SINH HỌC 10 NÂNG CAO BÀI 18

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "SINH HỌC 10 NÂNG CAO BÀI 18":

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp hóa lý kết hợp sinh học (luận văn thạc sĩ)

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp hóa lý kết hợp sinh học (luận văn thạc sĩ)

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp hóa lý kết hợp sinh học (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp hóa lý kết hợp sinh học (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp hóa lý kết hợp sinh học (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp hóa lý kết hợp sinh học (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp hóa lý kết hợp sinh học (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp hóa lý kết hợp sinh học (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp hóa lý kết hợp sinh học (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp hóa lý kết hợp sinh học (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp hóa lý kết hợp sinh học (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp hóa lý kết hợp sinh học (luận văn thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

HÌNH THÀNH KĨ NĂNG VẬN DỤNG KIẾN THỨC THỰC TIỄN CHO HỌC SINH QUA HỆ THỐNG CÂU HỎI MANG HƠI THỞ CUỘC SỐNG TRONG CHƯƠNG I THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO SINH HỌC 10 CƠ BẢN

HÌNH THÀNH KĨ NĂNG VẬN DỤNG KIẾN THỨC THỰC TIỄN CHO HỌC SINH QUA HỆ THỐNG CÂU HỎI MANG HƠI THỞ CUỘC SỐNG TRONG CHƯƠNG I THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO SINH HỌC 10 CƠ BẢN

cấp kiến thức giáo khoa một cách thuần túy, chưa coi trọng việc soạn và sử dụngbài giảng theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh, điều nàylàm cho học sinh khá thụ động trong việc lĩnh hội và vận dụng kiến thức. Đồngthời cũng phải thừa nhận rằng, nhiều địa phương hiện nay còn thiếu các tài liệuliên quan đến câu hỏi thực tế, thiếu các phương tiện nghe nhìn, thiếu các thôngtin dưới dạng băng đĩa hình, thiếu các tài liệu lí luận về đổi mới phương phápdạy học, nhất là các trường ở vùng nông thôn và miền núi. Điều đó gây không ítkhó khăn cho giáo viên khi xây dựng bài giảng theo ý muốn của mình.Nguyên nhân thứ tư không thể không nhắc tới là cách kiểm tra đánh giá hiệnnay. Nội dung các bài thi và kiểm tra ở nhiều trường phổ thông chủ yếu tậptrung vào nội dung kiến thức mà chưa có những câu hỏi mang tính vận dụngkiến thức vào thực tiễn, đây chính là một nguyên nhân khá rõ để giải thích chothực trạng nêu trên. Mặt khác học sinh THPT hiện nay học tập mang tính thựcdụng, tức là các em chỉ tập trung học các môn phục vụ cho khối thi Đại học cao đẳng, trong khi đó số lượng học sinh ở các trường phổ thông học khối B lạirất ít. Vì vậy hầu hết học sinh xem môn Sinh học như là “môn phụ” nên khôngchịu học hoặc học một cách đối phó.Nguyên nhân thứ năm phải kể đến đó là: một bộ phận giáo viên không muốnđầu tư cho môn Sinh học 10 vì nội dung chương trình hầu như không có hoặccó rất ít trong các đề thi học sinh giỏi đặc biệt là kì thi THPT quốc gia hiện nay.Giải quyết thực trạng trên như thế nào? đó là một vấn đề khó. Như đã nêu,tôi chỉ xin đưa ra một số giải pháp mang tính đơn lẻ, mong rằng những giải phápnày có thể giúp ích cho chúng ta cải thiện được ít nhiều thực trạng trên, nhằmgiúp học sinh hứng thú học tập qua hệ thống câu hỏi mang hơi thở cuộc sốngtrong dạy học các bài thuộc chương I. Thành phần hóa học của tế bào - Sinh học10 cơ bản.2.3. Các giải pháp thực hiện2.3.1. Hướng dẫn chungTrước hết, giáo viên cần phải xác định rõ các hình thức dạy học mang hơithở cuộc sống từ đó hình thành kĩ năng vận dụng kiến thức thực tiễn cho họcsinh, gồm một số hình thức sau:
Xem thêm

20 Đọc thêm

Tiểu luận: THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC KHÁM PHÁ TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG II “ CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO” PHẦN SINH HỌC TẾ BÀO, SINH HỌC 10

TIỂU LUẬN: THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC KHÁM PHÁ TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG II “ CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO” PHẦN SINH HỌC TẾ BÀO, SINH HỌC 10

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 2 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 2 4. Đối tượng nghiên cứu 2 5. Phương pháp nghiên cứu 2 NỘI DUNG 4 Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 4 1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu đề tài 4 1.2. Cơ sở lý luận của dạy học khám phá 5 1.2.1. Bản chất của dạy học khám phá 5 1.2.1.1. Khái niệm dạy học khám phá 5 1.2.1.2. Ưu điểm của dạy học khám phá 5 1.2.2. Đặc trưng của dạy học khám phá 6 1.2.3. Các dạng hoạt động và các hình thức tổ chức hoạt động khám phá 6 1.2.4. Những yêu cầu của việc thiết kế các hoạt động 8 Chương II: THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC KHÁM PHÁ TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG II “ CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO”, SINH HỌC 10 NÂNG CAO 9 2.1. Mục tiêu, nội dung chương II “ Cấu trúc tế bào”phần Sinh học tế bào, Sinh học 10 9 2.1.1. Mục tiêu của chương 9 2.1.2. Nội dung của chương 9 2.2. Thiết kế các hoạt động khám phá trong dạy học chương II “ Cấu trúc của tế bào” phần Sinh học tế bào, Sinh học 10 nâng cao. 10 2.2.1. Hoạt động khám phá trong dạy học bài 13: TẾ BÀO NHÂN SƠ. 10 I. Nội dung 1: Khái quát về tế bào 10 II. Nội dung 2: Cấu tạo tế bào nhân sơ ( tế bào vi khuẩn) 12 2.2.2. Hoạt động khám phá trong dạy học bài 14: TẾ BÀO NHÂN THỰC 16 I. Nội dung 1: Đặc điểm chung của tế bào nhân thực 16 II. Nội dung 2: Cấu trúc của tế bào nhân thực 17 2.2.3. Hoạt động khám phá trong dạy học bài 15: TẾ BÀO NHÂN THỰC (TIẾP THEO) 23 I. Nội dung 1: Ti thể 23 II. Nội dung 2: Lục lạp 25 2.2.4. Hoạt động khám phá trong dạy học bài 18: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT 26 I. Nội dung 1: Vận chuyển thụ động 26 II. Nội dung 2: Vận chuyển chủ động 30 III.Nội dung 3: Xuất bào, nhập bào 32 KẾT LUẬN 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO 35 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Nghị quyết Trung Ương 4 khóa VII đã khẳng định “ áp dụng phương pháp giáo dục hiện đại để bồi dưỡng cho học sinh năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề. Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII tiếp tục khẳng định “ Phải khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng phương pháp tiên tiến và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học, đảm bảo điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu của học sinh”. Mặt khác, mục tiêu giáo dục của nước ta hiện nay đã được xác định rõ tại Hội nghị Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ 2 (khóa VIII). Một trong những lý do đó là đaò tạo thế hệ trẻ có phẩm chất và năng lực sau: “ Có ý thức cộng đồng và phát huy tính tích cực cá nhân, làm chủ tri thức và khoa học hiện đại. Có tư duy, sáng tạo, có kỹ năng thực hành giỏi, có tác phong công nghiệp, có tính tổ chức kỷ luật”. Và điều 28 của luật giáo dục yêu cầu: “ Phương pháp dạy học phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh. Bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc nhóm, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh”. Để đáp ứng yêu cầu trên, không có con đường nào khác là Nhà trường cần thay đổi toàn bộ diện mạo của mình mà chúng ta vẫn thường nói là đổi mới giáo dục: Đổi mới quan điểm dạy học. Đổi mới về nội dung. Đổi mới phương pháp dạy học. Đổi mới kiểm tra đánh giá. Khai thác tối đa các phương tiện kỹ thuật hiện đại, cải cách các thiết bị học đường phục vụ cho các phương pháp dạy học mới. Những năm gần đây, các phương pháp dạy học tích cực được các nhà khoa học giáo dục chú ý đưa vào giảng dạy nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. Ví dụ như: phương pháp dạy học khám phá, phương pháp dạy họ nêu vấn đề..... Muốn vậy, đòi hỏi giáo viên phải tạo điều kiện cho học sinh hoạt động trong giờ học có thể là tổ chức cho học sinh làm việc nhóm, giải quyết những nhiệm vụ học tập. Dạy học khám phá là cách dạy học mới, có nhiều ưu điểm, đang được nghiên cứu và áp dụng trong dạy học trường trung học phổ thông. Xuất phát từ những lý do trên, tôi chọn vấn đề nghiên cứu là sử dụng phương pháp dạy học khám phá trong dạy học phổ thông nhằm phát triển tư duy, nâng cao hiệu quả dạy học với tên của đề tài là “ Thiết kế hoạt động dạy học khám phá trong dạy học chương “Cấu trúc của tế bào” phần sinh học tế bào, sinh học.” Thông qua một chương cụ thể ở lớp 10 nhằm mục đích khẳng định ý nghĩa của phương pháp dạy học khám phá đối với sự phát triển trí tuệ của học sinh, tạo đà cho việc triển khai phương pháp này tại nhiều trường trung học phổ thông trong việc dạy học nói chung, trong dạy học Sinh học nói riêng. 2. Mục đích nghiên cứu Vận dụng về dạy học khám phá để thiết kế các hoạt động dạy học chương “Cấu trúc của tế bào” sinh học 10 nâng cao nhằm phát huy tính tích cực chủ động của học sinh và nâng cao hiệu quả giảng dạy chương này. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu lý luận về các phương pháp dạy học tích cực, đặc biệt là phương pháp dạy học khám phá. Nghiên cứu lý luận đổi mới phương pháp dạy học, sách giáo khoa và thực tế việc dạy học theo quan điểm mới để vận dụng phương pháp dạy học khám phá và một số nội dung cụ thể. Nghiên cứu các quy trình thiết kế và tổ chức các hoạt động khám phá. Thiết kế các hoạt động dạy học khám phá về chương “ Cấu trúc của tế bào” sinh học 10 nâng cao. 4. Đối tượng nghiên cứu Hoạt động dạy học khám phá trong dạy học chương “ Cấu trúc của tế bào” sinh học 10 nâng cao. 5. Phương pháp nghiên cứu 5.1. Phương pháp nghiên cứu luận (nghiên cứu lý thuyết) Nghiên cứu về phương pháp dạy học tích cực nói chung và phương pháp và phương pháp dạy học khám phá nói chung. 5.2. Phương pháp chuyên gia Trao đôỉ tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, giảng viên thuộc lĩnh vực phương pháp dạy học và chuyên ngành Sinh học về các vấn đề liên quan nhằm định hướng cho việc triển khai đề tài.
Xem thêm

35 Đọc thêm

DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN SINH HỌC 10_VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG TẾ BÀO

DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN SINH HỌC 10_VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG TẾ BÀO

Chủ đề: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT(Sinh học 10 - Chương trình chuẩn)I. TÊN CHỦ ĐỀ: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT1. Mô tả chủ đềChủ đề này gồm các bài trong Chương II. Cấu trúc tế bào, Phần hai. Sinh học tếbào, Sinh học 10 THPT.Bài 10. Cấu trúc tế bào - Mục IX. Màng sinh chất (Màng tế bào)Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chấtBài 12. Thực hành: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh2. Mạch kiến thức của chủ đề2.1. Cấu trúc và chức năng của màng sinh chất2.2. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất- Vận huyển thụ động- Vận chuyển chủ động- Nhập bào và xuất bào2.3. Thực hành: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh2.4. Vận dụng kiến thức chuyên đề vào thực tiễn- Nêu các kiến thức có thể vận dụng vào thực tiễn- Giải thích các hiện tượng thực tiễn- Thiết kế các thí nghiệm, các quy trình sản xuất liên quan3. Thời lượngThời lượng học trên lớp: 3 tiết4. Nội dung kiến thức của chủ đề4.1. Cấu trúc và chức năng của màng sinh chấta) Cấu trúc màng sinh chấtMàng sinh chất có cấu tạo theo mô hình khảm - động:- Cấu trúc khảm: Màng được cấu tạo chủ yếu từ lớp photpholipit kép, trên đó cóđiểm thêm các phân tử prôtêin và các phân tử khác. Ở các tế bào động vật và người còncó nhiều phân tử colestêron làm tăng độ ổn định của màng sinh chất. Các prôtêin củamàng tế bào có tác dụng như những kênh vận chuyển các chất ra vào tế bào cũng như cácthụ thể tiếp nhận các thông tin từ bên ngoài.
Xem thêm

19 Đọc thêm

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kiểm tra đánh giá học sinh trong môn Sinh học 6

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TRONG MÔN SINH HỌC 6

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kiểm tra đánh giá học sinh trong môn Sinh học 6Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kiểm tra đánh giá học sinh trong môn Sinh học 6Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kiểm tra đánh giá học sinh trong môn Sinh học 6Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kiểm tra đánh giá học sinh trong môn Sinh học 6

24 Đọc thêm

Tiếp cận dạy học nêu vấn đề bằng công nghệ thông tin trong giảng dạy bài 12, Sinh học 10 trung học phổ thông (Bộ cơ bản) - Ngô Thị Lan315

TIẾP CẬN DẠY HỌC NÊU VẤN ĐỀ BẰNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIẢNG DẠY BÀI 12, SINH HỌC 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (BỘ CƠ BẢN) - NGÔ THỊ LAN315

T Tiếp cận dạy học nêu vấn đề bằng công nghệ thông tin trong giảng dạy bài 12, Sinh học 10 trung học phổ thông (Bộ cơ bản) - Ngô Thị Lan Sự kết hợp giữa phương tiện truyền thụ kiến thức bằng công nghệ thông tin và một phương pháp dạy học phù hợp sẽ là sự kết hợp tuyệt vời nhằm phát huy tính tích cực và sáng tạo trong tư duy của học sinh. Với tinh thần đổi mới phương pháp theo hướng hiện đại vào các bài giảng giáo án điện tử Sinh học 10 mà cụ.thể là tiếp cận phương pháp dạy học.
Xem thêm

9 Đọc thêm

Rèn luyện cho học sinh kĩ năng khai thác và sử dụng kênh hình trong dạy học phần Sinh học tế bào Sinh học 10 THPT

RÈN LUYỆN CHO HỌC SINH KĨ NĂNG KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG KÊNH HÌNH TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH HỌC TẾ BÀO SINH HỌC 10 THPT

2. Mục đích nghiên cứu Xác lập hệ thống các kĩ năng khai thác, sử dụng kênh hình và đề xuất các biện pháp rèn luyện cho học sinh các kĩ năng đó trong quá trình dạy họcphần Sinh học tế bào Sinh học 10 THPT. 3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu Đối tượng :Các kĩ năng khai thác, sử dụngkênh hình và biện pháp rèn luyện cho học sinh trong dạy học phầnSinh học tế bào thuộc Sinh học lớp 10 THPT. Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học Sinh học 10 ở một số trường THPT tỉnh Bắc Giang. 4. Giả thuyết khoa học Nếu xác lập được hệ thống kĩ năng và tìm ra các biện pháp rèn luyện cho học sinh các kĩ năng khai thác, sử dụng kênh hình thì sẽ hình thành được cho học sinh các kĩ năng đó trong dạy học phần Sinh học tế bào, góp phần nâng cao chất lượng dạy vàhọc tập bộ môn.
Xem thêm

96 Đọc thêm

THIẾT KẾ MỘT SỐ SƠ ĐỒ TƯ DUY BẰNG PHẦN MỀM IMINDMAP 7 0 1 SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC PHẦN MỘT VÀ PHẦN HAI CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

THIẾT KẾ MỘT SỐ SƠ ĐỒ TƯ DUY BẰNG PHẦN MỀM IMINDMAP 7 0 1 SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC PHẦN MỘT VÀ PHẦN HAI CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

nghiên cứu về phần mềm imindmap 7.0.1 và thiết kế sơ đồ tư duy sinh học lớp 10 trên phần mềm này góp phần nâng cao chất lượng dạy học sinh học ở trường trung học phổ thông nói chung và sinh học lớp 10 nói riêng. bản thiết kế cực kì đẹp mắt, khoa học và chất lượng cao.

74 Đọc thêm

Phát huy hiệu quả sử dụng SGK để nâng cao chất lượng dạy học môn Sinh học lớp 8 ở trường THCS Hùng Vương

PHÁT HUY HIỆU QUẢ SỬ DỤNG SGK ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN SINH HỌC LỚP 8 Ở TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG

Phát huy hiệu quả sử dụng SGK để nâng cao chất lượng dạy học môn Sinh học lớp 8 ở trường THCS Hùng VươngPhát huy hiệu quả sử dụng SGK để nâng cao chất lượng dạy học môn Sinh học lớp 8 ở trường THCS Hùng VươngPhát huy hiệu quả sử dụng SGK để nâng cao chất lượng dạy học môn Sinh học lớp 8 ở trường THCS Hùng VươngPhát huy hiệu quả sử dụng SGK để nâng cao chất lượng dạy học môn Sinh học lớp 8 ở trường THCS Hùng Vương

22 Đọc thêm

Vận dụng dạy học khám phá vào dạy học phần sinh học tế bào sinh học 10 THPT

VẬN DỤNG DẠY HỌC KHÁM PHÁ VÀO DẠY HỌC PHẦN SINH HỌC TẾ BÀO SINH HỌC 10 THPT

2. Mục đích nghiên cứu Vận dụng dạy học khám phá vào dạy học phần sinh học tế bào sinh học 10 THPT góp phần nâng cao chất lượng học Môn sinh học cho học sinh THPT. 3. Đối tượng nghiên cứu và khách thể nghiên cứu 3.1. Khách thể Phương pháp dạy học sinh học 10 THPT. 3.2. Đối tượng Lý thuyết dạy học khám phá và vận dụng lý thuyết đó để xây dựng các bài học phần sinh học tế bào sinh học 10 THPT. 4. Giả thuyết khoa học Nếu vận dụng dạy học khám phá một cách hợp lý vào dạy học phần sinh học tế bào sinh học 10 THPT, sẽ rèn cho học sinh các kỹ năng tư duy, hợp tác, thuyết trình, tự học tự kiểm tra đánh giá... góp phần nâng cao chất lượng học Môn sinh học THPT. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1.Nghiên cứu cơ sở lí thuyết Nghiên cứu quá trình dạy học và quá trình dạy học khám phá, trên cơ sở đó xác lập mối quan hệ giữa hai quá trình này để vận dụng vào quá trình dạy học theo hướng vận dụng dạy học khám phá; Xác định hệ thống nguyên tắc, qui trình xây dựng bài học theo hướng vận dụng dạy học khám phá.
Xem thêm

126 Đọc thêm

Áp dụng và nâng cao hiệu quả xử lý chất thải chăn nuôi lợn bằng hầm biogas kết hợp hồ sinh học (luận văn thạc sĩ)

Áp dụng và nâng cao hiệu quả xử lý chất thải chăn nuôi lợn bằng hầm biogas kết hợp hồ sinh học (luận văn thạc sĩ)

Áp dụng và nâng cao hiệu quả xử lý chất thải chăn nuôi lợn bằng hầm biogas kết hợp hồ sinh học (luận văn thạc sĩ)Áp dụng và nâng cao hiệu quả xử lý chất thải chăn nuôi lợn bằng hầm biogas kết hợp hồ sinh học (luận văn thạc sĩ)Áp dụng và nâng cao hiệu quả xử lý chất thải chăn nuôi lợn bằng hầm biogas kết hợp hồ sinh học (luận văn thạc sĩ)Áp dụng và nâng cao hiệu quả xử lý chất thải chăn nuôi lợn bằng hầm biogas kết hợp hồ sinh học (luận văn thạc sĩ)Áp dụng và nâng cao hiệu quả xử lý chất thải chăn nuôi lợn bằng hầm biogas kết hợp hồ sinh học (luận văn thạc sĩ)Áp dụng và nâng cao hiệu quả xử lý chất thải chăn nuôi lợn bằng hầm biogas kết hợp hồ sinh học (luận văn thạc sĩ)Áp dụng và nâng cao hiệu quả xử lý chất thải chăn nuôi lợn bằng hầm biogas kết hợp hồ sinh học (luận văn thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

SINH HỌC 10 NÂNG CAO

SINH HỌC 10 NÂNG CAO

A. Cấu tạo từ các axit amin.B. Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.C. Được tổng hợp từ mARN.D. Cấu tạo từ một hay nhiều chuỗi polipeptit.Câu 7. Tính đa dạng của protein do yếu tố nào quyết định?A. Nhóm amin của axit amin.B. Gốc R của các axit amin.C. Số lượng, thành phần, trình tự sắp xếp các axit amin và cấu trúc khônggian.D.Phân tử protein có khối lượng và kích thước lớn.Câu 8. Phân tử protein có thể bị biến tính do:A. Liên kết phân cực của các phân tử nước.B. Nhiệt độ cao.C. pH thấp.D. Cả B và C.Câu 9. Chọn câu đúng khi nói về chức năng của proteinA. Cấu trúc, xúc tác, vận chuyển, mang thông tin di truyền.B. Cấu trúc, dự trữ axit amin, vận chuyển, mang thông tin di truyền.C. Cấu trúc, thụ thể, bảo vệ, vận chuyển, mang thông tin di truyền.D. Cấu trúc, vận chuyển, thụ thể, dự trữ axit amin.Câu 10. Khi các liên kết hiđro trong phân tử protein bị phá vỡ, bậc cấu trúc khônggian của protein ít bị ảnh hưởng nhất làA. bậc 1.B. bậc 2.C. bậc 3.D. bậc 4.Câu 11. Bậc cấu trúc nào sau đây có vai trò chủ yếu xác định tính đặc thù củaprôtêin?
Xem thêm

35 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG MÔN SINH HỌC LỚP 9

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG MÔN SINH HỌC LỚP 9

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNGMÔN SINH HỌC LỚP 9Để thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng đội tuyển học sinh giỏi, ngoài việc trang bị cho các em hệ thống hóa những kiến thức cơ bản, bên cạnh đó cần hướng dẫn các em tiếp xúc với các kiến thức nâng cao, vận dụng linh hoạt trong giải thích các hiện tượng thực tế, giúp các em hiểu sâu sắc bản chất, đặc thù của bộ môn.Đã có một số tài liệu viết về phần sinh vật và môi trường tuy nhiên không nhiều, qua một số năm tham gia bồi dưỡng đội tuyển HSG sinh học 9 tôi nhận thấy đây là phần kiến thức nhiều năm có trong các đề thi HSG tỉnh, đề thi GVG tỉnh, đề thi vào lớp 10 khối chuyên sinh.
Xem thêm

29 Đọc thêm

Sở GD&ĐT TPHCM hướng dẫn tổ chức thi học kì 2 năm 2015

SỞ GD&ĐT TPHCM HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THI HỌC KÌ 2 NĂM 2015

1.- Tổ chức kiểm tra - Trường ra đề kiểm tra chung cho các môn học: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học. - Các môn học còn lại, có thể tổ chức kiểm tra tại lớp. 2.- Khung thời gian kiểm tra Từ ngày 20/4/2015 đến ngày 09/5/2015. 3.- Hình thức đề kiểm tra - Môn Tiếng Anh: biên soạn một đề kiểm tra chung cho từng khối lớp. - Các trường chỉ thực hiện theo chương trình chuẩn: biên soạn một đề kiểm tra chung cho mỗi môn ở từng khối lớp. - Các trường thực hiện cả chương trình chuẩn và chương trình nâng cao, mỗi môn (trừ Tiếng Anh) của khối lớp 10 và 11 biên soạn một đề kiểm tra có hai phần: phần chung bắt buộc và phần riêng tự chọn cho hai chương trình chuẩn và nâng cao. Tỉ lệ điểm giữa phần chung và phần riêng: môn Ngữ văn là 6/4; môn Lịch sử, Toán là 7/3; môn Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học là 8/2. * Lưu ý: - Các nội dung của đề kiểm tra phải bảo đảm đúng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các cấp học theo công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT. - Đề kiểm tra phải bảo đảm yêu cầu bảo mật; nội dung kiểm tra phải bảo đảm tính chính xác, câu hỏi rõ ràng; nội dung các câu hỏi phải theo tiến độ bài dạy ở kỳ kiểm tra và sát với chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình. Chú ý một tỉ lệ phù hợp các câu hỏi vận dụng, câu hỏi liên hệ với thực tiễn cuộc sống. 3.1- Đối với lớp 12 - Các trường biên soạn đề Vật lý, Hoá học, Sinh học theo hình thức trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn. Mỗi đề Vật lý, Hóa học, Sinh học gồm 40 câu theo nội dung chung của chương trình chuẩn và chương trình nâng cao. - Đề Tiếng Anh gồm cả hai hình thức trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn và tự luận, trong đó phần trắc nghiệm khách quan gồm 40 câu, phần tự luận là một bài viết luận khoảng từ 70 đến 80 từ. - Các môn kiểm tra chung còn lại của trường, đề ra theo hình thức tự luận. 3.2- Đối với lớp 10, 11 Các môn kiểm tra theo đề chung của trường, đề ra theo hình thức tự luận. Riêng môn ngoại ngữ có kết hợp giữa trắc nghiệm khách quan và tự luận. 3.3- Đối với môn Ngoại ngữ * Môn Tiếng Trung và Tiếng Nhật: trường tự ra đề và kiểm tra theo lịch. * Môn Tiếng Pháp: Thực hiện theo văn bản của Sở GDĐT về hướng dẫn tổ chức kiểm tra HK II cấp Trung học - Chương trình song ngữ Tiếng Pháp và Tiếng Pháp ngoại ngữ 2. 4.- Thời gian làm bài kiểm tra * Lớp 10, 11: - Toán, Ngữ văn: 90 phút; - Ngoại ngữ: 60 phút; - Các môn còn lại: 45 phút. * Lớp 12: - Toán, Ngữ văn: 120 phút; - Các môn còn lại: 60 phút. 5. Báo cáo - Trước khi tổ chức kiểm tra, Hiệu trưởng các trường THPT gửi báo cáo Kế hoạch kiểm tra học kỳ II của trường (nội dung ôn tập các môn học, thời điểm kiểm tra, lịch kiểm tra, tổ chức chấm bài kiểm tra...) về Sở GDĐT (Phòng Giáo dục Trung học) theo địa chỉ email: kthkthpt@gmail.com Thời hạn cuối nộp báo cáo Kế hoạch: ngày 03/4/2015. - Sau khi kết thúc kiểm tra, Hiệu trưởng các trường THPT gửi nộp các tập tin vi tính đề và đáp án các môn kiểm tra theo đề chung của trường về Sở GDĐT (Phòng Giáo dục Trung học) theo địa chỉ email: kthkthpt@gmail.com Thời hạn cuối nộp đề và đáp án: ngày 15/5/2015. Cấu trúc thư mục cho các tập tin theo phụ lục đính kèm, tên thư mục và tập tin không đánh dấu tiếng Việt, sau đó chuyển thành một file nén và gửi về địa chỉ email trên (không nộp đề in trên giấy về Phòng GDTrH). Yêu cầu các trường nộp báo cáo kế hoạch kiểm tra, đề kiểm tra và đáp án đầy đủ và đúng hạn, đây là một trong những thông tin để kiểm tra, đánh giá hoạt động của trường. Nguồn Sở GD&ĐT TPHCM
Xem thêm

2 Đọc thêm

Tư vấn ôn thi tốt nghiệp và đại học môn Sinh năm 2013

TƯ VẤN ÔN THI TỐT NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC MÔN SINH NĂM 2013

* Để thi tốt nghiệp môn Sinh đạt điểm cao, nên học như thế nào? (Lê Hoàng Thiên An, 18 tuổi, Ltam93@...) - Thầy Nguyễn Quang Minh: Em không cần phải tốn nhiều thời gian với môn này trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. , thầy nghĩ em chỉ cần học bài thật kỹ theo yêu cầu của giáo viên trên lớp và chịu khó đọc sách giáo khoa là có thể đạt kết quả như mong muốn. Nhưng lưu ý, đề thi trắc nghiệm khác với đề thi tự luận và thường thì kiến thức rải đều ở các bài, các chương nên em tránh học "tủ", học thuộc lòng vì nó sẽ làm cho em mau quên và dễ trật "tủ". * Em đang ôn thi, kiến thức cơ bản thì kha khá rồi, giờ chỉ cần mở rộng thêm. Theo thầy thì em cần đọc thêm tài liệu gì cho môn Sinh?(Nguyễn Tuấn Anh, 18 tuổi, tuổi, taichituong@....) - Thầy Nguyễn Quang Minh: Nếu em đã có kiến thức kha khá thì thầy nghĩ ngoài những nội dung trong sách giáo khoa, em cần tham khảo thêm sách trắc nghiệm do Bộ GD-ĐT phát hành.  Đồng thời, cũng có thể tìm thêm tư liệu trên mạng và đề thi tốt nghiệp THPT những năm trước. Em coi thử trong những đề thi đó, em làm được khoảng bao nhiêu điểm để có thể bổ sung thêm những hạn chế mà em còn mắc phải. Đối với sách tham khảo, có những câu quá khó thì em cần trao đổi trực tiếp với giáo viên bộ môn hướng dẫn. Tuy nhiên, em cần lưu ý kỳ thi tốt nghiệp THPT, theo Bộ GD-ĐT thì đề thi sẽ bám sát sách giáo khoa chương trình lớp 12. Do đó, em đừng quá lo lắng và cân nhắc khi xem tài liệu.  * Ở môn Sinh học, phần nào dễ có điểm nhất? Em chỉ mong được 5 điểm thôi, nên tập trung học gì?(Trần Ngọc Thảo, 18 tuổi, tnthao_stlyle@...) - Thầy Nguyễn Quang Minh: Để đạt được điểm trung bình trở lên môn Sinh học trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, thầy nghĩ với sức học trung bình thì em cũng sẽ đạt được kết quả như mong muốn. Còn để tập trung vào từng phần, từng bài cho có kết quả tốt thì cần phải nghe theo sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn trên lớp. * Làm thế nào để giải bài tập môn Sinh tốt trong khi tiết bài tập dành cho môn sinh 12 quá ít? (Trần Trọng Bình, 18 tuổi, trongbinh95@...) - Thầy Nguyễn Quang Minh: Do phân phối chương trình của Bộ GD-ĐT nên tiết học dành cho phần bài tập sinh học ở khối 12 rất ít. Do đó, để làm tốt phần bài tập sinh học, ngoài sự hướng dẫn của thầy cô trên lớp, các em nên rèn luyện thêm ở nhà. Với những bài tập nào cảm thấy khó hiểu, chưa làm được thì đánh dấu lại và trao đổi với các bạn hoặc hỏi trực tiếp thầy cô. Thầy nghĩ, cách học tích cực này sẽ giúp em làm tốt những bài tập sinh học trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Bên cạnh đó, em cần rèn luyện thêm kỹ năng làm bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập sinh học lớp 12 của cả hai chương trình nâng cao và cơ bản. Các em lưu ý là tránh tìm những bài tập quá khó của những tài liệu bên ngoài sẽ làm các em bối rồi và lo lắng vì đề thi tốt nghiệp THPT phần bài tập không khó. Chúc em đạt kết quả tốt! * Em học không tốt hai môn Sinh học và Vật lý, các thầy cô có thể chỉ em bí quyết ôn thi thật hiệu quả không ạ?(Thanh, 17 tuổi, meocon_halloween@...) - Thầy Nguyễn Quang Minh: , theo thầy em cần phải học kỹ lý thuyết trên tinh thần học hiểu, tránh học thuộc lòng. Ngoài ra, em nên tổng hợp những ý đã học trong từng bài và tìm được mối liên hệ giữa các bài trong chương với nhau thì càng tốt. Để tìm được mối liên hệ giữa các bài, giữa các kiến thức thì em nên tập trả lời những câu hỏi của từng bài, từng chương và làm những bài tập của chương đó. Sau đó, em có thể hệ thống lại kiến thức chủ yếu của chương bằng một dàn ý tổng quát để khi nhìn vào đó hiểu được nội dung của bài hoặc của chương mà em đã học. Để không quên kiến thức đã học, em nên lập dàn ý trong một cuốn tập trắng. Khi có thời gian, em chỉ cần nhìn lại dàn ý này để nhớ lại kiến thức đã học qua. Chúc em thành công! Thầy Nguyễn Quang Minh, tổ trưởng tổ sinh học Trường THPT Nguyễn Công Trứ, TP.HCM (Theo TT)
Xem thêm

2 Đọc thêm

Khám phá tư duy giải nhanh thần tốc bộ đề luyện thi quốc gia môn sinh thầy thịnh nam compressed

KHÁM PHÁ TƯ DUY GIẢI NHANH THẦN TỐC BỘ ĐỀ LUYỆN THI QUỐC GIA MÔN SINH THẦY THỊNH NAM COMPRESSED

Đưa ra các phương pháp để chinh phục đề thi THPT Quốc gia môn sinh học. Tài liệu này dành cho những bạn muốn chinh phục điểm 9, 10 trong đề thi, dành cho những ai tự học và muốn nâng cao, hoàn thiện kiến thức.

448 Đọc thêm

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG LỚP 10 THPT PHẦN VSV

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG LỚP 10 THPT PHẦN VSV

Tài liệu bồi dưỡng hsg môn sinh học 10 phần vsv rất hay.Tài liệu bồi dưỡng hsg môn sinh học 10 phần vsv rất hay.Tài liệu bồi dưỡng hsg môn sinh học 10 phần vsv rất hay.Tài liệu bồi dưỡng hsg môn sinh học 10 phần vsv rất hay.Tài liệu bồi dưỡng hsg môn sinh học 10 phần vsv rất hay.Tài liệu bồi dưỡng hsg môn sinh học 10 phần vsv rất hay.

20 Đọc thêm

Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT 3 môn LýHóaSinh năm 2017 kèm đáp án chi tiết

Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT 3 môn LýHóaSinh năm 2017 kèm đáp án chi tiết

Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức đã học và làm quen với dạng đề thi môn Vật lý,Hóa học, Sinh học mời các em cùng tham khảo bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2017 , có đáp án chi tiết. Hy vọng với bộ đề thi này các em sẽ nâng cao kỹ năng làm bài trắc nghiệm và là tài liệu hữu ích giúp các em có được kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Chúc các em thành công

Đọc thêm

BÀI 2. CÁC GIỚI SINH VẬT

BÀI 2. CÁC GIỚI SINH VẬT

Xin chào quý thầy cô và các bạnSinh học 10Thực hiện :Phạm Tuấn AnhANDTập thể tổ 2Bài 2Các Giới Sinh VậtKiến Thức Sẽ Trình BàyI-Giới và hệ thống phân loại 5 giới1.Khái niệm giới2.Hệ thống phân loại 5 giớiII-Đặc điểm chính của mỗi giớiI-Giới và hệ thống phân loại 5 giới•1-Khái niệm giới•

17 Đọc thêm

LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN ÔN THI THPT QUỐC GIA

LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN ÔN THI THPT QUỐC GIA

Bộ câu hỏi sinh học liên kết gen và HVG nâng cao chinh phục câu hỏi khó Bộ câu hỏi sinh học phân tử , di truyền , quần thể, phả hệ nâng cao chinh phục câu hỏi khó giúp học sinh tự luyện nâng cao kiến thức thi đật điểm cao môn sinh học.

Đọc thêm