THUẬT TOÁN PRIM - KRUSCAL

Tìm thấy 4,737 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Thuật toán Prim - Kruscal":

THUẬT TOÁN PRIM KRUSCAL

THUẬT TOÁN PRIM KRUSCAL

Có lẽ thuật toán PrimKruscal đã quen thuộc để giải loại bài toán này. (Đã từng được giới thiệu trên báo THNT) , Nhưng mỗi thuật toán tôi lại cảm thấy không được tối ưu cho lắm vì các bước cần giải quyết khá phức tạp.
*) Thuật toán Prim: Tư tưởng chủ[r]

3 Đọc thêm

 THUẬT TOÁNPRIM

THUẬT TOÁNPRIM

Tôi có một cách cài đặt thuật thuật toán Prim với độ phức tạp chỉ _ _ON2, và theo tôi thuật toán Prim là rất tốt.. _ Tôi xin được nhắc lại thuật toánPrim cho đồ thị G trọng số vô hướng N[r]

4 Đọc thêm

Cây trong lý thuyết đồ thị

CÂY TRONG LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ

Cây trong lý thuyết đồ thị
Thuật toán prim kruskal.
Tìm Cây bao trùm ngắn nhất của đồ thị bằng thuật toán kruskal và thuật toán prim
Tìm Cây bao trùm lớn của đồ thị bằng thuật toán kruskal và thuật toán prim

38 Đọc thêm

GIÁO ÁN TOÁN RỜI RẠC

GIÁO ÁN TOÁN RỜI RẠC

Câu 1 :
Anh/chị hãy trình bày thuật toán tìm chu trình Euler, đường đi Euler. Viết chương trình cài đặt hai thuật toán trên.
Áp dụng : Tìm chu trình Euler hoặc đường đi Euler (nếu có) của đồ thị có hướng với ma trận kề sau


Câu 2 :
Anh/chị hãy trình bày thuật toán Kruskal và thuật toán Prim để[r]

26 Đọc thêm

TOÁN RỜI RẠC - CÂY – PHẦN 5 pot

TOÁN RỜI RẠC - CÂY – PHẦN 5 POT

Tìm cây khung nhỏ nhất bằng thuật toán Prim của đồ thị gồm các đỉnh A, B, C, D, E, F, H, I được cho bởi ma trận trọng số sau.. Yêu cầu viết các kết quả trung gian trong từng bước lặp, kế[r]

7 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH TOÁN RỜI RẠC - CHƯƠNG VI CÂY_2 ppt

GIÁO TRÌNH TOÁN RỜI RẠC - CHƯƠNG VI CÂY_2 PPT

TRANG 5 TÍNH ĐÚNG ĐẮN CỦA THUẬT TOÁN: Để chứng minh thuật toán Prim là đúng, ta chứng minh bằng quy nạp rằng Tk k=1, 2, ...,n, đồ thị nhận được trong vòng lặp thứ k, là một đồ thị con củ[r]

7 Đọc thêm

Tìm cây trọng lượng nhỏ nhất bằng giải thuật Prim

TÌM CÂY TRỌNG LƯỢNG NHỎ NHẤT BẰNG GIẢI THUẬT PRIM

Tìm cây bao trùm nhỏ nhất ( tiếng Anh : minimum spanning tree) là bài toán tối ưu có nhiều ứng dụng trong thực tế. Nó là bài toán tìm hệ thống liên thông với chi phí nhỏ nhất. Hai thuật toán tìm cây bao trùm nhỏ nhất thường được nhắc đến là thuật toán Primthuật[r]

17 Đọc thêm

Tóm Tắt Bài Giảng Lý Thuyết Đồ Thị Nguyễn Ngọc Trung

TÓM TẮT BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ NGUYỄN NGỌC TRUNG

Có nhiều cách khác nhau để lưu trữ các đồ thị trong máy tính. Sử dụng cấu trúc dữ liệu nào thì tùy theo cấu trúc của đồ thị và thuật toán dùng để thao tác trên đồ thị đó. Trên lý thuyết, người ta có thể phân biệt giữa các cấu trúc danh sách và các cấu trúc ma trận. Tuy nhiên, trong các ứng dụng cụ t[r]

34 Đọc thêm

Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Bài 5: Cây khung của đồ thị

BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ - BÀI 5: CÂY KHUNG CỦA ĐỒ THỊ

Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Bài 5: Cây khung của đồ thị cung cấp cho người học các kiến thức: Cây khung của đồ thị, đồ thị có trọng số, bài toán cây khung nhỏ nhất, thuật toán Prim, thuật toán Kruskal,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

17 Đọc thêm

TÌM CÂY KHUNG CÓ TRỌNG LƯỢNG NHỎ NHẤT BẰNG GIẢI THUẬT PRIM

TÌM CÂY KHUNG CÓ TRỌNG LƯỢNG NHỎ NHẤT BẰNG GIẢI THUẬT PRIM

Các tài liệu tham khảo........................................................................................................................................16
TỔNG QUAN

Tìm cây bao trùm nhỏ nhất ( tiếng Anh : minimum spanning tree ) là bài tốn tối ưu có nhiều ứng dụng trong thực tế. Nó l[r]

16 Đọc thêm

SKKN PHÁT TRIỂN TƯ DUY THUẬT TOÁN CHO HỌC SINH THPT THÔNG QUA “ BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN” TIN HỌC 10

SKKN PHÁT TRIỂN TƯ DUY THUẬT TOÁN CHO HỌC SINH THPT THÔNG QUA “ BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN” TIN HỌC 10


đầu tiên giáo viên cung cấp cho học sinh khái niệm về các thao tác cơ sở và yêu cầu các em hoạt động tùy theo các mức độ từ cao xuống thấp.
Khi đã thành thạo việc phán đoán, suy luận để mô tả thuật toán chỉ bằng các thao tác cơ sở, học sinh có thể biết cách xây dựng những thao tác cơ b[r]

18 Đọc thêm

Đồ thị và các thuật toán

Đồ thị và các thuật toán

Đồ thị và các thuật toán Đồ thị và các thuật toán Đồ thị và các thuật toán Đồ thị và các thuật toán Đồ thị và các thuật toán Đồ thị và các thuật toán Đồ thị và các thuật toán Đồ thị và các thuật toán Đồ thị và các thuật toán Đồ thị và các thuật toán Đồ thị và các thuật toán Đồ thị và các thuật toán[r]

Đọc thêm

BÀI GIẢNG THUẬT TOÁN LOGICAL

BÀI GIẢNG THUẬT TOÁN LOGICAL

THUẬT TOÁN LOGICAL THUẬT TOÁN LOGICAL THUẬT TOÁN LOGICAL THUẬT TOÁN LOGICAL THUẬT TOÁN LOGICAL THUẬT TOÁN LOGICAL THUẬT TOÁN LOGICAL THUẬT TOÁN LOGICAL THUẬT TOÁN LOGICAL THUẬT TOÁN LOGICAL THUẬT TOÁN LOGICAL THUẬT TOÁN LOGICAL THUẬT TOÁN LOGICAL THUẬT TOÁN LOGICAL THUẬT TOÁN LOGICAL THUẬT TOÁN LOGI[r]

8 Đọc thêm

TÌM CÂY KHUNG CÓ TRỌNG LƯỢNG NHỎ NHẤT BẰNG GIẢI THUẬT PRIM

TÌM CÂY KHUNG CÓ TRỌNG LƯỢNG NHỎ NHẤT BẰNG GIẢI THUẬT PRIM


2. Kết quả thực hiện
• Cho phép người dùng nhập vào một đồ thị vô hướng.
• Với mõi đồ thị nhập vào người dùng có thể: vẽ trên màn hình đồ họa, tìm cây khung bằng giải thuật Prim, duyệt đồ thị theo chiều rộng và chiều sâu.

11 Đọc thêm

Dự báo xu hướng thuật toán seo 2015

DỰ BÁO XU HƯỚNG THUẬT TOÁN SEO 2015

Dự báo xu hướng thuật toán seo 2015Dự báo xu hướng thuật toán seo 2015Dự báo xu hướng thuật toán seo 2015Dự báo xu hướng thuật toán seo 2015Dự báo xu hướng thuật toán seo 2015Dự báo xu hướng thuật toán seo 2015Dự báo xu hướng thuật toán seo 2015Dự báo xu hướng thuật toán seo 2015Dự báo xu hướng thuậ[r]

26 Đọc thêm

(Luận văn thạc sĩ) Thuật toán tách cho bài toán cân bằng

(Luận văn thạc sĩ) Thuật toán tách cho bài toán cân bằng

(Luận văn thạc sĩ) Thuật toán tách cho bài toán cân bằng(Luận văn thạc sĩ) Thuật toán tách cho bài toán cân bằng(Luận văn thạc sĩ) Thuật toán tách cho bài toán cân bằng(Luận văn thạc sĩ) Thuật toán tách cho bài toán cân bằng(Luận văn thạc sĩ) Thuật toán tách cho bài toán cân bằng(Luận văn thạc sĩ) T[r]

Đọc thêm

BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ THUẬT TOÁN: BÀI 1 – HÀ ĐẠI DƯƠNG

BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ THUẬT TOÁN: BÀI 1 – HÀ ĐẠI DƯƠNG

Bài giảng Phân tích và thiết kế thuật toán - Bài 1: Giới thiệu phân tích và thiết kế thuật toán trình bày định nghĩa thuật toán, tính chất của thuật toán, biểu diễn thuật toán; độ phức tạp thuật toán, hướng tiếp cận, phân lớp độ phức tạp.

18 Đọc thêm

THUẬT TOÁN TÁCH CHO BÀI TOÁN CÂN BẰNG (LUẬN VĂN THẠC SĨ)

THUẬT TOÁN TÁCH CHO BÀI TOÁN CÂN BẰNG (LUẬN VĂN THẠC SĨ)

Thuật toán tách cho bài toán cân bằng (Luận văn thạc sĩ)Thuật toán tách cho bài toán cân bằng (Luận văn thạc sĩ)Thuật toán tách cho bài toán cân bằng (Luận văn thạc sĩ)Thuật toán tách cho bài toán cân bằng (Luận văn thạc sĩ)Thuật toán tách cho bài toán cân bằng (Luận văn thạc sĩ)Thuật toán tách cho[r]

Đọc thêm

BÀI GIẢNG TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG: CHƯƠNG 3 - THS. NGUYỄN LÊ MINH (KHOA CÔNG TRÌNH)

BÀI GIẢNG TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG: CHƯƠNG 3 - THS. NGUYỄN LÊ MINH (KHOA CÔNG TRÌNH)

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 3: Thuật toán cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm thuật toán, tính chất của thuật toán, các cách biểu diễn thuật toán, cấu trúc cơ bản của thuật toán, một số thuật toán cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

47 Đọc thêm

Cùng chủ đề