TỔNG HỢP KIẾN THỨC SINH HỌC LỚP 9

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TỔNG HỢP KIẾN THỨC SINH HỌC LỚP 9":

TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN SINH HỌC LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG

TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN SINH HỌC LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG

TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN SINH HỌC LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG. TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN SINH HỌC LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN SINH HỌC LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG. TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN SINH HỌC LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN SINH HỌC LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG. TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN SINH HỌC LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG. TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN SINH HỌC LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG. TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN SINH HỌC LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG

48 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG MÔN SINH HỌC LỚP 9

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG MÔN SINH HỌC LỚP 9

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNGMÔN SINH HỌC LỚP 9Để thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng đội tuyển học sinh giỏi, ngoài việc trang bị cho các em hệ thống hóa những kiến thức cơ bản, bên cạnh đó cần hướng dẫn các em tiếp xúc với các kiến thức nâng cao, vận dụng linh hoạt trong giải thích các hiện tượng thực tế, giúp các em hiểu sâu sắc bản chất, đặc thù của bộ môn.Đã có một số tài liệu viết về phần sinh vật và môi trường tuy nhiên không nhiều, qua một số năm tham gia bồi dưỡng đội tuyển HSG sinh học 9 tôi nhận thấy đây là phần kiến thức nhiều năm có trong các đề thi HSG tỉnh, đề thi GVG tỉnh, đề thi vào lớp 10 khối chuyên sinh.
Xem thêm

29 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN SINH LỚP 9

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN SINH LỚP 9

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN SINH LỚP 9Sự phát triển mạnh mẽ của sinh học đã tạo ra sự chênh lệch về nội dung kiến thức trong sách giáo khoa và thực tế phát triển của bộ môn. Vì vậy, từ năm học 2005 – 2006, kiến thức phần Di truyền và Biến dị trong chương trình sinh họ c PTTH được đưa vào giảng dạy ở chương trình sinh học cấp trung học cơ sở sinh học lớp 9. Vấn đề này đã gây khó khăn cho công tác giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học lớp 9.
Xem thêm

29 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN GIẢI MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN VỀ CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN CỦA MENĐEN TRONG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN SINH HỌC LỚP 9

HƯỚNG DẪN GIẢI MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN VỀ CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN CỦA MENĐEN TRONG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN SINH HỌC LỚP 9

Thực tế khi tham gia giảng dạy, tôi thấy các em thường nhầm lẫn giữa các kiến thức hoặc sai sót giữa những kiến thức do thời lượng tiếp thu quá hạn hẹp. Chính vì vậy khi tham gia giải bài tập thường gặp phải những nhầm lẫn rất đáng tiếc. Xuất phát từ thực trạng đó tôi muốn tìm một giải pháp giúp các em học sinh giải bài tập Sinh học 9, trong đó quan tâm đến việc giúp học sinh nắm vững các kiến thức về các quy luật di truyền của Men Đen và cách giải các bài tập về phần này. Chính vì vậy tôi mạnh dạn được trình bày chuyên đề: “Hướng dẫn giải một số dạng bài tập cơ bản về các quy luật di truyền của MenĐen trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9”
Xem thêm

23 Đọc thêm

Ôn luyện sinh học 9 phần I

ÔN LUYỆN SINH HỌC 9 PHẦN I

Bộ tài liệu môn Sinh học lớp 9 gồm các phần đăng tải bởi Đinh Gia Linh, trình bày dễ hiểu, phương pháp minh họa bằng hình vẽ, các ví dụ đơn giản, các dạng câu hỏi bài tập tổng hợp từ dễ đến khó, trả lời hướng dẫn cho cả học sinh ôn luyện thi chuyên, các kì thi môn Sinh học giáo viên nên dùng làm giáo án, tài liệu giảng dạy trên lớp. Với các kiểu câu hỏi và hình thức trình bày hợp lí, tôi tin rằng bạn sẽ ưng ý với ebook này của tôi.

23 Đọc thêm

Kiểm tra 1 tiết môn sinh học 6

KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SINH HỌC 6

Đề kiểm tra 1 tiết môn sinh học lớp 6 kì 2 (có ma trận, đáp án, biểu điểm). Tổng hợp kiến thức cơ bản của môn sinh học 6 trong học kì 2, đề bao gồm phần trắc nghiệm và tự luận. Câu 1: Thế nào là thụ tinh (1 điểm)? Câu 2: Trình bày những đặc điểm thích nghi của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ? Trong trường hợp nào thì thụ phấn nhờ người là cần thiết (4 điểm)? Câu 3: Tại sao nói Dương xỉ là nhóm thực vật tiến hóa hơn nhóm rêu? (2 điểm)?

4 Đọc thêm

TỔNG HỢP ĐỀ THI CASIO SINH HỌC LỚP 12 CẤP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SỐNG CỬU LONG

TỔNG HỢP ĐỀ THI CASIO SINH HỌC LỚP 12 CẤP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SỐNG CỬU LONG

TỔNG HỢP ĐỀ THI CASIO SINH HỌC LỚP 12 CẤP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SỐNG CỬU LONG. TỔNG HỢP ĐỀ THI CASIO SINH HỌC LỚP 12 CẤP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SỐNG CỬU LONG. TỔNG HỢP ĐỀ THI CASIO SINH HỌC LỚP 12 CẤP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SỐNG CỬU LONG. TỔNG HỢP ĐỀ THI CASIO SINH HỌC LỚP 12 CẤP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SỐNG CỬU LONG. TỔNG HỢP ĐỀ THI CASIO SINH HỌC LỚP 12 CẤP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SỐNG CỬU LONG. TỔNG HỢP ĐỀ THI CASIO SINH HỌC LỚP 12 CẤP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SỐNG CỬU LONG. TỔNG HỢP ĐỀ THI CASIO SINH HỌC LỚP 12 CẤP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SỐNG CỬU LONG
Xem thêm

58 Đọc thêm

TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG SINH HỌC 9 HUYỆN GIỒNG RIỀNG

TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG SINH HỌC 9 HUYỆN GIỒNG RIỀNG

TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG SINH HỌC 9 HUYỆN GIỒNG RIỀNG. TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG SINH HỌC 9 HUYỆN GIỒNG RIỀNG. TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG SINH HỌC 9 HUYỆN GIỒNG RIỀNG. TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG SINH HỌC 9 HUYỆN GIỒNG RIỀNG. TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG SINH HỌC 9 HUYỆN GIỒNG RIỀNG. TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG SINH HỌC 9 HUYỆN GIỒNG RIỀNG.

24 Đọc thêm

TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG TOÁN LỚP 9 HUYỆN GIỒNG RIỀNG

TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG TOÁN LỚP 9 HUYỆN GIỒNG RIỀNG

TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG TOÁN LỚP 9 HUYỆN GIỒNG RIỀNG. TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG TOÁN LỚP 9 HUYỆN GIỒNG RIỀNG. TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG TOÁN LỚP 9 HUYỆN GIỒNG RIỀNG. TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG TOÁN LỚP 9 HUYỆN GIỒNG RIỀNG. TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG TOÁN LỚP 9 HUYỆN GIỒNG RIỀNG. TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG TOÁN LỚP 9 HUYỆN GIỒNG RIỀNG

20 Đọc thêm

TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN CASIO TOÁN LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG

TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN CASIO TOÁN LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG

TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN CASIO TOÁN LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG. TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN CASIO TOÁN LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN CASIO TOÁN LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG. TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN CASIO TOÁN LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN CASIO TOÁN LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN CASIO TOÁN LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN CASIO TOÁN LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG

75 Đọc thêm

TỔNG HỢP ĐỀ THI CASIO LỚP 9 CẤP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SỐNG CỬU LONG

TỔNG HỢP ĐỀ THI CASIO LỚP 9 CẤP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SỐNG CỬU LONG

TỔNG HỢP ĐỀ THI CASIO LỚP 9 CẤP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SỐNG CỬU LONG. TỔNG HỢP ĐỀ THI CASIO LỚP 9 CẤP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SỐNG CỬU LONG. TỔNG HỢP ĐỀ THI CASIO LỚP 9 CẤP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SỐNG CỬU LONG. TỔNG HỢP ĐỀ THI CASIO LỚP 9 CẤP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SỐNG CỬU LONG. TỔNG HỢP ĐỀ THI CASIO LỚP 9 CẤP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SỐNG CỬU LONG. TỔNG HỢP ĐỀ THI CASIO LỚP 9 CẤP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SỐNG CỬU LONG. TỔNG HỢP ĐỀ THI CASIO LỚP 9 CẤP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SỐNG CỬU LONG
Xem thêm

108 Đọc thêm

TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN LỊCH SỬ LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG

TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN LỊCH SỬ LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG

TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN LỊCH SỬ LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG. TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN LỊCH SỬ LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG. TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN LỊCH SỬ LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN LỊCH SỬ LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN LỊCH SỬ LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN LỊCH SỬ LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN LỊCH SỬ LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG

35 Đọc thêm

TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG NGỮ VĂN LỚP 9 HUYỆN GIỒNG RIỀNG

TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG NGỮ VĂN LỚP 9 HUYỆN GIỒNG RIỀNG

TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG NGỮ VĂN LỚP 9 HUYỆN GIỒNG RIỀNG. TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG NGỮ VĂN LỚP 9 HUYỆN GIỒNG RIỀNG. TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG NGỮ VĂN LỚP 9 HUYỆN GIỒNG RIỀNG TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG NGỮ VĂN LỚP 9 HUYỆN GIỒNG RIỀNG. TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG NGỮ VĂN LỚP 9 HUYỆN GIỒNG RIỀNG. TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG NGỮ VĂN LỚP 9 HUYỆN GIỒNG RIỀNG. TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG NGỮ VĂN LỚP 9 HUYỆN GIỒNG RIỀNG

15 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN CÔN TRÙNG ĐẠI CƯƠNG

ĐỀ CƯƠNG MÔN CÔN TRÙNG ĐẠI CƯƠNG

Kiến thức: có kiến thức về hình thái, sinh học, sinh thái côn trùng. Hiểu biết: đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái cuả côn trùng liên quan đến tập quán sinh hoạt cuả chúng. Ứng dụng: tìm hiểu nguyên nhân các triệu chứng gây hại, dự đoán tiềm năng gây hại cuả côn trùng. Tổng hợp: Có kiến thức về hình thái, sinh học, sinh thái côn trùng, hiểu biết những đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái liên quan đến tập quán sinh hoạt cuả côn trùng, tìm hiểu nguyên nhân gây ra các triệu chứng bị hại,dự đoán tiềm năng gây hại cuả côn trùng
Xem thêm

15 Đọc thêm

TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN TOÁN LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG

TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN TOÁN LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG

TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN TOÁN LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG. TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN TOÁN LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN TOÁN LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN TOÁN LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN TOÁN LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN TOÁN LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN TOÁN LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN TOÁN LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG

42 Đọc thêm

TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG

TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG

TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG. TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG. TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG. TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG. TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG. TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG

87 Đọc thêm

TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN VĂN LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG

TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN VĂN LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG

TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN VĂN LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG. TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN VĂN LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN VĂN LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN VĂN LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN VĂN LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN VĂN LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN VĂN LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN VĂN LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN VĂN LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG

40 Đọc thêm

TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN TIN HỌC LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG

TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN TIN HỌC LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG

TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN TIN HỌC LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG. TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN TIN HỌC LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN TIN HỌC LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG. TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN TIN HỌC LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN TIN HỌC LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG. TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN TIN HỌC LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG. TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN TIN HỌC LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN TIN HỌC LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN TIN HỌC LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG
Xem thêm

31 Đọc thêm

TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN ĐỊA LÍ LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG

TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN ĐỊA LÍ LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG

TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN ĐỊA LÍ LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG. TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN ĐỊA LÍ LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN ĐỊA LÍ LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN ĐỊA LÍ LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG. TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN ĐỊA LÍ LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG. TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN ĐỊA LÍ LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG. TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN ĐỊA LÍ LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG. TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN ĐỊA LÍ LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG. TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN ĐỊA LÍ LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG
Xem thêm

43 Đọc thêm

TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN VẬT LÍ LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG

TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN VẬT LÍ LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG

TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN VẬT LÍ LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG. TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN VẬT LÍ LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG. TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN VẬT LÍ LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN VẬT LÍ LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN VẬT LÍ LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN VẬT LÍ LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG. TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN VẬT LÍ LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG. TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN VẬT LÍ LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN VẬT LÍ LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG MÔN VẬT LÍ LỚP 9 TỈNH KIÊN GIANG
Xem thêm

35 Đọc thêm

Cùng chủ đề