TỰ HỌC CAD 2007

Tìm thấy 2,963 tài liệu liên quan tới từ khóa "TỰ HỌC CAD 2007":

Tổng hợp những lệnh tắt cơ bản trong Autocard

TỔNG HỢP NHỮNG LỆNH TẮT CƠ BẢN TRONG AUTOCARD

tổng hợp những phím tắt, các lệnh tắt cơ bản trong autocad 2007, tổng hợp các lệnh tắt trong autocad 2007, các lệnh tắt cơ bản trong autocad 2004, tong hop phim tat co ban trong cad, 152 lệnh tắt cơ bản trong auto cad, Tiều hiểu về autocard.

11 Đọc thêm

ỨNG DỤNG CỦA CÔNG NGHỆ CADCAMCAE TRONG VIỆC THIẾT KẾ, PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ CHẾ TẠO CHI TIẾT

ỨNG DỤNG CỦA CÔNG NGHỆ CADCAMCAE TRONG VIỆC THIẾT KẾ, PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ CHẾ TẠO CHI TIẾT

- Phân tích và liên kết dữ liệu: tạo mặt phân khuôn, tách khuôn, quản lýkết cấu lắp ghép...- Tạo bản vẽ và ghi kích thước tự động: có khả năng liên kết các bản vẽ 2Dvới mô hình 3D và ngược lại.- Liên kết với các chương trình tính toán thực hiện các chức năng phân tíchkỹ thuật: tính biến dạng khuôn, mô phỏng dòng chảy vật liệu, trường áp suất,trường nhiệt độ, độ co rút vật liệu,...- Nội suy hình học, biên dịch các kiểu đường chạy dao chính xác cho côngnghệ gia công điều khiển số.- Giao tiếp dữ liệu theo các định dạng đồ hoạ chuẩn.- Xuất dữ liệu đồ hoạ 3D dưới dạng tập tin STL để giao tiếp với các thiếtbị tạo mẫu nhanh theo công nghệ tạo hình lập thể.1.3.2 Những ứng dụng của CAD/CAM trong ngành chế tạo máy• Tạo mẫu nhanh thông qua giao tiếp dữ liệu với thiết bị tạo mẫu nhanhtheo công nghệ tạo hình lập thể (đo quét toạ độ)• Giảm đáng kể thời gian mô phỏng hình học bằng cách tạo mô hình hìnhhọc theo cấu trúc mặt cong từ dữ liệu số.• Chức năng mô phỏng hình học mạnh, có khả năng mô tả những hìnhdáng phức tạp nhất.• Khả năng mô hình hoá cao cho các phương pháp phân tích, cho phéplựa chọn giải pháp kỹ thuật tối ưu.GVHD: Th.s Trần Thanh HảiĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP1.3.3 Lợi ích của CAD/CAMLợi ích của CAD có nhiều, song chỉ có một số trong đó là có thể địnhlượng được. Một số lợi ích khác khó có thể lượng hoá được mà chỉ thể hiện ởchất lượng công việc được nâng cao, thông tin tiện dụng, điều khiển tốt hơn
Xem thêm

43 Đọc thêm

Nghiên cứu xây dựng phương pháp phản chuyển từ các hình chiếu cơ bản thành mô hình 3D ứng dụng cho các hệ CAD-CAM cơ khí

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP PHẢN CHUYỂN TỪ CÁC HÌNH CHIẾU CƠ BẢN THÀNH MÔ HÌNH 3D ỨNG DỤNG CHO CÁC HỆ CAD-CAM CƠ KHÍ

Tính cấp thiết của đề tài MỞ ĐẦU Bản vẽ kỹ thuật cơ khí đã đƣợc sử dụng nhƣ một ngôn ngữ chuẩn để mô tả máy móc, thiết bị và chi tiết máy trong quá trình thiết kế và chế tạo cơ khí kể từ thế kỷ 19 và vẫn đang đóng một vai trò thiết yếu trong thực tiễn kỹ thuật ngày nay. Hầu hết các sản phẩm hiện tại đang đƣợc biểu diễn và lƣu trữ bằng bản vẽ kỹ thuật. Nhƣng ngày nay, mô hình hoá 3D (Dimension - chiều) đƣợc tạo ra bởi các hệ CAD/CAM (Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing – thiết kế và gia công với sự trợ giúp của máy tính) hiện đại đang hết sức phổ biến trong cơ khí, và các mô hình 3D này là cần thiết đối với hàng loạt kỹ thuật phát triển với sự hỗ trợ máy tính, chẳng hạn nhƣ phân tích phần tử hữu hạn, mô phỏng lắp ráp, động học, động lực học, gia công điều khiển số, quan sát trực quan v.v. Đáng tiếc là các thông tin có được trong các bản vẽ 2D không thể sử dụng trực tiếp trong các hệ thống CAD 3D. Ngoài ra, việc thiết kế mới mô hình 3D một cách trực tiếp trên các hệ thống CAD 3D cũng gặp phải những bất lợi đáng kể và là không dễ cho mọi đối tƣợng đặc biệt là những kỹ sƣ lâu năm. Do đó, việc chuyển đổi tự động bản vẽ kỹ thuật thành mô hình CAD 3D là rất cần thiết. Vì vậy, nhiều công ty nƣớc ngoài chẳng hạn Nipon của Nhật đang tuyển dụng và sử dụng các kỹ sƣ của chúng ta chỉ để vẽ lại mô hình 3D từ bản vẽ 2D, đấy cũng là tình hình chung trên thế giới khi mà nền cơ khí hiện đại gắn liền với các hệ CA (Computer Aided – trợ giúp máy tính) luôn đòi hỏi mô hình thiết kế 3D trong khi vẫn còn và sẽ còn tồn tại nhiều bản thiết kế 2D. Tóm lại sự tồn tại mang tính tự nhiên và lịch sử của cả hai dạng thiết kế 2D và 3D đòi hỏi có một cầu nối giữa chúng. Nếu nhƣ chiều nối từ 3D sang 2D là tƣơng đối dễ dàng mà mọi phần mềm CAD/CAM đều đạt đƣợc (AutoCAD 12- 1990 đã thực hiện tốt) thì chiều ngƣợc lại, 2D sang 3D, là hết sức khó khăn. Nhu cầu có đƣợc một “chiếc cầu” hai chiều nối liền hai mô hình thiết kế đƣợc đặt ra hết sức tự nhiên và cấp thiết trong khoa học kỹ thuật và đƣợc minh chứng bằng hàng loạt công trình khoa học quốc tế suốt hơn nửa thế kỷ vừa qua nhƣng cho đến nay, những kết quả đạt đƣợc còn khá nhiều vấn đề tồn tại (nhƣ miền đối tượng cho phép phản chuyển còn khá hẹp, cần nhiều hình chiếu trên bản vẽ 2D …) nên chưa có một phần mềm nào trên thực tế thực hiện tốt chiều ngƣợc lại và đó chính là lý do NCS, sau khi đƣợc sự đồng ý của GS hƣớng dẫn, đã lựa chọn đề tài của luận án là: “ Nghiên cứu xây dựng phương pháp phản chuyển từ các hình chiếu cơ bản thành mô hình 3D ứng dụng cho các hệ CAD/CAM Cơ Khí ”
Xem thêm

158 Đọc thêm

Đề cương ôn tập môn CAD CAM

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CAD CAM

Câu 2: Phần cứng CADCAMI)Các kiểu hệ thống Cad( phân loại theo phần cứng)1.1 Hệ thống trên cơ sở máy tính lớn (Mainframbased)Hệ thống cad này xuất hiện những năm 60 của thế kỷ XX) Đặc điểm:Phù hợp với điều kiện cần tích hợp các vùng công tác với máy tính lớn đã có trong công ty.Người sử dụng thường bị giảm năng lực tập trung vào công việc của họ. Nguời vận hành hệ thống CAD dễ bị ảnh hưởng bởi sự biến động ngẫu nhiên trong dòng thông tin của hệ thống. Nếu số lượng vùng công tác quá nhiều thì ảnh hưởng biến động ngẫu nhiên sẽ càng lớn. Kích thuớc lớn, cồng kềnh1.2 Hệ thống cơ sở máy tính nhỏ ( Minicomputer based)Xuất hiện từ những năm 70 thế kỷ XX, máy tính nhỏ xuất hiện nhờ việc phát triển những mạch tích hợp cỡ lớn LSI và rất lớn VLSI ( Very large Scale Integrated)) Đặc điểm:Chi phí giảm.Khả năng lập trình tự do ( không bị nhiễu loạn chung) Kích thuớc nhỏ gọn.1.3 Hệ thống trên cơ sở máy vi tính (MicrocomputerBased)Sự tiến bộ vuợt trội của máy vi tính các nhân (PC) của hãng IBM đã tạo điều kiện phát triển cho phần mềm CAD chạy trên PC.) Đặc điểm: Đạt tốc độ cao, kích thước nhỏ gọn, độ chính xác cao. Nhiều chương trình ứng dụng được giải quyết tốc trên hệ thống này.1.4 Hệ thống trên cơ sở trạm công tác (WorkstationBased)Hệ thống được xây dựng trên cơ sở trạm công tác được thiết lập với công nghệ cao cho các nhân người dùng.) Đặc điểm:Khả năng sẵn sàng cao, di chuyển vị trí linh hoạt, độc lập hoàn toàn với những người dùng khác, Hiệu suất cao, thời gian phản hồi ngắn, Năng lực đa dạng(đa năng), Khả năng dễ dàng nối mạng với các hệ thống khác…Hệ thống trên cơ sở trạm công tác là cơ sở cho các hệ thống CADCAM trong tương lai.
Xem thêm

12 Đọc thêm

thiết kế thiết bị ngưng tụ trong hệ thống tháp mâm chóp chưng cất hỗn hợp etanol nước ở áp suất thường+ full cad(pdf)

THIẾT KẾ THIẾT BỊ NGƯNG TỤ TRONG HỆ THỐNG THÁP MÂM CHÓP CHƯNG CẤT HỖN HỢP ETANOL NƯỚC Ở ÁP SUẤT THƯỜNG+ FULL CAD(PDF)

đồ án thiết kế thiết bị ngưng tụ trong hệ thống tháp mâm chóp, đã bao gồm bản pdf đầy đủ, chính xác.... và 2 bản vẽ cad (đã chuyển sang pdf khổ A1) gồm: sơ đồ quy trình công nghệ và bản vẽ thiết bị ngưng tụ chùm ( chính xác, chi tiết)....... nếu cần bản word+cad vui lòng liên hệ mình..............dùng tham khảo cho đồ án môn học, đồ án chuyên ngành, luận văn tốt nghiệp

50 Đọc thêm

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ 4D CAD trong lập và mô phỏng tiến độ thi công xây dựng

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 4D CAD TRONG LẬP VÀ MÔ PHỎNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG XÂY DỰNG

Chuyên ngành: Kỹ thuật Công nghệ Công nghệ thông tin Tin học chuyên ngành Sơ lược: Nghiên cứu này nhằm mục đích: Nghiên cứu ứng dụng tự động hóa trong tính toán khối lượng phần tử (cấu kiện) từ mô hình 3D nhằm phục vụ công tác tính toán và lập tiến độ dự án. Phát triển các công cụ ứng dụng nhằm tận dụng triệt để các tính năng của các phần mềm hỗ trợ trong công tác lập tiến độ dự án, tối ưu hóa tài nguyên và tiến độ dự án. Xây dựng mô hình mô phỏng 4D CAD và qua đó đưa ra các lợi ích của 4D CAD trong lựa chọn phương án thi công đồng thời phát hiện mặt hạn chế của nó thông qua một nghiên cứu cụ thể. Nghiên cứu sử dụng các công cụ phần mềm hỗ trợ nhằm áp dụng thành công công nghệ 4D CAD và các phương pháp kết hợp để đảm bảo thành công cho dự án xây dựng.
Xem thêm

133 Đọc thêm

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TRONG BƯỚC PHÁT TRIỂN HIỆN NAY

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TRONG BƯỚC PHÁT TRIỂN HIỆN NAY

Chính trị Quốc gia, Hà Nội.12. Nguyễn Tiến Đạt (2003), Kinh nghiệm và thành tựu phát triển giáo dụcvà đào tạo trên thế giới. Tài liệu dùng cho các khoá đào tạo cao học về quản lý giáodục, Hà Nội.13. Phạm Minh Hạc (1986), Một số vấn đề về giáo dục và khoa học giáodục, Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội.14. Phạm Minh Hạc (chủ biên) (1998), Tâm lý học (tập 1), Nhà xuất bản giáodục, Hà Nội .15. Vũ Ngọc Hải - Trần Khánh Đức - Đồng chủ biên (2003), Hệ thống giáo dụchiện đại trong những năm đầu thế kỷ XXI, Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội.16. Hà Sỹ Hồ (1985), Những bài giảng về quản lý trường học (Tập II), Nhàxuất bản giáo dục, Hà Nội.17. Trần Kiểm (1997), Quản lý giáo dục và trường học , Viện khoa học giáodục, Hà Nội.18. Trần Kiểm (2004), Khoa học quản lý giáo dục - Một số vấn đề lý luận vàthực tiễn, Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội.19. Harold Koontz (1992), Những vấn đề cốt yếu của quản lý, Nhà xuất bảnkhoa học - kỹ thuật, Hà Nội .20. Nguyễn Kỳ (chủ biên) (1995), Phương pháp giáo dục tích cực lấy ngườilàm trọng tâm, Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội.21. Nguyễn Kỳ (1996), Mô hình dạy học tích cực lấy người làm trọng tâm,Trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo, Hà Nội.22. Đặng Bá Lãm (2003), Giáo dục Việt Nam những thập niên đầu thế kỷXXI - Chiến lược phát triển, Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội.23. Nguyễn Hiến Lê (2002), Tự học – Một nhu cầu thời đại, Nhà xuất bảnvăn hóa thông tin, TP Hồ Chí Minh .24. Hồ Chí Minh (2002), Hồ Chí Minh tuyển tập (Tập II), Nhà xuất bảnchính trị quốc gia, Hà Nội.
Xem thêm

13 Đọc thêm

Quản lý hoạt động tự học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ của sinh viên ngành quản lý giáo dục, Học viện quản lý giáo dục( Luận văn tác giả bảo vệ xuất sắc với điểm 10 tuyệt đối)

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC TRONG ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ CỦA SINH VIÊN NGÀNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC, HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC( LUẬN VĂN TÁC GIẢ BẢO VỆ XUẤT SẮC VỚI ĐIỂM 10 TUYỆT ĐỐI)

1. Lý do chọn đề tài Quá trình hội nhập quốc tế và công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã đặt ra cho nền giáo dục Việt Nam nhiều cơ hội cũng như thách thức mới trong việc xây dựng đội ngũ nhân lực có phẩm chất, có tư duy độc lập, sáng tạo, tự chủ… đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Đặc biệt, giáo dục Đại học đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc nâng cao năng lực, tiềm năng con người và là yếu tố thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của xã hội. Việc nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo của các trường Đại học trở thành vấn đề cấp bách, trọng tâm và là một trong những thước đo trình độ phát triển của xã hội. Để thực hiện nhiệm vụ này, giáo dục nước ta đang tiến hành đổi mới toàn diện từ mục tiêu, nội dung chương trình đến phương pháp dạy học. Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 của Chính phủ về đổi mới cơ bản toàn diện giáo dục Đại học Việt Nam giai đoạn 2006- 2020 đã chỉ rõ: “Triển khai đổi mới phương pháp đào tạo theo tiêu chí: Trang bị cách học, phát huy tính chủ động của người học”. Điều 5, Luật giáo dục 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) nêu rõ: Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học, bồi dưỡng cho người học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên. Dạy học được coi là con đường cơ bản nhất để thực hiện mục đích của quá trình giáo dục tổng thể, trong đó tự học là phương thức cơ bản để người học có được hệ thống tri thức phong phú của nhân loại. Tự học giúp người học củng cố kiến thức trên lớp, mở rộng kiến thức thực tiễn, rèn luyện khả năng nghiên cứu độc lập, biến tri thức, kỹ năng, kỹ xảo và những kinh nghiệm của xã hội thành tri thức, kỹ năng, kỹ xảo của riêng mình. Trong những năm gần đây, thực hiện chủ trương đổi mới giáo dục Đại học, nhiều trường Đại học đã và đang triển khai mô hình đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Đây là phương thức đào tạo dựa trên triết lý “Tôn trọng người học, coi người học là trung tâm của quá trình đào tạo”. Vì vậy, thực hiện phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ đòi hỏi sự chuyển đổi mang tính chất hệ thống mà người học là trung tâm của toàn bộ hệ thống. Một trong những yếu tố đặc biệt quan trọng để đảm bảo sự thành công của đào tạo theo phương thức này chính là năng lực tự học của người học. Học viện Quản lý giáo dục được thành lập theo quyết định số 501/QĐ-TTg ngày 03 tháng 04 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Trường Cán bộ quản lý giáo dục với chức năng đào tạo nguồn nhân lực quản lý giáo dục; nghiên cứu và phát triển khoa học quản lý giáo dục; ứng dụng khoa học quản lý giáo dục, tham mưu và tư vấn cho các cơ quan quản lý giáo dục nhằm đáp ứng những yêu cầu của chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo của đất nước. Năm 2007 Học viện được giao nhiệm vụ tuyển sinh đào tạo cử nhân chính quy 3 ngành Quản lý giáo dục, Tâm lý học giáo dục và Công nghệ thông tin. Tính đến năm 2015, Học viện đã tuyển sinh được 9 khóa đào tạo, và đã có 5 khóa sinh viên tốt nghiệp. Từ khóa 1 đến khóa 7, ngành quản lý giáo dục đào tạo theo hệ thống niên chế với chương trình gồm 210 đơn vị học trình, từ khóa 8 (tức là từ năm học 2014 – 2015) thực hiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ với chương trình gồm 134 tín chỉ. Trong năm đầu triển khai đào tạo theo tín chỉ, sinh viên khóa 8 ngành Quản lý giáo dục còn nhiều bối rối trong hoạt động tự học, trong khi đây là một yêu cầu mang tính bắt buộc. Học viện cũng gặp những khó khăn nhất định trong quá trình quản lý trong đó có công tác quản lý hoạt động tự học của sinh viên mặc dù công tác này rất được quan tâm vì nó ảnh hưởng lớn đến chất lượng đào tạo của Học viện. Xuất phát từ những lý do trên tác giả quyết định lựa chọn đề tài “Quản lý hoạt động tự học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ của sinh viên ngành quản lý giáo dục, Học viện quản lý giáo dục ” làm luận văn tốt nghiệp cao học.
Xem thêm

103 Đọc thêm

đề thi thanh toán quốc tế + đáp án

ĐỀ THI THANH TOÁN QUỐC TẾ + ĐÁP ÁN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BCH ĐOÀN KHOA TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC ĐỀ THI THANH TOÁN QUỐC TẾ Thời gian : 50 phút 1.Tại thời điểm T có thông tin : Zurich : CADCHF = 1.13401.1347 Newyork : USDCHF = 1.30551.3060 Toronto : USDCAD = 1.15821.1587 Yêu cầu kinh doanh arbitrage với 100 triệu CAD, thì lợi nhuận : A.630 CAD B.630 USD C.620 CAD D.620 USD

14 Đọc thêm

Bài tập thực hành autocad 2D và 3D

BÀI TẬP THỰC HÀNH AUTOCAD 2D VÀ 3D

100 bài tập gồm 50 bài thực hành cad 2d và 50 bài thực hành cad 3d giúp học sinh có thể sử dụng thành thạo các kĩ năng của autocad

109 Đọc thêm

Nghiên cứu và khai thác hệ thống phanh xe toyoto camry 2007 (word+cad)

NGHIÊN CỨU VÀ KHAI THÁC HỆ THỐNG PHANH XE TOYOTO CAMRY 2007 (WORD+CAD)

Với đề tài Nghiên cứu và khai thác hệ thống phanh xe toyoto camry 2007 em đã giải quyết những vấn đề chính là : PHẦN I. NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG PHANHChương I. Tổng quan về hệ thống phanhChương II. Hệ thống phanh ABS Chương III. Hệ thống phanh trên xe Camry 2007PHẦN II. KHAI THÁC HỆ THỐNG PHANHChương I. Quy trình bão dưỡng hệ thống phanhChương II. Quy trình sửa chữa hệ thống phanhPHẦN III. THIẾT KẾ MÔ HÌNH HỆ THỐNG PHANH CHỐNG BÓ CỨNG (ABS)

101 Đọc thêm

Thiết kế thi công đập dâng bồng sơn

THIẾT KẾ THI CÔNG ĐẬP DÂNG BỒNG SƠN

để lại email mình sẽ tặng bạn bản cad nha.................................................................................................................................................................................................................................................................

111 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY SÀI GÒN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY SÀI GÒN

Hinh tllll'C so' hft·u vanCong ty cll phiin Giay Sai Gon hO4 I 0300250 I do S6 K~ hOdang ky thay dlli liin thu nhllt ngay 25106/2007.Tn,1 s6 ehfnh eua Cong ty: 4 I 9 Le Hang Phong, Phuong 2, Qu~n 10, Tp. Ha Chf Minh.[1V6n di€u I~ eua Cong ty la 16.000.000.000 dang; tuang duang 1.600.000 ell phiin, m~nh gia mQt ell phiin la10.000 dang.Nganh ngh~ lunh doanhHOnuSan xullt va kinh doanh giiiy dep, tui xaeh, e~p tap cae 10Kinh doanh nguyen phl,l li~u nganh giiiy dep, tui xaeh, e~p tap;DXullt nh~p kh§u trl,l'e ti~p;Mua ban nguyen phl,l Ji~u nganh d~t may;Cho thue van phong, nha xuang;[)Kinh doanh v~n tai hang hoa b~ng 0 to;DDieh vl,lluu tru du lieh: khaeh s
Xem thêm

23 Đọc thêm

CAD Standards Manual The City Of Niagara Falls Cad Standards Manual

CAD Standards Manual The City Of Niagara Falls Cad Standards Manual

The goal of the City of Niagara Falls is to consistently produce high quality engineering designs in a timely, cost effective manner. This high standard should be maintained by City staff and the Consultants we retain. This manual and template will standardize what is required for various drawings within the Municipal Works Department.

Đọc thêm

STYLECAD V9 MANUAL 1

STYLECAD V9 MANUAL 1

hướng dẫn sử dụng phần mềm style cad v9

93 Đọc thêm

THIẾT KẾ HỒ SÔNG BIÊU

THIẾT KẾ HỒ SÔNG BIÊU

để lại email mình sẽ tặng bạn bản cad nha................................................................................................................................................................

37 Đọc thêm

Thiết kế hồ chứa A Lin

THIẾT KẾ HỒ CHỨA A LIN

để lại email mình sẽ tặng bạn bản cad nha.................................................................................................................................................................

192 Đọc thêm

Thiết kế hồ chứa nước trà co

THIẾT KẾ HỒ CHỨA NƯỚC TRÀ CO

để lại email mình sẽ tặng bạn bản cad nha................................................................................................................................................................

88 Đọc thêm

Bài tập lớn CAD CAM Lớp Cô Minh

BÀI TẬP LỚN CAD CAM LỚP CÔ MINH

Bài tập lớn CAd Cam cô Minh Cơ Khí Bài tập lớn CAd Cam cô Minh Cơ Khí Bài tập lớn CAd Cam cô Minh Cơ Khí Bài tập lớn CAd Cam cô Minh Cơ KhíBài tập lớn CAd Cam cô Minh Cơ Khí Bài tập lớn CAd Cam cô Minh Cơ KhíBài tập lớn CAd Cam cô Minh Cơ Khí Bài tập lớn CAd Cam cô Minh Cơ KhíBài tập lớn CAd Cam cô Minh Cơ Khí Bài tập lớn CAd Cam cô Minh Cơ KhíBài tập lớn CAd Cam cô Minh Cơ Khí Bài tập lớn CAd Cam cô Minh Cơ Khí

4 Đọc thêm

Thiết kế hồ chứa nước đạ ròn

THIẾT KẾ HỒ CHỨA NƯỚC ĐẠ RÒN

để lại email mình sẽ tặng bạn bản cad nha...................................................................................................................................................................................................................................................................

138 Đọc thêm