ĐỀ THI HỌC KÌ 2 LỚP 11 MÔN TOÁN 2013

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐỀ THI HỌC KÌ 2 LỚP 11 MÔN TOÁN 2013":

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2013 (Phần 2)

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2013 (Phần 2)

Cập nhật đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm học 2013 - 2014 phần 2, gồm 5 đề ( đề số 3 - đề số 7) có lời giải chi tiết ở phía dưới, ngày 27/11/2013. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2013 - Đề Số 3 Dạng bài đề số 3 1. Tìm tập xác định của hàm số  2. Giải phương trình 3. Tìm số hạng chứa x 4.  Tính xác suất 5. Tìm ảnh của đường thẳng 6. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng  7. Xác định thiết diện của hình chóp  8. Lập số tự nhiên 9. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  Thời gian làm bài 90 phút Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2013 - Đề Số 3 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2013 - Đề Số 4   Thời gian làm bài 90 phút Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2013 - Đề Số 5 Thời gian làm bài 90 phút Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2013 - Đề Số 5 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2013 - Đề Số 6 Thời gian làm bài 90 phút Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2013 - Đề Số 6 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2013 - Đề Số 7 Thời gian làm bài 90 phút Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2013 - Đề Số 7 Trên đây là 5 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 phần 2 Tuyensinh247 đã cập nhật đề thi phần 3 các em theo dõi tại đây:
Xem thêm

Đọc thêm

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2014 - THPT Văn Quán

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2014 - THPT Văn Quán

Đề thi học kì 1 môn Toán năm học 2013 -2014 trường THPT Văn Quán Câu 1: Tìm tập xác định của các hàm số sau: Câu 2 : Xác định hàm số bậc hai   biết rằng đồ thị của nó cắt Oy tại điểm có tung độ -3 và đi qua điểm  M (-2;1) Câu 3 : Giải và biện luận phương trình sau theo tham số m Câu 4 : Cho góc  thỏa mãn  . Tính các giá trị lượng giác còn lại của   Câu 5 : Cho tam giác ABC với A(-1; 2); B(-2;5); C(0;-3). a, Tính tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC. b, Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ADBC là hình bình hành. Câu 6 : (Chỉ dành cho lớp 10A1). Cho a, b, c, d là các số thực dương. Chứng minh rằng:     --------------Hết-------------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm bài. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm!  Các em xem đáp án chi tiết tại đây: http://tuyensinh247.com/de-thi-hoc-ki-1-lop-10-mon-toan-truong-thpt-van-quan-vinh-phuc-de-2-2013-2014-ec2038.html    Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán năm học 2013 -2014 trường THPT Văn Quán    Tuyensinh247  tiếp tục cập nhật đề thi môn Toán học kì 1 lớp 10 của các trường năm 2014, các em thường xuyên theo dõi cập nhật.  .
Xem thêm

Đọc thêm

Đề thi học kì 1 môn toán lớp 11 năm 2014 Trường THPT Chu Văn An (P1)

Đề thi học kì 1 môn toán lớp 11 năm 2014 Trường THPT Chu Văn An (P1)

Đề thi học kỳ 1 môn môn Toán lớp 11 Trường THPT Chu Văn An năm học 2013 - 2014 (P1):  Câu II  (3,5 điểm)     2. Một đội văn nghệ của trường có 8 tiết mục múa hát và 4 tiết mục kịch. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 5 tiết mục đi dự thi trong đó có ít nhất 2 tiết mục kịch.     3. Có hai hộp cầu, mỗi hộp chứa 15 quả cầu được đánh số từ 1 đến 15. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp một quả cầu. Tính xác suất để tích số trên hai quả cầu thỏa mãn:        a. là một số lẻ.        b. là một số chia hết cho 6. Câu III  (3,5 điểm)    Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trọng tâm của tam giác SAB và SAD.      1. Chứng minh rằng MN song song với mặt phẳng (ABCD).      2. P là trung điểm của BC. Xác định thiết diện của hình chóp bị cắt bởi mặt phẳng (MNP). ------------------------ Hết -----------------------  Các em xem đáp án chi tiết tại đây: http://tuyensinh247.com/thi-thu-de-thi-hoc-ky-i-mon-toan-lop-11-truong-thpt-chu-van-an-khoi-d-nam-2013-2014-e2051.html Đáp án đề thi học kỳ 1 môn môn Toán lớp 11 Trường THPT Chu Văn An năm học 2013 - 2014(P1): Tuyensinh247 tiếp tục cập nhật đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán của các trường năm 2014, các em thường xuyên theo dõi.
Xem thêm

Đọc thêm

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2013 (Phần 4)

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2013 (Phần 4)

Cập nhật đề thi học kì 1 lớp 6 môn toán năm 2013 - 2014 phần 4 gồm 3 đề và đáp án (từ đề số 11 - đề số 13), ngày 10/12/2013. Đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 - đề số 11 Bài 1:(3điểm) Thực hiện các phép tính sau:           a. 34 : 32 + 2.23                        b. 27.75 + 25.27 – 52.6           c. (-65) + 54 + (-13)                 d. 16 + {400 : [200 – (42 + 46.3)]}  Bài 2:(2,5điểm)           a. Tìm x biết:  58 + 7x = 100.           b. Tìm các ước chung lớn hơn 2 của 18 và 42.           c. Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử: A = { xN/  9 < x  15}  Bài 3:(1,5điểm) Học sinh một trường đi tham quan, nếu sắp xếp số học sinh ngồi vào xe 45 chỗ hoặc 50 chỗ vừa đủ không thừa em nào. Tính số học sinh trường đó, biết rằng số học sinh trong khoảng 1600 đến 1900 em.  Bài 4:(0,5điểm) Tìm các số tự nhiên n sao cho n + 3 chia hết cho n + 1.  Bài 5:(2,5điểm) Trên tia Ox lấy 2 điểm A và B sao cho OA = 8cm; OB = 4cm.           a. Trong 3 điểm O, A, B điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại? Vì sao?.           b. Tính độ dài đoạn thẳng AB.           c. B có phải là trung điểm đoạn thẳng OA? Vì sao?.           d. Gọi I là trung điểm đoạn thẳng AB, K là trung điểm của đoạn thẳng OB. Tính độ dài đoạn thẳng IK. Đáp án đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 - đề số 11 Đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 - đề số 12 I. Ma trận đề: Nội dung chính Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Tổng Thứ tự thực hiện các phép tính     4 2      4 2  Tìm x        2 2   2 2  Tìm ƯCLN     1 1   1 1  Tìm BCNN       1 2    1 2  Khi nào thì AM + MB = AB và trung điểm của đoạn thẳng.     1   2   1   2 Tính chất chia hết của một tổng và công thức lũy thừa       1   1 1   1 Tổng     4 2 5 7 1  1 10 10 II.  Đề bài: Bài 1:(2 điểm)Thực hiện phép tính ( Tính nhanh nếu có thể ) a) b) (-15) + 40 + (-65) c) 46.37 + 93.46 + 54.61 + 69.54 d) Bài 2: :(2 điểm)  Tìm x biết: a)     x – 15 = 20.22 b)      48 + 5(x – 3 ) =  63   Câu 3 (1đ) : Tìm ƯCLN rồi tìm các ước chung của 48 và 60 Câu 4 (2đ) : Học sinh của lớp 6A khi xếp hàng 3, hàng 4, hàng 6 đều vừa đủ hàng. Tính số học sinh của lớp 6A, biết số học sinh trong khoảng từ 30 đến 40. Bài 5: (2 điểm)  Trên tia Ax vẽ hai đoạn thẳng AM = 6cm và AN = 3cm. So sánh AN và NM. N có là trung điểm của đoạn thẳng AM không? Vì sao?     Bài 6:( 1điểm)  Chứng tỏ rằng: 1028 + 8 chia hết cho 72 Đáp án đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 - đề số 12 Đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 - đề số 13 Bài 1: Thực hiện các phép tính: a) 100 – [50 – (4 + 2)2] b) 17 . 131 + 69 . 17 c) 127 + (-247) Bài 2: Tìm số tự nhiên x, biết: a) 3x – 7 = 28 b) 70  x ; 84  x và x > 8.  Bài 3:. Một số sách khi xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn đều vừa đủ bó. Biết số sách trong khoảng từ 200 đến 290. Tính số sách.? Bài 4: Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3 (cm), OB = 6 (cm)      a/ Trong ba điểm A, O, B  điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao? b/ Tính độ dài đoạn thẳng AB. c/ Điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?  Bài 5: Chứng minh rằng:  Tổng của 3 số tự nhiên liên tiếp là một số chia hết cho 3 Đáp án đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 - đề số 13 Trên đây là 3 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 phần 4. Tuyensinh247 sẽ tiếp tục cập nhật đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 phần 5 các em thường xuyên theo dõi tại đây: 
Xem thêm

Đọc thêm

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2013 (Phần 2)

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2013 (Phần 2)

Cập nhật đề thi học kì 1 lớp 6 môn toán năm 2013 phần 2 (từ đề số 5 - đề số 7), ngày 2/12/2013. Đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 - đề số 5 Bài 1: (1,0 điểm) Cho tập hợp M={2; 3; 4; …..; 23; 24; 25}  1)     Điền các kí hiệu thích hợp vào ô trống:     3 ... M ;        {8; 10} ... M                  2) Tính số phần tử của tập hợp M.                       Bài 4: (2,0 điểm) Số học sinh khối 6 của một trường khi xếp thành 5 hàng, 10 hàng, 13 hàng đều vừa đủ, biết rằng số học sinh trong khoảng từ 350 đến 450 học sinh. Tính số học sinh đó ? Bài 5: (3,0 điểm) Vẽ tia Ox, trên tia Ox lấy điểm M, N sao cho OM=4cm, ON= 8cm. 1)     Tính độ dài đoạn thẳng MN. 2)     So sánh OM và MN. 3)     Điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng ON không ? Vì sao ? (hình vẽ đúng 0,5 điểm) Đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 - đề số 6 Dạng bài đề số 6: I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm). Trong mỗi câu từ 1 đến 14 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng. II. Tự luận (6 điểm)  Tìm số tự nhiên x biết Tìm số đối của mỗi số nguyên Đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 - đề số 7 Trên đây là 3 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 phần 2. Cùng Tuyensinh247 chia sẻ đáp án phía dưới để cùng so sánh  đáp  án nhé! Xem thêm :
Xem thêm

Đọc thêm

TỔNG HỢP ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 10 (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT)

TỔNG HỢP ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 10 (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT)

Tổng hợp đề thi học kì 2 môn toán lớp 10 (có đáp án chi tiết) Tổng hợp đề thi học kì 2 môn toán lớp 10 (có đáp án chi tiết) Tổng hợp đề thi học kì 2 môn toán lớp 10 (có đáp án chi tiết) Tổng hợp đề thi học kì 2 môn toán lớp 10 (có đáp án chi tiết) Tổng hợp đề thi học kì 2 môn toán lớp 10 (có đáp án chi tiết)

58 Đọc thêm

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2014 - Bắc Giang

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2014 - Bắc Giang

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 Bắc Giang năm 2013 - 2014 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG   ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013-2014 MÔN TOÁN LỚP 6 Thời gian làm bài 90 phút  Câu 1: (2,0 điểm)    1/ Tính nhanh: 190.64 + 190.36           2/ Tìm số tự nhiên  biết: a/  x – 28:7 = 16 b/ (3x – 72).809 = 8010   Câu 2: (3,0 điểm) 1/ Thực hiện các phép tính :        a/ 75 + (-81)  b/ 23.15 - [115 - (12 - 5)2 ] 2/ Tìm số tự nhiên  lớn nhất, biết rằng 480 chia hết cho a và 600 chia hết cho a Câu 3: (1,5 điểm)     Tìm số học sinh của một trường. Biết rằng số học sinh của trường đó không quá 500 và khi xếp hàng 4, hàng 5, hàng 6, hàng 7 đều vừa đủ. Câu 4: (3,0 điểm) Trên tia Om lấy hai điểm A và B sao cho OA = 4 cm;OB= 8 cm.  1/ Giải thích vì sao điểm A nằm giữa hai điểm O và B? 2/ Tính độ dài đoạn thẳng AB. 3/ Giải thích vì sao điểm A là trung điểm của đoạn thẳngOB? Câu 5: (0,5 điểm)           Cho m và n là các số tự nhiên, m là số tự nhiên lẻ. Chứng tỏ rằng m và mn +8 là hai số nguyên tố cùng nhau. Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 Bắc Giang năm 2013 - 2014 Trên đây là đề thi và đáp án môn Toán lớp 6 Tỉnh Bắc Giang năm học 2013 - 2014, Tuyensinh247 sẽ tiếp tục cập nhật đề thi của các trường các em thường xuyên theo dõi. Nguồn
Xem thêm

Đọc thêm

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2013 (Phần 2)

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2013 (Phần 2)

Cập nhật đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2013 -2014  phần 2 gồm 3 đề thi và đáp án (từ đề số 3 - đề số 5), ngày 18/12/2013. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - đề số 3 Bài 1: (2điểm)  Tính nhẩm:        9  x  8 = ....    ;  16  :  2= .... ;  4  x  9= ... ; 5  x  6 = ....                                 2  x  8 = ...   ;  28  :  4 = ... ; 54   :  9= ... ; 72 :  9= ...       Bài 2: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:       480  :  8    ;      562  :  2        ;        243  :  6     ;           848  :  4 Bài 3: (1 điểm) Tính giá trị của biểu thức:     89  +  10  x  2                                          100  +  36  :  6     Bài 4: (1 điểm)   Điền dấu  <; >; = vào bài tính sau:                                    1kg . . .  850g  +  150g        ;        450g . . .  500g  -  60g Bài 5: (2điểm) Tìm X:                X  :  3  =  282 ;                     X  :  8  =  101 Bài 6: (1 điểm)  Tính chu vi hình chữ nhật và khoanh vào kết quả đúng:    * Chu vi hình chữ nhật là:                A.  15cm                B.  20 cm                C.  25cm Bài 7: (2điểm)  * Khoanh vào kết quả đúng như sau:          Một vườn trường hình chữ nhật có chiều dài là 36m, chiều rộng bằng chiều dài. Vườn trường hình chữ nhật có chiều rộng là:             A. 18m                  B. 9m                  C. 16m b.   Vườn trường hình chữ nhật có chu vi là:             A. 234m                          B.  90m          C.  423m Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - đề số 3  Bài 1:  (2điểm)                   Học sinh tính nhẩm đúng một bài đạt 0,25 điểm.              9    x  8 = 72     16  :  2 = 8               4  x  9 = 36           5  x  6 = 30                    2  x  8 = 16         28  :  4 = 7             54   :  9 = 6           72   :  9 = 8  Bài 2 : (1 điểm)      HS  đặt tính đúng và tính đúng mỗi phép tính đạt 0,25 điểm  Bài 3: (1 điểm)             Học sinh thực hiện đúng mỗi phép tính được 0,5đ                89  +  10  x  2 =  109      100  +  36  :  6 = 106                                       Bài 4: (1 điểm)             Học sinh điền dấu đúng mỗi bài tính được 0,5đ.               1kg  =  850g  +  150g              450g  > 500g  -  60g     Bài 5: (2 điểm).            Học sinh thực hiện đúng mỗi phép tính được 1 điểm.                       X  :  3  =  282 ;                             X  :  8  =  101                       X         =  282  x  3                       X         =   101   x  8                       X         =      846                            X        =       808   Bài 6: (1 điểm).  Học sinh tính và khoanh đúng vào kết quả:   B. 20cm  Bài 7 :(2 điểm)  -       Học sinh khoanh đúng kết quả như sau:  Chiều rộng: B. 9m -  đạt 1 điểm Chuvi hình chữ nhật: B. 90m - đạt 1 điểm  Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - đề số 4 Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - đề số 4 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - đề số 5 Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - đề số 5 Trên đây là 3 đề thi và đáp án học kì 1 môn Toán lớp 3 phần 2 Tuyensinh247 sẽ tiếp tục cập nhật đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 phần 3 các em thường xuyên theo dõi tại đây:  
Xem thêm

Đọc thêm

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2014 Trường THPT Nguyễn Du

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2014 Trường THPT Nguyễn Du

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2014 Trường THPT Nguyễn Du A.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 7 điểm ) Bài 1: (1,0 điểm) Nêu mệnh đề phủ định của mệnh đề sau,xét xem mệnh đề phủ định đó đúng hay sai:         a) Phương trình x2-2013x+2012=0 có nghiệm.                   b) 22011 chia hết cho 16         c ) Có vô số số nguyên tố chia hết cho 5 .                          d) x2 + x + 2012 ≤ 0 Bài 5: (2,0 điểm) Cho các điểm A(-4; 1), B(2; 4), C(2; -2) Chứng minh A, B, C là ba đỉnh của một tam giác. Xác định tọa độ trọng tâm G sao cho ABGC là hình bình hành B.PHẦN RIÊNG ( 3 điểm )                         ( Dành cho thí sinh học chương trình nâng cao )   Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2014 Trường THPT Nguyễn Du Tuyensinh247 tiếp tục cập nhật đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán của các trường, các em thường xuyên theo dõi.
Xem thêm

Đọc thêm

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2013 (Phần 3)

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2013 (Phần 3)

Cập nhật đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm học 2013 - 2014 phần 3, gồm 5 đề ( đề số 8 - đề số 12) có lời giải chi tiết ở phía dưới, ngày 4/12/2013. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2013 - Đề Số 8 I/. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH : (8,0 điểm)    1. Tìm tập xác định của hàm số   2. Giải các phương trình    3. tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức     4. Tính xác suất để người mua trúng thưởng    5. Tìm ảnh của đường thẳng d qua phép đối xứng trục hoành. II/. PHẦN TỰ CHỌN: (2,0 điểm) Học sinh chọn 1 trong 2 phần    1. Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2013 - Đề Số 8 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2013 - Đề Số 9 Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2013 - Đề Số 9 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2013 - Đề Số 10 Đáp  án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2013 - Đề Số 10 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2013 - Đề Số 11 Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2013 - Đề Số 11 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2013 - Đề Số 12 Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2013 - Đề Số 12 Trên đây là 5 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 phần 3 Tuyensinh247 sẽ tiếp tục cập nhật đề thi phần 4 các em thường xuyên theo dõi tại đây:
Xem thêm

Đọc thêm

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán Phòng GD-ĐT Cam Lộ

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán Phòng GD-ĐT Cam Lộ

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán Phòng GD-ĐT Cam Lộ Câu 1: (1,5 điểm). 1) Phát biểu qui tắc "dấu ngoặc" ? 2) Tính nhanh tổng : (-2013) - (2014 - 2013) Câu 2: ( 1,5 điểm) Thực hiện phép tính: 1) 2013.64 + 2013.36 2) 80 – [130-(12-4)2] Câu 3: ( 1,5 điểm) . Tìm x  Z, biết: 1) (2x – 8 ) . 2 = 25 2) 125 – 3.(x + 2) = 65 Câu 4: ( 2,5 điểm). 1) Tìm ƯCLN rồi tìm các ước chung của: 16 và 24. 2) Một đội thiếu niên khi xếp hàng 3, hàng 4, hàng 5 đều thừa 2 người. Hỏi đội thiếu niên có bao nhiêu người, biết số người trong khoảng từ 160 đến 200. Câu 5: (2 điểm). Trên tia Ox, vẽ hai điểm A, B sao cho OA = 4cm, OB = 8cm. 1) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không? 2) So sánh OA và AB. 3) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳngOBkhông? Vì sao? Câu 6: ( 1 điểm) . Chứng minh: (1 + 2 + 2 2 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29) chia hết cho 3   Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán Phòng GD-ĐT Cam Lộ Tuyensinh247 tiếp tục cập nhật đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán của các trường, các em thường xuyên theo dõi.
Xem thêm

Đọc thêm

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2013 (Phần 2)

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2013 (Phần 2)

Cập nhật đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2013 -2014  phần 2 gồm 3 đề thi và đáp án (từ đề số  4 - đề số 6), ngày 19/12/2013. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - đề số 4           A. Phần trắc nghiệm: ( 3 điểm)                Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:          Câu 1:  Số gồm 5 triệu, 7 chục nghìn, 6 trăm được viết thế nào ?               A.   5 700 600               B.  5 070 600                C.  5 007 600                    D. 5 070 006            Câu 2: Tổng của  hai số là 210, hiệu của hai số là 78. Vậy số lớn, số bé lần lượt là:                A.   144, 66          B.    143, 65     C.     66, 144         D.   65, 143            Câu 3:  Giá trị của biểu thức 1809 + 104 x 11 là bao nhiêu ?               A.   21 043            B.  3 043         C.    2 953                  D.   2 288           Câu 4:   3 dm2  8cm2  =………. cm2     .  Số thích hợp vào chỗ có dấu chấm là :                       A.    38           B.    380         C.    308                 D.    3 008           Câu 5:  Biết x là trung bình cộng của 100 và 50, y là  của 300. Vậy ta có :                  A.  x > y         B.   x < y       C.    x = y       D.   Cả A,B,C đều sai            Câu 6: Chu vi một hình chữ nhật gấp 6 lần chiều rộng. Hỏi chiều dài gấp mấy lần chiều rộng                         A.    2 lần               B.     3 lần         C.    4 lần         D. 6lần         B. Phần tự luận: ( 7đ )         Bài 1. :( 2 điểm)    Đặt tính rồi tính         24 655 + 45 827   ;   78 684 – 53 959     ;   1 408  x  275 ;    7 416: 36         Bài 2. ( 1điểm) Tìm y , biết:                                  56 x y = 11 480                                             4 452 : y  = 28          Bài 3. :(1điểm)  Điền dấu thích hợp vào chỗ có dấu chấm.           >                giờ  +   giờ……… 2 phút           ;     3tấn 50kg ……3500kg         <          =                56 m2 8 cm2 ......  56 008 cm2        ;      4m……   4000 mm           Bài 4.   (1,5đ) Một con thỏ trong 2 phút chạy được 360 m. Hỏi trung bình mỗi giây con thỏ chạy được bao nhiêu đề-xi-mét ?         Bài5 (1 điểm)..Trung bình cộng số đo hai cạnh liên tiếp của một hình chữ nhật là 36 m. Tính diện tích hình chữ nhật, biết chiều dài kém nửa chu vi hình chữ nhật là 8 m. Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - đề số 4  I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm)        Mỗi câu đúng : 0,5 điểm ( TC : 3 đ)   II. Phần tự luận (7 điểm)            Bài 1: ( 2 điểm)              Đặt tính và tính đúng kết quả mỗi phép được 0,5 điểm       Bài 2 : ( 1,5điểm)  Tìm y :               a/ (0,5đ) Trình bày, thực hiện đúng theo các bước và có kết quả đúng được 0,5đ                b/ ( 1đ) Trình bày, thực hiện đúng theo các bước và có kết quả đúng mỗi bước được 0,5đ       Bài 3: ( 1 điểm)              Điền đúng mỗi bài  được 0,25 điểm.        Bài 4: ( 1,5 đ)               Có lời giải, phép tính và tính đúng kết quả :                -   Chu vi hình hình chữ nhật cũng là chu vi hình vuông.  (0,5đ)                -  Cạnh hình vuông.  ( 0,5đ)                -   Diện tích hình vuông (0,5đ)        Bài 5: ( 1 đ)              Có lời giải, phép tính và tính đúng kết quả1 đ Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - đề số 5 Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - đề số 5 Câu 1: (1 điểm)             Viết đúng mỗi câu được 0,25 điểm.         Câu 2: (2 điểm)             Viết đúng mỗi câu được 0, 5 điểm.         Câu 3: (3 điểm)             Đặt tính và tính đúng mỗi câu a, b, được 0,5điểm, mỗi câu c, d, được 1điểm.         Câu 4: (1 điểm)                        Khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm.                              a) D                                  b) D         Câu 5: (2 điểm)                 Viết được mỗi câu lời giải tương ứng với phép tính đúng được 0,5 điểm.                 Yêu cầu viết đầy đủ đáp số (thiếu vẽ sơ đồ, đáp số mỗi phần trừ 0,25 điểm).          Câu 6: (1 điểm)                                    Làm đúng mỗi câu được 0,5 điểm.                 a) AD , BC , MN                      b) 128cm Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - đề số 6 Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - đề số 6 Trên đây là 3 đề thi và đáp án học kì 1 môn Toán lớp 4 phần 2 Tuyensinh247 sẽ tiếp tục cập nhật đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 phần 3 các em thường xuyên theo dõi tại đây: 
Xem thêm

Đọc thêm

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2014 - THPT Chu Văn An

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2014 - THPT Chu Văn An

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 THPT Chu Văn An năm học 2013 - 2014 Câu I (ID : 66940)(3,0 điểm).  Cho hàm số   (1), với m là tham số thực. 1.     Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 1. 2.     Tìm m để đồ thị hàm số (1) có hai điểm cực trị A và B sao cho đường thẳng AB đi qua điểm M(1;3).   Câu IV (3,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, góc ABC = 600. Mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy. 1.     Tính theo a thể tích khối chóp S.ACD. 2.     Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD. Tính theo a khoảng cách giữa hai đường thẳng CM và SN. 3.     Xác định tâm và tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC. Câu V (ID: 66974) (1,0 điểm).        Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số        Các bạn xem đáp án chi tiết tại đây;  http://tuyensinh247.com/de-thi-hoc-ki-i-mon-toan-lop-12-thpt-chu-van-an-de-1-khoi-a-2013-2014-ec1928.html Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 THPT Chu Văn An năm học 2013 - 2014 Tuyensinh247 tiếp tục cập nhật đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán của các trường năm 2014, các em thường xuyên theo dõi.
Xem thêm

Đọc thêm

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2013 (Phần 1)

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2013 (Phần 1)

Cập nhật đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2013 -2014  phần 1 gồm 2 đề thi và đáp án (từ đề số 1 - đề số 2), ngày 12/12/2013. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - đề số 1 PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ cái a,b hoặc c đặt trước câu trả lời đúng nhất: (3 đ) 1. Hai phép nhân nào có kết quả bằng nhau ?       a).  6 x 4 và 8 x 3                          b). 9 x 6 và 7 x 8        c). 8 x 5 và 5 x 7 2 . 1/9 của 45 kg là :        a) 4 kg                                          b) 5 kg                             c) 6 kg 3/ Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 7m3cm  = ……cm  là:        a)73                                              b) 703                          c) 730 4/Viết số thích hợp vào chỗ chấm:                           27; 36; 45;……...;………; 5/ Gấp 29 lít lên 7 lần được bao nhiêu lít?        a) 36 lít                                         b) 203 lít                      c) 230 lít 6/Đồng hồ chỉ mấy giờ? a)    5 giờ 40 phút b)    8 giờ 5 phút c)    8 giờ 25 phút PHẦN II: TỰ LUẬN: 1/ Đặt tính rồi tính: (2đ)   648 +  217                 786 – 547             217 x 4                    684 : 6  2/ Tính giá trị biểu thức : ( 1 điểm)                                                                   48 : 6 +  12 =    ………………..                               13 + 7 x 5   = ……………………                               3/ Tìm Y : (1đ)        Y  : 4 = 132                               Y  x  8 = 192        4/ Hình chữ nhật có chiều dài bằng 16cm,chiều rộng bằng 8cm. .Tính chu vi hình chữ nhật đó? (1đ) 5/Một cửa hàng bán gạo ,buổi sáng bán được 345 kg gạo , buổi chiều bán bằng 1/3 số gạo bán buổi sáng. Hỏi cả ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki lô gam gạo? (2đ)   Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - đề số 1 Phần 1: (3điểm)  Câu : 1/a  2/b  3/b 4/(54,63 đúng mỗi số 0.25đ) 5/b 6/c Mỗi ý đúng được 0,5 điểm phần 2       Bài 1:  (2điểm)Đặt được phép tính và tính đúng kết quả, mỗi phép tính 0.5 điểm Bài2:   1 điểm : Đúng mỗi bước tính được 0,25 điểm. Bài 3 : Tìm đúng kết quả được 0,25đ  /  phép tính.  Bài 4 : 1đ   Chu vi hình chữ nhật là : (16 + 8) x 2 = 48 (cm)     Đáp số: 48 cm Bài 5 :( 2 điểm) Ghi lời giải và tìm được số gạo bán buổi chiều đúng (1 đ); 345 : 3 = 115 (kg) Tìm được số gạo bán được cả ngày (1đ).    345 + 115 = 460 (kg) Ghi sai lời giải hoặc tìm kết quả sai không có điểm.Không ghi đáp số trừ 0,25 điểm. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - đề số 2 Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - đề số 2   Trên đây là 2 đề thi và đáp án học kì 1 môn Toán lớp 3 phần 1 Tuyensinh247 sẽ tiếp tục cập nhật đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 phần 2 các em thường xuyên theo dõi tại đây:  
Xem thêm

Đọc thêm

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán năm 2014 - Biên Hòa

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán năm 2014 - Biên Hòa

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán năm học 2013 - 2014 - Biên Hòa 2)  a ) Vẽ đồ thị hàm số y = 2x – 1 trên mặt phẳng tọa độ Oxy .      b ) Tìm hoành độ điểm A thuộc đồ thị hàm số y = 2x – 1 biết tung độ của nó là –5 .      c ) Tìm giá trị của a biết đồ thị của hai hàm số y = 2x – 1 và y = ( a2  + 1 ) x + 5 song song với nhau .  Bài 3 :  ( 3,5 điểm ) Cho  đường tròn tâm O , đường kính AB = 2R ( R > 0 ) . Từ điểm B kẻ tia tiếp tuyến Bx với đường tròn ( O ) . Trên tia Bx lấy điểm C ( C khác B ) , AC cắt đường tròn ( O ) tại D ( D khác A ) . Từ điểm O kẻ OH vuông góc với dây AD ( H thuộc AD ) .           1) Chứng minh HA = HD .           2) Chứng minh BD vuông góc AD và tích AC.AD không đổi khi C di chuyển trên tia Bx .           3) Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BC . Chứng minh MD là tiếp tuyến của đường tròn ( O ) . 4) Gọi K là giao điểm của OM và BD . Xác định vị trí của điểm C trên tia Bx để tứ giác OHDK là hình vuông . Đáp án đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán năm học 2013 - 2014 - Biên Hòa   Tuyensinh247 tiếp tục cập nhật đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán năm 2014 của các trường THCS, các em thường xuyên theo dõi tại Tin.Tuyensinh247.com để nhận đề thi và đáp án nhanh nhất.   Nguồn
Xem thêm

Đọc thêm

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Sinh học năm 2014 Trường THPT Tiểu Cần (Đề 1)

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Sinh học năm 2014 Trường THPT Tiểu Cần (Đề 1)

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Sinh học năm 2013 - 2014 Trường THPT Tiểu Cần (Đề 1) Câu 1( 1.5 điểm ):  Nêu vai trò của nước đối với quang hợp Câu 2 ( 2.5 điểm ): Hoạt động của cơ tim có gì khác với hoạt động của cơ vân? Vì sao tim hoạt động suốt đời mà không mỏi? Câu 3( 1.5 điểm) : Khái niệm cảm ứng ở động vật. Sự khác nhau giữa cảm ứng ở động vật và thực vật? Câu 4 ( 3.0 điểm): Trình bày quá trình dẫn truyền xung thần kinh trong một cung phản xạ. Câu 5 (1.5 điểm ): Khi trời rét, thấy môi tím tái, sởn gai ốc, ta vội đi tìm áo ấm mặc. Hãy phân tích xem có những bộ phận nào của hệ thần kinh tham gia vào phản ứng trên, và đó là phản xạ gì, thuộc những loại nào? -------------HẾT------------- Xem đáp án chi tiết tại: http://tuyensinh247.com/đề-thi-học-kì-i-môn-sinh-11-trường-thpt-tiểu-cần-đề-năm-2013-2014-số-1-có189e2170.html Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Sinh học năm 2013 - 2014 Trường THPT Tiểu Cần (Đề 1) Tuyensinh247 tiếp tục cập nhật đề thi học kì 1 môn Sinh học của các trường năm 2014, các bạn thường xuyên theo dõi.
Xem thêm

Đọc thêm

Đề thi học kì 1 môn Toán - khối D1 lớp 12 năm 2014 - THPT Chu Văn An

Đề thi học kì 1 môn Toán - khối D1 lớp 12 năm 2014 - THPT Chu Văn An

Đề thi học kì 1 môn Toán khối D1 năm học 2013 -2014 trường THPT Chu Văn An   Câu 1. (3,0 điểm)  1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1) khi m = 1. 2. Tìm m để đồ thị hàm số (1) có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác có trọng tâm là điểm G (0;2). Câu 2. (1,0 điểm) Câu 3. (2,0 điểm)         Câu 4. (3,0 điểm) Cho hình lăng trụ đứng ABC. A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại A, AB = a, góc ACB = 300. Mặt phẳng( B’AC) tạo với mặt phẳng (ABC) một góc . Tính thể tích của khối lăng trụ  ABC. A’B’C’.. Xác định tâm và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp A’.ABC. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng và AB. Câu 5.(1,0 điểm) Giải hệ phương trình:   Các em xem đáp án chi tiết tại đây: http://tuyensinh247.com/de-thi-hoc-ki-i-mon-toan-lop-12-thpt-chu-van-an-de-2-khoi-d-2013-2014-ec1929.html   Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán - khối D1 lớp 12 trường THPT Chu Văn An năm học 2013 - 2014    Tuyensinh247  tiếp tục cập nhật đề thi môn Toán học kì 1 của các trường năm 2014, các em thường xuyên theo dõi cập nhật.  .
Xem thêm

Đọc thêm

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 năm 2014 (P3)

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 năm 2014 (P3)

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 11 NĂM 2014  Câu 1 (7.0 điểm)  Tính đạo hàm của hàm số : Câu 2 (3.0 điểm) Cho hàm số y = y = x3 – 3x2 – 9x + 5. a) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ bằng 2. b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số, biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng:  x +y-5 = 0 -----------------HẾT----------------- ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 11 NĂM 2014  Mời các em tiếp tục theo dõi các phần tiếp theo của Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 năm 2014 trên Tuyensinh247.com
Xem thêm

Đọc thêm

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán năm 2013 (Phần 4)

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán năm 2013 (Phần 4)

Cập nhật đề thi học kì 1 lớp 8 môn toán năm 2013 phần 4 có 3 đề và đáp án (từ đề số 13 - đề số 15), ngày 13/12/2013. Ma trận đề thi môn Toán lớp 8                 Cấp độ                                                            Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng  Cấp độ thấp Cấp độ cao Nhân và chia đa thức Biết nhân đơn thức với đa thức và chia đa thức cho đơn thức Phân tích được đa thức thành nhân tử Vận dụng hằng đẳng thức để rút gọn biểu thức     Số câu Số điểm      Tỉ lệ % 2câu 2 điểm 20% 2câu 1 điểm 10% 1câu 0,5điểm 5 %   5câu 3,5điểm 35% Phân thức đại số Biết cộng 2 phân thức cùng mẫu và nhân 2 phân thức   Biết phân tích tử và mẫu thành nhân tử rồi rút gọn phân thức     Số câu Số điểm Tỉ lệ % 2 câu 2 điểm 20 %   1câu 0,5điểm 5 %   3 câu 2,5điểm 25% Tứ giác Nhận biết được hình chữ nhật Vận dụng định lí tổng các góc của tứ giác để tính các góc chưa biết   Biết vận dụng dấu hiệu nhận biết hình vuông   Số câu Số điểm Tỉ lệ % 1câu 1điểm 10 % 1câu 1điểm 10 %   1câu 1điểm 10 % 3câu 3điểm 30 % Diện tích đa giác   Biết tính diện tích tam giác vuông       Số câu Số điểm Tỉ lệ %   1câu 1điểm 10 %     1câu 1điểm 10 % Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % 5câu 5điểm 50 % 3câu 3điểm 30 % 3câu 2 điểm 20 % 10 câu 10điểm 100% Đề thi học kì 1 môn toán lớp 8 - đề số 13   Đáp án đề thi học kì 1 môn toán lớp 8 - đề số 13 Đề thi học kì 1 môn toán lớp 8 - đề số 14 Đáp án đề thi học kì 1 môn toán lớp 8 - đề số 14 Đề thi học kì 1 môn toán lớp 8 - đề số 15 Đáp án đề thi học kì 1 môn toán lớp 8 - đề số 15 Trên đây là 3 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 phần 4 Tuyensinh247 sẽ tiếp tục cập nhật đề thi học kì 1 môn toán lớp 8 phần 5 các em thường xuyên theo dõi tại đây:
Xem thêm

Đọc thêm

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Lý năm 2013 (Phần 1)

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Lý năm 2013 (Phần 1)

Cập nhật đề thi học kì 1 lớp 11 môn Vật Lý năm học 2013 - 2014 phần 1, gồm 3 đề thi và đáp án ( đề số 1 - đề số 3) ngày 6/12/2013. Đề thi học kì 1 môn Lý lớp 11 năm 2013 - Đề Số 1 A. Phần chung : (6 điểm) Câu 1: (2,0 điểm)     Phát biểu định luật Cu-lông, ghi biểu thức? Câu 2: (1,0 điểm)     Phát biểu định luật Ôm cho mạch kín, ghi biểu thức? Câu 3: (1,0 điểm)    Nêu bản chất dòng điện trong kim loại và bản chất dòng điện trong chất điện phân? Câu 4: (1,0 điểm)    Hai điện tích điểm C và C hút nhau bằng một lực có độ lớn N khi đặt trong không khí . Tìm khoảng cách giữa chúng? Câu 5: (1,0 điểm). Một bình điện phân có anôt bằng bạc, dung dịch điện phân là bạc nitrat ,cho A = 108 ; n = 1. Cho dòng điện chạy qua bình là 0,1A thì ta thu được khối lượng bạc thoát ra khỏi điện cực là 1,08g. Tính thời gian dòng điện đi qua bình khi đó? B. Phần riêng : (4 điểm) a. Phần dành cho chương trình cơ bản Câu 6: (1,0 điểm).   Hai điện tích điểm cách nhau một khoảng r =3m trong chân không hút nhau bằng một lực F = 6.10-9N. Điện tích tổng cộng của hai điện tích điểm là Q = 10-9C. Tính điện đích của mỗi điện tích điểm. Câu 7: (1,0 điểm).   Một nguồn điện được mắc với một biến trở. Khi điện trở của biến trở là 4,5W thì hiệu điện thế ở hai cực của nguồn là 3,5V và r=0,2W. Hãy tính suất điện động của nguồn đó.   Đáp án đề thi học kì 1 môn Lý lớp 11 năm 2013 - Đề Số 1 Đề thi học kì 1 môn Lý lớp 11 năm 2013 - Đề Số 2 Đáp án đề thi học kì 1 môn Lý lớp 11 năm 2013 - Đề Số 2 Đề thi học kì 1 môn Lý lớp 11 năm 2013 - Đề Số 3 Đáp án đề thi học kì 1 môn Lý lớp 11 năm 2013 - Đề Số 3 Trên đây là 3 đề thi học kì 1 môn Lý lớp 11 phần 1 Tuyensinh247 sẽ tiếp tục cập nhật đề thi phần 2 các em thường xuyên theo dõi tại đây: 
Xem thêm

Đọc thêm

Cùng chủ đề