BÀI 19NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÀI 19NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC ":

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

Pháp đã chiếm gọn 3 tỉnh miền Tây Nam Kì (Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên) mà không tốn mộtviên đạn nào.(0,5 điểm)- Từ sau năm 1867, thực dân Pháp từng bước mở rộng việc đánh chiếm toàn bộ Việt Nam. Ngày20/11/1873, Pháp đem quân đánh chiếm thành Hà Nội và sau đó mở rộng đánh chiếm một sốtỉnh thành ở Bắ[r]

4 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ CÓ GIẢI CHI TIẾT THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ CÓ GIẢI CHI TIẾT THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG

THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 Môn Vật lí – Đề số 03 Th ầy Đặ ng Vi ệt Hùng – Hocmai.vn
Cho bi ết: h ằng s ố Pl ăng h = 6,625.10 –34 J.s; độ l ớn điện tích nguyên t ố e = 1,6.10 –19 C; t ốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.10 8 ms; s ố Avôga đrô NA = 6,02.10 23 mol –1. Câu 1. M ột c[r]

9 Đọc thêm

BÀI 19 NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC

BÀI 19 NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC

Bài 19 NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (Từ 1858 đến 1873)I. LIÊN QUÂN PHÁP – TÂY BAN NHA XÂM LƯỢC VIỆT NAM. CHIẾN SỰ Ở ĐÀ NẴNG NĂM 1858.1. Tình hình Việt Nam đến giữa thế kỷ XIX trước khi thực dân Pháp xâm lược.- Kinh tế: Gặp nhiều[r]

1 Đọc thêm

Quân và dân Nghĩa Lộ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 – 1954)

QUÂN VÀ DÂN NGHĨA LỘ TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1946 – 1954)

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đềCó thể khẳng định, rất nhiều tác giả với nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến lịch sử địa phương Nghĩa Lộ cũng như quân dân Nghĩa Lộ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 – 1954). Trong đó, không ít công trình đa[r]

67 Đọc thêm

anh ngu thuc hanh thong tin tv

ANH NGU THUC HANH THONG TIN TV

GIỚI THIỆU INTRODUCTION
N g à y na y T iế n g A nh và W eb là hai cô n g cụ cầ n th iế t đ ể hỗ trợ đắc
lực cho cô n g tá c n g h iệ p vụ T h ô n g tin Thư v iệ n . Người cán bộ thư v iệ n và
qu ả n li th ô n g tin sử dụ ng kĩ năng Tiếng Anh d ể khai th á c và ch ọ n lọc thô ng
tin và sử dụ n g cô[r]

10 Đọc thêm

NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN

NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN

trong trường hợp họ không biết tiếng Viêt . Với việc quy định như thế , các nhà làm luật muốn bảo đảm hai nguyên tắc :Một là,đảm bảo cho những người tham gia tố tụng dễ dàng trình bày quan điêm của mình trong quá trình tham gia tố tụng , bởi vìmột khi họ không biết và không hiểu tiếng Việt thì việc[r]

26 Đọc thêm

CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ

CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ

I. 1. Sự thành lập các quốc gia độc lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai a. Quá trình đấu tranh giành độc lập của các nước Đông Nam Á Trước Chiến tranh thế giới hai là thuộc địa của các nước đế quốc (trừ Thái Lan) Trong Chiến tranh thế giới hai, là thuộc địa của Nhật Sau khi Nhật đầu hàng, nhiều[r]

2 Đọc thêm

bài giảng chương 3 môn đảng cộng sản Việt Nam

BÀI GIẢNG CHƯƠNG 3 MÔN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

bài giảng chương 3 môn đảng cộng sản Việt Nam về ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1945 – 1975)
I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (19451954)
1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (19451946)
a. Hoà[r]

80 Đọc thêm

NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT Ở NƯỚC TA HIỆN NAY (TỪ THỰC TIỄN CỦA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT Ở NƯỚC TA HIỆN NAY (TỪ THỰC TIỄN CỦA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

1MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tàiTrên tinh thần quán triệt và thực hiện các Nghị quyết Đại hội đại biểu toànquốc của Đảng cộng sản Việt Nam, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã vàđang nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, từng bước đề cao nguyên tắc quảnlý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật[r]

66 Đọc thêm

CÔNG CUỘC KHÁNG CHIẾN BẢO VỆ TỔ QUỐC

CÔNG CUỘC KHÁNG CHIẾN BẢO VỆ TỔ QUỐC

Song song với quá trình xây dựng đất nước, nhân dân Việt Nam liên tục phải cầm vũ khí chiến đấu chống ngoại xâm. Song song với quá trình xây dựng đất nước, nhân dân Việt Nam liên tục phải cầm vũ khí chiến đấu chống ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc.Từ cuối thế kỉ III TCN, nhân dân Lạc Việ[r]

1 Đọc thêm

PHÂN TÍCH TÍNH CHẤT CHÍNH NGHĨA VÀ TÍNH NHÂN DÂN CỦA ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP CỦA ĐẢNG

PHÂN TÍCH TÍNH CHẤT CHÍNH NGHĨA VÀ TÍNH NHÂN DÂN CỦA ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP CỦA ĐẢNG

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta là chính nghĩa. a.Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta là chính nghĩa, vì: +Chúng ta kháng chiến, chiến đấu là để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nền độc lập, tự do, bảo vệ chính quyền của nhân dân Việt Nam vừa giành được từ tay phát xít[r]

2 Đọc thêm

164 CÂU HỎI LỚP 11 VÀ NỬA ĐẦU 12 LỊCH SỬ VIỆT NAM

164 CÂU HỎI LỚP 11 VÀ NỬA ĐẦU 12 LỊCH SỬ VIỆT NAM

Ngân hàng câu hồi ôn tập HSG Lịch sử 12

1. VIỆT NAM TRƯỚC NGUY co BỊ PHÁP XÂM LƯỢC

Câu 1.Vì sao nói : Xã hội Việt Nam dưới triều Nguyễn là “một xã hội đang lên cơn sốt trầm trọng” ? Trách nhiệm của triều Nguyễn trong việc để mất đất nước ta từ nửa sau thế kỷ XIX ?
Câu 2.Những nguyên nhân nào thúc[r]

20 Đọc thêm

CÁC CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG XÂM LƯỢC MÔNG-NGUYÊN Ở THẾ KỈ XIII

CÁC CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG XÂM LƯỢC MÔNG-NGUYÊN Ở THẾ KỈ XIII

Dưới thời Trần, nhân dân Đại Việt phải đương đầu với một thử thách hiểm nghèo. Dưới thời Trần, nhân dân Đại Việt phải đương đầu với một thử thách hiểm nghèo : trong vòng 30 năm phải tiến hành 3 lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên hung bạo (1258, 1285, 1287 - 1288). Dưới sự lãnh đạo[r]

1 Đọc thêm

GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 5 TỪ TIẾT 1 15

GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 5 TỪ TIẾT 1 15

Thứ ngày tháng năm 201
Môn: Lịch sử
Bài 1: Bình Tây Đại Nguyên Soái Trương Định

I. Mục tiêu:
Học sinh nêu được: Trương Định là một trong những tấm gương tiêu biểu trong phong trào chống thực dân Pháp.
II. Đồ dùng dạy học:
Bản đồ hành chính Việt Nam ; Phiếu h[r]

32 Đọc thêm

NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1945-1954)

NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1945-1954)

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. 1.Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo; toàn dân, toàn quân ta đoàn k[r]

1 Đọc thêm

HỒ SƠ CHUYỂN ĐỔI ANH NGỮ QUỐC TẾ Á CHÂU

HỒ SƠ CHUYỂN ĐỔI ANH NGỮ QUỐC TẾ Á CHÂU

Điều 3: Trung tâm Anh Ngữ Tri Thức Á Âu được thành lập với tâm huyết và mục tiêu phát triểnsong song với nền giáo dục nước nhà, với mục tiêu giảng dạy va đào tạo kỹ năng sử ụng tốt tiếngAnh cho học sinh, sinh viên và tất cả những người có nhu cầu sử dụng tiếng Anh và nâng cao hiệuquả giao tiế[r]

23 Đọc thêm

TƯ TƯỞNG HCM VỀ VẤN ĐỀ GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

TƯ TƯỞNG HCM VỀ VẤN ĐỀ GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

Việc cứu nước là việc chung cho cả dan tộc bị áp bức.Mâu thuẫn chủ yếu ở thuộc địa là mâu thuẫn dân tộc quy định tính chátvà nhiêm vụ hàng đầu của cách mạng ở thuộc địa là giải phóng dân tộc.Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộcTrong tác phẩm “đường cách mệnh” Nguyễn[r]

17 Đọc thêm

Đề cương Đường lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam (9 điểm)

ĐỀ CƯƠNG ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (9 ĐIỂM)

Câu 1. Quá trình ra đi tìm đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (19111920)
 Ngày 191958, thực dân Pháp nổ súng vào ĐN mở đầu cho quá trình xâm lược Việt Nam, bắt đầu thiết lập bộ máy thống trị ở VN. Chúng áp đặt chính sách cai trị thực dân, chia rẽ nước ta thành 3 xứ, tiến hành bóc lột nặng nề[r]

66 Đọc thêm

KHÁNG CHIẾN Ở ĐÀ NẴNG VÀ BA TỈNH MIỀN ĐÔNG NAM KÌ

KHÁNG CHIẾN Ở ĐÀ NẴNG VÀ BA TỈNH MIỀN ĐÔNG NAM KÌ

Hành động xâm lược của Pháp đã khiến cho nhân dân ta căm phẫn. Tại Đà Nằng, nhiều toán nghĩa binh nổi lên phối hợp chặt chẽ với quân triều đình chống giặc. Hành động xâm lược của Pháp đã khiến cho nhân dân ta căm phẫn. Tại Đà Nằng, nhiều toán nghĩa binh nổi lên phối hợp chặt chẽ với quân triều đì[r]

1 Đọc thêm

TÌNH HÌNH NHIỄM SÁN LÁ GAN FASCIOLA SPP. Ở TRÂU, BÒ TẠI TỈNH TUYÊN QUANG, NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRỨNG, ẤU TRÙNG SÁN LÁ GAN Ở NGOẠI CẢNH VÀ TRONG KÝ CHỦ TRUNG GIAN

TÌNH HÌNH NHIỄM SÁN LÁ GAN FASCIOLA SPP. Ở TRÂU, BÒ TẠI TỈNH TUYÊN QUANG, NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRỨNG, ẤU TRÙNG SÁN LÁ GAN Ở NGOẠI CẢNH VÀ TRONG KÝ CHỦ TRUNG GIAN

đây, góp phần quan trọng vào việc ổn định đời sống nhân dân và phát triểnkinh tế - xã hội. Trong đó, chăn nuôi trâu, bò có vai trò không thể thiếu trongviệc giải quyết nhu cầu thực phẩm, sức cày kéo và tăng thêm thu nhập chongười chăn nuôi, đặc biệt đối với cư dân vùng cao, vùng trung du, miề[r]

95 Đọc thêm

Cùng chủ đề