NHỮNG THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TAVNGFHK(35).DOCX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Những thành tựu và hạn chế trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước tavngfhk(35).docx":

NHỮNG THÀNH TỰU TRONG CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ỞĐÔNG ÂU LÀ GÌ

NHỮNG THÀNH TỰU TRONG CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở ĐÔNG ÂU LÀ GÌ?

Những thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu là gì? Trong những năm 1950 - 1975, các nước Đông Âu đã thực hiện nhiều kế hoạch 5 năm nhằm xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội trong tình hình khó khăn phức tạp. Các nước này đều xuất phát từ trình độ phát triển thấp (trừ Tiệp Khắc, Cộng hòa dân chủ Đức), lại bị các nước đế quốc bao vây về kinh tế và các thế lực phản động trong nước ra sức chống phá. Với sự giúp đỡ có hiệu quả của Liên Xô và sự nỗ lực vươn lên của nhân dân, các nước Đông Âu đã giành được nhiều thành tựu to lớn. Các nước Đông Âu đã tiến hành xây dựng nền công nghiệp, điện khí hóa toàn quốc, nâng sản lượng công nghiệp lên gấp hàng chục lần. Nông nghiệp phát triển nhanh chóng,đáp ứng nhu cầu lương thực và thực phẩm của nhân dân. Trình độ khoa hoc - kĩ thuật được nâng lên rõ rệt. Từ những nước nghèo, các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu đã trở thành các quốc gia - nông nghiệp. >>>>> Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2016 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu Hà Nội, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.
Xem thêm

1 Đọc thêm

HÃY NÊU NHỮNG THÀNH TỰU MÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI.

HÃY NÊU NHỮNG THÀNH TỰU MÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI.

Tới đầu những năm 70 của thế kỉ XX, các nước Đông Âu đã trở thành những nước công - nông nghiệp. Tới đầu những năm 70 của thế kỉ XX, các nước Đông Âu đã trở thành những nước công - nông nghiệp. Bộ mặt kinh tế - xã hội của đất nước đã thay đổi căn bản và sâu sắc.Trước chiến tranh, An-ba-ni là nước nghèo nhất châu Âu. Tới năm 1970, nền công nghiệp đã được xây dựng, cả nước đã được điện khí hoá.Năm 1975, tổng sản phẩm công nghiệp của Bun-ga-ri tăng 55 lần so với năm 1939.Vốn là nước đã có những cơ sở công nghiệp, tới lúc này Tiệp Khắc được xếp vào hàng các nước công nghiệp phát triển, chiếm 1,7% sản lượng công nghiệp thế giới.Mặc dù có nhiều hạn chế về tài nguyên thiên nhiên, Cộng hoà Dân chủ Đức đã đạt được những thành tích đáng kể, sản xuất tăng gấp 5 lần, thu nhập quốc dân tăng 4 lần so với năm 1949.  
Xem thêm

1 Đọc thêm

Đề cương môn học Đường lối đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI THEO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA ĐẢNG

Nêu lên sự lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa của cách mạng Việt Nam và quan niệm về chủ nghĩa xã hội của Đảng tr¬ước 1954, quá trình lịch sử và những thành tựu, hạn chế của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc thời kỳ 1954 1975, quá trình đổi mới nhận thức từng phần về mô hình và con đư¬ờng đi lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả n¬ước của Đảng thời kỳ 1975 1986, khẳng định đổi mới là yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trình bày nhận thức mới của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội nội dung đư¬ờng lối đổi mới, do Đảng đề ra tại Đại hội VI và các Đại hội sau đó, nêu lên những thành tựu, hạn chế và các kinh nghiệm của công cuộc đổi mới của Đảng thời kỳ 19862006 để phát huy, vận dụng sáng tạo vào giai đoạn hiện nay.
Xem thêm

23 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC, HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

TIỂU LUẬN CAO HỌC, HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

LỜI NÓI ĐẦU
Sau năm 1986 nước ta đã chuyển mô hình kinh tế từ nền kinh tế tập trung quan lieu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là một quá trình thể hiện sự đổi mới về tư duy và ngày càng hoàn thiện cả về lí luận cũng như thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đây cũng là một quá trình về sự nhận thức đúng hơn các quy luật khách quan, chuyển từ một nền kinh tế mang nặng tính chất hiện vật sang nền kinh tế hàng hóa với nhiều thành phần, khôi phục các thị trường để từ đó các quy luật thị trường phát huy tác dụng điều tiết hành vi các tác nhân trong nền kinh tế thay cho phương pháp quản lí bằng các công cụ kế hoạch hóa trực tiếp mang tính pháp lệnh, xóa bỏ bao cấp tràn lan của nhà nước để các doanh nghiêp tự chủ, tự chịu trong sản xuất kinh doanh. Nhà nước thực hiện quản lí nền kinh tế thông qua pháp luật và điều tiết thông qua các chính sách và các công cụ kinh tế vĩ mô.
Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, Đảng và nhà nước ta luôn coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm. Trong thời gian tới chúng ta chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển nền kinh tế tri thức.
Nhằm tìm hiểu và nhận thức sâu sắc hơn về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từ đó đưa ra những giải pháp cụ thể, em xin lựa cho đề tài Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa làm tiểu luận môn Những vấn đề kinh tế chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
Do thời gian có hạn và nhận thức của bản thân còn hạn chế vì vậy trong quá trình viết tiểu luận khó có thể tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong được sự góp ý chỉ bảo của các thầy cô.
Em xin trân thành cám ơn
Xem thêm

Đọc thêm

TIỂU LUẬN CHÍNH TRỊ học NÂNG CAO mối quan hệ giữa đổi mới, kiện toàn hệ thống chính trị với xây dựng, hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa việt nam hiện nay

TIỂU LUẬN CHÍNH TRỊ HỌC NÂNG CAO MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỔI MỚI, KIỆN TOÀN HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VỚI XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY

MỞ ĐẦUTrong mọi xã hội có giai cấp, quyền lực của chủ thể cầm quyền luôn được thể hiện ở một hệ thống thể chế và tổ chức nhất định, đó là hệ thống chính trị. Về cơ bản hệ thống chính trị nước ta cũng được tổ chức theo những mô hình phổ biến của hệ thống chính trị các nước trên thế giới. Hệ thống chính trị nước ta là cơ chế, là công cụ thực hiện quyền làm chủ của nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, chế độ của dân, do dân và vì dân.Thực tế cho thấy, hệ thống chính trị nước ta trong quá trình đổi mới, kiện toàn đã đạt được nhiều thành tựu trong việc phát huy dân chủ như đã động viên, tạo mọi điều kiện để nhân dân thực hiện quyền làm chủ…Tuy nhiên, bên cạnh những tác động tích cực của hệ thống chính trị, trong quá trình thực hiện và phát huy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa vẫn còn nhiều hạn chế như chưa thật sự phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thậm chí còn có những biểu hiện vi phạm quyền làm chủ của nhân dân. Một trong những nguyên nhân này là do chúng ta chưa làm rõ được mối quan hệ giữa đổi mới, kiện toàn hệ thống chính trị với xây dựng, hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Do đó, với mong muốn góp phần làm rõ hơn mối quan hệ này, là một học viên tôi xin chọn đề tài: “Mối quan hệ giữa đổi mới, kiện toàn hệ thống chính trị với xây dựng, hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu.
Xem thêm

23 Đọc thêm

NÊU NHỮNG THÀNH TỰU CỦA LIÊN XÔ QUA HAI KẾ HOẠCH 5 NĂM ĐẦU TIÊN

NÊU NHỮNG THÀNH TỰU CỦA LIÊN XÔ QUA HAI KẾ HOẠCH 5 NĂM ĐẦU TIÊN

Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1928-1932) và kế hoạch 5 năm lần thứ hai (1933-1937) đều được hoàn thành trước thời hạn. Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1928-1932) và kế hoạch 5 năm lần thứ hai (1933-1937) đều được hoàn  thành trước thời hạn. Qua hai kế hoạch 5 năm, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, đưa Liên Xô từ một nước nông nghiệp lạc hậu trở thành một cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa. Năm 1937, sản lượng công nghiệp chiếm 77,4% tổng sản phẩm quốc dân. Trong nông nghiệp, 93% số nông hộ với trên 90% diện tích canh tác đã được đưa vào nền nông nghiệp tập thể hóa, có quy mô sản xuất lớn và cơ sở vật chất-kĩ thuật được cơ giới hóa. Về văn hóa-giáo dục, Liên Xô đã thanh toán nạn mũ chữ, xây dựng hệ thống giáo dục thống nhất, hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học trong cả nước và thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở các thành phố. Cùng với những biến đổi về kinh tế, cơ cấu giai cấp trong xã hội cũng thay đổi. Các giai cấp bóc lột bị xóa bỏ, chỉ còn lại hai giai cấp lao động là công nhân và nông dân tập thể cùng tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa. Từ năm 1937, nhân dân Liên Xô tiếp tục thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ ba, nhưng công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội tạm thời bị gián đoạn bởi cuộc chiến tranh xâm lược của phát xít Đức. Tuy có một số sai lầm, ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước (không thực hiện tốt nguyên tắc tự nguyện trong tập thể hóa nông nghiệp, chưa chú trọng đúng mức đến việc nâng cao đời sống nhân dân…), công cuộc xây dựng xã hội ở Liên Xô trong những năm 1925-1941 vẫn đạt được những thành tựu to lớn, tạo nên những biến đổi về nhiều mặt, có lợi cho nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang hùng mạnh để bảo vệ Tổ quốc.
Xem thêm

1 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CHUYÊN NGÀNH GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG LIÊN MINH CÔNG NHÂN , NÔNG DÂN, TRÍ THỨC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

TIỂU LUẬN CHUYÊN NGÀNH GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG LIÊN MINH CÔNG NHÂN , NÔNG DÂN, TRÍ THỨC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Một trong những vấn đề cơ bản được các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác Lênin đặc biệt quan tâm trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa và coi đó như một điều kiện quyết định trong xây dựng CNXH Đó là thiết lập khối liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam vận dụng đúng đắn, sáng tạo với thực tiễn cách mạng Việt Nam; trở thành một trong những nhân tố góp phần tạo nên thắng lợi hoàn toàn của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và những thành tựu rất quan trọng trong bước đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Xem thêm

17 Đọc thêm

tiểu luận cao học quá trình hình thành và phát triển tư duy lý luận về con đường đi lên CNXH ở việt nam trong giai đoạn từ năm 1986 – 2000

TIỂU LUẬN CAO HỌC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY LÝ LUẬN VỀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CNXH Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 1986 – 2000

1.Lý do cấp thiết của đề tàiĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (12 1986) đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện các lĩnh vực của đời sống. Để đổi mới toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội, trước hết phải đổi mới tư duy. Thực tiễn xã hội đã khách quan hóa vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của lý luận và tư duy lý luận đối với sự phát triển của đất nước và dân tộc. Đổi mới tư duy lý luận của Đảng, là vấn đề cấp thiết với sự lãnh đạo của Đảng đồng thời là vấn đề cơ bản, có ý nghĩa chiến lược đối với cách mạng nước ta. Ở vị trí Đảng cầm quyền, có trọng trách lãnh đạo đất nước và lãnh đạo xã hội đi tới chủ nghĩa xã hội, thực hiện mục tiêu lý tưởng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.Con đường cách mạng của nước ta từ một nước nông nghiệp tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, tạo ra sự biến đổi về chất của xã hội trên tất cả các lĩnh vực là sự nghiệp khó khăn, phức tạp. Cho nên thời kỳ quá độ ở nước ta rất lâu dài với nhiều chặng đường, nhiều hình thức tổ chức kinh tế xã hội có tính chất quá độ. Đồng chí Nguyễn Văn Linh, Tổng bí thư đầu tiên của Đảng thời kì đổi mới nhận mạnh : “Nói đổi mới tư duy, điều căn bản là phải đổi mới tư duy lý luận”. Đồng chí đặt vấn đề để xứng đáng là người lãnh đạo chính trị đối với xã hội, với niềm tin yêu của dân, Đảng phải không ngừng nâng cao và hoàn thiện sự lãnh đạo của mình. Công cuộc đổi mới hiện nay đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên phải không ngừng học tập, nếu thiếu trình độ lý luận, học vấn thì khó mà làm được. Đây là lĩnh vực đầy rẫy những cấp bách, thậm chí là cấp bách nhất phải đổi mới.Trải qua gần 15 năm (1986 – 2000), công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trọng đại. Điều đó chứng tỏ đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam. Nước ta đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, do đó, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, đổi mới đất nước cũng có nhiều điểm khác so với thời kỳ trước đây.Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (121986) của Đảng, trong khi khẳng định tính toàn diện, phạm vi bao quát tất cả các mặt, các lĩnh vực của quá trình đổi mới, đã đồng thời coi đổi mới tư duy lý luận, tư duy chính trị về các vấn đề của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội là khâu đột phá. Đổi mới tư duy lý luận của Đảng, là vấn đề cấp thiết với sự lãnh đạo của Đảng đồng thời là vấn đề cơ bản, có ý nghĩa chiến lược đối với cách mạng nước ta. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (1996) đã khẳng định Xét trên tổng thế, Đảng ta bắt đầu công cuộc đổi mới tư duy chính trị trong việc hoạch định đường lối chính sách đối nội và đối ngoại. Không có sự đổi mới đó thì không có sự đổi mới khác. Nhằm góp phần nhận thức đúng đắn hơn về những vấn đề cơ bản của quá trình đổi mới và đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, và là sinh viên chuyên ngành Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học, em lựa chọn đề tài Quá trình hình thành và phát triển tư duy lý luận về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1986 – 2000”.Đề tài được nghiên cứu dựa trên cơ sở những nguyên lý và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, căn cứ vào một số quan điểm trong đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (121986).
Xem thêm

46 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC VAI TRÒ LỊCH SỬ VÀ XU THẾ VẬN ĐỘNG CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN HIỆN ĐẠI

TIỂU LUẬN CAO HỌC VAI TRÒ LỊCH SỬ VÀ XU THẾ VẬN ĐỘNG CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN HIỆN ĐẠI

1.Tính cấp thiết của đề tài
Nhìn chung lịch sử xã hội toàn nhân loại đã phát triển qua nhiều giai đoạn kế tiếp nhau và tương ứng mỗi giai đoạn là hình thái kinh tế xã hội nhất định. Cho đến nay, lịch sử nhân loại đã trải qua 4 hình thái kinh tế xã hội : cộng sản nguyên thủy,chiếm hữu nô lệ, phong kiến , tư bản chủ nghĩa và đang trong thời kỳ quá độ sang chủ nghĩa xã hội – giai đoạn đầu của hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa. Dựa trên những nền tảng của học thuyết Mác Ănghen , Lê nin đã đưa ra những lý luận về chủ nghĩa tư bản nhà nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội,nó được trình bày rải rác trong rất nhiều các tác phẩm của ông, trong điều kiện kinh tế và chính trị khác nhau. Theo Lê nin chủ nghĩa tư bản nhà nước lúc đó là sự cứu nguy đối với giai cấp vô sản còn non trẻ khi giai cấp mới nắm chính quyền. Chủ nghĩa tư bản nhà nước đó là điều cần thiết và có lợi, chẳng những nó “không đáng sợ mà còn đáng mong đợi”. Chỉ có du nhập chủ nghĩa tư bản nhà nước thì chính quyền giai cấp vô sản mới có thể tạo dựng được cơ sở xây dựng chủ ngĩa xã hội.
Chủ nghĩa tư bản là một hình thái kinh tế – xã hội của xã hội loài người, xuất hiện đầu tiên tại châu Âu phôi thai và phát triển từ trong lòng xã hội phong kiến châu Âu và chính thức được xác lập như một hình thái xã hội tại Anh và Hà Lan ở thế kỷ thứ 17.
Trong suốt quá trình phát triển chủ nghĩa tư bản đã có những đóng góp tích cực đối với phát triển sản xuất, làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt đời sống xã hội. Tạo ra lượng của cải vật chất khổng lồ nền kinh tế tự nhiên, đi từ tự cung tự cấp đến nền kinh tế hàng hóa tư bản chủ nghĩa sản xuất nhỏ lẻ , đến sản xuất lớn hiện đại , làm tăng năng suất lao động và tạo ra lượng của cải vật chất khổng lồ.
Quá trình phát triển của chủ nghĩa tư bản đã làm cho lực lượng sản xuất phát triển mạnh mẽ với trình độ kỹ thuật và công nghệ ngày càng cao: từ kỹ thuật thủ công lên kỹ thuật cơ khí và ngày nay các nước tư bản chủ nghĩa cũng đang là những quốc gia đi đầu trong việc chuyển nền sản xuất của nhân loại từ giai đoạn cơ khí hóa sang giai đoạn tự động hóa, tin học hóa và công nghệ hiện đại. Cùng với sự phát triển của kỹ thuật và công nghệ là quá trình giải phóng sức lao động, nâng cao hiệu quả, khám phá và chinh phục thiên nhiên của con người.
Trong quá trình hội nhập và mở cửa như hiện nay, nhân dân ta đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, mong muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới. Do vậy, tăng cường quan hệ với hệ thống kinh tế thế giới, tham gia phân công lao động và cạnh tranh quốc tế đâng là đề tài quan trọngcần được làm sáng tỏ. Hiện nay các nước tư bản phát triển vẫn đang giữ vị trí chi phối nền kinh tế thế giới. Trên phương diện chính trị thế giới cũng như kinh tế thế giới, chủ nghĩa tư bản hiện đại đang chiếm ưu thế. Chúng ta kiên trì xây dựng chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh quốc tế như vậy nên việc hiểu thấu đáo về chủ nghĩa tư bản hiện đại là diều hết sức cần thiết. Hơn thế nữa, chủ nghĩa xã hội không phải bỗng dưng mà có và phát triển. Dương nhiên nó chỉ có thể làm nên những thành tựu của mình trên cơ sở đúc kết bài học và kinh nghiệm lịch sử, trên cơ sở phát triển của xã hội loài nguời. Nghiên cứu những thành bai, được mất của chủ nghĩa tư bản hiện đại, lấy cái tốt bỏ cái xấu của nó là để giúp Chúng ta xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa tiến bộ hơn, ưu việt hơn tư bản chủ nghĩa.
Do tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu nên em đã chọn đề tài này. Mục đích nhằm làm sang rõ “ Vai trò lịch sử và xu thế vận động của chủ nghĩa tư bản hiện đại”.
Xem thêm

28 Đọc thêm

TÀI LIỆU THAM KHẢO BÀI HỌC KINH NGHIỆM XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CỦA CÁC NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM HIỆN NAY

TÀI LIỆU THAM KHẢO BÀI HỌC KINH NGHIỆM XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CỦA CÁC NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM HIỆN NAY

Sau khi mô hình chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu sụp đổ và Liên Xô tan rã, Đảng ta nhận định: chủ nghĩa xã hội tạm lâm vào thoái trào, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế lâm vào khủng hoảng.Từ thực tiễn những năm qua của các nước xã hội chủ nghĩa còn lại (Trung Quốc, Việt Nam, Cu Ba, Triều Tiên và Lào) chúng ta có thể thấy khá rõ ba nét lớn sau:Một là, mặc dù còn rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng các nước xã hội chủ nghĩa còn lại đã vượt qua được cơn chấn động chính trị do sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và sự tan rã của Liên Xô, kiên cường đấu tranh để trụ vững và phát triển. Những mưu toan muốn xóa chủ nghĩa xã hội trước cuối thế kỷ XX của các thế lực đế quốc, phản động đã bị thất bại. Nhìn chung công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân các nước Trung Quốc, Việt Nam, Cu Ba, Triều Tiên và công cuộc phát triển chế độ dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội của nhân dân Lào đang tiến triển. Đặc biệt, công cuộc cải cách, mở cửa của Trung Quốc và đổi mới của Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử.
Xem thêm

18 Đọc thêm

TIỂU LUẬN KINH TẾ QUỐC TẾ: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, ĐẶC ĐIỂM CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT Ở HÀ NỘI VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN

TIỂU LUẬN KINH TẾ QUỐC TẾ: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, ĐẶC ĐIỂM CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT Ở HÀ NỘI VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN

Tiểu luận Kinh tế quốc tế: Quá trình hình thành, đặc điểm các khu công nghiệp, khu chế xuất ở Hà Nội và giải pháp phát triển.Trong những năm qua, đầu tư phát triển trong KCN trên các khu vực ở nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, thu hút khối lượng lớn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài, tạo công ăn việc làm cho người lao động, tạo hàng hoá đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, tăng thu nhập quốc dân, chuyển dịch cơ cấu kinh tế… trong đó ở khu vực Hà Nội được đánh giá là vùng đạt được thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, đầu tư phát triển các KCN ở Hà Nội vẫn còn nhiều hạn chế từ khâu xây dựng quy hoạch cho đầu tư phát triển, xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư vào KCN cũng như cơ chế chính sách quản lý, thu hút đầu tư. Vì vậy, việc nghiên cứu thực trạng đầu tư phát triển trong các KCN ở Hà Nội là hết sức cần thiết. Mục đích nghiên cứu của đề tàiĐề tài phân tích, đánh giá thực trạng đầu tư phát triển trong các KCN ở Khu vực Hà Nội, giai đoạn từ năm 2005 2009, phân tích những kết quả đạt được cũng như những hạn chế để từ đó đưa ra những giải pháp để tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được và khắc phục những mặt còn hạn chế.Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, đề tài gồm 3 chương:CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤTCHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT Ở HÀ NỘICHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT Ở HÀ NỘI
Xem thêm

41 Đọc thêm

TIỂU LUẬN VỀ NHỮNG TÁC ĐỘNG CHỦ YẾU ĐẾN CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

TIỂU LUẬN VỀ NHỮNG TÁC ĐỘNG CHỦ YẾU ĐẾN CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Sau 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, nước ta đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa rất quan trọng, kinh tế phát triển, chính trị ổn định, lòng tin của nhân dân được tăng cường và củng cố, quan hệ đối ngoại với các nước trong khu vực và quốc tế rộng mở, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn. Những thành tựu đổi mới có sức mạnh tư tưởng hết sức lớn lao, thu hút và lôi cuốn mọi tầng lớp nhân dân vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Mặc dù vậy, hiện nay tuy đất nước đã vượt qua khỏi khủng hoảng nhưng những vấn đề đặt ra đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta trong giai đoạn mới ngày càng nặng nề, phức tạp hơn. Đó cũng là những nhân tố thường xuyên tác động mạnh mẽ, sâu sắc đến tư tưởng, đến đời sống tinh thần của xã hội. Điều này được tập trung ở một số vấn đề chủ yếu sau:
Xem thêm

8 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM KHẮC PHỤC NHỮNG ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA TƯ TƯỞNG NHO GIÁO ĐỜI SỐNG XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM KHẮC PHỤC NHỮNG ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA TƯ TƯỞNG NHO GIÁO ĐỜI SỐNG XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM KHẮC PHỤC NHỮNG ẢNH HƯỞNGTIÊU CỰC CỦA TƯ TƯỞNG NHO GIÁO ĐỜI SỐNG XÃ HỘI VỊÊTNAM HIỆN NAYA. PHẦN MỞ ĐẦUI. Tính cấp thiết của đề tài.Nho giáo được truyền bá vào nước ta từ trung quốc và bắt đầu du nhậpvào nước ta thời kỳ bắc thuộc mặc dù khi truyền bá vào nước ta dân tộc ta đãcó một truyền thống văn hóa lâu đời có đạo phật mạnh đã có thời kỳ thịnh hànhtrong xã hội, nhưng trong suốt hơn một nghìn năm bắc thuộc những ảnh hưởngcủa nho giáo vào ý thức hệ của ngưòi dân Việt Nam là rất lớn nho giáo đã ảnhhưởng đến con người và xã hội chính trị và văn hóa đến phong tục tập quán vàhệ tư tưởng của người Việt Nam. Hơn 70 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam và đặc biệtlà từ khi đất nước tiến hành đổi mới nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đãđạt được những thành tựu vô cùng to lớn việc đất nước tiến hành mở cửa, pháttriển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, nền kinh tế thị trường định hướngxã hội chủ nghĩa đã thúc đẩy tạo ra bộ mặt mới cho xã hội. Nhưng bên cạnhnhững thành tựu đạt được vẫn còn khá nhiều hạn chế tác động kìm hãm nềnkinh tế, chính trị....Đến công cuộc đổi mới ở nước ta làm xáo trộn các mối quanhệ trong xã hội, quan hệ trong gia đình và phẩm chất đạo đức cá nhân.....Mộttrong những nguyên nhân dẫn đến những hạn chế đó là do trong xã hội vẫn còntồn tại những căn bệnh trầm trọng như bảo thủ quan liêu giáo điều chủ nghĩa cánhân......... mà nguồn gốc sâu xa của căn bệnh đó xuất phát từ những ảnhhưởng tiêu cực của tư tuởng nho giáo, do đó việc phát huy khai thác nhữngnhân tố tích cực và loại bỏ những hạn chế, tiêu cực của tư tưởng nho giáo đanglà một nhiệm vụ cấp thiết của Đảng ta
Xem thêm

20 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC LICH SƯ DANG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM THỜI KỲ 1930 1954

TIỂU LUẬN CAO HỌC LICH SƯ DANG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM THỜI KỲ 1930 1954

không có lý luận cách mạng để đoàn kết tất cả những người xã hội chủ nghĩa lại,để họ rút ra từ trong lý luận đó tất cả những tín điều của họ và đem áp dụng lýluận đó vào những phương pháp đấu tranh và phương sách hành động của họ”1.Xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Chủ tịch Hồ Chí Minh là mọi cán bộ,đảng viên phải không ngừng rèn luyện đạo đức cách mạng, kiên quyết đấu tranhchống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, xây dựng lối sống lành mạnh.Trước lúc đi xa, trong Di chúc, Người căn dặn: “việc cần phải làm trướctiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộđều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm, toàn ý phục vụ1V.I. Lê-nin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1978, t. 4, tr. 2322. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, Sđd, t. 12, tr. 5033nhân dân”2. Người cũng từng nhấn mạnh: “Một dân tộc, một Đảng và mỗi conngười, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay vàngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trongsáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”3.Người chỉ rõ: “Muốn hoàn thành tốt mọi việc, thì toàn thể đảng viên vàcán bộ phải chấp hành nghiêm chỉnh đường lối và chính sách của Đảng. Vàmuốn như vậy, thì các cấp uỷ đảng phải tăng cường công tác kiểm tra. Vì kiểmtra có tác dụng thúc đẩy và giáo dục đảng viên và cán bộ làm trọn nhiệm vụ đốivới Đảng, đối với Nhà nước, làm gương mẫu tốt cho nhân dân. Do đó mà gópphần vào việc củng cố đảng về tư tưởng, về tổ chức”4.Bác còn dặn: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộphải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chícông vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh
Xem thêm

Đọc thêm

TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 – 1969) là “Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Danh nhân văn hoá thế giới” (UNESCO – 1987), là “một trong một trăm nhân vật ảnh hưởng nhất thế kỷ XX” (TIME – 2005). Người ra đi để lại cho dân tộc ta một di sản vô giá, đó là tư tưởng của Người. Trong hệ thống tư tưởng của Người, tư tưởng kinh tế là mẫu mực của sự vận dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin và những quy luật kinh tế khách quan vào điều kiện lịch sử cụ thể của Việt Nam. Hồ Chí Minh xây dựng quan niệm quá độ gián tiếp căn cứ vào thực tiễn của Việt Nam từ một xã hội thuộc địa, nửa phong kiến, nông nghiệp lạc hậu đi lên chủ nghĩa xã hội. Hồ Chí Minh khẳng định con đường cách mạng Việt Nam là tiến hành giải phóng dân tộc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến dần lên chủ nghĩa xã hội. Theo Hồ Chí Minh, thực chất của thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta là quá trình cải biến nền kinh tế sản xuất lạc hậu thành nền sản xuất tiên tiến, hiện đại. Thực chất của quá trình này cũng là quá trình đấu tranh giai cấp diễn ra gay go, phức tạp trong điều kiện mới. Do những đặc điểm và tính chất quy định, quá độ lên CNXH ở Việt Nam là một quá trình dần dần, khó khăn, phức tạp và lâu dài. Nhiệm vụ của thời kỳ này gồm 2 nội dung lớn: Một là, xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật cho CNXH, xây dựng các tiền đề về kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng cho CNXH. Hai là, cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, kết hợp cải tạo và xây dựng, lấy xây dựng làm trọng tâm, chủ chốt, lâu dàiĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (1986) đã xác định đường lối đổi mới, tạo cho nền kinh tế Việt Nam đạt được nhiều thành tựu quan trọng nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Bốn nguy cơ mà Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Đảng (1994) đã xác định, trong đó có nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế, ngày càng biểu hiện rõ nét. Thực tiễn đòi hỏi chúng ta phải đi sâu nghiên cứu tư tưởng kinh tế Hồ Chí Minh nhằm rút ra những bài học và vận dụng những tư tưởng đó phù hợp với bối cảnh mới để góp phần đắc lực vào việc phát triển nền kinh tế nói chung, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thành công nói riêng.Với mong muốn góp phần làm sáng tỏ thêm những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ, đánh giá những thuận lợi, khó khan và quá trình vận dụng tư tưởng kinh tế Hồ Chí Minh trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam nên bản thân chọn đề tài: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, làm đề tài nghiên cứu cho báo cáo chuyên đề của mình.
Xem thêm

26 Đọc thêm

Hoạt động xuất bản với việc xây dựng nền văn hóa việt nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN VỚI VIỆC XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM TIÊN TIẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC

1. Tính cấp thiết của đề tài.
Trong sự nghiệp đổi mới đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh, tiến bước vững chắc lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta khẳng định: Phát triển kinh tế là trọng tâm, công tác xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc vừa là mục tiêu, vừa là động lực để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước, Đảng ta đã xác định, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là một trong sáu đặc trưng cơ bản của chế độ xã hội mới mà chúng ta xây dựng. Một trong những nhiệm vụ hàng đầu của việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc chính là xây dựng tư tưởng, đạo đức và lối sống mới, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước.
Cùng với quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và mở rộng quan hệ quốc tế trong xu thế toàn cầu hóa, lối sống của nhân dân nước ta đã có những biến đổi đáng kể. Mức sống của nhân dân được cải thiện đã tạo điều kiện để phát triển các nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của cá nhân và cộng đồng. Những thành tựu to lớn của sự nghiệp đổi mới đã củng cố lòng tin của nhân dân vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hàng loạt các giá trị mới được hình thành, góp phần làm đa dạng và phong phú lối sống của các tầng lớp nhân dân. Sự tác động của quá trình phát triển kinh tế thị trường và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã làm cho các cá nhân, các nhóm xã hội năng động, cởi mở và giàu khả năng thích nghi với biến đổi của môi trường trong nước và quốc tế. Giao lưu quốc tế ngày càng mở rộng cũng tạo điều kiện cho nhân dân tiếp thu các giá trị tốt đẹp trong lối sống của các dân tộc khác để bổ sung cho mình
Xem thêm

36 Đọc thêm

ĐẤT NƯỚC BƯỚC ĐẦU ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1976-1986)

ĐẤT NƯỚC BƯỚC ĐẦU ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1976-1986)

Cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới. 1.Cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước và hoàn thành thống nhất đất nước, về mặt nhà nước, nước ta chuyển sang giai đoạn đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. Độc lập và thống nhất là điều kiện tiên quyết để đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Tiến lên chủ nghĩa xã hội sẽ đảm bảo cho nền độc lập và thống nhất đất nước thêm bền vững. Độc lập và thống nhất đất nước không những gắn với nhau mà còn gắn với chủ nghĩa xã hội. Đó là con đường phát triển hợp quy luật của cách mạng nước ta. Quy luật đó là: “Trong thời đại ngày nay, khi độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội không tách rời nhau và ở nước ta khi giai cấp công nhân giữ vai trò lãnh đạo cách mạng thì thắng lợi của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cũng là sự bắt đầu của cách mạng chủ nghĩa xã hội”. 2.Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm 1976-1980 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (họp từ ngày 14 đến ngày 20-12-1976) đã tổng kết 21 năm (1954-1975) tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, kháng chiến chống Mĩ, cứu nước giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đại hội đề ra đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước, quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch Nhà nước 5 năm 1976-1980. Trong 5 năm này, nhân dân ta vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa cải tạo quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, nhằm hai mục tiêu cơ bản: xây dựng một bước cơ sở vật chất-kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội, bước đầu hình thành cơ cấu kinh tế mới trong cả nước mà bộ phận chủ yếu là cơ cấu công-nông nghiệp và cải thiện một bước đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân lao động. Thực hiện kế hoạch 5 năm, nhân dân ta đạt được những thành tựu quan trọng: -Các cơ sở nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải bị địch đánh phá về cơ bản đã được khôi phục và bước đầu phát triển. Trong nông nghiệp, nhờ tăng cường biện pháp khai hoang, thâm canh tăng vụ, diện tích gieo trồng tăng thêm  gần 2 triệu héc ta. Nông nghiệp được trang bị thêm 18 000 máy kéo các loại. Trong công nghiệp, nhiều nhà máy được gấp rút xây dựng như nhà máy điện, cơ khí, xi măng v.v..Trong giao thông vận tải, khôi phục và xây dựng mới 1 700 kilômét đường sắt, 3 800 kilômét đường bộ, 30 000 mét cầu đường, 4 000 mét bến cảng. Tuyến đường sắt Thống nhất từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh sau 30 năm bị gián đoạn đã hoạt động trở lại. Hình 85. Đoàn tàu Thống nhất Bắc-Nam   -Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh trong các vùng mới giải phóng ở miền Nam: giai cấp tư sản mại bản bị xóa bỏ; 1500 xí nghiệp tư bản hạng lớn vừa được cải tạo chuyển thành xí nghiệp quốc doanh hoặc công ty hợp danh. Đại bộ phận nông dân đi vào con đường làm ăn tập thể, thủ công nghiệp và thương nghiệp được sắp xếp và tổ chức lại. -Xóa bỏ những biểu hiện văn hóa phản động của chế độ thực dân, xây dựng nền văn hóa mới cách mạng. Hệ thống giáo dục từ mầm non, phổ thông đến đại học đều phát triển. Tính chung, số người đi học thuộc các đối tượng trong cả nước năm học 1979-1980 là 15 triệu, tăng hơn năm học 1976-1977 là 2 triệu. Bên cạnh những thành tựu, chúng ta gặp không ít khó khăn, hạn chế, nhất là về kinh tế-xã hội. Sau 5 năm, nền kinh tế của nước ta vẫn còn mất cân đối lớn. Kinh tế quốc doanh và tập thể luôn bị thua lỗ, không phát huy được tác dụng. Kinh tế tư nhân và cá thể có thể bị ngăn cấm. Sản xuất phát triển chậm, thu nhập quốc dân và năng suất lao động thấp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Trong xã hội nảy sinh nhiều hiện tượng tiêu cực. 3.Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm 1981-1985 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng (họp từ ngày 27 đến ngày 31-3-1982) khẳng định tiếp tục đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước do Đại hội IV đề ra với một số điểm điều chỉnh, bổ sung và cụ thể hóa. Đại hội V đã xác định thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trải qua nhiều chặng, gồm chặng đường đầu tiên và những chặng đường tiếp theo. Đại hội còn quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch Nhà nước 5 năm 1981-1985. Trong 5 năm này, nước ta sắp xếp lại cơ cấu và đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa nền kinh tế quốc dân, nhằm cơ bản ổn định tình hình kinh tế-xã hội, đáp ứng những nhu cầu cấp bách và thiết yếu của đời sống nhân dân, giảm nhẹ những mất cân đối nghiêm trọng của nền kinh tế. Sau 5 năm thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội, nước ta có những chuyển biến và tiến bộ đáng kể. -Trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp, đã chặn được đà giảm sút của 5 năm trước (1976-1980) và có bước phát triển: sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hằng năm là 4,9% so với 1,9% của những năm 1976-1980, sản xuất lương thực tăng bình quân từ 13,4 triệu tấn lên 17 triệu tấn; sản xuất công nghiệp tăng bình quân 9,5% so với 0,6% trong những năm 1976-1980; thu nhập quốc dân tăng bình quân hằng năm là 6,4% so với 0,4% trong 5 năm trước. -Về xây dựng cơ sở vật chất-kĩ thuật, hàng trăm công trình tương đối lướn, hàng nghìn công trình vừa và nhỏ được hoàn thành. Dầu mỏ bắt đầu được khai thác, công trình thủy điện Hòa Bình, thủy điện Trị An được khẩn trương xây dựng, chuẩn bị đi vào hoạt động. -Các hoạt động khoa học-kĩ thuật được triển khai, góp phần thuc đẩy sản xuất phát triển. Tuy nhiên những khó khăn yếu kém của 5 năm trước vẫn chưa được khắc phục, thậm chí có phần trầm trọng hơn, mục tiêu cơ bản là ổn định tình hình kinh tế-xã hội vẫn chưa thực hiện được. Những khó khăn yếu kém của chúng ta trong bước đầu đi lên chủ nghĩa xã hội do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhất là sai lầm khuyết điểm trong lãnh đạo và quản lí, chậm được khắc phục. >>>>> Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2016 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu Hà Nội, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.
Xem thêm

3 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN LỊCH SỬ LỚP 8 9

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN LỊCH SỬ LỚP 8 9

Đề ICâu 1. (3,5 điểm)Trình bày những thành tựu chính của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩaxã hội giai đoạn từ 1945 đền giữa những năm 70 của thế kỷ XX. Những thành tựu đó có ýnghĩa gì đối với Liên Xô.Câu 2 (4,0 điểm).Hiêp hội các nước Đông Nam Á ( ASEAN) được thành lập vào thời gian nào? Quátrình phát triển ra sao? Thời cơ và thách thức khi Việt nam tham gia ASEAN?Câu 3 (2,5 điểm).Tháng 12 năm 1978, Đảng cộng sản Trung Quốc đã đề ra đường lối đổi mới. Em hãycho biết đường lối đổi mới đó là gì? Nêu ý nghĩa đường lối đổi mới đó?Đề IICâu 1.(3 điểm).Nêu những nhiệm vụ và thành tựu chính của các nước Đông Âu trong công cuộc xây dựngchủ nghĩa xã hội giai đoạn từ năm 1950 đến những năm 70 của thế kỉ XX?Câu 2. ( 4 điểm)Trình bày hoàn cảnh thành lập, mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN ?Câu 3. (3 điểm)Sau khi trật tự 2 cực I-an- ta sụp đổ, xu thế phát triển của thế giới ngày nay như thế nào?ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂMCâu 1:* Về Kinh tế:- Đến năm 1950, tổng sản lượng công nghiệp tăng 73% so với trước chiến tranh. Nôngnghiệp vượt mức trước chiến tranh.Tới những năm 50, 60 của TK XX, Liên Xô trở thànhcường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới sau Mỹ, (0,5đ)- Đến đầu những năm 70 sản lượng công nghiệp chiếm khoảng 20 % sản lượng côngnghiệp thế giới. Một số ngành công nghiệp đứng đầu thế giới: Vũ trụ, điện, nguyên tử…
Xem thêm

12 Đọc thêm

Z1 LIÊN XÔ VÀ ĐÔNG ÂU (1945 1991) LIÊN BANG NGA (1991 2000)

Z1 LIÊN XÔ VÀ ĐÔNG ÂU (1945 1991) LIÊN BANG NGA (1991 2000)

D. Sự tranh chấp giữa các đảng phái và phong trào đòi phục hồi lại chế độ xã hội chủ nghĩa.5.Ý nghĩa của những thành tựu trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội Liên Xô (1945-1975) là gì? Chọn đáp án đúng nhất.Câu trả lời của bạn:A. Làm đảo lộn chiến lược toàn cầu của Mỹ.B. Thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội.C. Xây dựng, phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân.6.D. Làm đảo lộn chiến lược toàn cầu của Mỹ. Thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội. Phát triểnkinh tế nâng cao đời sống nhân dân, củng cố quốc phòng.Mốc thời gian đánh dấu sự bắt đầu khủng hoảng và kết thúc sụp đổ của CNXH Đông Âu là:Câu trả lời của bạn:A. Cuối năm 1988 - cuối năm 1989.B. Đầu năm 1988 - đầu năm 1989.C. Cuối năm 1989 - đầu năm 1991.D. Cuối năm 1988 - đầu năm 1991.7.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Thông qua lý thuyết về hàng hóa chỉ ra thực trạng hàng hóa của Việt Nam

THÔNG QUA LÝ THUYẾT VỀ HÀNG HÓA CHỈ RA THỰC TRẠNG HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM

Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, đường lối để phát triển nền kinh tế quốc dân. Trong đó việc phát triển nền kinh tế hàng hoá là nhiệm vụ cơ bản nhất. Nước ta là một nước nông nghiệp lạc hậu, kinh tế đi lên chủ yếu là sản xuất nhỏ, tự cung, tự cấp. ở một số vùng núi còn mang đậm dấu ấn của kinh tế tự nhiên. Lại trải qua nhiều năm chiến tranh, nền kinh tế nước ta không thể vươn dậy nổi một cách vững chắc, hàng hoá sản xuất ra không đủ phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của người dân. Hơn thế nữa kinh tế hàng hoá ở nước ta lại có một thời gian dài hoạt động theo cơ chế của nền kinh tế tập trung chỉ huy. Do vậy việc xây dựng một quan hệ sản xuất mới tạo điều kiện cho lực lượng sản xuất phát triển nhằm thúc đẩy nền kinh tế hàng hoá phát triển là một việc làm tối quan trọng của Đảng và Nhà nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
Ngày nay, không một ai phủ nhận vị trí vai trò đặc biệt quan trọng của hàng hóa trong quá trình phát triển kinh tế và phát triển lực lượng sản xuất xã hội. Đặc biệt, trong giai đoạn kinh tế thế giới đang ngày càng trở thành một thị trường thông nhất lôi cuốn tất cả các nước chuyển sang kinh tế thị trường và gia nhập vào thị trường quốc tế. Do đó, hòa với sự phát triển của kinh tế thị trường trên thế giới thì kinh tế thị trường ở Việt Nam cũng phát triển với tốc độ không kém cùng với sự phát triển của nền sản xuất hàng hóa ngày càng phức tạp.
Nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội đã cho ta kết luận rằng: Nền kinh tế quá độ lên chủ nghĩa xã hội là nền kinh tế hàng hoá, thị trường.
Nước ta từ sản xuất nhỏ đi lên chủ nghĩa xã hội, mà xây dựng chủ nghĩa xã hội xét về mặt kinh tế cũng phải xây dựng nền sản xuất lớn của xã hội chủ nghĩa. Mà xây dựng nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa thì không thể không phát triển nền kinh tế hàng hoá.
Xem thêm

25 Đọc thêm