ANH DONG VE CON TRUNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ANH DONG VE CON TRUNG":

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

c6 cac khoan vay:• Nguyen gia TSCD cu6i ky da khau hao het nhung vim con sCr d~ng: 44 063 271134• Nguyen gia TSCD cu6i ky cha thanh ly:• Cac cam ket ve vi~c mua, ban TSCD hcru hinh c6 gia tr! lcrn chua lhifc hien:9- Tang, giam tai san c6 d!nh thue tai chfnh:Khoan mucM3ym6c,thiet biNhil cii:a!._Nguyen gia_JSC:Dth!Je}C __S6 du dau nam·::J~~@tangtiid'&u :n~rTi: :: _______ :__ :____ :JQyMthuetaichfnht((dau_llalll +- ______ ______ :JQyMtang_khac ___________________________ _____ JQykfgiamtcr dau 11a111__ _ ___ ____ :_Jr~ l~iTSCD thuetai ch_fnh_______ __:_M[JC!I:JQy_k~_giarnkh~c.. _______ S6dl[cu§i~y _________________________________ ------·_____ 11, (;iatrLhaomon_IQy__k~------------------- ______ _S6 du dau nam----~Qyk~tang tiid'&uri~rTi:: ___________________ _:JOyMkh_~u_h_a_ot(I~~l1_1l~rn ______ .-_:_~Ql'Mtang_khac; __________________________________ _
Xem thêm

26 Đọc thêm

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và hiệu quả kinh tế của một số giống dong riềng tại huyện Tam Đường,Lai Châu

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MỘT SỐ GIỐNG DONG RIỀNG TẠI HUYỆN TAM ĐƯỜNG,LAI CHÂU

Tam Đường có nhiều loại cây lương thực và công nghiệp như: lúa, ngô, chè, cây ăn quả, dược liệu, dong riềng,... Từ nhiều năm nay bà con dân tộc có kinh nghiệm trồng và chế biến dong riềng, nó đã giúp nhiều hộ nông dân trong huyện thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Tuy nhiên, trong hai năm qua thì diện tích dong riềng bị giảm nghiêm trọng do sâu bệnh gây hại nhiều, năng suất chỉ đạt 42,4 tấnha (giảm 13,6 tấnha so với năm 2010). Nguyên nhân ban đầu được xác định là do thoái hóa giống, do bà con canh tác nhiều năm trên một diện tích đất, xử lý đất không tốt nên những loại vi khuẩn gây bệnh năm trước phát triển trở lại gây hại ở mức độ mạnh hơn. Để khắc phục tình trạng nêu trên và đưa cây dong riềng trở thành cây mũi nhọn của huyện Tam Đường, chúng tôi tiến hành xây dựng đề tài: “Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và hiệu quả kinh tế của một số giống dong riềng tại huyện Tam Đường – Lai Châu”. Thử nghiệm một số giống dong riềng tại Tam Đường Lai Châu, kết quả cho thấy: Tình hình sinh trưởng của các giống: giống DR3 10 có sức sinh trưởng cao nhất (9 điểm). Các dòng, giống dong riềng DR1 và DR212 sức sinh trưởng tốt (7 điểm) còn lại giống dong riềng địa phương có sức sinh trưởng khá (5 điểm).Giống DR212 là giống có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt, có năng suất tinh bột cao nhất trong các giống tham gia thí nghiệm. Đây là giống triển vọng đem lại hiệu quả kinh tế cho các hộ trồng dong riềng để sản xuất miến dong tại địa phương. Do có hàm lượng tinh bột cao nên sẽ giảm được các chi phí thu hoạch, xay xát, sơ chế,…để tạo sản phẩm là miến dong.
Xem thêm

50 Đọc thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA

5%Khd nang thanh loan hien hanh ding nhu khd nang thanh loan nhanh cua cOng tyla kha quan. COng ty luOn thanh loan cOng no dung ky han.Kha [tang sinh lOi cua COng ty:Giasach tai Mill diem 31/12 cna nam bao COd (On chit sO ham:300.000.000.000 dOng.NhCrng thay dOi ve von cOkhOng thay dOi+ CO phieu phO thOng.: 30.000.000 co phieu (menh gia 10.000 dOng/cO2. Batt eat) kit qua hoat thing san xuat kink &miltDan 1.1 link: VNI) &nig.Chi tieuKe hoach 2010Thuc hien 2010So sAnh(%)TII/KII43.208.145.196%

8 Đọc thêm

CON TRUNG UNG DUNG CON TRUNG UNG DUNG

CON TRUNG UNG DUNG CON TRUNG UNG DUNG

1. Mở đầuViệc sử dụng phương pháp sinh học nhằm đánh giá chất lượng nước ngày nay đãđược nhiều nước trên Thế giới quan tâm và áp dụng. Trong công tác quản lý, giámsát và quan trắc môi trường nước hiện nay, đánh giá chất lượng nước thông quaphương pháp sinh học đã khắc phục được một số hạn chế của phương pháp hóahọc như đòi hỏi các thiểt bị máy móc đắt tiền, hóa chất. Ưu điểm của quan trắcsinh học sẽ cung cấp các dẫn liệu về thời gian, tiện lợi trong sử dụng đặc biệt thânthiện với môi trường. Ngoài hệ thống tính điểm BMWP (của Việt Nam) và chỉ sốASPT đã được Nguyễn Xuân Quýnh (2000), Đặng Ngọc Thanh (2002) xây dựngvà điều chỉnh để tính toán cho phù hợp với đặc điểm khu hệ Động vật khôngxương sống cũng như điều kiện môi trường tự nhiên của nước ta thì hiện nay cácnước trên Thế giới như Anh, Pháp, Trung Quốc, Thái Lan… đang sử dụng phổbiến chỉ số EPT để đánh giá nhanh chất lượng nước tại các dòng chảy, nơi thủyvực rộng và có nhiều điểm quan trắc (Bode et al., 1995, 1997, 2002; Schmiedt etal., McGonigle J., 2000). Chỉ số EPT dựa trên mức độ chống chịu mức ô nhiễmthủy vực của các họ côn trùng ở nước thuộc bộ Phù du (Ephemeroptera), Cánhlông (Ephemeroptera) và Cánh úp (Plecoptera). Chúng là nhóm động vật khôngxương sống quan trọng trong thủy vực nước chảy ở nội địa (khe, suối); đặc biệtnhiều loài nhạy cảm vởi thay đổi môi trường sống và sự ô nhiễm, do vậy chúngcòn được biết tới như là vật chỉ thị sinh học tối ưu cho quan trắc chất lượng nước.Vì vậy, mục đích bài này giới thiệu phương pháp áp dụng chỉ số sinh học EPT đểđánh giá chất lượng nước tại các điểm cần khảo sát đánh giá chất lượng nước.2. Phương pháp nghiên cứu2.1.Phương pháp thu mẫuLựa chọn điểm thu mẫu phải nằm trong phạm vi rộng của thiên nhiên vàphải gắn với mục đích nghiên cứu. Việc lựa chọn các điểm lấy mẫu lànhằm xác định mức độ tác động và phạm vi của một hiện tượng ô nhiễm cụthể hoặc điểm nguồn của sự ô nhiễm đó.
Xem thêm

5 Đọc thêm

CÂU NÓI CỦA XUKHOMLINSKI

CÂU NÓI CỦA XUKHOMLINSKI

Nếu đứa trẻ cứ dửng dưng với những gì đang diễn ra trong trái tim người bạn nguoi anh em cua bo me minh hoac bat cu mot dong bao nao ma em gap neu dua tre khong biet doc trong mat nguo khac dieu dang xay ra trong trái tim người đó thì đứa trẻ chẳng bao giờ trở thành con nguoi chan chính Anh chi hay trinh bay y kien cua minh ve nhan dinh tren cua nha su pham xukhomlinski

2 Đọc thêm

SỰ KHÁC NHAU CƠ BẢN GIỮA TIẾNG ANH ANH VÀ ANH MỸ

SỰ KHÁC NHAU CƠ BẢN GIỮA TIẾNG ANH ANH VÀ ANH MỸ

Kẹo: Candy (M) – Sweets (A)Cửa hàng kẹo: Candy store (M) – Sweet shop (A)Toa xe lửa: car (M) – coach, carriage (A)Ngô: Corn (M) – Maize, Indian corn (A)Lúa mì: grain, wheat (M) – corn (A)Thị sảnh: City Hall (M) – Town Hall (A)Bánh quy: Cracker (M) – Biscuit (A)Đạo diễn điện ảnh: Director (M) – Producer (A). Chú ý: ở Mỹ, producer là giám đốc, chủrạp hát (ở Anh thì dùng manager, proprietor)Trung tâm doanh nghiệp thành phố: downtown (M) – city (A)Hiệu thuốc: Drugstore (M) – Chemist’s. Chemist’s shop (A)Thang máy: Elevator (M) – Lift (A)Xăng: Gas hay gasonline (M) – Petrol (A)Dầu hỏa: Kerosene (M) – Paraffin (A)Mùa thu: Fall (M) – Autumn (A)Tên (người): First name hay given name (M) – Christian name (A)Vỉa hè: Sidewalk (M) – Pavement (A)Đường sắt: Railroad (M) – Railway (A)Cửa hàng tự phục vụ: Supermarket (M) – Self-service shop (A).Sinh viên năm thứ nhất: Freshman (M) – First year student (A)Sinh viên năm thứ hai: Sophomore (M) – Second year student (A)Sinh viên năm thứ ba: Junior (M) – Third year student (A)Sinh viên năm cuối: Senior (M) – Last year student (A)
Xem thêm

2 Đọc thêm

So hop hội đồng và họp tổ chuyên môn

So hop hội đồng và họp tổ chuyên môn

đâ là muẫ sổ họp dung de hop chuyen mon va hop hoi dong khong can ghi vao tap nho 96 trang nhu truoc kia moi qui anh chi xem va dowload tai lieu ve co the giup ich cho minh nhieu hon.....................................................

Đọc thêm

KI ẾN TH ỨC C ƠB ẢN VÀ NH ỮNG D ẠNG ĐỀ THIV ỀBÀI SÓNG XUÂN QU ỲNH

KI ẾN TH ỨC C ƠB ẢN VÀ NH ỮNG D ẠNG ĐỀ THIV ỀBÀI SÓNG XUÂN QU ỲNH

Xuân QuỳnhĐáp án: http://thutrang.edu.vn/phan-tich-hinh-tuong-song-trongbai-tho-song-cua-xuan-quynhĐề 2: Đề bài : Cảm nhận của anh/ chị về đoạn thơ sau trong bàithơ Sóng của Xuân Quỳnh :Con sóng dưới lòng sâuCon sóng trên mặt nướcÔi con sóng nhớ bờNgày đêm không ngủ đượcLòng em nhớ đến anhCả trong mơ còn thứcĐáp án:http://thutrang.edu.vn/cam-nhan-doan-tho-con-song-duoilong-sau-ca-trong-mo-con-thucĐề 3 : Cảm nhận của em về hai đoạn thơ sau:Ta với mình, mình với taLòng ta sau trước mặn mà đinh ninhMình đi, mình lại nhớ mìnhNguồn bao nhiêu nước, nghĩa tình bấy nhiêu. ( Việt Bắc – Tố Hữu)Dẫu xuôi về phương bắcDẫu ngược về phương nam […]Đáp án :http://thutrang.edu.vn/bai-van-mau-cam-nhan-ve-haidoan-tho-trong-bai-song-xuan-quynh-va-viet-bac-to-huuĐề 4: Phân tích hai khổ thơ đầu bài thơ “Sóng” của nữ sĩ XuânQuỳnh.Đáp án:http://thutrang.edu.vn/phan-tich-hai-kho-tho-dau-bai-thosong-cua-nu-si-xuan-quynh-2Đề 5 : Đề bài : Anh (chị) hãy phát biểu cảm nhận của mình về haiđoạn thơ sau:“Nhớ gì như nhớ người yêuTrăng lên đầu núi, nắng chiều lưng nươngNhớ từng bản khói cùng sương
Xem thêm

9 Đọc thêm

BCTAI CHINH ĐA ĐUOC SOAT XET

BCTAI CHINH ĐA ĐUOC SOAT XET

.....Lqa chQn c6c chlnh sich k6 toen thlch hgp va 6p dung c6c chlnh sich dd mot cdch nh6t quan;Dua ra c5c x6t doSn va udc tlnh mot cich hqp ry ve than kong;Neu 16 chuen muc k6 to6n 6p dvng cho cong ty c6 dugc tuan thrl hay khong c6 nhong 3p dung sailech keng ygu can duqc cong b6 va giai thlch trong b6o c6o tei chlnh hay khong;Lap b6o aao tei chlnh ken ct sd ho;t dong lien tuc tru trudng hqp khong lhe gie dlnh rdng cong ty setiCp tuc hoat dong lien tuc; vaThidt ke va duy tri he th6ng ki€m so6t noi b0 mot cAch hi/u hieu cho muc dlch lap vateichlnh hqp li nhim han ch6 sais6t va gian lan.flnh bdy bao ceotrich nhiem dam bao ring cec sd s6ch k6 toan duqc ghi ch6p pnu hqp va luu gio dey) cua cong ty t?i bat ky thdi di6m neo va bao c6o taidi dd phan 6nh mot cech hqp li tlnh hito6n doanh nghiep Viet Nam c0ng nhu c6cchlnh duqc lap tu5n thi c6c Chuen mucBan Gdm d6c chiuquy dinh hien hanh kh6c vC k6 toen t?iViben tai sen cia Cdng ty va thwc hien nhong bien
Xem thêm

25 Đọc thêm

Một số giải pháp thu hút khách du lịch hàn quốc đến việt nam

MỘT SỐ GIẢI PHÁP THU HÚT KHÁCH DU LỊCH HÀN QUỐC ĐẾN VIỆT NAM

... tnrang du lich thi c~u du lich chinh 1a yeu du cua khach du l!ch ve hang h6a va djch V1, cung du l!ch la SlJ cung d.p sfm phAm du Hch cua cac nha kinh doanh du Jjch cho du khach V~y khach du 1jch... cuang thu hut khach Han Qu6c cua Du }ich Vi~t Nam den nam 2020 Nhfi·ng di~m m6'i va dong gop cita Lu~n van - Lu~n van da danh gia duqc thl,fc tr~mg thu hut khach Han QufJc cua Du lich Vi9t Nam. .. Han Qu6c cua Du lich Vi9t Nam den nam 2020 CHVONG CO SC) L YLUAN Vl~ BOAT DONG THU HUT KII!CH DU LlCH QUOC TE 1.1 Khai ni~m v~ khach du l!ch 1.1.1 Kluii nifm vJ kluich dulic!t Khach du 1jch la

102 Đọc thêm

TUYỂN TẬP ĐỀ BÀI VÀ BÀI VĂN THEO HƯỚNG MỞ TẬP 1

TUYỂN TẬP ĐỀ BÀI VÀ BÀI VĂN THEO HƯỚNG MỞ TẬP 1

xao doi theo buac chan em be cSp sach toi truang ngay khai giang,biSt khi chi6u ve, the' nao em be cung toi goc cay, cham chu tim giuatan la nhung dom sang vang. Qua bang dSy! Trong ban tay tha be, traibang nho xinh da ngot ngao toa huong...Tidt troi da sang dong. Timg dot gio lanh lam con nguoi phai colai trong chi6c ao Sm. Bang thi ngugc lai, cu nhan nha tha tung chiScla xu6ng nhu em be choi dem ngon tay. Nhung chiec la tu liic a trencanh da kieu hanh don luong gio lanh tir phuong Bac tran ve, tu thayminh kho se di r6i dut khoat but cu6ng ma nhe nhom roi xuong. Baynhieu la la bay nhieu ao cho Me dat dang ap ii nhung mam non. Saukhi coi bo tam ao dep ciia minh, bang chi con tarn than san siai voinhung canh khang khiu. Bang thu minh ngu ngon lanh trong tieng ruciia gio. Cu ngu ngon nhe bang, de xuan vS r6i vuon minh bimg day!...Mot giac dem ciia ta qua nhanh bao nhieu thi giac ngii dong ciia>ang cung chong h6t bSy nhieu. Moi nguoi deu mong cha cai thoi"khac thieng lieng khi mija xuan mang theo hi vong go ciia timg nha.Co be nhat trai bang hom nao xiing xinh trong bo quan ao moi, mangmot chij "Lpc" thSm do dan len cay. Co be yeu cay bang, be c6 thSycay bang dang vuan len hanh dien hay khong? Co day, vi ngay naoCO be cung ra day tam su voi cay bang, de mot ngay mimg ra reo vui:Cay bang c6 ch6i non r6i! Diing dSy, nha chii "Loc" ciia c6 be, bangdang khoe nhimg cai ch6i nho xiu day canh. Ciing nhu chung tachung kidn mot em be ra doi sau bao kho khan ciia nguoi me thoi.Cam giac vui strong nhe nhom nay, chang phai ai ciing dirge biet dau.Giii-a miia xuan ca dSt troi tran mot mau xanh ngoc bich, lam nen sacmau ay, bang cung gop phan.R6i nhiing hat mua phiin ISc rSc nhuong cho cho nang gat, congiong chilu. Co be rao riet chuan bi cho ki thi cu6i nam nen chSng maykhi den choi voi bang nira. Bang bu6n hiu. Nhirng choi non da khoe
Xem thêm

20 Đọc thêm

Mùa hè đến rực rỡ hoa phượng và tiếng ve kêu râm ran. Em hãy tả lại cảnh này và nói lên cảm tưởng của mình khi mùa hè đến

MÙA HÈ ĐẾN RỰC RỠ HOA PHƯỢNG VÀ TIẾNG VE KÊU RÂM RAN. EM HÃY TẢ LẠI CẢNH NÀY VÀ NÓI LÊN CẢM TƯỞNG CỦA MÌNH KHI MÙA HÈ ĐẾN

Khi hàng phượng cuối sân trường bắt đầu thắp lên những bông lửa đỏ và khi tiếng ve bắt đầu náo nức âm ran thì đó cũng là lúc một năm học sắp hoàn thành. Mùa hè đến! Đó là mùa của những cuộc chia ly và cũng là mùa của những kỳ thi quan trọng đối với những cô cậu học trò. Sáng nay, sân trường đã rụng đầy những cánh phượng màu đỏ thắm. Hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng lan toả trong một không gian rộng lớn.Trường tôi trồng nhiều hoa phượng. Hàng phượng chạyvòng quanh khắp cả sân trường. Thú thực mới đầu chúng tôi không thích lắm. Ai lại trồng nhiều phượng như thế bao giờ. Nhưng giờ đây mới thấy người đi trước có một cái nhìn đầy nghệ thuật. Phượng nở đỏ như một dải lụa thắm chạy vòng quanh. Nếu nhìn từ xa vào nhà hoa nở, ai cũng ngỡ rằng ngôi trường đang tưng bừng trong ngày hội với hàng chục băng rôn hồng kỳ đỏ thắm. Nhưng không chỉ có phượng. Gọi hè về còn có những tiếng ve. Từ cuối tháng tư ve đã bắt đầu dạo khúc nhạc mùa hè. Sang tháng năm ve kêu ồn ã liên hồi hầu như không bao giờ ngớt. Nghĩ cũng cứ lạ, loài ve chẳng biết tụi học trò buồn hay vui nhưng cứ suốt ngày dạo nên những bản đàn rộn rã của tuổi thơ khiến tụi tôi xôn xao lắm. Loài ve lạ lắm! Có con dốc hết sức mình ca hát đến chết mới thôi. Lúc chết cân vẫn còn bám chặt lấy thân cây tỏ vẻ lưu luyến lắm. Nhưng cũng phải nói thật lòng, mỗi lần phượng nở mỗi lần ve kêu tôi lại thấy buồn buồn. Dù biết nó đánh dấu một bước trưởng thành trên con đường học vấn nhưng nghĩ đến cảnh xa trường, xa thầy, xa bạn tôi lại thấy nao nao. Các anh chị cuối cấp lại còn lo lắng hơn vì đó là lúc bước vào những kỳ thi quan trọng. Đổi lại nỗi buồn hoa phưượng, tôi bước vào những ngày hè bổ ích bên họ hàng và người thân. Thời gian cứ thế trôi đi, mùa hè sẽ lại qua, rồi lại đến năm học mới. Và sau đó dù biết sẽ rất buồn nhưng tôi lại mong gặp màu hoa phượng, lại mong đón những tiếng ve và để lại bước vào những ngày hè.  loigiaihay.com
Xem thêm

1 Đọc thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN

ftdngthudgWdng chtng klodn la diAu khdne rdnh kldi. cia ce chi,ng khoen ren rhi rrodn;duqc quyiit dinh bdi nniAu yiiu t6. ci6 ce biiin dong cc Oi ld do cung - cdu c6 ptri6ultinh hinh kinh t6 - xa hoi hay ss tlay d6i quy dinh ph6p hat va ch(rng kho6n,t6i6u6n licnanhd dAu tu. C6ng ry cd phin Thny dien Humg Sm dE chn rrQng c6ng b6th6nglh d6i vdi tly be chrtng kho6n Nhe nudc, Sd gim dich chrrng kho6n id NOi vdmot sil dm vi liCn qum kh6c nhim giip kh6ch hdng vA nhi itiu tu c6 nhtug th6ng tindn cAy vd chinh*c6c hoat dongcuCOng ty.rii rothAc niu rhi6n bi, dich hAa... do rhi€n nhien gay ra ld nhtng rti rokhang n6u xdy m sc gay thier hi ldn va rdi sin. mn nguiri vi rinh htih hoatty.
Xem thêm

13 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CÂY TRỒNG XEN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA DONG RIỀNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN.

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CÂY TRỒNG XEN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA DONG RIỀNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN.

Dong riềng là cây trồng tăng thu nhập cho nông dân tại một số vùng đặc thùnhư nơi đất khô hạn, đất dốc, khí hậu lạnh như Bắc Kạn, Mộc Châu, Sơn La,Hòa Bình cụ thể như sau:Bắc Kạn có diện tích trồng dong riềng năm 2012 là 1800 ha, năm 2013là 2940 ha tập trung ở các huyện Ba Bể, Na Rì, Chợ Đồn, Bạch Thông, PácNặm. Năm 2013, theo kế hoạch ban đầu của tỉnh là 2100 ha, nhưng diện tíchtrồng thực tế đã lên tới 2943 ha, tăng 40% về diện tích so với chỉ tiêu ban đầuđưa ra, sản lượng đạt gần 175000 tấn đặt ra áp lực lớn trong công tác tiêu thụdong riềng. Đứng trước tình hình đó, tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo các cấp, cácngành tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất khuyến khích các tổ chức, cá nhân mởdoanh nghiệp, hợp tác xã, thành lập, xây dựng cơ sở chế biến tinh bột, tổ chức10những chuyến tham quan học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật từ địa phương cókinh nghiệm về sản xuất, chế biến dong riềng. Năm 2014, tỉnh xây dựng kếhoạch trồng với diện tích 1700 ha để phù hợp với công suất chế biến của cáccơ sở sản xuất, chế biến (Phương Thảo, 2014)[8].Tại xã Nà Tấu, huyện Điện Biên dong riềng đã trở thành cây mũi nhọncủa nông dân nơi đây với diện tích có trên 500 ha. Khoảng 3 – 4 năm trở lạiđây, diện tích và sản lượng cây dong riềng tươi giúp nông dân cho thu nhậpcao hơn 2 lần so với cây trồng khác nên bà con rất hào hứng (Thanh Tâm,2014)[9].Xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, cây dong riềng đang ngàycàng mở rộng thêm diện tích, trở thành một trong 3 loại cây hàng hóa mũinhọn xóa đói, giảm nghèo riềng ở vùng cao. Khoảng 3 – 4 năm lại đây, việctiêu thụ dong ổn định, lượng củ thu hoạch đến đâu tiêu thụ đến đó. Toàn xãtrồng khoảng 300 ha, năng suất ước đạt từ 35 – 40 tấn/ha, sản lượng ước đạt11000 tấn. Từ hiệu quả kinh tế mà cây dong riềng mang lại ta thấy cây trồng
Xem thêm

83 Đọc thêm

Ý NGHĨA NHAN ĐỀ ĐOẠN TRÍCH "NGƯỜI CẦM QUYỀN KHÔI PHỤC UY QUYỀN"

Ý NGHĨA NHAN ĐỀ ĐOẠN TRÍCH "NGƯỜI CẦM QUYỀN KHÔI PHỤC UY QUYỀN"

Trong đợt bồi dưỡng thay sách, tôi đã trực tiếp nghe GS Phùng Văn Tửu nói ai là người cầm quyền và khôi phục uy quyền như thế nào. Tôi nghe biết vậy nhưng cảm thấy lời GS không thuyết phục cho lắm. Chính GS viết trong sách GV nâng cao rằng: “Thực ra, nguyên văn tiêu đề bằng tiếng Pháp “ L’Autorité reprend ses droits” không có nghĩa thật sát là “ Người cầm quyền khôi phục uy quyền”. Autorité ( uy quyền, quyền lực, chính quyền), reprend ( lấy lại)… ses droits ( các quyền của mình). Autorité thường chỉ có nghĩa là nhà cầm quyền hay nhà chức trách khi được dùng ở số nhiều ( les autorités)”. ( trang 148 SGV Ngữ văn 11 nâng cao tập hai, nhà xuất bản Giáo dục, 2007). Cứ coi như cần dịch ra tiếng Việt là : Quyền lực lấy lại các quyền của mình. Vậy thì ai là đại diện cho quyền lực? Quyền lực đó là quyền lực nào? - Ông thị trưởng Ma đơ len ( tức Giăng Van giăng). - Tên mật thám Gia ve. Như vậy cả hai đều có thể là biểu tượng của Quyền lực, đại diện Quyền lực. Việc lấy lại quyền lực của mình diễn ra như thế nào? Có thể nói với cả hai nhân vật, đều có sự lấy lại các quyền của mình. Nhưng để cho nhân vật nào lấy lại các quyền hợp lí hơn? 1. Nhân vật ông thị trưởng Ông thị trưởng bị Gia ve phát hiện là tên tù khổ sai, đã mất các quyền của mình. Ông chịu nhún nhường tên mật thám, thưa gửi hắn. Khi Phăng tin bị chết, ông đã lấy thanh giường sắt và yêu cầu Gia ve không được quấy rầy ông. Quyền lực được lấy lại. Nhưng sau đó thì sao? Khi đã làm mọi việc cần thiết với người chết. “ Rồi ông đứng dậy, quay về phía Gia ve và nói : - Giờ thì tôi thuộc về anh”. Vậy thì quyền lực thị trưởng được lấy lại chốc lát, và bây giờ ông Ma đơ len lại thuộc về tên mật thám Gia ve. Ông lại mất các quyền. Như thế thì chính xác nội dung của phần này phải là : Ông thị trưởng bị mất quyền lực, ông lấy lại quyền lực chốc lát, rồi lại mất quyền lực. GS Phùng Văn Tửu giải thích rằng “ Phần đầu là Giăng Van giăng chưa mất hết uy quyền ( của một ông thị trưởng); phần thứ hai là Giăng Van giăng đã mất hết uy quyền trước tên mật thám Gia ve; phần cuối là Giăng Van giăng “khôi phục uy quyền” của mình” ( trang 149 sách GV nâng cao đã dẫn). Rõ ràng nhận xét của GS Tửu không chính xác ở hai điểm: - Nếu coi quyền lực là quyền của ông thị trưởng thì ngay từ đầu khi Gia ve xuất hiện, Giăng Van giăng đã mất hết quyền lực rồi. Ông đã biết là hắn đến bắt mình với thân phận là một tù khổ sai chứ không phải bắt “ông thị trưởng” cấp trên của hắn. Chỉ có Phăng tin mới tin là ông Ma đơ len vẫn là thị trưởng. - Nếu Giăng Van giăng “khôi phục uy quyền” thị trưởng của mình thì chỉ khôi phục trong chốc lát, rồi ông lại bị mất uy quyền, lại là người tù phục tùng sự truy bắt của Gia ve. “Giờ thì tôi thuộc về anh” là bằng chứng hiển nhiên của sự mất quyền. 2. Nhân vật Gia ve Gia ve cũng là một đại diện quyền lực ( tất nhiên xét về vị trí thì hắn thấp hơn ông thị trưởng nhiều). Trước đây hắn nghi ngờ ông thị trưởng, nhưng hắn vẫn phải phục tùng. Còn bây giờ, hắn biết đích xác “ Chỉ có một tên kẻ cắp, một tên kẻ cướp, một tên tù khổ sai là Giăng Van giăng!” ( Lời Gia ve). Hắn lấy lại quyền của một tên mật thám, một con thú săn mồi. Hắn quát tháo, xưng hô mày tao, như một con thú “man rợ và điên cuồng”, hắn giết chết Phăng tin. Và cuối cùng hắn cũng bắt được Giăng Van giăng. Chính vì Gia ve lấy lại quyền của mật thám mà y đã giết chết người đàn bà khốn khổ. Y lấy quyền của kẻ truy bắt. Nhưng dù có quyền đó, y hung hăng, hống hách, mà vẫn run sợ trước người bị truy đuổi. Kẻ Ác vẫn sợ hãi người Thiện. Như vậy suốt phần trích này khá thống nhất về nội dung “lấy lại các quyền” của Gia ve. Để cho Gia ve, kẻ ác lấy lại quyền, và khi quyền trong tay kẻ ác, hắn đã giết chết người đàn bà khốn khổ, lương thiện với khát vọng cháy bỏng là được gặp lại con. Như vậy quyền lực trong tay kẻ Ác là vô cùng nguy hiểm. Chính ở đây, nhà văn Vích to Huy gô đã cảnh báo nhân loại : Đừng bao giờ để quyền lực vào tay kẻ Ác. Vấn đề trọng tâm của đoạn trích này là tính cách dã thú của Gia ve, và lòng yêu thương của Giăng Van giăng. Gia ve đã giết Phăng tin, còn Giăng Van giăng thì đã làm mọi chuyện để “ gương mặt Phăng tin sáng rỡ lên một cách lạ thường”. Ai là người cầm quyền lấy lại các quyền chỉ là một vấn đề nhỏ. Nhưng thiết nghĩ chỉ có ông thị trưởng lấy lại các quyền không thuyết phục bằng Gia ve lấy lại các quyền như trên đã phân tích. 3. Cả hai nhân vật Gia ve và ông thị trưởng Cũng còn một khả năng khác nữa là ở đây có hai quyền lực lấy lại các quyền của mình nếu chúng ta không xét một cách cặn kẽ quyền lực của ông thị trưởng mất quyền, khôi phục, (lại mất quyền), mà xét theo quyền của cái Ác và quyền của cái Thiện. Một là Gia ve, quyền lực của cái Ác, khi lấy lại các quyền của mình, hắn đã khủng bố bằng gào thét, quát tháo, giết người, bắt bớ. Hai là Giăng Van giăng, quyền lực của cái Thiện, mất quyền thị trưởng nhưng kiên quyết lấy lại quyền yêu thương chân chính của con người. Ông đã bắt Gia ve phải chùn tay, phải run sợ để ông thực hiện quyền yêu thương, chăm sóc cho một người phụ nữ bất hạnh, một người mẹ hi sinh tất cả cho con gái. Hai quyền lực lấy lại các quyền với các mục đích và hậu quả hoàn toàn đối lập. Nhà văn vừa tố cáo, lên án quyền của cái Ác, vừa khẳng định, ca ngợi quyền của cái Thiện. Có phải vì thế chăng mà nhà văn không đặt tên gọi cụ thể cho phần này ( trong khi nếu muốn, có thể viết rõ Gia ve hoặc Giăng Van giăng lấy lại các quyền của mình). Có lẽ nên nghiêng về khả năng cuối cùng này. Đặt trong sự tương phản giữa quyền của cái Ác và quyền của cái Thiện, người đọc càng thấy rõ tinh thần nhân đạo của V. Huy gô. 30/3/2011
Xem thêm

2 Đọc thêm

Con trung nong nghiep nguyen duc khiem 1

CON TRUNG NONG NGHIEP NGUYEN DUC KHIEM 1

Chương IKHÁI NIEM VÊ CÔN TRÙNG HC1. ðnh nghĩa môn Côn trùng nông nghiepCôn trùng nông nghiep là môn hc cung câp cho sinh viên nhng kiên thc cơ bnvê lp côn trùng, vê nhng loài côn trùng có hi cho sn xuât nông nghiep, vê nhngcôn trùng có ích cân bo ve, nhng bien pháp nham gim thieu s mât mát do sâu higây ra nhưng bo ve ñưc ña dng sinh vat trong he sinh thái, không gây ô nhiem nôngsn và môi trưng sông.2. V trí phân loi và ñac ñiem ca lp côn trùngCôn trùng là ñong vat không xương sông. Lp Côn trùng có tên khoa hc là Insectahay Hexapoda, thuoc ngành Tiêt túc Arthropoda.Hình 1.1. Câu to cơ the châu châu1. ðâu; 2. Ngc; 3. B ng; 4. Râu ñâu; 5. Mat kép; 6. Mat ñơn; 7. Mieng; 8. Ngctrưc; 9. Ngc gia; 10. Ngc sau; 11. Chân trưc; 12. Chân gia; 13. Cánh trưc; 14.Cánh sau; 15. Chân sau; 16. Lo thính giác; 17. Lo th; 18. Lông ñuôi; 19. Bo phansinh d c ngoài(theo Frost)Côn trùng có nhng ñac ñiem chung sau ñây: Cơ the chia ra 3 phân rõ ret là ñâu, ngc và b ng (Hình 1.1). ðâu có 1 ñôi râu ñâu, mieng, 1 ñôi mat kép và 23 mat ñơn (mot sô loài không có matñơn). Ngc có 3 ñôt, moi ñôt có 1 ñôi chân ngc và thi kỳ trưng thành có the có 2 ñôicánh. Lo sinh d c và lo hau môn nam cuôi b ng. Da làm chc năng ca bo xương ngoài (Hình 1.2). Hô hâp bang he thông khí qun. Trong quá trình sinh trưng phát d c có biên thái bên trong và bên ngoài.Trưng ði hc Nông nghiep Hà Noi Giáo trình Côn trùng nông nghiep 5Hình 1.2. So sánh bo xương trong và bo xương ngoài1. Bo xương trong ca ñong vat có xương sông2. Bo xương ngoài ca côn trùng(theo Chu Nghiêu)3. Nguôn gôc tiên hoá ca lp côn trùngVê nguôn gôc ca lp côn trùng có nhiêu ý kiên khác nhau. Handlirsch cho rang côntrùng co xưa tiên hoá t lp tam diep (Trilobita). Các hc gi Hancea, Carpenter,Crampton cho rang côn trùng tiên hoá t lp giáp xác (Crustacea). Các hc gi Brauer,Packard, Tyllygard và Imms li cho rang côn trùng tiên hoá t lp ña túc (Myriapoda).Như vay, côn trùng tiên hoá t 1 lp nào ñó trong ngành tiêt túc (Arthropoda), có thelà ñong vat sông trên cn (Myriapoda), có the sông dưi nưc (Trilobita, Crustacea),to tiên ca côn trùng ñêu có mieng nhai, kieu mieng nhai côn trùng là nguyên thu4nhât, t ñó mi biên ñoi thành các kieu mieng khác, bo máy tiêu hoá kieu tiêu hoá thcăn ran là nguyên thu4 nhât, cánh mi xuât hien lp côn trùng và không phi t chiph ca ñôt cơ the phân ngc biên ñoi thành.Côn trùng có sô loài và sô cá the tng loài nhiêu, phân bô rong bi vì chúng cónhng ưu thê hơn các ñong vat khác: (1) Cơ the côn trùng ñưc bao bc mot lp da cócâu to ñac biet, giúp cho chúng có the thích nghi vi nhng ñiêu kien khac nghiet cangoi cnh. (2) Chúng có cánh nên có the bay ñe tìm kiêm thc ăn, tìm ñôi giao phôi,chn la nơi ñ trng và tìm nơi sinh sông tôt nhât, có the di cư và m rong vùng phânbô de dàng. Do có cánh nên côn trùng ñã tiên bo vưt xa to tiên ca chúng, làm chochúng chiêm ưu thê trong cnh tranh sinh tôn và hình thành các loài mi, khiên cho sôloài nhiêu, chiêm ưu thê trong sinh quân. (3) Cơ the côn trùng bé nh, khiên cho chúngcó the an náu mi nơi, vi mot lưng thc ăn ít i cũng ñ ñe hoàn thành mot thê hevà sinh ra thê he sau. Nhng nghiên cu hoá thch cho thây côn trùng ñã xuât hien trênmat ñât cách ñây hơn 300 trieu năm, tri qua thi kỳ băng hà, nhng ñong vat có kíchthưc ln như khong long b% tiet chng, còn côn trùng li tôn ti và phát trien. (4) Côntrùng có sc sinh sn ln và vòng ñi ngan, có loài như rep muoi (h Aphididae) vòngñi ch 57 ngày. Vì vay sc tăng mat ño cao. (5) Côn trùng có sc sông và kh năngthích nghi cao vi nhng biên ñoi ca ñiêu kien ngoi cnh, khiên cho chúng vưt xacác loài khác trong gii ñong vat vê tính ña dng.4. Vai trò ca côn trùng ñôi vi t nhiên và con ngưi4.1. Vi t nhiênCôn trùng là lp ñong vat có sô loài nhiêu nhât. ðên nay ñã biêt khong trên 1,5trieu loài côn trùng, chiêm ñên 34 sô loài ñã ñưc ghi nhan ca 60 lp thuoc gii ñongTrưng ði hc Nông nghiep Hà Noi Giáo trình Côn trùng nông nghiep 6vat. Sô lưng cá the moi loài cũng rât ln. Thí d , 1 to kiên ưc tính 50 vn con, 1 toong ln khong 8 vn con. Vì le ñó côn trùng có vai trò quan trng sô mot trong ñadng sinh hc và trong cân bang sinh hc ca moi he sinh thái.Côn trùng th phân cho khong 85% sô loài thc vat hien hoa kho t (thc vat cóhoa và bâu nh% ñe lo ra ngoài). Vì vay, ngưi ta cho rang s phát sinh lp côn trùngtrên mat ñât ñã làm xuât hien sau ñó nhng thc vat hien hoa kho t. Côn trùng lànguyên nhân làm ña dng màu sac và hương thơm ca các loài hoa trên trái ñât.Côn trùng ăn nhng thc ăn khác nhau có nguôn gôc thc vat, ñong vat, xác chêtñong vat, phân ñong vat, tàn dư thc vat, nên moi loài tham gia mot khâu trong tuânhoàn vat chât trong t nhiên. Chúng ñưc coi là ñoi quân ve sinh thiên nhiên mi nơi,to ño màu m5 cho ñât, tăng tính bên vng ca he sinh thái.4.2.Vi con ngưiMot sô loài côn trùng ăn thc vat gây hi cho cây trông, nh hưng ñên năng suât,pham chât nông sn, gây ton thât kinh tê ñáng ke cho nông dân. Nhng loài này gi làsâu hi cây trông. Sâu hi thưng làm gim 510% năng suât, sn lưng cây trông. Khichúng phát sinh vi sô lưng ln có the gây thiet hi nghiêm trng, buoc ngưi nôngdân phi phòng chông, nên không nhng làm tôn kém tiên ca mà các thuôc tr sâucòn làm ô nhiem môi trưng sông, ñe li dư lưng chât ñoc trong nông sn và làm mâtcân bang sinh hc trong t nhiên.6 nưc ta ñã xy ra nhiêu d%ch sâu hi trong 50 năm qua. Thi kỳ 19611970, d%chbenh vius lúa vàng l i do b rây xanh ñuôi ñen (Nephotettix spp.) là môi gii truyênbenh ñã xy ra khap các tnh miên bac (như Lng Sơn, Sơn Tây, Thái Nguyên, BacNinh, Bac Giang, Hà Giang, Hưng Yên, Hi Phòng, Thái Bình, Nam ð%nh, Hà Nam,Thanh Hoá...). Benh ñã gây hi nghiêm trng hàng ch c vn ha. Thi kỳ 19711975,d%ch sâu năn (Pachydiplosis oryzae) xy ra khap các tnh ñông bang sông Hông (Namð%nh, Thái Bình, Hưng Yên, Hi Phòng...). Nhng năm 19771979, rây nâu(Nilaparvata lugens) và rây lưng trang (Sogata furcifera) phát sinh các tnh ñôngbang sông Cu Long (Long An, Tiên Giang, Bên Tre, Cu Long, Hau Giang, ðôngTháp...) vi mat ño hàng vn conm2 trên dien tích ñên 200 ngàn ha. Nhng năm19791981, sâu năn (Pachydiplosis oryzae) gây hi ñên 11 ngàn ha các tnh miêntrung (Qung Bình, Qung Tr%, Tha Thiên, Phú Khánh) vi t4 le dnh hi 3050%.Nhng năm 19861987, b xít ñen (Scotinophara lurida) gây hi hàng ngàn ha lúa v xuân và v mùa các tnh Thanh Hoá, Nghe An, Hà Tĩnh. Ch tính trong v xuân năm1986, nông dân các tnh này bat bang d ng c thô sơ ñưc 200 tân b xít. D%ch sâucuôn lá nh hi lúa (Cnaphalocrocis medinalis) xy ra trên phm vi c nưc, và năm2001 phát sinh gây hi 885 ngàn ha các tnh ñông bang bac bo và miên núi phía bac,c v ñông xuân và v mùa, mat ño hàng trăm conm2. Năm 2001 hơn 120 ngàn hangô và mía các tnh ðông Nai, Bà R%a, Vũng Tàu, Tây Ninh b% cào cào phát sinhthành d%ch gây hi nghiêm trng (Theo báo cáo ca C c BVTV, năm 2002). Trên cáccây trông khác cũng xy ra các d%ch sâu, khiên cho con ngưi luôn luôn phi phòngchông.ðê ñiêu, nhà ca, ñô go, sách thư vien, nông sn sau thu hoch b% môi và sâu mtgây hi. Thiet hi do chúng gây ra rât ln. Chúng có the là nguyên nhân gây v5 ñê, làmsap nhà ca và nhng thm ho khác.Nhiêu loài côn trùng là ký sinh trên ngưi và ñong vat nuôi. Chây, ran, b chét, muoi,rep giưng, ruôi vàng không nhng hút máu, mà còn truyên các benh truyên nhiemcho ngưi và ñong vat.Sô loài có the gây hi hay gây phiên toái cho con ngưi ch chiêm không quá 1%,còn li là vô hi hoac là có li cho con ngưi. Có nhng loài như tam nhà (BombyxTrưng ði hc Nông nghiep Hà Noi Giáo trình Côn trùng nông nghiep 7mori), ong mat (Apis spp.), cánh kiên (Laccifer spp.) là vat nuôi ñe to ra sn pham cógiá tr% kinh tê cao. Sn pham to ra ca hàng ch c loài côn trùng là nguyên lieu ñe làmthuôc cha benh. Hàng vn loài là k thù t nhiên ca sâu hi cây trông, chúng gópphân hn chê sô lưng ca sâu hi trên ñông ruong, và chúng chính là “bn ca nhànông. Côn trùng th phân cho cây trông, góp phân làm cho cây có hoa thơm qu ngt.Chúng làm ve sinh thiên nhiên, làm sch môi trưng sông ca con ngưi và làm tăngño màu m5 cho ñât canh tác. Như vay, cân phi nhan biêt loài nào gây hi ñe có bienpháp phòng chông, loài nào là vô hi hoac là có ích ñe bo ve và to ñiêu kien chochúng phát trien trên ñông ruong, làm thay ñoi sinh quân ñông ruong theo hưng có licho con ngưi.5. Mot sô môc lch s nghiên cu vê côn trùng5.1. Trên thê giiBa ngàn năm trưc công nguyên Trung Quôc ñã bat ñâu nuôi tam. Gân 400 nămtrưc công nguyên Aristote (ngưi Hy Lp) ñã viêt vê 60 loài côn trùng trong tácpham ca mình. ðâu thê k4 18 Reaumer (nhà t nhiên Pháp) viêt 6 tap “Hôi ký vê l%chs côn trùng”. Cuôi thê k4 18 Pallas (Vien sĩ ngưi Nga) ñã nghiên cu và viêt vêthành phân loài ca côn trùng. Vào thê k4 19, cùng vi s phát trien ca các ngànhkhoa hc khác, côn trùng hc ñã thc s tr thành mot khoa hc. Có rât nhiêu ngưichuyên sâu vê côn trùng hc và hàng lot các “Hoi côn trùng” ñưc thành lap cácnưc, như Pháp năm 1832, Anh năm 1833, Nga năm 1859. Các hoi côn trùng givai trò ch ño phát trien côn trùng hc moi nưc. T thê k4 20 các lĩnh vc côntrùng thc nghiem ra ñi, trong ñó có côn trùng nông nghiep, côn trùng lâm nghiep.5.2. Viet Nam Vào năm 1905 ñoàn nghiên cu ngưi Pháp công bô 1020 loài côn trùng thu thapñưc ðông Dương, trong ñó có Viet Nam. T ñâu thê k4 20 ñên 1945 có nhiêu kêt qu nghiên cu ñưc công bô liên quanñên côn trùng Viet Nam ca các tác gi: Dupasquier (Côn trùng hi chè),Fleutiaux (Môi, xén tóc và côn trùng hi mía, ñau ño), Joannis (Lepidopteresheteroceres du Tonkin), Trân Thê Tương (Les Chrysomelinae du Sud de la Chineet du Nord Tonkin), Salvaza (Faune entomogique de l’Indochine), Paulian R.(Scarabaeidae), Lemee A. (Lepidoptera). Sau 1945: Năm 1953 thành lap “Phòng côn trùng” thuoc Vien trông trt. Năm1961 thành lap C c bo ve thc vat. Năm 1966 thành lap Hoi côn trùng hc VietNam.CÂU H I ÔN TAP CHƯƠNG I1. V% trí phân loi và ñac ñiem chính ca lp côn trùng là gì?2. Nguôn gôc tiên hoá ca lp côn trùng và nhng gì là ưu thê ca côn trùng sovi to tiên ca chúng?3. Vai trò ca côn trùng ñôi vi t nhiên và vi con ngưi như thê nào?4. T nhan thc vê vai trò ca côn trùng ñôi vi t nhiên và vi con ngưi, suynghĩ gì vê viec phun thuôc tr sâu trên ñông ruong ca nông dân trong nhngnăm qua?5. Nêu mot sô môc l%ch s chính ca viec nghiên cu côn trùng trên thê gii và
Xem thêm

232 Đọc thêm

PHÂN TÍCH CƠ CẤU VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN X20

PHÂN TÍCH CƠ CẤU VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN X20

do gi de ma thud suAt thud thu nhap 6 mac thap hoac bang 0.Si! chit clOng v' tat chinh: Sir dung ng nhieu lam giam di sir chit d6ng ve tai chinhdi3ng that lam xau di tinh hinh bang can d6i tai san khidn cho nh6ng nha cung cap vonngan ngai cho vay hay du tu von vao ding ty.HInh dirk so. hfru DN. Su khac biet ve hinh thirc sec hlhi trong cac loai hinh DNse bi rang bu6c bti nhimg quy (firth do tinh phap 1)" , ve tu cach phap nhan, dieu kienhoat dOng, ca the van hanh va muc tieu hoot d6ng. Do vay, rnuc dich va kha nang tiepcan ctia cac ngu6n tai trg ten thi truerng tai chinh la khac nhau. Tit do, cac chinh sachva cau trac v6n dm timg loai hinh DN ding khac nhau.Phong cach viz thai cid ban quan If) DN: Met so ban giam d6c than trong hannhftg ngtr6i khac, do do it sir di,mg ng han trong tong ngu6n On DN.Xu the rphat triin: Xu thd ctia nen kinh to hay lirth vuc ma DN dang hoat d6ng cotac d'Ong rat lan ddn chitin Itrac phat tridn caa DN. Nen kinh to dang phat trien on dinhse thac day cac DN ma r'6ng du tu, cat tien ding nghe nham tang sac canh tranh.Ngugc lai, ndu nen kinh td khung hoang hoac suy thoai, DN ding thu hep san xuathoac chuydn linh vuc boat dOng. Dieu do se tic d6ng ddn cau trac von caa DN.1.1.5 knghia cira vifc phan Itch ca cau vanDN co trach nhiem xac (firth s6 v6n can huy d6ng, ngu6n huy Ong, th6i gian huyd6ng, chi phi huy dOng, ... sao cho vira dam bao dap ang nhu cau ve v6n cho kinhdoanh, vim Wet kiem chi phi huy d6ng, tiet kiem chi phi vein va bao dam an ninh taichinh DN. Vi thd, qua phan tich ca cau nguiin v6n, cac nha quan 1 , nam dugc ca cauvon huy d6ng, biet dugc trach nhiem caa DN d6i vai cac nha cho vay, nha cung cap,ngu&i lao d6ng, ...ve s6 tai san tai trg bang ngu6n v6n cem hco. Cling qua phan tich cacau ngu6n v6n, cac nha quan 15, cling nam dugc mat dO d6c lap ve tai chinh ding nhu xuhuemg bidn d6ng cila ca cau nguiin vein huy Ong.1.2 Chi phi vonWin la met yeu t6 tien to tien quyet dd DN tien hanh qua trinh san xuAt kinhdoanh. DE co quyen sir dung v6n, DN phai tra cho nha cung cap v6n met khoin thu4
Xem thêm

71 Đọc thêm

EBOOK TUYỂN TẬP ĐỀ BÀI VÀ BÀI VĂN THEO HƯỚNG MỞ TẬP 2 PHẦN 1

EBOOK TUYỂN TẬP ĐỀ BÀI VÀ BÀI VĂN THEO HƯỚNG MỞ TẬP 2 PHẦN 1

chan thanh, moc mac, trong sang, xuc dgng...Hai cuoc giao tranh: cai chet voi su sdng, bong toi voi anh sangtrong truyen ngan Vanhat cua nha van Kim Lan.2. Neu cu the nhvng mong u6c gui thay c6, chang han nhu:+ Mong t h i y c6 luon gap dihu may man, t6t dep trong suGOIYLAMBAInghiep, trong cuoc s6ng.A.+ Mong thay c6 gSn gui, quan tam han nua, coi ma voi chiingem han nua, tha thu cho 16i l^m nao do ma chiing em da mac phai.Du chung em con nhi^u thilu sot nhung xin thay c6 hay cho chiingem ca hoi sua chua.+ Mong thay c6 giiip chiing em biet mim cuoi khi cuoc songVekinang- Hoc sinh biet each cam nhan mot khia canh ve nghe thuattac pham.- Bi4t lua chgn va ph6i hgp cac thao tac nghi luan de giai quyetmot d€ nghi luan van hoc ma.- B6 cue ro rang, ket c i u chat che, dien dat luu loat, troi chay, c6vSn con khong it nhimg kho khan, khi roi vao hoan canh dau danxe long. Thay c6 hay vuc day va nang da nhung nihm tin da suy
Xem thêm

50 Đọc thêm

326 TÍNH TRUNG BÌNH CỘNG CÁC SỐ DƯƠNG TRONG MA TRẬN CÁC SỐ THỰC

326 TÍNH TRUNG BÌNH CỘNG CÁC SỐ DƯƠNG TRONG MA TRẬN CÁC SỐ THỰC

float TBC = TinhTrungBinhCongCacSoDuong(a, dong, cot);printf("\nTrung binh cong cac so duong trong mang = %f", TBC);getch();return 0;}

4 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

Hoot deng kinh doanh can Cong ty la sin xuAt, chiet nap khi thien nhien CNG, LNG vi LPG, quy mo 50.000.000 m3/ntun; cung cap cicdjch vo cii too, boo duong, sfra chtra, lip at cac thiet bj chuyen d6i cho cac phuong tien su dong nhien lieu khi thien nhien CNG, LNGva LPG; kinh doanh djch vo van chuyen khi CNG, LNG va LPG va kinh doanh cic nhien lieu khic theo quy djnh caa phip luat; cung capdjch vo xay dong, lip dat, bio clueing, sea chika ding trinh khi; mua bin va cho thue thiet bj ding nghiep phµc vo cong trinh khi.Hoot dOng chinh caa Ong ty IA san xuAt, chiet nap khi thien nhien CNG, LNG va LPG.2.CO Ser LAP BAO CAO TAI CHINH VA NAM TAI CHINHCa sof lip ban do tai chinhBio cio tai chinh kern theo dugc trinh bay bing Wing Viet Nam (VND), theo nguyen tic gia got va phi hop yen chutin mi,rc ke tan, thedO ke toin doanh nghiep Viet Nam va cac quy djnh phap ly co lien quan den viec lap va trinh bAy bao cio tai chinh.Cic bio cio tai chinh kem theo khong nhim phin anh tinh hinh tai chinh, ket qui hoot Ong kinh doanh va tinh hinh Iuu chuyen tien totheo cic nguyen tic va thong le ke toin dugc chAp nhan chung tai cic nuec }chic ngoai Viet Nam.Nam tit chinhNam Cal chinh cua Citing ty bit dAY tit ngay 01 thing 01 va ket thOc vac) nay 31 thing 12.3. CHE DO KE TOAN AP DUNGNgiy 22 thing 12 ram 2014, Be Tai chinh da ban hanh Thong tu se. 200/2014/TT-BTC ("Thong hr 200") hueng din ap dong the dt) ketoin cho doanh nghiep. Thong tu nay se ce hieu loc cho ram tai chinh bit dAu vao hoac sau ngay 01 thing 01 nam 2015. Thong tu 200thay the cho cac quy djnh ve the dO ke toan doanh nghiep dm Be Tii chinh ban Muth theo Quyet djnh sO 15/2006/QD-BTC ngay 20thing 3 nam 2006 va Thong tu sO 244/2009/TT-BTC ngay 31 thing 12 nam 2009.4. TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHCJ YEUSau day IA cac chinh sich ke toin chit yeu dugc Cong ty ip (long trong viec lap bac) cio tai chinh:trec tinh ke twinViet iftp bao cio tai chinh tuan thu theo chain mac ke toin, the d8 ke toin doanh nghiep Viet Nam va cic quy djnh phip ly co lien quanden viec lap Nit trinh bay bio cio tai chinh yeu cAu Ban Giam d6c phai co nhang Ink tinh va gia djnh anh twang den s6 lieu bio cio yecung ng, tai sin vi viec trinh biy cac khoin ding ng va tai sin tiem tang toi ngay ket thOc nien de ke toin cang nhu cic se lieu bio cio vedoanh thu va chi phi trong suOt nom tai chinh. Mac du cac uec tinh ke loin dugc lap bing tat ca so hieu biet caa Ban Giim dOc, se thoc
Xem thêm

16 Đọc thêm