CÂY KHUNG BÀI TOÁN PASCAL

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Cây khung bài toán Pascal":

CÂY KHUNG BÀI TOÁN PASCAL

CÂY KHUNG BÀI TOÁN PASCAL


Cây khung
Bùi Thị Thuỳ Dung
Khái niệm về cây khung được CayLey đưa ra năm 1857. Cây là đồ thị vô hướng,liên thông, không có chu trình.Trong tin học, cây được dùng để xây dựng các thuật toán, tổ chức các thư mục, các thuật toán tìm kiếm, lưu trữ và nén[r]

6 Đọc thêm

BÀI TOÁN CẶP GHÉP TRONG PASCAL

BÀI TOÁN CẶP GHÉP TRONG PASCAL

Như chúng ta đãbiết bài toán cặp ghép được xem xét theo hai khía cạnh. Trường hợp thứ nhất,người ta quan tâm đến việc ghép cặp đầy đủ và thoả mãn tính tối ưu như bài
toánKuhn-Munkres ở trên. Nhưng trong trường hợp khác, người ta lại không quan tâmđến việc ghép cặp đầy đủ với tổng trọng số[r]

13 Đọc thêm

BÀI TOÁN CHIA NHÓM TRONG PASCAL

BÀI TOÁN CHIA NHÓM TRONG PASCAL

Có n gói kẹo mỗi góicóa i cái kẹo (i= 1,n). Hãytìm cách chia n gói kẹo thành 2 nhóm sao
cho chênh lệch giữa 2 nhóm là ít nhất. Bài toán có thể giảitheo thuật toán sau:
Tađi xây dựng các tổng có thể có được từ gói kẹo. Ta thấy nếu tổng nào gồm (n div2) nhất thì đó là giá trị của nhóm 1.[r]

4 Đọc thêm

GIẢI BÀI TOÁN CHIA KẸO TRONG PASCAL

GIẢI BÀI TOÁN CHIA KẸO TRONG PASCAL

Giới hạn: N<=1000.
Thuật toán
Ta xây dựng mảng W i làđộ chênh lệch giữa phần trên và phần dưới của thanh DOMINO thứ i. Nếu các số W i >= 0 thì đây là một bài toán chia kẹo. Để các số W i không âm tachỉ cần đảo lại các thanh mà W i < 0. Sau đó dùng thuật toán chia kẹo để giải.

10 Đọc thêm

BÀI TOÁN CÁI TÚI TRONG PASCAL

BÀI TOÁN CÁI TÚI TRONG PASCAL

End.
Linhhoạt từ bài toán Knapsack chúng ta sẽ có nhiều bài toán dạng này. Mời các bạnthử bài toán sau:
Bài toán : Chomột cái cân hai đĩa và n quả cân với khối lượng tương ứng d 1 , d 2 ,...,d n . Ta

4 Đọc thêm

BÀI TOÁN CHƠI CỜ TRONG PASCAL

BÀI TOÁN CHƠI CỜ TRONG PASCAL


Bài giải
Đây là một bài toán khó thuộc lớp các bài toán trò chơi, tuy nhiên lời giải là dễ hiểu và đặc biệt là thuật giải bài toán này có thể vận dụng cho một số bài toán khác.
a. Trước hết chúng ta hãy giảm nhẹ yêu cầu của bài toán, cụ thể là chúng ta chỉ y[r]

8 Đọc thêm

Bài toán khung phẳng

BÀI TOÁN KHUNG PHẲNG

Các phần tử được phân loại như sau:
Các dầm, cột trong hệ khung được mô tả là phần tử thanh dầm.
Bản sàn nhà, sàn mặt cầu … được mô tả là phần tử tấm, trong trường hợp không gian, sàn, vách cứng, mái vòm, bồn chứa… được mô tả bằng phần tử tấm vỏ tổng quát, một số kết cấu màng mỏng dùn[r]

40 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA GIẢI THUẬT DI TRUYỀN GIẢI BÀI TOÁN CÂY KHUNG TRUYỀN THÔNG TỐI ƯU VỚI CÁC KỸ THUẬT MÃ HÓA CÂY

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA GIẢI THUẬT DI TRUYỀN GIẢI BÀI TOÁN CÂY KHUNG TRUYỀN THÔNG TỐI ƯU VỚI CÁC KỸ THUẬT MÃ HÓA CÂY

Ta hãy xét bài toán tìm đườ ng đ i ng ắ n nh ấ t làm ví d ụ . Trong quá trình tìm ki ế m
đườ ng đ i ng ắ n nh ấ t, ng ườ i ta th ườ ng s ử d ụ ng m ộ t hàm , là m ộ t hàm s ố đị nh ngh ĩ a trên các nút trên cây tìm ki ế m, để ướ c đ oán chi phí nh ỏ nh ấ t t ừ nút là đố i[r]

Đọc thêm

ĐỀ THI MÔN TRR & LTĐT (lần 2) LỚP: Học lại 2010 pptx

ĐỀ THI MÔN TRR & LTĐT (LẦN 2) LỚP: HỌC LẠI 2010 PPTX

b Thể hiện sự hoạt động của thuật toán Kruskal để tìm cây khung nhỏ nhất của đồ thị này.. Vẽ cây khung nhỏ nhất này.[r]

1 Đọc thêm

ĐỀ THI MÔN TÓAN RỜI RẠC & LÝ THUYẾT DỒ THỊ LỚP: Học lại K4 docx

ĐỀ THI MÔN TÓAN RỜI RẠC & LÝ THUYẾT DỒ THỊ LỚP: HỌC LẠI K4 DOCX

b Thể hiện sự hoạt động của thuật toán Kruskal để tìm cây khung nhỏ nhất của đồ thị này.. Vẽ cây khung nhỏ nhất này.[r]

1 Đọc thêm

Lý thuyết đồ thịCây khungLuồng cực đại

LÝ THUYẾT ĐỒ THỊCÂY KHUNGLUỒNG CỰC ĐẠI


Nội dung chương trình  Mục tiêu môn học
Cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản của lý thuyết đồ thị, đồ thị Euler, Hamilton, câycây khung bé nhất của đồ thị, bài toán đường đi ngắn nhất và bài toán luồng cực đại trong mạng => Giúp sinh viên có thể[r]

339 Đọc thêm

THIẾT KẾ TỐI ƯU CỐNG TRÒN

THIẾT KẾ TỐI ƯU CỐNG TRÒN

Chơng trình đợc viết bằng ngôn ngữ lập trình Pascal 7.0 II/ Nội dung kỹ thuật bài toán
Một trong số những bài toán thiết kế tối u hoá thờng gặp khi thiết kế cống tròn là bài toán chọn các kích thớc tối u của mặt cắt cống. Theo cách làm thông thờng khi tính toán thiết k[r]

7 Đọc thêm

ON TAP HKI TIN 8

ON TAP HKI TIN 8

• Bước đầu biết lập trình hóa những bài toán có nội dung thực tiễn.
• Bước đầu viết được một chương trình đơn giản bằng ngôn ngữ lập trình Pascal. • Vận dụng được: đưa bài toán từ thực tiễn đến chương trình thông qua mô tả thuật
toán; sử dụng các từ khóa, câu lệnh của ngôn[r]

4 Đọc thêm

BÀI TOÁN HÌNH HỌC TRONG TURBO PASCAL

BÀI TOÁN HÌNH HỌC TRONG TURBO PASCAL


(Chỉ giới thiệu, phần chi tiết đã đăng ở số báo trước).
Bao lồi của một tập điểm là một hình đa giác khép kín có các đỉnh là một trong các đỉnh của tập điểm đó, và thoả mãn đa giác lồi. Thông thường chúng ta cần phải tìm đa giác bao với chu vi nhỏ nhất. Có nhiều thuật toán để giải quyết bài[r]

6 Đọc thêm

BÀI TOÁN BÀN CỜ TRONG PASCAL

BÀI TOÁN BÀN CỜ TRONG PASCAL

Bài toán trên chính là bài toán con hậu nổi tiếng. Đây là một bài toán kinh điển và lời giải kinh điển của nó là thuật toán duyệt bằng phương pháp quay lui. Vì vậy nếu theo phương pháp này, bài toán con hậu khó có thể giải được với những dữ liệu lớn (bàn cờ kích thước[r]

5 Đọc thêm

KE HOACH CHUYEN DE

KE HOACH CHUYEN DE


Chuyên đề:
Ngôn ngữ lập trình PASCAL khối 11
1. Lý do chọn đề tài.
- Mục đích: Biết giải quyết những bài toán bằng ngôn ngữ lập trình PASCAL. - Yêu cầu: Viết đợc những chơng trình giải các bài toán đơn giản.

3 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH TOÁN RỜI RẠC - CHƯƠNG 6

GIÁO TRÌNH TOÁN RỜI RẠC - CHƯƠNG 6

{(v 3 , v 5 ), (v 4 , v 6 ), (v 4 , v 5 ), (v 1 , v 3 ), (v 2 , v 3 )}.
Tính đúng đắn của thuật toán: Rõ ràng đồ thị thu được theo thuật toán có n  1 cạnh và không có chu trình. Vì vậy theo Định lý 6.1.3, nó là cây khung của đồ thị G. Như vậy chỉ còn phải chỉ ra rằng T có độ dài[r]

17 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH TOÁN RỜI RẠC CHƯƠNG VI

GIÁO TRÌNH TOÁN RỜI RẠC CHƯƠNG VI


CHƯƠNG VI
CÂY
Một đồ thị liên thông và không có chu trình được gọi là cây. Cây đã được dùng từ năm 1857, khi nhà toán học Anh tên là Arthur Cayley dùng cây để xác định những dạng khác nhau của hợp chất hoá học. Từ đó cây đã được dùng để giải nhiều bài[r]

17 Đọc thêm

TOÁN RỜI RẠC 6

TOÁN RỜI RẠC 6

bi ế n đổ i S thành T và trong m ỗ i b ướ c t ổ ng độ dài không t ă ng, t ứ c là m(T) ≤ m(S). Mâu thu ẩ n này ch ứ ng t ỏ T là cây khung nh ỏ nh ấ t c ủ a G.
Độ ph ứ c t ạ p c ủ a thu ậ t toán Kruskal đượ c đ ánh giá nh ư sau. Tr ướ c tiên, ta s ắ p x ế p các[r]

33 Đọc thêm

TẢI GIÁO ÁN TIN HỌC 8: BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (TIẾP THEO) - GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ TIN HỌC LỚP 8

TẢI GIÁO ÁN TIN HỌC 8: BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (TIẾP THEO) - GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ TIN HỌC LỚP 8

Yêu cầu lập trình trên máy tính bằng ngôn ngữ Turbo Pascal hoặc Free Pascal các bài toán sau: Bài toán: (4 điểm) Em hãy viết chương trình tính điểm trung bình môn các môn học Toán, Văn,[r]

Đọc thêm