GIAO AN 10-HK1

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "GIAO AN 10-HK1":

GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 10 BAM SAT 10 1

GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 10 BAM SAT 10 1

E.g : Made in Germany : is correct English but it is not asentence because it doesn’t have a subject.My car was made in Germany is a complete sentence with asubject and a verb. Verbs with and without objects :+ We always have to use an object after some verbs. Wecall these transitive verbs.E.g : Ar[r]

3 Đọc thêm

DE CUONG TIENG ANH 10 1

DE CUONG TIENG ANH 10 1

A. should force the student to learnB. needs patience and understandingC. should be too friendly and permissiveD. ought to strict18: In order to have a good teacher-student relationship, the student _____.A. must be a hard-working personB. must always support the teacherC. must always be a gifted pe[r]

5 Đọc thêm

KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 1 LỚP 10

KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 1 LỚP 10

does not employ any full-time workers. His sons help him when they are not at school. His wifeadds to the family income by selling eggs (3) _____ her hens produce. In summer, she oftentakes paying guests into the farmhouse . The guests from the city enjoy their quiet holiday in theclean country air[r]

7 Đọc thêm

TOEFL READINGS 1 10

TOEFL READINGS 1 10

Evenas early as the 1880's and 1890's, nonconformist European artists were attemptingdirect carving. By the second decade of the twentieth century, Americans ―Laurent(20) and Zorach most notably ― had adopted it as their primary means of working.Born in France, Robert Laurent(1890-1970)was a prodigy[r]

29 Đọc thêm

Lịch sử 10 bài 1

LỊCH SỬ 10 BÀI 1

* Loài vượn cổ (khoảng 6 triệu năm trước)
- Có thể đi, đứng bằng 2 chân, dùng tay cầm, nắm, ăn hoa quả, động vật nhỏ.
- Xương hóa thạch ở Đông Phi, Tây Á, Việt Nam.
* Người Tối cổ (4 triệu năm trước đây)
- Đi,đứng bằng hai chân,đôi tay tự do sử dụng công cụ lao động.
- T[r]

11 Đọc thêm

UNIT TEST 1 10

UNIT TEST 1 10

1. Clara has a car. _______________ car is pink.his2. Sara and Ann have new shoes. _______________ shoes are red.her3. Dave has a brother. _______________ brother is short.its4. Tommy has a dog. _______________ color is yellow.theirC. Correct the underlined words.1. I have a sister. H[r]

2 Đọc thêm

KIEM TRA 1 TIET CHUONG 1 TOÁN LỚP 10

KIEM TRA 1 TIET CHUONG 1 TOÁN LỚP 10

Bài1234Một tứ giác là hình vuông là điều kiện đủ để nó có 4 cạnh bằng nhau.Một tứ giác có 4 cạnh bằng nhau là điều kiện cần để nó là hình vuông.1Không có định lí đảo vì tứ giác có 4 cạnh bằng nhau có thể là hình thoi1Giả sử phương trình vô nghiệm và a,c trái dấuVới điều kiện a,c trái d[r]

5 Đọc thêm

LOP 1 TUAN 10 ( CKT)

LOP 1 TUAN 10 ( CKT)

+Em thờng giúp bà làm việcgì?IV. Củng cố- Cho hs đọc lại bài trên bảng , tìm tiếng chứa vần vừa học.- Nhận xét tiết học.V. Dặn dò:- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.Tiết 3: Đạo đức.Lễ phép với anh chị, nhờng nhịn em nhỏ.A. Mục tiêu:- Học sinh biết: Đối với anh chị cần lễ phép, đối với em nhỏ cầnnhờn[r]

31 Đọc thêm

đề kiểm tra 1 tiết hóa 10 chương 1

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 10 CHƯƠNG 1

đề kiểm tra 1 tiết hóa 10 chương 1 .........................................................................................................................................................................................................................................................................[r]

4 Đọc thêm