GIÁO ÁN LỚP 4 MÔN TẬP ĐỌC - TIẾT 15: NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Giáo án lớp 4 môn Tập đọc - Tiết 15: Nếu chúng mình có phép lạ":

Giáo án Tập đọc 4 - Tiết 15: Nếu chúng mình có phép lạ

Giáo án Tập đọc 4 - Tiết 15: Nếu chúng mình có phép lạ

-Đoc diễn cảm toàn bài phù hợp với nội dung bài thơ 2-Hiểu nội dung bài thơ : Bài thơ ngộ nghĩnh , đáng yêu , nói về các ước mơ của các bạn muốn có phép là để làm cho thế giới trở nên tố[r]

Đọc thêm

Tiếng Việt lớp 4 - TẬP ĐỌC - NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ potx

TIẾNG VIỆT LỚP 4 TẬP ĐỌC NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ POTX

*Đọc đúng các tiếng, từ khó hoặc dễ lẫn :
lặn xuống, ruột, hạt giống nảy mầm, mãi mãi,…
*Đọc trôi chảy được toàn bài, ngắt, nghỉ hơi đúng theo ý thơ .
*Đọc diễn cảm toàn bài, thể hiện giọng đọc phù hợp với nội dung bài thơ.

7 Đọc thêm

TẬP ĐỌC LỚP 5 ''''NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ"

TẬP ĐỌC LỚP 5 ''''NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ"

1. Luyện đọc:
- lặn xuống, ruột, bi tròn
2.Tìm hiểu bài:
Khổ 1: Ước cây mau lớn để cho quả ngọt Khổ 2: Ước trở thành người lớn để làm việc Khổ 3: Ước không còn mùa đông giá rét Khổ 4: Ước không còn chiến tranh

29 Đọc thêm

Tải Tập đọc lớp 4: Nếu chúng mình có phép lạ - Soạn bài Nếu chúng mình có phép lạ trang 77

Tải Tập đọc lớp 4: Nếu chúng mình có phép lạ - Soạn bài Nếu chúng mình có phép lạ trang 77

Trả lời:
Câu thơ được lặp lại nhiều lần trong bài là: Nếu chúng mìnhphép lạ
Việc lặp lại nhiều lần câu thơ trên có tác dụng nhấn mạnh những khát vọng và ước mơ của tre thơ muốn có được những điều kì diệu trong cuộc sống

Đọc thêm

Giáo án Tập đọc 4 tuần 8: Nếu chúng mình có phép lạ

Giáo án Tập đọc 4 tuần 8: Nếu chúng mình có phép lạ

- Yêu cầu cả lớp đọc thầm bài thơ và thảo luận nhóm - Cả lớp đọc thầm bài thơ và thảo luận bốn các câu hỏi 3, 4 SGK.. nhóm bốn các câu hỏi.[r]

Đọc thêm

Bài giảng Tập đọc 4: Nếu chúng mình có phép lạ

BÀI GIẢNG TẬP ĐỌC 4: NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ

Luyện đọc diễn cảm
Nếu chúng mìnhphép lạ Ngủ dậy thành người lớn ngay Đứa thì lặn xuống đáy biển Đứa thì ngồi lái máy bay. Nếu chúng mìnhphép lạ Hái triệu vì sao xuống cùng Đúc thành ơng mặt trời mới Mãi mãi khơng cịn mùa đơng .

14 Đọc thêm

Gián án Tập đọc 4: Nếu chúng mình có phép lạ

GIÁN ÁN TẬP ĐỌC 4: NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ

Luyện đọc diễn cảm
Nếu chúng mìnhphép lạ Ngủ dậy thành người lớn ngay Đứa thì lặn xuống đáy biển Đứa thì ngồi lái máy bay. Nếu chúng mìnhphép lạ Hái triệu vì sao xuống cùng Đúc thành ơng mặt trời mới Mãi mãi khơng cịn mùa đơng .

14 Đọc thêm

TẢI GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 4 TUẦN 8: TẬP ĐỌC - NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ - GIÁO ÁN TẬP ĐỌC LỚP 4

TẢI GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 4 TUẦN 8: TẬP ĐỌC - NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ - GIÁO ÁN TẬP ĐỌC LỚP 4

Nếu chúng mình có phép lạ _ Bắt hạt giống nảy mầm nhanh_ _ Chớp mắt/ thành cây đầy quả_ _ Tha hồ/ hái chén ngọy lành_ _ Nếu chúng mình có phép lạ_ _ Hoá trái bom/ thành trái ngon_ _ Tron[r]

6 Đọc thêm

Tiếng Việt 4 - Tuần 8 - Tập đọc - Nếu chúng mình có phép lạ

TIẾNG VIỆT 4 - TUẦN 8 - TẬP ĐỌC - NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ


* Khổ thơ 4 nói lên điều ước gì của các bạn nhỏ?
Ý khô thơ 1: Ước cây mau lớn để cho quả ngọt Ý khô thơ 2: Ước trở thành người lớn để làm việc Ý khô thơ 3: Ước không còn mùa đông giá rét.

13 Đọc thêm

Giáo án Chính tả 4 tiết 11: Nếu chúng mình có phép lạ

Giáo án Chính tả 4 tiết 11: Nếu chúng mình có phép lạ

ngọt, để trở thành người lớn, làm việc có ích, để làm thế giới không còn mùa đông giá rét, để không còn chiến tranh, trẻ em luôn sống trong hòa bình và hạnh phúc -Hướng dẫn viết từ khó -[r]

Đọc thêm

TUAN 8 NEU CHUNG MINH CO PHEP LA

TUAN 8 NEU CHUNG MINH CO PHEP LA

Nếu chúng mình có phép lạ Hái triệu vì sao xuống cùng Đúc thành ông mặt trời mới Mãi mãi / không còn mùa đông TẬP ĐỌC NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ Nếu chúng mình có phép lạ Ngủ dậy thành ng[r]

25 Đọc thêm

Giáo án Tập đọc Lớp 4 - Tuần 8 - Nếu chúng mình có phép lạ

Giáo án Tập đọc Lớp 4 - Tuần 8 - Nếu chúng mình có phép lạ

-Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ nhịp theo đúng theo ý thơ, nhấn giọng các từ ng÷ gîi c¶m -Bước đầu biết đọc diễn cảm một đoạn thơ với giọng vui, hồn nhiên, thể hiện giọng đọc phù hợp [r]

Đọc thêm

Nếu chúng mình có phép lạ

NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ

LUYỆN ĐỌC:_ TỪ: CÂU: CHỚP MẮT THÀNH CÂY ĐẦY QUẢ THA HỒ HÁI CHÉN NGỌT LÀNH NGỦ DẬY THÀNH NGƯỜI LỚN NGAY HOÁ TRÁI BOM THÀNH TRÁI NGON 2.TÌM HIỂU BÀI : TỪ NGỮ: - PHÉP LẠ TRANG 5 ‘’ MÃI MÃI [r]

13 Đọc thêm

Giáo án lớp 4: TẬP ĐỌC: NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ. pdf

GIÁO ÁN LỚP 4: TẬP ĐỌC: NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ. PDF

Nh ư các em đ ã h ọc ở bài : Ở v ươ ng qu ốc t ươ ng lai , các b ạn nh ỏ trong bài đ ã m ơ cu ộc s ống đầy đủ ,h ạnh phúc thì bài h ọc hôm nay các em s ẽ được tìm hi ểu xem thi ếu nhi ước m ơ nh ững qua bài : N ếu chúng mìnhphép l ạ . -Ghi đề lên b ảng .

6 Đọc thêm

Tập đọc 4 - NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ (TIẾT 15 )

TẬP ĐỌC 4 NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ TIẾT 15

+Kh ổ th ơ 4; Ướ c không còn chi ế n tranh.
-Hs nh ắ c l ạ i ý m ỗ i kh ổ th ơ .
+Câu th ơ nói lên ướ c mu ố n c ủ a các b ạ n nh ỏ : Ướ c không còn mùa đ ông giá l ạ nh , không còn

5 Đọc thêm

Tập đọc lớp 4: Nếu chúng mình có phép lạ

TẬP ĐỌC LỚP 4: NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ

TRANG 1 TRANG 2 - ĐỌC PHÂN VAI MÀN 2: TRONG KHU VƯỜN KỲ DIỆU TRANG 3 TRANG 4 Nếu chúng mình có phép lạ triệu vì sao xuống cùng thành ông mặt trời mới không còn mùa đông.. Nếu chúng mình [r]

5 Đọc thêm

Giáo án Tập đọc 4 - Tiết 15: Bếu chúng mình có phép lạ

Giáo án Tập đọc 4 - Tiết 15: Bếu chúng mình có phép lạ

+Tên người ,tên địa lí được viết hoa những chữ cái đầu câu của mỗi tiếng tạo thành tên đó.. +Tên riêng thường gồm một ,hai hoặc ba tiếng trở lên.[r]

Đọc thêm

TẬP ĐỌC: NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ

TẬP ĐỌC: NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ

TRẢ LỜI: Câu thơ được lặp lại nhiều lần trong bài là: Nếu chúng mình có phép lạ Việc lặp lại nhiều lần câu thơ trên có tác dụng nhấn mạnh những khát vọng và ước mơ của tre thơ muốn có đư[r]

3 Đọc thêm

Tài liệu TẬP ĐỌC (TIẾT 15 ) - NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ ppt

TÀI LIỆU TẬP ĐỌC TIẾT 15 NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ PPT

- Đọ c trôi ch ả y toàn bài , ng ắ t nh ị p đ úng theo ý th ơ .
- Đ oc di ễ n c ả m toàn bài phù h ợ p v ớ i n ộ i dung bài th ơ
2-Hi ể u n ộ i dung bài th ơ : Bài th ơ ng ộ ngh ĩ nh , đ áng yêu , nói v ề
các ướ c m ơ c ủ a các b ạ n nh ỏ mu ố n có phép là để làm cho th ế gi ớ i tr ở nên t ố t đẹ p h ơ n.

6 Đọc thêm