THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHU CẦU NƯỚC SẠCH CẤP HỘ GIA ĐÌNH Ở THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Thực trạng sử dụng và giải pháp quản lý nhu cầu nước sạch cấp hộ gia đình ở thành phố Đồng Hới":

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Quản lý quy hoạch xây dựng tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Quản lý quy hoạch xây dựng tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Mục tiêu của luận văn là nghiên cứu thực trạng công tác quản lý quy hoạch xây dựng ở thành phố Đồng Hới theo quy hoạch chung thành phố Đồng Hới và quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố Đồng Hới; Nghiên cứu một số kinh nghiệm, mô hình quản lý đã được áp dụng tại một số đô thị du lịch ven biển trong phạm vi quốc gia và trên th giới; Đề xuất giải pháp nhằm quản lý tốt hơn công tác quy hoạch xây dựng tại thành phố Đồng Hới theo định hướng quy hoạch chung thành phố Đồng Hới đã được phê duyệt.
Xem thêm

Đọc thêm

Phí dịch vụ môi trường là gì? pptx

PHÍ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ? PPTX

Có hai dạng dịch vụ môi trường chính và theo đó 2 dạng phí dịch vụ môi trường là dịch vụ cung cấp nước sạch, xử lý nước thải và dịch vụ thu gom chất thải rắn. Ðối với một số nước nông nghiệp, dịch vụ cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cũng là một vấn đề cần quan tâm nghiên cứu để có chính sách áp dụng phù hợp.

3 Đọc thêm

Đồ án cấp thoát nước trong nhà: Thiết kế hệ thống cấp nước lạnh, cấp nước nóng, thoát nước bẩn, thoát nước mưa cho công trình khách sạn Quốc Tế ở Hà Nội doc

ĐỒ ÁN CẤP THOÁT NƯỚC TRONG NHÀ: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC LẠNH, CẤP NƯỚC NÓNG, THOÁT NƯỚC BẨN, THOÁT NƯỚC MƯA CHO CÔNG TRÌNH KHÁCH SẠN QUỐC TẾ Ở HÀ NỘI DOC

+ H td : áp l ự c t ự do c ầ n thi ế t các d ụ ng c ụ v ệ sinh ho ặ c các máy móc dùng n ướ c, đượ c ch ọ n theo tiêu chu ẩ n => ta ch ọ n H td =3(m)
Từ đó ta tính dược áp lực cần thiết cho ngôi nhà
1.Vùng I:

26 Đọc thêm

Chương 2: Đánh giá nhu cầu pdf

CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ NHU CẦU PDF


phải mất rất nhiều thời gian và chuẩn bị rất nhiều công việc như giải phóng mặt bằng, tập trung các nguồn lực, muốn đầu tư xây dựng một chợ phải được sự cho phép và phê duyệt của các ban ngành, lãnh đạo cấp trên cho phép, xin được nguồn kinh phí của nhà nước. Chợ là nơi tập trung nhiều đầu mối và thu hút được nhiều các hoạt động kinh doanh, buốn bán nơi dân cư tập trung đông đúc và là trung tâm của các khu vực lân cận. Bên cạnh đó, buôn bán sản xuất kinh doanh chợ thì phải nộp rất nhiều loại thuế nếu chỉ dựa vào các hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ thì không thể duy trì được qua trình sản xuất kinh doanh của mình nên muốn đáp ứng và giải quyết được nhu cầu này là rất khó cần phải xem xét và dự đoán được các khả năng có thể xảy ra. Có thể thành công và giải quyết được vấn đề hoặc có thể dự án không thành công và khi đó thì người chịu nhiều thiết hại nhất đó chính là người dân. Tác viên cộng đồng cần lường trước được mọi khả năng có thể xảy ra.
Xem thêm

9 Đọc thêm

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Mục đích cơ bản của luận văn này là trên cơ sở nghiên cứu về lý luận, thực tiễn, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về Di tích lịch sử văn hóa hiên nay, từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực này tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới.

Đọc thêm

Giải pháp giảm nghèo bền vững cho dân tộc thiểu số: Trường hợp nghiên cứu đối với dân tộc La Ha ở huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

Giải pháp giảm nghèo bền vững cho dân tộc thiểu số: Trường hợp nghiên cứu đối với dân tộc La Ha ở huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững cho dân tộc La Ha ở huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Nghiên cứu đã khảo sát 20 cán bộ thực thi chính sách giảm nghèo cấp huyện và xã, và 120 hộ gia đình gồm hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo (75 hộ dân tộc La Ha và 45 hộ dân tộc Thái).

Đọc thêm

TM DU AN TRU SO THANH PHO DONG HOI

TM DU AN TRU SO THANH PHO DONG HOI

Đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc HĐND UBND thành phố Đồng Hới đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công sở, bảo đảm mục tiêu làm việc liên hoàn với đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, tạo môi trường làm việc chính quy, hiện đại cho cán bộ công chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước; đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; đảm bảo cơ sở vật chất để tổ chức các sự kiện, hội họp quy mô cấp thành phố trực thuộc tỉnh, cấp tỉnh, đón tiếp khách trong nước và quốc tế đến làm việc với thành phố Đồng Hới; tạo điểm nhấn kiến trúc, cảnh quan đô thị cho thành phố Đồng Hới.
Xem thêm

Đọc thêm

Cụm đề tài nước ngầm - Giải quyết bài toán nước sinh hoạt cho người dân vùng núi cao, vùng khan hiếm nước

Cụm đề tài nước ngầm - Giải quyết bài toán nước sinh hoạt cho người dân vùng núi cao, vùng khan hiếm nước

Nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau nguồn nước ngày càng bị hạn chế, đặc biệt là ở những vùng núi cao, vùng khan hiếm nước. Để giải quyết vấn đề này, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã giao cho Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam thực hiện cụm đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý và cấp nước sạch thích ứng với điều kiện vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”. Kết quả thực hiện đã xác định được các giải pháp công nghệ phù hợp và xây dựng thành công một số mô hình cấp nước sạch, góp phần giải quyết nhu cầu nước sinh hoạt cho người dân tại nhiều vùng trên cả nước.
Xem thêm

Đọc thêm

Cơ sở khoa học của việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất

Cơ sở khoa học của việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất

Cơ sở khoa học của việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất

Đọc thêm

Đánh giá thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đánh giá thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nghiên cứu được thực hiện tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm đánh giá được thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014-2018, trên cơ sở đó tìm ra những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Đọc thêm

Nghị quyết số 241/2011/NQ-HĐND pdf

NGHỊ QUYẾT SỐ 241/2011/NQ-HĐND PDF

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP QUẢN LÝSỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở
VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 2

3 Đọc thêm

Tiểu luận xử lý tình huống về việc mua bán nhà đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa các hộ gia đình tại khu h, phường k, thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninh năm 2019

Tiểu luận xử lý tình huống về việc mua bán nhà đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa các hộ gia đình tại khu h, phường k, thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninh năm 2019

xử lý tình huống về việc mua bán nhà đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa các hộ gia đình tại khu h, phường k, thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninh năm 2019
xử lý tình huống về việc mua bán nhà đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa các hộ gia đình tại khu h, phường k, thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninh năm 2019

Đọc thêm

THỰC TRẠNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC NGHỆ AN VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CẤP NƯỚC ĐÔ THỊ CỦA CÔNG TY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH ĐẾN NĂM 2015

THỰC TRẠNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC NGHỆ AN VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CẤP NƯỚC ĐÔ THỊ CỦA CÔNG TY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH ĐẾN NĂM 2015

Luận Văn: Thực trạng hệ thống cấp nước của công ty TNHH một thành viên cấp nước Nghệ An và giải pháp hoàn thiện hệ thống cấp nước đô thị của công ty trên địa bàn thành phố Vinh đến năm 2015

Đọc thêm

TT-BYT - HOATIEU.VN

TT-BYT - HOATIEU.VN

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có trách nhiệm: a Thực hiện ngoại kiểm định kỳ, đột xuất chất lượng nước sạch của tất cả các đơn vị cấp nước có quy mô từ 500 hộ gia đình trở lên hoặc c[r]

43 Đọc thêm

HỆ THỐNG CẤP NƯỚC VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC Ở THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

HỆ THỐNG CẤP NƯỚC VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC Ở THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Báo cáo thực tập: Hệ thống cấp nước và công tác quản lý hệ thống cấp nước ở Thành phố Hải Phòng - Thực trạng và giải pháp

Đọc thêm

KẾT QUẢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH XỬ LÝ VÀ CUNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

KẾT QUẢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH XỬ LÝ VÀ CUNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết sự chuyển giao, tiếp nhận công nghệ xử lý, cung cấp nước sinh hoạt quy mô hộ gia đình; xây dựng mô hình sản xuất thiết bị xử lý, cung cấp nước sạch quy mô hộ gia đình; xây dựng mô hình xử lý và cung cấp nước sạch tại các hộ gia đình; phân tích, đánh giá chất lượng nước trước và sau khi xử lý.

Đọc thêm

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật Hiến Pháp và Luật Hành Chính: Tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân xã từ thực tiễn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật Hiến Pháp và Luật Hành Chính: Tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân xã từ thực tiễn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Luận văn được hoàn thành với các nội dung chính như sau: Lý luận về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân xã. Thực trạng tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân xã, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Định hướng, giải pháp bảo đảm tổ chức và hoạt động Ủy ban nhân dân xã – từ thực tiễn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Binh.

Đọc thêm

An toàn vệ sinh thực phẩm tại các hộ gia đình ở một số tỉnh/thành phố Việt Nam

An toàn vệ sinh thực phẩm tại các hộ gia đình ở một số tỉnh/thành phố Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm mô tả thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm bếp ăn hộ gia đình tại một số tỉnh/thành phố. Kết quả nghiên cứu là cơ sở đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại các hộ gia đình.

Đọc thêm

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Quản lý thu bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Quản lý thu bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng công tác quản lý thu BHYT hộ gia đình trên địa bàn thành phố Kon Tum, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu BHYT hộ gia đình trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Đọc thêm

Nghiên cứu đề xuất giải pháp xã hội hóa đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn vùng Tây Bắc

Nghiên cứu đề xuất giải pháp xã hội hóa đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn vùng Tây Bắc

Bài viết này, đánh giá kết quả thực trạng sự tham gia của các bên trong đầu tư, quản lý công trình cấp nước sạch, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý công trình cấp nước sạch vùng Tây Bắc

Đọc thêm

Cùng chủ đề