MỘT VÀI BÀI TOÁN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN SỐ PI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "MỘT VÀI BÀI TOÁN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN SỐ PI":

SỬ DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ ĐỂ GIẢI MỘT SỐBÀI TOÁN VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH TRONG CHƯƠNG TRÌNHTOÁN PHỔ THÔNG

SỬ DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ ĐỂ GIẢI MỘT SỐBÀI TOÁN VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH TRONG CHƯƠNG TRÌNHTOÁN PHỔ THÔNG

- Đối với câu 1, có thể học sinh nghĩ đến việc biến đổi tương đương hoặc sẽbình phương hai vế của phương trình , tuy nhiên sẽ gặp khó khăn trong các phépbiến đổi. Câu 2, các phương pháp "truyền thống" không khả thi.- Nếu chịu khó quan sát và chuyển vế đơn giản thì vế trái đều là những hàmsố đồng biến (trên một tập nào đó). Lúc này, sử dụng tính đơn điệu để giải quyếtbài toán đã nảy ra trong đầu. Vấn đề còn lại là đoán nghiệm! Công việc này không5khó, nhưng nếu học sinh cứ thử từng số thì sẽ mất thời gian. Hãy ưu tiên những giátrị của x sao cho các biểu thức dưới dấu căn nhận giá trị là số chính phương!. Ngàynay, công việc này càng dễ dàng hơn nhờ sự trợ giúp của máy tính cầm tay.Đáp án:121là một nghiệm của phương trình.21Xét hàm số f ( x) = 4 x − 1 + 4 x 2 − 1 trên ( ; +∞) ,224x1> 0, ∀x ∈ ( ; +∞)Ta có f '( x) = 4 x − 1 +24 x2 −1
Xem thêm

19 Đọc thêm

SKKN GIÚP HỌC SINH LỚP 5 GIẢI TỐT BÀI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM

SKKN GIÚP HỌC SINH LỚP 5 GIẢI TỐT BÀI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM

vận dụng làm bài là một việc làm khó. Giáo viên khi dạy kiến thức về giải toánvề tỉ số phần trăm thường cảm thấy khó là vì: Làm cách dạy như thế nào để học2sinh hiểu bài sâu và chắc để biết vận dụng các cách giải của mỗi loại bài toán vềtỉ số phần trăm. Bởi thực tế, các em khi học xong cách giải của dạng toán về tỉsố phần trăm thì thường hiểu lẫn lộn giữa bài toán: “Cho biết 100% và đi tìmmột số phần trăm của số đó” học sinh nhầm với dạng bài như : Cho biết 30%bao gạo của số đó là 60 kg. Tìm bao gạo đó nặng bao nhiêu ki lô gam? ” Vì vậyyêu cầu người giáo viên phải xác định rõ yêu cầu về nội dung, mức độ cũng nhưphương pháp dạy học nội dung này. Từ đó nhằm tạo ra một hệ thống phươngpháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh, để giúp các em hiểu và vận dụngvào luyện tập đạt kết quả tốt.Từ việc xác định vị trí, vai trò của nội dung toán về “Tỉ số phần trăm” và“Giải toán về tỉ số phần trăm” cũng như những băn khoăn về cách dạy học phầnnày từ giáo viên và học sinh, tôi mạnh dạn đề xuất kinh nghiệm giảng dạy“Một số biện pháp giúp học sinh khá giỏi lớp 5 học tốt giải toán về tỉ sốphần trăm” để nghiên cứu, thực nghiệm nhằm góp phần tìm ra biện pháp khắcphục khó khăn cho bản thân, đồng nghiệp và cũng như học sinh khá giỏi lớp 5khi học phần toán này.2. Ý nghĩa vấn đề nghiên cứuTrên cơ sở nắm chắc cách giải các bài toán về tỉ số phần trăm giúp họcsinh biết vận dụng kiến thức vào giải quyết các bài toán trong thực tế cuộc sống.Thông qua đó còn giúp các em củng cố các kiến thức số học khác không chỉcủng cố các kiến thức toán học có liên quan mà còn giúp học sinh gắn học vớihành, gắn nhà trường với thực tế cuộc sống lao động và sản xuất của xã hội. Quaviệc học các bài toán về Tỉ số phần trăm, học sinh có hiểu biết thêm về thực tế,vận dụng được vào việc tính toán trong thực tế như : Tính tỉ số phần trăm các
Xem thêm

44 Đọc thêm

Sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng liên quan đến ánh xạ đa trị

SỰ TỒN TẠI NGHIỆM CỦA BÀI TOÁN TỰA CÂN BẰNG LIÊN QUAN ĐẾN ÁNH XẠ ĐA TRỊ

Sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng liên quan đến ánh xạ đa trị Sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng liên quan đến ánh xạ đa trị Sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng liên quan đến ánh xạ đa trị Sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng liên quan đến ánh xạ đa trị Sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng liên quan đến ánh xạ đa trị Sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng liên quan đến ánh xạ đa trị Sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng liên quan đến ánh xạ đa trị Sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng liên quan đến ánh xạ đa trị Sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng liên quan đến ánh xạ đa trị Sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng liên quan đến ánh xạ đa trị Sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng liên quan đến ánh xạ đa trị Sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng liên quan đến ánh xạ đa trị Sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng liên quan đến ánh xạ đa trị Sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng liên quan đến ánh xạ đa trị Sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng liên quan đến ánh xạ đa trị Sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng liên quan đến ánh xạ đa trị Sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng liên quan đến ánh xạ đa trị Sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng liên quan đến ánh xạ đa trị Sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng liên quan đến ánh xạ đa trị Sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng liên quan đến ánh xạ đa trị Sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng liên quan đến ánh xạ đa trị Sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng liên quan đến ánh xạ đa trị Sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng liên quan đến ánh xạ đa trị Sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng liên quan đến ánh xạ đa trị Sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng liên quan đến ánh xạ đa trị Sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng liên quan đến ánh xạ đa trị Sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng liên quan đến ánh xạ đa trị Sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng liên quan đến ánh xạ đa trị Sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng liên quan đến ánh xạ đa trị Sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng liên quan đến ánh xạ đa trị Sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng liên quan đến ánh xạ đa trị Sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng liên quan đến ánh xạ đa trị Sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng liên quan đến ánh xạ đa trị Sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng liên quan đến ánh xạ đa trị Sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng liên quan đến ánh xạ đa trị
Xem thêm

52 Đọc thêm

GIÁO ÁN TÍCH HỢP LIÊN MÔN TOÁN 7 BÀI MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH

GIÁO ÁN TÍCH HỢP LIÊN MÔN TOÁN 7 BÀI MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH

321/ Bài toán 1:( Sgk- tr59)HOẠT ĐỘNG 2: Bài mớiGV: Giới thiệu bài học. trìnhchiếu đề bài toán 1.GiảiGV: ( Máy chiếu )GV: nếu gọi vận tốc cũ và HS: tóm tắt bài toán dưới Gọi vận tốc cũ và mới của ô tô làv1, v2 (km/h). ĐK v1, v2 > 0mới của ô tô lần lược là v1; v2 hướng dẫn của GV.(km/h). Thời gian tương ứngThời gian tương ứng của ô tô đilà t1, t2 (h). Hãy tóm tắt đề bàitừ A đến B là: t1, t2 (h). ĐK t1, t2 >toán.0. Ta cóGV: Hãy lập công thức củav2 = 1,2.v1 ; t1 = 6
Xem thêm

11 Đọc thêm

MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ HÀM SỐ LIÊN QUAN ĐẾN KHOẢNG CÁCH

MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ HÀM SỐ LIÊN QUAN ĐẾN KHOẢNG CÁCH

Từ phương trình ta giải được nghiệm bài toán.Ví dụ: Cho hàm sốy=x−2x +1( ؏ ). Tìm trên ( ؏ ) những điểm M saocho khoảng cách từ M đến Ox bằng ba lần khoảng cách từ M đếnOyLời giảiGiả sử M ( x; y )Khoảng cách từ M đến Ox là: d1 = yKhoảng cách từ M đến Oy là: d 2 = xKhoảng cách từ M đến Ox bằng ba lần khoảng cách từ M đến Oynên ta có:x−2 x + 1 = 3x y = 3x− 2 ± 10d1 = 3d 2 ⇔ y = 3 x ⇔ ⇔⇔x=3 y = −3 x

13 Đọc thêm

Bài toán quan hệ biến phân và một số vấn đề liên quan (LV thạc sĩ)

Bài toán quan hệ biến phân và một số vấn đề liên quan (LV thạc sĩ)

Bài toán quan hệ biến phân và một số vấn đề liên quan (LV thạc sĩ)Bài toán quan hệ biến phân và một số vấn đề liên quan (LV thạc sĩ)Bài toán quan hệ biến phân và một số vấn đề liên quan (LV thạc sĩ)Bài toán quan hệ biến phân và một số vấn đề liên quan (LV thạc sĩ)Bài toán quan hệ biến phân và một số vấn đề liên quan (LV thạc sĩ)Bài toán quan hệ biến phân và một số vấn đề liên quan (LV thạc sĩ)Bài toán quan hệ biến phân và một số vấn đề liên quan (LV thạc sĩ)Bài toán quan hệ biến phân và một số vấn đề liên quan (LV thạc sĩ)Bài toán quan hệ biến phân và một số vấn đề liên quan (LV thạc sĩ)Bài toán quan hệ biến phân và một số vấn đề liên quan (LV thạc sĩ)Bài toán quan hệ biến phân và một số vấn đề liên quan (LV thạc sĩ)Bài toán quan hệ biến phân và một số vấn đề liên quan (LV thạc sĩ)Bài toán quan hệ biến phân và một số vấn đề liên quan (LV thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

LUẬN VĂN MỘT SỐ TÀI LIỆU VỀ DÃY SỐ

LUẬN VĂN MỘT SỐ TÀI LIỆU VỀ DÃY SỐ

Dãy số chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong Giải tích toán học: dãy số không chỉ là một đối tượng để nghiên cứu mà nó còn đóng vai trò là một công cụ đắc lực trong các mô hình rời rạc của giải tích, trong lý thuyết vi phân hàm, lý thuyết xấp xỉ, lý thuyết biểu diễn... Các vấn đề liên quan đến dãy số là rất phong phú. Có thể kể ra đây một số chủ đề thường gặp: giới hạn dãy số, công thức tìm số hạng tổng quát, tính đơn điệu và tính bị chặn của dãy số, tính chất của dãy số nguyên... Trong các kì thi học sinh giỏi quốc gia, Olympic toán học quốc tế, hay những kì thi giải toán của nhiều tạp chí toán học thì các bài toán về dãy số xuất hiện khá nhiều và được xem như những dạng toán loại khó ở bậc Trung học phổ thông. Một trong các nội dung thường gặp trong các bài toán về dãy số là xác định số hạng tổng quát và tìm giới hạn của dãy số. Hiện nay đã có nhiều tài liệu đề cập đến các khía cạnh khác nhau của dãy số. Tuy nhiên, các tài liệu được hệ thống theo dạng toán cũng như phương pháp giải thì chưa có nhiều và tôi mong muốn cung cấp cho các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh giỏi hoặc yêu thích toán, thêm một tài liệu tham khảo về dãy số. Tôi cố gắng hệ thống các phương pháp giải bài toán tìm số hạng tổng quát và bài toán về giới hạn của dãy số. Với những lý do trên và qua khả năng tìm hiểu, nghiên cứu, tôi chọn “Một số vấn đề chọn lọc về dãy số” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp bậc cao học của mình.
Xem thêm

Đọc thêm

MANG THAI VÀ NHỮNG CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI MANG THAI

MANG THAI VÀ NHỮNG CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI MANG THAI

Với một số vợ chồng, mang thai rất dễ dàng nhưng có những cặp vợ chồng lại rất khó khăn. Đôi khi các vấn đề này liên quan đến sinh lý như: rối loạn chức năng rụng trứng ở người vợ hoặc số tinh trùng thấp hoặc ít ở người chồng... Nếu bạn đang gặp khó khăn khi mang thai và chưa biết làm thế nào để tăng khả năng sinh sản, hãy thử một vài cách dưới đây trước khi đến gặp bác sỹ.

26 Đọc thêm

SKKN TOÁN 9:CÁNH DẠY BÀI CUNG CHỨA GÓC môn hình học 9 CÓ GIÁO ÁN KÈM THEO14 15

SKKN TOÁN 9:CÁNH DẠY BÀI CUNG CHỨA GÓC MÔN HÌNH HỌC 9 CÓ GIÁO ÁN KÈM THEO14 15

CÁCH DẠY BÀI CUNG CHỨA GÓC Ở MÔN HÌNH 9,CÓ GIÁO ÁN KỀM THEO bao gồm: trình tự tiết dạy giáo án điện tử 2 tiết bài giảng điện tử 2 tiết các thiết bị dạy học Trong bộ môn hình học ở lớp 9, ở bài “Cung chứa góc”, khi dạy và học, giáo viên và học sinh gặp rất nhiều khó khăn . Qua giảng dạy học sinh khối 9 trong nhiều năm liên tục, theo quan điểm của tôi, đây là bài khó dạy nhất trong chương trình Toán học THCS vì: Một là HS không hiểu được một cách tường tận định nghĩa tập hợp điểm (hay còn gọi là quỹ tích) và không nắm được các bài toán về tập hợp điểm ở lớp dưới nên không hiểu được bản chất vấn đề ,không biết vận dụng khi làm bài tập. Hai là phần dựng hình được học ở lớp 8,là nền tảng của bài toán dựng “cung chứa góc” và có liên quan chặt chẽ với bài toán bài toán quỹ tích nhưng lại được giảm tải nên học sinh gặp nhiều trở ngại khi học đến phần này . Ba là bài toán quỹ tích là một bài toán mới,khó lại ít gặp trong thi cử,chỉ gặp trong một số kì thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh nên đa số học sinh không muốn học bài này. Bốn là bài có tính trừu tượng cao. Năm là chỉ có duy nhất một bài về Quỹ tích của chương trình Hình 9 (mặc dù Hình 8 có đề cập nhưng quá sơ sài) + Sáu là cách trình bày các đề mục trong SGK làm khó dạy cho học sinh trung bình. Từ những khó khăn trên nên bản thân thấy sự cần thiết viết sáng kiến này để nâng cao hiệu quả dạy và học bài “Cung chứa góc” trong môn hình học lớp 9. 2.Mục đích nghiên cứu. Qua trực tiếp giảng dạy môn hình học lớp 9 bài “Cung chứa góc” tôi thấy rằng nhiều em không hứng thú học , các em không hiểu trọn vẹn bản chất của bài toán nên gặp khó khăn khi vận dụng làm bài tập, dẫn đến chán nản trong học tập,. Chính vì vậy mà tôi đã suy nghĩ tìm tòi và mạnh dạn đưa ra sáng kiến “Một số kinh nghiệm khi dạy bài Cung chứa góc ở môn hình học 9”với mong muốn giúp các em hiểu được lí thuyết và biết phương pháp làm bài tập, biết cách trình bày bài toán khoa học từ đó tạo nên hứng thú học tập, phát huy tính tích cực chủ động của các em trong học tập, các em không còn ngại học bài toán quỹ tích, qua đó nâng cao chất lượng bộ môn. Đồng thời giúp giáo viên nâng cao năng lực tự nghiên cứu, đồng thời vận dụng tổng hợp các tri thức đã học, mở rộng, đào sâu và hoàn thiện hiểu biết. Từ đó có phương pháp giảng dạy phần này có hiệu quả.Bên cạnh đó còn trang bị cho học sinh một số kiến thức về giải bài toán quỹ tích nhằm nâng cao năng lực học môn toán, giúp các em tiếp thu bài một cách chủ động sáng tạo và là công cụ giải quyết những bài tập có liên quan đến quỹ tích sau này 3. Đối tượng , phạm vi , kế hoạch, thời gian nghiên cứu.
Xem thêm

19 Đọc thêm

Hình kg và hình giải tích phẳng

Hình kg và hình giải tích phẳng

Hình 10: Một số bài toán về phương pháp tọa độ trong mặt phẳng liên quan đến phương trình đường thẳng, phương trình đường tròn, phương trình đường elip (để làm được các bài toán dạng này cần nắm vững kiến thức về vectơ, định lý hàm cosin, định lý hàm sin trong tam giác và hình học 7, 8, 9) Hình học 11 và 12: Các bài toán về tính thể tích, khoảng cách và góc (để làm được các bài toán dạng này cần nắm vững kiến thức về quan hệ song song và quan hệ vuông góc trong không gian, cách xác định góc giữa 2 đường thẳng, giữa đường thẳng và mặt phẳng, giữa 2 mặt phẳng trong không gian, các công thức tính thể tích của các hình không gian).
Xem thêm

Đọc thêm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH LỚP 3 HỌC TỐT MÔN TOÁN DẠNG RÚT VỀ ĐƠN VỊ

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH LỚP 3 HỌC TỐT MÔN TOÁN DẠNG RÚT VỀ ĐƠN VỊ

không cần kiểm tra lại kết quả, cho nên, khi trả bài các em mới biết là mình sai. Đốivới dạng toán rút về đơn vị, khi giáo viên hướng dẫn xong kiểu bài 1, các em làmbài khá tốt, ít nhầm lẫn, nhưng còn sai nhiều trong tính toán, đến khi dạy xong kiểubài , các em làm bài có phần nhầm lẫn nhiều hơn, nhiều em thực hiện ở các bước 2đáng lẽ là phép chia thì các em lại làm phép nhân giống ở kiểu bài 1).Cụ thể ở hai dạng bài như sau:it n1Một cửa hàng có bao gạo chứa được 3 kg gạo. Hỏi bao gạo như thế cóthể chứa được bao nhiêu ki lô gam gạo?i t n 2:Cólít dầu đựng vào can. Hỏi cólít dầu thì cần có bao nhiêu can nhưthế để đựng?* Nguyên nhân các em làm sai ở dạng toán này là do phần lớn các em còn chủquan khi làm bài, chưa nhớ kĩ các phương pháp giải dạng toán này. Mặt khác, cũngcó thể là các em chưa được củng cố rõ nét về hai kiểu bài trong dạng toán này nênsự sai đó không tránh khỏi. Còn nữa, đây là các bài toán áp dụng rất thực tế mà cácem quên mất phương pháp thử lại nên kết quả đưa ra rất đáng tiếc.* Xuất phát từ tình hình thực tế, tôi đã mạnh dạn đổi mới phương pháp dạydạng toán này. Mục đích chính giúp các em có phương pháp giải toán nói chung,phương pháp giải dạng toán có liên quan đến rút về đơn vị nói riêng. Làm cho cácem biết chủ động thực hiện giải toán không rập khuôn, máy móc mà phải dựa vàotư duy phân tích tổng hợp từ bản thân.Giáo viên: Lê Minh PhượngTrang 4SKKN: Giúp học sinh lớp 3 học tốt môn Toán dạng “Rút về đơn vị”
Xem thêm

15 Đọc thêm

Giáo án cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Giáo án cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Bài toán: Một dự án có n người tham gia thảo luận, họ muốn chia thành các nhóm và mỗi nhóm thảo luận riêng về một phần của dự án. Nhóm có bao nhiêu người thì được trình lên bấy nhiêu ý kiến. Nếu lấy ở mỗi nhóm một ý kiến đem ghép lại thì được một bộ ý kiến triển khai dự án. Hãy tìm cách chia để số bộ ý kiến cuối cùng thu được là lớn nhất. Phát biểu lại: Cho một số nguyên dương n, tìm các phân tích n thành tổng các số nguyên dương sao cho tích của các số đó là lớn nhất. Trên thực tế, ta nên xét một vài trường hợp cụ thể để thông qua đó hiểu được bài toán rõ hơn và thấy được các thao tác cần phải tiến hành. Đối với những bài toán đơn giản, đôi khi chỉ cần qua ví dụ là ta đã có thể đưa về một bài toán quen thuộc để giải.
Xem thêm

Đọc thêm

Chuyên đề tìm cực trị (GTLN, GTNN) cho học sinh THCS

CHUYÊN ĐỀ TÌM CỰC TRỊ (GTLN, GTNN) CHO HỌC SINH THCS

Trong Toán học, cực trị là một khái niệm rất hẹp nhưng kiến thức liên quan đến nó thì vô cùng rộng r•i. Trong chương trình Toán THCS những bài toán cực trị có mặt rải rác và hầu khắp các phân môn Số học, Đại số và Hình học. Học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 đều đ• gặp những bài toán cực trị với những yêu cầu như : tìm số x lớn nhất sao cho..., tìm giá trị lớn nhất ( nhỏ nhất ) của biểu thức ..., xác định vị trí của điểm M để độ dài ( diện tích , chu vi ...) của hình H nào đó đạt giá trị lớn nhất ( nhỏ nhất ) ...,
Xem thêm

53 Đọc thêm

ỨNG DỤNG LOGIC MỜ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT LÒ SẤY

ỨNG DỤNG LOGIC MỜ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT LÒ SẤY

Hơn sáu thập kỹ qua, bộ điều khiển PID là bộ điều khiển thông dụng trong các hệ thống điều khiển với nhiều báo cáo đã đưa ra các con số thống kê rằng hơn 90% bài toán điều khiển quá trình công nghiệp được giải quyết với bộ điều khiển PID, trong số đó khoảng trên 90% thực hiện bằng luật PI, 5% thực hiện bằng luật P thuần túy, và 3% thực hiện luật PID đầy đủ, còn lại là những dạng dẫn xuất khác. Tuy nhiên, trong thực tế nhiều giải pháp tổng hợp, thiết kế bộ điều khiển PID thường bị bế tắc khi gặp những bài toán có độ phức tạp của hệ thống cao, độ phi tuyến lớn, xự thường xuyên thay đổi trạng thái và cấu trúc của đối tượng…Những khó khăng đó sẽ không còn là vấn đề nang giải khi bộ điều khiển đó được thực hiện bằng bộ điều khiển mờ. Chúng có chung một đặc điểm là làm việc theo nguyên tắc sao chép kinh nghiệm, tri thức của con người trong điều kiện vận hành máy móc. Với những ưu điểm rõ rệt sau đây của logic mờ. ...
Xem thêm

Đọc thêm

TIET 4 7 KSHS (GT)

TIET 4 7 KSHS (GT)

Tiết 6- 7: Một số bài toán về đồ thị hàm sốNgày soạn:/..Ngày giảng: Tiết 6:Tiết 7:I. Mục Tiêu.1. Kiến thức.- Cách lập PTTT tại 1 điểm- dùng đồ thị biện luận theo m số nghiệm pt chứa tham số m.2. Kĩ năng.- Viết PTTT tại 1 điểm- Biện luận theo m số nghiệm pt.3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác.II. Chuẩn Bị Của GV Và HS1. Chuẩn bị của giáo viên: một số bài tập có liên quan đến PTTT, biện luận số gnhiệm pt theo m.2. Chuẩn bị của HS: Ôn lại công thức viết PTTT tại 1 điểm, cách biện luận số nghiệm pt dựa vào đồ thị.III. Tiến Trình Dạy Học1. ổn định tổ chức lớp2. Kiểm tra bài cũ: Nêu các bớc khảo sát hàm bậc 3.3. Bài mới.Nội dung ghi bảngTiết 6:A Lý thuyết:B - Bài tập:Bài 1: Cho hs y = -2x2 + 3x2 21/ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C ) của hstrên.2/ Dựa vào đồ thị (C ) biện luận theo m số nghiệmpt: 2x3 3x2 + m = 0 (1)Giải:1/
Xem thêm

13 Đọc thêm

tổng hợp các chuyên đề luyện thi đại học môn toán hay nhất năm 2016

tổng hợp các chuyên đề luyện thi đại học môn toán hay nhất năm 2016

Tài liệu Các chuyên đề luyện thi Đại học môn Toán với Chuyên đề 1: Khảo sát hàm số và các bài toán liên quan do Đặng Thanh Nam thực hiện nhằm giới thiệu đến người học các nội dung, kiến thức, phương pháp giải bài tập về khảo sát hàm số, tài liệu hướng dẫn phương pháp giải một số dạng bài toán về khảo sát hàm số. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm vững nội dung chi tiết.

Đọc thêm

Luận văn: Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học chương Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng cho học sinh lớp 10 THPT

LUẬN VĂN: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀO DẠY HỌC CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG CHO HỌC SINH LỚP 10 THPT

Luận văn: Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học chương Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng cho học sinh lớp 10 THPT CHƯƠNG 1 PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TRƯỜNG THPT 1.1. Khái niệm phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề 1.1.1.Vấn đề Để hiểu đúng thế nào là vấn đề và đồng thời làm rõ một khái niệm có liên quan, ta bắt đầu tìm hiểu từ khái niệm hệ thống. Hệ thống được hiểu là một tập hợp những phần tử cùng với những quan hệ giữa những phần tử của tập hợp đó. Một tình huống được hiểu là một hệ thống phức tạp gồm chủ thể và khách thể, trong đó chủ thể có thể là người, còn khách thể lại là một hệ thống nào đó. Nếu trong một tình huống, chủ thể còn chưa biết ít nhất một phần tử của khách thể thì tình huống này được gọi là một tình huống bài toán đối với chủ thể. Trong một tình huống bài toán, nếu trước đó chủ thể đặt ra mục tiêu tìm phần tử chưa biết nào đó dựa vào một số những phần tử cho trước ở trong khách thể thì ta có một bài toán. Một bài toán được gọi là vấn đề nếu chủ thể chưa biết một thuật giải nào có thể áp dụng để tìm ra phần tử chưa biết của bài toán. Sau đây là một vài lưu ý: Thứ nhất, hiểu như trên thì vấn đề không đồng nghĩa với bài toán. Những bài toán nếu chỉ yêu cầu học sinh đơn thuần trực tiếp áp dụng một thuật giải, ví dụ như áp dụng quy tắc để tìm cực trị của hàm số bậc ba cụ thể thì không phải là một vấn đề. Vì học sinh đã biết cách giải bài toán theo một quy tắc có sẵn. Thứ hai, khái niệm vấn đề như trên thường được dùng trong giáo dục. Ta cần phân biệt rõ vấn đề trong giáo dục với vấn đề trong nghiên cứu khoa
Xem thêm

117 Đọc thêm

CHUYEN DE BAT DANG THUC LTDH BAT DANG THUC

CHUYEN DE BAT DANG THUC LTDH BAT DANG THUC

c) x + 2 = 1 x = -1 (TMĐK).Y/c học sinh nhận xét, gv nhận xét vàVới x = -1 thì giá trị phân thức bằng1.sửa said) x + 2 = 0 x = - 2 (Không TMĐK).Vậy không có giá trị nào của x đểphân thức bằng 0.V:Hướng dẫn về nhà- Cần nhớ: Khi làm tính trên các phân thức không cần tìm điều kiện của biến,mà cần hiểu rằng: Các phân thức luôn xác định. Nhưng khi là những bài toánliên quan đến giá trị phân thức, thì trước hết phải tìm ĐK của biến để giá trịphân thức xác định; đối chiếu giá trị của biến để bài cho hoặc tìm được; xem giátrị đó có thoả mãn hay không, nếu thoả mãn thì nhận được, nếu không thoả mãnthì loại.- Làm bài 50 , 51, 53, 54, 55 SGK- Ôn lại các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử, ước của số nguyên.***************************23Gia sư Thành Đượcwww.daythem.com.vn
Xem thêm

37 Đọc thêm

Đề cương thi đại học giáo dục tiểu học môn toán

Đề cương thi đại học giáo dục tiểu học môn toán

THI ĐẠI HỌC PHẦN TOÁN 1 Quy trình giải một bài toán ở tiểu học: gồm 4 bước Bước 1: Tìm hiểu bài toán: Đọc đề toán – Xác định các phần đã cho( dữ liệu, điều kiện) – Xác định yêu cầu bài toán. Bước 2: Phân tích bài toán( XD kế hoạch giải) – Tìm mối quan hệ giữa yêu cầu bài toán(đáp số giả định) và dữ liệu đã cho. + Sử dụng sơ đồ: Biểu diễn các dữ kiện bài toán thông qua các đoạn thẳng.Xác định các mối quan hệ bằng các đoạn thẳng biểu diễn(tổng, hiệu,tỷ số…)Từ đó xác định các phép toán phù hợp nhằm tìm đáp số. + Sử dụng hình vẽ: Biểu diễn bài toán ở dạng hình vẽ(toán hình học, chuyển động đều…) + Sử dụng phương pháp đại số: Biểu diễn các đại lượng cần tìm bằng cách dùng chữ thay số.Xác định mối quan hệ thông qua các phép toán. Đưa về dạng tìm x. + Đưa bài toán về dạng điển hình: Có 6 dạng( Tìm hai số khi biết tổngvà tỷ số của hai số đó,hiệu và tỷ, tổng và hiệu, trung bình cọng,tỷ lệ thuận ,tỷ lệ nghịch. Bước 3: Trình bày bài giải(thực hiện kế hoạch giải):Trình bày bài giải một cách logich,hợp lý thông qua lời giải và phép toán Bước 4: Nhìn lại bài toán: Kiểm tra lại lời giải,thử đáp sốGiải bài toán bằng nhiều cách,từ đó chọn lời giải tối ưu nhấtKhai thác bài toán(khai triển bài toán)bằng cách thay đổi một phần dữ kiện,yêu cầu để hình thành bài toán mới(tương đương, dễ hơn, khó hơn.) Xây dựng thuật toán giải một lớp bài toán đồng dạng(nếu có). 2 Các bài toán: Bài 1 : Giải phương trình 21x+17y=3. Với pt vô định 21x+17y=3. Ta có thể thực hiện các bước sau: Đưa về liên phân số 21 = 1+4 = 1+ 1 = 1 + 1 17 17 17 4 + 1 Kí hiệu: 1; 4, 4 4 4 Giảng phân của liên phân số: 1 0 1 2 qi 1 4 4 pi 1 1 5 21 Qi 1 4 17 Xác định nghiệm: { x0 = ( 1)3 . 3. 4 = 12 Y0 =(1)2 . 3. 5 = 15 Bộ nghiệm của pt: { x = 17t 12 Y = 21t + 15
Xem thêm

Đọc thêm

BÀI 3. CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG

BÀI 3. CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG

+ Hình học: tính được số Pi bằng 3,16, diện tích hình tròn, hìnhvuông, hình chữ nhật- Ý nghĩa+ Để lại những kinh nghiệm quý báu cho những bước phát triển cao hơn về sau4. Kiến Trúc- Các công trình kiến trúc nổi tiếng ở phương Đông:+ Ai Cập có kim tự tháp+ Ấn Độ có khu đền tháp+ Lưỡng Hà có cổng I-sơ-ta thành Babilon+ Trung Quốc có Vạn lý Trường Thành* Nhận xét+ Đó là những kỳ tích thể hiện tài năng về nghệ thuật và sự sáng tạocủa con người.Kim tự tháp Ai CậpVườn treo BabilonCổng thành Isơta của Babilon
Xem thêm

17 Đọc thêm