PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI TÍNH TRÊN HỆ TOẠ ĐỘ CỐ ĐỊNH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI TÍNH TRÊN HỆ TOẠ ĐỘ CỐ ĐỊNH":

DE THI THU THPT QUOC GIA MON TOAN SO GD DT HA TINH NAM 2016 6961

DE THI THU THPT QUOC GIA MON TOAN SO GD DT HA TINH NAM 2016 6961

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNHDETHIKIEMTRA.COMĐỀ THI CUỐI LỚP 12 NĂM HỌC 2015 - 2016MÔN : TOÁNThời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đềCâu 1: (1,0 điểm) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số y = -x3 + 3x +1Câu 2 (1,0 điểm) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = , tại điểm có hoành độ bằng 1.Câu 3: (1,0 điểm)a. Cho số phức z thoả mãn z(2+i)+ = 5+ 3i. Tính mô đun của số phức zb. Giải bất phương trình log2(3x – 1) + log2(x+3)-3 = 0Câu 4 : (1,0 điểm) Tính tích phân I =Câu 5: (1,0 điểm) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 2x-y + 2z +2 = 0 và điểm M(1;2;3). Viết phương trình đường thẳng đi qua M, vuông góc với mặt phẳng (P) và tìm toạ độ điểm N đối xứngvới điểm M qua mặt phẳng (P).Câu 6 (1,0 điểm)a. Giải phương trình cos 2x = 5 cos x - 3b. Trong dịp 26/3, Đoàn trường của một trường THPT chọn ngẫu nhiên 6 đoàn viên xuất sắc thuộc ba khối 10,11và 12, mỗi khối 2 đoàn viên để tuyên dương. Biết khối 10 có 4 đoàn viên xuất sắc trong đó có hai nam, hai nữ;khối 11 có 5 đoàn viên xuất sắc trong đó có hai nam, ba nữ, khối 12 có 6 đoàn viên xuất sắc trong đó có ba nam,ba nữ. Tính xác suất để 6 đoàn viên xuất sắc được chọn có cả nam và nữ.Câu 7 (1,0 điểm) Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật có cạnh AB = a; AD = 2a. Gọi O làgiao điểm của hai đường thẳng AC và BD, G là trọng tâm của tam giác SAD. Biết SO vuông góc với mặt phẳng(ABCD), góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABCD) bằng 60 0. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD vàkhoảng cách từ điểm G đến mặt phẳng (SCD).Câu 8 (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại C. Các điểm M, N lần lượt làchân đường cao hạ từ A và C của tam giác ABC. Trên tia đối của tia AM lấy điểm E sao cho AE = AC. Biết
Xem thêm

6 Đọc thêm

Luyen thi THPT Mon Toan 2016 ( Duong tron)

LUYEN THI THPT MON TOAN 2016 ( DUONG TRON)

a) Một hộp có 12 viên bi, trong đó có 7 bi xanh và 5 bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên ra 3 viên bi. Tính xác suất để trong 3 bi lấy ra có ít nhất 1 bi đỏ. b) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số   3 23 4 f x x x    với trục Ox . Câu 5 (1 điểm): Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho (2;0; 1), (1; 2;3), (0;1;2) A B C   , D(1;1;0) a) Viết phương trình mặt phẳng (ABC). b) Viết phương trình mặt cầu (S) tâm D và tiếp xúc với mặt phẳng (ABC). Câu 6 (1 điểm): Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy
Xem thêm

26 Đọc thêm

OXYZ PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU

OXYZ PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU

Nguyễn Bảo Vương – Giáo Viên Luyện Thi Gia Lai – SDT: 0946798489BÀI 3. PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦUTrong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm I (1; 2;3) . Viết phương trình mặt cầu tâm Ivà tiếp xúc với trục Oy.Câu 1.A. (x  1)2  ( y  2)2  (z  3)2  5B. (x  1)2  ( y  2)2  (z  3)2  15C. ( x  1)2  ( y  2)2  ( z  3)2  10D. (x  1)2  ( y  2)2  (z  3)2  20x  3  t x  2tCâu 2. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai đường thẳng: (d1) :  y  t và (d2) :  y  t z  4z  0. Viết phương trình mặt cầu (S) có đường kính là đoạn vuông góc chung của (d1) và (d2).A. (x  2)2  ( y  1)2  (z  3)2  4.B. (x  2)2  ( y  1)2  (z  2)2  4.C. (x  2)2  ( y  1)2  (z  2)2  14.D. ( x  2)2  ( y  1)2  (z  2)2  4.Câu 3.Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai đường thẳng: d1 :x21
Xem thêm

9 Đọc thêm

BÀI GIẢNG HÌNH HỌC 12 CHƯƠNG 3 BÀI 1: HỆ TRỤC TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

BÀI GIẢNG HÌNH HỌC 12 CHƯƠNG 3 BÀI 1: HỆ TRỤC TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

CHƯƠNG II :PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIANBài 1. Hệ toạ độ trong không gianI. Toạ độ của điểm và của vectơ.II. Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ.III. Tích vô hướng.IV. Phương trình mặt cầu.Tiết 25zI - TOẠ ĐỘ CỦA ĐIỂM VÀ CỦA VÉC TƠ1. HỆTOẠ ĐỘHệ 3 trục x’Ox, y’Oy, z’Oz lần lượt chứa các véc tơđơn vịi , j , krkOrivà vuông góc với nhau từng đôi một gọi là

12 Đọc thêm

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2014

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 12 NĂM 2014

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 12 NĂM 2014 - ĐỀ SỐ 1 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm).   Câu 1 (3,0 điểm). Cho hàm số y = (x + 2)/( x - 1)      (1). 1)     Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị  của hàm số (1). 2)     Xác định toạ độ giao điểm của đồ thị (C) với đường thẳng y= - x + 6 Câu 2 (3,0 điểm).  Câu 3 (1,0 điểm).  Cho hình chóp  S.ABC  có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B,  AB=a, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) bằng 300. Tính thể tích của khối chóp S.ABC theo a. II. PHẦN RIÊNG – PHẦN TỰ CHỌN (3 điểm). Thí sinh chỉ được chọn một trong hai phần sau: 1.      Theo chương trình Chuẩn Câu 4.a  (2,0 điểm).   Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho A(1;1;2), B(2;1;1), C(1;2;3).             1) Viết phương trình mặt phẳng (ABC). 2. Theo chương trình Nâng cao Câu 4.b (2,0 điểm). Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho A(2;2;1), B(1;2;3), và mặt phẳng (P) có phương trình: x+yz=0 1) Viết phương trình tham số của đường thẳng AB. 2) Tìm toạ độ các điểm M và N lần lượt nằm trên đường thẳng AB và mặt phẳng (P), biết M và N đối xứng với nhau qua O.   ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 12 NĂM 2014 - ĐỀ SỐ 2 Câu I ( 3,0 điểm )           Cho hàm số:  y = x2 – 3x + 1  có đồ thị (C) a.Khảo sát sự biến thiên  và vẽ đồ thị (C). b.Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) đi qua điểm M(14/9 ; -1 )  Câu II:  Câu III ( 1,0 điểm )  Một hình nón có đỉnh S , khoảng cách từ tâm O của đáy đến dây cung AB của đáy bằng a , góc SAO = 30o , góc SAB = 60o . Tính độ dài đường sinh theo a . II . PHẦN RIÊNG  ( 3 điểm ) 1.Theo chương trình chuẩn : Câu IV.a  ( 2,0 điểm )  : Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt cầu ( S) : x2 + y2 + z2 – 2x + 2y + 4z – 3 = 0 và hai  1.Chứng minh (∆1) và (∆2)  chéo nhau 2.Viết phương trình tiếp diện của mặt cầu ( S) biết tiếp diện đó song song với hai đường thẳng (∆1) và (∆2) Câu V.a  ( 1,0 điểm ). Tìm thể tích của vật thể tròn xoay thu được khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường y= 2x2và y = x3 xung quanh trục Ox 2.Theo chương trình nâng cao Câu IVb Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho mặt phẳng (P) x + y + z - 3 = 0 và đường thẳng (d) có phương trình là giao tuyến của hai mặt phẳng: x + z - 3 = 0 và 2y-3z=0 1.Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa M (1;0;-2) và qua (d). 2.Viết phương trình chính tắc đường thẳng (d’) là hình chiếu vuông góc của (d) lên mặt phẳng (P). Câu Vb : Tìm phần thực và phần ảo của số phức sau:(2+i)3- (3-i)3. Các em chú ý theo dõi các đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 tiếp theo được cập nhật liên tục trên Tuyensinh247.com 
Xem thêm

3 Đọc thêm

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ROBOT CÔNG NGHIỆP

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ROBOT CÔNG NGHIỆP

hay ta có ma trận:sin t q =  2t  3t b.Phương pháp xác định vị trí của điểm tác động cuối và hướng của khâu thao táctheo quy luật đã choThay các giá trị q1 , q2, q3 vào hệ phương trình động học của robot ta có:+Vị trí của điểm tác động cuối được xác định bằng toạ độ điểm tác độngcuối E theo phương x,y,z của hệ toạ độ gốc tương ứng là px, py, pz, thể hiện trongma trận :p = p(q) =a 3c2 c3 - a 3s 2 s3 + a 2 c2 + a1 Với p =  a 3s2 c3 + a 3c2 s3 + a 2 s2 d1=a 3cosq 2cosq 3 - a 3 sin q 2sinq 3 + a 2cosq 2 + a 1  a sinq cosq + a cosq sinq + a sinq 32
Xem thêm

17 Đọc thêm

TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT 2015 2016 CÓ LỜI GIẢI

TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT 2015 2016 CÓ LỜI GIẢI

chia%hết%cho%3.%Tính%xác%suất%để%người%chơi%trúng%thưởng.%%Câu% 6(1,5% điểm)% Cho% hình% lăng% trụ% ABC.A’B’C’% có% đáy% ABC% là% tam% giác% vuông% cân% tại% A,%BC = 2a .%Hình%chiếu%vuông%góc%của%A’%lên%mặt%phẳng%(ABC)%là%trung%điểm%cạnh%AB,%góc%giữa%đường% thẳng% A’C% và% mặt% đáy% bằng% 600.% Tính% thể% tích% khối% lăng% trụ% ABC.A’B’C’% và% khoảng%cách%từ%điểm%B%đến%mặt%phẳng%(ACC’A’).%Câu%7(3,5%điểm)%%1. Trong% không% gian% với% hệ% toạ% độ% Oxyz% cho% điểm% A(1;0;Ç1)% và% mặt% phẳng%(P ) : 2x + 2y − z −12 = 0 .% Viết% phương% trình% đường% thẳng% d% đi% qua% A% vuông% góc% với% (P).%Tìm%toạ%độ%hình%chiếu%vuông%góc%của%A%trên%(P).%%2. Trong%mặt%phẳng%với%trục%toạ%độ%Oxy%cho%hình%chữ%nhật%ABCD%có%đỉnh%A(Ç4;8).%Gọi%M%là%điểm%thuộc%tia%BC%thoả%mãn% CM = 2BC ,%N%là%hình%chiếu%vuông%góc%của%B%trên%DM.%Tìm%toạ%độ%điểm%B,%biết% N (83/13;−1/13) và%đỉnh%C%thuộc%đường%thẳng% 2x + y + 5 = 0 .%%%⎧⎪4x − xy 2 − x 3 = (x 2 + y 2 − 4)( x + y −1)Câu%8(1,5%điểm)%Giải%hệ%phương%trình ⎪(x, y ∈ !) .%⎨⎪(x−y)(x−1)(y−1)(xy+x+y)=4
Xem thêm

343 Đọc thêm

TOÁN HÀM SỐ 2 DE CUA BO

TOÁN HÀM SỐ 2 DE CUA BO

0Câu 4 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A và SC = 2a 5.Hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng (ABC) là trung điểm M của cạnh AB. Góc giữađường thẳng SC và (ABC) bằng 60D. Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a.Câu 5 (2,0 điểm). Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm A (1; −1;0 ) và mặt phẳng(P) có phương trình 2 x − 2 y + z − 1 = 0.1) Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua A và vuông góc với (P).2) Tìm toạ độ điểm M thuộc (P) sao cho AM vuông góc với OA và độ dài đoạn AM bằngba lần khoảng cách từ A đến (P).----------------- Hết -------------------Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.Họ và tên thí sinh: …………………………....... Số báo danh: ………………………………Chữ kí của giám thị 1: …………………………34Chữ kí của giám thị 2: ……………………BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO−−−−−−−−−−ĐỀ CHÍNH THỨCCâu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y =ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014Môn: TOÁN; Khối A và Khối A1Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề
Xem thêm

18 Đọc thêm

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2014 (P7)

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN TOÁN NĂM 2014 (P7)

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN TOÁN NĂM 2014 - ĐỀ SỐ 1 Câu I (3.0 điểm): Cho hàm số y = -x4 +2(m+1)x2 – 2m - 1 , có đồ thị (Cm)          1) Khảo sát và vẽ đồ thị (C) khi m = 0.         2) Viết pttt với (C) tại điểm có hoành độ x = 2.         3) Định m để hàm số có 3 điểm cực trị         Câu II (3.0 điểm):        Câu III (1.0 điểm): Cho hình nón tròn xoay có đỉnh là S, đường tròn đáy có tâm O,độ dài đường sinh l = a, góc hợp bởi đường sinh và mặt phẳng chứa đường tròn đáy là π/4. Tính diện tích xung  quanh và diện tích toàn phần của hình nón theo a. II. PHẦN RIÊNG (3.0 điểm) Thí sinh học chương trình nào thì chỉ  được làm phần dành riêng cho chương trình đó 1) Theo chương trình chuẩn: Câu IV.a (2.0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz. Cho mặt phẳng (P): 3x – 2y – 3z – 7 = 0, và A(3; -2; -4).           1) Tìm tọa độ điểm A’ là hình chiếu của A trên (P).           2) Viết phương trình mặt cầu có tâm A và tiếp xúc với (P). Câu V.a (1.0 điểm)  Cho số phức z = -1/2 + √3.i/2  . Hãy tính: z2 + z + 1 2) Theo chương trình nâng cao: Câu IV.b (2.0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz. Cho mặt phẳng (P): 2x – y + 2z + 5 = 0 và các điểm A(0; 0; 4), B(2; 0; 0)        1) Viết phương trình mặt phẳng chứa AB và vuông góc với mặt phẳng (P).        2) Viết phương trình mặt cầu đi qua O, A, B và tiếp xúc với mặt phẳng (P). Câu V.b (1.0 điểm)         Tìm x,y sao cho: (x + 2i)2 = -3x + yi  ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN TOÁN NĂM 2014 - ĐỀ SỐ 2 I. PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (3,0 điểm): Cho hàm số: y = (1 – x)2 (4 – x)  1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị  của hàm số đã cho. 2) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị  tại giao điểm của (C) với trục hoành. 3) Tìm m để phương trình sau đây x3 – 6x + 9x + m = 0 có 3 nghiệm phân biệt:   Câu II (3,0 điểm):                3) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số: y = ex (x2 – x – 1)  trên đoạn [0;2]. Câu III (1,0 điểm): Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy 2a, góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng 600. Tính thể tích của hình chóp. II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) Thí sinh chỉ được chọn một trong hai phần dưới đây 1. Theo chương trình chuẩn Câu IVa (2,0 điểm): Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho A.(2;0;-1), B(1;-2;3), C(0;1;2). 1) Chứng minh 3 điểm A,B,C không thẳng hàng. Viết phương trình mặt phẳng (ABC) . 2) Tìm toạ độ hình chiếu vuông góc của gốc toạ độ O lên mặt phẳng (ABC). Câu Va (1,0 điểm): Tìm số phức liên hợp của số phức z biết rằng:                                                         . 2. Theo chương trình nâng cao Câu IVb (2,0 điểm): Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho A.(2;0;-1), B(1;-2;3), C(0;1;2). 1) Chứng minh 3 điểm A,B,C không thẳng hàng. Viết phương trình mặt phẳng . 2) Viết phương trình mặt cầu tâm B, tiếp xúc với đường thẳng AC. Câu Vb (1,0 điểm): Tính môđun của số phức z = (√3 – i)2014 .    ------------Hết------------ Các đề hi thử tốt nghiệp môn Toán sẽ tiếp tục được cập nhật liên tục trên Tuyensinh247.com các em chú ý theo dõi.
Xem thêm

3 Đọc thêm

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2014 (P8)

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN TOÁN NĂM 2014 (P8)

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN TOÁN NĂM 2014 - ĐỀ SỐ 1 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 7,0 điểm ) Câu I ( 3,0 điểm ).  Cho hàm số y = -x4 + 2x + 3 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho. Biện luận theo m số nghiệm thực của phương trình cho x4 – 2x2 – 2 + m = 0. Câu II ( 3,0 điểm )   Câu III ( 1,0 điểm ) Cho hình chóp SABC có SA vuông góc mp (ABC). Đáy ABC là tam vuông tại A, AB = a, AC = a√3 và SC = a√5. Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a. II. PHẦN RIÊNG ( 3,0 điểm ). Thí sinh học theo chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó. 1.     Theo chương trình Chuẩn: Câu IV.a ( 2,0 điểm ) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm A( 6;-1 ;0) và mặt phẳng (P) có phương trình: 4x – y + 3z = 0 1. Viết phương trình tham số đường thẳng d đi qua A và vuông góc với mp(P). 2. Viết phương trình mặt cầu có tâm là hình chiếu H vuông góc của điểm A lên mp(P) và đi qua điểm A. Câu V.a ( 1,0 điểm )      Giải phương trình trên tập số phức z2 – 3z + 46 = 0. 2.     Theo chương trình Nâng cao: Câu IV.b ( 2,0 điểm ) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm A( 3; 0 ;1), hai đường thẳng d1 và d2 có phưong trình là:       1. Tìm toạ độ hình chiếu vuông góc của điểm A trên d1.      2. Xét vị trí tương đối của d và d’. Câu V.b ( 1,0 điểm )      Tìm căn bậc hai của số phức z =  -24 + 10i.   ------------------------ Hết ------------------------ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN TOÁN NĂM 2014 - ĐỀ SỐ 2 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH(7.0 điểm). Câu I (3.0 điểm)           Cho hàm số y = x4 - 2x2 + 1 có đồ thị (C).           1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số đã cho.           2. Dùng ( C ) , biện luận theo m số nghiệm của phương trình:              2x4 - 4x2 + m - 3 = 0  . Câu II (3.0 điểm).     Câu III (1 điểm).   Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD), góc BSD bằng 600. Tính thể tích của khối chóp S.ABCD theo a. II. PHẦN RIÊNG (3.0 điểm). Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó (phần 1 hoặc phần 2). 1. Theo chương trình Chuẩn: Câu IV a. (2.0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ   Oxyz  cho mặt cầu (S ):  x2 + y2 + z2 – 2x – 4y – 6z = 0 và mặt phẳng ( P ) : 2x-2y –z +9  =0 a) Tìm tọa độ tâm I và tính bán kính R của mặt cầu (S ) b) Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua I và vuông góc với mặt phẳng ( P ) c)Tìm tọa độ điểm I’ đối xứng với điểm I qua mặt phẳng ( P ) Câu V a.(1.0 điểm). Cho số phức z thỏa mãn (1 + i)2 ( 2 – i)z = 8 + i + (1 + 2i)z . Tính môđun của số phức z.  2. Theo chương trình Nâng Cao: Câu IV.b (2 điểm). Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm A(4; -3; 2) và đường thẳng d có phương trình: 1. Lập phương trình mặt cầu (S) có tâm A và đi qua O. 2. Lập phương trình đường thẳng qua A, cắt và vuông góc với đường thẳng d. Câu V. b (1.0 điểm). ……………….. Hết……………  Tuyensinh247 sẽ tiếp tục cập nhật các đề thi thử tốt nghiệp môn Toán năm 2014 các em chú ý theo dõi nhé! Nguồn THPT Cao Vân
Xem thêm

3 Đọc thêm

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán có đáp án năm 2014 (P10)

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN NĂM 2014 (P10)

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN TOÁN NĂM 2014  I.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (3,0 điểm)       Cho hàm số  y = x3/3 + 2x2 + 3mx + 4/3  (1) (m tham số) 1)  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m = 1 2)  Xác định các giá trị m để hàm số (1) đạt cực trị tại 2 điểm x1 và x2 thoả mãn điều kiện x12 + x22 = 22 Câu III (1,0 điểm) Cho hình lăng trụ xiên ABC.A’B’C’, đáy là tam giác đều . Hình chiếu của A’ lên mặt phẳng (ABC) trùng với trung điểm  I của BC. Hai mặt bên qua A A’ vuông góc với nhau, khoảng cách giữa BC và A A’ bằng a. Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’. II PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) (Thí sinh chọn một trong hai phần sau) 1.Theo chương trình Chuẩn : Câu IVa ( 2,0 điểm)    Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho mặt phẳng (P): 2x – 2y +z +1 = 0 và đường thẳng d có phương trình: 1) Tìm toạ độ điểm M trên đường thẳng d sao cho khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P) bằng 3 2) Biết phương trình mặt phẳng (Q) chứa đường thẳng d và vuông góc với mặt phẳng (P) Câu Va (1,0 điểm)  Tìm số phức z  thỏa mãn phương trình:  2. Theo chương trình Nâng cao Câu IVb (2,0 điểm)      Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz ,cho điểm I(1;1;1) và  hai đường thẳng (d1) và (d2) có phương trình               1) Tính khoảng cách từ điểm I (1;1;1) đến đường thẳng (d1) .   2) Viết phương trình đường thẳng (D) qua I(1; 1; 1) vuông góc với (d1 ) và cắt (d2). Câu Vb (1,0 điểm)   Giải phương trình sau trên C : (z + 4 – 3i)2 – 4(z + 4 – 3i) +20 = 0  ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN TOÁN NĂM 2014    Các em chú ý theo dõi các đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán tiếp theo trên Tuyensinh247.com nhé!
Xem thêm

5 Đọc thêm

Đề thi thử THPTQG môn Toán 2015 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

ĐỀ THI THỬ THPTQG MÔN TOÁN 2015 THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Đề thi thử THPTQG môn Toán 2015 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm  Câu 4. (1 điểm)             a) Chứng minh rằng: sin3a = 4sina.sin (600 – a).sin(600 + a)       Áp dụng: tính giá trị biểu thức A = sin100. sin300. sin500. sin700. sin900.             b)  Đội tuyển học sinh giỏi tỉnh gồm có 5 học sinh lớp 12 và 3 học sinh lớp 11. Chọn ngẫu nhiên từ đội tuyển một học sinh, rồi chọn thêm một học sinh nữa. Tính xác suất để lần thứ hai chọn được học sinh lớp 12. Câu 7. (1 điểm) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có đỉnh A(5;2), đường trung trực d của đoạn BC có phương trình x + y – 6 = 0 và đường trung tuyến ∆   kẻ từ C có phương trình 2x – y + 3 = 0. Tìm toạ độ các điểm B và C. Đáp án đề thi thử THPTQG môn Toán 2015 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 
Xem thêm

3 Đọc thêm

HÌNH PHẲNG OXY DÀNH CHO NGƯỜI MỚI HỌC

HÌNH PHẲNG OXY DÀNH CHO NGƯỜI MỚI HỌC

Câu 1: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trọng tâm G(3;1) và hai đường cao kẻ từ A và B lần lượt có phương trình 2x + 3y  8 = 0 và x  2y  8 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC. Câu 2: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có đỉnh D(7; 3) và BC = 2AB, Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và BC. Tìm tọa độ đỉnh C, biết hai điểm M, N cùng thuộc đường thẳng d : x  3y 16  0 .Câu 3: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có A(2; 7) và đường thẳng AB cắt trục Oy tại E sao cho AE  2EB . Biết rằng tam giác AEC cân tại A và có trọng tâm là G  2;13  . Viết phương 3 trình cạnh BC.Câu 4: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có AB = AC và G(1; 1) là trọng tâm của nó. Tìm toạ độ các đỉnh A, B, C biết rằng các đường thẳng BC, BG lần lượt có phương trình: x  3y  3  0 và 2x  y 1  0 .Câu 5: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại A, phương trình BC: x  2y +12 = 0, phương trình đường cao kẻ từ B: x  y + 6 = 0, đường cao kẻ từ C đi qua điểm M(3; 5). Viết phương trình các đường thẳng AB, AC và tìm toạ độ điểm B.
Xem thêm

7 Đọc thêm

TỔNG KẾT MÔN NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC THỐNG KÊ

TỔNG KẾT MÔN NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC THỐNG KÊ

Câu 1: Giả thiết De Broglie và các hệ thức De Broglie.Giả thiết De Broglie :+Các electron chuyển động theo sóng đứng trong quỹ đạo của nó.+Ánh sáng có những biểu hiên của tính chất hạt, vậy có thể các hạt cũng có thể có đặc trưng của một sóng+Mọi vật chất đều có một bước sóng liên kết với nó, tương tự như mọi sóng đều có.+1924, ông đề xuất rằng : photon có cả tính chất hạt và sóng, vật có thể mọi dạng vật chất đều có thể mang 2 tính chất sóng hạt.1 vi hạt tự do ≈ Các sóng phẳng chạy đơn sắcCác hệ thức De Broglie Theo De Broglie thì hệ thức trên là đúng đối với mọi hạt, và bước sóng cũng như tần số sóng của mỗi vật chất là đặc trưng riêng (đồng thời tuân theo mối liên hê của Enstein)Câu 2: Hàm sóng, ý nghĩa và các tính chất của hàm sóng. Xác suất tìm thấy hạt và hệ hạt trong không gian. Điều kiện chuẩn hóa.Hàm sóng: Người ta dùng hàm sóng để miêu tả trạng thái của 1 vi hạtBình phương module của hàm sóng cho ta xác suất tìm thấy hạt (ứng với 1 đơn vị thể tích).Xác suất Xác suất tìm thấy hạt trong toàn không gian được cho là 1 và đó là điều kiện chuẩn hoá.Một số tính chất khác của hàm sóng: hàm sóng liên tục, đơn trị và giới nộiCâu 3: Các toán tử của các đại lượng vật lý. Toán tử Hamilton. Phương trình Schrodinger ở trạng thái dừng.Các toán tử của các đại lượng vật líToán tử Hamilton Để diễn tả trạng thái của một hệ vật lý, người ta thường dùng phương trình Schrodinger: là toán tử Hamilton đối với hệ gồm N hạt đồng nhất: T: động năng.V thế năng tương tác giữa các hạt , Đối với trạng thái dừng, phương trình Schrodinger được viết dưới dạng: : Các trị riêng của toán tử Hamilton. : Các hàm riêng.Toán tử động lượng: với Toán tử E Toán tử toạ độ xx
Xem thêm

19 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015 MÔN TOÁN

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015 MÔN TOÁN

Câu I ( 2,0 điểm): Cho hàm số . 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 2. Tìm trên đồ thị (C) hai điểm đối xứng nhau qua đường thẳng MN biết M(3; 0) và N(1; 1). Câu II (2,0 điểm): 1. Giải phương trình: 2. Giải phương trình: Câu III (1,0 điểm): Tính tích phân: Câu IV (1,0 điểm):Cho hai hình chóp S.ABCD và S’.ABCD có chung đáy là hình vuông ABCD cạnh a. Hai đỉnh S và S’ nằm về cùng một phía đối với mặt phẳng (ABCD), có hình chiếu vuông góc lên đáy lần lượt là trung điểm H của AD và trung điểm K của BC. Tính thể tích phần chung của hai hình chóp, biết rằng SH = S’K =h. Câu V (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đường tròn (C) có phương trình: . Tia Oy cắt (C) tại A. Lập phương trình đường tròn (C’), bán kính R’ = 2 và tiếp xúc ngoài với (C) tại A. Câu VI (1,0 điểm) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai điểm A(1;2; 1), B(7; 2; 3) và đường thẳng d có phương trình . Tìm trên d những điểm M sao cho tổng khoảng cách từ M đến A và B là nhỏ nhất.
Xem thêm

1 Đọc thêm

Kiểm tra môn toán lớp 12 đề 6

KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 12 ĐỀ 6

Câu 1 : Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho parabol (P) có phương trình chính tắc và đường thẳng (d) có phương trình x + my + 2 = 0 (m là tham số). Đường thẳng (d) tiếp xúc với (P) khi và chỉ khi A. m = 4 B. m = ±2 C. m = ± D. m = 2 Câu 2 :Đồ thị của hàm số nào dưới đây lồi trên khoảng ? A. B. C. D. Câu 3 :Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hypebol . Phương trình các đường tiệm cận của (H) là

4 Đọc thêm

Đề thi thử đại học môn Toán khối A, A1 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc năm 2014 có đáp án

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A, A1 TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC NĂM 2014 CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC KHỐI A, A1 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y = x3  − 3x2 − mx + 2 có đồ thị (Cm ) . 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m = 0 2. Tìm số thực m để đồ thị hàm số (Cm ) có hai điểm cực trị và đường thẳng đi qua hai điểm cực trị đó tạo với hai trục toạ độ một tam giác cân. Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình  Câu 3 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình: Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân : Câu 5 (1,0 điểm). Cho lăng trụ ABC.A1B1C1 có đáy ABC là tam giác vuông tại A , AB = 2, BC = 4 .Hình chiếu vuông góc của điểm A1 trên mặt phẳng ( ABC ) trùng với trung điểm của AC . Góc giữa hai mặt phẳng ( BCC1 B1 ) và ( ABC ) bằng 600 . Tính thể tích khối lăng trụ đã cho và khoảng cách giữa hai đường thẳng AA1 và BC . Câu 6 (1,0 điểm). Cho a, b, c là các số thực không âm thoả mãn a + b + c = 5 . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức S = a 4b + b4c + c4a. II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm). Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B) A. Theo chương trình Chuẩn. Câu 7.a (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có phương trình AB : 2x + y − 1 = 0 , phương trình AC : 3x + 4 y + 6 = 0 và điểm M (1;3) nằm trên đường thẳng BC thoả mãn 3MB = 2MC . Tìm toạ độ trọng tâm G của tam giác ABC . Câu 8.a (1,0 đ iểm). Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz ,cho hình thoi ABCD với A( −1; 2;1) , B ( 2;3; 2) . Tìm toạ độ các đỉnh C, D biết tâm I của hình thoi thuộc đường thẳng d :  Câu 9.a (1,0 điểm). Cho số phức z thoả  mãn Tính mô đun của  B. Theo chương trình Nâng cao. Câu 7.b (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng 22 , đường thẳng AB có phương trình 3x + 4 y + 1 = 0 , đường thẳng BD có phương trình 2x − y − 3 = 0 . Tìm toạ độ các đỉnh A, B,C, D. Câu 8.b (1,0 điểm). Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho tam giác ABC , A(0;0;3) , B ( 0;1;0) , C ( −2;0;0) .  Viết phương trình mặt cầu ( S ) có tâm là H ( H là trực tâm tam giác ABC ) và tiếp xúc với trục Ox. Câu 9.b (1,0 điểm).Cho các số phức z1 = cosα + i. sinα ; z2 = cosβ + i. sinβ thỏa mãn   . Tính  tan (α + β). --------- HẾT--------- Download đề thi và đáp án chi tiết tại đây ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC KHỐI A, A1   Các em chú ý theo dõi các đề thi thử đại học môn Toán khối A,A1,B năm 2014 tiếp theo trên Tuyensinh247    
Xem thêm

5 Đọc thêm

4 đề kiểm tra Toán 10 Đáp án

4 đề kiểm tra Toán 10 Đáp án

Cho phương trình x2 –2(m1)x +4m – 8 = 0 ( m là tham số ) Với giá trị nào của tham số m thì phương trình trên có 2 nghiệm phân biệt . Khi đó tìm hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm x1 , x2 của phương trình không phụ thuộc vào tham số m. Cho phương trình: ( là tham số). 1) Chứng minh phương trình có nghiệm với mọi . 2) Tìm  để tổng bình phương các nghiệm của phương trình đạt GTLN, GTNN Cho tam giác ABC có A(1;3) , B(2;1) , C( 4;3). 1) Tìm toạ độ điểm D sao cho ABCD là hình bình hành. 2) Tìm toạ độ điểm E đối xứng với điểm A qua điểm C. 3) Tìm toạ độ điểm M trên Oy sao cho 3 điểm A, B, M thẳng hàng
Xem thêm

Đọc thêm

Đề thi thử đại học môn Toán khối A,A1,B năm 2014 trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diệu có đáp án

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A,A1,B NĂM 2014 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIỆU CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN  NĂM 2014 CÓ ĐÁP ÁN - THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIỆU I.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH(7,0 điểm): Câu 1:(2điểm ) Cho hàm số y = x4 – 2mx2 + 1. 1/ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho ứng với m = 2. 2/ Tìm giá trị m để đồ thị hàm số (1) có ba điểm cực trị A, B, C tạo thành tam giác đều. Câu 2: (1điểm )Giải phương trình: sin4x + cos4x = ( sin x + cos x) 2 Câu 3: (1điểm ) Giải bất phương trình:   Câu 4: (1điểm ) Tính tích phân   Câu 5:(1điểm) Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông tại B, SA vuông góc với đáy, SA = AB = a, BC = a . Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Tính thể tích khối chóp S.GBC và khoảng  cách từ G đến mặt phẳng (SBC). Câu 6:(1điểm ) Cho a, b, c là ba số thực dương thỏa mãn a + b + c =1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức  B. PHẦN RIÊNG (3,0điểm) : Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B) A. Theo chương trình chuẩn: Câu 7a:(1điểm ) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD sao cho AB = 2BCvới điểm A (1;3) , trọng tâm của tam giác ACD là điểm G(-1/3; 5/3).  Hãy tìm tọa độ các đỉnh còn lại của hình chữ nhật ABCD biết  xD > 0. Câu8a:(1điểm) Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) : x + 2 y - z +15 = 0 và đường thẳng    Một hình thoi ABCD có tâm I (1; -3; 2) , hai điểm A, B thuộc đường thẳng (d) và điểm C thuộc mặt phẳng (P). Hãy viết phương trình đường thẳng BD. Câu 9a:(1điểm ) Gọi A là tập hợp các số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau mà mỗi chữ số đều lớn hơn 4. Hãy xác định số phần tử của tập A. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập A, tính xác suất để số được chọn có ba chữ số lẻ đứng kề nhau. Câu 7b:(1điểm )Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A, có điểm A(3; -2) ,đường thẳng BC có phương trình: 2x - y +1 = 0 . Gọi M là chân đường phân giác trong vẽ từ A với AM = 3và và xM > 0 . Tìm tọa độ các điểm B,C. Câu 8b:(1điểm)   Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz, cho  điểm  M(0;1;2) ,đường (d)    và mặt cầu (S) : x2 +  (y-1)2  + (z-1)2 = 29. Tìm tọa điểm N (với xN> 0 ) là giao điểm của đường thẳng (d) và mặt cầu (S) , viết phương trình mặt cầu (S’) có đường kính là MN. Câu 9b:(1điểm ) Cho số phức  Hãy viết z ở dạng lượng giác và tìm phần thực, phần ảo của z2014. ------------Hết------- Download đề và đáp án chi tiết tại đây ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIỆU  Các em chú ý theo dõi các đề thi thử đại học môn Toán khối A,A1,B năm 2014 tiếp theo trên Tuyensinh247.
Xem thêm

5 Đọc thêm

BÀI GIẢNG HÌNH HỌC 12 CHƯƠNG 3 BÀI 1: HỆ TRỤC TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

BÀI GIẢNG HÌNH HỌC 12 CHƯƠNG 3 BÀI 1: HỆ TRỤC TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

M=;;222 Vậy toạ độ điểm B = (5; -7; 0)CỦNG CỐQua bài học học sinh cần nắm được1. Hệ toạ độ trong không gian.2. Toạ độ của vectơ.3. Toạ độ của điểm, toạ độ hình chiếu của một điểmtrên các trục toạ độ và các mặt phẳng toạ độ.4. Các phép toán về vectơ.5. Điều kiện ba điểm thẳng hàng, phương pháp tìm toạđộ của một điểm qua phép đối xứng tâm.

11 Đọc thêm

Cùng chủ đề