp thông tin và ký hợp đồng tham gia 4quảng bá trên cuốn sách “Niên giám điện thoại ngành văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam” .- Cung cấp thông tin cho Công ty Cổ phần Truyền thông Đại Việt thực hiện ấn phẩm “Du lịch Sóc Trăng”.3.2. Đăng tin du lịch trên trang Website du lịch của tỉnh:Tham gia cung cấp tin bài, hình ảnh về tình hình hoạt động của đơn vị và một số thông tin về dự án đầu tư có liên quan đến lĩnh vực du lịch gởi cho Ban Biên tập đăng tin trên trang thông tin điện tử của Tỉnh và của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng.3.3. Công tác tham dự hội chợ, hội thảo và ngày hội: - Tham gia hội “Chợ Hoa Xuân Canh Dần 2010” tại Khu Văn hóa Hồ Nước Ngọt Tp. Sóc Trăng; Tham gia 02 gian hàng triển lãm nhân “Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh” lần thứ VI – 2010 tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh và tham gia các hoạt động văn hóa “Chào mừng thành công đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam và Tuần lễ Văn hóa Du lịch Thái Nguyên” tại Bảo tàng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam.- Tham dự hội thảo chuyên đề “Đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc” do Cục Xúc tiến Thương mại, Vụ Thị trường Châu Á – Thái Bình Dương, Bộ Công thương tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Hội nghị tỉnh Sóc Trăng; tham dự và viết bài tham luận phục vụ hội thảo “ Liên kết phát triển du lịch Đồng bằng
Xem thêm

6 Đọc thêm

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " XÂY DỰNG CÁC THIẾT CHẾ VĂN HOÁ MANG YẾU TỐ VĂN MINH MỘT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY" doc

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: " XÂY DỰNG CÁC THIẾT CHẾ VĂN HOÁ MANG YẾU TỐ VĂN MINH MỘT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY" DOC

in the context of industrialization, modernization and globalization, the development of cultural institutions with civilization factors can serve as a tool to assess and evaluate educational quality in general and higher education in particular. Simultaneously, it has become one of the inevitable and objective factors in the global tendencies of the time. 1. Đặt vấn đề Văn hoá và văn minh là những thuật ngữ xuất hiện khá lâu trong ngôn ngữ nhân loại, đó là những khái niệm phức hợp và khó xác định. Song ngày nay khi nói đến văn hoá người ta thường đề cập đến khái niệm văn minh, bởi vì: khái niệm văn hoá hướng tới giá trị xã hội và giá trị truyền thống nói lên mặt tinh thần của xã hội, còn văn minh luôn đánh dấu sự phát triển trình độ của con người và tiến bộ xã hội, nhất là mặt vật chất. Do vậy, văn hoá và văn minh có quan hệ khắng khít với nhau và là đôi bạn đ ồng hành trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và đô thị hoá hiện nay. Nói cách khác xã hội muốn có hạnh phúc, công bằng xã hội, thì bên cạnh việc định hướng các giá TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 1(36).2010 91 trị văn hoá thì phải xem sự tiến triển văn minh là một yếu tố không thể thiếu được, mang tính biện chứng và hỗ trợ cho nhau. Văn hoá và văn minh là những khái niệm có mối quan hệ khắng khít không thể tách rời nhưng chúng không phải đồng nhất về nội hàm và ngoại diên của khái niệm. Cho nên tuyệt đối hoá, đồng nhất hoặc đem đối lập hoàn toàn đều dẫn tới sự sai lầm. Văn minh không chỉ thuần tuý ở văn hoá lý trí, nó không phải cái đồng nhất với văn hoá, vì thời đại văn minh có nhiều hình thái kinh tế - xã hội khác nhau và văn minh dù có những hạn chế nhất định nhưng lại gần gũi với văn hoá, nên nó không phải là giai đoạn suy tàn và già cỗi của văn hoá. Văn hoá giàu tính nhân văn luôn hướng tới giá trị vĩnh hằng chân - thiện- mỹ; còn văn minh thì luôn hướng tới sự hợp lý hoá cuộc sống, sự thuận tiện, tính hiệu quả trong công việc [5]. Trong xu thế của phát triển của xã hội nói chung và phát triển giáo dục nói riêng
Xem thêm

6 Đọc thêm

DE THI HOC KI II LOP 10

DE THI HOC KI II LOP 10

SỞ GD& ĐT TỈNH ĐIỆN BIÊNTRƯỜNG THPT THANH NƯAĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT- HỌC KÌ IINăm học: 2009-2010Môn: ĐỊA LÝ 10- Ban cơ bảnThời gian: 45 phút( Không kể thời gian giao đề)Họ và tên: .............................................Lớp: 10A.....Điểm Lời phê của thầy, cô giáoĐề bài.Câu 1( 5điểm): Cho bảng số liệu sau:Tình hình sản xuất than trên thế giới, thời kì 1950- 2003.Năm 1950 1960 1970 1980 1990 2003Than( Triệu tấn) 1820 2603 2936 3770 3387 5300a. Tính tốc độ tăng trưởng sản xuất than trên thế giới, thời kì 1950-2003( Coi năm 1950= 100%).b. Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng sản xuất than trên thế giới, thời kì 1950- 2003.c. Qua biểu đồ rút ra nhận xét .Câu 2( 3 điểm): Em hãy chứng minh vai trò chủ đạo của công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân. Câu 3 ( 2 điểm): Em hãy nêu những đặc điểm chính của trung tâm công nghiệp? Hãy kể tên một số trung tâm công nghiệp lớn của nước ta?-------------------Hết----------------------Bài làm........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Xem thêm

4 Đọc thêm

11 KI THUAT XU LI HINH THANG BG

11 KI THUAT XU LI HINH THANG BG

Khóa học Toán học cơ bản và Nâng cao 10 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNGFacebook: LyHung9511. KĨ THUẬT XỬ LÍ HÌNH THANGThầy Đặng Việt Hùng [ĐVH]Ví dụ 1: [ĐVH]. Cho hình thang vuông ABCD tại A, B với AD // BC, AD = 2BC = 2AB. Biết M(–1; −2) là 2trung điểm của AC và G  − ; −2  là trọng tâm tam giác ABC. Tìm tọa độ các đỉnh của hình thang. 3Đ/s: A(–1; –1), B(0; –2), C(–1; –3) và một cặp nữa nhé!Ví dụ 2: [ĐVH]. Cho hình thang vuông ABCD tại A, B với AD là đáy lớn, AB: x + y – 2 = 0, AC: x = 1. Biếtrằng góc giữa CD và BC bằng 450 và diện tích hình thang bằng 3. Tìm tọa độ các đỉnh của hình thang.Đ/s: A(1; 1), B(0; 2), C(1; 3), D(3; 3)Ví dụ 3: [ĐVH]. Cho hình thang cân ABCD có CD = 2AB và diện tích hình thang bằng 9. Biết phương trìnhcác đường chéo AC và BD lần lượt là x – y + 1 = 0, x + y – 3 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh của hình thang.Đ/s: A(2; 3), B(2; 1), C(–1; 0), D(–1; 4)Ví dụ 4: [ĐVH]. Cho hình thang vuông ABCD tại A, D với DC là đáy lớn, AD: x + y + 1 = 0. ĐiểmBC1 3.M  ;  là trung điểm của cạnh BC. Tìm tọa độ điểm A biết AB = AD =52 2Đ/s: A(-1; 0), B(0; 1), C(1; 4), D(-2; 1)
Xem thêm

3 Đọc thêm

Món ăn thuốc hỗ trợ điều trị máu nhiễm mỡ pptx

MÓN ĂN THUỐC HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ MÁU NHIỄM MỠ PPTX

CÁNH TƯƠI m với nướ hòng trừ bệ a bài thuốc N TRA, NGÂN dụng thông HẠ KHÔ THẢ đem nấu vớ ết áp, giảm ÂU NGÔ: D ết trong ng luộc trong c sôi uống ệnh động m c này cũng N HOA, CÚC g kinh m[r]

4 Đọc thêm

Tài liệu 6 kỹ năng mềm cần thiết cho “dân” công sở pdf

TÀI LIỆU 6 KỸ NĂNG MỀM CẦN THIẾT CHO “DÂN” CÔNG SỞ PDF

6 kỹ năng mềm cần thiết cho “dân” công sở Ngoài năng lực, các kỹ năng mềm cũng đóng vai trò then chốt quyết định công việc của bạn có thành công hay không. Chính vì vậy rèn luyện và nâng cao các kỹ năng mềm cũng chính là cách bạn nâng cao bậc thang thành công của chính mình. Trong một cuộc khảo sát năm 2008 tại hơn 2.000 doanh nghiệp thuộc tiểu bang Washington cho thấy các kỹ năng mềm chính là cách bạn mô tả rõ nhất năng lực và kỹ thuật làm việc của mình. Các chuyên gia nhất trí cho rằng các kỹ năng mềm chiếm 60% quyết định đến sự thành công của bạn trong công việc. Dưới đây là 6 kỹ năng chính cần thiết cho tất cả moi người đặc biệt là “dân” công sở. Kỹ năng giao tiếp Giao tiếp giỏi không có nghĩa là bạn phải là một nhà hùng biện xuất sắc hoặc nhà văn tuyệt vời. Nó cũng không có nghĩa là bạn buộc phải thể hiện bản thân mình thật tốt trước mặt người khác. Kỹ năng giao tiếp được thể hiện ở việc bạn thuyết phục người khác như thế nào và kết quả ra sao? Hãy nhớ, giao tiếp cũng giống như việc bạn viết một bản báo cáo cũng cần có sự thống nhất, yếu tố thuyết phục về nội dung và một phong thái bình tĩnh, tự tin khi thể hiện (từ trang phục, đầu tóc đến bước đi và cách bạn chuyện trò với những người xung quanh). Thêm nữa luôn kiên nhẫn giải thích cho các thành viên khác trong nhóm làm việc cũng là cách bạn đang rèn luyện kỹ năng giao tiếp của bản thân. Hợp tác và làm việc nhóm Ông Lynne Sarikas, giám đốc trung tâm sự nghiệp MBA Đại học Northeastern, Mỹ chia sẻ: “Các nhà quản lý luôn mong muốn nhân viên của họ có mối quan hệ tốt với nhau vì điều này sẽ làm tăng hiệu quả công việc, chính vì vậy một trong những kỹ năng mềm cần thiết mà “dân” công sở nên rèn luyện đó là kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm. Để hợp tác và làm việc nhóm thành công cần dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng và thống nhất”.
Xem thêm

3 Đọc thêm

Luận văn thạc sĩ NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN SÂU, NHỆN HẠI CHÈ; ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT HỌC, SINH THÁI HỌC CỦA RỆP MUỘI (Toxoptera aurantii Boyer.) VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ TẠI THANH BA, PHÚ THỌ

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN SÂU, NHỆN HẠI CHÈ; ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT HỌC, SINH THÁI HỌC CỦA RỆP MUỘI (TOXOPTERA AURANTII BOYER.) VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ TẠI THANH BA, PHÚ THỌ

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN SÂU, NHỆN HẠI CHÈ; ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT HỌC, SINH THÁI HỌC CỦA RỆP MUỘI (Toxoptera aurantii Boyer.) VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ TẠI THANH BA, PHÚ THỌ VỤ XUÂN HÈ NĂM 2010

101 Đọc thêm

Cùng chủ đề