MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ OC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ OC":

Thi pháp truyện ngắn thạch lam

THI PHÁP TRUYỆN NGẮN THẠCH LAM

Có thể xem Thạch Lam là một cây bút thuộc khuynh hướng truyện trữ tình, bút pháp hướng nội, giàu chất thơ. Cái ñẹp trong tác ph ẩ m Th ạ ch Lam là cái ñẹ p c ủ a tâm h ồ n nh ạ y c ả m v ớ i m ọ i bi ế n thái của con người và tạo vật, là sự ñồng cảm với cuộc sống khổ cực của c[r]

26 Đọc thêm

Khối đa diện lồi - Khối đa diện đều

KHỐI ĐA DIỆN LỒI - KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU

2- Kỹ năng: nhận bi ết khối đa diệnlồi và khối đa diện đều, biết cách nhận biết năm loại khối đa diện đều, chứng minh được một số tính chất của khối đa diện đều.[r]

5 Đọc thêm

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 TOÁN 6 HUYỆN VĨNH BẢO NĂM HỌC 2017 - 2018 - ƯƠM MẦM

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 TOÁN 6 HUYỆN VĨNH BẢO NĂM HỌC 2017 - 2018 - ƯƠM MẦM

Tính số bài đạt điểm trung bình, bi ết rằng lớp đó không có bài được điểm yếu và điểm kém.. Tính số đo góc BOB’.[r]

4 Đọc thêm

Phụ nữ tự sát – lỗi tại tiểu thuyết? Một góc nhìn về phụ nữ với văn chương- xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX ppsx

PHỤ NỮ TỰ SÁT – LỖI TẠI TIỂU THUYẾT MỘT GÓC NHÌN VỀ PHỤ NỮ VỚI VĂN CHƯƠNG XÃ HỘI VIỆT NAM ĐẦU THẾ KỈ XX PPSX

Phụ nữ tự sát - Lỗi tại tiểu thuyết?
Cùng v ớ i "phong trào", "b ệ nh dị ch" phụ n ữ t ự sá t là s ự ra đờ i củ a m ộ t loạ t ti ể u thuy ế t, truy ệ n ng ắ n, kị ch nói phả n ánh, phân tích, phê phán hi ệ n t ượ ng này. Năm 1928, nhà văn trẻ
Nguy ễ n Lan Khai, khi[r]

6 Đọc thêm

Kiến thức lớp 12 Hồn Trương Ba, da hàng thịt –Lưu Quang Vũ-phần6 docx

KIẾN THỨC LỚP 12 HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT –LƯU QUANG VŨ-PHẦN6 DOCX


tu ệ, về năng khiếu tính toán trong loại h ình th ể thao trí tuệ đặc
bi ệt, cũng chính l à m ột biểu h i ện, một phương diện đặc sắc của
linh h ồn. Nó xác định, khẳng định linh hồn đó chỉ có thể là Trương
Ba - người sinh thời chơi cờ rất giỏi.

9 Đọc thêm

Không có thông tin, biết quyết định gì? doc

KHÔNG CÓ THÔNG TIN BI ẾT QUYẾT ĐỊNH G Ì


Thu th ập thông tin l à m ột trong những công cụ cơ bản để mở rộng tầm nh ìn cho nhà lãnh đạo. H ãy th ử h ình dung, chúng ta s ẽ l ãnh đạo tổ chức thế n ào n ếu không có kiến thức nền v à không bi ết những g ì đang xảy ra xung quanh.
Không có thông tin, bi ết quyết định g ì?

5 Đọc thêm

Những điều nhân viên nên biết về sếp pot

NHỮNG ĐIỀU NHÂN VI ÊN NÊN BI ẾT VỀ SẾP


Những điều nhân vi ên nên bi ết về sếp
Câu hỏi đầu tiên và cực kỳ cơ bản: Trước khi trở thành sếp của bạn, họ đã từng trải qua những vị trí công việc nào?
Thông tin này sẽ giúp bạn lý giải được năng lực xử lý công việc của sếp. Sếp có lệ thuộc vào bạn để hoàn thành công việc khô[r]

3 Đọc thêm

U nhú kết mạc potx

U NHÚ K ẾT MẠC CÓ THỂ

Mô h ọc: U nhú bi ểu hiện bằng sự phát triển của biểu mô dạng nhiều thùy như bắp
c ải v à m ỗi th ùy có m ột mạch máu trung tâm, xung quanh l à các t ế b ào gai, l ớp
bi ểu mô tế b ào v ảy không sừng hoá có chứa một số tế b ào ti ết nh ày . H ầu hết u[r]

3 Đọc thêm

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM (TT)

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM (TT)

Năng l c giải qu ết vấn đ quản lý nhà nước v Dân số-Kế hoạch hóa gia đình của một số địa phương của t nh Quảng Nam vẫn còn thiếu sót; khả năng tham mưu cho lãnh đạo địa phương chưa hiệu [r]

27 Đọc thêm

Thiết kế nhà lô,Thiết kế nhà ống đẹp mẫu 5X23M pot

THI ẾT KẾ NH À LÔ THI ẾT KẾ NH À ỐNG ĐẸP MẪU 5X23M


Toàn b ộ tầng 1 c ủa ngôi nhà được bố trí thông tầng suốt từ ngo ài vào trong m ục đích chính giúp cho bầy hàng được thoải mái, hàng hóa và người lưu thông dễ
dàng. T ầng lửng của ngôi nhà được bố trí một ph òng làm vi ệc cho gia chủ. Tại vị
trí này, ch ủ nhân của ngôi nh à có th ể qu[r]

16 Đọc thêm

TUẦN 3 LỚP 4

TUẦN 3 LỚP 4

TRANG 11 … … ọn được câu chuyện nói về một hoạt động đã tham gia hoặc chứng kiến góp phần giữ gìn xóm làng đường phố, trường học xanh, sạch, đẹp.. ết sắp xếp các sự việc cho hợp lý để kể[r]

28 Đọc thêm

Di bo ngaop du ( tiet 2)

ĐI BỘ NGAO DU TI ẾT 2


Tiết 109 : văn bản Đi bộ ngao du ( Ti ết 2) ( Trích Ê-min hay Về giáo dục ) – G.Ru-xô
II. Tổng kết
Ghi nhớ : Để chứng minh muốn ngao du cần phải đi bộ , bài đi bộ ngao du lập luận chặt chẽ, có sức thuyết phục , lạ[r]

5 Đọc thêm

Bí quyết giữ tươi cho cá pps

BÍ QUY ẾT GIỮ TƯƠI CHO CÁ

khô, đợi khi n ào c ần lấy ra ăn.
- B ạn cũng có thể dùng nước, rửa sạch cá tươi, cắt th ành nh ững miếng
nh ỏ h ình vuông, để khô đi một tí rồi đem cá miếng tẩm vớ i mu ối ăn, rưới thêm ít rượu khi muốn cất trữ cá tươi. Nếu thích ăn cay, bạn rắc

3 Đọc thêm

THUYẾT MINH về một TRÒ CHƠI dân GIAN

THUY ẾT MINH VỀ MỘT TRÒ CHƠI DÂN GIAN


THUY ẾT MINH VỀ MỘT TRÒ CHƠI DÂN GIAN
Không biết từ bao giờ, những trò chơi dân gian có mặt và gắn bó với đời sống sinh hoạt cũng như lao dộng của người Việt Nam. Những trò chơi đó không đơn giản là giúp con người giải trí trong những thời gian rãnh rỗi, sau những giờ lao đ[r]

3 Đọc thêm

Một số chú ý khi giao tiếp bằng tiếng Anh pptx

MỘT SỐ CHÚ Ý KHI GIAO TIẾP BẰNG TIẾNG ANH PPTX


Lưu ý r ằng ngo ài các câu c ảm thán, “sự phụ họa” thường được
nói v ới một tông thấp (biểu thị rằng “tôi chỉ phụ họa thôi”) chứ
không lên gi ọng (l ên gi ọng ở đây sẽ có h àm ý r ằng “tôi đang
mu ốn nói th êm”, tham kh ảo đoạn ghi âm phía dưới ).

4 Đọc thêm

Toán ứng dụng part 9 pps

TOÁN ỨNG DỤNG PART 9 PPS

4. Chúng ta xem xét một dự án thiết kế nâng cấp mạng điện bằng hệ thống cáp ngầm cho một trường đại học. Mạng điện được thiết kế cho ba tuyến sau: khu hành chính, khu giảng đường và đường dây bảo vệ. Do yêu c ầu về mặt kĩ thuật giá một mét cáp[r]

15 Đọc thêm

Kết thân bằng sự chuyên nghiệp ppt

K ẾT THÂN BẰNG SỰ CHUY ÊN NGHI ỆP


B ạn cần thông tin g ì t ừ bạn để thực hiện các bước tiếp theo? Trách nhiệm
m ỗi bên đ ã được phân công r õ trong cu ộc họp? Vậy h ãy ch ủ động cung cấp đầy đủ
thông tin c ần thiết cho các bộ phận liên quan trước khi được nhắc nhở. Đồng
nghi ệp sẽ an tâm khi l àm vi ệc[r]

4 Đọc thêm

Phân phối chương trình TD mới nghệ an

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TD MỚI NGHỆ AN

+ Luyện tập nâng cao kỹ thuật và thành tích nhảy cao kiểu nằm nghiêng
Ti ết
50 Nhảy cao Chạy bền Ôn Ôn + Luyện tập nâng cao kỹ thuật và thành tích nhảy cao kiểu nằm nghiêng + Chạy bền trên địa hình tự nhiên.

4 Đọc thêm

Tính chất hóa học của kim loại

Tính chất hóa học của kim loại

Phản ứng của sắt với dd đồng(II) sunfat K?. K ết luận gì khi cho kim loại tác dụng với dd ết luận gì khi cho kim loại tác dụng với dd?[r]

Đọc thêm

Đem mưa, tuyết vào ảnh tĩnh ppt

ĐEM MƯA TUY ẾT VÀO ẢNH TĨNH

Ví dụ về việc tạo gợn sóng: Bức ảnh dưới đây có đường chân trời khá rõ nét. Người dùng có thể chọn vùng men theo đường viền chân núi tiếp giáp với mặt nước và viền ảnh. Nhấn chuột vào biểu tượng Basic Ripples: một là nhấn OK chấp nhận các cài đặt mặc định, hai là thử nghiệm từng mục. N[r]

6 Đọc thêm

Cùng chủ đề