ĐÁP ÁN VÌ SAO VẤN ĐỀ XÂY DỰNG ĐỘNG CƠ VÀO ĐẢNG ĐÚNG ĐẮN ĐƯỢC ĐẶT LÊN HÀNG ĐẦU VÀ CÓ Ý NGHĨA QUYẾT ĐỊ...

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐÁP ÁN VÌ SAO VẤN ĐỀ XÂY DỰNG ĐỘNG CƠ VÀO ĐẢNG ĐÚNG ĐẮN ĐƯỢC ĐẶT LÊN HÀNG ĐẦU VÀ CÓ Ý NGHĨA QUYẾT ĐỊ...":

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng lý luận nâng cao nhận thức về Đảng

BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG

Bài thu hoạch tham khảo cho đối tượng đang học lớp bồi dưỡng lý luận nâng cao nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam. Các câu hỏi của bài thu hoạch:Câu hỏi 1: Trong hơn 80 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân giành được những thắng lợi vĩ đại như thế nào?; Câu hỏi 2[r]

21 Đọc thêm

Đề tài " Tư tưởng Hồ Chí Minh " pps

ĐỀ TÀI " TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH " PPS

khoan nhượng chống nạn quan liêu, tham nhũng và những biểu hiện sa đọa, vi phạm nghiêm trọng đạo đức cách mạng của một bộ phận cán bộ, đảng viên, chúng ta thấy những tiên lượng hết sức đúng đắn của Bác về sự nảy nở và phát triển của chủ nghĩa cá nhân làm băng hoại phẩm chất của biết bao con người do[r]

39 Đọc thêm

BÀI THU HOẠCH CẢM TÌNH ĐẢNG ĐIỂM 10

BÀI THU HOẠCH CẢM TÌNH ĐẢNG ĐIỂM 10

Câu 1: Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam? Liên hệ bản thân đồng chí.
Ngay từ khi ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định là đội tiên phong chiến đấu, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng là một tổ[r]

13 Đọc thêm

chương rình hành động của chi bộ về xây dựng đảng

CHƯƠNG RÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHI BỘ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG

thường xuyên, là trách nhiệm của Chi ủy và của mỗi Đảng viên. Chi ủy phải có ké hoạch cụ thể, hàng năm và theo từng học kỳ, từng tháng. Hai là: Chi ủy và Chi bộ phải làm tốt công tác tạo nguồn. Thông qua hoạt động của các đoàn thể, của nhà trường để Chi bộ nắm chắc và đánh giá đúng quần chúng tích c[r]

15 Đọc thêm

Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng trong thời kỳ mới

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG THỜI KỲ MỚI

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài:
Đảng ta được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và dày công rèn luyện đã trở thành một Đảng Mác xít Lênin nít chân chính, vững vàng trước mọi khó khăn thử thách, lãnh đạo nhân dân Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Thắng lợi của cách mạng Tháng Tám[r]

28 Đọc thêm

NHỮNG NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC CỦA ĐẢN CỘNG SẢN VIỆT NAM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

NHỮNG NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC CỦA ĐẢN CỘNG SẢN VIỆT NAM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Phân tích những nguyên tắc xây dựng và tổ chức của Đảng Cộng Sản Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh Bài tập học kỳ
Chuyên mục Bài tập học kỳ, Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đảng Cộng Sản Việt Nam giữ vai trò vô cùng quan trọng trong việc làm nên sự thành công của cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng Sản như kim chỉ[r]

11 Đọc thêm

BÀI BÁO CÁO THU HOẠCH ĐẢNG VIÊN MỚI

BÀI BÁO CÁO THU HOẠCH ĐẢNG VIÊN MỚI

thống nhất trong Đảng; thờng xuyện tự phêbình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinhhoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.Tại Điều 3 Điều lệ Đảng Cộng sản ... thành đảng viên ? Vì sao vấn đề xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn đợc đặt lên hàngđầu và có ý nghĩa qu[r]

7 Đọc thêm

Tài liệu môn xây dựng Đảng - Để đảng trong sạch vững mạnh như lời bác dạy

TÀI LIỆU MÔN XÂY DỰNG ĐẢNG - ĐỂ ĐẢNG TRONG SẠCH VỮNG MẠNH NHƯ LỜI BÁC DẠY

Để Đảng trong sạch, vững mạnh như lời Bác dạyTrước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của Đảng và dân tộc ta đã căn dặn: “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiểu rất rõ vai trò c[r]

15 Đọc thêm

Tổng hợp bài thu hoạch sau học tập nghị quyết XII của đảng

TỔNG HỢP BÀI THU HOẠCH SAU HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT XII CỦA ĐẢNG

BÀI THU HOẠCH
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Đại
Đơn vị công tác: Chi cục BVTV tỉnh Thanh Hóa; Đảng viên chi bộ Trạm Thú Y Bảo Vệ Thực Vật.
Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 7 năm 2016 tôi được học tập văn kiện, nghị quyết Đại hội XII của Đảng do Huyện ủy huyện Bá Thước triển khai, sau quá trình học tập và nghi[r]

39 Đọc thêm

BAI THU HOACH NGHI QUYET DH 12 GIAO VIEN THPT

BAI THU HOACH NGHI QUYET DH 12 GIAO VIEN THPT

VD về một bài thu hoạch nghị quyết TW XII, trong đó có nêu một số vấn đề về đổi mới căn bản và toàn diện GD ĐT.
một số nội dung cơ bản:
I. Nhận thức, tiếp thu của bản thân về những vấn đề cơ bản, điểm mới trong các chuyên đề được nêu trong Nghị quyết:
Đại hội XII của Đảng đã đưa ra những quyết sách[r]

8 Đọc thêm

Hoc tap tam guong dao duc Ho Chi Minh

HOC TAP TAM GUONG DAO DUC HO CHI MINH

ĐẢNG BỘ XÃ ĐÔNG HƯNG A ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Chi bộ: Trường TH Đông Hưng A 1 Đông Hưng A, ngày …tháng… năm 2010KẾ HOẠCH LÀM THEOTư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng tathực sự trong sạch, vững mạnh, “ là đạo đức, là văn minh”I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:- Đây là dịp để mỗi cán bộ, đảng v[r]

1 Đọc thêm

TIEU LUAN XAY DUNG DANG VỀ TỔ CHỨC CHINH TRI

TIEU LUAN XAY DUNG DANG VỀ TỔ CHỨC CHINH TRI

Phần thứ nhất Đặt vấn đề
Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, từ khi ra đời đến nay đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta và Bác Hồ luôn quan tâm, coi trọng công tác xây dựng[r]

25 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐẢNG BỘ TỈNH NAM ĐỊNH LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG ĐỒNG BÀO CÁC TÔN GIÁO TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2010

LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐẢNG BỘ TỈNH NAM ĐỊNH LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG ĐỒNG BÀO CÁC TÔN GIÁO TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2010

Phát triển đảng viên mới là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, quyết định sự tồn tại, phát triển của Đảng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng đánh giá: “Nếu Đảng ta không biết chọn lọc, kết nạp, đề bạt đồng chí mới thì đâu có như ngày nay”. Trong[r]

92 Đọc thêm

Nâng cao chất lượng hoạt động tại Chi bộ giáo dục I thuộc đảng bộ xã Đông Hiệp trong giai đoạn hiện nay

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TẠI CHI BỘ GIÁO DỤC I THUỘC ĐẢNG BỘ XÃ ĐÔNG HIỆP TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

MỤC LỤC
Trang
Mục lục: 1
A. PHẦN MỞ ĐẦU 2
B. PHẦN NỘI DUNG 4
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN 4
1. Vị trí vai trò của tổ chưc cơ sở đảng 4
1.1 Khái niệm tổ chức cơ sở Đảng[r]

26 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA ĐẢNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA ĐẢNG

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Nhân dân thế giới gọi chủ tịch Hồ Chí Minh là một vĩ nhân mà lịch sử loài người đã sinh ra.
Trong cuộc sống của chúng ta, thời đại nào cũng có những con người vĩ đại, những con người kỳ diệu ít có, như Chủ tịch Hồ Chí Minh là một con người vĩ đại nổi bật nhất trong sự nghiệp cách m[r]

104 Đọc thêm

THAM LUẬN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG

THAM LUẬN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG

Là tổ chức chính trị xã hội của thanh niên VN do Đảng cộng sản VN sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực chất là đội dự bị tin cậy của Đảng. Vì vậy, công tác tham gia xây dựng Đảng cũng chính là xây dựng Đoàn về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đản[r]

3 Đọc thêm

TIỂU LUẬN XDD GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN CỦA ĐẢNG BỘ QUẬN LONG BIÊN

TIỂU LUẬN XDD GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN CỦA ĐẢNG BỘ QUẬN LONG BIÊN

MỞ ĐẦU
Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa MácLênin và tư tưởng Hồ Chí M[r]

47 Đọc thêm

“GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN Ở CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TUYẾN, HUYỆN TRI TÔN GIAI ĐOẠN 2013 2015”

“GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN Ở CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TUYẾN, HUYỆN TRI TÔN GIAI ĐOẠN 2013 2015”

MỞ ĐẦU
Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu hi sinh cho mục đích lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, c[r]

29 Đọc thêm

tiểu luận cao học - quan điểm của đảng về công tác kiểm tra, giám sát

TIỂU LUẬN CAO HỌC - QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT

Công tác kiểm tra, giám sát là nhu cầu cần thiết đối với hoạt động của con người và đối với mọi tổ chức. Quá trình hình thành, hoạt động và phát triển của một tổ chức đòi hỏi phải thực hiện công tác kiểm tra, giám sát để xác định mục đích hoạt động đúng đắn, sự tuân thủ nguyên tắc, chấp hành nội quy[r]

22 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN CỦA ĐẢNG BỘ XÃ Ở HUYỆN THANH MIỆN, TỈNH HẢI DƯƠNG HIỆN NAY

LUẬN VĂN THẠC SĨ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN CỦA ĐẢNG BỘ XÃ Ở HUYỆN THANH MIỆN, TỈNH HẢI DƯƠNG HIỆN NAY

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta nhất quán khẳng định: Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng. Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng ta khẳng định: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Đảng đã[r]

109 Đọc thêm