ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU VỀ GIÁO DỤC MẦM NON

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU VỀ GIÁO DỤC MẦM NON":

Quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn quận thanh xuân, thành phố hà nội

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Công tác quản lý cơ sở GDMN nói chung và quản lý cơ sở GDMN NCL nói riêng đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, nhưng trên thực tế vấn đề này chưa được quan tâm đúng mức trên bình diện cả vĩ mô lẫn vi mô. Một số cơ sở GDMN NCL ở nước ta hiện nay, cũng như ở một số nước trên thế giới có mô hình quản lý có hiệu quả cần được đúc rút thành các bài học kinh nghiệm để áp dụng rộng rãi trong các cơ sở GDMN NCL nước ta. Trong những năm gần đây mạng lưới trường lớp mầm non, đặc biệt là các cơ sở GDMN NCL được phát triển rộng khắp trong cả nước, quy mô phát triển ngày càng tăng, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Giáo dục mầm non trên địa bàn quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội cũng nằm trong xu thế đó. Mặc dù công tác quản lý nhà nước ở khu vực ngoài công lập trong những năm gần đây đang được coi trọng và mang lại nhiều kết quả tích cực, song trên địa bàn cả nước nói chung và quận Thanh Xuân nói riêng, hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập vẫn còn tồn tại không ít bất cập như: Quản lý cơ sở GDMN NCL hiện nay có những khó khăn và bất cập: Tình trạng không ổn định về số lượng, đặc biệt là chất lượng giáo dục các cơ sở GDMN NCL; thêm vào đó, công tác quản lý các cơ sở GDMN NCL chưa theo kịp sự phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng của loại hình cơ sở GDMN này. Quy hoạch chưa hợp lý, cơ sở vật chất trường lớp và đội ngũ giáo viên MN chưa đáp ứng nhu cầu, vẫn còn nhiều cơ sở nuôi dạy trẻ tư hoạt động không phép, chất lượng giáo dục chưa cao, đặc biệt là công tác quản lý nhà nước đối với khu vực này còn nhiều hạn chế dẫn đến thời gian gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng đã công bố không ít các trường hợp trẻ em bị bạo hành, đánh đập hoặc gặp phải những tổn thương nặng nề cả về thể chất và tinh thần ở ngay tại các lớp mầm non ngoài công lập. Những sự kiện này đang gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh đối với các cơ quan nhà nước có trách nhiệm trong việc quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập hiện nay. Nghiên cứu về hệ thống giáo dục MN NCL đã được đầu tư từ rất lâu, tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào nghiên cứu về vai trò quản lý của nhà nước đối với khu vực MN NCL này. Xuất phát từ những lý do trên, tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu “Quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội”. Nghiên cứu nhằm mô tả cụ thể hơn nữa về vấn đề quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập tại địa bàn quận Thanh Xuân trong giai đoạn hiện nay.
Xem thêm

94 Đọc thêm

Ảnh hưởng của chương trình giáo dục mầm non hiện hành đến phương pháp và hình thức tổ chức dạy hoc của giáo viên mần non - Thành phố Phan Thiết

ẢNH HƯỞNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON HIỆN HÀNH ĐẾN PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HOC CỦA GIÁO VIÊN MẦN NON - THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

Preschools: Student Achievement Linked to Teacher Qualifications, W. Steven Barnett (2004)… 8 1.2. Cơ sở lý luận của việc nghiên cứu ảnh hƣởng của CTGDMN hiện hành đến phƣơng pháp và hình thức tổ chức dạy học của giáo viên mầm non 1.2.1. Một số khái niệm 1.2.1.1. Quá trình dạy học Khái niệm quá trình dạy học được khá nhiều tác giả đề cập trong các tài liệu, sách báo khác nhau như tác Thái Duy Tuyên (2004), Hà Thị Đức (2002), nhóm tác giả Nguyễn Sinh Huy, Nguyễn Văn Lê (1999), Phạm Viết Vượng (2008), Trần Thị Sinh, Điền Thị Sinh (1994 Có thể tóm tắt rằng QTDH là một hệ thống, là quá trình tác động qua lại giữa GV và học sinh nhằm truyền thụ và lĩnh hội những kinh nghiệm lịch sử xã hội loài người (kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo ), trong đó học sinh giữ vai trò chủ động và GV giữ vai trò chủ đạo. 1.2.1.2. Quá trình dạy học ở mẫu giáo QTDH ở trường mẫu giáo được nhóm tác giả Đào Thanh Âm, Trịnh Dân, Nguyễn Thị Hòa, Đinh Văn Vang (2007) định nghĩa như sau: «dạy học ở trường mẫu giáo là quá trình phát triển có hệ thống, có kế hoạch, có mục đích các năng lực nhận thức của trẻ, trang bị cho trẻ hệ thống tri thức sơ đẳng, hình thành các kỹ năng, kỹ xảo tương ứng và trên cơ sở đó góp phần hình thành nhân cách cho trẻ mẫu giáo». 1.2.1.3. Chương trình giáo dục, chương trình dạy học, chương trình giáo dục mầm non 9
Xem thêm

40 Đọc thêm

Module Mầm non 10: Tư vấn về chăm sóc, giáo dục mầm non

MODULE MẦM NON 10: TƯ VẤN VỀ CHĂM SÓC, GIÁO DỤC MẦM NON

Module Mầm non 10: Tư vấn về chăm sóc, giáo dục mầm non trình bày tầm quan trọng của giáo dục gia đình đối với sự phát triển của trẻ mầm non, khái niệm về tư vấn chăm sóc, giáo dục mầm non, vai trò, mục đích, hình thức, phương pháp và nội dung tư vấn về chăm sóc, giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non.

46 Đọc thêm

SKKN: Một số biện pháp quản lý chỉ đạo thực hiện tốt công tác phổ cập Giáo dục Mầm non cho trẻ em năm tuổi tại trường Mầm non Ea Tung.

SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM NĂM TUỔI TẠI TRƯỜNG MẦM NON EA TUNG.

I. PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Lý do chọn đề tài:Chúng ta đang ở trong những năm cuối thập kỷ đầu tiên của thế kỷ XXI với sự thay đổi cơ bản cơ cấu xã hội để tiếp thu một nền văn minh phát triển cao, đó là nền văn minh trí tuệ, trong đó con người đứng ở vị trí trung tâm. Trong nền văn minh ấy trình độ khoa học phát triển cao cùng với sự bùng nổ thông tin, đòi hỏi con người phải có những phẩm chất nhân cách phù hợp, đặc biệt phải tích cực nhận thức để cải tạo thế giới, cải tạo chính mình. Giáo dục Mầm non là khâu đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân. Đây là khâu quan trọng đặt nền móng cho sự phát triển nhân cách toàn diện của trẻ và cho trẻ bước vào học phổ thông. Mục tiêu GDMN là hình thành cho trẻ những yếu tố nhân cách đầu tiên của con người, con người phát triển toàn diện về 5 mặt: Nhận thức, thể chất, ngôn ngữ, tình cảmxã hội, thẩm mỹ. Để đạt được mục tiêu giúp trẻ phát triển toàn diện thì ta cần phải kết hợp hài hoà giữa nuôi dưỡng chăm sóc sức khoẻ và giáo dục, đó là điều tất yếu.Mỗi một ông bố, bà mẹ trên thế giới này, không phân biệt màu da, sắc tộc khi chuẩn bị đón “núm ruột” kết quả tình yêu của mình ra đời trên thế gian này, đều mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với những đứa con yêu dấu và đều mong muốn con mình được cắp sách tới trường để sau này trở thành những người con có ích cho xã hội. Nhưng không phải những ông bố, bà mẹ nào cũng đạt được những ước muốn tưởng chừng như đơn giản đó. Bởi vì cuộc sống mưu sinh, vì nhận thức còn thấp của một số ông bố, bà mẹ, vì điều kiện gia đình còn khó khăn, vì cuộc sống nay đây, mai đó, vì di dân tự do, nên một số bé không được đi học ở trường mầm non, là cái nôi ươm mầm phát triển toàn diện nhân cách cho trẻ về tâm lý, thể chất, ngôn ngữ, tình cảm, kỷ năng sống,…là nơi mà các bé được khám phá, tìm tòi, học hỏi những gì mà bé thích, là hành trang vào đời cho con đường học vấn sau này của bé. Chính vì vậy mà Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số: 239QĐTTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 Phê duyệt Đề án Phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 2015, đồng thời đã ban hành các chính sách hỗ trợ đặc biệt ưu tiên cho trẻ em năm tuổi, từ chế độ hỗ trợ ăn trưa cho mỗi bé 120.000 đồngtháng, hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập và các chính sách đãi ngộ khác… nhưng công tác huy động trẻ đến trường, công tác điều tra Phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi nơi tôi công tác đạt kết quả chưa cao, cũng vì điều kiện gia đình, vì cuộc sống mưu sinh, mà những ông bố bà mẹ vẫn nay đây, mai đó và đành gác lại việc đến trường của các bé. Bởi lẽ họ suy nghĩ rất đơn giản “không có cơm ăn áo mặc thì con người sẽ không sống được, không có chữ con người vẫn sống bình thường, không đi học mẫu giáo thì đến tuổi vẫn vào học lớp Một vậy thôi”, vì nhận thức về công tác Phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi chưa thật đầy đủ, chưa thật sâu sắc của một bộ phận trong Ban chỉ đạo Phổ cập, của người dân, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người phụ trách công tác phổ cập. Chính vì vậy tôi đã chọn đề tài “Một số biện pháp quản lý chỉ đạo thực hiện tốt công tác Phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi tại trường Mầm non Ea Tung”2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài:2.1. Mục tiêu của đề tài:Tìm hiểu lý do tại sao công tác huy động trẻ đến trường đạt tỷ lệ chưa cao, cụ thể là trẻ 23 tuổi, 34 tuổi và 45 tuổi, công tác điều tra còn gặp nhiều khó khăn trong khi đi điều tra, cập nhật thông tin, viết phiếu, nhập số liệu, thống kê… từ đó tìm ra một số biện pháp để thực hiện tốt công tác Phổ cập Giáo dục Mầm non cho trẻ em năm tuổi tại trường Mầm non Ea Tung, xã Ea Na, huyện Krông Ana.2.2. Nhiệm vụ của đề tài:Giúp phụ huynh, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số và những gia đình di cư dân tự do sống rải rác ở các vùng các xa các điểm trường, biết được tầm quan trọng của việc đưa trẻ đến trường mầm non và đặc biệt là đối với trẻ năm tuổi, nhằm chuẩn bị tâm thế cho trẻ bước vào lớp 1.Giáo dục trẻ về thể lực, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, những kỹ năng giao tiếp xã hội, kỷ năng sống, kỷ năng lao động, kỷ năng tự phục vụ bản thân, chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ người đồng bào dân tộc thiểu số.3. Đối tượng nghiên cứu:Đề tài tập trung nghiên cứu về Một số biện pháp quản lý chỉ đạo thực hiện tốt công tác Phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi tại trường Mầm non Ea Tung.4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu:Đối tượng và nội dung của công tác Phổ cập Giáo dục là vô cùng rộng lớn và có liên quan đến rất nhiều lĩnh vực trong xã hội, tuy nhiên trong đề tài này tôi nghiên cứu một số biện pháp quản lý chỉ đạo thực hiện tốt công tác Phổ cập Giáo dục Mầm non cho trẻ em năm tuổi tại trường Mầm non Ea Tung, xã Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lăk.5. Phương pháp nghiên cứu:Phương pháp nghiên cứu lý luận:Nghiên cứu tài liệu, sách báo, mạng internet…về những tài liệu tập huấn, công văn, thông tư, quyết định…của các cấp về công tác Phổ cập Giáo dục Mầm non cho trẻ em năm tuổi.Phương pháp nghiên cứu thực tiễn:Quan sát, nghiên cứu thu thập tài liệu, trao đổi trực tiếp, thu nhận phản hồi từ nhân dân, học sinh, phụ huynh và cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường.Phương pháp thực nghiệm khoa học:Phương pháp kiểm tra, đánh giá về mức độ hoàn thành công tác Phổ cập Giáo dục Mầm non cho trẻ em năm tuổi của nhà trường.II. PHẦN NỘI DUNG:1. Cơ sở lý luận:Phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong giáo dục mầm non nhằm chuẩn bị tốt nhất cho trẻ vào lớp một đối với tất cả các vùng miền trong cả nước.Việc chăm lo để mọi trẻ em năm tuổi được đến trường, lớp mầm non là trách nhiệm của các cấp, các ngành, của mỗi gia đình và toàn xã hội. Đẩy mạnh xã hội hóa với trách nhiệm lớn hơn của Nhà nước, của xã hội và gia đình để phát triển Giáo dục mầm non.
Xem thêm

27 Đọc thêm

giáo dục mầm non.

giáo dục mầm non.

giáo dục mầm non.giáo dục mầm non.giáo dục mầm non.giáo dục mầm non.giáo dục mầm non.giáo dục mầm non.giáo dục mầm non.giáo dục mầm non.giáo dục mầm non.giáo dục mầm non.giáo dục mầm non.giáo dục mầm non.giáo dục mầm non.giáo dục mầm non.giáo dục mầm non.giáo dục mầm non.giáo dục mầm non.giáo dục mầm non.giáo dục mầm non.giáo dục mầm non.giáo dục mầm non.giáo dục mầm non.giáo dục mầm non.giáo dục mầm non.giáo dục mầm non.giáo dục mầm non.giáo dục mầm non.giáo dục mầm non.giáo dục mầm non.giáo dục mầm non.giáo dục mầm non.giáo dục mầm non.giáo dục mầm non.giáo dục mầm non.giáo dục mầm non.giáo dục mầm non.giáo dục mầm non.giáo dục mầm non.giáo dục mầm non.
Xem thêm

Đọc thêm

Module Mầm non 35: Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non

MODULE MẦM NON 35: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC MẦM NON

Module Mầm non 35: Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non giúp người học thấy được vai tròsự cần thiết phải nghiên cứu trẻ em trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ em; trang bị cho người học các quan điểm tiếp cận trong nghiên cứu trẻ em; cung cấp cho người học những phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non,...

88 Đọc thêm

Module Mầm non 14: Phương pháp tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội

MODULE MẦM NON 14: PHƯƠNG PHÁP TƯ VẤN VỀ GIÁO DỤC MẦM NON CHO CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI

Module Mầm non 14: Phương pháp tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội trang bị cho giáo viên mầm non một số kiến thức và kĩ năng tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện mục tiêu, nguyên lí giáo dục.

50 Đọc thêm

bài tập tốt nghiệp môn toán hệ liên thông cao đẳng ngành giáo dục mầm non.

bài tập tốt nghiệp môn toán hệ liên thông cao đẳng ngành giáo dục mầm non.

bài tốt nghiệp môn toán hệ cao đẳng liên thông ngành giáo dục mầm non.Đề tài: Bài thuyết trình, tham vấn cho giáo viên về thiết kế đồ dùng , đồ chơi môn làm quen với toán cho trẻ lứa tuổi mầm non.bài tập tốt nghiệp của sinh viên trường CĐSPTƯ .

Đọc thêm

TIỂU LUẬN VỀ VIỆC GIÁO DỤC MẦM NON TRONG GIAI ĐOẠN MỚI.

TIỂU LUẬN VỀ VIỆC GIÁO DỤC MẦM NON TRONG GIAI ĐOẠN MỚI.

Tiểu luận về việc giáo dục mầm non trong giai đoạn mới. Tiểu luận về việc giáo dục mầm non trong giai đoạn mới. Tiểu luận về việc giáo dục mầm non trong giai đoạn mới. Tiểu luận về việc giáo dục mầm non trong giai đoạn mới. Tiểu luận về việc giáo dục mầm non trong giai đoạn mới. Tiểu luận về việc giáo dục mầm non trong giai đoạn mới. Tiểu luận về việc giáo dục mầm non trong giai đoạn mới. Tiểu luận về việc giáo dục mầm non trong giai đoạn mới. Tiểu luận về việc giáo dục mầm non trong giai đoạn mới. Tiểu luận về việc giáo dục mầm non trong giai đoạn mới. Tiểu luận về việc giáo dục mầm non trong giai đoạn mới. Tiểu luận về việc giáo dục mầm non trong giai đoạn mới. Tiểu luận về việc giáo dục mầm non trong giai đoạn mới. Tiểu luận về việc giáo dục mầm non trong giai đoạn mới. Tiểu luận về việc giáo dục mầm non trong giai đoạn mới. Tiểu luận về việc giáo dục mầm non trong giai đoạn mới. Tiểu luận về việc giáo dục mầm non trong giai đoạn mới. Tiểu luận về việc giáo dục mầm non trong giai đoạn mới. Tiểu luận về việc giáo dục mầm non trong giai đoạn mới.
Xem thêm

Đọc thêm

ĐÁP ỨNG NHU CẦU GIÁO DỤC MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

ĐÁP ỨNG NHU CẦU GIÁO DỤC MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

nhiều ở tất cả các tỉnh thành trên cả nước đặc biệt ở Hà Nội- nơi có dân số đông thứ 2 cả nước, mức sống của người dân khá cao chính vì thế mà nhu cầu chọn trường mầm non chất lượng tốt để tạo bước khởi đầu tất đẹp cho con cái của họ. Đáp ứng được 1 phần nhu cầu về số lượng nhưng liệu chất lượng giáo dục có được đảm bảo và giá thành đã là hợp lýBên cạnh những gì đã làm được thì vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định, giáo dục mầm non vẫn chưa thực sự được đặt đúng vị trí trong tổng thể chính sách phát triển giáo dục. Những khó khăn đã tồn tại trong nhiều năm gần đây mà không có sự cải thiện. Dân số thì vẫn tiếp tục gia tăng, nhu cầu học tập ngày càng cao. Học tập tốt trong môi trường tốt có đảm bảo có uy tín và yếu tố “ chi phí” cũng quan trọng, đó là một trong những chỉ tiêu mà người tiêu dùng đặt ra. Trong khi đó lượng trường, cơ sở “mầm non công” còn nhiều vấn đề nan giải và ngày càng trở thành vấn đề bức xúc hiện nay. Chính vì thế nhóm chúng tôi lựa chon đề tài “Đáp ứng nhu cầu giáo dục mầm non trên địa bàn Hà Nội- thực trạng và giải pháp” để đưa ra cùng bàn luận và nghiên cứu.1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề nghiên cứu trong đề tàiCũng đã có rất nhiều bài nghiên cứu về giáo dục mầm non nói riêng và giáo dục nói chung- thực trạng và giải pháp, những bài nghiên cứu của Bộ Giáo Dục- Đào Tạo trong thời gian qua. Ví dụ như: Đề tài :“ Những yêu cầu đổi mới trong quản lý giáo dục mầm non”- Lê Thị Ánh Tuyết- tạp chí giáo dục mầm non 2/1999Đề tài: “ Những bài viết về giáo dục” – Nguyễn Văn Huyên – 1990Đề tài: “ Giáo dục học một số lý luận và thực tiễn”- Gs. Hà Thế Ngữ- viện khoa học giáo dục – năm 2001Đối với giáo dục mầm non Hà Nội đã có đè tài nghiên cứu của Tiến sĩ Giáo dục học Dương Thị Thanh Huyền “ Xã hội hóa giáo dục mầm non và những biện pháp trên địa bàn Hà Nội”Đối với vấn đề thực trạng nghiên cứu giáo dục mầm non công thì chưa có công trình nghiên cứu nào một cách triệt để trên phạm vi cả nước cũng như tại thành phố Hà Nội.
Xem thêm

40 Đọc thêm

Tập bài giảng quản lý giáo dục mầm non

TẬP BÀI GIẢNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON

Tập bài giảng quản lý giáo dục mầm non Tập bài giảng quản lý giáo dục mầm non Tập bài giảng quản lý giáo dục mầm non Tập bài giảng quản lý giáo dục mầm non Tập bài giảng quản lý giáo dục mầm non Tập bài giảng quản lý giáo dục mầm non Tập bài giảng quản lý giáo dục mầm non Tập bài giảng quản lý giáo dục mầm non Tập bài giảng quản lý giáo dục mầm non Tập bài giảng quản lý giáo dục mầm non Tập bài giảng quản lý giáo dục mầm non Tập bài giảng quản lý giáo dục mầm non Tập bài giảng quản lý giáo dục mầm non
Xem thêm

103 Đọc thêm

 THỰC TRẠNG CỦA GIÁO DỤC MẦM NON

THỰC TRẠNG CỦA GIÁO DỤC MẦM NON

dục ,là điểm khởi đầu để hình thành nhân cách con người .Giáo dục mầm non là mốc thang đầu tiên mở đầu cho cả một nền giáo dục.2. Những thành tựu của giáo dục mầm non trong những năm gần đâyQuy mô của giáo dục mầm non ngày càng tăng thu hút hầu hết các cháu trong độ tuổi mầm non đến trường .Theo số liệu của cục thống kê kết thúc năm hoc 2004-2005 tổng số trẻ trong tất cả các cơ sở giáo dục mầm 1Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368non toàn quốc là hơn 40 000 cháu chiếm hơn 30% số trẻ trong độ tuổi mầm non.Trong đó:+ trẻ đi nhà trẻ có hơn 5000 cháu chiếm 14% số trẻ trong độ tuổi ra lớp+ Trẻ mẫu giáo có gần 30 000 cháu chiếm 60% số trẻ trong độ tuổi ra lớp+ Trẻ năm tuổi học mẫu giáo có gần 20 000 cháu chiếm 88,8% số trẻ trong độ tuổi ra lớp.So sánh năm học 2004-2005 với năm học 2001-2002 trước đó số trẻ mầm non ra lớp đã tăng gấp hai lần.Việc đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non cũng đang được đảng và nhà nước ta quan tâm. Hệ thống các trường lớp mầm non đang được xây dựng sửa chữa .Các trang thiết bị phục vụ cho việc chăm sóc giáo dục trẻ cũng đang từng bước đựợc bổ sung và hiện đại hóa cho phù hợp với yêu cầu giáo dục.Tính đến tháng 5 năm 2005 cả nước đã có gần 500 nhà trẻ có gần 2000 nhóm trẻ kể cả nhóm trẻ gia đình được chăm sóc giáo dục trong những điều kiện tốt.Có hơn 10 000 các trường lớp mẫu giáo mầm non đã được đầu tư xây dựng.Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2006-2015 đang được thực hiện giai đoạn một .Hi vọng với sự quan tâm đầu tư đúng mức của nhà nước cho giáo dục mầm non đề án phát triển giáo dục mầm non sẽ đem lại những hiệu quả cho giáo dục mầm non trong giai đoạn
Xem thêm

16 Đọc thêm

đề tài tốt nghiệp ngành giáo dục mầm non tham khảo

ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON THAM KHẢO

đề tài tốt nghiệp ngành giáo dục mầm non tham khảo đề tài tốt nghiệp ngành giáo dục mầm non tham khảo đề tài tốt nghiệp ngành giáo dục mầm non tham khảo đề tài tốt nghiệp ngành giáo dục mầm non tham khảo đề tài tốt nghiệp ngành giáo dục mầm non tham khảo đề tài tốt nghiệp ngành giáo dục mầm non tham khảo

44 Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON( Ban hành kèm theo Quyết định số: /2006/QĐ-BGDĐT ngày tháng năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)Chương trình Giáo dục mầm non là căn cứ để triển khai và chỉ đạo công tác chăm sóc giáo dục trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non trong cả nước, đồng thời là căn cứ để đào tạo bồi dưỡng giáo viên mầm non, tăng cường cơ sở vật chất và đảm bảo các điều kiện thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non có chất lượng.PHẦN MỘT:MỤC TIÊU GIÁO DỤC MẦM NON; YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP; ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NONI. MỤC TIÊU GIÁO DỤC MẦM NON Giáo dục mầm non là bộ phận trong hệ thống giáo dục quốc dân. Giáo dục mầm non thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tháng tuổi (Điều 21 - Luật Giáo dục, 2005).Mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hính thánh những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp một (Điều 22 - Luật giáo dục, 2005).1. Mục tiêu giáo dục mầm non ở cuối tuổi nhà trẻa. Phát triển thể chất- Trẻ khỏe mạnh, cơ thể phát triển cân đối. Cân nặng và chiều cao nằm trong kênh A.- Thực hiện được các vận động cơ bản.- Thích nghi với môi trường sinh hoạt ở trường mầm non.- Có một số thói quen tự phục vụ trong ăn uống, vệ sinh cá nhân.b. Phát triển nhận thức- Thích tìm hiểu thế giới xung quanh.- Có sự nhạy cảm của ác giác quan: vị giác, khứu giác, xúc giác, thính giác, thị giác.- Nhận biết được về bản thân, một số sự vật hiện tượng quen thuộc gần gũi.- Có khả năng quan sát, chú ý, ghi nhớ, phát triển tư duy trực quan – hành động và tư duy trực quan hình ảnh.c. Phát triển ngôn ngữ- Nghe, hiểu được các yêu cầu đơn giản bằng lời nói của người khác
Xem thêm

3 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

Nghe hiểu được các y/c đơn giản bằng lời nói.•Biết hỏi và trả lời 1 số câu hỏi đơn giản bằng lời nói, cử chỉ.•Sử dụng lời nói để giao tiếp, diễn đạt nhu cầu.•Có khả năng cảm nhận vần điệu, nhịp điệu của câu thơ và ngữ điệu của lời nói.•Hồn nhiên trong giao tiếp.Giáo dục phát triển ngôn ngữ Mục tiêu (mẫu giáo):•Có khả năng lắng nghe, hiểu lời nói trong giao tiếp hằng ngày.•Có khả năng biểu đạt bằng nhiều cách khác nhau (lời nói, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ…).•Diễn đạt rõ ràng và giao tiếp có văn hoá trong cuộc sống hằng ngày. •Có khả năng nghe và kể lại sự việc, kể lại truyện.•Có khả năng cảm nhận vần điệu, nhịp điệu của bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với độ tuổi.
Xem thêm

50 Đọc thêm

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

các độ tuổiHOẠT ĐỘNG 2HOẠT ĐỘNG 2 2.1 Trách nhiệm của CBQL trong xây dựng2.1 Trách nhiệm của CBQL trong xây dựng kế hoạch kế hoạch•Thông báo cho GV nắm được kế hoạch năm của nhà trường•Cùng với GV xác định mục tiêu, nội dung giáo dục•GV dự kiến chủ đề, thời gian thực hiện Chia sẻ khó khăn: Chia sẻ khó khăn: - - Cách xác định mục tiêu. + Căn cứ xác định mục tiêu + Cách viết mục tiêu: nhầm lẫn với cách viết nội dung, với hoạt động 2.2 Một số khó khăn khi triển khai xây dựng kế hoạch GD năm
Xem thêm

48 Đọc thêm

Biện pháp giáo dục hành vi bảo vệ môi trường cho trẻ 45 tuổi thông qua chế độ sinh hoạt hàng ngày ở trường mầm non

BIỆN PHÁP GIÁO DỤC HÀNH VI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO TRẺ 45 TUỔI THÔNG QUA CHẾ ĐỘ SINH HOẠT HÀNG NGÀY Ở TRƯỜNG MẦM NON

2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và tìm hiểu thực trạng giáo dục hành vi bảo vệ môi trường cho trẻ 45 tuổi ở trường mầm non, chúng tôi đã đề xuất các biện pháp giáo dục hành vi bảo vệ môi trường cho trẻ 4 5 tuổi thông qua chế độ sinh hoạt hàng ngày nhằm góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục môi trường cho trẻ ở trường mầm non. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3.2. Khách thể nghiên cứu Quá trình giáo dục hành vi bảo vệ môi trường cho trẻ 45 tuổi ở trường mầm non. 3.3. Đối tượng nghiên cứu Một số biện pháp giáo dục hành vi bảo vệ môi trường cho trẻ 45 tuổi thông qua chế độ sinh hoạt hàng ngày ở trường mầm non. 4. Giả thuyết khoa học Nếu sử dụng một số biện pháp giáo dục hành vi bảo vệ môi trường cho trẻ 45 tuổi theo hướng tận dụng cơ hội để trẻ trải nghiệm hành vi bảo vệ môi trường trong các hoạt động và sinh hoạt hàng ngày của trẻ ở trường mầm non thì hành vi bảo vệ môi trường của trẻ sẽ được nâng cao.
Xem thêm

131 Đọc thêm

MỘT SỐ BIỆN PHÁP LỒNG GHÉP TÍCH HỢP NỘI DUNG GIÁO DỤC DINH DƯỠNG VÀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CHO TRẺ 4 ĐẾN 5 TUỔI TRƯỜNG MẦM NON NGA GIÁP

MỘT SỐ BIỆN PHÁP LỒNG GHÉP TÍCH HỢP NỘI DUNG GIÁO DỤC DINH DƯỠNG VÀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CHO TRẺ 4 ĐẾN 5 TUỔI TRƯỜNG MẦM NON NGA GIÁP

Với tầm quan trọng của việc giáo dục dinh dưỡng và vệ sinh an toàn cho trẻ mầm non, bản thân tôi luôn suy nghĩ, tìm tòi những biện pháp, thủ thuật trong quá trình giáo dục trẻ, lôi cuốn trẻ tham gia vào các hoạt động dinh dưỡng, sức khoẻ và vệ sinh an toàn thực phẩm mọi lúc mọi nơi một cách tích cực, đạt hiệu quả cao nhất. Vì vậy năm học này tôi đã chọn nghiên cứu đề tài “Một số biện pháp lồng ghép tích hợp nội giáo dục dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ 45 tuổi Trường Mầm Non Nga Giáp”.
Xem thêm

Đọc thêm

LUẬN VĂN: Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với trường trung học phổ thông ngoài công lập docx

LUẬN VĂN: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC BẰNG PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGOÀI CÔNG LẬP DOCX

ngoài công lập cũng bộc lộ khá rừ những mặt hạn chế, cần phải được nhanh chóng khắc phục. Chẳng hạn như mạng lưới các trường ngoài cụng lập phõn bố bất hợp lý, cơ sở vật chất thiếu thốn, đội ngũ giáo viên và cỏn bộ quản lý vừa thiếu vừa cũn nhiều bất cập, việc huy động và sử dụng các nguồn lực chưa khoa học, chưa mang lại hiệu quả mong muốn…Đặc biệt là việc quản lý, chỉ đạo loại hỡnh trường này từ trung ương tới địa phương nhỡn chung cũn lỏng lẻo và cú nhiều hạn chế, khiến cho chất lượng đào tạo của loại hỡnh trường này chưa cao, nhà trường phát triển thiếu bền vững, thậm chí vận hành có phần phiến diện. ở một số địa phương, nhất là ở một số thành phố lớn đó những trường phát sinh mâu thuẫn, tiêu cực đến mức buộc phải giải thể. Thực tế gần hai chục năm qua cho thấy, chủ trương xó hội hoỏ giỏo dục của Đảng và Nhà nước là hoàn toàn đúng đắn ở cả phương diện lý luận và thực tiễn. Điều đó có nghĩa là trong tương lai sẽ có nhiều trường ngoài công lập nói chung, trung học phổ thông ngoài công lập nói riêng tiếp tục được ra đời. Nhưng để loại hỡnh trường ngoài công lập có thể phát triển theo chiều hướng lành mạnh, chất lượng đào tạo ngày một nâng cao thỡ khụng thể khụng cú sự nghiờn cứu đầy đủ về quản lý nhà nước đối với loại hỡnh trường này, để từ đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với các trường trung học phổ thông ngoài công lập. Xuất phát từ những lý do trên, tác giả đó lựa chọn đề tài: “Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với trường trung học phổ thông ngoài công lập” làm đề tài luận văn cao học Quản lý Hành chính công. 2. Tình hình nghiên cứu Liên quan đến đề tài, đó có nhiều công trỡnh nghiên cứu khoa học được công bố ở trong nước như: - Trường tư và trường ngoài công lập ở các nước phát triển phương Tây - Nguyễn Thị Hiền, tạp chí Thông tin giáo dục, số 64, năm 1997. Tác giả đó khái quát sự khác biệt giữa trường công lập cũng như chính sách phát triển các trường tư ở một số nước phát triển như: Anh, Pháp, Đức ; - Một số vấn đề cấp bách trong công tác tổ chức quản lí các trường phổ thông dân
Xem thêm

81 Đọc thêm

Bài soạn chuc tet

BÀI SOẠN CHUC TET

Phòng giáo dục - đào tạo Lương Phòng giáo dục - đào tạo Lương Tài Tài Trường Mầm non Hoa SenTrường Mầm non Hoa SenHo t ng: Âm nhạc Ho t ng: Âm nhạc Đề tài: Đề tài: dạy hát cu tí dễ thươngdạy hát cu tí dễ thươngGiáo viên: Phí Thị ThaoGiáo viên: Phí Thị ThaoLớp mẫu giáo: 5 tuổi BLớp mẫu giáo: 5 tuổi B 1 243

11 Đọc thêm

Cùng chủ đề