QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ":

Một số giải pháp tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Một số giải pháp tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Những năm gần đây, số lượng các doanh nghiệp, số lượng đăng ký tăng gấp nhiều lần đã tạo số thu lớn trong số thu ngoài quốc doanh. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực thất thu lớn và gian lận thuế diễn ra khá phổ biến. Điển hình là thuế giá trị gia tăng trong đó: Tình trạng sử dụng hoá đơn giả, khai khống hoá đơn đầu vào để xin hoàn thuế, ghi giá trên hoá đơn thấp hơn giá thực tế... đang là vấn đề mang tính thời sự hiện nay. Để khắc phục được những hạn chế trên thì cần thiết phải tăng cường công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với loại hình doanh nghiệp này. Trong những năm gần đây, Quảng Ninh luôn là tỉnh đóng góp số thu lớn trong NSNN. Kể từ khi có luật doanh nghiệp và đặc biệt là từ khi có luật thuế mới ra đời đã có gần 7000 doanh nghiệp NQD được thành lập, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thời gian qua, Cục thuế Quảng Ninh đã đạt được khá nhiều kết quả tốt trong công tác quản lý thu thuế đối với khu vực doanh nghiệp này. Bên cạnh đó, trong công tác quản lý thu thuế GTGT đối với các doanh nghiệp NQD Cục thuế tỉnh Quảng Ninh cũng gặp nhiều khó khăn. Là một sinh viên chuyên ngành Thuế của Học Viện Tài Chính, xuất phát từ tầm quan trọng của thuế và yêu cầu quản lý thuế đối với các doanh nghiệp NQD, trong quá trình thực tập tại Cục thuế tỉnh Quảng Ninh với sự giúp đỡ của cô giáo và các cô chú anh chị công tác tại Cục, em đã nghiên cứu và tìm hiểu để đi đến lựa chọn đề tài : Một số giải pháp tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Trên cơ sở đó, bố cục của luận văn được trình bày theo 3 phần như sau: ỉ Chương 1: Một số nhận thức chung về doanh nghiệp ngoài quốc doanh và quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh. ỉ Chương 2: Thực trạng hoạt động quản lý thu thuế GTGT đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. ỉ Chương 3: Một số giải pháp tăng cường hoạt động quản lý thu thuế GTGT đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn.
Xem thêm

Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

Trường đại học BK Hà NộiLỜI NÓI ĐẦUThuế là nguồn thu chủ yếu, lâu dài, là bộ phận quan trọng nhất củaNgân sách Nhà nước (NSNN), thuế góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựngvà bảo vệ tổ quốc. Mục tiêu quan trọng của nước ta là xây dựng được một hệthống thuế hiện đại có hiệu lực và hiệu quả thực hiện cao, điều này không chỉphụ thuộc vào chính sách thuế hợp lý mà còn phụ thuộc rất lớn vào công tácquản lý thu thuế của Nhà nước.Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) được thông qua tại kỳ họp thứ 11Quốc hội khoá IX, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1999. Sự ra đời của luậtthuế giá trị gia tăng được xem là một bước ngoặt có tính đột phá trong côngtác quản lý thu thuế và đã thể hiện được sự mạnh dạn, đường lối đúng đắn củaĐảng và Nhà nước trong công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước.Những năm gần đây số lượng các doanh nghiệp ngoài quốc doanh(NQD) tăng rất nhanh do đó đã góp phần vào việc tăng thu ngân sách. Tuynhiên, đây cũng là lĩnh vực gây thất thu lớn cho ngân sách mà gian lận thuếdiễn ra khá phổ biến. Điển hình là thuế GTGT trong đó: Tình trạng sử dụnghoá đơn giả, khai khống hoá đơn đầu vào để xin hoàn thuế, ghi giá trên hoáđơn thấp hơn giá thực tế... đang là vấn đề mang tính thời sự hiện nay. Để khắcphục được những hạn chế trên thì cần thiết phải tăng cường công tác quản lýthu thuế giá trị gia tăng đối với loại hình doanh nghiệp này.Hơn 20 năm Việt Nam thực hiện cải cách chính sách thuế và quản lýthuế, ngành thuế đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tếxã hội của đất nước. Hệ thống chính sách thuế hiện tại đã tương đối hoànchỉnh, đảm bảo bao quát các nguồn thu và phù hợp với nền kinh tế thị trườngvà hội nhập quốc tế. Công tác quản lý thu thuế từng bước được được chuyênmôn hoá, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cá nhân và tập thể trong quảnlý thu, nộp thuế đảm bảo tính công khai, minh bạch, dân chủ.
Xem thêm

107 Đọc thêm

NÂNG CAO KẾT QUẢ THU THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH

NÂNG CAO KẾT QUẢ THU THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH

trên các mặt của đời sống kinh tế - xã hội, điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Tuy nhiênbên cạnh những mặt tích cực của chính sách thuế thì việc thực thi pháp luật thuếcòn nhiều phức tạp và khó khăn, do đó dễ dẫn đến tình trạng các đối tượng nộp thuếlợi dụng những kẻ hở trong công tác quản lý thuế để thực hiện các hành vi gian lận,lách thuế, trốn lậu thuế gây thất thu cho NSNN. Thông qua việc kiểm tra, thanh trathuế sẽ giúp cho người nộp thuế (NNT) thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản phápluật về thuế, ngăn ngừa, xử lý những mặt tiêu cực, góp phần tạo môi trường cạnhtranh lành mạnh và bình đẳng, đồng thời cũng giúp cơ quan thuế thu đúng, thu đủ,kịp thời và chính xác các khoản thuế cho NSNN. Có thể nói, công tác quản lý thuthuế là chức năng quan trọng nhất của ngành thuế (Kê khai kế toán thuế; Tuyêntruyên hỗ trợ người nộp thuế; Quản lý nợ và cưỡng chế thuế; Kiểm tra, thanh trathuế). Làm sao để hài hòa được lợi ích của nhà nước và nhân dân? Đó là một câuhỏi lớn đối với ngành thuế cũng là trách nhiệm của từng công chức thuế. Điều nàyđòi hỏi Chính phủ, Bộ tài chính phải đề ra được những biện pháp phù hợp nhất3trong công tác quản lý thu thuế nhằm hạn chế thấp nhất những hành vi gian lận, trốnthuế, đồng thời góp phần xây dựng cơ quan thuế trong sạch, vững mạnh.Hiện nay, những công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thuế đãđược công bố, có thể nêu một số công trình điển hình như sau:* Các luận án tiến sĩ gồm có:- “ Những vấn đề Lý luận và thực tiễn của việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật4toàn diện, những tư tưởng cơ bản để định hướng chung cho các giải pháphoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế, một số giải pháphoàn thiện pháp luật quản lý thuế trong nền kinh tế thị trường ở Việt Namdựa trên các căn cứ khoa học và thực tiễn.* Các công trình nghiên cứu ở trình độ thạc sĩ, các bài nghiên cứu khoa học, đề tài
Xem thêm

61 Đọc thêm

QUẢN LÝ KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN GIA LÂM

QUẢN LÝ KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN GIA LÂM

quản lý kê khai và nộp thuế của các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện gia lâm quản lý kê khai và nộp thuế của các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện gia lâm quản lý kê khai và nộp thuế của các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện gia lâm quản lý kê khai và nộp thuế của các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện gia lâm quản lý kê khai và nộp thuế của các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện gia lâm quản lý kê khai và nộp thuế của các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện gia lâm quản lý kê khai và nộp thuế của các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện gia lâm quản lý kê khai và nộp thuế của các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện gia lâm quản lý kê khai và nộp thuế của các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện gia lâm quản lý kê khai và nộp thuế của các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện gia lâm quản lý kê khai và nộp thuế của các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện gia lâm quản lý kê khai và nộp thuế của các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện gia lâm quản lý kê khai và nộp thuế của các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện gia lâm quản lý kê khai và nộp thuế của các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện gia lâm quản lý kê khai và nộp thuế của các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện gia lâm quản lý kê khai và nộp thuế của các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện gia lâm quản lý kê khai và nộp thuế của các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện gia lâm quản lý kê khai và nộp thuế của các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện gia lâm quản lý kê khai và nộp thuế của các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện gia lâm quản lý kê khai và nộp thuế của các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện gia lâm quản lý kê khai và nộp thuế của các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện gia lâm quản lý kê khai và nộp thuế của các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện gia lâm quản lý kê khai và nộp thuế của các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện gia lâm quản lý kê khai và nộp thuế của các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện gia lâm quản lý kê khai và nộp thuế của các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện gia lâm quản lý kê khai và nộp thuế của các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện gia lâm quản lý kê khai và nộp thuế của các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện gia lâm quản lý kê khai và nộp thuế của các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện gia lâm quản lý kê khai và nộp thuế của các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện gia lâm quản lý kê khai và nộp thuế của các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện gia lâm quản lý kê khai và nộp thuế của các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện gia lâm quản lý kê khai và nộp thuế của các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện gia lâm quản lý kê khai và nộp thuế của các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện gia lâm
Xem thêm

134 Đọc thêm

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ VĨNH YÊN TỈNH VĨNH PHÚC

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ VĨNH YÊN TỈNH VĨNH PHÚC

Như vậy, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa một cách bền vững sẽ là biệnpháp quan trọng nhất để bảo đảm ngân sách quốc gia.1.1.1.5. Thuế đối với doanh nghiệpTrong lịch sử phát triển của loài người, thuế ra đời là một sự cần thiết kháchquan gắn liền với sự ra đời, tồn tại và phát triển của Nhà nước. Sự xuất hiện thuếtrong kỷ nguyên của nhân loại gắn liền với nhu cầu chi tiêu của Nhà nước.Có nhiều định nghĩa về thuế. Ở nước ta hiện nay cũng chưa có một địnhnghĩa thống nhất về thuế. Chúng ta cho rằng định nghĩa trong giáo trình “ lý thuyếtvề thuế” Học viện Tài chính được coi là chính thống thì thuế được định nghĩa nhưsau : thuế là một khoản đóng góp bắt buộc từ các thể nhân và pháp nhân cho Nhànước theo mức độ và thời hạn được pháp luật quy định, nhằm sử dụng cho mục đíchcông cộng [16].Thuế không những là một phạm trù kinh tế mà còn là phạm trù tài chính: nóbiểu hiện những thuộc tính chung vốn có của các quan hệ tài chính. Những đặc trưngđể phân biệt thuế với các công cụ tài chính khác đó là : thuế mang tính chất bắt buộc,tính không hoàn trả trực tiếp và tính pháp lý cao. Thuế thực hiện hai chức năng cơ bản:chức năng huy động nguồn lực tài chính và chức năng điều tiết kinh tế.Theo cuốn” Giáo trình nghiệp vụ thuế “ của Học viện Tài chính : Thuế làkhoản đóng góp bắt buộc mà các thể nhân và pháp nhân có nghĩa vụ phải thực hiệnđối với Nhà nước, phát sinh trên cơ sở các văn bản pháp luật do Nhà nước banhành, không mang tính chất đối giá và hoàn trả trực tiếp cho đối tượng nộp thuế.Thuế không phải là một hiện tượng tự nhiên mà là một hiện tượng xã hội do chínhcon người định ra và nó gắn liền với phạm trù Nhà nước và pháp luật [2]Thuế đối với doanh nghiệp (DN) là thuế đánh vào các pháp nhân kinh doanhbao gồm : doanh nghiệp nhà nước (DNNN), doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp100% vốn nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty TNHH, côngty hợp danh, hợp tác xã.Các sắc thuế thu vào doanh nghiệp gồm:Thuế Giá trị gia tăng : là một loại thuế tiêu dùng, tính trên phần giá trị tăngthêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh ở từng khâu trong quá trình sản xuất, lưu
Xem thêm

Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN MỎ CÀY BẮC TỈNH BẾN TRE

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN MỎ CÀY BẮC TỈNH BẾN TRE

Hội nhập kinh tế khu vực và thế giới diễn ra với tốc độ ngày càng cao..Đây là huyện mới được tách ra từ huyện Mỏ Cày tỉnh Bến Tre từ năm 2009, trên địa bàn vùng sâu, nền kinh tế địa phương còn nhiều khó khăn. Tuy sắc thuế GTGT trong thời gian qua luôn được sửa đổi và bổ sung, nhưng việc áp dụng luật thuế đối với các thành phần kinh tế vẫn còn nhiều bất cập, vướng mắc, chưa phù hợp với thực tiễn, cần được giải quyết. Bên cạnh đó, công tác quản lý thu thuế chưa được hoàn thiện, tình trạng doanh nghiệp trốn lậu thuế xảy ra phổ biến, tỷ lệ nợ thuế vẫn còn cao, gây thất thu NSNN. Vì vậy tôi chọn đề tài : “Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chi cục Thuế huyện Mỏ Cày Bắc tỉnh Bến Tre” để nghiên cứu làm luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế của mình.
Xem thêm

Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệpMột số giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPMỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Mục đích của đề tài này là quá trình nghiên cứu thực trang thu thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn Huyện Thạch An, tìm ra các biện pháp tăng cƣờng quản lý hữu hiệu hơn. Đề tài bao gồm những nội dung sau: Phần 1: Lý luận về thuế GTGT và sự cần thiết phải tăng cƣờng quản lý thu thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể. Phần 2: Thực trạng quản lý thu thuế GTGT đối với hộ kinh tế cá thể trên địa bàn Huyện Thạch An. Phần 3: Một số kiến nghị và biện pháp tăng cƣờng quản lý thu thuế GTGT đối với hộ kinh tế cá thể trên địa bàn Huyện Thạch An. Đề tài này là của Nông Thị Lan Chi lớp CQ4602.02học viện tài chính
Xem thêm

67 Đọc thêm

Quản lý thu thuế đối với DN vừa và nhỏ trên địa bàn huyện Chương Mỹ

Quản lý thu thuế đối với DN vừa và nhỏ trên địa bàn huyện Chương Mỹ

Thuế là nguồn thu chủ yếu cho ngân sách nhà nước. Ở hầu hết các quốc gia, số thu về thuế chiếm khoảng 70% đến 80% tổng thu ngân sách nhà nước. Như vậy, ở mọi quốc gia trong đó có Việt Nam, quản lý thuế tốt có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo nguồn thu của ngân sách quốc gia. Quản lý thuế tốt còn có tác dụng khai thác tối đa những tiềm năng vốn có để kích thích sự phát triển kinh tế xã hội, phát triển sản xuất kinh doanh của mọi đơn vị thuộc các thành phần kinh tế.
Xem thêm

Đọc thêm

Giải pháp tăng cường quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể tại Chi cục Thuế huyện Mê Linh – Hà Nội

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN MÊ LINH – HÀ NỘI

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v PHẦN MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ GTGT VÀ QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ. 4 1.1. Khái quát chung về hộ kinh doanh cá thể 4 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của hộ kinh doanh cá thể. 4 1.1.2. Phân loại hộ kinh doanh cá thể. 4 1.1.3. Vai trò của các hộ kinh doanh cá thể. 6 1.2. Khái quát chung về thuế GTGT. 7 1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của thuế GTGT. 7 1.2.2. Đối tượng chịu thuế và nộp thuế GTGT. 8 1.2.3. Căn cứ tính thuế. 8 1.2.3. Phương pháp tính thuế GTGT. 9 1.3. Quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể. 11 1.3.1. Nội dung quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể. 11 1.3.2. Quy trình quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể. 13 1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể. 21 1.3.4. Sự cần thiết phải quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể. 23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN MÊ LINH 25 2.1. Tổng quan về Chi cục thuế huyện Mê Linh. 25 2.1.1. Khái quát về tình hình kinh tế của huyện Mê Linh. 25 2.1.2. Tổ chức và hoạt động của Chi cục thuế huyện Mê Linh. 29 2.1.3. Kết quả thu NSNN của Chi cục thuế huyện Mê Linh. 37 2.2. Thực trạng quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Mê Linh. 39 2.2.1. Thực trạng chung. 39 2.2.2. Công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế. 40 2.2.3. Quản lý đối người nộp thuế. 42 2.2.4. Quản lý căn cứ tính thuế. 48 2.2.5. Quản lý thu nộp và nợ thuế. 53 2.2.6. Công tác miễn giảm thuế. 55 2.2.7. Công tác thanh tra, kiểm tra. 57 2.3. Đánh giá công tác quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Mê Linh. 58 2.3.1. Kết quả đạt được của Chi cục. 59 2.3.2. Những tồn tại trong công tác quản lý thu thuế GTGT đối với hộ kinh doanh trên địa bàn. 61 2.3.3. Nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế tồn tại trong công tác quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể tại Chi cục thuế huyện Mê Linh. 63 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MÊ LINH. 65 3.1. Mục tiêu và phương hướng chung nhằm tăng cường quản lý thuế GTGT đối với HKD cá thể tại Chi cục thuế huyện Mê Linh. 65 3.1.1. Mục tiêu. 65 3.1.2. Phương hướng chung. 66 3.2. Một số giải pháp cụ thể để tăng cường quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Mê Linh. 68 3.2.1. Giải pháp về công tác quản lý đối tượng nộp thuế. 68 3.2.2. Giải pháp về công tác quản lý căn cứ tính thuế. 69 3.2.3. Giải pháp về công tác thanh tra, kiểm tra. 70 3.2.4. Giải pháp về công tác thu nộp. 71 3.2.5. Các giải pháp khác. 72 3.3. Một số kiến nghị cụ thể tăng cường quản lý thuế GTGT đối với HKD cá thể trên địa bàn huyện Mê Linh. 76 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v PHẦN MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ GTGT VÀ QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ. 4 1.1. Khái quát chung về hộ kinh doanh cá thể 4 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của hộ kinh doanh cá thể. 4 1.1.2. Phân loại hộ kinh doanh cá thể. 4 1.1.3. Vai trò của các hộ kinh doanh cá thể. 6 1.2. Khái quát chung về thuế GTGT. 7 1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của thuế GTGT. 7 1.2.2. Đối tượng chịu thuế và nộp thuế GTGT. 8 1.2.3. Căn cứ tính thuế. 8 1.2.3. Phương pháp tính thuế GTGT. 9 1.3. Quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể. 11 1.3.1. Nội dung quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể. 11 1.3.2. Quy trình quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể. 13 1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể. 21 1.3.4. Sự cần thiết phải quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể. 23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN MÊ LINH 25 2.1. Tổng quan về Chi cục thuế huyện Mê Linh. 25 2.1.1. Khái quát về tình hình kinh tế của huyện Mê Linh. 25 2.1.2. Tổ chức và hoạt động của Chi cục thuế huyện Mê Linh. 29 2.1.3. Kết quả thu NSNN của Chi cục thuế huyện Mê Linh. 37 2.2. Thực trạng quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Mê Linh. 39 2.2.1. Thực trạng chung. 39 2.2.2. Công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế. 40 2.2.3. Quản lý đối người nộp thuế. 42 2.2.4. Quản lý căn cứ tính thuế. 48 2.2.5. Quản lý thu nộp và nợ thuế. 53 2.2.6. Công tác miễn giảm thuế. 55 2.2.7. Công tác thanh tra, kiểm tra. 57 2.3. Đánh giá công tác quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Mê Linh. 58 2.3.1. Kết quả đạt được của Chi cục. 59 2.3.2. Những tồn tại trong công tác quản lý thu thuế GTGT đối với hộ kinh doanh trên địa bàn. 61 2.3.3. Nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế tồn tại trong công tác quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể tại Chi cục thuế huyện Mê Linh. 63 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MÊ LINH. 65 3.1. Mục tiêu và phương hướng chung nhằm tăng cường quản lý thuế GTGT đối với HKD cá thể tại Chi cục thuế huyện Mê Linh. 65 3.1.1. Mục tiêu. 65 3.1.2. Phương hướng chung. 66 3.2. Một số giải pháp cụ thể để tăng cường quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Mê Linh. 68 3.2.1. Giải pháp về công tác quản lý đối tượng nộp thuế. 68 3.2.2. Giải pháp về công tác quản lý căn cứ tính thuế. 69 3.2.3. Giải pháp về công tác thanh tra, kiểm tra. 70 3.2.4. Giải pháp về công tác thu nộp. 71 3.2.5. Các giải pháp khác. 72 3.3. Một số kiến nghị cụ thể tăng cường quản lý thuế GTGT đối với HKD cá thể trên địa bàn huyện Mê Linh. 76 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80
Xem thêm

82 Đọc thêm

QUẢN LÝ THU THUẾCÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANHTRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH LIÊM TỈNH HÀ NAM

QUẢN LÝ THU THUẾCÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANHTRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH LIÊM TỈNH HÀ NAM

ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà NamError! Bookmark n4.2.1. Đổi mới công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuếError! Bookmark not d4.2.2. Công tác thanh tra, kiểm tra ......... Error! Bookmark not defined.4.2.3. Công tác quản lý nợ ...................... Error! Bookmark not defined.4.2.4. Công tác kê khai, kế toán thuế ...... Error! Bookmark not defined.4.2.5. Ứng dụng công nghệ tin học nhằm nâng cao hiệu quả quản lýthuế .......................................................... Error! Bookmark not defined.4.2.6. Cải cách thủ tục hành chính trong quản lý thu thuế tại Chi cụcthuế huyện Thanh Liêm ........................... Error! Bookmark not defined.4.2.7. Hoàn thiện tổ chức bộ máy và cán bộ quản lý thu thuếError! Bookmark not4.2.8. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộError! Bookmark not defined.4.3. Kiến nghị ............................................ Error! Bookmark not defined.4.3.1. Kiến nghị với Nhà nước ................ Error! Bookmark not defined.4.3.2. Kiến nghị với ngành thuế .............. Error! Bookmark not defined.KẾT LUẬN ............................................................Error! Bookmark not defined.DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................6MỞ ĐẦU1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứuThuế đã, đang và sẽ còn là nguồn thu chủ yếu và lâu dài của Ngân sáchNhà nƣớc, là công cụ quan trọng trong quản lý Nhà nƣớc để điều tiết vĩ mônền kinh tế, góp phần đảm bảo công bằng xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinhtế- xã hội.Với vai trò và ý nghĩa đó nên vấn đề thuếquản lý thuế luôn đƣợcNhà nƣớc quan tâm.Theo đó, hệ thống chính sách thuế ở nƣớc ta đã từngbƣớc đƣợc cải cách; Bộ máy ngành thuế ngày càng đƣợc hoàn thiện; Côngnghệ thông tin ngày càng đƣợc áp dụng trong quản lý thuế.Mặt khác, thuế là một lĩnh vực phức tạp, bởi lẽ thuế không chỉ thể hiện
Xem thêm

12 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác quản lý thuế Giá trị gia tăng đối với Doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Tiền Giang

Hoàn thiện công tác quản lý thuế Giá trị gia tăng đối với Doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Tiền Giang

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) ra đời nhằm phần thúc đẩy sản xuất, mở rộng lưu thông hàng hoá và dịch vụ, khuyến khích phát triển nền kinh tế quốc dân, động viên một phần thu nhập của người tiêu dùng vào ngân sách Nhà nước, Luật thuế GTGT được Quốc hội khoá IX thông qua tại kỳ họp thứ 11(từ ngày 02 tháng 4 năm 1997 đến ngày 10 tháng 5 năm 1997), có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 1 năm 1999. Sau gần 15 năm thực hiện, Luật thuế GTGT đã đi vào cuộc sống, phát huy tác dụng tích cực trên các mặt của đời sống kinh tế xã hội như: khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh; khuyến khích xuất khẩu và đầu tư; thúc đẩy hạch toán kinh doanh của các Doanh nghiệp; tạo nguồn thu lớn và ổn định cho NSNN; tạo điều kiện cho Việt Nam tham gia hội nhập quốc tế; góp phần tăng cường quản lý hoạt động SXKD của Doanh nghiệp nói chung và quản lý thuế nói riêng.Trong suốt quá trình thực hiện, Luật thuế GTGT đã được UBTVQH, Chính phủ, Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số quy định nhằm khắc phục những tồn tại, đảm bảo Luật thuế GTGT phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, tuy nhiên vẫn còn những vướng mắc cần điều chỉnh. Chính vì vậy, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XI (từ ngày 03 tháng 5 năm 2003 đến ngày 18 tháng 6 năm 2003) đã thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 1 năm 2004. Gần đây nhất, ngày 19 tháng 6 năm 2013, Quốc Hội đã thông qua Luật số 312013 QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT. Luật thuế GTGT sửa đổi, bổ sung lần này có một số nội dung sửa đổi, bổ sung đáng chú ý. Luật này có hiệu lực thi hành từ 01012014.Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, Luật thuế GTGT cũng đã bộc lộ nhiều hạn chế và bất cập như hệ thống thuế chưa đồng bộ và thường xuyên được chỉnh sửa đã tạo nhiều kẽ hở cho các đối tượng chịu thuế có cơ hội luồn lách, trốn lậu thuế, nảy sinh nghi ngờ cho đối tượng chịu thuế về chính sách của Nhà nước, là nguyên nhân gây thất thoát một phần lớn NSNN. Những kẻ hở, bất cấp của thuế GTGT cần phải có những biện pháp khắc phục để thuế GTGT phát huy hết vai trò của nó trong việc tạo lập nguồn thu cho NSNN và thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển cũng như trên các mặt của đời sống kinh tế xã hội.Trong các loại hình Doanh nghiệp theo luật Doanh nghiệp 2005 thì vấn đề quản lý thu thuế GTGT đối với các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang luôn là vấn đề nan giải nhất, còn nhiều vấn đề bất cập cần phải khắc phục. Xuất phát từ thực trạng nêu trên đã thôi thúc tác giả chọn đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý thuế Giá trị gia tăng đối với Doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Tiền Giang” làm luận văn Thạc sỹ kinh tế của mình.
Xem thêm

Đọc thêm

Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Nông Cống

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÔNG CỐNG

CHƯƠNG 1 : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ. CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÔNG CỐNG. CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THU THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÔNG CỐNG

71 Đọc thêm

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

bạch, đơn giản, dễ hiểu, có tính ổn định tương đối sẽ tạo điều kiện cho NNT dễ dàngvà tự giác tuân thủ pháp luật thuế. Có thể nói, Chính phủ, Quốc hội tác động đến quảnlý thuế ở tầm vĩ mô, thiết lập nền tảng cho quản lý thuế.SVTH: Nguyễn Thị Bích Hằng - Lớp K46A KTDN6GVHD: Th.S Hoàng Thùy DươngKhóa luận tốt nghiệpThứ hai, nhân tố thuộc cơ quan thuế.Cơ quan thuế được tổ chức như thế nào, vận hành ra sao có ảnh hưởng rất lớnđến quản lý thuế. Khi nghiên cứu nhân tố này, ta phải quan tâm đến cơ cấu tổ chức bộmáy ngành thuế, đội ngũ cán bộ công chức ngành thuế và cơ chế quản lý thuế.1.1.2.2. Nội dung cơ bản của Luật quản lý thuếLuật quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được Quốc hội khoá XI thông qua tại kỳhọp thứ 10 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2007 và được sửa đổi bổ sung tại luậtquản lý thuế số 21/2012/QH13. Việc ban hành Luật quản lý thuế đã tạo nền tảng choviệc áp dụng cơ chế quản lý thuế tiên tiến, hiện đại, theo đó người nộp thuế tự tính, tựtếHuếkhai, tự nộp thuế vào NSNN; cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế theo chức năng dựatrên hệ thống thông tin về người nộp thuế. Bên cạnh đó luật thuế cũng đề cao viêc cảicách thủ tục hành chính thuế theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch, đáp ứng yêu
Xem thêm

103 Đọc thêm

Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Mê Linh.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MÊ LINH.

MỤC LỤC MỤC LỤC 1 LỜI MỞ ĐẦU 3 CHƯƠNG 1:NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH VÀ QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH. 6 1.1 TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP NQD 6 1.1.1 Khái niệm đặc điểm doanh nghiệp NQD 6 1.1.2 Vai trò Doanh Nghiệp NQD 9 1.2 QUẢN LÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VỚI NHỮNG DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH. 11 1.2.1 Những vấn đề cơ bản về thuế thu nhập doanh nghiệp. 11 1.2.2 Quản lý thuế TNDN đối với các doanh nghiệp NQD 19 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MÊ LINH. 27 2.1 ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ XÃ HỘI VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CHI CỤC THUẾ HUYỆN MÊ LINH. 27 2.1.1 Đặc điểm kinh tế xã hội huyện Mê Linh 27 2.1.2 Đặc điểm các doanh nghiệp NQD trên địa bàn huyện Mê Linh. 29 2.1.3 Cơ cấu tổ chức chi cục thuế huyện Mê Linh. 30 2.2 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH CỦA CHI CỤC THUẾ HUYỆN MÊ LINH. 34 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TNDN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NQD TRONG THỜI GIAN QUA. 37 2.3.1 Công tác quản lý đối tượng người nộp thuế. 37 2.3.2 Quản lý căn cứ tính thuế. 40 2.3.3 Công tác quản lý thu nộp và cưỡng chế thuế. 48 2.3.4 Quản lý ưu đãi, miễn giảm 51 2.4 Đánh giá công tác quản lý thuế TNDN đối với các DN NQD. 52 2.4.1 Kết quả đạt được. 52 CHƯƠNG 3:MỘT SỐ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TNDN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MÊ LINH 56 3.1 Mục tiêu và yêu cầu tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Mê Linh. 56 3.2 Các giải pháp tăng cường công tác quản lý thu thuế TNDN đối với các DN NQD trên địa bàn huyện Mê Linh. 57 3.2.1 Tăng cường quản lý đối tượng nộpthuế. 57 3.2.2 Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra trong việc quản lý căn cứ tính thuế và hóa đơn, chứng từ. 58 3.2.4 Tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế và cung cấp các dịch vụ cho người nộp thuế. 65 KẾT LUẬN..............................................................................................................66
Xem thêm

65 Đọc thêm

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thu thuế GTGT đối với các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận Cầu Giấy

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thu thuế GTGT đối với các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận Cầu Giấy

MỤC LỤC CHƯƠNG 1 THUẾ GTGT VÀ NỘI DUNG QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH 1 1.1. Một số vấn đề cơ bản về thuế GTGT 1 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của thuế GTGT 1 1.1.2. Nội dung cơ bản của thuế GTGT 4 1.1.2.1. Đối tượng chịu thuế GTGT 4 1.1.2.2. Đối tượng nộp thuế GTGT 4 1.1.2.3. Đối tượng không chịu thuế GTGT 4 1.1.2.4. Căn cứ tính thuế 4 1.1.2.5. Phương pháp tính thuế 6 1.2. Nội dung quản lý thuế 7 1.3. Sự cần thiết phải tăng cường công tác quản lý thuế GTGT đối với các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 10 1.3.1. Khái niệm và đặc điểm của doanh nghiệp ngoài quốc doanh 10 1.3.2. Vai trò của các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong sự phát triển kinh tếxã hội ở nước ta 11 1.3.3. Sự cần thiết phải tăng cường công tác quản lý thu thuế GTGT đối với các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 13 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẦU GIẤY 15 2.1. Tình hình kinh tế xã hội của Quận Cầu Giấy và cơ cấu tổ chức của Chi cục thuế Quận Cầu Giấy 15 2.1.1. Đặc điểm kinh tếxã hội và sự phát triển của các DN NQD trên địa bàn Quận Cầu Giấy 15 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Chi cục thuế Quận Cầu Giấy 18 2.1.3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 19 2.2. Thực trạng công tác quản lý thu thuế GTGT đối với các DN NQD trên địa bàn quận Cầu Giấy 21 2.2.1. Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật thuế GTGT 21 2.2.2. Công tác quản lý đối tượng nộp thuế 22 2.2.2.1. Công tác đăng ký và cấp Mã số thuế 22 2.2.2.2. Công tác quản lý hồ sơ người nộp thuế 23 2.2.2.3. Công tác quản lý tình hình hoạt động của đối tượng nộp thuế 24 2.2.3. Công tác quản lý căn cứ tính thuế 26 2.2.3.1. Công tác quản lý kê khai thuế GTGT 26 2.2.3.2. Công tác quản lý doanh thu 28 2.2.3.3. Công tác quản lý hoá đơn 29 2.2.4. Công tác quản lý quá trình thu nộp thuế GTGT 31 2.2.5. Công tác hoàn thuế 32 2.2.6. Công tác thanh tra, kiểm tra thuế 34 2.3. Đánh giá thực trạng công tác quản lý thu thuế GTGT đối vơi các DN NQD trên địa bàn quận Cầu Giấy 36 2.3.1. Thành tựu 36 2.3.2. Hạn chế 37 2.3.3. Nguyên nhân 39 CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẦU GIẤY 41 3.1. Phương hướng, nhiệm vụ của Chi cục thuế Quận Cầu Giấy trong thời gian tới 41 3.2. Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thu thuế GTGT đối với các DN NQD 42 3.2.1. Tăng cường quản lý đối tượng nộp thuế. 42 3.2.2. Tăng cường quản lý căn cứ tính thuế 43 3.2.3. Tăng cường công tác quản lý hoá đơn chứng từ 45 3.2.4. Tăng cường quản lý quá trình thu nộp thuế 49 3.2.5. Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra thuế. 49 3.2.6. Tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế 50 3.2.7. Hoàn thiện chính sách thuế GTGT 51 3.2.8. Một số giải pháp khác 53 3.2.8.1. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý thu thuế cho các cán bộ ngành thuế. 53 3.2.8.2. Cần có sự phối hợp chặt chẽ trong nội bộ ngành thuế cũng như giữa ngành thuế với các cơ quan chức năng khác. 55 3.2.8.3. Tổ chức các cuộc hội thảo trao đổi kinh nghiệm 55 3.2.8.4. Công tác thi đua khen thưởng, chăm lo cải thiện điều kiện làm việc: 56 3.2.8.5. Tăng cường ứng dụng tin học trong công tác quản lý thu thuế GTGT 56 KẾT LUẬN 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59
Xem thêm

Đọc thêm

Tăng cường công tác thanh tra thuế đối với doanh nghiệp ở Cục thuế thành phố Hà Nội

Tăng cường công tác thanh tra thuế đối với doanh nghiệp ở Cục thuế thành phố Hà Nội

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Cục thuế thành phố Hà Nội trực thuộc Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính), chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý thu NSNN trên địa bàn Hà Nội. Với số lượng cán bộ, công chức, viên chức gần 3.800 người, làm việc tại 53 đơn vị đầu mối (23 Phòng, 30 Chi cục thuế quận, huyện, thị xã), quản lý thu thuế đối với gần 115.000 doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh; gần 140.000 hộ kinh doanh; 3,2 triệu mã số thuế thu nhập cá nhân, gần 2 triệu hộ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Hà Nội là một trong những địa phương có số lượng doanh nghiệp và có số thu ngân sách lớn nhất cả nước, vì vậy trọng trách và áp lực thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách luôn luôn đè nặng trên vai ngành thuế Hà Nội, nhất là trong bối cảnh hiện nay nền kinh tế của cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng đang gặp nhiều khó khăn do tác động của khủng hoảng kinh tế và những diễn biến bất ổn trên Biển Đông. Trong các khoản thu ngân sách trên địa bàn Hà Nội thì thu từ đóng góp của các doanh nghiệp là chủ yếu. Do vậy công tác quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp luôn được cơ quan thuế quan tâm, đặt lên hàng đầu. Hiện nay, việc quản lý thuế đối với các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tình hình kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, tình trạng các doanh nghiệp kinh doanh gian lận, trốn thuế, trây ỳ nợ thuế đang ngày một gia tăng và với nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi, nhất là tình trạng các doanh nghiệp mua bán hóa đơn bất hợp pháp để trốn thuế, chuyển giá, lợi dụng chính sách thông thoáng để tìm cách trốn thuế, rút tiền hoàn thuế, nhiều hình thức kinh doanh mới phát sinh như kinh doanh qua mạng khó kiểm soát, kinh doanh đa cấp, đang trở lên khá phổ biến. Trong khi lực lượng cán bộ công chức thì có hạn, nhưng khối lượng công việc thì nhiều, trình độ quản lý về thuế nói chung còn ở mức thấp, chính sách thuế còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ, chưa bao quát đầy đủ các hoạt động, chưa ban hành kịp thời...Từ thực tiễn này đòi hỏi Hà Nội phải tăng cường đẩy mạnh công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là tăng cường công tác thanh tra thuế đối với các doanh nghiệp, góp phần hạn chế tình trạng vi phạm luật thuế như khai man, trốn lậu thuế, chây ỳ, chậm nộp thuế. Thanh tra thuế là một trong những chức năng thiết yếu của quản lý thuế. Tính hiệu qủa của thanh tra thuế có ảnh hưởng chi phối đến hiệu quả của quản lý thuế. Đặc biệt trong bối cảnh áp dụng cơ chế doanh nghiệp “tự kê khai, tự nộp thuế” theo Luật quản lý thuế, công tác thanh tra thuế càng có vai trò quan trọng, bởi vì để doanh nghiệp tự giác kê khai đúng nghĩa vụ thuế thì một trong những vấn đề mấu chốt là phải làm cho doanh nghiệp thấy được hậu qủa của trốn lậu thuế, tức là, chỉ ra rằng các hành vi gian lận, trốn lậu thuế sẽ bị phát hiện (thể hiện tính hiệu quả của thanh tra) và những hậu qủa do trốn lậu thuế đem lại (xử lý kết qủa sau thanh tra). Cục thuế Hà Nội nhận thức được tầm quan trọng của công tác thanh tra đối với doanh nghiệp nên đã tập trung mọi biện pháp tăng cường cho công tác này như: Tập trung nguồn lực, tổ chức sắp xếp lại bộ máy, đổi mới hoạt động thanh tra, xây dựng quy trình mới, tăng cường đào tạo lực lượng cán bộ thanh tra, ứng dụng công nghệ thông tin…Nhờ những hoạt động tích cực đó, công tác thanh tra thuế đối với doanh nghiệp thời gian qua ngày càng chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Bên cạnh đó, công tác thanh tra thuế đối với doanh nghiệp cũng còn nhiều hạn chế, nội dung và quy trình thanh tra trực tiếp cũng còn nhiều bất cập… không đáp ứng được những yêu cầu của công tác thanh tra thuế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Chính vì vậy, việc nghiên cứu đề tài “Tăng cường công tác thanh tra thuế đối với doanh nghiệp ở Cục thuế thành phố Hà Nội” có ý nghĩa thực tiễn thiết thực. 2. Mục đích nghiên cứu: Việc nghiên cứu đề tài này nhằm phân tích thực trạng công tác thanh tra thuế đối với doanh nghiệp, từ đó chỉ các nguyên nhân, hạn chế cần khắc phục. Đồng thời tìm kiếm và đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm tăng cường công tác thanh tra thuế đối với doanh nghiệp theo định hướng cải cách thuế trong hoạt động thanh tra thuế: Chuyên môn hóa, hiện đại hóa, sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả nhất, hạn chế sự can thiệp tiêu cực vào hoạt động thanh tra thuế, giảm bớt thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian và tiết kiệm chi phí tối đa cho doanh nghiệp trong việc kê khai, nộp thuế, thanh tra thuế. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các vấn đề lý thuyết và thực tiễn của việc tổ chức, thực hiện hoạt động thanh tra thuế đối với doanh nghiệp. Phạm vi nghiên cứu tại Cục thuế thành phố Hà Nội từ năm 2007 năm 2014 và những năm tiếp theo đến năm 2020. 4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu: Đề tài tiến hành phân tích, đánh giá, tổng kết thực tiễn và khuyến nghị những giải pháp tăng cường công tác thanh tra thuế đối với doanh nghiệp trong điều kiện áp dụng cơ chế “tự khai, tự nộp thuế”. Do vậy, đây được coi là một tài liệu để các nhà quản lý tham khảo vận dụng trong thực tiễn quản lý thuế. Nghiên cứu đề tài này còn tạo điều kiện và cơ hội để các đồng nghiệp, học viên, sinh viên tiếp cận thực tiễn, nâng cao kiến thức chuyên môn, từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác và nghiên cứu khoa học. 5. Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, diễn giải quy nạp, so sánh, … 6. Kết cấu của đề tài: Ngoài phần mở đầu, kết luận, các bảng biểu số liệu, nội dung chính của đề tài được trình bày trong 3 chương: Chương 1. Những vấn đề cơ bản về thanh tra thuế. Chương 2. Thực trạng công tác thanh tra thuế đối với doanh nghiệp ở Cục thuế thành phố Hà Nội. Chương 3. Giải pháp tăng cường công tác thanh tra thuế đối với doanh nghiệp ở Cục thuế thành phố Hà Nội.
Xem thêm

Đọc thêm

CHỐNG THẤT THU THUẾ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM

CHỐNG THẤT THU THUẾ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM

13Kinh nghiệm chống thất thu thuế thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) đãthực hiện một biện pháp khuyến khích người tiêu dùng yêu cầu các doanhnghiệp phải cấp hóa đơn bán hàng. Người ta đã đưa vào một ô nhỏ trong hóađơn để biến hóa đơn thành một vé xổ số, khách hàng cào vào ô đó có thểtrúng thưởng từ 100 đến 5.000 nhân dân tệ. Để ngăn ngừa sự giả mạo, một ôthứ hai với mã số cho phép khách hàng có thể kiểm tra thông qua Internet vềviệc công ty đưa cho họ hóa đơn có giá trị hay không. Trong một chươngtrình thử nghiệm, một thị trấn nhỏ ở ngoại ô Bắc Kinh đã tăng thuế lên tới 732ngàn USD trong khi chỉ phải chi ra 17 ngàn USD tiền thưởng (theo Báo cáophát triển thế giới 2005 của WB, trích dẫn thông tin từ The Economist). Cácnước như: Thái Lan, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Campuchia, Lào… không cho nợthuế đối với hàng hóa nhập khẩu, phải nộp thuế trước khi nhận hàng. Một sốnước cho chậm nộp thuế nhưng phải có bảo lãnh, hoặc cho nộp chậm với điềukiện có tài khoản do cơ quan Hải quan quản lý để đảm bảo việc nộp thuế.Việc tổ chức và quản lý, chống thất thu thuế của các nước trên thế giớicó những điểm khác nhau nhất định, song hầu hết đều hướng tới mục tiêu làthu tăng thuế cho ngân sách quốc gia nhưng phải bảo đảm tính công bằng,tính hiệu quả (số thuế thu được so với chi phí bỏ ra để thu) và tính hiệu lực(mức độ tuân thủ, chấp hành pháp luật thuế của đối tượng nộp thuế).- Tăng cường sự tuân thủ, tự nguyện của người nộp thuế: Để chốngthất thu thuế, bất kỳ hệ thống quản lý thuế nào cũng dựa trên nền tảng là ýthức tuân thủ, tự nguyện của đối tượng nộp thuế. Để nâng cao sự tuân thủ, tựnguyện, cơ quan thuế phải tập trung chủ yếu vào 3 nhiệm vụ quản lý chínhcủa ngành thuế gồm:+ Tạo điều kiện cho việc tuân thủ: Tuyên truyền và thực hiện các dịchvụ hỗ trợ đối tượng nộp thuế, nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cho đối tượng
Xem thêm

Đọc thêm

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế Giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế quận Tây Hồ

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN TÂY HỒ

MỤC LỤCLỜI CAM ĐOANiMỤC LỤCiiDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTvDANH MỤC CÁC BẢNGviChương 1:THUẾ GTGT VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂY HỒ.31.1. Những vấn đề chung về quản lý thuế GTGT đối với DN NQD.31.1.1 Những vấn đề chung về quản lý thuế GTGT.31.1.2 Những vấn đề chung về quản lý thuế GTGT đối với DN NQD.51.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh101.3. Sự cần thiết phải tăng cường công tác quản lý thuế gtgt đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh .121.3.1 Vai trò của doanh nghiệp ngoài quốc doanh đối với nền kinh tế quốc dân121.3.2 Sự cần thiết phải tăng cường quản lý thuế GTGT đối với Doanh nghiệp ngoài quốc doanh13Chương 2:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH THỜI GIAN QUA TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN TÂY HỒ152.1. Vài nét sơ lược về quận Tây Hồ152.1.1 Đặc điểm kinh tế xã hội của quận Tây Hồ152.1.2 Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức quản lý của chi cục thuế quận Tây Hồ.172.1.3 Tổng quan về công tác quản lý thuế trên đại bàn quận Tây Hồ202.2. Thực trạng công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế tây hồ.242.2.1. Quản lý người nộp thuế242.2.2. Công tác tuyên truyềnhỗ trợ người nộp thuế.292.2.3. Công tác quản lý kê khai322.2.4. Công tác quản lý hóa đơn, chứng từ352.2.5. Công tác xử lý hoàn thuế GTGT.382.2.6. Công tác kiểm tra thuế GTGT402.2.7. Công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế Giá trị gia tăng442.3. Đánh giá chung về công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận Tây Hồ.462.3.1. Kết quả đạt được trong thời gian qua.462.3.2 Hạn chế, khó khăn472.3.3 Nguyên nhân48Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂY HỒ503.1. Mục tiêu, yêu cầu quản lý thuế nói chung và thuế GTGT nói riêng tại chi cục thuế quận Tây Hồ trong thời gian tới.503.2. Giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế quận Tây Hồ.513.2.1 Tăng cường quản lý các doanh nghiệp ngoài quốc doanh513.2.2. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền hỗ trợ.523.2.3.Tăng cường công tác quản lý kê khai thuế523.2.4. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý hóa đơn, chứng từ.533.2.5. Nâng cao hiệu quả công tác xử lý hoàn thuế.533.2.6. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra543.2.7. Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế các DN NQD một cách có hiệu quả.553.2.8. Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý thuế.563.2.9. Cán bộ thuế phải tuân thủ nghiêm ngặt các bước qui trình quản lý thuế GTGT đã được Tổng cục thuế ban hành.57KẾT LUẬN58DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO59
Xem thêm

63 Đọc thêm

PHÂN cấp QUẢN lý THUẾ đối với DOANH NGHIỆP TRÊN địa bàn TỈNH hải DƯƠNG

PHÂN CẤP QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

PHÂN cấp QUẢN lý THUẾ đối với DOANH NGHIỆP TRÊN địa bàn TỈNH hải DƯƠNG PHÂN cấp QUẢN lý THUẾ đối với DOANH NGHIỆP TRÊN địa bàn TỈNH hải DƯƠNG PHÂN cấp QUẢN lý THUẾ đối với DOANH NGHIỆP TRÊN địa bàn TỈNH hải DƯƠNG PHÂN cấp QUẢN lý THUẾ đối với DOANH NGHIỆP TRÊN địa bàn TỈNH hải DƯƠNG PHÂN cấp QUẢN lý THUẾ đối với DOANH NGHIỆP TRÊN địa bàn TỈNH hải DƯƠNG PHÂN cấp QUẢN lý THUẾ đối với DOANH NGHIỆP TRÊN địa bàn TỈNH hải DƯƠNG PHÂN cấp QUẢN lý THUẾ đối với DOANH NGHIỆP TRÊN địa bàn TỈNH hải DƯƠNG PHÂN cấp QUẢN lý THUẾ đối với DOANH NGHIỆP TRÊN địa bàn TỈNH hải DƯƠNG PHÂN cấp QUẢN lý THUẾ đối với DOANH NGHIỆP TRÊN địa bàn TỈNH hải DƯƠNG PHÂN cấp QUẢN lý THUẾ đối với DOANH NGHIỆP TRÊN địa bàn TỈNH hải DƯƠNG PHÂN cấp QUẢN lý THUẾ đối với DOANH NGHIỆP TRÊN địa bàn TỈNH hải DƯƠNG PHÂN cấp QUẢN lý THUẾ đối với DOANH NGHIỆP TRÊN địa bàn TỈNH hải DƯƠNG PHÂN cấp QUẢN lý THUẾ đối với DOANH NGHIỆP TRÊN địa bàn TỈNH hải DƯƠNG PHÂN cấp QUẢN lý THUẾ đối với DOANH NGHIỆP TRÊN địa bàn TỈNH hải DƯƠNG PHÂN cấp QUẢN lý THUẾ đối với DOANH NGHIỆP TRÊN địa bàn TỈNH hải DƯƠNG PHÂN cấp QUẢN lý THUẾ đối với DOANH NGHIỆP TRÊN địa bàn TỈNH hải DƯƠNG PHÂN cấp QUẢN lý THUẾ đối với DOANH NGHIỆP TRÊN địa bàn TỈNH hải DƯƠNG PHÂN cấp QUẢN lý THUẾ đối với DOANH NGHIỆP TRÊN địa bàn TỈNH hải DƯƠNG PHÂN cấp QUẢN lý THUẾ đối với DOANH NGHIỆP TRÊN địa bàn TỈNH hải DƯƠNG PHÂN cấp QUẢN lý THUẾ đối với DOANH NGHIỆP TRÊN địa bàn TỈNH hải DƯƠNG PHÂN cấp QUẢN lý THUẾ đối với DOANH NGHIỆP TRÊN địa bàn TỈNH hải DƯƠNG PHÂN cấp QUẢN lý THUẾ đối với DOANH NGHIỆP TRÊN địa bàn TỈNH hải DƯƠNG PHÂN cấp QUẢN lý THUẾ đối với DOANH NGHIỆP TRÊN địa bàn TỈNH hải DƯƠNG PHÂN cấp QUẢN lý THUẾ đối với DOANH NGHIỆP TRÊN địa bàn TỈNH hải DƯƠNG PHÂN cấp QUẢN lý THUẾ đối với DOANH NGHIỆP TRÊN địa bàn TỈNH hải DƯƠNG PHÂN cấp QUẢN lý THUẾ đối với DOANH NGHIỆP TRÊN địa bàn TỈNH hải DƯƠNG PHÂN cấp QUẢN lý THUẾ đối với DOANH NGHIỆP TRÊN địa bàn TỈNH hải DƯƠNG PHÂN cấp QUẢN lý THUẾ đối với DOANH NGHIỆP TRÊN địa bàn TỈNH hải DƯƠNG PHÂN cấp QUẢN lý THUẾ đối với DOANH NGHIỆP TRÊN địa bàn TỈNH hải DƯƠNG PHÂN cấp QUẢN lý THUẾ đối với DOANH NGHIỆP TRÊN địa bàn TỈNH hải DƯƠNG PHÂN cấp QUẢN lý THUẾ đối với DOANH NGHIỆP TRÊN địa bàn TỈNH hải DƯƠNG PHÂN cấp QUẢN lý THUẾ đối với DOANH NGHIỆP TRÊN địa bàn TỈNH hải DƯƠNG PHÂN cấp QUẢN lý THUẾ đối với DOANH NGHIỆP TRÊN địa bàn TỈNH hải DƯƠNG PHÂN cấp QUẢN lý THUẾ đối với DOANH NGHIỆP TRÊN địa bàn TỈNH hải DƯƠNG PHÂN cấp QUẢN lý THUẾ đối với DOANH NGHIỆP TRÊN địa bàn TỈNH hải DƯƠNG PHÂN cấp QUẢN lý THUẾ đối với DOANH NGHIỆP TRÊN địa bàn TỈNH hải DƯƠNG
Xem thêm

125 Đọc thêm

Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)

Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)

Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

Cùng chủ đề