THỦ THUẬT TRẢ LỜI TIẾNG ANH AVATAR

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "THỦ THUẬT TRẢ LỜI TIẾNG ANH AVATAR":

BÀI DỊCH VÀ ĐÁP ÁN TRẢ LỜI TIẾNG ANH 12

BÀI DỊCH VÀ ĐÁP ÁN TRẢ LỜI TIẾNG ANH 12

Task 2. Answer the questions.1. How busy are the parents in the passage?2. How caring is the mother?3. How do the father and the daughter share the household chores?4. What is the daughter attempting to do after secondary school?5.Why do the children feel they are safe and secure in their family?Trả lời1. They are very busy. They have to work long hours and sometimes they have t0 work at night.2. She’s always the first t0 get up in the morning to make sure her children can leave home for school withbreakfast and in suitable clothes. And she always makes dinner ready before her husband gets home.3. The father sometimes cooks some special dishes and mends things around the house at weekends. Andthe daughter helps with the household chores: washing up and taking out the garbage. She also takes careof her two younger brothers.4. She attempts to win a seal in a university.5. Because they are a close-knit and supportive of one another, they oftenwhenever problems come up, they discuss them frankly and quickly find solutionsshare their feelings andAfter you readWork in groups. Compare the family described in the text with your own family.The family in the text is larger than mine. There are four of us altogether: my parents, my sister and I.Unlike the family in the text, only my father goes to work; he’s a teacher in a secondary school in the city. Mymother’s a housewife. My sister is married and working in a bank. She hasn't had a child yet. My sister’sfamily lives in the same district as my family.My mother is a devoted wife. She always lakes good care of everybody in the family. Never does she get upafter five a.m. to prepare breakfast for dad and me. My father is a great husband He always keeps an goodeye on the family. In his spare time, he gives a hand with household chores. He is mv great support andguide in my study.
Xem thêm

32 Đọc thêm

Phương pháp gây hứng thú học sinh trong mỗi tiết học tiếng anh lớp 6

PHƯƠNG PHÁP GÂY HỨNG THÚ HỌC SINH TRONG MỖI TIẾT HỌC TIẾNG ANH LỚP 6

A. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Thực trạng vấn đề: Chúng ta đã biết, tiếng Anh là một môn học khá khó đối với học sinh, đặc biệt là học sinh đầu cấp. Vì vậy, làm thế nào để gây được hứng thú cho học sinh trong giờ học ngoại ngữ luôn là câu hỏi lớn mà tất cả giáo viên dạy ngoại ngữ đều muốn tìm ra câu trả lời. Thực tế cho thấy ở một số tiết học, nếu người thầy áp dụng phương pháp dạy học truyền thống thì chỉ có thiểu số học sinh suy nghĩ và làm việc tích cực, số học sinh còn lại cũng chỉ ghi bài và lắng nghe một cách thụ động, máy móc mà không hiểu được nội dung bài học, dẫn đến hiệu quả học tập thấp. Hơn nữa, lớp học rất ồn vì học sinh không chú ý vào bài học. Để khắc phục tình trạng trên, mỗi giáo viên phải tự chọn ra cho mình phương pháp dạy phù hợp thông qua một quá trình tìm tòi, thử nghiệm và kinh nghiệm giảng dạy thực tế của bản thân trên cơ sở hiểu biết về lý luận dạy học. 2. Lý do chọn đề tài: Việc dạy và học ngoại ngữ nói chung, tiếng Anh nói riêng ở nhà trường phổ thông hiện nay đang được quan tâm đúng mức và phát triển sâu rộng trong cả nước. Nhu cầu học tập và khả năng lĩnh hội kiến thức của người học ngày càng cao đòi hỏi người giáo viên không ngừng tự bồi dưỡng, nâng cao khả năng chuyên môn, nghiệp vụ và tư duy sáng tạo trong việc truyền đạt kiến thức cho học sinh. Sự cần thiết phải đổi mới phương pháp dạy học cho phù hợp với từng đối tượng học sinh là lẽ đương nhiên, góp phần làm cho người học thêm phấn khởi và càng yêu thích môn học. Ở trường THCS, giáo viên dạy tiếng Anh cho học sinh cùng với các môn học khác trên cơ sở trang bị cho các em hệ thống những kiến thức cần thiết nhằm đào tạo đội ngũ lao động có tri thức, có tay nghề cao, có kỹ năng thực hành, năng động và sáng tạo, ... Việc hình thành và rèn luyện các kỹ năng cho học sinh giáo viên không chỉ chú ý vào việc truyền thụ kiến thức trong sách giáo khoa, sử dụng các phương tiện dạy học mà phải quan tâm đến việc tổ chức quá trình dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động của người học, đề cao và phát huy tốt vai trò tích cực chủ động sáng tạo của học sinh trong học tập, tổ chức cho học sinh lĩnh hội tri thức bằng chính hoạt động của mình. Qua nhiều năm được phân công trực tiếp giảng dạy môn tiếng Anh lớp 6, bản thân tôi đã đúc kết được một số kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy. Trong số đó, “Phương pháp gây hứng thú học sinh trong mỗi tiết học tiếng Anh lớp 6” là đề tài tôi luôn quan tâm. 3. Mục đích nghiên cứu Giúp các em học sinh hiểu được sự cần thiết và tầm quan trọng của Tiếng Anh, tạo sự hứng thú thích học môn Tiếng Anh đồng thời phát huy tính tích cực của học sinh, giúp các em tự giác chủ động và sáng tạo, chiếm lĩnh làm chủ kiến thức với phương châm “Học thật, kiểm tra thật, chất lượng thật” 4. Đối tượng nghiên cứu Khách thể :Học sinh đại trà lớp 6 Trường THCS Bình Minh 5.Phạm vi và kế hoạch nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu : Các tiết học Tiếng Anh lớp 6 tại trường THCS Thời gian nghiên cứu đề tài này được chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1: từ 61020012 – giữa HKI. Giai đoan 2: từ giữa HKI – cuối HKI. Giai đoạn 3: từ đầu HKII – giữa HKII. 6.Phương pháp nghiên cứu: Đọc tài liệu: Nghiên cứu thu tập các tài liệu có liên quan đến đề tài. Nhờ đó, định hướng được nội dung của đề tài, hiểu rõ vấn đề nghiên cứu và giải quyết vần đề với những tư liệu tương đối chính xác. Điều tra: a.Dự giờ: Qua dự giờ các đồng nghiệp trong và ngoài trường b.Thực nghiệm: thực nghiệm của bản thân qua các bài dạy trên lớp, áp dụng một số thủ thuật trong mỗi tiết dạy và tự đánh giá hiệu quả của các thủ thuật đó. c.Đàm thoại: Qua các cuộc họp tổ, thảo luận về những vấn đề khó trong phương pháp giảng dạy tiếng Anh d.Kiểm tra: qua kết quả kiểm tra chất lượng học sinh, giáo viên tự nhận xét đánh giá hiệu quả của việc sử dụng thủ thuật dạy học và đề ra những giải pháp phù hợp hơn. B. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU I. Cơ sở lý luận và thực tiễn: Theo điều 5 của Luật Giáo dục (2005) “Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học, bồi dưỡng cho người học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên.” Với mục tiêu giáo dục phổ thông là: “Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc.” Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo quyết định số 162006QĐ BGDĐT ngày 05052006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo cũng đã nêu: “Phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh, phù hợp với đặc trưng môn học, đặc điểm đối tượng học sinh, điều kiện từng lớp học, bồi dưỡng cho học sinh phương pháp tự học, khả năng hợp tác, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tế, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú và trách nhiệm học tập cho học sinh.” Qua nhiều năm dạy tiếng Anh ở trường THCS theo phương pháp mới, bản thân tôi nhận thấy rằng phần lớn học sinh chúng ta chưa xác định được phương pháp học ngoại ngữ. Việc vận dụng tiếng Anh ở mức đơn giản còn nhiều hạn chế, các em không dám nói bằng tiếng Anh, giao tiếp với bạn bè không dám sử dụng tiếng Anh; giáo viên giới thiệu hoặc hỏi sử dụng tiếng Anh các em không dám trả lời. Hơn nữa, trong quá trình học các em còn yếu về kỹ năng làm bài kiểm tra, viết sai chính tả, ngữ pháp còn lúng túng. Nhiều em chưa biết cách viết từ bằng tiếng Anh, có em viết ngay từ phiên âm bằng tiếng Việt. II. Giải quyết vấn đề: Trong quá trình học, học sinh sẽ đạt được kết quả cao nếu như các em xác định được động cơ học tập của mình. Đối với học sinh THCS, động cơ học tập sẽ có được khi các em cảm thấy có hứng thú đối với môn học và thấy được sự tiến bộ của mình qua mỗi tiết học. Khi ấy, trách nhiệm của người giáo viên là rất lớn, họ phải có nhiều tâm huyết với nghề mới có thể đáp ứng được nhu cầu chính đáng của học sinh. Sau đây, tôi sẽ trình bày một vài phương pháp gây hứng thú học sinh mà tôi tâm đắc và thường hay áp dụng. a. Phương pháp gây hứng thú học sinh thông qua đồ dùng trực quan: Theo tôi, các phương tiện dạy học như băng, đĩa và các phương tiện trực quan như tranh, ảnh, đồ vật thật, … đều có thể gây hứng thú cho học sinh trong học tập. Trong đó, việc sử dụng đồ dùng trực quan là phương pháp gây hứng thú cho học sinh hiệu quả nhất trong giảng dạy ngoại ngữ vì phương tiện trực quan đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập mối quan hệ giữa ngôn ngữ và ý nghĩa, giúp học sinh liên tưởng được ý nghĩa của ngôn ngữ một cách trực tiếp, dễ dàng, dễ khắc sâu mà không cần phiên dịch. Với các chủ đề gần gũi, sát thực với cuộc sống thường ngày của bộ sách giáo khoa, giáo viên có thể giới thiệu từ mới hay tình huống thông qua các phương tiện trực quan như hình ảnh hay đồ vật thật. Ví dụ: Khi dạy Unit 9 – THE BODY (A1) – English 6, để giới thiệu từ mới: head, shoulder, arm, …, giáo viên có thể lần lượt chỉ vào các bộ phận cơ thể của mình và giới thiệu bằng tiếng Anh, rồi yêu cầu học sinh quan sát và lĩnh hội. Phương pháp này cho các em hứng thú học tập và sự tập trung cao vì các từ vựng mà giáo viên giới thiệu là những từ rất gần gũi đối với các em. (hình 1) Giáo viên có thể kiểm tra nhanh khả năng lĩnh hội của học sinh bằng cách đọc các số đếm được ghi chú và yêu cầu các em nhắc lại bằng tiếng Anh các từ vựng chỉ bộ phận cơ thể tương ứng. (hình 1) Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có sẵn đồ vật thật ở trường nên giáo viên có thể sử dụng tranh ảnh để thay thế. Ví dụ: Khi dạy Unit 9 THE BODY (A3) English 6, ngoài hình ảnh trong sách giáo khoa, ta có thể sưu tầm thêm các hình ảnh ngộ nghĩnh theo từng cặp từ dễ phân biệt, in ra giấy A4 và giới thiệu cho học sinh. Với những hình ảnh trên, rõ ràng học sinh sẽ rất hứng thú và hiểu ngay nội dung người thầy cần truyền đạt. Hoặc ở một tình huống khác, ví dụ khi dạy Unit 9 B. Faces English 6, để dạy các từ chỉ màu sắc như: đỏ, vàng, tím, …, ta có thể sưu tầm các hình ảnh về màu sắc, in ra giấy A4 (có thể tô màu hoặc in màu thì quá tốt) và giới thiệu cho học sinh. Ở hình 3, các em có thể nhận biết được các màu; hình 4 các em đính màu cụ thể lên sơ đồ tư duy theo sự hướng dẫn của giáo viên.
Xem thêm

18 Đọc thêm

CASIO BAI 1 THỦ THUẬT CASIO GIẢI PTVT MỘT CĂN THỨC CƠ BẢN

CASIO BAI 1 THỦ THUẬT CASIO GIẢI PTVT MỘT CĂN THỨC CƠ BẢN

Khoá học: Thủ Thuật CASIO Trong Giải ToánVideo bài giảng và lời giải chi tiết chỉ có tạiTHỦ THUẬT CASIO GIẢI PTVT MỘT CĂN THỨC CƠ BẢNBài 1. Giải phương trình 2 x4xBài 2. Giải phương trình x 2 13 x302 x 3Bài 3. Giải phương trình 2 x 221x 50Bài 4. Giải phương trình 4 x 22x 3Bài 5. Giải phương trình x3x 1.4

3 Đọc thêm

Chuyên đề cực trị số phức thầy Phạm Minh Tuấn ôn thi THPT Quốc gia

Chuyên đề cực trị số phức thầy Phạm Minh Tuấn ôn thi THPT Quốc gia

Công thức và thủ thuật tính nhanh bài toán cực trị số phức. Chia sẻ tài liệu tính nhanh cực trị số phức, chuyên đề cực trị số phức ôn thi thpt quốc gia 2018Công thức và thủ thuật tính nhanh bài toán cực trị số phức. Chia sẻ tài liệu tính nhanh cực trị số phức, chuyên đề cực trị số phức ôn thi thpt quốc gia 2018Công thức và thủ thuật tính nhanh bài toán cực trị số phức. Chia sẻ tài liệu tính nhanh cực trị số phức, chuyên đề cực trị số phức ôn thi thpt quốc gia 2018Công thức và thủ thuật tính nhanh bài toán cực trị số phức. Chia sẻ tài liệu tính nhanh cực trị số phức, chuyên đề cực trị số phức ôn thi thpt quốc gia 2018Công thức và thủ thuật tính nhanh bài toán cực trị số phức. Chia sẻ tài liệu tính nhanh cực trị số phức, chuyên đề cực trị số phức ôn thi thpt quốc gia 2018Công thức và thủ thuật tính nhanh bài toán cực trị số phức. Chia sẻ tài liệu tính nhanh cực trị số phức, chuyên đề cực trị số phức ôn thi thpt quốc gia 2018Công thức và thủ thuật tính nhanh bài toán cực trị số phức. Chia sẻ tài liệu tính nhanh cực trị số phức, chuyên đề cực trị số phức ôn thi thpt quốc gia 2018Công thức và thủ thuật tính nhanh bài toán cực trị số phức. Chia sẻ tài liệu tính nhanh cực trị số phức, chuyên đề cực trị số phức ôn thi thpt quốc gia 2018Công thức và thủ thuật tính nhanh bài toán cực trị số phức. Chia sẻ tài liệu tính nhanh cực trị số phức, chuyên đề cực trị số phức ôn thi thpt quốc gia 2018
Xem thêm

Đọc thêm

NHỮNG câu hỏi PHỎNG vấn TIẾNG ANH THƯỜNG gặp KHI đi XIN VIỆC

NHỮNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN TIẾNG ANH THƯỜNG GẶP KHI ĐI XIN VIỆC

những câu hỏi tiếng anh thường gặp khi đi phỏng vấn và cách trả lời hay giúp bạn tự tin khi đi phỏng vấn, hãy chinh phục các nhà tuyển dụng bằng sự tự tin và khả năng nói tiếng anh của mình nào. đây là tổng hợp những câu hỏi thường gặp khi đi phỏng vấn

10 Đọc thêm

TRẮC NGHIỆM FORM BW80

TRẮC NGHIỆM FORM BW80

form, Form, download answer sheet, tờ trả lời, tờ trả lời, tớ trả lời, trả lời anh vẫn 80 câu, khoanh tròn tiếng anh 80 câu, tiếng anh, tiếng anh khoanh tròn, trắc nghiệm tiếng anh, trắc nghiệm 80 câu

1 Đọc thêm

PHONG VAN TONG HOP VÀO NGÂN HÀNG 2

PHONG VAN TONG HOP VÀO NGÂN HÀNG 2

phỏng vấn×kỹ năng phỏng vấn× cách trả lời phỏng vấn× Từ khóa bao cao thuc tap tong hop tai ngan hangtổng quan ngành ngân hàng 2011tổng kết ngành ngân hàng 2011câu hỏi phỏng vấn tiếng anh vào ngân hàngphỏng vấn xin việc vào ngân hàngcác câu hỏi phỏng vấn tuyển dụng vào ngân hàngnhững câu hỏi phỏng vấn tiếng anh vào ngân hàngphỏng vấn tiếng anh vào ngân hàngphỏng vấn tổng giám đốc ngân hàngthực tập tổng hợp tại ngân hàng tiên phong

22 Đọc thêm

PHƯƠNG PHÁP GÂY HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC TIẾNG ANH

PHƯƠNG PHÁP GÂY HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC TIẾNG ANH

PHƯƠNG PHÁP GÂY HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC TIẾNG ANH Trên cơ sở phương pháp dạy học chung, thì trong đề tài này còn nêu ra các thủ thuật dạy mới mang tính đặc trưng, nhằm tháo gỡ khó khăn, đáp ứng yêu cầu Tiếng Anh giao tiếp trong thời đại mở cửa, các thủ thuật được đưa ra có ví dụ minh họa kèm theo, để tiện cho giáo viên lựa chọn và áp dụng. Thủ thuật được tiến hành ở tất cả các bước của các tiết dạy, nhưng trong đề tài này không nhằm đưa ra một ví dụ cho cả một tiết dạy.
Xem thêm

26 Đọc thêm

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BV CHỢ RẪY NỘI SOI

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BV CHỢ RẪY NỘI SOI

NỘI SOI ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA BẰNGPHƯƠNG PHÁP CHÍCH XƠ HÓABs. Ngô Phương Minh ThuậnĐại cương- Cấp cứu xuất huyết tiêu hóa trên do loét là một vấn đề phổ biến.- Các biện pháp điều trị bằng thuốc ít có giá trị cầm máu thực sự, một số lớn BNvẫn phải được phẫu thuật cấp cứu để ổn định tình trạng xuất huyết.- Nội soi chẩn đoán và điều trị là một phương pháp hiệu quả trong điều trị xuấthuyết tiêu hóa do loét.- Thủ thuật chích cầm máu ổ loét qua nội soi với dung dịch Epinephrine 1/10000 vàdung dịch mặn ưu trương NaCl 3% đã được chọn nhờ vào tính đơn giản,hiệu quả, ít biếnchứng và chi phí thấp trong điều trị xuất huyết tiêu hóa do loét.Cơ chế tác dụngTác dụng sớm:- Chèn ép: Lượng dịch vào khối niêm mạc gây ra một khối choán chỗ trong mô,tạo hiệu quả chèn ép xung quanh, góp phần giảm lượng máu đến và chảy ra ngoài mạch.- Co mạch: Epinphrine có tác dụng co mạch tại chỗ, làm giảm từ 30-75% lượngmáu đến khu vực. Tác dụng này kéo dài khoảng 2 giờ và có thể kiểm chứng được bằngmắt qua sự thay đổi màu sắc niêm mạc sau khi tiêm. Ngoài ra, Epinephrine còn giúp kíchthích ngưng tập tiểu cầu.Tác dụng trễ:- Xơ hóa: tác dụng này xảy ra chậm và từ từ.Chỉ định- Các bệnh nhân với chẩn đoán xuất huyết tiêu hóa trên không do vở dãn tĩnhmạch thực quản:+ Tổn thương có xuất huyết đang tiến triển.+ Tổn thương có dấu hiệu đe dọa tái xuất huyết.- Áp dụng bảng phân loại của Forrest để chỉ định chích cầm máu.IAMáu phun thành tiaMáu từ động mạch
Xem thêm

39 Đọc thêm

Đề thi kỹ năng đọc Tiếng Anh Cao học

ĐỀ THI KỸ NĂNG ĐỌC TIẾNG ANH CAO HỌC

Đề thi đọc hiểu tiếng anh cao học được thiết kế theo định dạng đề thi mới do bộ Giáo dục và đào tạo ban hành 11.3.2015 nhằm đánh giá năng lực sử dụng tiếng anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Cấu trúc đề thi đọc: 60 phút, bao gồm thời gian chuyển các phương án đã chọn sang phiếu trả lời. 4 bài đọc, 40 câu hỏi nhiều lựa chọn

6 Đọc thêm

effortless english - a kiss -Mini story A

EFFORTLESS ENGLISH - A KISS -MINI STORY A

Effortless English là một phương pháp học tiếng Anh hiện đại và nổi tiếng, được hàng triệu người trên thế giới tin tưởng. Và những đối tượng phù hợp với phương pháp Effortless English là: những người đã bị “mất gốc tiếng Anh”, những người đã học tiếng Anh lâu, những người đọc hiểu tốt nhưng không Nghe, Nói được (Vốn từ > 1000 từ) và những đối tượng đã có căn bản tốt, muốn học Effortless English để hoàn thiện kĩ năng Nghe Nói. Với vốn từ không nhiều, hẳn nhiều bạn chưa thể nghe hết được những nội dung trong phần Mini story ( phần nghe hỏi và trả lời) để có thể học được hiệu quả. Sau đây là phần A kiss Mini story A của bài 2 trong giáo trình : A kiss
Xem thêm

2 Đọc thêm

effortless english day of the dead mini story

EFFORTLESS ENGLISH DAY OF THE DEAD MINI STORY

Effortless English là một phương pháp học tiếng Anh hiện đại và nổi tiếng, được hàng triệu người trên thế giới tin tưởng. Và những đối tượng phù hợp với phương pháp Effortless English là: những người đã bị “mất gốc tiếng Anh”, những người đã học tiếng Anh lâu, những người đọc hiểu tốt nhưng không Nghe, Nói được (Vốn từ > 1000 từ) và những đối tượng đã có căn bản tốt, muốn học Effortless English để hoàn thiện kĩ năng Nghe Nói. Với vốn từ không nhiều, hẳn nhiều bạn chưa thể nghe hết được những nội dung trong phần Mini story ( phần nghe hỏi và trả lời) để có thể học được hiệu quả. Sau đây là phần Mini story của bài 1 trong giáo trình : Day of the dead.
Xem thêm

6 Đọc thêm

bai thuc hanh tin cntt co ban

bai thuc hanh tin cntt co ban

Một vài thủ thuật hữu ích trong Word sẽ là những kinh nghiệm hay để bạn bỏ túi, qua đó, giúp bạn có thể biết được những kiến thức sử dụng Word đơn giản, vận dụng những kiến thức đó để hỗ trợ cho việc học và làm việc đạt được kết quả cao hơn. Hi vọng với những chia sẽ thủ thuật hữu ích trên Microsoft Word, các bạn sẽ cảm thấy dễ dàng hơn trong việc tiếp cận và sử dụng các tính năng, công cụ và tiện ích mà Word đem lại nhằm hỗ trợ việc soạn thảo văn bản được nhanh chóng và dễ dàng.
Xem thêm

Đọc thêm

BÀI TẬP MÔN TIẾNG ANH LỚP 11 (50)

BÀI TẬP MÔN TIẾNG ANH LỚP 11 (50)

BÀI TẬP TỰ LUẬN TIẾNG ANH LỚP 11 UNIT 3 APARTYI.Đọc đoạn văn sau rồi trả lời các câu hỏi sau bài đọc.BIRTHDAY PARTYA birthday party is a celeberation that occurs to celebrate the birth of the person beinghonored. The birthday party is the most celebrated event in the world. While a child'sparty is usually at home and consists of soft drinks and sweet foods as well as savory,adults' often take place in clubs with a butter of savory food and alcohol.In Western culture, particularly in the United States, birthday parties are oftenaccompanied by colourful decorations. A traditional birthday cake is often served withcandles that are to be blown out after a "birthday wish" has been made. This wish isusually kept secret, and represents some desire for the time between the current birthdayand the next. While the birthday cake is brought to the table, the song "Happy Birthday"is generally sung. A birthday party may be an event planned carefully through a specialagency or through a party service.A HOUSE-WARMING PARTYA house-warming party is held on the occasion of moving into a new residence. It is anoccasion for the hosts to represent their new home to their friends, and sometimes forfriends to give gifts to furnish the new home. House-warming parties are generallyinformal; usually there are no planned activities besides a possible tour.AN OFFICE PARTYOffice parties are events held by corporations or businesses often either at the site ofthe business or in high class venues. These celebrations can coincide with some changethe business is making, or the undertaking of a new enterprise that the business wantssupport or publicity for. Office parties are also credited with boosting the general moraleof those employed at the business. This can result in better temperament in the workplaceand higher productivity.A DANCE PARTYA dance party is an event where the main theme of the party involves in loud musicand dance. Conversation is not an integral part of these parties as those who attendexpress themselves through their physical movements.
Xem thêm

4 Đọc thêm

50 bộ đề thi HSG anh 9

50 BỘ ĐỀ THI HSG ANH 9

Bộ đề thi HSG anh lớp 9.Giúp củng cố kiến thức nâng cao về tiếng anh với các dạng bài tập như trắc nghiêm, trả lời câu hỏi, điền vào ô trống,tìm lỗi sai, chia động từ,..trong các bộ đề thi và đáp án trong các kì thi HSG.

234 Đọc thêm

Câu hỏi trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh ( câu hỏi mẫu và câu trả lời mẫu)

CÂU HỎI TRẢ LỜI PHỎNG VẤN BẰNG TIẾNG ANH ( CÂU HỎI MẪU VÀ CÂU TRẢ LỜI MẪU)

Câu hỏi phỏng vấn bằng tiếng Anh phổ biến, đính kèm câu trả lời mẫu ( câu trả lời ngắn và dài).1. Tell me a little about yourself.You should take this opportunity to show your communication skills by speaking clearly and concisely in an organized manner. Because there is no right or wrong answer for this question, it is important to appear friendly.Short AnswersI attended MIT where I majored in Electrical Engineering. My hobbies include basketball, reading novels, and hiking.I grew up in Korea and studied accounting. I worked at an accounting firm for two years and I enjoy bicycling and jogging.I’m an easy going person that works well with everyone. I enjoy being around different types of people and I like to always challenge myself to improve at everything I do.I’m a hard worker and I like to take on a variety of challenges. I like pets, and in my spare time, I like to relax and read the newspaper.I’ve always liked being balanced. When I work, I want to work hard. And outside of work, I like to engage in my personal activities such as golfing and fishing.Long AnswerI went to the University of Washington and majored in English Literature. I went to graduate school because I really enjoyed learning. Afterwards, I started my career at Boeing as a web content editor. I’ve been there for 3 years now. Although my emphasis is in writing, I like numbers. I think solving logic problems and riddles are quite fun. I also enjoy jogging, reading, and watching movies.There is no right or wrong answer for this question. Most important thing you should remember is how you deliver the message. The example above shows a short answer telling a little bit about the person. The answer went from education to career, and then to personal interests all in a smooth flow.
Xem thêm

78 Đọc thêm

Giúp học sinh nhận dạng các loại bài viết và cách viết các dạng bài viết đó trong giờ học viết ở Tiếng anh 9

GIÚP HỌC SINH NHẬN DẠNG CÁC LOẠI BÀI VIẾT VÀ CÁCH VIẾT CÁC DẠNG BÀI VIẾT ĐÓ TRONG GIỜ HỌC VIẾT Ở TIẾNG ANH 9

Từ tình hình thực tế giảng dạy Tiếng anh trong trường THCS, giáo viên có thể thấy rất nhiều hạn chế trong việc dạy viết cho học sinh, từ khâu lĩnh hội từ mới, ngữ liệu mới cho đến việc rèn luyện các kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ mới mà các em học. Để giúp các em dễ dàng tiếp cận các dạng bài viết, để cho học sinh có thể bắt tay viết một cách dễ dàng trong giờ học viết, từ đó tôi mạnh dạn đưa ra đề tài “ Giúp học sinh nhận dạng các loại bài viết và cách viết các dạng bài viết đó trong giờ học viết tiếng Anh 9”.Đây là sự kết hợp các phương pháp quan sát, nghiên cứu sản phẩm, nghiên cứu tài liệu, tổng kết kinh nghiệm để xác định và đề xuất những biện pháp, thủ thuật nhằm nâng cao chất lượng day Tiếng anh; Trên cơ sở những biện pháp đề xuất, lựa chọn những biện pháp cơ bản mấu chốt, tối ưu mà khả năng và điều kiện cho phép, tiến hành thực nghiệm, vận dụng phương pháp phù hợp cho từng bài, từng đối tượng học sinh để đi đến khẳng định tính đúng đắn của những biện pháp đó.
Xem thêm

43 Đọc thêm

THỦ THUẬT ĐỂ VIẾT MỘT BÀI LUẬN TIẾNG ANH

THỦ THUẬT ĐỂ VIẾT MỘT BÀI LUẬN TIẾNG ANH

Hướng dẫn cách viết luận tiếng anh hay và hiệu quả. Những cụm từ gợi ý để khẳng định ý kiến bản thân ở vấn đề nêu ra ở đề bài. Những cụm từ này thường sẽ được sử dụng ở phần mở bài hoặc kết bài.Một mở bài hay cần nêu ra được chủ đề, giới hạn chủ đề vào vấn đề của đề bài và nêu ra ý kiến của cá nhân. Đầu tiên, chúng ta cần xác định Chủ đề của đề bài là gì? Ở đây, bạn trực tiếp đưa ra quan điểm của mình, tức là hoặc đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc chỉ một phần đồng ý. Ở đây có lẽ cách chọn khôn ngoan nhất là “partly agreedisagree”. Tức là chỉ đồng ýkhông đồng ý một phần, vì rõ ràng tác động của máy tính lên đời sống con người vừa có những mặt tích cực vừa có những mặt tiêu cực. Chú ý: Bạn có thể thấy cách viết ở đây rất linh hoạt, sử dụng hiệu quả vốn từ ngữ, cấu trúc câu. Đoạn kết theo đúng những yêu cầu của một kết bài, vừa tóm tắt phần nội dung ở thân bài vừa khẳng định lại quan điểm đã nêu ở mở bài, đồng thời tạo cảm giác hoàn chỉnh cho một bài viết.
Xem thêm

25 Đọc thêm

CÂU HỎI VÀ CÁC CÁCH TRẢ LỜI PHỎNG VẤN TIẾNG ANH

CÂU HỎI VÀ CÁC CÁCH TRẢ LỜI PHỎNG VẤN TIẾNG ANH

size corporations. I also know that ABC Company is the leader in tax services in this area.That's why I'm excited to have the opportunity to join this company.Tôi đọc trên trang web của các anh rằng Công ty ABC cung cấp các dịch vụ kế toán cho các côngty quy mô vừa và nhỏ. Tôi cũng biết rằng Công ty ABC là đơn vị dẫn đầu trong các dịch vụ thuếtrong khu vực này. Đó là lý do tại sao tôi rất vui khi có cơ hội để gia nhập công ty này.Câu hỏi 65.What do you know about our product?Anh/chị biết gì về sản phẩm của chúng tôi?Do you know what our team is making?Anh/chị có biết đội chúng tôi đang làm gì không?(Các) cách trả lời.There isn't much information about your products yet, but I heard you are creating newtechnology to create a more secure database. I worked with databases most of my career andthe thought of more security really interested me.Không có nhiều thông tin về các sản phẩm của các anh, nhưng tôi nghe nói các anh đang tạo racông nghệ mới để tạo ra một cơ sở dữ liệu an toàn hơn. Tôi đã làm việc với các cơ sở dữ liệuhầu như trong suốt sự nghiệp của tôi và ý nghĩ về sự bảo mật hơn thực sự hấp dẫn tôi.I heard this company is creating a camera lens for deep sea photography. Because my majorwas in engineering and my hobby is photography, I believe this is the perfect position for me.Tôi nghe nói công ty này đang tạo ra một ống kính máy ảnh để chụp ảnh ở vùng biển sâu. Bởi vìngành chính của tôi là kỹ thuật và sở thích của tôi là chụp ảnh, tôi tin rằng đây là vị trí hoàn hảocho tôi.I hear this group has several functions. It has an incubation team that grows new ideas and ifthe product has potential a new product is formed. I also hear this group creates solutions forcompanies to entice them to buy more Microsoft products.Tôi nghe thấy đội này có một số nhiệm vụ. Đội có một nhóm phát triển những ý tưởng mới và nếusản phẩm này có tiềm năng thì một sản phẩm mới sẽ được hình thành. Tôi cũng nghe nóiđội này cũng tạo ra các giải pháp cho các công ty để lôi kéo họ mua nhiều sản phẩm của8Đăng ký học: 0962 60 8801 – 04 6260 3948
Xem thêm

28 Đọc thêm

Bộ câu hỏi và trả lời phỏng vấn xin việc bằng Tiếng Anh

BỘ CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN XIN VIỆC BẰNG TIẾNG ANH

Tập tài liệu “Bộ câu hỏi và trả lời phỏng vấn xin việc bằng Tiếng Anh” là nền tảng để Bạn vững bước vào cánh cửa của Nhà tuyển dụng, bởi lẽ trong sự phát triển toàn cầu hiện nay, những cuộc phỏng vấn bằng Tiếng Anh ở bất kì công ty nào cũng là bắt buộc và điều kiện tiên quyết. Trong tập tài liệu này, tôi đã tổng hợp các câu hỏi và câu trả lời tham khảo bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt với nhiều câu hỏi và câu trả lời ở nhiều dạng khác nhau, phù hợp với nhiều ngành nghề và yêu cầu riêng của từng ứng viên.
Xem thêm

95 Đọc thêm