GIAO AN LTVC LOP 5 K2

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "GIAO AN LTVC LOP 5 K2":

ĐỜ ÁN TỚT NGHIÊPTHIẾT KẾ CHIẾU SÁNG VÀ CUNG CẤP ĐIỆN NHÀ CƠNG VU

ĐỜ ÁN TỚT NGHIÊPTHIẾT KẾ CHIẾU SÁNG VÀ CUNG CẤP ĐIỆN NHÀ CƠNG VU

Ngụ inh ToanTrang 5ụ an tụt nghiờp:Thiờt kờ chiờu sang va cung cõp iờn nha cụng vuI.1.Chn ri :Chọn độ rọi ngang chung trên bề mặt làm việc, còn gọi là bề mặt hữu ích cóđộ cao trung bình là 0,85m so với mặt sàn.Độ rọi này phụ thuộc vào bản chất của địa điểm, vào các tính năng thị giác liênqua[r]

162 Đọc thêm

ÔN SINH 11 K2-NEW

ÔN SINH 11 K2-NEW

CÂU 476 : SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT LÀ: a/ Sự kết hợp của nhiều giao tử đực với một giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.. TRANG 15 d/ Sự kết hợp có chọn lọc của gia[r]

21 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG TIN HỌC ƯNG DỤNG

ĐỀ CƯƠNG TIN HỌC ƯNG DỤNG

TIN HỌC ƯNG DỤNGKHOA QUẢN LÝ BIỂNCâu 1: Những thành phần hợp thành một hệ thống thông tin địa lýThành phần của một hệ thống thông tin địa lý gồm 04 thành phần. Đó là Đầu vào;Tiền xử lý; Phân tích; Đầu ra. Đầu vào: Trong bước này, dữ liệu không gian được thu lập và đưa vào trongGIS. Các dữ liệu từ nh[r]

13 Đọc thêm

GA CONG NGHE K2 NAM

GA CONG NGHE K2 NAM

TRỘN HỖN HỢP - NỘM RAU MUỐNGI-Mục tiêu:Thông qua bài thực hành,học sinh:-Hiểu được cách làm món nộm rau muống-Nắm vững quy trình thực hiện món này-Có kĩ năng vận dụng để chế biến được những món ăn có yêu cầu kĩ thuật tương tự.-Có ý thức giữ gìn vệ sinh,an toàn thực phẩm.II-Chuẩn bị:Nguyên liệu: 2 bó[r]

39 Đọc thêm

500 BÀI TẬP VẬT LÍ LỚP 11 CƠ BẢN CHỌN LỌC

500 BÀI TẬP VẬT LÍ LỚP 11 CƠ BẢN CHỌN LỌC

Bài 117Một electron bay vào khoảng không gian giữa hai bản kim loại tíchđiện trái dấu với vận tốc v0 = 2,5.107 m/s theo hớng hợp với bản tíchđiện dơng một góc =150. Độ dài mỗi bản l = 5cm, khoảng cách giữahai bản d = 1cm. Tính hiệu điện thế giữa hai bản, biết bằng khi rakhỏi điện trờng giữa[r]

117 Đọc thêm

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG K2 CHI NHÁNH XÂY DỰNG HÀ NỘI

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG K2 CHI NHÁNH XÂY DỰNG HÀ NỘI

vẫn giữ được chất lượng ở mức cao nhất . Hay nói cách khác, việc tổ chức hạch toánnguyên vật liệu tốt là một trong những điều kiện kiên quyết để nâng cao hiệu quả hoạtđộng của các doanh nghiệp sản xuất . Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề nàyem đã đi sâu vào tìm hiểu và mạnh dạn chọn đề tài “T[r]

47 Đọc thêm

BÀI 4 TRANG 17 SGK GIẢI TÍCH 11

BÀI 4 TRANG 17 SGK GIẢI TÍCH 11

Bài 4. Chứng minh rằng Bài tập : Bài 4. Chứng minh rằng sin2(x + kπ) = sin 2x với mọi số nguyên k. Từ đó vẽ đồ thị hàm số y = sin2x. Đáp án : Bài 4. Do sin (t + k2π) = sint, ∀k ∈ Z (tính tuần hoàn của hàm số f(t) = sint), từ đó sin(2π + k2π) = sin2x => sin2(tx+ kπ) = sin2x, ∀k ∈ Z.          Do[r]

1 Đọc thêm

BÀI 4 TRANG 29 SGK GIẢI TÍCH 11

BÀI 4 TRANG 29 SGK GIẢI TÍCH 11

Bài 4. Giải phương trình Bài tập : Bài 4. Giải phương trình  = 0. Đáp án : Bài 4. Ta có           = 0 ⇔          ⇔ sin2x = -1 ⇔ 2x =  + k2π ⇔ x =  + kπ, (k ∈ Z).

1 Đọc thêm

BÀI 2 TRANG 18 SÁCH SGK GIẢI TÍCH 12

BÀI 2 TRANG 18 SÁCH SGK GIẢI TÍCH 12

Áp dụng quy tắc II, hãy tìm các điểm cực trị của hàm số sau: Bài 2. Áp dụng quy tắc II, hãy tìm các điểm cực trị của hàm số sau:       a) y = x4 - 2x2 + 1 ;                                     b) y = sin2x – x ;       c)y = sinx + cosx ;                                       d) y = x5 – x3 – 2x +[r]

2 Đọc thêm

INTERMEDIATE MACROECONOMICS CHAPT07

INTERMEDIATE MACROECONOMICS CHAPT07

is achieved when sf(k) = δkInvestment, DepreciationδkDepreciationsf(k)Depreciation>InvestmentCapital per workerk1k*k2Stability of Steady State EquilibriumOnce k*, steady state level of capital per worker, isachieved, it will remain stable.At k1 investment increases to raise k1 to k*At k2

19 Đọc thêm

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO PHÂN XƯỞNG CKCT VÀ CNC

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO PHÂN XƯỞNG CKCT VÀ CNC

Căn cứ vào mặt bằng phân xưởng ta sẽ bố trí đèn như sau: Đối với toàn phânxưởng CNC có diện tích là 360m2 ,ta sẽ bố trí 5 dãy(theo chiều dài của phânxưởng) đèn mỗi dãy gồm 3 đèn vậy tổng số bóng là 3.5=15(bóng),nhưng khi cókể đến phần chiếu sáng riêng cho 2 phòng đặt các máy chuyên dùng và kh[r]

64 Đọc thêm

BÀI 5 TRANG 37 SGK GIẢI TÍCH 11

BÀI 5 TRANG 37 SGK GIẢI TÍCH 11

Bài 5. Giải các phương trình sau: Bài tập : Bài 5. Giải các phương trình sau:          a) cosx - √3sinx = √2;                                    b) 3sin3x - 4cos3x = 5;          b) 2sin2x + 2cos2x - √2 = 0;                           c) 5cos2x + 12sin2x -13 = 0. Đáp án : Bài 5. a) cosx - √3sinx = [r]

2 Đọc thêm

BÀI 2 TRANG 17 SGK GIẢI TÍCH 11

BÀI 2 TRANG 17 SGK GIẢI TÍCH 11

Bài 2. Tìm tập xác định của các hàm số: Bại tập : Bài 2. Tìm tập xác định của các hàm số:          a) y =  ;                                           b) y =  ;          c) y =  ;                                     d) y =  . Đáp án : Bài 2. a) Hàm số đã cho không xác định khi và chỉ khi sinx = 0[r]

1 Đọc thêm