CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ KÉO DÀI BAO NHIÊU NĂM

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ KÉO DÀI BAO NHIÊU NĂM":

LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐẢNG LÃNH ĐẠO KẾT HỢP ĐẤU TRANH QUÂN SỰ , CHÍNH TRỊ, NGOẠI GIAO GIÀNH THẮNG LỢI QUYẾT ĐỊNH TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC (1969 1973)

LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐẢNG LÃNH ĐẠO KẾT HỢP ĐẤU TRANH QUÂN SỰ , CHÍNH TRỊ, NGOẠI GIAO GIÀNH THẮNG LỢI QUYẾT ĐỊNH TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC (1969 1973)

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đã lùi xa gần 30 năm. Từ sau năm 1975 đến nay đã có nhiều cơ quan và các nhà khoa học ở trong nước và trên thế giới đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: Vì sao Việt Nam thắng Mỹ ? Nhìn chung kết quả của các công trình, những tổng kết đã lý giải dưới nhi[r]

80 Đọc thêm

Căn cứ địa cách mạng ở trung trung bộ trong kháng chiến chống Mỹ (1954-1975)

CĂN CỨ ĐỊA CÁCH MẠNG Ở TRUNG TRUNG BỘ TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ (1954-1975)

MỞ ĐẦU

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trong các cuộc khởi nghĩa, chiến tranh hay vận động cách mạng, vấn đề căn
cứ địa – hậu phương trở thành vấn đề mang tính quy luật, đồng thời là nhân tố
thường xuyên quyết định thắng lợi của cuộc chiến tranh, khởi nghĩa hay các cuộc
cách mạng. Tiến trình lịch sử[r]

215 Đọc thêm

KHAI THÁC TƯ LIỆU LỊCH SỬ VỀ SỰ ỦNG HỘ CỦA THẾ GIỚI TRONG CUỘC ĐẤU TRANH NGOẠI GIAO ĐỐI VỚI NHÂN DÂN VIỆT NAM THỜI KÌ KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC

KHAI THÁC TƯ LIỆU LỊCH SỬ VỀ SỰ ỦNG HỘ CỦA THẾ GIỚI TRONG CUỘC ĐẤU TRANH NGOẠI GIAO ĐỐI VỚI NHÂN DÂN VIỆT NAM THỜI KÌ KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC

đề cập đến ngoại giao quốc tế, việc chỉ đạo, thực hiện các mối quan hệ quốc tếthông qua sự can thiệp hay hòa giải của các nhà ngoại giao liên quan đến các vấn đềnhư kinh tế, thương mại, văn hóa, du lịch, chiến tranh và tạo nền hòa bình...Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, c[r]

12 Đọc thêm

NHẬN XÉT VỀ PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI CUỐI THẾ KỈ XIX

NHẬN XÉT VỀ PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI CUỐI THẾ KỈ XIX

Nhận xét về phong trào kháng chiến chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX Nhận xét về phong trào kháng chiến chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX :- Phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp ở vùng trung du và miền núi nổ ra muộn nhưng lại kéo dài (phong trào diễn ra đồng t[r]

1 Đọc thêm

Phụ nữ Bắc Ninh với cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954 – 1975)

PHỤ NỮ BẮC NINH VỚI CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ (1954 – 1975)

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
Đề tài “Phụ nữ Bắc Ninh với kháng chiến chống Mỹ ” không phải là một đề tài hoàn toàn mới mà đã được nghiên cứu, t́ìm hiểu. Tuy nhiên, các tác phẩm nghiên cứu mới chỉ đề cập đến một vài khía cạnh của vấn đề hoặc còn tản mạn ở nhiều cuốn sách khác nhau nên chưa mang tín[r]

114 Đọc thêm

(Luận án tiến sĩ lịch sử đảng cộng sản Việt Nam) Khu ủy Trị Thiên Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1966 đến năm 1975

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM) KHU ỦY TRỊ THIÊN HUẾ TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC TỪ NĂM 1966 ĐẾN NĂM 1975

(Luận án tiến sĩ lịch sử đảng cộng sản Việt Nam) Khu ủy Trị Thiên Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1966 đến năm 1975(Luận án tiến sĩ lịch sử đảng cộng sản Việt Nam) Khu ủy Trị Thiên Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1966 đến năm 1975(Luận án tiến sĩ lịch sử[r]

211 Đọc thêm

Năm 1972 trong lịch sử cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước

NĂM 1972 TRONG LỊCH SỬ CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC

HÀ MINH HỒNG, Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (19541975), mỗi năm, tháng, mỗi sự kiện đều có vị trí, ý nghĩa riêng của nó và chỉ có sự hợp thành, của chúng theo phương pháp lịch sử và logic mới giúp ta hiểu đầy đủ cuộc, kháng chiến thần thánh này. Năm 1972 nằm vào nửa cuối của cuộc kháng, c[r]

7 Đọc thêm

HÃY TRÌNH BÀY DIỄN BIẾN CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG TỐNG DO LÊ HOÀN CHỈ HUY

HÃY TRÌNH BÀY DIỄN BIẾN CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG TỐNG DO LÊ HOÀN CHỈ HUY.

Hãy trình bày diễn biến của cuộc kháng chiến chống Tống do Lê Hoàn chỉ huy. Hãy trình bày diễn biến của cuộc kháng chiến chống Tống do Lê Hoàn chỉ huy.  Trả lời: - Diễn biến :+ Đầu năm 981, quân Tống theo hai đường thuỷ, bộ tiến đánh nước ta.+ Lẽ Hoàn trực tiếp tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiế[r]

1 Đọc thêm

BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Đường lối kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước (Giai đoạn 19651975)

BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (GIAI ĐOẠN 19651975)

BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Đường lối kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước (Giai đoạn 19651975)
Chiến tranh cục bộ vẫn là cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới. Mỹ buộc phải tiến hành trong thế thua, thất bại, bị động cho nên có nhiều mâu thuẫn về chiến[r]

17 Đọc thêm

TÀI LIỆU THAM KHẢO XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VỮNG MẠNH VỀ CHÍNH TRỊ TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC

TÀI LIỆU THAM KHẢO XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VỮNG MẠNH VỀ CHÍNH TRỊ TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC

Xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện, trong đó lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm nền tảng là quan điểm nhất quán của Đảng ta, của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lãnh đạo xây dựng quân đội ta ngay từ khi thành lập cho đến nay.Kế thừa kinh nghiệm xây dựng quân đội về chính trị trong cuộc kháng chiế[r]

106 Đọc thêm

NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ

NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ

Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.           1.Nguyên nhân thắng lợi           -Nhờ có sự lãnh đạo sang suốt tài tình của Đảng với đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ,  đúng đắn sáng tạo. Đó là đường lối tiến hành đồng thời Cách mạng xã hội chủ[r]

1 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐẢNG LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC BẢO ĐẢM HẬU CẦN TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ GIAI ĐOẠN 1969 1973

LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐẢNG LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC BẢO ĐẢM HẬU CẦN TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ GIAI ĐOẠN 1969 1973

Vì vậy, nghiên cứu sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BĐHC quân đội trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1969 đến năm 1973 có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần làm rõ tính đúng đắn, sáng tạo về nghệ thuật lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh vũ trang của Đảng trong cuộc kháng chiế[r]

107 Đọc thêm

BÀI 24 VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU THẮNG LỢI CỦACUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC NĂM 1975

BÀI 24 VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU THẮNG LỢI CỦACUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC NĂM 1975

Bài 24: VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU THẮNG LỢICỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚCNĂM 1975I. TÌNH HÌNH HAI MIỀN BẮC – NAM SAU NĂM 1975Máy bay B52 của MỹBài 24: VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU THẮNG LỢI CỦACUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨ[r]

22 Đọc thêm

NGOẠI GIAO VIỆT NAM TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ

NGOẠI GIAO VIỆT NAM TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ

Suốt hơn hai thập kỷ đấu tranh chống Mỹ cứu nước, ngoại giao Việt Nam theo đường lốì của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh luôn luôn là một mặt trận hỗ trợ và phối hợp vói đấu tranh quân sự, chính trị với những hoạt động và biện pháp phong phú, hiệu quả góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng miền[r]

28 Đọc thêm

TRIỆU QUANG PHỤC ĐÁNH BẠI QUÂN LƯƠNG NHƯ THẾ NÀO ?

TRIỆU QUANG PHỤC ĐÁNH BẠI QUÂN LƯƠNG NHƯ THẾ NÀO ?

Triệu Quang Phục (con của Triệu Túc) là người có công lớn trong cuộc khởi nghĩa và được Lý Bí Tất tin cậy. Triệu Quang Phục (con của Triệu Túc) là người có công lớn trong cuộc khởi nghĩa và được Lý Bí Tất tin cậy. Sau thất bại ở hồ Điển Triệt, ông được Lý Nam Đế trao quyền chỉ huy cuộc kháng chiế[r]

1 Đọc thêm

Phân tích truyện ngắn chiếc lược ngà

PHÂN TÍCH TRUYỆN NGẮN CHIẾC LƯỢC NGÀ

I. Nhà văn Nguyễn Quang Sáng.
Nguyễn Quang Sáng (1932 – 2014) , quê ở làng Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
Trong kháng chiến chống Pháp, ông tham gia bộ đội, hoạt động ở chiến trường Nam Bộ. Từ sau 1954, tập kết ra miền Bắc, Nguyễn Quang Sáng bắt đầu viết văn. Những năm chống Mỹ ông trở về[r]

4 Đọc thêm

HÃY ĐIỂM LẠI CÁC CUỘC KHÁNG CHIẾN VÀ KHỞI NGHĨA GIÀNH ĐỘC LẬP TRONG LỊCH SỬ NƯỚC TA TRƯỚC THẾ KỈ XIX.

HÃY ĐIỂM LẠI CÁC CUỘC KHÁNG CHIẾN VÀ KHỞI NGHĨA GIÀNH ĐỘC LẬP TRONG LỊCH SỬ NƯỚC TA TRƯỚC THẾ KỈ XIX.

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40 - 43).  Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40 - 43): Trưng Trắc, Trưng Nhị là hai con gái của Lạc tướng huyện Mê Linh, thuộc dòng dõi Hùng Vương. Tháng 3 năm 40 sau Công nguyên, Trưng Trắc cùng Trưng Nhị phát động khởi nghĩa ở cửa sông Hát trên sông Hồng, thuộc huyện Phú[r]

4 Đọc thêm

CÔNG CUỘC KHÁNG CHIẾN BẢO VỆ TỔ QUỐC

CÔNG CUỘC KHÁNG CHIẾN BẢO VỆ TỔ QUỐC

Song song với quá trình xây dựng đất nước, nhân dân Việt Nam liên tục phải cầm vũ khí chiến đấu chống ngoại xâm. Song song với quá trình xây dựng đất nước, nhân dân Việt Nam liên tục phải cầm vũ khí chiến đấu chống ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc.Từ cuối thế kỉ III TCN, nhân dân Lạc Việ[r]

1 Đọc thêm

BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU VỀ CĂN CỨ KHÁNG CHIẾN BA VÌ (1945 – 1954)

BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU VỀ CĂN CỨ KHÁNG CHIẾN BA VÌ (1945 – 1954)

Văn Điện và Trần Như Yên được sinh hoạt trong chi bộ ghép tiểu khu miền núigồm 4 xã Tân Dân, Minh Quang, Ba Vì và Ba Trại. Trung tuần tháng 2/1947,chi bộ tiểu khu miền núi đã kết nạp được thêm các đồng chí: Nguyễn Hữu Lợi,Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Hợi, Trần Thị Thanh, Triệu Phú Hồng, DươngPhú Hưn[r]

58 Đọc thêm

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐẢNG TA VỀ CHỦ TRƯƠNG TIẾN HÀNH CÁCH MẠNG XHCN Ở MIỀN BẮC SAU KHI HOÀN TOÀN GIẢI PHÓNG

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐẢNG TA VỀ CHỦ TRƯƠNG TIẾN HÀNH CÁCH MẠNG XHCN Ở MIỀN BẮC SAU KHI HOÀN TOÀN GIẢI PHÓNG

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước kéo dài 21 năm của dân tộc ta đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và tính thời đại sâu sắc. Bằng thắng lợi vĩ đại của mình, nhân dân ta đã đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược quy mô lớn nh[r]

10 Đọc thêm

Cùng chủ đề