BÀI 7. THỰC HÀNH: QUAN SÁT CÁC DẠNG ĐB NST TRÊN TIÊU BẢN CỐ ĐỊNH VÀ TẠM THỜI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÀI 7. THỰC HÀNH: QUAN SÁT CÁC DẠNG ĐB NST TRÊN TIÊU BẢN CỐ ĐỊNH VÀ TẠM THỜI":

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ CÓ GIẢI CHI TIẾT THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ CÓ GIẢI CHI TIẾT THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG

THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 Môn Vật lí – Đề số 03 Th ầy Đặ ng Vi ệt Hùng – Hocmai.vn
Cho bi ết: h ằng s ố Pl ăng h = 6,625.10 –34 J.s; độ l ớn điện tích nguyên t ố e = 1,6.10 –19 C; t ốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.10 8 ms; s ố Avôga đrô NA = 6,02.10 23 mol –1. Câu 1. M ột c[r]

9 Đọc thêm

Đề tài Sử dụng kiến thức liên môn Văn Sử Địa trong dạy học Địa Lý 8 qua thực nghiệm sư phạm bài Đặc điểm tự nhiên Đông Á

ĐỀ TÀI SỬ DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN VĂN SỬ ĐỊA TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ 8 QUA THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM BÀI ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN ĐÔNG Á

Đề tài Sử dụng kiến thức liên môn Văn Sử Địa trong dạy học Địa Lý 8 qua thực nghiệm sư phạm bài Đặc điểm tự nhiên Đông Á
Sử dụng kiến thức liên
môn Văn Sử Địa trong dạy học Địa Lý 8 qua thực nghiệm sư
phạm bài Đặc điểm tự nhiên Đông Á làm ề tài nghiên cứu của mình
* Lịch sử nghiên cứu vấn đề[r]

34 Đọc thêm

Hướng dẫn soạn bài : Ca dao hài hước

HƯỚNG DẪN SOẠN BÀI : CA DAO HÀI HƯỚC

CA DAO HÀI HƯỚC I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Những bài ca dao đư­ợc giới thiệu trong bài này tiêu biểu cho tiếng cư­ời giải trí, tiếng cư­ời tự trào và tiếng cư­ời châm biếm, phê phán xã hội. 2. Tiếng cư­ời tự trào (tự cư­ời mình) là tiếng cư­ời lạc quan yêu đời[r]

4 Đọc thêm

Soạn bài Ca dao hài hước

SOẠN BÀI CA DAO HÀI HƯỚC

1. Những bài ca dao đư­ợc giới thiệu trong bài này tiêu biểu cho tiếng cư­ời giải trí, tiếng cư­ời tự trào và tiếng cư­ời châm biếm, phê phán xã hội. 2. Tiếng cư­ời tự trào (tự cư­ời mình) là tiếng cư­ời lạc quan yêu đời của ngư­ời lao động. Họ đã lấy chính cái nghèo của mình để tự trào một cách[r]

3 Đọc thêm

TUẦN 4. MRVT: GIA ĐÌNH. ÔN TẬP CÂU: AI LÀ GÌ?

TUẦN 4. MRVT: GIA ĐÌNH. ÔN TẬP CÂU: AI LÀ GÌ?

NhiÖt liÖt chµo mõng c¸cthÇy c« vÒ dù chuyªn ®ÒtiÕng viÖtPh©n m«n: LuyÖn tõvµ c©ulíp 3A4Kiểm tra bài cũBài tập:Tìm hình ảnh so sánh trongcâu văn sau:Cầu Thê Húc cong congnh một con tômnối vào đền Ngọc Sơn.Thứ năm ngày 17 thnág 9năm 2009Luyện từ và câuMở rộng vốn từ : Gia đìnhÔn tập câu: Ai là[r]

15 Đọc thêm

CHƯƠNG III. §3. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯA ĐƯỢC VỀ DẠNG AX + B = 0

CHƯƠNG III. §3. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯA ĐƯỢC VỀ DẠNG AX + B = 0

1, C¸ch gi¶i2, ¸p dông2. Gi¶i ph¬ng tr×nh x − 5 x + 2 = 7 − 3 x6412 x − 2(5 x + 2) 3(7 − 3 x)⇔=1212⇔ 12 x − 10 x − 4 = 21 − 9 x⇔ 12 x − 10 x + 9 x = 21 + 4⇔ 11 x = 2525⇔ x =1125VËy ph¬ng tr×nh cã tËp nghiÖm S =111, C¸ch gi¶i2, ¸p dôngx −1 x −1

14 Đọc thêm

BẢO VỆ QUYỀN LỢI LAO ĐỘNG NỮ TRONG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM

BẢO VỆ QUYỀN LỢI LAO ĐỘNG NỮ TRONG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM

đại học quốc gia nộikhoa luậtBO V QUYN LI LAO NG N TRONG PHP LUT LAO NG VITNAMbùi quang hiệpChuyên ngành: Luật kinh tếMã số: 60 38 50đề c-ơng luận văn thạc sĩ luật họcGiáo viên h-ớng dẫn: ts nguyễn hữu chíhà nội 20071. Tính cấp thiết của đề tàiKhai thác tiềm năng lao động của đất n-ớc, tạo[r]

10 Đọc thêm

CÁC TÌNH TIẾT GIẢM NHẸ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN HUYỆN BẮC QUANG, TỈNH HÀ GIANG

CÁC TÌNH TIẾT GIẢM NHẸ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN HUYỆN BẮC QUANG, TỈNH HÀ GIANG

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Quyết đị nh hì nh phạ t l à khâu quan t rọng nhất t rong hoạt động xét xử
của Tòa án. Trong đó, các t ì nh t i ết gi ảm nhẹ TNHS l à một t rong những căn
cứ để quyết đị nh hì nh phạt , l à cơ sở đảm bảo cho vi ệc t hực hiện nguyên t ắc
cá t hể hóa[r]

84 Đọc thêm

BÀI 5. TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN

BÀI 5. TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN

TRUNG QUỐC THỜI MINH, THANH TRANG 2 • KINH TẾ - MẦM MỐNG QUAN HỆ SẢN XUẤT T BẢN CHỦ nghĩa xuất hiện.. + Thủ công nghiệp : Xuất hiện công tr ờng thủ công với mối quan hệ giữa chủ và ng ời[r]

9 Đọc thêm

GIÁO ÁN LỚP 1 - TUẦN 12

GIÁO ÁN LỚP 1 - TUẦN 12

Kế hoạch bài học - Lớp 1Thứ hai ngày 14 tháng 11 năm 2016Chào cờI. Mục tiêu:a) Kiến thức: Cung cấp việc chấp hành nội quy, nề nếp học tập.b) Kỹ năng: Rèn kỹ năng tập xếp hàng cho học sinh, biết ắng nghe và giữ trật tự chung.c) Thái độ: êu trường, yêu ớp, ý thức tập th cao.II. Các hoạt động:Ho[r]

15 Đọc thêm

TUẦN 10. SÁNG KIẾN CỦA BÉ HÀ

TUẦN 10. SÁNG KIẾN CỦA BÉ HÀ

Ho¹t ®éng nhãm 4 em ®äc l¹i bµi theoc¸c vai:Ngêi dÉn chuyÖnBÐ HµBµ¤ngCủng cố1.Em thớch nht nhõn vt no? Vỡ sao?2.Em cú mun chn mt ngy cho ụng b mỡnh khụng? Em nhchn ngy ú l ngy no?3.Sáng kiến của bé Tổ chức ngày lễ của ông bà có ý nghĩa nh thế nào?Sáng kiến của bé tổ chức ngày lễ[r]

25 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG BỎ HỌC SỚM CỦA HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ TRƯỜNG THCS THỊ CHẤN ÍT ONG HUYỆN MƯỜNG LA

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG BỎ HỌC SỚM CỦA HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ TRƯỜNG THCS THỊ CHẤN ÍT ONG HUYỆN MƯỜNG LA

dưỡng, trường ở xa nhà, không thích học và những yếu tố nhà trường như cơ sở vật3chất, chất lượng giáo viên. Những nguyên nhân này liên quan đến những rào cản vềkinh tế xã hội và có mối quan hệ ràng buộc chặt chẽ với nhau (Barton, 2006; Barsaga,1995).Tóm lại, các yếu tố tác động đến học sinh bỏ học[r]

Đọc thêm

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 12 CÓ ĐÁP ÁN TỪ BÀI 1 ĐẾN BÀI 8

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 12 CÓ ĐÁP ÁN TỪ BÀI 1 ĐẾN BÀI 8

Bài 1: VN trên đường đổi mới và hội nhập1. Công cuộc Đổi mới được manh nha từ năm nào?A. 1979B.1997C.1978D.19982. Câu nào sau đây sai về xu thế phát triển của nước ta?A. Dân chủ hóa đời sống kinh tế xã hộiB. Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩaC. T[r]

10 Đọc thêm

GIÁO ÁN ĐỊA 7 TUẦN 11

GIÁO ÁN ĐỊA 7 TUẦN 11

trường hoang mạc- GD bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học( Mục1,2 )II/ Phương tiện- Các tranh, ảnh về hoang mạc,động thực vật hoang mạcIII/ Tiến trình bài giảng1. Ổn định tổ chức2. Kiểm tra bài cũ- Những nguyên nhân làm tăng lượng khí CO2 trong không khí?3. Bài mớiHoạt động của GV v[r]

4 Đọc thêm

ĐƠN XIN TẠM DỪNG HỌC TRƯỜNG HUST

ĐƠN XIN TẠM DỪNG HỌC TRƯỜNG HUST

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập-Tự do-Hạnh phúcĐƠN XIN TẠM DỪNG HỌCKính gửi:- Khoa, Viện quản chuyên ngành- Viện Đào tạo sau đại họcTrường Đại học Bách khoa NộiHọ và tên học viên :SHHV:Chuyên ngành :Lớp:Cơ quan công tác :Tôi viết đơn này đề nghị Viện Đào tạo sau đại học ch[r]

1 Đọc thêm

BÀI 49. BẢO VỆ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT

BÀI 49. BẢO VỆ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT

vềcấuthực vật đang bị suy giảmtạo,kíchthước,nơisống….)do tác động của con ngườiKhi tập hợp tất cả các loại thựcvật khác nhau sẽ tạo ra giới thựcvật rất phong phú và đa dạngTiết 60- bài 49: sự đa dạng củaI. Sự đadạng của thực vật làthựcvậtgi?Bạn hãy quan sát một sốhình ảnh sau về sự đa dạngcủa[r]

29 Đọc thêm

CHƯƠNG II. BÀI 3. TRÒ CHƠI STICKS

CHƯƠNG II. BÀI 3. TRÒ CHƠI STICKS

A. Con trỏ chuột có dạng mũi tênB. Con trỏ chuột có dạng dấu cộng+Hướng dẫn về nhà-Học bài và thực hành lại với phần mềmTr ­ êng­t iÓu­häc ­Chóc­c¸c­thÇy­c«­gi¸o­m¹nh­khoέ!­­­Chóc­c¸c­em­häc­sinh­häc­giái­chăm­Tr ­ êng­t iÓu­häc ­ngoan­!Giáo viên thực hiện : Nguyễn Thị Nghĩa

17 Đọc thêm

KỊCH CÁI GIÁ PHẢI TRẢ

KỊCH CÁI GIÁ PHẢI TRẢ

Dạ: ôi dào ôi… tưởng gì… sân chỗ đấy rộng em cũng chẳng để làmgì… bác cứ cho bọn thanh niên nó sang đo thoải mái đi…. Tiền nong gì…thỉnh thoảng em còn ra chơi cho nó vuiTT: ấy chết ! ai làm thế… anh đóng góp nhiều rồi, cũng phải trả anhmột chút cho phải phépDạ: thôi mà bác… tiền thì em không[r]

8 Đọc thêm

BÀI TẬP TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP SỐ (32)

BÀI TẬP TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP SỐ (32)

hoạt động và đầu tư để giảm phần vay xuống.Các khoản vay là nợ dài hạn với lãi suất ưu đãi dành cho giáo dục được đầu tư vào cáctài sản dài hạn như các công trình xây dựng lớp học, giảng đường..Nguồn vốn cổ đông đóng góp cũng được phân ra huy động theo từng thời kỳ và mứcđộ cần thiết.Cơ cấu vốn hợp[r]

3 Đọc thêm

Kể lại một câu chuyện cảm động nói về tình bạn mà em đã được chứng kiến trong thời gian học tiểu học

KỂ LẠI MỘT CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG NÓI VỀ TÌNH BẠN MÀ EM ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG KIẾN TRONG THỜI GIAN HỌC TIỂU HỌC

Hà mãi nhìn theo màu áo của Mai và nói thầm trong bụng: “Mai ơi! Thế là từ đây chúng ta mãi mãi xa nhau rồi". Hà bước trên con đường làng quen thuộc. Hai bên đường, hàng phi lao đang rì rào ca hát Em hãy kể lại một câu chuyện cảm động nói về tình bạn mà em đã được chứng kiến trong thời gian học[r]

2 Đọc thêm