BÀI GIẢNG MÁY TÍNH VÀ MẠNG CĂN BẢN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Bài giảng máy tính và mạng căn bản":

BÀI GIẢNG MẠNG MÁY TÍNH 06 1

BÀI GIẢNG MẠNG MÁY TÍNH 06 1

Bài giảng 12: Bảo mật mạng

Tham khảo:
Chương 6: “Computer Networking – A topdown approach”
Kurose Ross, 5th ed., Addison Wesley, 2010.

Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM MẠNG MÁY TÍNH CĂN BẢN
Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính[r]

47 Đọc thêm

Bài giảng Nhập môn mạng máy tính Chương 3:

BÀI GIẢNG NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH CHƯƠNG 3:

Bài giảng Nhập môn mạng máy tính: Chương 3 Ninh Xuân Hương Bài giảng Nhập môn mạng máy tính: Chương 3 Ninh Xuân Hương Lớp MAC (Lớp con điều khiển truy cập môi trường do GV. Ninh Xuân Hương biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm lớp MAC, vấn đề cấp phát kênh truyền, giao thức CSM[r]

69 Đọc thêm

BÀI GIẢNG MẠNG MÁY TÍNH 03 1

BÀI GIẢNG MẠNG MÁY TÍNH 03 1

Tầng truyền tải sv Tầng mạng

 tầng mạng: kênh liên lạc Ví dụ tương đồng – chủ
luận lý giữa các máy gia đình:
 tầng truyền tải: kênh liên 12 đứa trẻ gửi thư cho 12
lạc luận lý giữa các tiến đứa[r]

39 Đọc thêm

BÀI GIẢNG MẠNG MÁY TÍNH 04 3

BÀI GIẢNG MẠNG MÁY TÍNH 04 3

Chương 4: Tầng Mạng

 4.1 Giới thiệu  4.4 Các giải thuật định
 4.2 Bên trong bộ định tuyến
tuyến là gì?  Trạng thái liên kết
 4.3 IP: Internet Protocol  Véctơ Kho[r]

34 Đọc thêm

BÀI GIẢNG MẠNG MÁY TÍNH 02 3

BÀI GIẢNG MẠNG MÁY TÍNH 02 3

Cấu trúc P2P thuần túy

 máy chủ không luôn luôn
mở
 nhiều máy đầu cuối khác
nhau giao tiếp trực tiếp với
nhau
 các bên kết nối không liên
tục và thay đổi địa chỉ IP
 Ba chủ đề:
peerpeer
 Phân phối[r]

43 Đọc thêm

BÀI GIẢNG MẠNG MÁY TÍNH 03 2

BÀI GIẢNG MẠNG MÁY TÍNH 03 2

hương 3: Mục lục

 3.1 Các dịch vụ tầngtruyền
tải  3.4 Sự truyền tải hướng
 3.2 Sự dồn và tách kết nối : TCP

 3.3 Sự truyền tải không kết  cấu trúc đoạn tin
nối: UDP[r]

45 Đọc thêm

Bài giảng mạng máy tính 05 1

BÀI GIẢNG MẠNG MÁY TÍNH 05 1

Chương 5: Tầng liên kết dữ liệu

Mục tiêu:
Hiểu rõ các nguyên tắc đằng sau các dịch vụ tầng
liên kết dữ liệu:
 phát hiện và sửa lỗi
chia sẻ một kênh truyền quảng bá: đa truy cập
đánh địa chỉ tầng liên kết
truyền tải dữ liệu tin cậy, kiểm soát lưu l[r]

50 Đọc thêm

BÀI GIẢNG MẠNG MÁY TÍNH 01 2

BÀI GIẢNG MẠNG MÁY TÍNH 01 2

Bốn nguyên nhân của sự trễ gói tin

 1. Xử lý tại node mạng:  2. Hàng đợi :

 Kiểm tra lỗi  Phải chờ khi cổng ra đang
 Xác định cổng ra bận
 Ph[r]

38 Đọc thêm

BÀI GIẢNG MẠNG MÁY TÍNH 02 1

BÀI GIẢNG MẠNG MÁY TÍNH 02 1

Tạo ra một ứng dụng mạng

ứng dụng
truyền tải[r]

37 Đọc thêm

BÀI GIẢNG MẠNG MÁY TÍNH 02 2

BÀI GIẢNG MẠNG MÁY TÍNH 02 2

Bộ nhớ đệm (BNĐ) Web (máy chủ đại diện
proxy server)

Mục đích: đáp ứng yêu cầu của người dùng mà không cần máy chủ
gốc
 thiết lập trình duyệt: truy máy chủ[r]

39 Đọc thêm

BÀI GIẢNG MẠNG MÁY TÍNH 04 2

BÀI GIẢNG MẠNG MÁY TÍNH 04 2

ICMP: Giao thức thông điệp kiểm soát Internet

 sử dụng bởi máy tính và bđt để liên
lạc thông tin tầngmạng Loại Mã Chú giải
 báo cáo lỗi: máy, mạng, cổng, 0 0 phản hồi echo (ping)
giao thứ[r]

34 Đọc thêm

Bài giảng Nhập môn mạng máy tính: Chương 4 Ninh Xuân Hương Bài giảng

BÀI GIẢNG NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH: CHƯƠNG 4 NINH XUÂN HƯƠNG BÀI GIẢNG

Nhập môn mạng máy tính: Chương 4 Ninh Xuân Hương
Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng Nhập môn mạng máy tính Chương 4: Lớp network (Lớp mạng) do GV. Ninh Xuân Hương biên soạn để cùng tìm hiểu các kiến thức: Các vấn đề thiết kế lớp network, giới thiệu về định tuyến, các vấn đề liên mạng, lớp networ[r]

81 Đọc thêm

Bài giảng Nhập môn mạng máy tính: Chương 5 Ninh Xuân Hương Bài giảng

BÀI GIẢNG NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH: CHƯƠNG 5 NINH XUÂN HƯƠNG BÀI GIẢNG

Nhập môn mạng máy tính: Chương 5 Ninh Xuân Hương
Bài giảng Nhập môn mạng máy tính Chương 5: Lớp Transport (Lớp giao vận) cung cấp cho người học 3 nội dung cơ bản về lớp Transport bao gồm: Các vấn đề thiết kế lớp transport, lớp transport trên mạng TCPIP, giới thiệu giao diện lập trình mạng socket.[r]

40 Đọc thêm

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: MẠNG MÁY TÍNH CĂN BẢN (năm 20142015) ĐHSPKT

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: MẠNG MÁY TÍNH CĂN BẢN (NĂM 20142015) ĐHSPKT

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: MẠNG MÁY TÍNH CĂN BẢN (năm 20142015) của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. Đề thi này có 2 phần: Phần trắc nghiệm: 12 câu. Phần tự luận: 3 câu bài tập.
Thể loại:Ngành Công nghệ thông tin An ninh Bảo mật mạ[r]

5 Đọc thêm

Bài giảng mạng máy tính 04 1

BÀI GIẢNG MẠNG MÁY TÍNH 04 1

ầng mạng

ứng dụng
 truyền đoạn dữ liệu từ máy truyền tải[r]

45 Đọc thêm

BÀI TẬP MẠNG MÁY TÍNH

BÀI TẬP MẠNG MÁY TÍNH

Giao thức và dịch vụ tầng truyền tải  Cung cấp một kênh liên lạc luận lý ứng dụng truyền tải giữa các tiến trình ứng dụng trên mạng[r]

43 Đọc thêm

Bài giảng môn Thương mại điện tử: Bài 2 ĐH Kinh tế TP.HCM

BÀI GIẢNG MÔN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ: BÀI 2 ĐH KINH TẾ TP.HCM

Bài giảng môn Thương mại điện tử Bài 2: Internet và Web Cơ sở hạ tầng của thương mại điện tử trình bày các nội dung: Kiến trúc mạng của các mạng hỗ trợ cho Internet và thương mại điện tử; các nghi thức (Protocols) sử dụng để giao dịch thương mại và gửi nhận email, các chương trình tiện ích để theo[r]

68 Đọc thêm

BÀI GIẢNG SỬ DỤNG MẠNG LAN

BÀI GIẢNG SỬ DỤNG MẠNG LAN

Bài giảng sử dụng mạng LAN (ôn thi tin học công chức, thi chứng chỉ tin học): Mạng máy tính, phân loại mạng máy tính, các mô hình mạng, địa chỉ IP, tên miền, chia sẻ dữ liệu qua mạng LAN, phương tiện truyền thông...

14 Đọc thêm

Tài liệu an ninh mạng

TÀI LIỆU AN NINH MẠNG

An ninh mạng, giáo trình an ninh mạng căn bản mạng máy tính an m ninh mạng máy tính c ơ bản, dành cho sinh viên các trường đại học cao đẳng công nghệ thông tin, tài liệu an ninh mạng hay nhất dành cho sinh viên các trường

204 Đọc thêm

Cùng chủ đề