ĐĂNG KÝ ĐỊNH MỨC NƯỚC CHỢ LỚN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐĂNG KÝ ĐỊNH MỨC NƯỚC CHỢ LỚN":

PHÂN TÍCH QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ SẢN XUẤT XUẤT KHẨU

PHÂN TÍCH QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ SẢN XUẤT XUẤT KHẨU

LỜI MỞ ĐẦUCHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP.....................11.1. Công ty TNHH May Wax Jean Vina ...................................................................11.1.1. Thông tin đăng kí doanh nghiệp ................................................................11.1.2. Thông tin liên hệ........................................................................................11.1.3. Thông tin ngành nghề, lĩnh vực hoạt động................................................21.2. Sơ lược về nguyên liệu nhập khẩu và hàng hóa sản xuất xuất khẩu....................2CHƢƠNG 2: QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG SẢNXUẤT XUẤT KHẨU ................................................................................................62.1. Thủ tục nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu..........................62.1.1. Đăng ký danh mục nguyên liệu, vật tư nhập khẩu SXXK ........................62.1.2. Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư ......................................................82.2. Thủ tục thông báo, điều chỉnh định mức nguyên liệu, vật tư và đăng ký sảnphẩm xuất khẩu .........................................................................................................182.2.1. Thủ tục đăng ký danh mục sản phẩm xuất khẩu (SPXK)........................182.2.2. Thủ tục thông báo, điều chỉnh định mức nguyên liệu, vật tư..................202.3. Thủ tục xuất khẩu hàng hóa SPXK....................................................................232.4. Thủ tục thanh khoản tờ khai nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu...................31CHƢƠNG 3: PHÂN TÍCH THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN ..............................323.1. Phân tích thuận lợi của quy trình thủ tục hải quan.............................................323.2. Phân tích khó khăn của quy trình thủ tục hải quan ............................................33KẾT LUẬNDANH SÁCH SINH VIÊN THỰC HIỆNDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢOPHỤ LỤC
Xem thêm

Đọc thêm

Bài 8 trang 49 - Sách giáo khoa vật lí 11

BÀI 8 TRANG 49 - SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÍ 11

8. Trên nhãn của một ấm điện có ghi 220V – 1000 W. 8. Trên nhãn của một ấm điện có ghi 220V – 1000 W. a) Cho biết ý nghĩa các số ghi trên  dãy. b) Sử dụng ấm điện với hiệu điện thế 220v để đun sôi 2 lít nước từ nhiệt độ 250C. Tính trong thời gian đun nước biết hiệu suất của ấm là 90% và nhiệt dung riêng của nước là 4 190 J (Kg.k) Giải: a) Số vôn (220V) có ý nghĩa là hiệu điện thế lớn nhất đặt vào hai đầu dây dụng cụ này, còn gọi là hiệu điện thế định mức khi đố dụng cụ nay hoạt động bình thường. Số oát (1000 W) là công suất định mức của dụng cụ, nghĩa là công suất tiêu thụ điện năng của dụng cụ với đúng hiệu điện thế định mức.   b) Nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi lượng nước đã cho là Q= cm(t2 – t1) Lượng điện năng tiêu thụ là A= Q. (100/90) = Pt Từ đó suy ra thời gian đun nước là: t= 10Q / 9P = 100cm(t2 - t1)/ 9P  ≈ 698 s= 11 phút 38 giây.                                     
Xem thêm

1 Đọc thêm

ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CƠ BẢN TRONG XÂY DỰNG , CÔNG TÁC ĐẤT ĐÁ

ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CƠ BẢN TRONG XÂY DỰNG , CÔNG TÁC ĐẤT ĐÁ

dấn thi công và yêu cầu về chất lượng kỹ thuật đối với công việc đó. Trong khi áp dụng định mức phải nhất thiết đảm bảo chát lượng kỹ thuật của công trình theođúng tiêu chuẩn quy trình quy phạm hiện hành do Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước hoặc các Bộ đã ban hành và theo đúng yêu cầu thiết kế đã được duyệt.uto3. Tại mỗi tiết trong chương còn ghi rõ thành phần công việc, thành phần công nhân và ghi chú những trường hợp dùng hệ số để điều chỉnh định mức hoặc giảithích rõ khi áp dụng trong định mức.- Thành phần công việc được ghi trong mỗi tiết là những phần riêng biệt đã được tính đến khi đặt định mức. Những công tác không ghi như: Chuẩn bị giao nhậnnhiệm vụ, hướng dẫn ký thuật chuẩn bị phương tiện dụng cụ, chỗ làm việc, thu dọn sau khi làm, nghỉ giải lao, nghỉ do nhu cầu cá nhân trong khi làm việc, ngừngviệc khó khắc phục được cũng được tính đến trong khi đặt định mức.- Thành phần công nhân là số lượng và cấp bậc công nhân được bố trí tuỳ theo yêu cầu kỹ thuật, tính chất công việc và tổ chức lao động để làm từng công việc.Đó là cơ sở để lấy tiền lương bình quân tính ra đơn giá nhân công..d4. Mỗi ô là một định mứcĐịnh mức được tính ra giờ ghi ở trên gạch ngang, đơn giá nhân công tính bằng đồng ghi ở dưới gạch ngang.- Giờ công đã được tính ra số thập phân (1 giờ 30 phút tính thành 1,50 giờ). Khi tính toán thì tính theo cách tính thập phân không phải tính theo tạp số.- Đơn giá nhân công cũng được tính theo lương cơ bản chưa tính phụ cấp khác.w- Thời gian định mức là thời gian quy về giờ một người công nhân phải làm để hoàn thành đơn vị khối lượng đã quy định, vì vậy đơn giá nhân công trong địnhmức là tiền lương giờ công bình quân của tổ hoặc tiền lương giờ công bình quân của tổ hoặc tiền lương giờ công của mọt công nhân nhân với định mức thời gian.w5. Số hiệu định mức: Các số hiệu định mức trong tập này đều có sai số ở 1 đầu ( vì đây là tập I của định mức 726 /UB//UB/ĐM) các chữ số sau cũng chỉ thứ tựcủa định mức theo dòng trong các bảng, các chữ a,b,c là ký hiệu đánh số thứ tự định mức theo cột.
Xem thêm

61 Đọc thêm

TCVN 11167-5:2015

TCVN 11167-5:2015

Tiêu chuẩn này quy định thủ tục đăng ký của bên cung cấp ứng dụng và thiết lập các quyền và thủ tục nhằm đảm bảo và tối ưu hóa độ tin cậy của đăng ký này. TCVN 11167-4 (ISO/IEC 7816-4) quy định cấu trúc của mã định danh bên cung cấp ứng dụng đã đăng ký (RID) và cách sử dụng chúng. Một mã định danh bên cung cấp ứng dụng đã đăng ký (RID) bao gồm 5 byte. Trong các RID quốc tế (được ấn định bởi cơ quan đăng ký quốc tế), bốn byte đầu được đặt là ‘A’. Trong các RID quốc gia (được ấn định bởi cơ quan đăng ký quốc gia), bốn byte đầu được đặt là ‘D’ và mã nước liên quan theo sau (xem Phụ lục B).
Xem thêm

Đọc thêm

 THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ RÔTO LỒNG SÓC

THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ RÔTO LỒNG SÓC

Thiết kế động cơ không đồng bộKhi máy điện làm việc bình thờng thì M Mđm. Nhng trong một thời gianngắn máy có thể chịu tải lớn hơn(quá tải) mà không xảy ra h hỏng gì.Trongđộng cơ điện không đồng bộ năng lực quá tải k m đó bằng 1,6ữ1,8 đối với máynhỏ và bằng 1,8ữ2,5 đối với máy vừa và lớn.G. Các đặc tính của động cơ không đồng bộ trong điều kiệnkhông định mứcI. Điện áp không định mứcGiả thiết điện áp đặt vào động cơ không đồng bộ thấp hơn điện áp địnhmức.Nh ta đã biết MU2 nên mô men sẽ giảm bình phơng lần so với điện ápđịnh mức.Nêú bỏ qua điện áp rơi trong dây quấn stato thì U 1 E1, do đó khiU1 giảm thì E1 và từ thông cùng giảm theo với mức độ nh vậy.Nếu mô mentải không đổi thì E2 phải tăng lên và tỷ lệ nghịch với sự biến thiên của làmmáy nóng lên.-Khi điện áp giảm, hệ số công suất có xu hớng tăng lên điều đó đặc biệt rõkhi tải nhỏ vì dòng điện từ hoá của động cơ điện giảm xuống.- Khi điện áp giảm gây những tổn hao nh :Tổn hao trong thép giảm đi tỷ lệvới bình phơng của điện áp,tổn hao đồng trong rôto tăng tỷ lệ bình phơngdòng điện.Tổn hao đồng trong stato phụ thuộc vào quan hệ giữa dòng điện từhoá I0 và I2, trong đó I0 giảm đi còn I2 lại tăng lên.Đối với những tải nhỏ( dới40%) tổn hao có giảm đi, nên hiệu suất của động cơ điện tăng lên so với lúcmáy ở điện áp định mức, nhng khi tải lớn hơn thì hiệu suất bắt đầu giảmnhanh. Do đó ta thấy khi máy làm việc ở tải nhẹ(áp máy xuống(thòng đấu thì chuyển thành đấu Y để có tính năng về cosvà hiệu suất tốt hơn.- 17 -
Xem thêm

69 Đọc thêm

LÝ THUYẾT BÀI TẬP VÀ TIỂU LUẬN MÔN ĐỊNH MỨC KINH TẾ KĨ THUẬT HUMG

LÝ THUYẾT BÀI TẬP VÀ TIỂU LUẬN MÔN ĐỊNH MỨC KINH TẾ KĨ THUẬT HUMG

Định mức kinh tế kĩ thuật: Là tổng thể những công tác mà bộ máy quản lý kinh tế nhà nước hay bộ máy quản trị doanh nghiệp phải thực hiện để xác định nên các mức kinh tế kỹ thuật. Môn học định mức kinh tế kĩ thuật được TS Phan Thị Thái trường ĐH Mỏ địa chất giảng dạy với nội dung ôn tập: PHẦN 1: LÝ THUYẾT 4 CHƯƠNG 1: VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MỨC VÀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KĨ THUẬT 4 Câu 1: Nêu khái niệm về mức, mức kinh tế kĩ thuật, định mức kinh tế kĩ thuật? 4 Câu 3: Các nhân tố ảnh hưởng đến mức kinh tế kỹ thuật? 4 Câu 3: Nhiệm vụ của định mức kinh tế kĩ thuật? 4 Câu 5: Các nguyên tắc và yêu cầu của định mức kinh tế kĩ thuật? 5 Chương 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG 6 Câu 3: Khái niệm, ý nghĩa phân đoạn quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp? Phân đoạn quá trình sản xuất? 6 Chương 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG 7 Câu 1: Thực chất, ưu nhược điểm và lĩnh vực áp dụng của các phương pháp định mức lao động? 7 Chương 4: THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN ĐỂ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG 9 Câu 3: Trình bày nội dung, ưu nhược điểm các kiểu tạo mẫu quan sát? 9 Câu 4: Trình bày cách xác định kích thước mẫu quan sát? 10 Câu 3: Nêu các cách lập mô hình trình bày giá trị mức? 11 Chương 5: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG MỨC LAO ĐỘNG 12 Câu 1: Khái niệm về chất lượng mức lao động? 12 Chương 6: ĐỊNH MỨC TIÊU HAO VẬT TƯ – KỸ THUẬT 13 Câu 2: Các phương pháp định mức vật tư? 13 PHẦN 2: BÀI TẬP BÀI TẬP CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG 15 BÀI TẬP CHƯƠNG 4: THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN ĐỂ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG 23 PHẦN 3: TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI: Mô tả phân đoạn quá trình sản xuất của Xí nghiệp may Việt Long? 26  
Xem thêm

Đọc thêm

Giáo trình định mức kỹ thuật và định giá sản phẩm xây dựng chương 2

GIÁO TRÌNH ĐỊNH MỨC KỸ THUẬT VÀ ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM XÂY DỰNG CHƯƠNG 2

chương 2: chi phí thời gian làm việc và các phương pháp lập định mức KTXD chương 2: chi phí thời gian làm việc và các phương pháp lập định mức KTXD chương 2: chi phí thời gian làm việc và các phương pháp lập định mức KTXD chương 2: chi phí thời gian làm việc và các phương pháp lập định mức KTXD chương 2: chi phí thời gian làm việc và các phương pháp lập định mức KTXD

22 Đọc thêm

Lập định mức chi phí máy thi công

Lập định mức chi phí máy thi công

Tạo một Định mức nguyên liệu cho ca máy thi công: gồm hai yếu tố + Định mức nhiên liệu chính + Định mức hệ số nhiêu liệu phụ Tổng định mức = Nhiên liệu chính x hệ số nhiên liệu phụ Căn cứ vào dự toán phần ca máy của các hạng mục: tiến hành phần bổ chi phí nguyên liệu dầu nhớt, xăng theo định mức ca máy Như ví dụ trên ta thấy hạng mục Ô tô tự đổ 10 T tổng chi phí nhiên liệu theo định mức sử dụng là 56.700 lít đầu Diezen hay còn gọi là dầu DO 0.05%S

Đọc thêm

QT 14 QUY TRINH LAP DU TOAN

QT 14 QUY TRINH LAP DU TOAN

4/ Tổng mức đầu tư :Tổng mức đầu tư là tổng của chi phí xây lắp công trình, chi phí khác (chi phí chuẩnbị đầu tư, chi phí thực hiện đầu tư, chi phí kết thúc đầu tư), chi phí dự phòng.Quy cách hồ sơ :Hồ sơ khái toán thường đóng chung với hồ sơ thiết kế, gồm có các bảng biểu :- Tổng hợp kinh phí.- Khái toán chi tiết.- Bảng tính kinh phí khảo sát thiết kế.- Bảng tính kinh phí đền bù giải toả (nếu có).Phần phụ lục gồm có:- Các quyết định phê duyệt, công văn về việc đầu tư dự án(nếu có).B) Giai đoạn lập thiết kế kỹ thuật (thiết kế kỹ thuật thi công) :B.1) Căn cứ giá vật liệu của địa phương và sơ đồ vận chuyển vật liệu lập bảng tính giá vậtliệu đến chân công trình.Bảng tính giá vật liệu đến chân công trình thể hiện vị trí khai thác vật liệu, đường đi, cấpđường, điểm đến là công trình xây dựng. Tính giá đến chân công trình cho từng loại vậtliệu bằng tổng chi phí lưu thông (bao gồm chi phí vận tải, chi phí qua cầu phà, trạm thuphí, chi phí bốc dỡ, các chi phí khác nếu có ) và giá gốc tại nơi khai thác.B.2) Phân tích đơn giá cho từng hạng mục công việc.Đơn giá xây dựng trên cơ sở các định mức dự toán xây dựng cơ bản do nhà nước banhành. Đơn giá thể hiện mức chi phí cần thiết để thực hiện 1 đơn vị hạng mục công việcgồm chi phí về vật liệu, nhân công, chi phí sử dụng máy thi công.B.3) Lập dự toán chi tiết cho công tác xây lắpGiá trị xây lắp công trình bằng tổng của tích khối lượng hạng mục công việc chi tiết vàđơn giá của từng hạng mục công việc tương ứng.B.4) Lập bảng kinh phí khảo sát thiết kế :Chi phí khảo sát bước thiết kế kỹ thuật và thiết kế kỹ thuật thi công được tính trên cơ sởđơn giá khảo sát do UBND các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương ban hành và
Xem thêm

12 Đọc thêm

CÁC VÍ DỤ LẬP ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

CÁC VÍ DỤ LẬP ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

... tông Trình tự lập định mức dự toán công trình Bớc 1: Xác định danh mục công tác để xây dựng định mức Việc xác định danh mục định mức phụ thuộc vào bớc dây truyền công nghệ thi công nội dung công. .. 0,061 0,095 0,089 Ví dụ 2: Lập định mức theo phơng pháp khảo sát thực tế Lập định mức dự toán cho công tác đổ bê tông đầm lăn (RCC) Xây dựng quy trình công tác đổ bê tông RCC công trình thủy điện,... công suất máy thi công Công tác đắp đá công trình đá hỗn hợp dùng máy ủi 240Cv Định mức dự toán xây dựng công trình đh công bố, Mh hiệu AB.67100 phản ảnh công tác đắp đá công trình đá hỗn hợp dùng
Xem thêm

18 Đọc thêm

Giáo trình định mức kỹ thuật và định giá sản phẩm xây dựng chương 8 phần định giá

Giáo trình định mức kỹ thuật và định giá sản phẩm xây dựng chương 8 phần định giá

Giáo trình định mức kỹ thuật và định giá sản phẩm xây dựng chương 8 phần định giá Giáo trình định mức kỹ thuật và định giá sản phẩm xây dựng chương 8 phần định giá Giáo trình định mức kỹ thuật và định giá sản phẩm xây dựng chương 8 phần định giá Giáo trình định mức kỹ thuật và định giá sản phẩm xây dựng chương 8 phần định giá Giáo trình định mức kỹ thuật và định giá sản phẩm xây dựng chương 8 phần định giá

Đọc thêm

Giáo trình định mức kỹ thuật và định giá sản phẩm xây dựng chương 9 phần định giá

Giáo trình định mức kỹ thuật và định giá sản phẩm xây dựng chương 9 phần định giá

Giáo trình định mức kỹ thuật và định giá sản phẩm xây dựng chương 9 phần định giá Giáo trình định mức kỹ thuật và định giá sản phẩm xây dựng chương 9 phần định giá Giáo trình định mức kỹ thuật và định giá sản phẩm xây dựng chương 9 phần định giá Giáo trình định mức kỹ thuật và định giá sản phẩm xây dựng chương 9 phần định giá Giáo trình định mức kỹ thuật và định giá sản phẩm xây dựng chương 9 phần định giá

Đọc thêm

GIÁO TRÌNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT- CƠ SỞ CỦA QUẢN TRỊ KINH DOANH, CHƯƠNG 10 - 11 - 12

GIÁO TRÌNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT- CƠ SỞ CỦA QUẢN TRỊ KINH DOANH, CHƯƠNG 10 - 11 - 12

GIÁO TRÌNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT- CƠ SỞ CỦA QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG 10 - 11 - 12 GIÁO TRÌNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT- CƠ SỞ CỦA QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG 10 - 11 - 12 GIÁO TRÌNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT- CƠ SỞ CỦA QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG 10 - 11 - 12 GIÁO TRÌNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT- CƠ SỞ CỦA QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG 10 - 11 - 12

Đọc thêm

BÀI GIẢNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

BÀI GIẢNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Mọi nhu cầu chi thường xuyên từ NSNN phải lập dự toán theo đúng quy định của Nhà nướcPhân bổ và giao dự toán chi thường xuyên của NSNN phải theo đúng dự toán đã được cơ quan quyền lựcnhà nước quyết định và cấp có thẩm quyền giaoTổ chức chấp hành chi thường xuyên của NSNN phải tuân thủ đúng dự toán đã được cấp có thẩm quyềngiaoQuyết toán chi thường xuyên của NSNN phải thiết lập các chỉ tiêu phù hợp với các chỉ tiêu trong dự toánđược giao, phải đánh giá tình hình chấp hành dự toán3.2.2. TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢNHƯ THẾ NÀO?Xem xét, đánh giá gắn với mục tiêu và chi phí cần thiết tối thiểu trong thực tiễn để đạt được mục tiêu của cáckhoản chi.VÌ SAO?Tiết kiệm, hiệu quả là nguyên tắc chủ đạo trong quản lý kinh tế tài chínhChi thường xuyên của NSNN có phạm vi rộng, đa dạng và phức tạp  Nhu cầu chi thường xuyên của NSNNluôn gia tăng với tốc độ nhanh, nhưng nguồn thu NSNN lại có giới hạn
Xem thêm

44 Đọc thêm

Giáo trình định mức kỹ thuật và định giá sản phẩm xây dựng chương 7 phần định giá

Giáo trình định mức kỹ thuật và định giá sản phẩm xây dựng chương 7 phần định giá

Giáo trình định mức kỹ thuật và định giá sản phẩm xây dựng chương 7 phần định giá Giáo trình định mức kỹ thuật và định giá sản phẩm xây dựng chương 7 phần định giá Giáo trình định mức kỹ thuật và định giá sản phẩm xây dựng chương 7 phần định giá Giáo trình định mức kỹ thuật và định giá sản phẩm xây dựng chương 7 phần định giá

Đọc thêm

Cùng chủ đề