TIỂU LUẬN Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TIỂU LUẬN Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ":

Tiểu luận: Ô nhiễm môi trường làng nghề sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ

Tiểu luận: Ô nhiễm môi trường làng nghề sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ

Tiểu luận về ngành môi trường đã đưa ra những luận điểm và quan điểm về ô nhiễm môi trường tại các làng nghề điển hình là làng nghề Đồng Kỵ . Xem thêm các thông tin về Tiểu luận: Ô nhiễm môi trường làng nghề sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ tại đây

Đọc thêm

Vấn đề ô nhiễm môi trường làng nghề ở huyện phú xuyên, thành phố hà nội hiện nay thực trạng và giải pháp

Vấn đề ô nhiễm môi trường làng nghề ở huyện phú xuyên, thành phố hà nội hiện nay thực trạng và giải pháp

... trạng ô nhiễm môi trƣờng 22 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG VIỆC KHẮC PHỤC Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG LÀNG NGHỀ TẠI HUYỆN PHÚ XUYÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY 2.1.Khái quát chung huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. .. đó, lựa chọn đề tài Vấn đề ô nhiễm môi trường làng nghề huyện Phú Xuyên – thành phố Hà Nội nay cho khóa luận Tình hình nghiên cứu đề tài Nghiên cứu vấn đề ô nhiễm môi trƣờng làng nghề nói chung,... trò làng nghề 1.2 Ô nhiễm môi trƣờng làng nghề phân loại ô nhiễm môi trƣờng 12 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG VIỆC KHẮC PHỤC Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG LÀNG NGHỀ TẠI HUYỆN PHÚ XUYÊN, THÀNH PHỐ 23 HÀ
Xem thêm

Đọc thêm

Tiểu luận QLMT: Ô nhiễm môi trường làng nghề

Tiểu luận QLMT: Ô nhiễm môi trường làng nghề

MỤC LỤC MỤC LỤC 2 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VÀ BẢN ĐỒ 3 MỞ ĐẦU Đặt vấn đề 3 1. Tính cấp thiết của đề tài 4 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài 4 3. Phương pháp nghiên cứu 5 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 5 I. LÀNG NGHỀ VIỆT NAM 5 1.1 Khái niệm làng nghề 5 1.2 Vai trò của các làng nghề truyền thống 6 1.3 Ô nhiễm môi trường làng nghề 8 1.3.1 Ô nhiễm không khí. 8 1.3.2 Ô nhiễm nguồn nước mặt 9 1.3.3 Ô nhiễm chất thải rắn ...11 1.4 Tác hại của ô nhiễm môi trường làng nghề đến cộng đồng dân cư....14 II. Ô NHIỄM LÀNG NGHỀ BÁT TRÀNG 16 2.1 Làng nghề Bát Tràng 16 2.1.1 Vị trí điạ lý............................................................................................16 2.1.2 Mấy nét về làng gốm Bát Tràng xưa và nay......................................16 2.2 Ô nhiễm làng nghề Bát Tràng ...19 2.2.1 Ô nhiễm đất...................................................................................20 2.2.2 Ô nhiễm không khí.......................................................................22 2.2.3 Ô nhiễm nguồn nước....................................................................25 2.2.4 Ô nhiễm tiếng ồn..........................................................................26 2.3 Tác hại của ô nhiễm môi trường làng nghề đến cộng đồng dân cư ....27 2.4 Giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề Bát Tràng. 28 KẾT LUẬN 31
Xem thêm

Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ: Hiện trạng môi trường làng nghề thêu ren An Hoà, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam và một số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Luận văn thạc sỹ: Hiện trạng môi trường làng nghề thêu ren An Hoà, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam và một số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Những năm vừa qua, ở nhiều vùng nông thôn nước ta các làng nghề đã phát triển khá mạnh và đóng góp đáng kể cho phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Song bên cạnh đó, tại đây cũng đã nảy sinh nhiều vấn đề môi trường bức xúc, đòi hỏi sự quan tâm tháo gỡ kịp thời của các ngành, các cấp, đặc biệt là chính quyền các địa phương nơi có làng nghề. Việc phát triển làng nghề là một phần quan trọng của công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn trong những năm đầu của thế kỷ 21. Phát triển mạnh những ngành nghề, đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm truyền thống có giá trị kinh tế cao, sử dụng được nhiều lao động là lợi thế của làng nghề địa phương. Đời sống nông dân ở nhiều vùng nông thôn trong cả nước đã khấm khá lên do sản xuất nông nghiệp phát triển đồng thời với việc khôi phục và phát triển các làng nghề. Nhiều làng nghề đã nêu được bài học về làm giàu ở nông thôn. Tuy nhiên chính những nơi này đã và đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường, cần phải giải quyết kịp thời. Hiện nay, việc khôi phục và phát triển làng nghề nông thôn đang có nhiều thuận lợi, được Nhà nước hộ trợ kinh phí và tìm đầu ra cho sản phẩm. Tuy nhiên, do phát triển tự phát, ồ ạt và thiếu quy hoạch nên đã dẫn tới hậu quả là môi trường ở các làng nghề đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Tại nhiều làng nghề hiện nay đang bị ô nhiễm cả về: Vật lý, hóa học và sinh học. Hiện trạng về ô nhiễm biểu hiện: Không khí thì bị ô nhiễm về nhiệt, tiếng ồn, hơi độc, bụi khói và không gian sống thì ngày càng bị thu hẹp do đất phải nhường chỗ cho sản xuất công nghiệp và các công trình khác. Đất sản xuất nông nghiệp và nguồn nước sinh hoạt nhiều nơi đang có nguy cơ bị ô nhiễm nặng do phế thải công nghiệp và sinh hoạt. Cây xanh vốn là đặc trưng của nông thôn Việt Nam, nhưng nay đã bị thu hẹp dần nhường chỗ cho các công trình xây dựng.
Xem thêm

Đọc thêm

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại làng nghề tái chế kim loại thôn bình yên, xã nam thanh, huyện nam trực, tỉnh nam định

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại làng nghề tái chế kim loại thôn bình yên, xã nam thanh, huyện nam trực, tỉnh nam định

MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục hình viii ĐẶT VẤN ĐỀ 1 1 Tính cấp thiết của đề tài 1 2 Mục đích, yêu cầu nghiên cứu 2 Chương 1TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 3 1.1 Khái niệm về làng nghề 3 1.1.1 Khái niệm chung về làng nghề 3 1.1.2 Đặc điểm chung của làng nghề 4 1.1.3 Quá trình hình thành và phát triển của làng nghề Việt Nam 5 1.2 Hiện trạng hoạt động sản xuất làng nghề 11 1.2.1 Hiện trạng hoạt động sản xuất làng nghề ở Việt Nam 11 1.2.2 Tổng quan về làng nghề tái chế kim loại 15 2.3 Công tác quản lý môi trường tại các làng nghề tái chế kim loại 25 Chương 2 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 31 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 31 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 31 2.2 Nội dung nghiên cứu 31 2.3 Phương pháp nghiên cứu 31 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iv 2.3.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 31 2.3.2 Phương pháp lấy mẫu, phân tích 32 2.3.3 Phương pháp điều tra phỏng vấn 36 2.3.4 Phương pháp phân tích và xử lý số liệu 36 2.3.5 Phương pháp đánh giá 37 Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 38 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội 38 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 38 3.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 39 3.2 Quá trình hình thành và phát triển làng nghề Bình Yên 42 3.2.1 Quá trình hình thành làng nghề Bình Yên 42 3.2.2 Đóng góp của làng nghề Bình Yên 42 3.3 Hiện trạng sản xuất tại làng nghề Bình Yên 43 3.3.1 Hình thức tổ chức sản xuất 43 3.3.2 Quy trình và công nghệ sản xuất 43 3.3.3 Hiện trạng ô nhiễm môi trường làng nghề Bình Yên 47 3.4 Thực trạng công tác quản lý môi trường, ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng làng nghề Bình Yên 67 3.5 Đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường 68 4.5.1 Giải pháp quản lý 68 3.5.2 Giải pháp kỹ thuật 75 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 81 1 Kết luận 81 2 Kiến nghị 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 PHỤ LỤC 86
Xem thêm

Đọc thêm

Ô NHIỄM môi TRƯỜNG tại LÀNG NGHỀ ĐỒNG kỵ bắc NINH

Ô NHIỄM môi TRƯỜNG tại LÀNG NGHỀ ĐỒNG kỵ bắc NINH

Trải qua bao nhiêu đời nay, các làng nghề thủ công truyền thống từ lâu đã là một nét đẹp rất riêng của vùng nông thôn Việt Nam. Trong nhiều năm vừa qua, cùng với sư phát triển không ngừng của kinh tế xã hội nói chung thì nhiều ngành nghề thủ công truyền thống đã được khôi phục và cũng đạt được những bước tiến khá mạnh tạo thành phong trào rộng khắp trong cả nước, góp phần cải thiện đáng kể cho đời sống nhân dân trong vùng. Tuy nhiên, sự phát triển ấy còn mạng nặng tính tự phát, tùy tiện, chưa có quy hoạch định hướng cụ thể cũng như quy mô sản xuất còn nhỏ, quy trình sản xuất và trang thiết bị còn lạc hậu. Tất cả những mặt hạn chế trên không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của các làng nghề truyền thống mà còn gây ra những tác động không nhỏ đến chất lượng môi trường làng nghề, đặc biệt là đối với sức khỏe cộng đồng tại địa bàn và cả các vùng lân cận. Vì vậy, lồng ghép sự phát triển để duy trì vững chắc hoạt động của các làng nghề với việc bảo đảm BVMT là việc cần thường xuyên được chú trọng quan tâm của các cấp chính quyền, cơ quan chức năng,thống nhất từ Trung Ương đến địa phương. Tỉnh Bắc Ninh tính đến nay có 62 làng nghề truyền thống chiếm 10% lượng làng nghề truyền thống trong cả nước, chủ yếu trong trong các lĩnh vực sản xuất sản xuất giấy, đồ gỗ mỹ nghệ đem xuất khẩu, gốm, sắt thép tái chế, đúc đồng. Trong đó, thị xã Từ Sơn của tỉnh Bắc Ninh từ lâu đã
Xem thêm

Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI LÀNG NGHỀ MỘC THỊ TRẤN THANH LÃNG, HUYỆN BÌNH XUYÊN, TỈNH VĨNH PHÚC

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI LÀNG NGHỀ MỘC THỊ TRẤN THANH LÃNG, HUYỆN BÌNH XUYÊN, TỈNH VĨNH PHÚC

MỞ ĐẦU1 1. Lý do chọn chuyên đề thực tập1 2. Đối tượng, phạm vi và phương pháp thực hiện chuyên đề thực tập1 3. Mục tiêu và nội dung của chuyên đề2 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN CHUNG VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP3 1.1. Tên cơ sở thực tập:3 1.2. Địa chỉ:3 1.3. Cơ cấu tổ chức:3 1.4. Chức năng:3 1.5. Nhiệm vụ:3 1.6. Các dự án môi trường đã, đang và sẽ thực hiện:5 1.6.1. Các dự án môi trường đã thực hiện:5 1.6.2. Các dự án môi trường đang thực hiện5 1.6.3. Các dự án môi trường sẽ thực hiện5 CHƯƠNG 2 KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP6 2.1. Tổng quan về làng mộc thị trấn Thanh Lãng6 2.1.1. Điều kiện tự nhiên và xã hội6 2.1.2. Đặc điểm kinh tế6 2.1.3. Hiện trạng sản xuất7 2.2. Hiện trạng môi trường làng nghề mộc Thanh Lãng10 2.2.1. Tổng quan tình hình ô nhiễm môi trường tại các làng nghề mộc ở Việt Nam10 2.2.2. Hiện trạng môi trường tại làng nghề mộc Thanh Lãng11 2.3. Thực trạng công tác quản lý môi trường23 2.3.1. Cơ chế, chính sách pháp lý.23 2.3.2. Biện pháp kỹ thuật giảm thiểu ô nhiễm môi trường đang áp dụng đối với chất thải từ hoạt động sản xuất nghề mộc24 2.4. Đề xuất một số giải pháp cải thiện môi trường tại làng nghề mộc thị trấn Thanh Lãng25 2.4.1. Giải pháp quy hoạch25 2.4.2. Giải pháp về chính sách, pháp lý25
Xem thêm

Đọc thêm

Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý, xử lý nước thải chế biến bột dong tại xã Tứ Dân huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên

Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý, xử lý nước thải chế biến bột dong tại xã Tứ Dân huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên

Là một trong những nước phương Đông có truyền thống văn hóa hàng nghìn năm, Việt nam được biết đến với nhiều làng nghề truyền thống.Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Môi trường được tổng hợp từ báo cáo chính thức của Ủy ban nhân dân (UBND), Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tính đến tháng 7 năm 2011,tổng số làng nghề và làng có nghề trên toàn quốc là 3.355 làng, trong đó có 1.318 làng nghề đã được công nhận và 2.037 làng có nghề chưa được công nhận. Đi kèm với sự nâng cao thu nhập cho người dân, giải quyết công ăn việc làm cho xã hội, cải thiện cuộc sống cho nông dân thì kéo theo đó là sự xuống cấp của môi trường nước trầm trọng do nước thải từ hoạt động sản xuất, chế biến không qua xử lý. Mặc dù các ngành, các cấp đã có nhiều văn bản chính sách quản lý để bảo vệ môi trường, giảm ô nhiễm môi trường nước nhưng hiện trạng môi trường nước mặt quanh làng nghề ngày càng ô nhiễm do việc xả thải nước thải trực tiếp mà không qua một hệ thống xử lý nước thải. Vì vậy đòi hỏi sự quan tâm của các chức năng tổ chức cộng đồng để có chính sách phù hợp với từng làng nghề. Hưng Yên với tổng số 66 làng nghề trong đó UBND tỉnh ra quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn làng nghề là 32. Theo kết quả khảo sát môi trường làng nghề tỉnh Hưng Yên ( năm 2012 – Trần Duy Khánh ) nước thải từ làng nghề tái chế nhựa Minh Khai thì BOD5 vượt TCCP 1.5 lần, nước thải có màu xám đen, Cadimi vượt 2,87 lần. Môi trường nước tại làng nghề chạm bạc Huệ Lai đã bị ô nhiễm, tổng chất rắn hòa tan (TDS) vượt TCCP tới 7 lần, BOD vượt 1,5 lần. Từ đó ta thấy môi trường làng nghề của tỉnh Hưng Yên đang có nguy cơ ô nhiễm trầm trọng. Làng nghề chế biến bột dong riềng tại xã Tứ Dân là một trong những làng nghề phát triển khá lâu. Các cơ sở sản xuất trong làng nghề hầu như chưa có hệ thống xử lý nước thải nên xuất hiện tình trạng nước thải chưa qua xử lý thải thẳng ra ao hồ, kênh mương xung quanh. Vấn đề ô nhiễm môi trường nước tại làng nghề ngày càng trở nên trầm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sinh thái, sức khỏe và đời sống của nhân dân cảnh quan nông thôn. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn sinh viên tiến hành thực hiện đề tài: “Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý, xử lý nước thải chế biến bột dong tại xã Tứ Dân huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên”.
Xem thêm

Đọc thêm

QUY HOẠCH LÀNG NGHỀ tề lỗ, Yên Lạc Vĩnh Phúc,

QUY HOẠCH LÀNG NGHỀ tề lỗ, Yên Lạc Vĩnh Phúc,

Từ trước đến nay, trong quá trình lập các phương án quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của một địa phương còn có khuyết điểm là chưa gắn với quy hoạch môi trường. Vì vậy nhiều phương án quy hoạch phát triển kinh tế không đảm bảo được tính phát triển bền vững. Phát triển bền vững là sự phát triển có quy hoạch trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, đảm bảo được khả năng khai thác và sử dụng hợp lý và lâu dài các nguồn tài nguyên tái tạo được và không tái tạo được, giảm thiểu được mức độ ô nhiễm môi trường cho đời sống cộng đồng, tránh được những sự cố, rủi ro về môi trường. Vì vậy, để phát triển kinh tế xã hội thì khi tiến hành quy hoạch phát triển kinh tế xã hội cần thiết phải xây dựng phương án quy hoạch môi trường. Tuy nhiên, vấn đề quy hoạch môi trường từ trước đến nay vẫn chưa được các nhà hoạch định quan tâm một cách đúng mức. Hiện tại, công tác quy hoạch môi trường được thực hiện chủ yếu là xây dựng một phương án quy hoạch bảo vệ môi trường trên cơ sở nghiên cứu mối quan hệ giữa hiện trạng môi trường với hiện trạng kinh tế xã hội và dự báo về biến động môi trường trong mối quan hệ với các mục tiêu quy hoạch phát triển, từ đó đề xuất các giải pháp kinh tế kỹ thuật môi trường nhằm đảm bảo được sự phát triển theo chiều hướng bền vững, giảm thiểu tối đa những tác động xấu đến môi trường. Đường lối bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong thời kỳ CNHHĐH đất nước của Đảng đã được Đại hội Đảng lần thứ IX thông qua là: “ Phát triển KTXH gắn chặt với BVMT, bảo đảm sự hài hoà giữa môi trường nhân tạo và môi trường tự nhiên, giữ gìn đa dạng sinh học. Chủ động phòng tránh và hạn chế tác động xấu của thiên tai, của sự biến động khí hậu bất lợi. Bảo vệ và cải tạo môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội, tăng cường quản lỷ Nhà nước đi đồi với nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân. Chủ động gắn kết yêu cầu cải thiện môi trường trong mỗi quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển kinh tế xã hội, coi yêu cầu về môi trường là một tiêu chỉ quan trọng đánh giá các giải pháp phát triển” Trong những năm qua ở nước ta nói chung và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng đã tiến hành triển khai, thực hiện nhiều đề tài quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của các cấp tỉnh, huyện hay xã nhưng đều chưa đề cập một cách nghiêm túc đến bảo vệ môi trường, chưa coi môi trường như là một bộ phận quan trọng trong quy hoạch, kế hoạch phát triển. Sự xem nhẹ đó đã dẫn đến tình trạng mâu thuẫn giữa sự phát triển các ngành kinh tế với bảo vệ môi trường đặc biệt là sự khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống. Sự khôi phục và phát triển của các làng nghề truyền thống trong những năm gần đây đã tạo nên những chuyển biến tích cực đối với phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động phổ thông, góp phần nâng cao thu nhập của nhân dân, giảm đói nghèo, nâng cao dân trí....cũng như đem lại một nguồn thu đáng kể cho ngân sách quốc gia. Bên cạnh những lợi ích về mặt kinh tế của các làng nghề thì vấn đề ô nhiễm môi trường tại các làng nghề cũng đang ngày càng trở thành một vấn đề nhức nhối đối với các cấp quản lý và đối với chính cuộc sống của người dân tại các làng nghề và các vùng phụ cận. Tề Lỗ là một xã thuộc huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc, nơi phát triển rất mạnh nghề thu gom, tháo dỡ và tái chế phế liệu, cơ khí gò hàn... các hoạt động trên đã góp phần tăng thu nhập cho người dân, giá trị sản xuất từ công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tăng mạnh theo các năm, cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng công nghiệp thương mại dịch vụ nông nghiệp. Tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực của phát triển kinh tế vấn đề ô nhiễm môi trường cũng ngày một gia tăng, hầu hết các cơ sở thu mua, tháo dỡ và tái chế sắt thép phế liệu còn rất sơ sài, diện tích chật hẹp, không có hệ thống thu gom, xử lý và thoát nước thải, hệ thống xử lý khí thải, chất thải rắn. Hệ thống điện nước lắp đặt tuỳ tiện không an toàn, đặc biệt hệ thống giao thông xuống cấp nghiêm trọng gây ô nhiễm môi trường do bụi, nước thải, nước mưa,.... Việc tiến hành một biện pháp mang tính tổng hợp, đồng bộ là quy hoạch môi trường làng nghề là rất cần thiết nhằm quản lý tốt các chất thải của làng nghề Tề Lỗ đang có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng.
Xem thêm

Đọc thêm

LÀNG NGHỀ ĐỒNG KỴ TỪ SƠN BẮC NINH

LÀNG NGHỀ ĐỒNG KỴ TỪ SƠN BẮC NINH

Bài thuyết trình vấn đề ô nhiễm môi trường làng nghề Việt Nam. trong đó đáng chú ý đến là làng nghề đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ Từ Sơn Bắc Ninh. thực trạng ô nhiễm môi trường và đề xuất giải pháp .....................................................................................................................

Đọc thêm

Phát triển kinh tế làng nghề đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ Bắc Ninh và vấn đề ô nhiễm môi trường

Phát triển kinh tế làng nghề đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ Bắc Ninh và vấn đề ô nhiễm môi trường

1.Tính cấp thiết của đề tàiQuá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa diễn ra là một tất yếu khách quan đặc biệt dưới tác động của toàn cầu hóa như hiện nay.Quá trình CNH,ĐTH tạo ra nhiều thuận lợi cho phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân nhưng cũng tạo ra không ít bức xúc, khó khăn. Các làng nghề tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho lao động ở nông thôn; giải quyết các vấn đề xã hội phức tạp ở khu vực nông thôn; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và góp phần bảo tồn giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc...Tuy nhiên, trong những năm qua, tình trạng ONMT ở các làng nghề ngày càng nghiêm trọng, diễn biến chất lượng môi trường nước, môi trường không khí và môi trường đất ngày càng xấu đi, sự đa dạng hoá sinh học bị xâm phạm, tại một số làng nghề ONMT đã ở tình trạng báo động. Tình trạng này đã ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ của người dân và ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển bền vững của các làng nghề.Khu vực nhà nước nói chung và Chính quyền tỉnh Bắc Ninh nói riêng, bằng các công cụ quản lý của mình đã có những biện pháp tích cực nhằm giảm thiểu ONMT ở các làng nghề. Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế đã chứng minh là công tác quản lý nhà nước đối với vấn đề BVMT ở các làng nghề còn nhiều bất cập, hiệu quả đạt được không cao, tình trạng ONMT được cải thiện chậm chạp, tại một số địa phương không có chuyển biến tích cực.Giải pháp thiết thực là cần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường ở các làng nghề. Câu hỏi đặt ra là: làm thế nào để giảm thiểu ô nhiễm môi trường làng nghề ? Ô nhiễm môi trường có quan hệ chặt chẽ với quá trình phát triển kinh tế. Để có thể phát triển làng nghề bền vững thì đòi hỏi các làng nghề phải có những biện pháp như thế nào? hướng phát triển ra sao để tránh gây ô nhiễm môi trường đồng thời cũng không ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh? Thấy được tầm quan trọng của việc phát triển làng nghề với bảo vệ môi trường nên em đã chọn đề tài : « Phát triển kinh tế làng nghề đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ Bắc Ninh và vấn đề ô nhiễm môi trường » làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp.2. Mục tiêu của đề tài nghiên cứu + Đánh giá thực trạng thực trạng kinh tế làng nghề và ô nhiễm môi trường tại làng nghề Đồng Kỵ Bắc Ninh. + Đề xuất các giải pháp cơ bản nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và phát triển bền vững làng nghề.3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu Phạm vi và đối tượng nghiên cứu của đề tài nằm gọn trong khu vực làng nghề sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ của huyện Từ Sơn Bắc Ninh gồm có 2 làng nghề Phù Khê và làng Đồng Kỵ. Tuy nhiên tập trung chủ yếu vào làng nghề Đồng Kỵ bởi tính chất đặc trưng của làng nghề.4. Phương pháp nghiên cứuSử dụng các phương pháp sau Thu thập số liệu từ các nguồn có sẵn, tài liệu sơ cấp Phương pháp xử lý và phân tích số liệu Phương pháp thống kê mô tả, phương pháp so sánh 5. Bố cục đề tài bao gồmNgoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo. Chuyên đề được chia làm 3 chương, gồm:Chương I :Cơ sở lý luận về ảnh hưởng ô nhiễm môi trường đến sự phát triển kinh tế làng nghề.Chương II :Thực trạng ô nhiễm môi trường và quản lý nhà nước đối với việc giải quyết ONMT ở làng nghề Đồng Kỵ Bắc Ninh.Chương III :Các giải pháp pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế làng nghề và giải quyết vấn đề ONMT tại làng nghề Đồng Kỵ Bắc Ninh.Tuy đã có nhiều cố gắng nhưng luận văn không thể tránh khỏi thiếu sót, kính mong sự góp ý của các thầy cô giáo. Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Nguyễn Thị Hòa Loan đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ em hoàn thành bản khóa luận này.
Xem thêm

Đọc thêm

Đánh giá hiện trạng ô nhiễm làng nghề xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức và đề xuất một số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm

Đánh giá hiện trạng ô nhiễm làng nghề xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức và đề xuất một số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm

MỞ ĐẦU1Chương 1. TỔNG QUAN VỀ KHU VỰC NGHIÊN CỨU31.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội của khu vực nghiên cứu31.1.1. Đặc điểm tự nhiên31.1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội51.2. Tổng quan về làng nghề71.2.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển.71.2.2. Hiện trạng sản xuất của làng nghề81.2.3. Đóng góp của làng nghề vào sự phát triển KT – XH của địa phương.12Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU132.1. Đối tượng, nội dung132.1.1. Đối tượng nghiên cứu:132.1.2. Nội dung nghiên cứu132.2. Quan điểm nghiên cứu132.2.1. Quan điểm hệ thống132.2.2. Quan điểm tổng hợp132.2.3. Quan điểm tiếp cận địa lý142.2.4. Quan điểm phát triển bền vững142.3. Phương pháp nghiên cứu142.4. Quy trình nghiên cứu16Chương 3. HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM LÀNG NGHỀ VÀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HIỆN TẠI CỦA ĐỊA PHƯƠNG173.1. Hiện trạng cấp nước tại làng nghề173.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường làng nghề173.2.1. Các chất thải trong sản xuất tinh bột173.2.2. Các chất thải khác233.3. Hiện trạng của môi trường làng nghề Dương Liễu243.3.1. Rác thải và nước thải sản xuất243.3.2. Rác thải và nước thải sinh hoạt263.3.3. Hiện trạng môi trường làng nghề Dương Liễu263.4. Ảnh hưởng của môi trường làng nghề tới sức khoẻ của người dân283.5. Các giải pháp xử lý hiện tại của địa phương293.5.1. Các giải pháp xử lý hiện tại của điạ phương293.5.2. Kết quả đạt được và các nguyên nhân chính31Chương 4. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI 324.1. Tổng quan về các phương pháp xử lý nước thải324.1.1. Xử lý bằng phương pháp cơ học324.1.2. Xử lý bằng phương pháp hóa lý344.1.3. Xử lý bằng phương pháp sinh học344.2. Đề xuất giải pháp364.2.1. Định hướng phát triển làng nghề tới năm 2015364.2.2. Dự tính lưu lượng nước thải trong tương lai374.2.3. Đề xuất giải pháp xử lý và giảm thiểu ô nhiễm38KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ49TÀI LIỆU THAM KHẢO51
Xem thêm

Đọc thêm

QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI LÀNG NGHỀ ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ ĐỒNG KỴ - THỊ XÃ TỪ SƠN – TỈNH BẮC NINH

QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI LÀNG NGHỀ ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ ĐỒNG KỴ - THỊ XÃ TỪ SƠN – TỈNH BẮC NINH

Từ cách tiếp cận vấn đề quản lý nói chung như trên thì QLMT được hiểu như sau: _QLMT LÀ SỰ TÁC ĐỘNG LIÊN TỤC, CÓ TỔ CHỨC VÀ HƯỚNG ĐÍCH CỦA CHỦ THỂ QUẢN LÝ MÔI_ _TRƯỜNG LÊN CÁ NHÂN HOẶC C[r]

13 Đọc thêm

bài tiểu luận xã hội học về ô nhiễm môi trường hay

bài tiểu luận xã hội học về ô nhiễm môi trường hay

Bài tiểu luận về ô nhiễm môi trường Bài tiểu luận về ô nhiễm môi trườngBài tiểu luận về ô nhiễm môi trườngBài tiểu luận về ô nhiễm môi trườngBài tiểu luận về ô nhiễm môi trườngBài tiểu luận về ô nhiễm môi trườngBài tiểu luận về ô nhiễm môi trườngBài tiểu luận về ô nhiễm môi trườngBài tiểu luận về ô nhiễm môi trườngBài tiểu luận về ô nhiễm môi trườngBài tiểu luận về ô nhiễm môi trườngBài tiểu luận về ô nhiễm môi trườngBài tiểu luận về ô nhiễm môi trường
Xem thêm

Đọc thêm

ô nhiễm nguồn nước tại các làng nghề

ô nhiễm nguồn nước tại các làng nghề

Việc phát triển làng nghề là một phần của công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn trong những năm đầu của thế kỷ 21. Phát triển mạnh những ngành nghề truyền thống, đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, sử dụng được nhiều lao động địa phương là lợi thế của kinh tế làng nghề. Đời sống nông dân ở nhiều vùng nông thôn trong cả nước đã khá lên từ sản xuất nông nghiệp đồng thời với việc khôi phục và phát triển các làng nghề. Nhiều làng nghề đã nêu được bài học về làm giàu ở nông thôn. Tuy nhiên chính những nơi này đã và đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường mỗi, đặc biệt tình trạng ô nhiễm nguồn nước mặt xung quanh các làng nghề đang ngày càng trở nên trầm trọng. Nguồn nước ô nhiễm cũng chính là nguồn nước phục vụ cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân trong làng, tạo ra một vòng xoắn luẩn quẩn mà không chỉ có nguồn nước gánh chịu hậu quả, mà chính người dân đang đánh mất sức khỏe của chính mình. Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước chính là từ các tính chất đặc thù của làng nghề như: quy mô nhỏ, công nghệ thủ công lạc hậu, phát triển không đồng bộ, chủ yếu chịu sự chi phối của các thị trường kém ổn định, chạy đua theo lợi nhuận, không nhiều kinh phí để đầu tư cho công tác xử lí nước thải thì việc xả nước thải ra nguồn nước tự nhiên mang lại hiệu quả kinh tế. Và một thực tế nữa là do hiểu biết của chính những người dân ở các làng nghề về tác động của hoạt động sản xuất đến sức khoẻ bản thân và những người xung quanh còn hạn chế. Nhận thức được vấn đề trên em xin thực hiện chuyên đề: “ hiện trạng ô nhiễm nguồn nước mặt do nước thải từ các làng nghề ở Việt Nam” với mục tiêu: 1. Mô tả thực trạng ô nhiễm nguồn nước mặt do nước thải từ làng nghề ở Việt Nam. 2. Một số kiến nghị nhằm giảm tác động gây ô nhiễm nguồn nước xung quanh các làng nghề.
Xem thêm

Đọc thêm

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm bảo vệ môi trường làng nghề đúc đồng thôn quảng bố, xã quảng phú, huyện lương tài, tỉnh bắc ninh

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm bảo vệ môi trường làng nghề đúc đồng thôn quảng bố, xã quảng phú, huyện lương tài, tỉnh bắc ninh

MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình ix ĐẶT VẤN ĐỀ 1 1 Tính cấp thiết của đề tài 1 2 Mục đích và yêu cầu của đề tài 2 Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 1.1 Khái quát chung về làng nghề 3 1.1.1 Khái niệm và tiêu chí công nhận làng nghề 3 1.1.2 Đặc điểm chung của làng nghề 4 1.1.3 Phân loại và đặc trưng sản xuất của các làng nghề 5 1.2 Nghiên cứu môi trường làng nghề trên Thế giới 5 1.3 Nghiên cứu môi trường làng nghề ở Việt Nam 7 1.3.1 Lịch sử phát triển làng nghề Việt Nam 7 1.3.2 Vai trò của các làng nghề truyền thống 9 1.3.3 Làng nghề và các vấn đề môi trường 10 1.3.4 Khái quát về làng nghề tái chế kim loại và các vấn đề môi trường. 12 1.3.5 Tình hình ngành tái chế kim loại ở Việt Nam 14 1.3.6 Một số làng nghề tái chế kim loại ở Việt Nam 15 1.4 Nghiên cứu về môi trường làng nghề tỉnh Bắc Ninh 17 1.4.1 Lịch sử phát triển làng nghề Bắc Ninh 17 1.4.2 Vai trò của làng nghề đúc đồng 18 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iv 1.4.3 Đặc trưng ô nhiễm làng nghề đúc đồng 18 1.4.4 Công tác quản lý Nhà nước về môi trường tỉnh Bắc Ninh 19 Chương 2 ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 2.1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 21 2.2 Nội dung nghiên cứu 21 2.2.1 Giới thiệu về làng nghề đúc đồng Quảng Bố, Quảng Phú, Lương Tài, Bắc Ninh. 21 2.2.2 Thực trạng sản xuất của làng nghề đúc đồng Quảng Bố, Quảng Phú, Lương Tài, Bắc Ninh. 21 2.2.3 Hiện trạng công tác quản lý môi trường tại làng nghề 21 2.2.4 Đánh giá hiện trạng môi trường làng nghề 21 2.2.5 Đề xuất một số giải pháp, biện pháp giảm thiểu. 21 2.3 Phương pháp nghiên cứu 21 2.3.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp: thu thập số liệu tại các phòng ban ở địa phương. 21 2.3.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp: Phương pháp điều tra PRA bằng bảng hỏi 22 2.3.3 Phương pháp lấy mẫu 23 2.3.4 Phương pháp so sánh 26 2.3.5 Phương pháp phân tích các thành phần môi trường 26 2.3.6 Phương pháp xử lý số liệu 29 Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 30 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của xã Quảng Phú 30 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 30 3.1.2 Dân số, lao động, việc làm và thu nhập 31 3.1.3 Hiện trạng phát triển kinh tế 32 3.2 Hiện trạng sản xuất của làng nghề Quảng Bố 35 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page v 3.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển 35 3.2.2 Quy mô sản xuất 35 3.2.3 Quy trình đúc đồng và dòng xả thải 36 3.2.4 Nguồn lao động 37 3.2.5 Máy móc, thiết bị, nhà xưởng 38 3.2.6 Nhu cầu về nguyên liệu, nhiên liệu sản xuất 39 3.2.7 Đặc trưng chất thải tại làng nghề đúc đồng Quảng Bố 40 3.2.8 Các biện pháp an toàn lao động, bảo hộ lao động 42 3.3 Hiện trạng công tác thu gom, quản lý, xử lý rác thải phát sinh tại làng nghề 43 3.4 Đánh giá hiện trạng môi trường làng nghề Quảng Bố 44 3.4.1 Hiện trạng môi trường nước 44 3.4.2 Hiện trạng môi trường không khí của làng nghề 51 3.4.3 Hiện trạng môi trường đất khu vực làng nghề 58 3.5 Đề xuất giải pháp 61 3.5.1 Các giải pháp kỹ thuật giảm thiểu ô nhiễm cho làng nghề 62 3.5.2 Các giải pháp quản lý giảm thiểu ô nhiễm cho làng nghề 66 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 71 1 Kết luận: 71 2 Kiến nghị: 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 PHỤ LỤC ẢNH 75
Xem thêm

Đọc thêm

Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt tại làng nghề sản xuất bún thôn Linh Chiểu, xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt tại làng nghề sản xuất bún thôn Linh Chiểu, xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

Trong suốt tiến trình phát triển lâu dài của nền kinh tế nông nghiệp nước ta, các làng nghề truyền thống được hình thành, phát triển và đóng vai trò quan trọng trong quá trình đổi mới của xã hội. Sự phát triển lan tỏa của các ngành nghề góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương, đóng góp giá trị vào nền kinh tế nông thôn cũng như sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, đặc biệt là bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc ta từ ngàn đời nay. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các thành phần kinh tếtrong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, làng nghề nước ta cũng đang có tốc độ phát triển mạnh thông qua sự tăng trưởng về số lượng và chủng loại ngành nghề sản xuất mới. Một số làng nghề từng bị mai một trong thời kỳ bao cấp thì nay cũng đang dần được khôi phục và phát triển.Nhiều sản phẩm thủ công truyền thống của làng nghề có được vị thế trên thị trường, được khách hàng trong và ngoài nước ưa chuộng. Tuy nhiên, có một thực tế là đã và đang có sự biến thái, pha tạp giữa làng nghề thực sự mang tính chất thủ công, truyền thống và làng nghề mà thực chất là sự phát triển công nghiệp nhỏ ở khu vực nông thôn, tạo nên một bức tranh hỗn độn của làng nghề Việt Nam. Cho đến nay, đã có số liệu thống kê về số lượng, loại hình của các làng nghề, làng nghề truyền thống và làng có nghề cũng như mật độ và phân bố trên quy mô toàn quốc nhưng chưa đầy đủ và toàn diện. Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Môi trường được tổng hợp từ báo cáo chính thức của Ủy ban nhân dân (UBND), Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tính đến tháng 7 năm 2011,tổng số làng nghề và làng có nghề trên toàn quốc là 3.355 làng, trong đó có 1.318 làng nghề đã được công nhận và 2.037 làng có nghề chưa được công nhận. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được vẫn tồn tại những bất cập, đặc biệt là nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân từ hoạt động sản xuất của các làng nghề.Mức độ ô nhiễm môi trường trong các làng nghề truyền thống và các cơ sở ngành nghề nông thôn ngày nay đang ngày càng gia tăng. Bởi ý thức bảo vệ môi trường còn thấp của con người trong quá trình sản xuất, các hộ làm nghề xả nước thải chưa qua xử lý trực tiếp ra môi trường dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường đã và đang xảy ra rất nghiêm trọng ở các làng nghề truyền thống ở Việt Nam. Cách trung tâm Thủ đô Hà Nội khoảng 35km về phía tây, toạ độ địa lý 2108’37’’ vĩ bắc và 105031’48’’kinh đông,với diện tích 5.52km2xã Sen Chiểu (huyện Phúc Thọ) có hai làng cổ Sen Chiểu và Linh Chiểu với những đặc sản nổi tiếng: đậu phụ làng Linh và rau muống tiến vua và hoạt động sản xuất bún không thể thiếu khi nói đến địa danh. Những năm qua, nghề làm bún ở thôn Linh Chiểu, xã Sen Chiểu (Phúc Thọ, Hà Nội) đã mang lại thu nhập không nhỏ cho người dân nơi đây, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Nghề làm bún ở thôn Linh Chiểu đã có từ rất lâu, các sản phẩm của làng nghề nổi tiếng khắp nơi và được nhiều người ưa chuộng. Năm 2004, làng nghề Linh Chiểu được công nhận là làng nghề truyền thống, cùng với mức độ phát triển để trở thành làng nghề thì một thực trạng diễn ra là mức ô nhiễm cũng tăng lên theo. Hằng ngày, một lượng nước thải rất lớn xả trực tiếp ra mương máng, rãnh thoát nước nơi chính họ đang sinh sống, có màu đen kịt, đặc quánh, tạo thành màng gây ứ đọng, bốc mùi xú uế, chua lòm. Nước thải tích tụ lâu ngày sinh ra axít và các hóa chất ăn mòn, phá hủy hệ thống cống rãnh thoát nước, nhiều ao hồ không thả được cá. Xuất phát từ những lý do trên, tôi tiến hành thực hiện đề tài: ”Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt tại làng nghề sản xuất bún thôn Linh Chiểu,xã Sen Chiểu,huyện Phúc Thọ,thành phố Hà Nội.” nhằm tạo tiền đề cho việc xem xét, giải quyết các vấn đề môi trường và đề xuất các giải pháp cải thiện môi trường nước mặt tại khu vực nghiên cứu.
Xem thêm

Đọc thêm

Đánh giá thiệt hại kinh tế do chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất tại làng nghề chế biến nông sản vùng đồng bằng sông Hồng

Đánh giá thiệt hại kinh tế do chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất tại làng nghề chế biến nông sản vùng đồng bằng sông Hồng

Tên luận án: Đánh giá thiệt hại kinh tế do chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất tại làng nghề chế biến nông sản vùng đồng bằng sông Hồng 2. Thông tin về nghiên cứu sinh Họ và tên NCS: Trần Văn Thể Năm nhập học: 2010 Năm tốt nghiệp: 2015 Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã số: 62.62.01.15 Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Nguyễn Tuấn Sơn 2. TS. Nguyễn Nghĩa Biên Cơ sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam 3. Giới thiệu về luận án Luận án này xuất phát từ hiện trạng sản xuất phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường nhưng công tác quản lý lại tập trung nhiều vào lợi ích kinh tế hơn là những tác động tiêu cực gây thiệt hại kinh tế do tác động tiêu cực của ô nhiễm và suy thoái môi trường. Luận án đã tiến hành tổng quan cơ sở lý luận, thực tiễn vận dụng các phương pháp đánh giá thiệt hại kinh tế, đưa ra các khái niệm có liên quan, phân tích các đặc điểm sản xuất, phát sinh chất thải từ làng nghề chế biến nông sản để lựa chọn các phương pháp phù hợp trong thu thập số liệu, phân tích và tính toán các chỉ tiêu thiệt hại kinh tế. Trên cơ sở lấy mẫu phân tích đánh giá thực trạng và tác động của ô nhiễm môi trường để tính toán các chỉ tiêu thiệt hại kinh tế do chất thải phát sinh tại các làng nghề chế biến nông sản. Trên cơ sở rà soát những vướng mắc, bất cập về công tác quản lý kết hợp với hiện trạng về ô nhiễm môi trường, thiệt hại kinh tế, luận án đã đề xuất một số giải pháp có tính khả thi, thực tiễn để quản lý làng nghề theo hướng giảm thiểu thiệt hại kinh tế hướng tới phát triển bền vững và hài hòa lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường, lợi ích cá nhân và lợi ích cộng đồng. 4. Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án Xuất phát từ các quan điểm tiếp cận và nhìn nhận cả vai trò quan trọng đóng góp về kinh tế và những tác động tiêu cực về môi trường, luận án đã có những đóng gớp mới về mặt lý luận và học thuật sau: Luận án góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận về đánh giá thiệt hại kinh tế do chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất làng nghề chế biến nông sản mà các nghiên cứu trước đây ở nước ta chưa đề cập rõ. Luận án đã đánh giá ưu điểm, nhược điểm và phân tích khả năng vận dụng các phương pháp đánh giá thiệt hại kinh tế do chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất nghề ở một số làng nghề chế biến nông sản trong điều kiện cụ thể tại vùng đồng bằng sông Hồng. Luận án đã đánh giá và lượng hóa thiệt hại kinh tế do chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất nghề ở các làng nghề chế biến nông sản tại vùng đồng bằng sông Hồng và chỉ rõ sự cần thiết phải đánh giá thiệt hại kinh tế do chất thải phát sinh từ làng nghề chế biến nông sản nói riêng và hoạt động sản xuất nói chung. Luận án đã đề xuất các giải pháp quản lý, giảm thiểu thiệt hại kinh tế do chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất ở các làng nghề chế biến nông sản tại vùng đồng bằng sông Hồng trong thời gian tới dựa trên kết quả nghiên cứu trong đó chú trọng đến các giải pháp quản lý môi trường ở làng nghề chế biến nông sản nói riêng và hoạt động làng nghề nói chung thông qua cơ chế chính sách pháp luật phù hợp.
Xem thêm

Đọc thêm

ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM

ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM

ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM v
Xem thêm

Đọc thêm

hiện trạng ô nhiễm môi trường và vấn đề thực thi pháp luật ở làng nghề

hiện trạng ô nhiễm môi trường và vấn đề thực thi pháp luật ở làng nghề

Làng nghề một trong những đặc thù của nền kinh tế Việt Nam – đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá – hiện đại hoá. Sự phát triển làng nghề đã góp phần giúp giải quyết việc làm, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống ,.. Tuy nhiên, sự phát triển làng nghề vấp phải không ít những vấn đề về môi trường. Nguyên nhân do đâu? Nhóm 6 xin trình bày những hiểu biết của mình về hiện trạng ô nhiễm môi trường và vấn đề thực thi pháp luật ở làng nghề, ở đây, cụ thể là làng tái chế nhựa Triều khúc , xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Xem thêm

Đọc thêm

Cùng chủ đề