GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU CHI NHÁNH CHÙA HÀ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU CHI NHÁNH CHÙA HÀ":

phân tích rủi ro tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu chi nhánh cần thơ phòng giao dịch tây đô

PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH CẦN THƠ PHÒNG GIAO DỊCH TÂY ĐÔ

... NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH CẦN THƠ PHÒNG GIAO DỊCH TÂY ĐÔ 4.1 KHÁI QUÁT NGUỒN VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU CHI NHÁNH CẦN THƠ, PHÒNG GIAO DỊCH TÂY ĐÔ 2011-6T 2014 Ngân hàng. .. 4.5.2 Các tiêu đánh giá rủi ro tín dụng ngắn hạn 56 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH CẦN THƠ-PHÒNG GIAO DỊCH TÂY ĐÔ... TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH CẦN THƠ PHÒNG GIAO DỊCH TÂY ĐÔ 21 4.1 KHÁI QUÁT NGUỒN VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU, CHI NHÁNH CẦN THƠ, PGD TÂY ĐÔ
Xem thêm

76 Đọc thêm

Tìm hiểu công tác quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng TMCP Á Châu

TÌM HIỂU CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU

Mục lục A Tổng quan hoạt động quản trị rủi ro của Ngân hàng Á Châu 2 I. Tổng quan ngân hàng Á Châu và hoạt động tín dụng tại ngân hàng. 2 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng Á Châu. 2 1.2. Quy trình cấp tín dụng tại NHTMCP Á Châu 6 II. Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Á Châu. 7 2.1. Mô hình quản lý rủi ro tính dụng Ngân hàng Á Châu 7 2.2. Công tác phân loại nợ, trích lập DPRR tín dụng của Ngân hàng Á Châu 10 2.3. Đánh giá về công tác phân loại nợ, trích lập dự phòng RRTD của NH Á Châu 13 B Tìm hiểu về hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại ngân hàng Á Châu (ACB) 15 I. Quy trình xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại NHTMCP Á Châu 15 II. Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng 16 III. So sánh 1 số điểm khác biệt trong xếp hạng tín dụng của ACB đối với các ngân hàng khác 23 IV. Đánh giá về hoạt động xếp hạng tín dụng tại NHTMCP Á Châu 25 C. Đánh giá và đo lường rủi ro tín dụng của NHTMCP Á Châu 30 I. Tình hình nợ quá hạn, nợ xấu 30 II. Tỷ lệ dự phòng RRTD 33 III. Khả năng bù đắp rủi ro. 35 IV. Đánh giá mức độ tập trung danh mục tín dụng của ngân hàng ACB 36 4.1. Mức độ tập trung tín dụng theo ngành nghề kinh doanh. 37 4.2. Mức độ tập trung tín dụng vị trí địa lý. 38 4.3. Mức độ tập trung tín dụng theo thành phần kinh tế. 40 3.4. Mức độ tập trung tín dụng theo kỳ hạn cho vay. 43 D – Đề xuất biện pháp quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Á Châu 45 I. Đối với từng khoản vay 45 1.1. Định hướng chung về phân loại nợ và trích lập DPRR tín dụng tại ngân hàng TMCP Á Châu 45 1.2. Giải pháp về phân loại nợ và trích lập DPRR tín dụng tại NHTMCP Á Châu 46 II. Đối với danh mục cho vay 50 2.1. Biện pháp xử lý nợ xấu bằng chứng khoán hóa 50 2.2. Bán các khoản cho vay (hay mua bán nợ) 52
Xem thêm

52 Đọc thêm

HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT CHI NHÁNH TP.HỒ CHÍ MINH VỚI PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU CHI NHÁNH SÀI GÒN

HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT CHI NHÁNH TP.HỒ CHÍ MINH VỚI PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU CHI NHÁNH SÀI GÒN

dụng của Chi nhánh.Lưu Thuý Vân (2011) Luận văn tốt nghiệp “ Phân tích thực trạng nợ xấu tạiNgân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam” Đề tài còn mang tính lý thuyết, chỉđưa ra những kinh nghiệm cho việc xử lý nợ tồn đọng ở 1 số nước như Hàn Quốc,Trung Quốc, Malaysia… những vấn đề về việc khó khăn trong xử lý tài sản đảmbảo, những mặt hạn chế và nguyên nhân gây ra nợ xấu tại Ngân hàng TMCPNgoại thương Việt Nam. Từ đó, tác giả đã xây dựng mô hình lý thuyết giúp Ngânhàng giảm thiểu rủi ro nợ xấu.Nguyễn Thị Phương Thảo (2012) Luận văn tốt nghiệp “ Rủi ro tín dụng vàcác biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu Chi nhánhSài Gòn” Đề tài đánh giá tình tình huy động vốn cũng như sử dụng vốn của Chinhánh giai đoạn 2010 – 2012 bằng các chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụng như tỷ lệnợ xấu, tỷ lệ nợ quá hạn so với tổng dư nợ. Kết quả nghiên cứu là tìm hiểu đượctồn tại và nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng, qua đó tác giả đã đề xuất một sốgiải pháp nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng của Chi nhánh.Lữ Thụy Anh (2012) Luận văn tốt nghiệp “Nâng cao hiệu quả hoạt động tíndụng tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh” Tácgiả phân tích dư nợ, nợ quá hạn bằng phương pháp so sánh số tương đối, tuyệtđối, thêm vào đó tác giả đã có phân tích một số chỉ tiêu phản ánh tình hình hoạtđộng tín dụng tại Chi nhánh. Từ đó đề xuất một số giải pháp đối với công tác huyđộng vốn và công tác tín dụng. Tuy nhiên, bài viết còn mang tính lý thuyết, chỉđưa ra nhận định tăng giảm số tương đối, tuyết đối chứ chưa tập trung đi sâu tìmhiểu thực tế, phân tích nguyên nhân tại sao lại có sự biến động đó.Trong luận văn này, tác giả sẽ đi sâu vào phân tích các rủi ro tín dụng từnguyên nhân rủi ro tín dụng, việc trích lập dự phòng để bù đắp. Bài nguyên cứusẽ cập nhật những số liệu mới và thiết thực với tình hình kinh tế khó khăn hiệnnay từ đó rút ra các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng thực sự cầnthiết đến Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt Chi nhánh TP. HồChí Minh. Để tăng khả năng thuyết phục cho bài nguyên cứu, bài viết sẽ thựchiện căn cứ vào việc so sánh hoạt động tín dụng với Ngân hàng thương mại cổ
Xem thêm

107 Đọc thêm

Giải pháp hạn chế rủi ro cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh láng hạ (Khóa luận tốt nghiệp)

Giải pháp hạn chế rủi ro cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh láng hạ (Khóa luận tốt nghiệp)

Giải pháp hạn chế rủi ro cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh láng hạ (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp hạn chế rủi ro cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh láng hạ (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp hạn chế rủi ro cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh láng hạ (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp hạn chế rủi ro cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh láng hạ (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp hạn chế rủi ro cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh láng hạ (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp hạn chế rủi ro cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh láng hạ (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp hạn chế rủi ro cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh láng hạ (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp hạn chế rủi ro cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh láng hạ (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp hạn chế rủi ro cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh láng hạ (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp hạn chế rủi ro cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh láng hạ (Khóa luận tốt nghiệp)
Xem thêm

Đọc thêm

Hiệu quả cấp tín dụng với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Hà Nội

HIỆU QUẢ CẤP TÍN DỤNG VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU CHI NHÁNH HÀ NỘI

Tìm hiểu, làm rõ khái niệm về hiệu quả hoạt động tín dụng và xác định các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng đối với DNVVN tại NHTM. Phân tích số liệu quá khứ để đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng đối với DNVVN tại Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Hà Nội theo các chỉ tiêu đã đưa ra. Đưa ra những giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Hà Nội.

104 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ: Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nhị Chiểu

LUẬN VĂN THẠC SỸ: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH NHỊ CHIỂU

1. Tính cấp thiết của đề tài Hoạt động tín dụng là hoạt động kinh doanh chính mang lại nguồn thu chủ yếu cho các Ngân hàng Thương mại nói chung và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) nói riêng. Bên cạnh việc mang lại lợi nhuận thì lĩnh vực tín dụng là một trong những lĩnh vực chịu nhiều rủi ro nhất, có thể xảy ra những hậu quả nặng nề: làm tăng chi phí của ngân hàng, thu nhập lãi bị chậm hoặc mất đi cùng với thất thoát vốn vay, làm xấu tình hình tài chính, tổn hại uy tín của ngân hàng…Vietinbank đã chuyển đổi từ mô hình NHTM nhà nước sang NHTM cổ phần và đang trong quá trình chào bán cổ phần cho các đối tác nước ngoài. Song song với việc phát triển, tăng trưởng dư nợ thì vấn đề cấp bách đặt ra là rủi ro tín dụng phải được quản lý, kiểm soát ở mức an toàn, hiệu quả. Đây là yêu cầu của thực tiễn hoạt động cũng như xu hướng hội nhập thế giới. Cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ trên thế giới trong năm 2008 – 2009 đã để lại những hậu quả nặng nề với sự sụp đổ của hàng loạt các định chế tài chính lớn ở Mỹ và Tây Âu. Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Chính vì vậy, kiểm soát được rủi ro tín dụng ngày càng trở nên quan trọng và cần thiết đối với mỗi tổ chức tín dụng.Trước tình hình đó, Vietinbank chi nhánh Nhị Chiểu tỉnh Hải Dương đang từng bước thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế tối đa rủi ro tín dụng xảy ra, tuy nhiên hiệu quả chưa được như mong muốn. Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động quản lý rủi ro tín dụng trong ngân hàng, tôi đã quyết định chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nhị Chiểu” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình.
Xem thêm

100 Đọc thêm

MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN – CHI NHÁNH AN GIANG

MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN – CHI NHÁNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANGKHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNGMỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – CHI NHÁNH AN GIANGChuyên ngành: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆPKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCLong Xuyên, tháng 06 năm 2008TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCMỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – CHI NHÁNH AN GIANG Chuyên ngành: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆPSinh viên thực hiện: NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Lớp: DH5TC Mã số sinh viên: DTC041749 Giáo viên hướng dẫn: TS. Bùi Thanh Quang Long Xuyên, tháng 06 năm 2008LỜI CẢM ƠN---- Sau 04 năm học tập và rèn luyện dưới giảng đường Đại Học An Giang, được quý thầy cô truyền đạt kiến thức cùng với thời gian thực tập tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn – Chi nhánh An Giang, nay em đã hoàn thành xong khóa luận tốt nghiệp. Qua khóa luận tốt nghiệp, em xin gửi lời chân thành cảm ơn đến: - Thầy Bùi Thanh Quang, Giám đốc Ngân hàng Nông Nghiệp – Chi nhánh Châu Thành đã tận tình hướng dẫn em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. - Các thầy cô Trường Đại học An Giang. - Ban Giám Đốc cùng các anh, chị tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần
Xem thêm

10 Đọc thêm

Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh bắc sài gòn

GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC SÀI GÒN

Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh bắc sài gòn

75 Đọc thêm

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU CHI NHÁNH HÀ NỘI

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU CHI NHÁNH HÀ NỘI

1CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU CHI NHÁNH HÀ NỘI – PHỊNG GIAO DỊCH HỒNG HOA THÁM 1.1. Khái qt về ngân hàng TMCP Á Châu 1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại Ngân hàng là một tổ chức tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế, là tổ chức thu hút tiết kiệm lớn nhất trong hầu hết mọi nền kinh tế. Hàng triệu cá nhân, hộ gia đình và các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - xã hội đều gửi tiền tại ngân hàng. Ngân hàng đóng vai trò người thủ quỹ cho tồn xã hội. Thu nhập từ ngân hàng là nguồn thu nhập quan trọng của nhiều hộ gia đình. Ngân hàng là tổ chức cho vay chủ yếu đối với doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình và một phần đối với nhà nước. Ngân hàng là một trong những tổ chức trung gian tài chính quan trọng nhất, thực hiện các chính sách kinh tế, đặc biệt là chính sách tiền tệ, vì vậy là một kênh quan trọng trong chính sách kinh tế của Chính phủ nhằn ổn định kinh tế. Theo luật các tổ chức tín dụng năm 1997 qui định thì: “ Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện tồn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan”. Theo tính chất và mục tiêu hoạt động, các loại hình ngân hàng gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác và các loại hình ngân hàng khác, trong đó ngân hàng thương mại thường chiếm tỷ trọng lớn nhất về quy mơ tài sản, thị phần và số lượng các ngân hàng: “ Ngân hàng thương mại là tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xun là nhận tiền gửi và sử dụng số tiền này để cấp tín dụng và cung ứng cac dịch vụ thanh tốn”.
Xem thêm

21 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề tài “Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn Tây”

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH SƠN TÂY”

PHẦN MỞ ĐẦUTrong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại, tín dụng là một trong những loại hình đem lại nhiều lợi nhuận nhất cho Ngân hàng. Song đây cũng là hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro nhất. Để phát triển ổn định, hạn chế khả năng xảy ra rủi ro luôn là mối quan tâm hàng đầu của các Ngân hàng thương mại nói chung và Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam nói riêng. Hạn chế rủi ro có nghĩa là sẽ giảm thiểu những thiệt hại tài chính của tổ chức, đảm bảo quyền lợi của khách hàng và nâng cao uy tín của Ngân hàng trên thị trường.Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn Tây là một chi nhánh của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả nhất định về hạn chế rủi ro tín dụng. Song trong môi trường kinh doanh đầy biến động, rủi ro tín dụng cũng ngày càng trở nên đa dạng hơn về hình thức, phức tạp hơn về mức độ và luôn có khả năng xảy ra. Chi nhánh sẽ khó đảm bảo an toàn và hiệu quả cao trong hoạt động tín dụng nếu không thường xuyên tăng cường hạn chế rủi ro tín dụng. Hơn nữa, hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn Tây từ trước đến nay tuy đã thực hiện với các hoạt động khác nhau, nhưng chưa trở thành một hệ thống hoàn chỉnh để đảm bảo hạn chế rủi ro tín dụng một cách thường xuyên.Qua thời gian thực tập tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Sơn Tây được sự giúp đỡ tận tình của Thầy giáo hướng dẫn và ban lãnh đạo ngân hàng, cùng với kiến thức, lý luận đã được trang bị trong nhà trường tôi đã từng bước vận dụng vào tìm hiểu thực tế tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Sơn Tây. Nhận thấy được sự quan trọng của vấn đề này, tôi đã lựa chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn Tây” làm báo cáo thực tập tốt nghiệp cho mình. Với mục tiêu nghiên cứu :Đề tài “Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn Tây”
Xem thêm

57 Đọc thêm

NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHẦN HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG NINH

NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHẦN HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG NINH

ro trong hoạt động của các ngân hàng thơng mại là hết sức cần thiết. Vì vậy, em đã chọn đề tài nghiên cứu là: Những giải pháp nhằm góp phần hạn chế rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu t và Phát triển Quảng ninh. Đề tài ngoài phần mở đầu và kết luận, đợc chia làm ba chơng:Chơng I: Tín dụng ngân hàng và những rủi ro tín dụng của ngân hàng thơng mại trong nền kinh tế thị trờng.Chơng II: Thực trạng tín dụngrủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu t và Phát triển Quảng ninh.Chơng III: Một số kiến nghị và giải pháp góp phần hạn chế rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu t và Phát triển Quảng Ninh.Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của giáo viên hớng dẫn, và các cô, chú, anh, chị công tác tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu t và phát tiển Quảng ninh đặc biệt là các cán bộ, nhân viên phòng tín dụng đã tạo điều kiện và giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề thực tập này.2Ch ơng I: Tín dụng ngân hàng và những rủi ro tín dụng của ngân hàng thơng mại trong nền kinh tế thị trờng1.1. Khái niệm, sự ra đời và phát triển của tín dụng1.2. Bản chất của tín dụng1.3. Tín dụng ngân hàng và vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế.1.4. Những rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thơng mại.1.4.1. Rủi ro và sự tồn tại khách quan của nó trong kinh doanh.Các nhà kinh tế học đã đa ra nhiều khái niệm khác nhau về rủi ro nhng đều thống nhất ở một nội dung là coi rủi ro là sự bất trắc không mong đợi gây ra mất mát thiệt hại và có thể đo lờng đợc.Nghiên cứu bản chất của rủi ro trong kinh doanh cho chúng ta thấy rằng, trong hoạt động kinh doanh luôn chứa đựng những rủi ro và những rủi ro này có thể tác động trực tiếp đến kết quả doanh lợi và là nguy cơ dẫn đến sự phá sản của các
Xem thêm

15 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NNPTNT CHI NHÁNH HÀ THÀNH

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NNPTNT CHI NHÁNH HÀ THÀNH

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NNPTNT CHI NHÁNH HÀ THÀNH MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NNPTNT CHI NHÁNH HÀ THÀNH MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NNPTNT CHI NHÁNH HÀ THÀNH MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NNPTNT CHI NHÁNH HÀ THÀNH MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NNPTNT CHI NHÁNH HÀ THÀNH MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NNPTNT CHI NHÁNH HÀ THÀNH
Xem thêm

41 Đọc thêm

Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam chi nhánh Thăng Long

HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THĂNG LONG

Tính cấp thiết của đề tài: Hoạt động tín dụng là hoạt động chính và chiếm tỷ trọng cao nhất trong các hoạt động của một Ngân hàng thương mại(NHTM). Bên cạnh hoạt động huy động vốn được coi là hoạt động tạo ra đầu vào cho Ngân hàng thì Tín dụng là đầu ra và đem lại nguồn thu nhập chính cho Ngân hàng. Thông thường thu từ hoạt động tín dụng chiếm từ 60-80% tổng thu của một NHTM. Đông thời tín dụng cũng là hoạt động kinh Doanh phức tạp nhất, đem lại nhiều rủi ro nhất cho một ngân hàng. Rủi ro tín dụng nếu xảy ra sẽ có tác động rất lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của một NHTM, theo đó có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống ngân hàng và nền kinh tế. Rủi ro tín dụng là một loại rủi ro mà các NHTM luôn luôn phải gánh chịu, các ngân hàng chỉ có thể hạn chế tối đa rủi ro có thể xảy ra chứ không thể loại bỏ hoàn toàn. Do vậy các NHTM luôn tìm mọi cách để giảm thiểu rủi ro đến mức chấp nhận được. Trong những năm gần đây, đặc biệt là năm 2012 các NHTM dưới ảnh hưởng của sự khủng hoảng và suy thoái kinh tế thế giới cũng lâm vào tình trạng khó khăn và hoạt động kém hiệu quả. Các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ khiến cho tỷ lệ nợ xấu của các NHTM gia tăng vượt quá mức quy định của ngân hàng Nhà nước(NHNN). Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam chi nhánh Thăng Long cũng nằm trong tình trạng như vậy. Là một chi nhánh lớn thuộc hệ thống Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, chi nhánh Thăng Long đóng vai trò khá quan trọng trong việc đem lại lợi nhuận cho Ngân hàng. Tuy nhiên tỷ lệ nợ xấu tại chi nhánh Thăng Long năm những năm gần đây luôn ở mức khá cao. Cuối năm 2012 tỷ lệ nợ xấu của chi nhánh Thăng Long là 8,88% cao hơn mức trung bình của toàn ngân hàng là 2,58%. Trong đó nợ loại 5 (nợ có khả năng mất vốn là hơn 47 tỷ VNĐ chiếm 6,61% tổng dư nợ. Ngân hàng có khả năng không thu hồi được nợ và làm giảm lợi nhuận của toàn ngân hàng, Rủi ro tín dụng là vấn đề rất đáng lo ngại tại Techcombank chi nhánh Thăng Long. Vậy nguyên nhân của sự yếu kém này là do đâu, để hạn chế rủi ro tín dụng thì cần những biện pháp gì? Việc cấp thiết cần đặt ra đối với lãnh đạo Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam chi nhánh Thăng Long là phải tìm hiểu nguyên nhân cũng như các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại đơn vị mình để nâng cao được hiệu quả, đem lại sự phát triển trong hoạt động kinh Doanh. Xác định được tầm quan trọng của vấn đề này, đề tài “ Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam chi nhánh Thăng Long” được chọn để nghiên cứu.
Xem thêm

126 Đọc thêm

HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH ĐIỆN BIÊN PHỦ

HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH ĐIỆN BIÊN PHỦ

HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH ĐIỆN BIÊN PHỦ Hoạt động tín dụng là một trong những hoạt động cơ bản và tạo ra lợi nhuận chủ yếu cho các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay. Nhưng mặt khác, rủi ro tín dụng (RRTD) luôn đem lại hậu quả khó lường cho nền kinh tế cũng như chính bản thân ngân hàng thương mại (NHTM).

11 Đọc thêm

Phân tích rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP á châu – phòng giao dịch kiến thiết

PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU – PHÒNG GIAO DỊCH KIẾN THIẾT

Phân tích rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP á châu – phòng giao dịch kiến thiết

45 Đọc thêm

NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ GÓP PHẦN HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG Á CHÂU – CHI NHÁNH SÀI GÒN

NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ GÓP PHẦN HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG Á CHÂU – CHI NHÁNH SÀI GÒN

TRANG 1 NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ GÓP PHẦN HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG Á CHÂU – CHI NHÁNH SÀI GÒN Để góp phần giúp hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam có thể hạn chế rủi [r]

14 Đọc thêm

Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Phú Mỹ Hưng (LV thạc sĩ))

Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Phú Mỹ Hưng (LV thạc sĩ))

Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Phú Mỹ Hưng (LV thạc sĩ))Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Phú Mỹ Hưng (LV thạc sĩ))Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Phú Mỹ Hưng (LV thạc sĩ))Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Phú Mỹ Hưng (LV thạc sĩ))Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Phú Mỹ Hưng (LV thạc sĩ))Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Phú Mỹ Hưng (LV thạc sĩ))Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Phú Mỹ Hưng (LV thạc sĩ))Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Phú Mỹ Hưng (LV thạc sĩ))Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Phú Mỹ Hưng (LV thạc sĩ))
Xem thêm

Đọc thêm

GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HOÀN KIẾM (KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP)

GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HOÀN KIẾM (KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP)

Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hoàn kiếm (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hoàn kiếm (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hoàn kiếm (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hoàn kiếm (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hoàn kiếm (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hoàn kiếm (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hoàn kiếm (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hoàn kiếm (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hoàn kiếm (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hoàn kiếm (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hoàn kiếm (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hoàn kiếm (Khóa luận tốt nghiệp)
Xem thêm

Đọc thêm

Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Thái Bình

GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH THÁI BÌNH

LỜI NÓI ĐẦU Việt Nam đang trong quá trình đổi mới nền kinh tế, để từng bước phát triển, hội nhập với nền kinh tế của các nước trong khu vực và trên thế giới. Trải qua nhiều khó khăn, thử thách nền kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Để đạt được điều đó có sự đóng góp không nhỏ của ngành Ngân hàng với vai trò là đòn bẩy kinh tế thông qua hoạt động tín dụng. Tín dụng ngân hàng là công cụ tài trợ vốn cho nền kinh tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển cân đối của các ngành, các lĩnh vực khác theo định hướng của Nhà nước. Tín dụng ngân hàng đem lại nguồn thu nhập chủ yếu cho Ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, hoạt động tín dụng ngân hàng lại là hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro. Rủi ro trong hoạt động tín dụng không chỉ tác động tới bản thân ngân hàng thương mại mà còn tác động tiêu cực tới nền kinh tế. Chính vì vậy, công tác hạn chế rủi ro tín dụng luôn được các Ngân hàng thương mại quan tâm. Xuất phát từ tính cấp thiết của đề tài, sau thời gian thực tập tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Thái Bình, tôi đã quyết định chọn đề tài: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Thái Bình . Mục đích nghiên cứu của chuyên đề này là: Nghiên cứu vấn đề rủi ro tín dụng trên phương diện lý thuyết: Bản chất của rủi ro tín dụng, các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng cũng như tác động của nó tới bản thân Ngân hàng Thương mại và với nền kinh tế. Thông qua việc phân tích thực trạng hoạt động tín dụng của Chi Nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Thái Bình để đánh giá được tình hình rủi ro trong hoạt động tín dụng của Chi nhánh. Đưa ra một số ý kiến nhận xét và đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng của Chi nhỏnh Ngân hàng TMCP Công Thương Thái Bình. Để giải quyết từng vấn đề trên, chuyên đề được thiết kế làm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về hạn chế rủi ro tính dụng tại Ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Thái Bình. Chương 3: Các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng ở NHTMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Thái Bình.
Xem thêm

53 Đọc thêm

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU CHI NHÁNH HÀ NỘI

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠINGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU CHI NHÁNH HÀ NỘI21

với năm 1994, đạt 227 tỷ, cao nhất trong khối các ngân hàng cổ phần tại Việt Nam.Trong những năm gần đây, Ngân hàng Á Châu chi nhánh Hà Nội luônxác định một chiến lược tăng trưởng bền vững và an toàn nhưng vẫn phát triểnđa dạng các sản phẩm, dịch vụ và mở rộng mạng lưới chi nhánh, do vậy quy môtài sản và lợi nhuận luôn tăng cao trong những năm gần đây, thể hiện qua mứctăng trưởng ổn định lợi nhuận qua các năm cũng như các tỉ lệ ROE, ROA luôn ởmức cao, đồng thời ngân hàng vẫn duy trì các tỉ lệ đảm bảo an toàn vốn và khảnăng thanh toán cao hơn mức quy định của ngân hàng nhà nước.Bảng 2.1- Bảng tổng kết quy mô hoạt động của ACB chi nhánh Hà Nội(Đơn vị: Tỷ đồng)Chỉ tiêu 2004 2005 2006 2007Tổng tài sản 1547 2427 4347 8591Vốn chủ sở hữu 206 383 653 957LN trước thuế 78 85 110 227(Nguồn:Báo cáo thường niên ngân hàng Á Châu năm 2007)Qua bảng tổng kết ta nhận thấy quy mô và lợi nhuận của ngân hàng ACBtăng lên không ngừng qua các năm, đặc biệt là trong năm 2007, đây có thể coi lànăm thành công rực rỡ của ngân hàng Á Châu chi nhánh Hà Nội nói riêng vàngân hàng Việt Nam nói chung. Lợi nhuận của ngân hàng tăng gấp 2 lần so vớinăm 2006, đạt 115,2% so với kế hoạch, tuy lợi nhuận cao nhưng ngân hàng vẫnhoạt động an toàn và ổn định bởi vốn chủ sở hữu đã tăng gấp 1.5 lần đưa hệ sốan toàn vốn trong năm 2007 lên mức 8,25%, tăng 3,5% so với cuối năm 2006. Lợi nhuận của ACB chi nhánh Hà Nội được thể hiện rõ hơn ở biểu đồ 2.2dưới đây:Biểu đồ 2.1- Lợi nhuận trước thuế của ACB chi nhánh Hà Nội qua các năm(Đơn vị : tỷ đồng)(Nguồn : Báo cáo thường niên Ngân Hàng TMCP Á Châu năm 2007)Nhìn vào bảng trên có thể thấy lợi nhuận gia tăng đều đặn qua các năm, đặc biệtnăm 2007 đạt lợi nhuận 227 tỷ đồng, cao gấp 2 lần so với năm 2006 đạt mứctăng trưởng lợi nhuận cao nhất trong 12 năm qua.
Xem thêm

23 Đọc thêm

Cùng chủ đề