THỰC VẬT : LỤC LẠP

Tìm thấy 3,246 tài liệu liên quan tới tiêu đề "thực vật : Lục lạp":

LỤC LẠP

LỤC LẠP

Lục lạp là bào quan chỉ có ở tế bào thực vật. Lục lạp có 2 lớp màng bao bọc. Lục lạp là bào quan chỉ có ở tế bào thực vật. Lục lạp có 2 lớp màng bao bọc. Bên trong lục lạp chứa chất nền cùng hệ thống các túi dẹt được gọi là tilacôit. Các tilacôit xếp chồng lên nhau tạo thành cấu trúc gọi là grana[r]

1 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT, THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ MỘT SỐ TÁC DỤNG SINH HỌC CỦA CÂY LỤC THẢO HOA THƯA (CHLOROPHYTUM LAXUM R BR) HỌ LỤC THẢO (ANTHERICACEAE)

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT, THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ MỘT SỐ TÁC DỤNG SINH HỌC CỦA CÂY LỤC THẢO HOA THƯA (CHLOROPHYTUM LAXUM R BR) HỌ LỤC THẢO (ANTHERICACEAE)

Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của cây lục thảo hoa thưa (chlorophytum laxum r br) họ lục thảo (anthericaceae) Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của cây lục thảo hoa thưa (chlorophytum laxum r br) họ lục thảo[r]

243 Đọc thêm

CÂU 1, CÂU 2, CÂU 3, CÂU 4 TRANG 43 SINH HỌC LỚP 10

CÂU 1, CÂU 2, CÂU 3, CÂU 4 TRANG 43 SINH HỌC LỚP 10

Câu 1. Trình bày cấu trúc và chức năng của lục lạp. Câu 1. Trình bày cấu trúc và chức năng của lục lạp.Câu 2. Nêu cấu trúc và chức năng của ti thể.Câu 3. Nêu cấu trúc và chức năng của lizôxôm.Câu 4. Nếu các chức năng của không bào. Trả lời: Câu 1. Cấu trúc của lục lạp: Lục lạp là bào quan chỉ có[r]

1 Đọc thêm

SINH TỔNG hợp PRÔTÊIN

SINH TỔNG HỢP PRÔTÊIN

SINH TỔNG HỢP PRÔTÊIN

I. SAO CHÉP AND.

1. ĐỊNH NGHĨA.
ADN là vật chất di truyền nằm trong nhân tế bào và tế bào chất (ti thể hoặc lục lạp) của sinh vật nhân thực hoặc trong vùng nhân của tế bào nhân sơ.
Nhân đôi ADN là quán trình tạo ra hai phân tử ADN con có cấu trúc giống hệt phân tử ADN mẹ b[r]

56 Đọc thêm

Hóa sinh công nghiệp

HÓA SINH CÔNG NGHIỆP

Là lipid phức tạp không chứa phosphorus
Trong thành phần chứa hexose,thường là galactose hay dẫn xuất của galactose hay glucose.
Thuộc nhóm này có monogalactosylglycerol, digalactosylglycerol và sulfolipid khá phổ biến trong lục lạp và các thành phần khác của tế bào ở lá.

52 Đọc thêm

BÀI 7. CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT

BÀI 7. CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT

lục lạp …  diễn ra các hoạt động sống của tế bào.- Nhân có cấu tạo phức tạp→ điều khiển mọi hoạt độngsống của tế bào.- Không bào→ chứa dịch tế bào.GHÉP CÁC Ý GIỮA CỘT A VÀ CỘT B SAO CHO PHÙ HỢPCỘT BCỘT A1. Tế bàoa. Là chất keo lỏng chứa các bào quan2. Nhân tế bàob. Giúp cho tế bào [r]

12 Đọc thêm

Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh

TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BẢN THUYẾT MINH

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Vai trò và đặc điểm chung của văn bản thuyết minh

a) Nhu cầu thuyết minh trong đời sống  Đọc các văn bản sau và cho biết người viết đã trình bày, giải thích, giới thiệu những gì? (1) CÂY DỪA BÌNH ĐỊNH Cây dừa gắn bó với người dân Bình Định chặt chẽ như cây tre đối với[r]

4 Đọc thêm

GIẢI BÀI 1,2,3,4,5,6 TRANG 39 SGK SINH 11: QUANG HỢP Ở THỰC VẬT

GIẢI BÀI 1,2,3,4,5,6 TRANG 39 SGK SINH 11: QUANG HỢP Ở THỰC VẬT

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 39 SGK Sinh 11 : Quang hợp ở thực vật.A. Tóm Tắt Lý Thuyết: Quang hợp ở thực vậtI. KIẾN THỨC CƠ BẢN– Quang hợp ở thực vật là quá trình trong đó ánh sáng năng lượng Mặt Trời được diệp lục hấp thụ để tổnghợp cacbohiđrat và giải phóng ôxi từ[r]

4 Đọc thêm

KĨ THUẬT DI TRUYỀN THẦY TKQ

KĨ THUẬT DI TRUYỀN THẦY TKQ

- Các nước đang phát triển chịu hậu quả (nếu có) nặng hơn do không đủ nănglực để kiểm soát.Hội nghị quốc tế về công nghệ sinh học thực vật do TCA, FAO tổ chức tại Luxembourg (1989)Ứng dụng công nghệ gene ở nước taCNSH ở nước ta đã có những bước phát triển nhất định trong lĩnh vực y tế và tron[r]

21 Đọc thêm

BÀI 11. QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG

BÀI 11. QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG

BÀI 8: QUANG HỢP Ở THỰC VẬTI.Khái quát về quang hợp ở thực vật1. Quang hợp là gì ?2. Vai trò của quang hợpII.Lá là cơ quan quang hợp1.Hình thái, giải phẫu của lá thích nghi vớichức năng quang hợp2. Lục lạp là bào quan quang hợpNgười thực hiện : Võ Thị Quỳnh NhiI.Khái quát về qua[r]

36 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI PHẦN CẤU TRÚC TẾ BÀO SINH HỌC 10

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI PHẦN CẤU TRÚC TẾ BÀO SINH HỌC 10

- Tổng hợp các phân tử polysaccarit cấu trúc nên thành tế bào ở thực vật.- Trong tế bào protein được tổng hợp ở riboxom nằm trên lưới nội chất hạt vậnchuyển đến bộ máy gôngi bằng túi tiết. Tại bộ máy gôngi protein được gắn thêmcác hợp chất khác tao thành sản phẩm hoàn chỉnh, rồi lại được bao[r]

23 Đọc thêm

BÀI 20. CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN LÁ

BÀI 20. CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN LÁ

- Tế bào trong suốt, xếp sát nhauvách phía ngồi dày.- Trên biểu bì (nhất là mặt dưới)có nhiều lỗ khí.- Bảo vệ lá và cho ánhsáng xun qua.- Trao đổi khí và thốthơi nước.2. THỊT LÁ- Tế bào có vách mỏng, có lục lạpở bên trong.- Giữa các tế bào có khoảng khơng3. GÂN LÁ- Thu nhận ánh sáng đểChế tạo[r]

28 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG SINH LỚP 9 HKII 2016

ĐỀ CƯƠNG SINH LỚP 9 HKII 2016

Tảo lụcIII.1.Kiến thức về hệ sinh thái-Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và khu vực sống của quần xã (sinh cảnh)-Trong hệ sinh thái các SV luôn luôn tác động lẫn nhau và tác động qua lại với các nhân tố vô sinh của môitrường tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định-Một hệ sinh thái[r]

3 Đọc thêm

Bài 1,2,3,4,5,6 trang 39 SGK Sinh 11

BÀI 1,2,3,4,5,6 TRANG 39 SGK SINH 11

Bài 1: Quang hợp ở thực vật là gì? Bài 2. Viết phương trình quang hợp tổng quát? Vì sao quang hợp có vai trò quyết định đối với sự sống trên Trái Đất ? Nêu đặc điểm của lá cây xanh thích nghi với chức năng quang hợp? Nêu thành phần của hệ sắc tố quang hợp trong lá xanh và chức năng của chúng? Sắc t[r]

2 Đọc thêm

CHUYÊN ĐÊ CẤU TẠO TẾ BÀO

CHUYÊN ĐÊ CẤU TẠO TẾ BÀO

Mạch kiến thức của chuyên đề:
1. Đặc điểm chung, cấu tạo của tế bào nhân sơ, tế bào nhân thực
2. Cấu tạo, chức năng của các bào quan tế bào nhân thực
2.1. Nhân tế bào
2.2. Lưới nội chất
2.3. Riboxom
2.4. Bộ máy Gongi
2.5. Ty thể
2.6. Lục lạp
2.7. Không bào, lyzoxom
2.9. Màng sinh chất
2.10. Thành tế[r]

15 Đọc thêm

đề HSG môn sinh học lớp 11 tỉnh Nghệ An năm học 20152016

ĐỀ HSG MÔN SINH HỌC LỚP 11 TỈNH NGHỆ AN NĂM HỌC 20152016

Đề thi học sinh giỏi môn sinh lớp 11 tỉnh nghề an năm 20152016.
Câu I (3,0 điểm).
1. Hãy nêu các loại prôtêin khác nhau về chức năng trong cấu trúc của màng sinh chất tế bào.
2. Những bộ phận nào trong tế bào nhân thực có chứa ADN, so sánh cấu trúc của các loại ADN trong các bộ phận đó.
3. Nêu các[r]

1 Đọc thêm

BÀI 1, 2, 3 TRANG 72 SGK SINH 6

BÀI 1, 2, 3 TRANG 72 SGK SINH 6

Câu 1. Lá cây sử dụng những nguyên liệu nào đế chế tạo tinh bột ? Câu 2. Viết sơ đồ tóm tắt của quang hợp. Những yếu tố nào là điều kiện cần thiết chc quang hợp ? Câu 1. Lá cây sử dụng những nguyên liệu nào đế chế tạo tinh bột ? Lá lấy những nguyên liệu đó từ đâu ? Trả lời: Lá sử dụng khí ôxii, c[r]

1 Đọc thêm

Chuyên đề: SỰ HÌNH THÀNH TẾ BÀO NHÂN THỰC VÀ THUYẾT NỘI CỘNG SINH

CHUYÊN ĐỀ: SỰ HÌNH THÀNH TẾ BÀO NHÂN THỰC VÀ THUYẾT NỘI CỘNG SINH

Các tế bào nhân thực tiến hóa từ tế bào nhân sơ tổ tiên, nhờ sự chuyển hóa của màng bên trong tế bào. Tất cả các bào quan có màng trong tế bào nhân thực (nhân, ti thể và lục lạp) đều khởi đầu bởi sự gấp nếp của màng nguyên sinh chất.
Đầu tiên cấu trúc màng nguyên thủy gấp nếp tạo thành lớp bao phủ[r]

5 Đọc thêm

Nghiên cứu đặc trưng lâm học của thảm thực vật tự nhiên trên rú cát ven biển tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG LÂM HỌC CỦA THẢM THỰC VẬT TỰ NHIÊN TRÊN RÚ CÁT VEN BIỂN TẠI HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ

Đánh giá đặc điểm cấu trúc và đẫ lập danh lục thảm thực vật tự nhiên rú cát ven biển huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Đề tài đã đề xuất các giải pháp nhằm bảo vệ và phát triển bền vững thảm thực vật tự nhiên trên vùng cát tại Vĩnh Linh, Quảng Trị.

101 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA MỖI GIỚI

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA MỖI GIỚI

1. Giới Khởi sinh (Monera)
Giới Khởi sinh gồm những loài vi khuẩn là những sinh vật nhân sơ rất bé nhỏ. 1. Giới Khởi sinh (Monera)Giới Khởi sinh gồm những loài vi khuẩn là những sinh vật nhân sơ rất bé nhỏ, phần lớn có kích thước khoảng 1-5 um. Chúng xuất hiện khoảng 3.5 tỉ năm trước đây. Vi khu[r]

1 Đọc thêm

Cùng chủ đề